Indbyggerfort.

Startside Op


Om kirkebogen 1659-1708: Tryk på Op ovenfor.

Lokalitet: "G12" betegner Gård nr. 12. Nummereringen er ikke anført i kirkebogen men påført af Svend Tingleff for at angive, i hvilken rækkefølge gårdene blev registreret i kirkebogen i 1697. Næsten præcis samme rækkefølge blev anvendt for eksempel ved gårdenes udskiftning i 1772 og ved folketællingen 1803. Man kan næsten se præsten gå gennem byen og opliste gårdene og beboerne i denne orden. Se også kortet med gårdnumre på Kort.

"H03" betegner Hus eller bolsted nr. 03. Nummereringen er ligeledes påført af Svend Tingleff. De fleste huse var ejede af gårdmændene, og disse huse med deres beboere er derfor opført under gårdene. (En del af husene har ligget på gårdens grund, men mange har ligget andre steder i byen). Huse, der ikke har kunne henføres til en af gårdmændene, er opført til sidst efter G21. Det er mange steder noget usikkert, hvor mange der har boet i hvilke huse. Nummereringen må derfor tages med nogen forbehold.

Efter gård/husnummeret er anført kirkebogens eventuelle gård/husbetegnelse samt i parentes den gårdbetegnelse, som Laura Meyer Hansen anvender i sin bog "Vonsild i krig og fred".

Personoplysninger: Under hver lokalitet er for hver person anført nedenstående 6 oplysninger. Manglende oplysninger er markeret med en tankestreg.

1. FOR- OG EFTERNAVN: 
Hvis en person er nævnt flere steder, fx både under fødegård og under senere bolig, er navnet normalt sat i parentes førstnævnte sted, og der er anført henvisninger mellem fødegård og senere bolig. 
Navnene er normalt stavet som i kirkebogen, dog er alle patronymer rettet til formen Hansdatter og Hansen, ligesom tilfældige bogstavsvariationer normalt er rettet til samme stavemåde overalt.

2. Født / hjemmedøbt / døbt: 
Datoerne er anført som ÅÅÅÅ.MM.DD. Hvis både datoerne for født, hjemmedøbt og/eller døbt er anført i kirkebogen, er valgt den første af datoerne.

3. Død / Begravet: 
Datoerne er anført som ÅÅÅÅ.MM.DD. Hvis begge datoerne er anført i kirkebogen, er valgt datoen for død.

4. Forældre: 
Fadernavnet er efterfulgt af gårdnummer, hvis faderen har siddet på en af de andre gårde.

5. Mænd: erhverv / bolig. Kvinder: gift dato med: 
Betegnelsen "possessor" er anvendt for alle gårdejere/gårdfæstere. Betegnelsen er i kirkebogen kun anvendt i få tilfælde. De fleste steder ses ejerskabet kun ved sammenhængen, eller ved at der i kirkebogen efter navnet er tilføjet fx "1 liden gård". 

6. Kirkebog nr. og side: 
Første ciffer er kirkebogens nummer (1 til 5). Andet til fjerde ciffer er sidenummeret i kirkebogen (001-999). De ret få henvisninger til levnedsbeskrivelser er angivet ved tilføjelse af et L efter sidenummeret.

G00 - PRÆSTEGÅRDEN
JOHANNES RÜDE født 1633.04.28 i Tønder - - præst 1005
WALBORG JØRGENSDATTER SCHRØDERS født 1636.03.28 i Bjert død 1698.00.00 - gift med forgængeren hr. Anthoni Matthias, 2.gang 1660.02.19 med Johannes Rüde 1005
CHRISTINA JOHANNESDATTER født 1662.04.04 - Johannes Rüde og Walborg Jørgensdatter gift 1686.03.04 med Hans Nissen 1005
MARGARETE JOHANNESDATTER født 1664.02.26 død 1664.04.20 Johannes Rüde og Walborg Jørgensdatter - 1005
ANTHONIUS JOHANNESEN RÜDE født 1666.12.06 død 1704.03.01 Johannes Rüde og Walborg Jørgensdatter adjunkt i Stenderup 1691.00.00 1005,1006
MARGARETE JOHANNESDATTER født 1671.10.06 død 1689.01.07 Johannes Rüde og Walborg Jørgensdatter - 1005
HANS NISSEN født 1665.10.25 - - adjunkt i Vonsild 1005
PEDER HANSEN født 1686.06.09 - Hans Nissen og Christina Johannesdatter - 1005
WALBORG HANSDATTER født 1692.03.16 - Hans Nissen og Christina Johannesdatter - 1005
JOHANNE-CATHARINA HANSDATTER født 1699.05.22 død 1699.07.17 Hans Nissen og Christina Johannesdatter - 1006

G00/H01 - PRÆSTENS LANDBOLER
JENS CHRISTENSEN MURMAND født 1639.00.00 i Thyregod - - - 1091
MAREN NIELSDATTER født 1646.00.00 - - gift i Thyregod med Jens Christensen Murmand 1091
MAREN JENSDATTER født i Thyregod død før 1667 Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
CHRISTEN JENSEN født i Thyregod død før 1668 Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
KIERSTEN JENSDATTER født 1668.04.26 i Thyregod død 1692.04.12 Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
MAREN JENSDATTER født 1670.05.22 i Thyregod død 1692.03.25 Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
CHRISTEN JENSEN døbt 1673.04.01 i Vonsild - Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
ANNA JENSDATTER døbt 1676.04.16 i Vonsild - Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
KIERSTEN JENSDATTER døbt 1678.10.13 i Vonsild død 1696.06.24 Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
ANNE JENSDATTER døbt 1681.05.01 i Vonsild - Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
NIELS JENSEN døbt 1683.12.02 i Vonsild - Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
JØRGEN JENSEN døbt 1686.12.27 i Vonsild - Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
JOHANNE (PEDERSDATTER) NIELSIS født 1613.00.00 i Kobberup by ved Skive død 16970308 Peder Laursen og Ann Paulsdatter sal. Niels Nielsen 1092,2408L,3138L
TVILLING 1 født i Kobberup by ved Skive - Niels Nielsen og Johanne Nielsis - (3138L)
TVILLING 2 født i Kobberup by ved Skive - Niels Nielsen og Johanne Nielsis - (3138L)
(ANN NIELSDATTER) (født 1649.00.00) - (Niels Nielsen og Johanne Nielsis) se G07/H12 (3138L)
JENS NISSEN hjemmedøbt 1690.09.21 i Vonsild død 1690.09.28 Niss Petersen og Ann Nielsdatter - (3138L)
MAREN NIELSDATTER født 1654.02.08 i Kobberup by ved Skive - Niels Nielsen og Johanne Nielsis - 1092(3138L)
JØRGEN JACOBSEN født 1690.09.03 i Vonsild død 1690.09.07 Jacob Jørgensen og Maren Nielsdatter - 1092
JENS JACOBSEN født 1690.09.03 i Vonsild død 1690.09.07 Jacob Jørgensen og Maren Nielsdatter - 1092
PIGE født i Engelsholm - Niels Nielsen og Johanne Nielsis bor i Haderslev (3138L)
CAREN MORTENSDATTER født 1644.00.00 i Lørsted, Haverslev sogn - Morten Oluffsen og Appolona Matthsdatter - 1092,2242L
NIELS NIELSEN - - Niels Christensen og Caren Mortensdatter - 1092
CHRISTEN HANSEN døbt 1676.04.08 død 1676.10.12 Hans Lowenborg og Caren Mortensdatter - 1092
NAVNLØS SØN født 1678.11.05 død 1678.11.05 Hans Lowenborg og Caren Mortensdatter - 1092
MAREN JENSDATTER døbt1680.11.01 født i Kolding - Jens Mansen og Caren Mortensdatter - 1093

G00/H02 - PRÆSTENS BOLSTED FRA 1673
PAUL SØRENSEN døbt 1615.05.21 født i Seest begr. 1689.07.23 Søren Paulsen og Mette Nielsdatter - 1093,2233L,4178L
ANNE HENRICHSDATTER - død 1658.00.00 - gift i Dalby med Paul Sørensen 1093,4174L,
METTE HANSDATTER født 1626.09.00 i Dallerup død 1700.11.06 Hans Mortensen Sandemand og Anne Pedersdatter gift med Hans Sørensen, 2. gang 1662 i Seest med Paul Sørensen 1093,2239L
SEVERIN PAULSEN døbt 1663.06.23 - Paul Sørensen og Mette Hansdatter gift i København 1694 1093
HANS PAULSEN født 1664.12.16 i Seest - Paul Sørensen og Mette Hansdatter rejste 1685.04.17 til England 1093
JEB PAULSEN døbt 1666.01.28 i Vonsild - Paul Sørensen og Mette Hansdatter - 1093
MORTEN PAULSEN født 1669.01.00 i Vonsild død 1669.04.00 Paul Sørensen og Mette Hansdatter - 1093

G01 - ½ GÅRD [TIDL.] NISS SØRENSEN, (GÅRD VIII, SENERE NEDLAGT)
NISS HANSEN TINGLEFF døbt 1630.06.24 - - possessor 1011,1017
BIRGITTA NISSDATTER født i Tinglev - - gift 1657.11.01 med Niss Hansen Tingleff 1017
HANS NISSEN TINGLEFF født 1659.09.23 - Niss Hansen Tingleff og Birgitta Nissdatter possessor 1017,1018
MAREN NISSDATTER født 1661.11.27 - Niss Hansen Tingleff og Birgitta Nissdatter - 1017
CATHRINE NISSDATTER født 1663.00.00 død 1663.00.00 Niss Hansen Tingleff og Birgitta Nissdatter - 1017
NISS NISSEN TINGLEFF født 1665.03.00 - Niss Hansen Tingleff og Birgitta Nissdatter - 1017
CATHRINE NISSDATTER født 1670.06.04 død 1670.09.05 Niss Hansen Tingleff og Birgitta Nissdatter - 1017
(INGER CHRISTENSDATTER) - - - (tjenestekvinde, enke efter Jens Terckelsen, H24) 1017
CHRISTIN JESPERSDATTER BRUN hjemmedøbt 1680.08.04 død 1701.01.06 (Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack) gift med Hans Nissen Tingleff 1017,1019
MAREN NIELSDATTER - - - gift 1702.06.27 i Almind med Hans Nissen Tingleff 1018
NICOLAUS TINGLEFF født 1702.12.04 - Hans Nissen Tingleff og Maren Nielsdatter - 1018
JACOB TINGLEFF født 1704.10.25 - Hans Nissen Tingleff og Maren Nielsdatter - 1018
NIELS TINGLEFF - - Hans Nissen Tingleff og Maren Nielsdatter - 1018
HANS TINGLEFF - - Hans Nissen Tingleff og Maren Nielsdatter - 1018
HANS TINGLEFF - - Hans Nissen Tingleff og Maren Nielsdatter - 1018
CHRISTINA HANSDATTER - - Hans Nissen Tingleff og Maren Nielsdatter - 1018
CHRISTINA HANSDATTER - - Hans Nissen Tingleff og Maren Nielsdatter - 1018
JENS TINGLEFF - - Hans Nissen Tingleff og Maren Nielsdatter - 1018

G02 - ½ GÅRD, (GÅRD IX, SENERE NØRREHOLM)
JESPER CLAUSEN født 1642.04.01 i Hejls - - possessor 1011,1019
MAREN MATTHSDATTER HACK født 1648.06.23 i Hjerndrup død 1697.09.11 - gift 1669.07.01 i Ødis med Jesper Clausen 1019
(MARIA (MAREN) JESPERSDATTER BRUN) - - (Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack) (gift med Niels Hinrichsen se G05) 1019
PEDER JESPERSEN hjemmedøbt 1672.11.12 - Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack - 1019
MATTHS JESPERSEN født 1675.05.12 - Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack - 1019
ELSABE JESPERSDATTER døbt 1677.10.28 - Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack - 1019
(CHRISTIN JESPERSDATTER BRUN) - - (Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack) (gift med Hans Nissen Tingleff se G01) 1019
CLAUS JESPERSEN hjemmedøbt 1682.09.17 - Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack - 1019
SOPHIA JESPERSDATTER født 1685.07.18 - Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack - 1019
TRINE JESPERSDATTER hjemmedøbt 1688.09.01 - Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack gift 1705.00.00 med Christen Christensen 1020
CHRISTEN CHRISTENSEN født 1672.00.00 - (Jesper Clausens svigersøn) - 1020
KIERSTEN NIELSDATTER født i Brøns - - gift 1698.10.13 i Brøns med Jesper Clausen 1020

G02/H03 - BOL TIL GÅRDEN
ANDERS PEDERSEN født i Skåne - - askmand 1020
MAREN ANDERSES - - - gift med Anders Pedersen 1020
ELSA ANDERSDATTER - - Anders Pedersen og Maren Anderses - 1020

G02/H04 - 2. LANDBOL TIL GÅRDEN, BRÆNDTE 1701.10.25
ANNE JENS MATTZEN-MURMANDS født 1629.00.00 - - - 1020
MATTHS JENSEN MURMAND døbt 1670.03.20 - Jens Matthsen Murmand og Anne - 1020
APOLLONIA JENSDATTER døbt 1671.01.08 - - gift med Matths Jensen Murmand 1020
(LAURS NIELSEN) (født 1644.12.00) - - (tidl.: se G07/H12, nu: midterste værelse til Jesper Clausens landbolshus) 1083
(ANN NIELSDATTER) (født 1649.00.00) - - (gift 1676.10.01 med Laurs Nielsen ) se G07/H12 1083
MAREN NIELSDATTER - - Niels Nielsen og Johanne Nielsis (G00/H01) - 1083
CAREN MORTENSDATTER - - - - 1083
(JESS ANDERSEN) (døbt 1633.07.29) - - Østliste ende af Jesper Clausens landbolshus. (Var tidl. possessor G16) 1012,1051,1083,
(DORRETH KNUTZDATTER) (født 1635.01.25) - - (gift før 1659 med Jess Andersen (+ se G16) 1051,1083,
PAUL SØRENSEN SMED - - - - 1020
METT JESPERSDATTER - - - gift 1687.11.20 i Dalby med Paul Sørensen Smed[?] 1020
CHRISTIAN JACOBSEN - før 1697.12.04 - 1090
BOLD KNUTZDATTER - - - gift med sal. Christian Jacobsen boede vestre ende af landbolshus med sin væv 1020,1083,1090,
INGEBORG CHRISTIANSDATTER født 1672.08.17 i Fjelstrup død 1683.06.24 Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
JACOB CHRISTIANSEN født 1674.00.00 i Fjelstrup død 1683.03.18 Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
ANNA CHRISTIANSDATTER født 1680.04.24 i Fjelstrup død 1683.09.01 Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
JACOB CHRISTIANSEN født 1683.03.18 - Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
INGEBORG CHRISTIANSDATTER født 1686.02.06 død 1686.02.14 Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
INGEBORG CHRISTIANSDATTER født 1687.03.26 - Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
ANNA CHRISTIANSDATTER født 1687.03.26 - Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
PEDER SØRENSEN - - - daglønner / landbolshus, G02 1011,1099,
METTE CHRISTENSDATTER født 1643.00.00 i Nykøbing Mors - - gift 1683.09.16 med Peter Sørensen 1099
MAREN PEDERSDATTER hjemmedøbt1687.07.09 - Peder Sørensen og Mette Christensdatter - 1099
WILLADS PEDERSEN TRÆSKOMAND - - - landbolshus til G02 1011,1099,
MAREN MOGENSDATTER født 1649.04.00 død 1684.08.03 - gift (i Nykirke?) med Willads Pedersen Træskomand 1099
JENS WILLADSEN født i Mausing, Vinderslev sogn død før 1681 Willads Pedersen og Maren Mogensdatter - 1099
JENS WILLADSEN hjemmedøbt 1681.05.12 i Vonsild begr. 1681.05.19 Willads Pedersen og Maren Mogensdatter - 1099
DØDFØDT PIGE født 1682.04.23 i Vonsild død 1682.04.23 Willads Pedersen og Maren Mogensdatter - 1099
BODEL WILLADSDATTER født 1683.06.23 i Vonsild død 1683.06.18 Willads Pedersen og Maren Mogensdatter - 1099
METT MOGENSDATTER - - - gift 1685.03.01 Willads Pedersen Træskomand 1100
PEDER WILLADSEN født 1686.07.19 - Willads Pedersen og Mett Mogensdatter - 1100
MAREN WILLADSDATTER døbt 1688.05.09 - Willads Pedersen og Mett Mogensdatter - 1100
ANNE WILLADSDATTER hjemmedøbt 1691.03.05 - Willads Pedersen og Mett Mogensdatter - 1100
SØREN WILLADSEN døbt 1694.03.18 død 1694.03.28 Willads Pedersen og Mett Mogensdatter - 1100
BODEL WILLADSDATTER født 1696.02.04 død 1696.08.00 Willads Pedersen og Mett Mogensdatter - 1100
CHRISTEN WILLADSEN født 1702.03.22 - Willads Pedersen og Mett Mogensdatter - 1100

G02/H05 - LAWE NIELSENS STED SOM JESPER CLAUSEN HAR I FÆSTE
LASS JEBSEN HIULER født i Binderup - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdt. (G14/H02) lejer 1058,1082,
METT ANDERSDATTER - - - gift med Lass Jebsen Hiuler 1058
JEB LASSEN døbt 1704.03.01 - Lass Jebsen Hiuler og Mett Andersdatter - 1058
KIERSTEN LASSDATTER født 1706.11.10 - Lass Jebsen Hiuler og Mett Andersdatter - 1058

G03 - ½ GÅRD TIDL. PAUL PEDERSEN, (GÅRD III, SENERE INGERSHOLM)
ANDERS PAULSEN født 1634.10.03 - - possessor 1011,1021,
MAREN HANSDATTER født 1641.04.23 på Varmark - - gift 1655.06.14 med Anders Paulsen 1021
(KIERSTEN ANDERSDATTER) (døbt 1662.05.04) - (Anders Paulsen og Maren Hansdatter) gift med Matths Jessen (se G06) 1021,1027,
PAUL ANDERSEN døbt1665.02.02 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1021
MAREN ANDERSDATTER døbt1667.08.04 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1021
MAREN ANDERSDATTER døbt1670.01.19 død 1670.03.09 Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1021
HANS ANDERSEN døbt 1671.04.06 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1021
INGER ANDERSDATTER døbt 1673.11.05 død 1674.01.22 Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1021
JOHANNE ANDERSDATTER døbt 1674.11.29 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter trolovet 1695.11.20 med Hans Fries 1021
INGER ANDERSDATTER hjemmedøbt 1677.06.30 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1022
JOHANNE ANDERSDATTER født 1680.01.23 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1022
ANNE ANDERSDATTER født 1683.10.04 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1022

G03/H06 - LANDBOLHUS TIL GÅRDEN
CLAUS PEDERSEN født 1644.00.00 i Sig by, Torstrup sogn - - - 1011,1097,
MAREN PAULSDATTER født 1649.00.00 - - gift 1678.06.02 Claus Pedersen 1097
PEDER CLAUSEN døbt 1679.08.24 - Claus Pedersen og Maren Paulsdatter - 1097
MAREN CLAUSDATTER døbt1682.02.19 - Claus Pedersen og Maren Paulsdatter - 1097
ANNE CLAUSDATTER døbt 1684.11.09 død 1686.09.05 Claus Pedersen og Maren Paulsdatter - 1097
PAUL CLAUSEN hjemmedøbt 1687.07.13 død 1688.02.24 Claus Pedersen og Maren Paulsdatter - 1097
MARGARETE CLAUSDATTER hjemmedøbt 1689.07.10 Claus Pedersen og Maren Paulsdatter - 1097
PETER BERG - - - rytter / landbolhus til G03 1011,1098,

G03/H07 - ANDERS POULSENS HUS NORDEN BYEN
ANDERS MORTENSEN - - - Koldings forrige portner 1011

G04 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XI, SENERE NEDLAGT)
LAURS PERSEN (PEDERSEN) født 1643.05.21 - - possessor 1023
BOLD JEBSDATTER født 1646.05.17 død 1691.03.05 Jeb Jespersen (tidl. G04) gift med Laurs Persen 1023
MAREN LAURSDATTER døbt 1667.04.23 - Laurs Persen og Bold Jebsdatter - 1023
JEB LAURSEN døbt 1669.03.25 - Laurs Persen og Bold Jebsdatter possessor 1011,1023,1024,
PEDER LAURSEN døbt 1671.12.29 død 1672.05.26 Laurs Persen og Bold Jebsdatter - 1023
CAREN LAURSDATTER hjemmedøbt 1673.10.19 død 1673.11.25 Laurs Persen og Bold Jebsdatter - 1023
PEDER LAURSEN døbt 1675.02.14 død 1675.06.11 Laurs Persen og Bold Jebsdatter - 1023
CAREN LAURSDATTER hjemmedøbt 1678.03.02 død 1678.04.12 Laurs Persen og Bold Jebsdatter - 1023
CAREN LAURSDATTER døbt 1680.07.11 død 1705.12.24 Laurs Persen og Bold Jebsdatter - 1023,5202L
JØRGEN TØGERSEN født 1646.00.00 i Agtrup - - bor på G04 1024
JESS TØGERSEN-PEDERSEN født 1648.12.10 - - bor på G04 1024
ANN PEDERSDATTER født i Torup, Medelsom herred, Viborg stift - - gift 1684.09.25 med Jess Tøgersen-Pedersen 1024
PEDER JESSEN født 1685.12.21 - Jess Tøgersen-Pedersen og Ann Pedersdatter - 1024
MAGDALENE MATTHSDATTER født i Seest - - gift 1696.11.05 i Seest med Jeb Laursen 1024
BOLD JEBSDATTER født 1697.09.23 død 1697.10.21 Jeb Laursen og Magdalene Matthsdatter - 1024
MATTHS JEBSEN født 1699.02.07 - Jeb Laursen og Magdalene Matthsdatter - 1024

G05 - ½ GÅRD, (GÅRD II, SENERE NEDLAGT)
NISS JØRGENSEN født 1635.06.04 - - possessor 1025
KIERSTEN OUTESDATTER født 1647.00.00 - Oute Gregersen (tidl. possessor til G05) gift med Niss Jørgensen, 2. gang 1676.10.19 med Jørgen Rasmussen 1008,1025,
METT NISDATTER hjemmedøbt 1670.02.11 død 1670.00.00 Niss Jørgensen og Kiersten Outesdatter - 1025
CAREN NISDATTER døbt 1671.05.26 - Niss Jørgensen og Kiersten Outesdatter - 1025
OUTE NISSEN døbt1673.08.24 død 1676.06.09 Niss Jørgensen og Kiersten Outesdatter - 1025
JØRGEN RASMUSSEN født 1650.00.00 i Binderup - - possessor 1025
METTE JØRGENSDATTER døbt 1677.10.07 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1025
ANNA JØRGENSDATTER døbt 1679.03.23 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1025
NISS JØRGENSEN hjemmedøbt 1681.02.04 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
NAVNLØS DATTER født 1683.02.11 begr. 1683.02.14 Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
RASMUS JØRGENSEN døbt 1684.07.13 død 1684.10.26 Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
HANS JØRGENSEN døbt 1686.02.07 død 1686.05.09 Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
RASMUS JØRGENSEN døbt 1687.06.12 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
OUTE JØRGENSEN født 1689.10.19 død 1689.10.19 Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
DØDFØDT SØN født 1691.07.05 død 1691.07.05 Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
LEENE JØRGENSDATTER døbt 1692.12.27 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
NIELS HINRICHSEN født 1660.00.00 i Welling, Smedstrup sogn - - possessor 1007,1026,1127,
MARIA (MAREN) JESPERSDATTER BRUN født 1670.00.00 død 1702.00.00 Jesper Clausen og Maren Matthsdatter Hack gift 1693.00.00 med Niels Hinrichsen 1019,1026,
HENRICH NIELSEN - - Niels Hinrichsen og Maria Jespersdatter Brun - 1026
MAREN NIELSDATTER født 1697.05.08 - Niels Hinrichsen og Maria Jespersdatter Brun - 1026
KIERSTEN NIELSDATTER født 1699.12.04 død 1702.00.00 Niels Hinrichsen og Maria Jespersdatter Brun - 1026
NAVNLØS DATTER født 1702.00.00 død 1702.00.00 Niels Hinrichsen og Maria Jespersdatter Brun - 1026
ELLEN JØRGENSDATTER - - - gift 1702.11.23 med Niels Hinrichsen 1127
JACOB NIELSEN født 1703.05.30 død 1703.11.00 Niels Hinrichsen og Ellen Jørgensdatter - 1127
FRANTZ NIELSEN født 1705.02.06 - Niels Hinrichsen og Ellen Jørgensdatter - 1127
NIELS NIELSEN født 1708.00.00 - Niels Hinrichsen og Ellen Jørgensdatter - 1127

G05/H08 - RIDEFOGEDENS LANDBOL FRA JØRGEN RASMUSSENS GÅRD
MATTHS SAWMAND - - - - 1008
KNUD OLUFFSEN HIULER født 1649.03.30 i Søhuse, Aal sogn - - 1008,1075,
CÆCIL RASMUSDATTER født i Lindå - - gift 1680.10.10 med Knud Oluffsen Hiuler 1075
JACOB KNUDSEN døbt 1681.08.21 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
ANNE KNUDSDATTER døbt 1683.01.24 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
RASMUS KNUDSEN døbt 1685.01.25 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
MAREN KNUDSDATTER døbt 1687.02.14 begr. 1690.08.21 Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075,2336L
CÆCIL KNUDSDATTER hjemmedøbt 1689.01.19 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
OLUFF KNUDSEN hjemmedøbt1691.07.23 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
HANS KNUDSEN 1695.08.03 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075

G06 - (GÅRD I, SENERE SKOVGÅRD)
OUTE ANDERSEN - død 1658.00.00 - possessor 1027
SØREN ANDERSEN - død 1684.00.00 - possessor 1027
MAREN HANSDATTER født 1618.00.00 i Capterup - - gift med Oute Andersen og senere med Søren Andersen 1027
ANDERS OUTESEN født 1650.08.00 død 1665.11.11 Oute Andersen og Maren Hansdatter - 1027
HANS OUTESEN - - Oute Andersen og Maren Hansdatter - 1027
KIERSTEN OUTESDATTER - - Oute Andersen og Maren Hansdatter - 1027
LAURS OUTESEN - - Oute Andersen og Maren Hansdatter - 1027
MATTHS JESSEN født 1653.03.15 - - possessor fra 1684.11.18 1008,1027,
KIERSTEN ANDERSDATTER døbt 1662.05.04 død 1692.06.11 Anders Paulsen og Maren Hansdatter (G03) gift med Matths Jessen 1021,1027,
NAVNLØS SØN født 1685.11.10 død 1685.11.10 Matths Jessen og Kiersten Andersdatter - 1027
NAVNLØS SØN født 1686.10.17 død 1686.10.17 Matths Jessen og Kiersten Andersdatter - 1027
NAVNLØS SØN født 1687.09.06 død 1687.09.06 Matths Jessen og Kiersten Andersdatter - 1027
NAVNLØS SØN født 1688.12.01 død 1688.12.01 Matths Jessen og Kiersten Andersdatter - 1027
NAVNLØS SØN født 1690.03.22 død 1690.03.22 Matths Jessen og Kiersten Andersdatter - 1027
DØDFØDT DATTER født 1691.04.01 død 1691.04.01 Matths Jessen og Kiersten Andersdatter - 1027
DØDFØDT SØN født 1692.06.03 død 1692.06.03 Matths Jessen og Kiersten Andersdatter - 1027
THYRE ESCHILDSDATTER - - - gift 1693.06.29 med Matths Jessen 1028
KIERSTEN MATTHSDATTER født 1694.04.23 - Matths Jessen og Thyre Eschildsdatter - 1028
CATHARINA MATTHSDATTER født 1697.01.30 - Matths Jessen og Thyre Eschildsdatter - 1028
JESS MATTHSEN født 1699.08.02 - Matths Jessen og Thyre Eschildsdatter - 1028
MARGARET HUMBLET MATTHSDATTER født 1702.12.03 - Matths Jessen og Thyre Eschildsdatter - 1028
SARA MATTHSDATTER - - Matths Jessen og Thyre Eschildsdatter - 1028
ESCHILD MATTHSEN - - Matths Jessen og Thyre Eschildsdatter - 1028
ESCHEL JUHL MATTHSEN født 1710.06.16 - Matths Jessen og Thyre Eschildsdatter - 1028

G06/H09 - LANDBOLSTED TIL G06
MICHEL TØGERSEN - - - 1697: gammel mand 1008,1113,
CAREN JØRGENSDATTER født 1650.00.00 i Lunde ved Varde - - gift 1680.11.14 med Michel Tøgersen 1113
KIERSTEN MICHELSDATTER født 1681.08.13 død 1681.08.24 Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter - 1113
TØGER TØGERSEN døbt 1682.09.29 - Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter - 1113
MAREN TØGERSDATTER døbt 1686.01.05 - Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter - 1113
KIERSTEN TØGERSDATTER født 1688.06.09 - Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter - 1113
ANNE TØGERSDATTER hjemmedøbt 1690.06.22 - Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter - 1113
ISES TØGERSEN - - - hos fætteren Michel Tøgersen 1008

G06/H10 - AFTÆGTSHUS TIL G06
ANDERS IVERSEN MENG - - - daglønner 1009
PEDER ANDERSEN - - - daglønner / aftægtshus, G06 1009

G07 - (GÅRD V, SENERE OVERBYGÅRD)
IVER JENSEN - død 1673.04.20 - possessor 1029
BEEGE JACOBSDATTER - død 1673.04.25 - gift med Iver Jensen 1029
ELSABE IVERSDATTER født 1642.09.28 død 1683.00.00 Iver Jensen gift med Erich Laursen 1029
ERICH LAURSEN født 1633.02.23 død 1682.06.02 - possessor 1029
LAURS ERICHSEN hjemmedøbt 1671.04.14 død 1672.03.08 Erich Laursen og Elsabe Iversen - 1029
REBECCA ERICHSDATTER hjemmedøbt 1673.06.21 - Erich Laursen og Elsabe Iversen gift med Claus Andersen, der 1697 er soldat i Fredericia 1009,1029,
LAURS ERICHSEN døbt 1674.09.17 - Erich Laursen og Elsabe Iversen - 1029
CAREN ERICHSDATTER døbt 1678.02.24 - Erich Laursen og Elsabe Iversen - 1029
IVER ERICHSEN født 1681.12.31 død 1683.10.12 Erich Laursen og Elsabe Iversen - 1029
CLAUS ANDERSEN døbt 1665.03.08, født på G18-2 (s.d.) - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter possessor 1029,1057,
ELSABE CLAUSDATTER født 1690.10.01 - Claus Andersen og Rebecca Erichsdatter - 1030
ERICH CLAUSEN født 1694.10.31 død 1694.12.15 Claus Andersen og Rebecca Erichsdatter - 1030
JOCHIM (JOACHIM) SCHNOOR - - - possessor fra 1694 1009,1030,
MARIA LAWESDATTER - - Hr. Lawe af Tyrstrup gift med Joachim Schnoor 1030
ANN MARGRETE JOACHIMSDATTER født i Tyrstrup - Joachim Schnoor og Maria Lawesdatter - 1030
LAWE JOACIMSEN født i Tyrstrup - Joachim Schnoor og Maria Lawesdatter - 1030
CLAUS JOACHIMSEN født i Tyrstrup - Joachim Schnoor og Maria Lawesdatter - 1030
IVER JOACHIMSEN født 1695.05.13 i Vonsild - Joachim Schnoor og Maria Lawesdatter - 1030
HENRIC-CHRISTOFF JOACHIMSEN født 1698.01.31 - Joachim Schnoor og Maria Lawesdatter - 1030
HANS GOTTFRIEDSEN GYMOOS født 1664.03.20 - - possessor 1030
ANNE VALLISDATTER født 1663.08.24 i Nygård - - gift 1695.02.00 med Hans Gottfriedsen Gymoos 1030
(GOTTFRIED HANSEN) (født 1696.04.30) - (Hans Gottfriedsen Gymoos og Anne Vallisd.) se H29 1030
(MAREN HANSDATTER) (født 1697.08.24) - (Hans Gottfriedsen Gymoos og Anne Vallisdt.) se H29 1030
MAREN HANSDATTER født 1700.03.01 - Hans Gottfriedsen Gymoos og Anne Vallisdt. - 1030
CATHARINE HANSDATTER født 1702.09.29 - Hans Gottfriedsen Gymoos og Anne Vallisdt. - 1030
VALLE HANSEN født 1704.12.26 - Hans Gottfriedsen Gymoos og Anne Vallisdt. - 1030
MALENE HANSDATTER født 1708.00.00 - Hans Gottfriedsen Gymoos og Anne Vallisdt. - 1030

G07/H11 - AFTÆGTSHUS TIL G07
LAURS MICKELSEN SCHREDER født 1640.04.13 i Kolding - - - 1009,1031,
BOLD NISSDATTER født 1640.04. 09 begr. 1679.03.12 - gift med Laurs Mickelsen Schreder 1031
MICHEL LAURSEN født 1662.06.22 i Seest - Laurs Mickelsen Schreder og Bold Nissdatter senere Flensborg 1031
NISS LAURSEN døbt 1664.03.06 død 1696.04.12 i Gent(?) Laurs Mickelsen Schreder og Bold Nissdatter - 1031
MAREN LAURSDATTER født 1666.00.00 i Seest - Laurs Mickelsen Schreder og Bold Nissdatter - 1031
JESS LAURSEN døbt 1670.06.14 død i Husum Laurs Mickelsen Schreder og Bold Nissdatter - 1031
DOROTHE LAURSDATTER døbt 1674.02.01 død 1675.06.11 Laurs Mickelsen Schreder og Bold Nissdatter - 1031
DOROTHE LAURSDATTER døbt 1676.09.24 død i Flensborg Laurs Mickelsen Schreder og Bold Nissdatter - 1031
JACOB LAURSEN hjemmedøbt 1679.02.15 død 1679.07.24 Laurs Mickelsen Schreder og Bold Nissdatter - 1031
BOLD JEBSDATTER - begr. 1682.03.08 - gift 1679.07.06 med Laurs Mickelsen Schreder 1031,1032,
NAVNLØS SØN født 1681.00.00 begr. 1681.01.23 Laurs Mickelsen Schreder og Bold Jebsdatter - 1031
MAREN LAURSDATTER døbt 1682.03.05 død 1683.05.13 Laurs Mickelsen Schreder og Bold Jebsdatter - 1031
CAREN HANSDATTER født i Grønninghoved - - gift 1682.06.05 med Laurs Mickelsen Schreder 1032
BODEL LAURSDATTER født 1683.03.17 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032
MARGARETE LAURSDATTER født 1685.06.11 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032
MARIA LAURSDATTER født 1688.03.26 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032
ELISABETH LAURSDATTER født 1690.03.23 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032
JESPER LAURSEN født 1692.10.08 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032

G07/H12 - SAL. ERICH LAURSENS LANGE LANDBOLSHUS
ELSA SAL. CHRISTEN PERSENS - - - - 1073
MAREN JONASDATTER - - Elsa sal. Christen Persens - 1073
CAREN JONASDATTER - - Elsa sal. Christen Persens i København 1073
CHRISTIAN PEDERSEN - - Peder Jensen Rytter og Elsa Christen Persens slegfredsøn 1073
LAURS NIELSEN født 1644.12.00 i Vrensted, Vensyssel - - Sal. Erich Laursens landbols lange hus (senere: se G02/H04) 1073,1083,
ANN NIELSDATTER født 1649.00.00 i Kobberup by, Fjends herred ved Skive - Niels Nielsen og Johanne Nielsis (G00/H01) gift 1676.10.01 med Laurs Nielsen 1073,1083,
MAREN LAURSDATTER døbt 1677.07.22 død 1677.10.06 Laurs Nielsen og Ann Nielsdatter - 1073
NIELS LAURSEN døbt 1682.04.23 død 1682.04.29 Laurs Nielsen og Ann Nielsdatter - 1073
MAREN LAURSDATTER døbt 1685.05.24 Laurs Nielsen og Ann Nielsdatter - 1073
NIELS LAURSEN døbt 1689.01.20 Laurs Nielsen og Ann Nielsdatter - 1073
CHRISTIAN LAURSEN døbt 1698.06.04 død 1698.08.13 Laurs Nielsen og Ann Nielsdatter - 1073
BONNICK DINESEN døbt 1642.02.00, Niebüll, Widing herred - - Sal. Erich Laursens landbols lange hus(?), bor ca. 1697 på et kirkested som gammel mand. 1013,1074,
BARBARA GREGERSDATTER født 1642.05.01 på G02 - "skulle have boet på hendes ""fædrene gård""" gift 1673.12.28 med Bonnick Dinesen 1074
DIONYS BONNICKSEN døbt 1674.10.25 død 1675.02.25 Bonnick Dinesen og Barbara Gregersdatter - 1074
GREGERS BONNICKSEN døbt 1676.05.28 - Bonnick Dinesen og Barbara Gregersdatter - 1074
JOHANN BONNICKSEN døbt 1679.03.26 - Bonnick Dinesen og Barbara Gregersdatter - 1074
MAREN BONNICKSDATTER døbt 1682.03.22 - Bonnick Dinesen og Barbara Gregersdatter - 1074
CAREN BONNICKSDATTER døbt 1685.02.22 - Bonnick Dinesen og Barbara Gregersdatter - 1074
MARIA BONNICKSDATTER døbt 1688.05.15 død 1702.09.02 Bonnick Dinesen og Barbara Gregersdatter - 1074

G08 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XIV, SENERE HOPPESHAVE)
MATTHS JENSEN DEGN født 1633.09.00 død 1685.04.26 - possessor 1033
INGEBORG HANSDATTER RÜDE født i Tønder død 1703.05.13 Hans Rüde gift 1665.02.07 med Matths Jensen Degn 1033
DRENG født 1665.00.00 død 1665.00.00 Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
PIGE født 1665.00.00 død 1665.00.00 Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
JACOB MATTHSEN født 1666.08.11 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
JESS MATTHSEN født 1668.06.16 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
GUNDER MATTHSDATTER født 1670.04.21 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
JOHANNES MATTHSEN født 1672.12.27 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
MAREN MATTHSDATTER født 1673.12.14 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
MORTEN MATTHSEN født 1675.11.10 død 1675.12.17 Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
HANS MATTHSEN født 1677.03.27 død 1677.03.27 Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
METT MATTHSDATTER døbt 1678.03.14 død 1678.03.28 Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
DØDFØDT DATTER født 1679.00.00 begr. 1679.02.03 Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
JØRGEN MATTHSEN født 1681.04.23 død 1681.04.23 Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
THOMAS MATTHSEN født 1683.06.25 død 1683.08.01 Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
MARTHA MATTHSDATTER født 1685.09.06 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
PEDER ERICHSEN HIULER født 1639.00.00 i Tapsuhr død 1691.09.23 - possessor 1035
ANNE ANDERSDATTER født 1627.03.25 - - gift 1667.12.08 med Peder Erichsen Hiuler 1035
REIMAR ARENDS - - - daglønner / beboelse i G08 1009,1035,
CAREN CHRISTIANSDATTER født 1650.02.22 i Bogense - - gift 1686.12.12 med Reimar Arends 1035
CHRISTIAN REIMARSEN født 1686.10.21 død 1706.05.24 Reimar Arends Caren Christiansdatter - 1035
MARIA REIMARSDATTER døbt 1689.02.01 Reimar Arends Caren Christiansdatter - 1035
PEDER REIMARSEN født 1691.12.12 død 1691.12.18 Reimar Arends Caren Christiansdatter - 1035
MAGDALENE REIMARSDATTER født 1691.12.12 død 1691.12.16 Reimar Arends Caren Christiansdatter - 1035
JENS REIMARSEN født 1695.02.07 Reimar Arends Caren Christiansdatter - 1035
OLUFF MATTHSEN - - - daglønner / beboelse i G08 1009,1036,
BIRGITT LAURSDATTER - - - gift med Oluff Matthsen, se deres 6 børn blandt Tveds inderster 1036
MATTHS OLUFFSEN født 1693.01.15 - Oluff Matthsen og Birgitt Laursdatter - 1036
LAWE ANDERSEN døbt 1667.10.20 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdt.(G18,2?) possessor 1009,1036,1057,
KIERSTEN MATTHSDATTER født i Anslet Knud død før 1700.00.00 - gift 1693.06.08 med Lawe Andersen 1036
ANNE LAWESDATTER født 1694.02.27 død 1704.11.10 Lawe Andersen og Kiersten Matthsdatter - 1036
CAREN LAWESDATTER født 1696.02.08 død 1696.02.23 Lawe Andersen og Kiersten Matthsdatter - 1036
KIERSTEN LAWESDATTER født 1696.12.21 død 1697.01.31 Lawe Andersen og Kiersten Matthsdatter - 1036
CAREN LAWESDATTER født 1696.12.21 død 1697.01.31 Lawe Andersen og Kiersten Matthsdatter - 1036
PEDER LAWESEN født 1699.12.07 død 1701.05.09 Lawe Andersen og Kiersten Matthsdatter - 1036
INGER ANDERSDATTER - - - gift 1700.11.23 med Lawe Andersen 1036
ANDERS LAWESEN født 1701.12.12 død 1702.01.02 Lawe Andersen og Inger Andersdatter - 1129
ANDERS LAWESEN født 1704.03.19 død 1706.01.29 Lawe Andersen og Inger Andersdatter - 1129

G08/H13 - HUSTOFT MED SMEDJE VED KIRKEN
SØREN CHRISTENSEN SMED født 1658.00.00 - - - 1009,1010,1036,1123,
INGER CHRISTENSDATTER - - - gift 1686.11.14 med Søren Christensen Smed 1036
ELSA ANDERSDATTER født 1697.01.07 - ? hustoften tilhørende G08 1036
CHRISTIAN SØRENSEN født 1699.05.24 - Søren Christensen Smed og Elsa Andersdatter - 1036
CAREN CHRISTENSDATTER født 1655.06.03 - (Søren Christensen Smeds søster) - 1124

G08/H14 - LANDBOL VED GÅRDEN
LASS LASSEN født i Linderup by, Tolstruyp sogn - - - 1010,1111,
ANN TØGERSDATTER født 1649.02.04 - (søster til Jess-Tøgersen-Pedersen) gift med Lass Lassen 1111
ELSE LASSDATTER født 1675.03.10 død 1675.03.17 Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
TØGER LASSEN født 1677.06.17 - Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
ELSABE LASSDATTER født 1679.01.05 - Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
LASS LASSEN døbt 1681.03.06 død 1681.06.22 Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
KIERSTEN LASSDATTER født 1682.05.12 død 1701.09.13 Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
CAREN LASSDATTER døbt 1684.07.20 - Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
MAREN LASSDATTER hjemmedøbt1687.01.15 død 1690.07.28 Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
ANN LASSDATTER hjemmedøbt 1689.02.27 død 1689.06.03 Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
JØRGEN FRIDRICH LASSEN født 1690.05.12 død 1690.07.30 Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
LORENTZ HANSEN - - - rytter / landbolbolig til G08 1010,1112,

G09 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XII, SENERE LYSHOLM)
PEDER PAULSEN født 1612.00.00 begr. 1684.05.30 - possessor 1037
MAREN LAURSDATTER født 1614.07.02 død 1703.10.01 - gift med Peder Paulsen 1037
METTE PEDERSDATTER født 1646.05.03 - Peder Paulsen og Maren Laursdatter gift 1668.10.15 med Albert Pedersen, 2. gang 1682.08.27 med Hans Nielsen 1037
ALBERT PEDERSEN født 1643.12.25 i Uhrstorp - - blev på Sjælland ihjel skudt af en rytterkammerat 1037
PEDER ALBERTSEN født 1669.07.11 - Albert Pedersen og Mette Pedersdatter - 1037
MAREN ALBERTSDATTER døbt 1670.08.21 - Albert Pedersen og Mette Pedersdatter gift 1695.01.02 med Morten Clausen Schreder 1037,1038,
SARA ALBERTSDATTER døbt 1672.08.18 - Albert Pedersen og Mette Pedersdatter - 1037
PEDER PAULSEN født 1677.03.01 død 1697.08.10 ? - 1037
HANS NIELSEN født 1656.00.00 - - possessor 1010,1037,
ALBERT HANSEN født 1683.10.21 død 1685.02.06 Hans Nielsen og Mette Pedersdatter - 1037
METT-CATHARINA HANSEN født 1687.02.21 - Hans Nielsen og Mette Pedersdatter - 1037

G09/H15 - LANDBOL I HUSTOFTEN VED KIRKEN
MORTEN CLAUSEN SCHREDER - - - - 1010,1038,
ALBERT MORTENSEN født 1695.07.26 - Morten Clausen Schreder og Maren Albertsdatter - 1038
PEDER MORTENSEN født 1699.01.04 - Morten Clausen Schreder og Maren Albertsdatter - 1038
CLAUS MORTENSEN født 1701.06.24 død 1706.12.21 Morten Clausen Schreder og Maren Albertsdatter - 1038,5207L
HANS MORTENSEN født 1703.04.04 - Morten Clausen Schreder og Maren Albertsdatter - 1038
GUNDER-MARI MORTENSDATTER født 1705.12.01 - Morten Clausen Schreder og Maren Albertsdatter - 1038
THOMAS PEDERSEN POTTEMAGER født 1631.00.00 i Tønder - - - 1010,1063,
METTE PEDERSDATTER født 1638.03.00 i Tønder død 1706.09.03 - gift i Tønder med Thomas Pedersen 1063
PEDER THOMSEN født 1662.00.00 i Tønder - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter en soldat I England 1063
INGEBORG THOMASDATTER født 1663.00.00 i Tønder - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter havde en soldat I Rensborg og kom enke med 2 børn til os 1695 og drog til Tønder 1063
THOMAS THOMASSEN født i Fredericia - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
GREGERS THOMASSEN født i Fredericia - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
JØRGEN THOMASSEN født i Fredericia - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
RICHARD THOMASSEN født i Fredericia - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
ANNA CATHARINA THOMASDATTER født i Fredericia - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
ANNA CATHARINA THOMASDATTER født i Fredericia - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
METT MARIA THOMASDATTER født i Fredericia - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
JØRGEN THOMASSEN født 1672 i Fredericia død 1695.12.00 Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
MAREN THOMASDATTER døbt 1677.04.01 - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1064
CAREN THOMASDATTER født 1680.02.03 død 1681.05.12 Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1064

G10 - ½ GÅRD, (GÅRD VI, SENERE LANGKJÆRGÅRD)
MATTHS JEBSEN født 1624.12.17 begr. 1684.03.16 - possessor 1039
KIERSTEN CHRISTENSDATTER HAWE - død 1664.00.00 - gift med Jess Iversen, 2. gang 1661.06.04 med Matths Jebsen 1039
JESS MATTHSEN døbt 1662.05.20 - Matths Jebsen og Kiersten Christensdt. Hawe - 1039
JEB MATTHSEN døbt 1663.06.14 - Matths Jebsen og Kiersten Christensdt. Hawe - 1039
BOLD MATTHSDATTER døbt 1663.06.14 - Matths Jebsen og Kiersten Christensdt. Hawe - 1039
KIERSTEN MATTHSDATTER født 1664.05.28 - Matths Jebsen og Kiersten Christensdt. Hawe - 1039
METT MATTHSDATTER født 1664.05.28 - Matths Jebsen og Kiersten Christensdt. Hawe - 1039
CAREN PEDERSDATTER - begr. 1674.05.10 - gift med Claus Andersen, 2. gang 1667.02.14 med Matths Jebsen 1039
NAVNLØS SØN født 1667.12.16 begr. 1667.12.22 Matths Jebsen og Caren Pedersdatter - 1039
PEDER JEBSEN født i Tved død 1690.02.20 - possessor 1039
MAREN JESDATTER født 1652.05.01 død 1699.01.01 Jes Iversen gift 1671.06.22 med Peder Jebsen, 2. gang 1691.02.10 med Ebbe Mogensen 1039,1040,
JEB PEDERSEN født 1672.03.22 død 1672.04.03 Peder Jebsen og Maren Jesdatter - 1039
JEB PEDERSEN døbt 1673.01.26 - Peder Jebsen og Maren Jesdatter possessor 1007,1040,
KIERSTEN PEDERSDATTER hjemmedøbt 1675.08.28 død 1675.11.28 Peder Jebsen og Maren Jesdatter - 1040
NAVNLØS SØN - - Peder Jebsen og Maren Jesdatter - 1040
EBBE MOGENSEN - død 1699.01.01 - possessor 1040
JESS EBBESEN født 1691.05.07 - Ebbe Mogensen og Maren Jesdatter - 1040
MOGENS EBBESEN født 1693.07.04 død 1693.09.14 Ebbe Mogensen og Maren Jesdatter (beboer på G10?) 1040
CAREN EBBESDATTER født 1695.01.25 - Ebbe Mogensen og Maren Jesdatter - 1040
KIERSTEN PERSDATTER født i Stepping Høirup - - gift 1697.11.04 med Jeb Pedersen 1040
PEDER JEBSEN født 1700.01.21 død 1706.01.28 Jeb Pedersen og Kiersten Persdatter - 1040,5227L
JØRGEN JEBSEN født 1702.06.16 - Jeb Pedersen og Kiersten Persdatter - 1040
HANS JEBSEN født 1705.06.03 - Jeb Pedersen og Kiersten Persdatter - 1040

G10/H16 - LANDBOLHUS UDEN SKORSTEN PÅ G10
CHRISTEN JENSEN JERRESEN - - - - 1007,1103,
ELSA SØRENSDATTER - død 1690.03.06 - gift 1665.12.27 med Christen Jensen Jerresen 1103
MAREN CHRISTENSDATTER døbt 1666.04.22 Christen Jensen Jerresen og Elsa Sørensdatter - 1103
ANNE CHRISTENSDATTER døbt 1674.02.22 død 1674.03.31 Christen Jensen Jerresen og Elsa Sørensdatter - 1103
INGEBORG CHRISTENSDATTER døbt 1674.02.22 død 1674.03.05 Christen Jensen Jerresen og Elsa Sørensdatter - 1103
INGEBORG CHRISTENSDATTER døbt 1675.04.06 - Christen Jensen Jerresen og Elsa Sørensdatter - 1103
JENS CHRISTENSEN døbt 1681.02.13 - Christen Jensen Jerresen og Elsa Sørensdatter - 1103
ELSA PEDERSDATTER - - - gift med Anders Paulsen (ikke G03), 2. gang 1690.11.01 med Christen Jensen Jerresen 1103
GREGERS LAURSEN født 1629.00.00 i Tapsuhr død 1691.02.03 Laurs Gregersen og Caren Paulsdatter - 1105,2357L
ANN LAURSDATTER født 1644.00.00 død 1695.01.23 Laurs Tusen gift 1669.04.13 med Gregers Laursen, 2. gang 1695.11.03 med Christen Jensen Jerresen 1104
LAURS GREGERSEN døbt 1670.11.13 død 1691.02.03 Gregers Laursen og Ann Laursdatter - 1105
LAURS GREGERSEN døbt 1674.01.01 - Gregers Laursen og Ann Laursdatter - 1105
PAUL GREGERSEN døbt 1677.01.28 død 1677.02.03 Gregers Laursen og Ann Laursdatter - 1105
MERRET GREGERSDATTER døbt 1678.02.10 - Gregers Laursen og Ann Laursdatter - 1105
PAUL GREGERSEN døbt 1681.04.17 død 1681.10.00 Gregers Laursen og Ann Laursdatter - 1105
CAREN GREGERSDATTER døbt 1683.09.09 - Gregers Laursen og Ann Laursdatter - 1105

G10/H17 - LANDBOLSTED PÅ G10 LOWENBORG
JENS SØRENSEN - - - 1697: gammel mand 1007

G11 - ½ GÅRD, (GÅRD VII, SENERE PAULINESMINDE)
PEDER HACK født 1654.08.00 i Hjerndrup - - possessor 1007,1041,
MAREN JESDATTER født 1664.05.04 i Uhrstorp død 1698.10.26 - gift med Peder Hack 1041
METTE PEDERSDATTER født 1683.08.29 død 1683.10.31 Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
MATTHS HACK født 1684.11.24 - Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
MARGRETE PEDERSDATTER født 1687.11.07 - Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
JESS PEDERSEN HACK født 1690.03.23 - Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
PEDER HACK født 1693.08.03 død 1696.05.31 Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
ELSEBE PEDERSDATTER født 1696.04.01 død 1696.06.10 Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
OJA CHRISTINA PEDERSDATTER født 1697.06.22 - Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
NIELS ANDERSEN født 1645.00.00 - - Peder Hacks svend 1041
MARGARETE HANSDATTER - født i Skartved - gift 1700.07.13 med Peder Hack 1041
HANS HACK født 1701.02.14 - Peder Hack og Margarete Hansdatter - 1041
MAREN PEDERSDATTER født 1702.05.21 død 1702.07.08 Peder Hack og Margarete Hansdatter - 1042
PEDER HACK født 1703.07.31 - Peder Hack og Margarete Hansdatter - 1042

G11/H18 - LANDBOLHUS TIL G11
PEDER THOMSEN født 1609.00.00 død 1683.11.22 - - 1107
ANN BERNTSDATTER født 1629.00.00 død 1665.04.12 - gift i Kolding 1660 med Peder Thomsen 1107
METT PEDERSDATTER døbt 1662.07.02 i Vonsild - Peder Thomsen og Ann Berntsdatter gift 1693.03.31 med Jørgen Christensen Mandüfel 1107
MAREN PEDERSDATTER født 1665.01.19 død 1665.04.22 Peder Thomsen og Ann Berntsdatter - 1107
CAREN NIELSDATTER født 1622.00.00 død 1686.07.26 - gift med Hans Jising, 2. gang 1667.02.10 med Peder Thomsen 1107
HANS HANSEN JISING døbt 1645.04.04 - Hans Jising og Caren Nielsdatter - 1007
MAREN PEDERSDATTER - død 1678.05.04 Anders Nissen gift 1670.11.13 med Hans Hansen Jising 1108
HANS HANSEN døbt 1671.08.27 - Hans Hansen Jising og Maren Pedersdatter - 1108
MARGARETE IVERSDATTER født i Aggersborg ved Aggersund død 1699.11.09 - gift 1679.02.02 med Hans Hansen Jising 1108
IVER HANSEN døbt 1680.04.13 - Hans Hansen Jising og Margarete Iversdatter - 1108
MAREN HANSDATTER døbt 1684.05.08 - Hans Hansen Jising og Margarete Iversdatter - 1108
DØDFØDT SØN født 1688.11.18 død 1688.11.18 Hans Hansen Jising og Margarete Iversdatter - 1108
MAREN NISSIS - - - gift 1703.09.27 med Hans Hansen Jising 1108
HANS EGGERS - - - rytterbolig i Hans Jisings hus 1007,1109,

G11/H19 - AFTÆGTSHUS PÅ GÅRDENS STAVN
JENS JENSEN - død 1704.02.26 - - 1007,1101,
GYDE CHRISTENSDATTER født 1658.01.02 i Obeling by, Brøns sogn - Christen Gregersen og Kiersten Matzdatter gift med Jens Jensen 1101
CHRISTEN JENSEN (ikke født i Vonsild) - Jens Jensen og Gyde Christensdatter 1101

G12 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XIII, SENERE NØRGÅRD)
JENS SØRENSEN født 1632.12.00 - - possessor 1043
JOHANNE NISSDATTER født 1641.02.22 død 1689.04.25 - gift 1663.10.29 med Jens Sørensen 1043
MATTHS JENSEN døbt 1664.08.21 - Jens Sørensen og Johanne Nisdatter possessor 1010,1043,
SØREN JENSEN døbt 1666.03.11 - Jens Sørensen og Johanne Nisdatter - 1043
MAREN JENSDATTER døbt 1669.06.13 død 1691.10.07 Jens Sørensen og Johanne Nisdatter gift 1690.11.13 med Paul Smed (muligvis = H28) 1043
CAREN JENSDATTER døbt 1672.04.28 - Jens Sørensen og Johanne Nisdatter - 1043
NISS JENSEN hjemmedøbt 1681.11.07 død 1699.02.25 Jens Sørensen og Johanne Nisdatter - 1043
MAREN PEDERSDATTER født 1663.00.00 i Dalby - Peder Gregersen gift 1692.06.09 med Matths Jensen 1043
JOHANNE MATTHSDATTER døbt 1693.06.11 - Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043
PEDER MATTHSEN født 1694.12.12 - Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043
JENS MATTHSEN født 1696.09.11 - Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043
ANONYMUS født 1698.09.25 død 1698.09.25 Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043
MARGARETE MATTHSDATTER født 1699.10.17 - Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043
MAREN MATTHSDATTER født 1702.05.18 - Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043
GREGERS MATTHSEN født 1704.01.03 død 1706.01.10 Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043

G13 - 1 GÅRD, (GÅRD X, SENERE NEDLAGT)
JESS RASMUSSEN født i Bovrup, Varnæs sogn død 1706.01.22 - possessor 1010,1045,
MAREN MATTHISDATTER født 1651.12.16 - - gift 1677.07.26 med Jess Rasmussen 1045
CHRISTIN JESSDATTER døbt 1678.05.12 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter gift 1701.11.03 med Hans Christensen Timsen 1045
MATTHIAS JESSEN døbt 1680.03.13 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
RASMUS JESSEN hjemmedøbt 1682.10.08 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
MICHAEL JESSEN hjemmedøbt 1685.10.03 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
BOLD JESSDATTER født 1688.09.29 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
ANN-MARIA JESSDATTER født 1692.04.04 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
BOLD MATTHISIS født 1614.07.29 død 1701.06.12 - - 1045
HANS CHRISTENSEN TIMSEN - - - possessor 1045
ELSEBE HANSDATTER født 1702.03.29 - Hans Christensen Timsen og Christin Jessdatter - 1045
MAREN HANSDATTER født 1704.02.05 - Hans Christensen Timsen og Christin Jessdatter - 1046
ANNA HANSDATTER født 1706.09.12 - Hans Christensen Timsen og Christin Jessdatter - 1046

G14 - 1 GÅRD, (GÅRD XXI, SENERE MALKSTEDGÅRD)
TONIUS LAURSEN født 1620.07.29 død 1699.01.05 - possessor 1047
CAREN JESSDATTER født 1604.07.01 død 1683.00.00 - gift med Tonius Laursen 1047
LAURS TONIUSSEN født 1644.11.01 - Tonius Laursen og Caren Jessdatter possessor 1010,1047,
ANNA MATTHISDATTER født 1648.00.00 - - gift 1670.06.30 med Laurs Toniussen 1047
ANN MARIA LAURSDATTER døbt 1672.03.31 død 1689.05.18 Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter - 1047
KIERSTEN LAURSDATTER døbt 1674.11.01 - Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter gift 1701.06.30 med Hans Hansen Captrup 1047,1048,
HANS LAURSEN døbt 1676.11.01 - Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter - 1047
MATTHIAS LAURSEN døbt 1678.06.30 - Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter - 1047
CAREN LAURSDATTER døbt 1680.04.18 død 1689.07.18 Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter - 1047
ANTONIUS LAURSEN døbt 1682.10.17 - Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter - 1047
BOLD LAURSDATTER hjemmedøbt1686.12.28 død 1690.02.14 Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter - 1047
JESS HANSEN født 1691.05.24 ? - 1047
HANS HANSEN CAPTRUP - - - possessor 1048
FRIDRICH HANSEN født 1701.09.19 - Hans Hansen Captrup og Kiersten Laursdatter - 1048
LAURS HANSEN født 1702.10.25 - Hans Hansen Captrup og Kiersten Laursdatter - 1048
HANS HANSEN født 1704.09.30 - Hans Hansen Captrup og Kiersten Laursdatter - 1048

G14/H20 - LANDBOLHUS, RYTTERHUS TIL GÅRDEN, BRÆNDTE 1701.10.25
FRIDRICH RÜNITZ - - - rytter 1010,1082,

G14/H21 - LANDBOLHUS TIL GÅRDEN
JEB THOMSEN HIULER født 1634.12.24 i Lemb, Hellevad sogn - Thomas Jebsen og Mett Sørensdatter ca. 1697: gammel 1010,1081,2293L,
ELLEN LAURSDATTER født i Solsted i Vendsyssel død før 1670.00.00 - gift med Jeb Thomsen Hiuler 1081
ANDERS JEBSEN - død før 1670.00.00 Jeb Thomsen Hiuler og Ellen Laursdatter - 1081,2293L
LAURS JEBSEN - død før 1670.00.00 Jeb Thomsen Hiuler og Ellen Laursdatter - 1081,2293L
KIERSTEN LASSDATTER født 1642.00.00 i Rebæk død 1689.12.29 Las Laursen og Gertrud Clausdatter gift 16700605 med Jeb Thomsen Hiuler 1081,2276L,2293L
ANDERS JEBSEN født i Binderup - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
(LASS JEBSEN ) født i Binderup - (Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter) Se G02/H05 1082
HANS JEBSEN født i Binderup død før 1690.00.00 Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082,2293L
THOMAS JEBSEN født 1675.04.20 i Vonsild - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
HANS JEBSEN døbt 1678.06.16 i Vonsild - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
ELLEN JEBSDATTER døbt 1680.08.01 i Vonsild - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
METTE JEBSDATTER født 1683.10.28 i Vonsild - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
ANNE NIELSDATTER født 1642.02.20 - Sognefogeden i Nørgård gift 1663.11.29 med Iver Andersen, 2. gang 1690.10.19 med Jeb Thomsen Hiuler 1081
NIELS IVERSEN? født 1665.09.29 - Iver Andersen? og Anne NIelsdatter? - 1081
ANN IVERSDATTER? født 1668.05.01 - Iver Andersen? og Anne NIelsdatter? - 1081

G15 - ½ GÅRD, (GÅRD IV, SENERE PADHOLM OG TEGLGÅRD)
JENS HANSEN - død 1687.00.00 - possessor 1049
MAREN JEBSDATTER født 1656.01.01 - - gift 1674.01.15 med Jens Hansen, 2. gang 1692.02.09 med Jørgen Sørensen Kaa 1049
MAREN JENSDATTER døbt 1674.11.08 - Jens Hansen og Maren Jebsdatter gift 1702.06.15 med Jeb Laursen 1049
CAREN JENSDATTER født 1676.12.08 død 1700.12.22 Jens Hansen og Maren Jebsdatter - 1049,4183L
JEB JENSEN døbt 1679.04.27 - Jens Hansen og Maren Jebsdatter - 1049
ANNE JENSDATTER døbt 1681.12.27 - Jens Hansen og Maren Jebsdatter - 1049
HANS JENSEN hjemmedøbt 1685.11.14 - Jens Hansen og Maren Jebsdatter - 1049
JØRGEN SØRENSEN KAA - - - possessor 1012,1049
INGEBORG JØRGENSDATTER født 1693.01.20 - Jørgen Sørensen Kaa og Maren Jebsdatter - 1049
JEB LAURSEN født i Dalby - - (possessor af G15?) 1049
ANNA-CATHARINA JEBSDATTER født 1703.03.15 - Jeb Laursen og Maren Jensdatter - 1049
CAREN JEBSDATTER døbt 1706.07.18 død 1706.09.16 Jeb Laursen og Maren Jensdatter - 1049

"G15/H22 - LANDBOL ""HYLDHUUS"" TIL GÅRDEN"
JACOB HANSEN WACKER - - - - 1012
LAURS NIELSEN - - - - 1012

G16 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XIX, SENERE SØNDERHOLM)
JESS ANDERSEN døbt 1633.07.29 - - possessor. Senere: se G02 1012,1051,1083
DORRETH KNUTZDATTER født 1635.01.25 - - gift før 1659 med Jess Andersen (+ se G02/H04) 1051,1083
CNUD JESSEN - død 1659.00.00 Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter - 1051
ANDERS JESSEN født 1665.02.28 død 1665.03.00 Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter - 1051
CNUD JESSEN født 1665.02.28 død 1665.03.00 Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter - 1051
(CÆCIL JESSDATTER) (døbt 1666.03.28) - (Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter) se H29 1051
BODEL JESSDATTER døbt 1668.11.13 død 1668.11.13 Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter - 1051
ELEN JESSDATTER døbt 1672.03.20 - Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter - 1051
CAREN JESSDATTER født 1674.11.24 - Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter - 1051
HANS SØRENSEN KIÆR født 1647.00.00 i Seest død 1699.12.19 Søren Jessen Kiær og Maren Hansdatter possessor 1699 1051,4100L
INGER NISSDATTER født 1651.06.18 i Vonsild - Niss Christensen gift med Hans Sørensen Kiær 1679.04.24 i Seest 1051
SØREN HANSEN født 1680.12.16 i Seest - Hans Sørensen Kiær og Inger Nissdatter - 1051
MAREN HANSDATTER født 1682.12.03 i Seest død 1704.07.23 i Vonsild Hans Sørensen Kiær og Inger Nissdatter - 1051,5074L
CAREN HANSDATTER født 1685.11.01 i Seest - Hans Sørensen Kiær og Inger Nissdatter - 1051
PAUL HANSEN født 1689.00.00 i Seest - Hans Sørensen Kiær og Inger Nissdatter - 1051
PEDER HANSEN født 1692.07.29 i Seest - Hans Sørensen Kiær og Inger Nissdatter - 1051
MAREN HANSDATTER født 1695.00.00 i Seest - Hans Sørensen Kiær og Inger Nissdatter - 1051
STEPHAN ATZERSEN døbt 1661.12.26, født i Tumbøl by, Felsted sogn - - possessor 1065
ANN JESSDATTER født 1658.00.00 i Søst, Rise sogn - - gift 1690.07.25 med Stephan Atzersen 1065
JESS STEPHANSEN født 1691.00.00 i Tumbøl - Stephan Atzersen og Ann Jessdatter - 1065
ATZER STEPHANSEN født 1693.02.00 i Tumbøl - Stephan Atzersen og Ann Jessdatter - 1065

G16/H23 - HUS TIL GÅRDEN
UDEN NAVN - - - korporal der holder skole, gammel, afdanket og lemlæstet 1012

G17 - ½ LIDEN GÅRD, (GÅRD XX, SENERE NEDLAGT)
ANDERS PEDERSEN SNEDICKER født 1648.10.03 i Vamdrup - - possessor 1012,1053
METTE NISSDATTER - - Niss Gregersen gift 1672.06.12 med Anders Pedersen Snedicker 1012
ANNA ANDERSDATTER døbt 1675.05.30 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
METTE ANDERSDATTER døbt 1678.02.27 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
MAREN ANDERSDATTER døbt 1680.08.29 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
CAREN ANDERSDATTER døbt 1683.01.21 død 1705.04.08 Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
NISS ANDERSEN født 1687.10.20 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
MARIA ANDERSDATTER født 1690.03.14 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
METT-MARGARETE ANDERSDATTER født 1693.02.04 død 1693.02.07 Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053

G18-1 - ½ GÅRD, (DEL AF GÅRD XVII, SENERE TVENDESMINDE)
JESS LAURSEN født 1627.11.01 i Tapsøre begr. 1695.12.22 Laurs Gregersen og Caren Paulsdatter possessor 1055,3039L,3062L
CHRISITH RICHARDSDATTER født 1628.00.00 i Clanxbüll begr. 1681.02.27 - gift 1663.04.26 med Jess Laursen 1055
LAURS JESSEN døbt 1664.11.06 - Jess Laursen og Chrisith Richardsdatter possessor, senere inderst på gården 1012,1055
INGER JESSDATTER døbt 1667.01.20 død 1687.00.00 Jess Laursen og Chrisith Richardsdatter - 1055,(3039L)
RICHARD JESSEN døbt 1669.01.01 på Pillworm død 1694.00.00 Jess Laursen og Chrisith Richardsdatter - 1055
CAREN ANCKERSDATTER (ELLER CHRISTENSDATTER) født 1642.00.00 i Vonsbæk sogn død 1694.01.20 Chresten Anckersen og Zitsel Christens gift 1682.06.25 med Jess Laursen 1055,(3039L),2533L
CHRISTINE JESSDATTER hjemmedøbt 1684.07.09 - Jess Laursen og Caren Anckersdatter - 1055
CAREN HANSDATTER født i Skanderup - - gift 1694.11.25 med Laurs Jessen 1055
HANS LAURSEN født 1695.11.02 - Laurs Jessen og Caren Hansdatter - 1055
JESS LAURSEN født 1698.09.27 - Laurs Jessen og Caren Hansdatter - 1055
CHRISTIN LAURSDATTER født 1701.11.26 - Laurs Jessen og Caren Hansdatter - 1055
NAVN MANGLER født 1704.00.00 - Laurs Jessen og Caren Hansdatter - 1055
THOMAS HANSEN KILD født 1667.00.00 i Skanderup - - possessor fra 1697 1012,1055,
CAREN PAULSDATTER - - - gift med Thomas Hansen Kild 1055
ANNE THOMASDATTER født 1698.12.23 død 1699.01.15 Thomas Hansen Kild og Caren Paulsdatter - 1055
HANS THOMASSEN født 1700.06.29 - Thomas Hansen Kild og Caren Paulsdatter - 1054
PAUL THOMASSEN født 1702.09.01 død 1702.09.07 Thomas Hansen Kild og Caren Paulsdatter - 1054
PAUL THOMASSEN født 1705.04.11 død 1705.07.05 Thomas Hansen Kild og Caren Paulsdatter - 1054

G18-2 - ½ LIDEN GÅRD, (DEL AF GÅRD XVII, SENERE TVENDEMINDE)
ANDERS IVERSEN TVILLING født 1633.07.29 død 1708.03.13 - possessor 1057,5331L
KIERSTEN LAWESDATTER født 1635.00.00 i Anslet - - gift med Anders Iversen Tvilling 1057
CÆCIL ANDERSDATTER - - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter - 1057
MAREN ANDERSDATTER døbt 1662.02.19 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter gift 1687.06.09 med Peder Nielsen 1057
(CLAUS ANDERSEN) (døbt 1665.03.08) - (Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter) (Se G07) 1057
(LAWE ANDERSEN) (døbt 1667.10.20) - (Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter) (Se G08) 1057
ANDERS ANDERSEN døbt 1670.05.05 død 1676.05.22 Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter - 1057
PAUL ANDERSEN døbt 1673.03.02 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter - 1057
CÆCIL ANDERSDATTER født 1676.06.24 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter - 1057
METT ANDERSDATTER døbt 1679.05.18 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter - 1057
PEDER NIELSEN født 1650.04.12 i Seest - possessor 1012,1057,
METT PEDERSDATTER døbt 1688.01.08 - Peder Nielsen og Maren Andersdatter - 1057
NIELS PEDERSEN født 1690.10.03 - Peder Nielsen og Maren Andersdatter - 1057
ANDERS PEDERSEN døbt 1693.08.06 - Peder Nielsen og Maren Andersdatter - 1058
KIERSTEN PEDERSDATTER født 1696.06.27 - Peder Nielsen og Maren Andersdatter - 1058
CHRISTEN PEDERSEN født 1700.08.12 - Peder Nielsen og Maren Andersdatter - 1058

G19 - ½ GÅRD, (GÅRD XVI, SENERE VONSILDGÅRD)
CHRISTEN NIELSEN født 1636.00.00 i Seest død 1708.06.16 Niels Christensen og Caren Peders possessor 1012,1059,4147L
MAREN HANSDATTER født 1620.02.02 - - gift 1. gang med Niels Hansen Hiuler, 2. gang 1667.11.05 med Christen Nielsen 1059
HANS NIELSEN døbt 1660.06.10, født i Kolding død 1660.06.15 Niels Hansen Hiuler og Maren Hansdatter - 1059
CAREN NIELSDATTER døbt 1662.05.08 - Niels Hansen Hiuler og Maren Hansdatter gift 1688.11.08 med Hans Clausen, flyttede 1669 til Grønninghoved 1059
MAREN NIELSDATTER døbt 1664.07.24 - Niels Hansen Hiuler og Maren Hansdatter gift 1696.01.16 med Michel Hansen 1059
MICHEL HANSEN - - - fra Skanderup 1059
MARI MICHELSDATTER født 1696.10.19 - Michel Hansen og Maren Nielsdatter - 1059
HANS FRANTZEN født 1673.00.00 i Grønningshoved - ? ? 1060
MARGRETE - - - gift Hans Frantzen 1060
ANNCHEN HANSDATTER født 1701.04.14 - Hans Frantzen og Margrete - 1060
PEDER HANSDATTER født 1704.01.17 - Hans Frantzen og Margrete - 1060

G20 - (GÅRD XVIII, SENERE CHRISTIANSMINDE)
HANS PETERSEN født 1635.00.00 død 1697.04.29 Peter Hansen Schreder og Maren Laursdatter possessor 1061,3155L
METT JEBSEN - - - gift 1680.10.15 med Hans Petersen, 2. gang 1698.10.11 med Peder Jespersen 1012,1061,
PEDER HANSEN døbt 1682.04.23 - Hans Petersen og Mett Jebsen 1061
JEB HANSEN hjemmedøbt 1684.10.25 - Hans Petersen og Mett Jebsen 1061
JEB HANSEN hjemmedøbt 1686.10.27 død 1690.05.17 Hans Petersen og Mett Jebsen 1061

G21 - IKKE BEBYGGET I 1697, (GÅRD XV, BRÜDES HALVE OTTING, SENERE UNDER G16) 1012

H24
CLAUS IVERSEN født 1637.00.00 i Notmark, Als død 1692.06.22 - possessor 1067
METT HANSDATTER født 1656.03.14 på Bogø - - gift med Claus Iversen, 2. gang 1694.11.29 med Jens Sørensen 1067
IVER CLAUSEN døbt 1679.06.10 - Claus Iversen og Mett Hansdatter - 1067
HANS CLAUSEN døbt 1682.01.01 - Claus Iversen og Mett Hansdatter - 1067
PEDER CLAUSEN født 1686.10.31 - Claus Iversen og Mett Hansdatter - 1067
LAWE CLAUSEN født 1689.02.15 død 1693.04.25 Claus Iversen og Mett Hansdatter - 1067
JENS TERCKELSEN født i Bredsten død 1699.11.30 Terckel Jensen inderste 1067,4191L
INGER CHRISTENSDATTER født 1643.02.02 i Østerå sogn, Thy begr. 1699.12.27 Chresten Deelefoged gift med Jens Terckelsen (ca. 1697: tjenestekvinde på G01) 1017,1067,4105L
JENS SØRENSEN - - besidder nu samme hus 1067

H25 - HENRICH SCHRØLINGS HUS
HENRICH SCHRØLING født 1635.01.14 i Hannover død 1698.01.25 - possessor 1069
ELSABE HANSDATTER RÜDE født 1638.01.24 i Tønder død 1704.10.29 Hans Rüde gift 1676.02.08 med Heinrich Schrøling 1069
MARIA ELISEBET HENRICHSDATTER født 1660.00.00 død 1672.00.00 Henrich Schrøling og 1. hustru - 1069
JOHANN TØNNIUS SCHRØLING født 1664.06.13 - Henrich Schrøling og 1. hustru skolemester i Gargel, Brandenburg 1069
CLAUS FRIDRICH SCHRØLING født 1667.09.28 i Rahe, Bremen stift død 1669.00.00 Henrich Schrøling og 1. hustru - 1069
ANN MARGARET HENRICHSDATTER født 1661.10.25 - Henrich Schrøling og 1. hustru - 1069
JOHANN-CASPAR SCHRØLING født 1670.03.03 i Haarborg fæstning - Henrich Schrøling og 1. hustru korporal i Ejdersted 1069
NAVNLØS SØN født i Hoptrup - Henrich Schrøling og 1. hustru - 1069
GOTTFRIED SCHRØLING født 1673.11.16 begr. 1698.10.30 Henrich Schrøling og 1. hustru svarerhåndværker i Haderslev 1069,4010L
HANS HENDRICH SCHRØLING født 1676.10.29 i Haderslev - Henrich Schrøling og Elsabe Hansdatter Rüde, rytter under oberst Brockdorf, Vamdrup 1069

H26
MATTHS JENSEN født 1649.00.00 - - fra Catterup ved Horsens kom til Vonsild 1668 1077
DORRETH NIELSDATTER født 1651.00.00 i Kobberup by - - gift 1683.02.25 med Matths Jensen 1077
CAREN MATTHSDATTER født 1683.10.02 - Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077
NIELS MATTHSEN født 1686.12.02 død 1687.03.01 Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077
JENS MATTHSEN født 1688.10.24 død 1690.08.06 Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077
ANNE MATTHSDATTER født 1691.09.24 - Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077
MAREN MATTHSDATTER døbt 1694.05.17 - Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077
JOHANNE MATTHSDATTER født 1696.12.03 død 1697.03.24 Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077,3142L
JENS MATTHSEN døbt 1698.04.03 - Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077

H27 - LANDBOLER PÅ KRONENS JORD (BRÆNDTE 1701.10.25)
SELCHEN JESPERSEN - - - - 1013,1079,
KIERSTEN JESSDATTER født i Bjert - - gift i Dalby 1679.11.27 med Selchen Jespersen 1079
ANNE SELCHENSDATTER døbt 1680.08.15 i Dalby død 1680.09.10 Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079
JESS SELCHENSEN døbt 1681.10.30 i Dalby død 1682.01.00 Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079
JESPER SELCHENSEN født 1683.10.01 i Dalby - Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079
INGER SELCHENSDATTER døbt 1686.03.21 i Vonsild - Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079
JESS SELCHENSEN født 1688.03.16 i Vonsild - Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079
LASS SELCHENSEN født 1690.12.17 i Vonsild - Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079

H28
JEB NISSEN SMED født 1632.02.12 i Bjert død 1695.01.11 - - 1085
MARGARETE PAULSDATTER født 1639.00.00 i Vonsild død 1697.08.21 - gift 1660.10.07 i Dalby med Jeb Nissen Smed 1085
PAUL JEBSEN født 1662.02.12 i Dalby - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085
NIELS JEBSEN døbt 1664.05.04 - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085
PEDER JEBSEN født 1666.10.05, født i Agtrup - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085
ALBERT JEBSEN født 1668.11.12 i Vonsild - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085
ANDERS JEBSEN SMED døbt 1671.06.25 - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter landboler på kronens jord, drog siden til Hart 1013,1085,
JEB JEBSEN født 1673.12.26 død 1677.10.27 Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085
BERNT JEBSEN hjemmedøbt 1667.01.07 - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085
JØRGEN JEBSEN døbt 1679.06.01 - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085,1086,
CAREN ANCKERSDATTER - - - gift i Kolding Brandrup 1697 med Anders Jebsen Smed, drog siden til Hart 1086
MARGARETE ANDERSDATTER født 1698.08.27 - Anders Jebsen Smed og Caren Anckersdatter drog siden til Hart 1086
PAUL LEEMANN - - - - 1086
PAUL LEEMANNS KONE - - - - 1086
LUCIA-ELISABETH PAULSDATTER født 1687.10.16 - Paul Leemann - 1086
CATHARIN PAULSDATTER født 1689.02.10 - Paul Leemann - 1086
MARIA PAULSDATTER født 1692.00.00 - Paul Leemann - 1086
MAGDALENE PAULSDATTER født 1694.04.02 - Paul Leemann - 1086

H29 - EGET HUS BYGGET 1676
JACOB PEDERSEN SCHREDER født 1643.04.01 født i Tønder - gift 2. gang i Stepping 1693, bor nu i Langevad 1087,1460L
MARGARETE HANSDATTER RÜDE født 1636.02.28 i Tønder død 1692.07.28 - gift 1665.07.16 i Tønder med Jacob Pedersen Schreder 1087,2460L (s.d.)
HANNA REBECCA JACOBSDATTER født 1666.04.16 - Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde gift 1691.09.22 med Anders Nielsen, 2. gang 1704.04.03 med Søren Jensen 1087
PETER JACOBSEN født 1669.12.29 død 1670.03.27 Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde - 1087
INGEBORG JACOBSDATTER født 1668.06.09 død 1669.04.04 Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde - 1087
HANS JACOBSEN født 1671.06.01 - Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde 3. possessor? / Jacob Pedersens Schreders hus? 1087
GØDERT JACOBSEN født 1674.04.10 - Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde - 1087
INGEBORG JACOBSDATTER født 1676.07.23 død 1676.10.24 Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde - 1087
PEDER JACOBSEN døbt 1677.11.11 - Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde - 1087
SØREN JENSEN - - - 4. possessor? / (svigerfaderen) Jacob Pedersens Schreders hus? 1088
JENS SØRENSEN født 1705.01.29 død 1705.08.16 Søren Jensen og Hanna Rebecca Jacoobsdatter - 1088
JOHANNE SØRENSDATTER født 1706.06.13 - Søren Jensen og Hanna Rebecca Jacoobsdatter - 1088
GOTTFRED HANSEN født 1696.04.30 - Hans Gottfriedsen og Anne Vallisdt. (G07) - 1030,1088,
MAREN HANSDATTER døbt 1697.08.29 - Hans Gottfriedsen og Anne Vallisdt. (G07) - 1030,1088
ANDERS NIELSEN - - - 2. possessor? Forlod på forkastelig vis sin hustru 1695.02.00 1089
GUNDER-MARGRET ANDERSDATTER født 1692.09.14 - Anders Nielsen og Hanna Rebecca Jacobsdatter - 1089
MARIA ANDERSDATTER døbt 1694.12.20 - Anders Nielsen og Hanna Rebecca Jacobsdatter - 1089
CÆCIL JESSDATTER døbt 1666.03.28 - Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter (G16) gift 1695.01.29 med Hans Jacobsen 1089
JACOB HANSEN født 1695.11.09 - Hans Jacobsen og Cæcil Jensdatter - 1089
DOROTHE HANSDATTER født 1701.02.28 - Hans Jacobsen og Cæcil Jensdatter - 1089
MARGARETE HANSDATTER født 1705.10.08 - Hans Jacobsen og Cæcil Jensdatter - 1089

H30
SØREN KNUTZEN HIULER født i Levring ved Viborg - Knud Schreder - 1095
MAREN JONASDATTER født i Seem sogn ved Ribe død 1696.11.29 Jon Jørgensen og Else Eschildsdatter gift 1683.12.02 med Søren Knutzen Hiuler 1095,3121L,
CHRISTIN SØRENSDATTER døbt 1684.08.17 - Søren Knutzsen Hiuler og Maren Jonasdatter - 1095
JOHANNE SØRENSDATTER døbt 1687.03.16 - Søren Knutzsen Hiuler og Maren Jonasdatter - 1095
JONAS SØRENSEN døbt 1690.06.22 - Søren Knutzsen Hiuler og Maren Jonasdatter - 1095
KNUD SØRENSEN født 1693.03.27 - Søren Knutzsen Hiuler og Maren Jonasdatter - 1095
GERTRUD CHRISTENSDATTER - - - 1697.04.08 i Dalby med Søren Knutzen Hiuler 1095
MAREN SØRENSDATTER født 1698.04.02 - Søren Knutzsen Hiuler og Gertrud Christensdatter - 1095
INGER SØRENSDATTER født 1701.01.20 - Søren Knutzsen Hiuler og Gertrud Christensdatter - 1095
CHRISTIAN SØRENSEN født 1704.02.28 død 1704.08.14 Søren Knutzsen Hiuler og Gertrud Christensdatter - 1095
KNUD SCHREDERS KONE - - - - 1095

H31
DOROTHE TØGERSDATTER født 1639.00.00 - - gift 1668.09.13 med Niels Pedersen, 2. g.1688.09.10 med Hans Lowenborg 1115
KIERSTEN NIELSDATTER født 1668.12.27 i Kolding - Niels Pedersen af Bælum og Dorothe Tøgersdatter - 1115
PEDER NIELSEN født 1671.06.28 død 1675.05.01 Niels Pedersen af Bælum og Dorothe Tøgersdatter - 1115
HANS LOWERBORG - - - - 1116
NIELS HANSEN hjemmedøbt 1678.12.27 død 1687.03.24 Hans Lowerborg og Dorothe Tøgersdatter - 1116
ANNE TØGERSDATTER hjemmedøbt 1649.05.03 - (søster til Dorothe Tøgersdatter) - 1116
KIERSTEN MICHELSDATTER født 1683.00.00 - Michel Sørensen og Anne Tøgersdatter - 1116

"H32 - ""DE ÆLDGAMLE KVINDER, DERES NAVNE OG ALDER"""
LEENE JØRGENS født 1615.00.00 død 1698.03.27 - - 1117
MAREN JACOBS født 1613.05.01 død 1699.00.00 - - 1117
SARA MATTHSDATTER født 1630.06.19 død 1704.01.11 Matths Jensen og Elsa Jessdatter gift 1651.06.03 med Jess Jebsen 1117
MAREN NISS HANSENS født 1630.07.29 - - - 1117
LAWE PEDERSEN født 1622.00.00 død 1697.04.16 - - 1118
KIERSTEN HANSDATTER født 1622.00.00 i Frørup død 1701.11.14 - gift 1663.05.24 med Lawe Pedersen 1118
METT THOMASDATTER født 1638.12.24 død 1706.03.29 Thomas Pedersen og Ann Jensdatter - 1119
JENS JENSEN født 1666.02.25 - Jens Sarensen og Mett Thomasdatter - 1119
ANN MICHELSDATTER døbt 1675.08.29 død 1676.03.10 Michel Jebsen og Mett Thomasdatter - 1119

H33 - DET SØNDERSTE KONGHUS
JENS PEDERSEN POST født i Jylland - - de drog herfra til Lolland 1121
JOHANNA JESSDATTER døbt 1662.07.09 - - gift 1684.07.15 med Jens Pedersen Post 1121
CAREN JENSDATTER døbt 1685.05.03 - Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter - 1121
ESLABE JENSDATTER født 1686.07.09 - Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter - 1121
MAREN JENSDATTER hjemmedøbt 1687.12.26 død 1688.02.07 Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter - 1121
PEDER JENSEN født 1689.04.24 - Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter - 1121
JOHANNE JENSDATTER hjemmedøbt 1691.03.05 - Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter - 1121
SARA JENSDATTER døbt 1693.03.26 - Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter - 1121
CATHARINA MARIA JENSDATTER født 1697.08.12 - Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter - 1121
JACOB HANSEN - - - ca. 1697: tidl. Jens Pedersen Post 1013
CHRISTEN DINESEN født 1644.00.00 død 1678.12.14 - - 1122
MAREN SØRENSDATTER født 1642.04.14 - - gift 1674.26.04 med Christen Dinesen 1122
JENS MATTHIASEN - død 1700.04.11 Matthias Ravn og Maren Sørensdatter tjente mange steds i bondegerningen og døde her i byen 1122
DINES CHRISTENSEN døbt 1674.12.06 - Christen Dinesen og Maren Sørensdatter - 1122

H34 - DET NØRRESTE KONGHUS
PAUL CHRISTENSEN født 1638.07.29 i Dalby - Peder Gregersen - 1013,1123,
JOHANNE CHRISTENSDATTER "født 1643.00.00 ""i norden""" - - gift 1690.03.02 i Dalby med Paul Christensen 1123

H35 - STANGMOSLED I SØNDERSKOVEN
RASMUS NISSEN født på Alsø, Kegnæs - - de begav sig at bo i Tved 1013,1125,
KIERSTEN JØRGENSDATTER født påi Alsø, Kegnæs sogn ved Sønderborg - - gift med Rasmus Nissen 1125
WOLFF RASMUSSEN født 1677.00.00 Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter - 1125
NICOLAUS RASMUSSEN født 1678.12.00 Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter - 1125
JØRGEN RASMUSSEN født 1681.00.00 Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter - 1125
ANN RASMUSDATTER født 1684.12.21 på Alsø Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter - 1125
SYNNIET RASMUSDATTER født 1688.11.13 i Sønderskoven død 1689.07.31 Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter - 1125
SYNNIET RASMUSDATTER døbt 1692.04.03 Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter - 1125
PEDER ERICHSEN - - - - 1126
MARGARETE ANCHERSDATTER - - - gift 1701.02.03 med Peder Erichsen 1126
CÆCIL PEDERSDATTER født 1701.07.17 Peder Erichsen og Mar-garete Anchersdatter - 1126
NIELS PEDERSEN født 1703.08.31 død 1704.01.30 Peder Erichsen og Mar-garete Anchersdatter - 1126
ERICH PEDERSEN døbt 1706.06.09 død 1706.12.30 Peder Erichsen og Mar-garete Anchersdatter - 1126
CHRISTEN PEDERSEN - - - skovfoged ved Stangmosled 1129
SARA JENSDATTER - - - gift 1704.10.23 med Christen Pedersen 1129
MAREN CHRISTENSDATTER døbt 1706.03.21 - Christen Pedersen og Sara Jensdatter - 1129

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]