Indhold

Startside


Vonsilds Slægter

Om Projektet
Indhold
Kirkebøger
Kirkebog 1659-1708
1659-1708 Indbyggerfortegnelse
1659-1708 Døbte
1685-1708 Trolovede og Viede
1685-1694 Begravede og levnedsbeskrivelser
1695-1708 Begravede og levnedsbeskrivelser
Kirkebog 1726-1764
1726-64 Døbte
1726-64 Trolovede
1726-64 Viede
1726-64 Begravede
Kirkebog 1762-1782
1762-82 Døbte
1762-82 Konfirmerede
1762-82 Trolovede
1762-82 Viede
1762-82 Begravede
Kirkebog 1782-1867
1782-1830 Døbte
1831-1867 Døbte
1782-1867 Viede
1782-1866 Begravede
Folketællinger
"FT-1697"
FT-1803
FT-1845
Andre Kilder
Gårdene
Vonsild-kort
Gårdmænd
Bomærker for gårdene 1717
Husene
Kongehuse
Krathuset
Padholm
Hoppeshuse
Ulfshus/Kokholm
Johannover
Stangmoseled
Slægterne
Tingleff'erne
Væverslægten Georg Jensen
Wiuff'erne
Rüde-artikler
De skrivekyndige
De læsekyndige
De socialt mobile
De gifte og ugifte
De gamle
De uheldige
De syge
De kniplende
Links
 

Startside ] Om Projektet ] [ Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Links ]

Opdateret d. 17.9.2009