1659-1708 Døbte

Startside Op


Om kirkebøgerne 1659-1708: Tryk på Op ovenfor.

24.5.1659, KIRSTEN døbt i Tveed til Rasmus Nielsen, Jeb Matzen af Vonsild-Sønderholm hans slegfred datter var 10 uger gammel, han i hans Enckemands sæde med Bold Henrichsdatter, til vor egn hidkommen, avlet haffde.

6.8.1659 METT af Herslev sogn døbt udi Colding 1 liden pige, faderen var Peder N. af Herslev.

1.3.1660, SØREN døbt i Colding Lussby Christen Sørensen Dejgaard hans søn, faddere var Hans Jensen, Thomas Jensen, borger og en qvinde Appolonia.

10.6.1660, HANS døbt i Colding Niels Hansen Julers søn, faddere var Hans Hansen af Seest, Peder Smed og Laurst Schreder af Vonsild og Kiersten Peder Langs af Colding.

2.9.1660, MAREN Peder Poulsen Smeds datter som siden snart døde

19.12.1660, CAREN førte Maren Rasmusdatter af Nør Stenderup et pigebarn til mit hus for Maren Jørgensdatter af Ostorp, der havde før tient sal. hr. Jørgen i Bjert, Fader blev udlagt en karl ved navn Jens Vesterboe

14.1.1661, METTE døbt i Colding Jørgen Jepsen i Binderup hans slegfredbarn med Ann Pedersdatter fordom sal. hr. Anthonij amme i Vonsild.

16.10.1661 ANNE Jæb Jæspersens datter, min hustru bar hende.

20.20.1661 INGEBORG Carsten Pedersen en friisis datter, min hustru bar hende,

16.2.1662, MAREN Peder Poulsen Smeds datter, døde 16.4.1665.

19.2.1662, MAREN Anders Ivarsens datter, min hustru bar hende. Bleff trolovet med Peder Nielsen af Seest 20.2.1687.

5.3.1662, NISS Anders Nielsens søn.

16.4.1662, CHRISTINA RÜDINN døbte probsten af Hadersleff m. Bonaventura Rehefeld min daater, Anna m. Anchers af Colding bar, Margarete m. Dreiers af Hadersleff holdt hende, hr. Ancher Buck af Seested, hr. Ancher Mogensen af Colding, hr. Peder Jørgensen af Hjarup, hr. Claus af Stepping og herritzfoged Johann Hartmann var faddere efter den tids skik og tilstand. Hun fik til ægte anno 4.3.1686 Joh. Nissen, theol. stud.

4.5.1662, KIRSTEN Anders Poulsens daater. Fik til ægte 18.11.1684 Matths Jessen, døde 11.6.1692.

8.5.1662, CAREN Niels Hjulers daater

20.5.1662, JESS Matths Jæbsens søn, Birgett Hanses af Gammelby bar, Conrad Schmid af Colding holdt hannem.

2.7.1662, METT Jens Thomsens daater. Hun fick Jørgen Mandüfel Christensen en soldat og drejer af Odense, en enkemand.

9.7.1662, JOHANNA Jess Jabsens liden daater. Fick til æcte 15.7.1684 Jens Pedersen Post udi Kongehuset.

28.9.1662, RICHARD Anders Richartsens søn

14.6.1663, JÆB og BOLD Matths Jæbsens tvillinger, som derefter døde.

26.12.1663, HANS Jens Jerresens søn, som døde 12.1.1664

4.3.1664, MARGARETE RÜDÜN døbte probsten af Haderslev m. Bonaventura Rehefeld min anden daater. Ann Hansdatter borgmester Hans Christians hustru af Haderslev bar, og Ann Eliasdatter Eisenberg Jeremias Spletts hustru holdt hende. Hr. Claus Lauritzen af Stepping stod fadder for hr. Jacob i Starup dn. Laur. Gontzager rector Scholæ i Colding, hun døde.

4.5.1664, NIELS Jæb Smeds og Margrethe Poulsdatters søn

28.5.1664, KIERSTEN og METT Matths Jebsens 2 døtre, fremst. 12.6., moderen døde, og begge Børn døde.

4.5. Jæb Smeds og Margrethe Poulsdatters søn 15.6.1664, JENS STRAARUP Tonius Straarup og Kirsten Huggers søn (døde)

24.7.1664, MAREN Niels Hjuler og Maren Hansdatter

21.8.1664, MATTHS Jens Sørensen og Johanna Nissdatters søn

6.11.1664, LAURITZ Jess Lauritzen og Chrisit Richards daaters søn, Jæb Jæfversen holdt ham, min kone bar ham.

22.1.1665, MAREN Peder Thomsen og Anna Bernsdatters daater, min hustru bar og Caren Jæb Jespersens holdt hende, (døde).

29.1.1665, CAREN Jes Jebsens og Sara Matthsdatter, Valborg Rüdinn og Beege Jacobsd. bar og holdte hende (døde).

2.2.1665, POUL PEDERSEN ANDERSEN Anders Poulsen og Maren Hansdatter, min hustru bar, Jæb Pedersen af Bierte holdt hannem, bleff døbt efter faderens begiering med Poul Pedersens navn og er saa hans naun Poul Pedersen Andersen

1.3.1665, ANDERS og KNUD Jess Andersen og Dorthe Knudsdatters tvillingesønner, der natten tilforn haffde foet den nøden quindelige Daab ved min hustru, komme til Kircken og bleve confirmerede, min hustru bar den ældste og Beege Ivar Jensens bar den anden, Hans Rüde, min fader, holdt den ældste, Søren Andersen den yngste. Børnene døde.

8.3.1665, CLAUS Anders Iversen og Kirsten Lawesdatters søn

18.4.1665, MAREN Peder Poulsen Smids og Maren Tøgersdatter (døde)

13.5.1665, INGEBURG døbte jeg hjemme Jens Jerresens og Barbra Andersdatters tvillingdatter. Søsteren fik i hast den Nøds qvindelige Daab, dog døde NAUNLØST førend jeg kom at døbe den anden. Min hustru bar og Beege Ivars holdt hende.

21.8.1665, JACOB og MAREN hjemmedøbt Matths Jensen Degens og Ingeborg Hansd., begge døde.

28.1.1666, JÆB Poul Sørensen og Mette Hansdatters søn

25.2.1666, JENS Mett Thomasdatter Hoppes med Jens Sørensen i Jüdland avlede, min hustru bar og Matths Degn holdt hannem.

4.-5.3.1666 om natten kl. 12, NISS og JENG døbte jeg Tyre Nis Persen Grands daatter af Biert og Ivar Christensen en fræmmed Karls deres slegfred Tvilling-børn. Nis døde 5.3., Jeng 6.3.

11.3.1666, SØREN Jens Sørensen og Johanna Nisdatters søn

28.3.1666, CÆCEL Jess Andersen og Dorthe Knudsdatters liden daater

22.4.1666, MAREN Christen Jensen og Elsa Sørensdatters daater, døbt 16 uger efter copulationen.

16.8.1666, JACOB Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansdatters søn, Magdalene hr. Laves bar og Hans Rude, oldefaderen holdt hannem. Georg Schrøder og Niss Jørgensen med Maren Anders Poulsens og Bold Jæbsdatter fasteren, var faddere. Var født 11.8. kl. 7 morgen i tyrens tegn.

30.9.1666, HENRICH Jens Jerresen og Barbara Andersdatter deres søn, Beege Ivars bar og Søren Andersen holdt hannem. Georg Schrøder var ogsaa fadder, barnet døde 1676.

15.11.1666, MERRET Ann Lauritz Poulsens (Tusens) daater med Bærtel Jensen Baadmand en ægtemand i Tveed i horeri avled daater hjemmedøbt i Jens Jerresens huus

18.12.1666, ANTONIUS RÜDE døbte hr. Christoph Schrøder af Vansbech min søn udi Kircken, Elsebe Ritmester Langmossis af Beyrholm bar det, min fader Hans Rüde holdt hannem, hr. Lave Ivarsen af Tyrstrup, Georgi Schrøder min Svoger, Catharin hr. Peters af Aller og min Søster Elsabe Rüdinn var fadder

20.1.1667, INGER Jess Lauritsen og Chrisit Richardsdatter, min hustru bar og Beege Ivars holdt hende.

17.2.1667, PEDER døbt i Tonius Lauritzens hus Inger Nielsdatters, (hvis fader haffde fordum været degn i Starup og Niebüll sogne, boede siden i Colding) hendes barn hun i Skørlevnet med Hans Nielsen en Soldat i Tønder avlet haffde

24.2.1667, MAREN Tonius Strarup og Kirsten Huggers daater, min hustru bar og Beege Ivars holdt hende (døde).

31.3.1667, PEDER Ann Berentsdatters slegfred søn med Daniel, Hans Simonsens søn, min hustru bar og sognefogeden Anders Poulsen holdt hannem.

14.4.1667, CHRISTIAN Elsa Æschilsdatters slegfredbarn avlet med Peter Jensen Rytter min hustru bar og Anders Poulsen holdt hannem, døde 14 uger gl.

23.4.1667, MAREN Laurtz Pedersen og Bold Jæbsdatter, min hustru bar og Mette Udisdatter af Colding holdt hende.

4.8.1667, MAREN Anders Poulsen og Maren Hansdatters barn, min hustru bar og Magdalene Ude Bertelsens af Colding holdt hende

29.9.1667, LAURITZ Maren Christensdatters slegfredbarn med Niss Jebsen af Schatz, min hustru bar, Ivar Jensen holdt, Niss Jørgensen, Hans Persen, Mett Pedersdatter og Kirsten Lasdatter var faddere.

20.10.1667, LAVE Anders Ivarsen og Kirsten Lawesdatters søn, min hustru bar og Søren Andersen holdt hannem.

10.11.1667, INGER Morten Jensen Julers og Maren Mortens liden daater, min hustru bar og Caren Jeppes holdt hende.

17.11.1667, HARMEN Jørgen Harmens Bull Schmid, og Else Ebbesd., min hustru bar og Iver Jensen holdt hannem.

27.12.1667, PEDER i Peder Thomsens hus en skoflechers barn

3.5.1668, ANNE Ivar Andersen og Ann Ivarsdatter

16.6.1668, JESS Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansdatter, min hustru bar, Matths Jæbsen holdt, Niss Jørgensen.

13.11.1668, BODEL Jess Andersen og Dorthe Knudsdatters deres i Morgenstunden svag fødte datter af den Gudfrygtige Matrone nøddøbt, døde 1 stund derefter.

15.11.1668, ALBERT Jæb Nissen Smeds og Margarete Poulsdatter, min hustru bar. Hans Jacobsen af Straarup holdt hannem, Jørgen Schrøder og Anne Matthisdatter. Han var født 12.11. Nr. 3 Peder er født i Agtrup 1666. (Albert nr. 4 søn)

1.1.1669, RICHARD Jess Laurizen og Chrisit Richards, min hustru bar, Tonius Laurizen holdt. Hans Lowenborg og Caren Ivar Jensens datter var faddere.

10.1.1669, MORTEN Poul Sørensen og Mette Poulsdatters søn, min hustru bar, Anders Poulsen holdt hannem, Matths Jebsen og Ann Matthsdatter var faddere, døde.

25.3.1669, JÆB Laurtz Pedersen og Bold Jæbsdatter, Hans Mouritzen af Colding holdt hannem, min hustru bar hannem. Maren Pedersdatter sal. Peder Udsens af Colding og Hans Pedersen var faddere.

31.5.1669, INGER Morten Jensen Juler og Maren Nisdatter, min hustru bar, Margrete Udryders holdt hende. Maren Peder Udsens datter, Matthis Jørgensen og Tonius Lauritzen var faddere.

13.6.1669, MAREN Jens Sørensen og Johanne Nissdatter, min hustru bar. Maren Anders Gregersens af Brabeck holdt hende.

11.7.1669, PEDER Albert Pedersen og Mette Pedersdatter, min hustru bar. Iver Jensen holdt hannem, Georg Schrøder, Abigail m. Anchers datter, Maren Peder Udsens datter af Colding var faddere.

17.10.1669, BODEL Jess Andersen og Dorothe Knudsdatter, min hustru bar, Caren Jeppis holdt hende, Søren Andersen og Caren Ivarsdatter.

1.1.1670, HANS Hans Wies og Catharine Carstensdatter Remer, min hustru bar, Anders Poulsen holdt hannem, Laurtz Toniussen, Anders Matthisen og Caren Ivarsdatter vare faddere.

19.1.1670, MAREN Anders Poulsen og Maren Hansdatter, min hustru bar, Catharine hr. Peders af Aller holdt hende, Georg Schrøder, Inger Matths Andersens datter af Sjølund og Ann Matthisdatter var faddere.

11.2.1670, METTE hjemmedøbt Niss Jørgensen og Kiersten Outesdatter, min hustru holdt hende udi naboernes tilstedeværelse, blev ved moderens kierkegang til Kierke førd og fremstillet med Velsignelse den 17 April.

20.3.1670, MATTHS Jens Matthsen Muurmands og Anne Jenses søn, min hustru bar og Hans Michelsen af Colding holdt hannem, Laurtz Toniussen og Caren Ivarsdatter.

21.4.1670, GUNDER Matths Jensen Degn og Ingeborg, min hustru bar, Leene Ude Bertelsens af Colding holdt hende, Anneken Klinges af Møllen, Karen Ivarsdatter og Hans Jacobsen paa Straarup.

5.5.1670, ANDERS Anders Ivarsen og Kiersten Andersdatter, min hustru bar, Conrad Schmidt af Colding holdt hannem, død 22.5.1676.

12.6.1670, CATHARINA Niss Hansen Tingleff og Birgitte Nisses, min hustru bar. Maren Anders Poulsens holdt hende, Barbara Gregersdatter var fadderske, døde 5.9.

14.6.1670, JESS Laurtz Michelsen og Bodel Nissdatter, min hustru bar, Niss Christensen holdt hannem. Bold Laurtz Persens og Maren Matthisdatter vare faddere.

21.8.1670, MAREN Albert Pedersen og Mett Pedersdatter, min hustru bar, Magdalene hr. Lawrs af Tyrstrup holdt hende, Lisbeth Peder Udsens datter, Caren Matthses og Laurtz Toniussen var faddere.

20.9.1670, CHRISTIN Jürgen Harmens Smids og Elen Ebbesdatters datter, min hustru bar, Erichs hustru holdt hende. Hans Buch guldsmed af Colding var fadder.

5.11.1670, JENS hjemmedøbt Maren Sørensdatters slegfredbarn, hun med Matthis Raun, capitain paa Bierndrupgaard hans søn syndig avlet haffde (han blev confirmeret 1689).

13.11.1670, LAURTZ Gregers Laurizen og Ann Laurtzdatter, min hustru bar og Anders Poulsen holdte hannem, Laurtz Toniussen, Hans Lowenborg og Wolborg Tusens vare faddere.

8.1.1671, APOLLONIA Jens Jensen og Gyde Jürgensdatters, min hustru bar og Caren Jeppes holdt hende. NB. hun fødde i den 22. uge efter brylluppet i den 43. uge efter trolovelsen. De maatte til aabenbar skrifte.

14.1.1671, LAURITZ hjemmedøbt Erich Laurtzens og Else Ivarsd. søn, blev fød i den 27. uge efter bryllupet, de 13 uger som fattes bleve de i consistorio frikiend for, af de særlige Tilfald moderen haffde haft.

22.1.1671, JOHANNES Gabriel Müllers, snedkerens og Marie Berntsdatters søn, min hustru bar hannem.

12.2.1671, CHRISTEN Ingier Christensdatter hendes slegfredbarn med Hans Jising, Matths Pedersens hustru Johanna bar og Anders Poulsen holdte hannem.

1.3.1671, NISS Morten Jensen Juler og Maren Nissdatter, min hustru bar, Matthis Jørgensen holdte hannem. Hans Bockholt, rytter paa gaarden, Niss Jørgensen og Caren Jeppesdatter vare faddere.

6.4.1671, HANS Anders Poulsen og Maren Hansdatter, min hustru bar, hans moderbroder ung Hans Hansen af Varmark holdt hannem, Georg Schrøder og Elsabe Rüdinn var faddere.

21.4.1671, NIELS Ann Henrichsdatters slegfred, hun med Jens Nielsen, Christen Lunds broder i Højer i utugt avled haffde. Min hustru bar, Georg Schrøder holte hannem, min Søster Elsabe og Hans Pedersen vaare faddere. (Han besøgte mig 11.10.1695, kom fra Rensborg i Marchen og er Soldat under Capitain Haberloh 7 aar)

14.5.1671, NISS Jeb Nissen Julers og Ingier Nielsdatter af Stenderup, dn. Georg Schrøder holdt, min hustru bar hannem, Matthis Jørgensen og Niss Jørgensen vare faddere.

15.5.1671, CAREN hjemmedøbt Jens Sørensens og Dorothe Erichsdatters svagfød datter i naboernes nærværelse, døde 16.5.

26.5.1671, CAREN Niss Jørgensen og Kirsten Outesdatter, min hustru bar. Hans Haves hustru holdt hende, Laurtz Persen, Ingeborg Nielsdatter af Brabeck og Caren Jeppes var faddere.

25.6.1671, ANDERS Jæb Nielsen Smed og Margaret Poulsdatters søn, min hustru bar, Georg Schrøder holdt hannem, Jess Nielsen Smed af Biert var faddere.

28.6.1671, PEDER Dorreth Tøgersdatter og Niels Pedersens æcte søn, min hustru bar, Laurtz Pedersen holte hannem, Jess Pedersen, Maren Pedersdatter af Bælum og Maren Jebsdatter var faddere.

7.7.1671, ANN Maren Mortensdatters slegfred daater, faderen var en rytter Jens Jensen af Viuf norden Colding.

27.8.1671, HANS Hans Jisings og Maren Pedersdatters søn, min hustru bar det og Erich Laurizen holte hannem.

24.9.1671, IVAR Niss Bruns og Mette Bertelsdatters søn, min hustru bar. Iver Jensen holte hannem, Laurs Toniussen, Laurs Tusen og Maren Peders vare faddere.

20.10.1671, MARGARETA døbte probsten af Haderslev m. Christoph Krahe, min daater Margarete Neumans Tolderske bar, Christina Johan Lehmeiers husfogdske udi Colding holte hende, hr. Jens Buck af Maybüll, Hans Jacobsen Foed paa Straarup og Sophia Michelsdatter af Anderup var faddere (hun døde som pige 7.1.1689, begr. 17.1.)

25.10.1671, METT Gertrud Nissdatters slegfredbarn med Torkild Terkildsen af Stepping sogn i Bastrup avlet, Caren Jeppis bar og Kiersten Outisdatter holdt det, min søster Elsebe og min datter Maria Raffinn var faddere, døde 19.12.

29.12.1671, PEDER hjemmedøbt Laurs Pedersen og Bold Jacobsdatters søn, min hustru bar og Anders Poulsen holte hannem, død 26.5.1672

1.1.1672, JOHANNES Matths Jensen og Ingeborg Hansdatters søn, døbt af hr. Christen Christensen Humbleth til Stenderup, Johanne Christens af Stenderup bar, jeg holdt hannem til Daaben, Erich Laurizen var fadder.

28.1.1672, MERRET døbt hjemme Leene Berntsdatter og Lass Hansens af Ostorp deres slegfredbarn

10.3.1672, JÜRGEN Jens Jensen og Gyde Jürgensdatter deres søn, Maren Anders Poulsens bar, Niss Jürgensen holte hannem, Niss Christensen, Maren Jürgensdatter og Johanne Jensdatter var faddere, død 28.10.

13.3.1672, CHRISTEN Maren Suensdatter og Jæb Andersen, begge af Seested, deres slegfredbarn døbt i kirken, min hustru bar, Niss Christensen holte hannem, Caren salig Jes Jespersen og Christen Nielsen vare faddere.

20.3.1672, ELEN Jess Andersen og Dorothe Knudsdatter, Caren Jeb Jespersens bar, Maren Anders Poulsens holdt hende, Inger Æschilsdatter var fadder.

22.3.1672, JEB Peder Jæbsen og Maren Jessdatter deres utidig levendis fruct, 27.3. blev jeg kaldet at læse over det, giorde bøn for barnet og velsignede det. Døde 3.4.

31.3.1672, ANNA-MARIA Laurtz Toniussen og Ann Matthisdatters daater, toldersken Margarete Neumans af Colding bar, Agatha hr. Anchers af Colding holdt ham, døde 18.5.1689.

4.4.1672, JOCHIM-CHRISTOPH des Reuters Hans Herbsten und Mariæ Helckinn Sonn in den Kirchen getaufft, hr. Henrich Neumann Zolleren aus Coldingen Liebste, fr. Margarete trug das Kind, der Reuter Hans Bockholt hielt es, Magdalene Jørgen Arends war des Gevatterinn.

9.4.1672, DAVID-NICOLAI taufte ich des Reuters Christian Ernst Bennicken und Margareten Schlüterinnen Sohn daheim, meine Frau trug das Kind, Jacob Nicolai Weyland Leutenant von Seested hielt es, Henrich Metz und Hans Hort ware Gevattere.

28.4.1672, CAREN Jens Sørensen og Johanna Nissdatter, Maren Hans Poulsens bar, Caren Søren Matzen af Tveed holdt hende, Ann Christen Dejgaards af Lunderschov, Ingeborg Nielsdatter af Brabeck og Lauritz Toniussen vare faddere.

18.8.1672, SARA Albert Pedersen og Mette Pedersdatter, Caren sal. Christian Jensen Liem, Herritzfoged af Orstorp bar, Elsa Erich Christensens af Seested holdt hende, Rachel Christiansdatter af Astorp, Erich Laurizen og Laurtz Toniussen var faddere.

12.11.1672, PEDER Jesper Clausen og Maren Matthsdatter, fremst. 22.11., Matths Hack holdt ham. Bold Christiansdatter af Astorp, Hans Jacobsen Foed af Strarup, Matths Hackes anden dattermand fra Hierndrup.

29.12.1672, MARGARETE Jørgen Harmens Smed og Elen Ebbesdatter, Margarete Hans Buckes guldsmeds af Colding bar, Kirstin Niss Jørgensens holdt hende, Jess Andersen og Barbara Gregersdatter var faddere.

26.1.1673, JÆB Peder Jæbsen og Maren Jessdatter, Hans Christensen af Bockshawe udi Fielstrup sogn holdt, min hustru bar hannem, Erich Laurizen, ung Iver Tulliussen af Tveed og Hans Andersens datter af Biert var faddere.

2.3.1673, POUL Anders Ivarsen og Kiersten Lawesdatter, Ingeborg Matths Jensen Degns bar, Anders Poulsen holdt hannem, Maria Antonidatter Raffinn var faddere.

17.3.1673, SØREN Kirsten Rasmusdatter af Bierge sogn hendes slegfredbarn, udi Peder Poulsens hus. Barnefader udlagt en rytter Dehtlov Clausen.

1.4.1673, CHRISTEN Jens Christensen Muurmands og Maren Jenses deres søn, Christen Jensens hustru bar, Anders Poulsen holte hannem, Jess Andersen og Ann Pedersdatter Schreders var faddere.

13.4.1673, CÆCIL Niss Ivarsen Bruns og Mette Bærtelsdatters daater, min hustru bar, Elsebe Erichs holte hende. Bold Jæbsdatter, Henrich Jensen Timmermand og Mett Alberts var faddere.

21.6.1673, REBECCA Erich Lauritzens og Elsebe Ivarsdatter, min hustru holte hende, Matths Degn, Jens Murmand og Leen Jørgens var tilstede hjemme, blev siden den 10.8. ført til Kiercken og fik som faddere hr. Lago Ivarsen af Tyrstrup, Hans Jacobsen Foed af Straarup, Erich Lauritzens Søster af Tyrstrup og forvalteren Claus Arends hustru Silcke af Tyrstrupgaard.

24.8.1673, OTTO Niss Jørgensen og Kiersten Outesdatters søn, Matths Thomsen af Colding holdt hannem, min hustru bar, døde 9.6.1676.

28.9.1673, JØRGEN Jens Jensen og Gyde Jørgensdatters søn, Niss Christensen holte, min hustru bar hannem, Niss Jørgensen, Jess Pedersen og Johanna Jensdatter var faddere.

19.10.1673, NIELS Jeb Nissen Julers og Inger Nielsdatter, Valborg bar og Anders Poulsen holdt hannem.

19.10.1673, CAREN hjemmedøbt Laurtz Pedersen og Bold Jæbsdatter, Caren sal. Jæb Jespersens holdt hende, døde 25.11.

5.11.1673, INGER Anders Poulsen og Maren Hansdatters datter, toldersken Margarete Neumanns af Colding bar, min hustru holte hende, Jesper Clausen var fadder.

14.12.1673, MAREN Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansdatter deres 7. barn, min hustru bar, Catharine hr. Peders af Aller holte hende, Niss Jørgensen var fadder for Morten Pedersen af Colding, der kom for silde, min daater Maria Raffinn var fadder.

1.1.1674, JÆB Jeb Nissen Smeds og Margarete Poulsdatter deres 6.barn, min hustru bar og Hans Jacobsen af Straarup holte hannem, Johann Hansen Shløssergesell af Agtrup, døde 27.10.1677

1.1.1674, LAURITZ Gregers Laurtzens søn, Johanna Jens Sørensens bar og Georg Schrøder holte hannem, min daater Maria Antonidatter Raffinn var fadder.

11.1.1674, CATHARINE Hans Wieses og Catharine Carstensdatter Reimers 3.barn, min hustru bar. Hans Borkholts hustru Margarete holte hende. Jens Sørensen og min daater Maria Raffinn var faddere.

1.2.1674, DOROTHE Laurtz Michelsen og Bold Nissdatter 4.barn, min hustru bar og Maren Jespers holte hende, Jørgen Schrøder, Hans Bockholt, Ann Laurtz Toniussens og Maria Antonid. Raffinn var faddere.

22.2.1674, ANN og INGEBORG Christen Jensen og Elsa Sørensdatter deres 2. og 3. barn, min hustru bar Ann og Johanna Jens Sørensens bar det andet, Valborg Jens Christensens af Colding port holdt det ene og Kiersten Niss Jørgensens holdt det andet. Maria Antonid. Raffinn, Ann Jens Jerresens datter, Jens Sørensen og Jess Pedersen var faddere. Ingeborg døde 5.3. og Anna døde 31.3.

24.5.1674, BIRGITTE døbte jeg mod aften i Søren Laurtzens hus for Colding, Martha Torsdatters af Norrige, (der var amme før hos vor ridefoged Christian Syndermann paa Vargaarde, medens hans hustru opammede prins Friderich i København), hendes med Christen Hansen, en karl af Jylland slegfred avlet barn, Valborg Jenses i Colding port holdt det.

12.7.1674, KIRSTEN Maren Mortensdatters slegfredbarn, avlet med en rytter Jens Jensen, som er død i Viuf under hr. Niels Bøgvads haand de 8.2.1674 havde staaet aabenbar skrifte. Barnet døbt udi Peder Poulsens hus.

17.9.1674, LAURITZ Erich Laurizen og Elsabe Iversdatters søn, Johann Horstmann holdte, Elisabeth Amtskriverske af Haderslev bar hannen, Walburg Rüdinn og Maren Peder Heltes datter af Colding, Anthon Kling Møller, Jürgen Andersen Winter byskriveren i Colding var faddere.

25.10.1674, DIONYS Bonnich Dionysen og Barbara Gregersdatters søn (død 25 2 75), min hustru bar, Anders Poulsen holdt. Søren Andersen, Hans Persen og min datter Maria var faddere

1.11.1674, KIERSTEN Laurtz Toniussen og Ann Matthsdatter nr.2, min hustru bar, Michel Jensens hustru paa Varmark holdt hende, Erich Laurizen og Matthis Jacobsen var faddere.

8.11.1674, MAREN Jens Hansen og Maren Jæbsdatter nr. 1, min hustru bar, Mette Udesdatter af Colding holdt hende, Laurtz Persen og en fremmed Karl var faddere.

25.11.1674, CAREN Jess Andersen og Dorothe Knudsdatter nr.7, var født aftenen tilforn. Min hustru bar og Hans Bockholts hustru Margarete holdt hende, Søren Andersen, Jes Tøgersen (Pedersen), Bold Laurtz Persens og Caren Jørgensdatter var faddere. NB. de har haft 1 søn i Polakkertiden i Colding, den førstefødte hedte Knud, dette barn er deres 8.

27.11.1674, JOHANN Jürgen Harmens Bull und Ellen Ebbes Tochter nr.5, Hans Borkholt der Reuter hielt ihr, seine Frau trug ihr, und Jesper Laurizen Schmidt aus Colding, neben Inger Nisstochter waren Gevattere.

29.11.1674, JOHANNA Anders Poulsen og Maren Hansdatter nr.7, min hustru bar, Catharin Vossgraves af Vobeslet holdt hende, Claus Mogensen conterfeiter og Rachel Christiansdatter var faddere.

6.12.1674, DIONYS Christen Dionyssen og Maren Sørensdatter nr. 1, min hustru bar og Jens Portner af Colding holdt hannem.

2.2.1675, NISS Jens Jensen og Gyde Jørgensdatter, opnævnt efter sin moderbroder, der døde i aftis, min hustru bar, Anders Poulsen holdte hannem, Niss Christensen, Jess Pedersen og Bold Jæbsdatter var faddere.

7.2.1675, DOROTHE Jacob Davidsen og Bold Jacobsdatter, min hustru bar, Elsabe Erichs holdt hende. Hans Jacobsen af Straarup, Matths Degn og Kirsten Hans Jensens datter af Biert var faddere.

14.2.1675, PEDER Laurtz Pedersen og Bold Jacobsdatters nr.5, Jürgen Schrøder holte, Walborg Rüdinn bar hannem. Hans Jacobsen Foed af Straarup, Jens Hansen, Johanne Jens Sørensens og Søsteren Ann Pedersdatter vare faddere, døde 11.6.1675.

21.2.1675, ANDERS Niels Andersen Træskomand og Dorothe Vincentisdatter nr. 1, fick den qvindelige fornødne daab, skulle derefter have havt confirmation i kirchen, mens Døden betog hannem dett. Hans Jacobsen af Straarup og flere faddere vare tilstede.

10.3.1675, ELSA Lass Lassens og Ann Tøgersdatter nr. 1, min hustru bar, Ann Laurtz Toniussen holdte hende, min datter Maria Raffinn, Elsebe Erichs, Michel Tøgersen og Jess Pedersen var faddere, død 17.3.1675.

6.4.1675, INGEBURG Christen Jensen og Elsa Sørensensdatter nr. 4, min hustru bar, Caren sal. Jeb Jespersens holdt hende. Jens Sørensen, Jess Pedersen, Ann Pedersdatter og Ann Peder Erichsens var faddere.

25.4.1675, THOMAS Jæb Thomsen og Kiersten Lassdatter, født 20.4., nr. 1, min hustru bar, Tonius Laurizen holte hannem. Jeb Smed, Jens Lassen, Jess Pedersen, Ell Lasdatter og Maren Poulsdatter var faddere.

15.5.1675, MATTHS Jesper Clausen og Maren Matthsdatter nr. 3 hjemmedøbt, født 12.5., Erich Laurizen holdt, min hustru bar hannem, Anders Poulsen var fadder.

30.5.1675, ANN Anders Pedersen Snedker og Mett Nissd. nr. 1, Walburg Rüdinn bar, Bodil Jens Nielsens af Colding holdt hende, Laurtz Toniussen, Henrich Rout snedker af Colding, min datter Maria Raffinn, Maren Jens Hansens, Ingeburg Nilsdatter af Brabeck var faddere.

28.8.1675, KIERSTEN Peder Jæbsen og Maren Jessdatter nr.3, hjemmedøbt i huset, 24.10. fremst. i kirken, døde 28.11.1675.

29.8.1675, ANN Mett Thomasdatter Hoppes slegfredbarn nr.2, hun utucteligen med Michel Jæbsen en løs karl avlet hafde, død 10.3.1676.

10.10.1675, KIERSTEN Ivar Andersen og Ann Ivarsdatter nr. 1, Maren Anders Poulsen bar, Johanne Jens Sørensens holdt det. Søren Andersen, Poul Læck skolemesteren og Ann Pedersdatter var faddere, døde 30.5.1676.

10.11.1675, MARTIN Matths Jensen Degn og Ingeburg Hansdatter nr.8, min hustru bar. Ude Bertelsen af Colding holdt hannem. Søren Andersen, Christen Nielsen, Elsebe Iversdatter og Elsebe Rüdinn, død 17.12.

6.12.1675, ANNE Maren Clausdatters slegfredbarn, hun med Jess N Merret snedkers søn udi Haderslev avlet haffde.

20.2.1676, ANDERS Niels Andersen og Dorothe Vincentisdatter nr.2, Walburg Rüdinn bar, Erich Laurizen holdt hannem.

8.4.1676, CHRISTEN hjemmedøbt Caren Mortensdatters barn avlet med Hans Lowenborg, min hustru bar, Anders Poulsen holdt hannem. min datter Christin var fadder første gang efter hendes communion.

16.4.1676, ANN Jens Christensen Muurmand og Maren Jenses nr.6, min hustru bar, Ann Laurtz Toniussens holdte hende, Anders Poulsen, Poul Læck og Maren Matthisdatter var faddere.

15.5.1676, HANS Marcus Hansen skrædder og Mette Bertelsdatter nr. 1, Erich Laurizen holdt og min hustru bar hannem, Jæb Smed, Mette Albertis, Claus Persen hos Anders Poulsen og Maren Poulsdatter var faddere. NB. denne søn Hans er bleffuen præst ved Randers i jan. 1705.

28.5.1676, GREGERS Bonnich Dionsen og Barbara Gregersdatter nr.2, min hustru bar, Jesper Clausen holdt hannem, Laurtz Toniussen, Jess Pedersen, Bodel Laurtz Persen, Maren Matthisdatter var faddere.

24.6.1676, CÆCIL Anders Ivarsen og Kiersten Lawesdatter nr.6, min hustru bar, Caren sal. Jæb Jæspersens holdte hende, Peder Erichsen, Hans Pedersen, Maren Christen Nielsens og liden Kiersten Anders Poulsens datter, der nys var catechumene, var faddere.

23.7.1676, INGEBORG Jacob Pedersen og Margrethe Hansdatter nr.6, af Tønder kommen. Min hustru bar, Elsabe Erich Laurtzens holte hende, Jürgen Schrøder, Matths Jensen Degn og min datter Maria Anthondatter Raff var faddere, døde 18.10.1676.

24.9.1676, DOROTHE Laurentz Michelsen skrædder og Bold Nissdatter, 6 eller 7, Maren Anders Poulsens bar. Bodel Laurentz Pedersens holdt hende. Claus Persen og Christina Rüdinn min datter var faddere.

1.11.1676, HANS Laurentz Toniussen og Anne Matthisdatter nr. 3, min hustru bar, Matthis Jürgensen holdte hannem, Georg 5cnrøder min Svoger, Anders Poulsen, Jess Rasmussen, min datter Maria Raffinn var faddere

12.12.1676, CAREN Jens Hansen og Maren Jæbsdatters liden datter, min hustru bar, Kirsten Hansdatter Hans Mouritzens af Colding holdt hende, Erich Laurizen, Morten Pedersen af Colding, Maren Anders Poulsens og min datter Maria Raffinn var faddere.

17.12.1676, NISS Cnud Nissen og Leene Pedersens søn nr. 2, hr. Lago Ivarsen af Tyrstrup holdte hannem til daab, Hans Jacobsen af Straarup, Ebbe Pedersen af Bogskov, Hans Nissen af Faustrup, Morten Matthsen Hack af Hiendrup var faddere, saa og min hustru, der bar hannem og Elsebe Erichs vare faddersker.

7.1.1677, BERNT døbt hjemme efter prædiken for det store uvejrs skyld Jæb Nissen Smeds og Margarete Poulsdatter 7. søn, min hustru bar og min svoger Georg Schrøder holdt hannem.

28.1.1677, POUL Gregers Laurizen og Ann Laurtzdatters 3. søn (død 3.2.), min hustru bar, Georg Schrøder holdt, min datter Christin, Maren Peder Poulsens, Maren Jürgendatter og min svend Christen Andersen var faddere.

3.3.1677, PEDER døbt hjemme Inger Nis Christensens datters, hvilken hun slegfred haffde aulet med Matths Poulsen, Poul Lassens søn, der tiente hos hende i faderens gaard.

1.3.1677, PEDER Albert Pedersen rytters og Mette Pedersdatter nr.4 hjemmedøbt, confirmeret 7.3., min hustru bar, min svoger Georg Schrøder holdt hannem, Maria Anthondatter og Jes Pedersen fra Astorp var faddere.

27.3.1677, HANS hjemmedøbt Matths Jensen Degns og hustrus søn nr. 9, han var saa svag, at jeg efter bønnens oplæsning for Daaben maatte afbryde og strax døbe hannem. Elsebe Erichs holte hannem. Gammel og unge Maren Peders samt Bodel Matthises og Fostermoderen var tilstæde. Han døde strax derpaa klokken 10.

1.4.1677, MAREN Thomas Pedersen pottemagers og Mette Pedersdatters nr. 1, Maren Anders Poulsens bar, Caren sal. Jæb Jespersens holdt hende, Laurtz Michelsen, Maren Jürgensdatter og Margret Schmids var faddere.

17.4.1677, MAREN Ivar Andersen og Ann Ivarsdatter nr. 2, Maren Anders Poulsens bar og Johanne Jens Sørensens holdt hende, Søren Andersen, Poul Læck skolemester, Ann Peder Julers og Maren Jørgensdatter var faddere.

17.6.1677, TØGER Lass Lassen og Ann Tøgersdatter nr. 2, Caren sal. Jæb Jespersens bar, Laurs Toniussen holdt hannem. Hans Pedersen, Søren Sørensen, Christin Rüdinn, en pige Mett N. af Tapsuhr og Mett Alberts var faddere.

30.6.1677, INGER Anders Poulsen og Maren Hansdatter nr. 8, hjemmedøbt, oldemoderen holdt det til daaben, fremst. 26.8., baaren af Leene Udes af Colding, holden af Magdalene hr. Lawes af Tyrstrup, Michel Jebsen af Stenderup, Ivar Tullisen af Tveed, Randulfs datter hos Margrete sal. borgm. Lüders i Colding og Kierstin Hans Jensens datter af Straarup var faddere.

22.7.1677, MAREN Laurtz Nielsen og Ann Nielsdatter nr. 1, Caren sal. Jeb Jespersens bar det, Johanne Jens Sørensens holdt, Laurtz Toniussen, Niels Poulsen og Maren Poulsdatter var faddere, døde 6.10.

31.8.1677, CHRISTEN hjemmedøbt Kiersten Christensdatters slegfredssøn, hun med salig Jens Christensen en Skibskarl, som forgickes paa Hollandsreise, i Tønder auled haffde.

7.10.1677, METTE Jürgen Rasmussen og Kiersten Ottoesdatter, Ann Niss Taarning bar, Ann Hans Hawes holdt hende, Niels Matthsen af Colding, Ivar Tullesen, Tveed, Peder Michelsens hustru af Fielstrup og Niss Taarnings datter af Binderup var faddere.

28.10.1677, ELSABE Jæsper Clausen og Maren Matthsdatter nr. 4, Elsabe Matths Hackes af Hiendrup holdt og Magdalen hr. Lagos af Tyrstrup bar, Marcus Nissen Hiendrup, Matths Hackes søn, Else Erichs i Wonsild var faddere.

11.11.1677, PEDER Jacob Pedersen og Margarete Hansdatter, Maren Anders Poulsens bar, Henrich Schrøling holdt hannem, Peder Jæbsen, Jess Rasmussen og Bodel Jebsdatter var faddere.

11.11.1677, SALOME-MARIA hjemmedøbt Bertram Nielsen og Mett Jensdatter nr. 1, min hustru holdt hende, Peder Jebsen med hans hustru og Johanna Jens Sørensens var tilstede.

27.1.1678, MAREN Knud Nissen og Leene Pedersdatter nr. 2, Magdalen hr. Lagoes af Tyrstrup bar, Christina Truelses af Hiendrup holdt, Hans Jacobsen af Straarup, Marcus Nissen af Jendrup, Cæcil Ebbes af Bøgskow og Inger Lauritzdatter af Agtrup var faddere.

10.2.1678, MERRET Gregers Laurizen og Anne Laurtzdatter nr. 4, Johanne Jens Sørensens bar, Caren sal. Jæb Jæspersens holdt hende. Maren Christen Nielsens, Kiersten Andersdatter af Rebeck min pige, Erich Laurtsen og skolemesteren Matths Matthisen var faddere.

24.2.1678, CAREN Erich Laurizen og Elsabe Ivarsdatter nr. 4, Magdalene hr. Laves af Tyrstrup bar, Nelle Syndermanns af Wargaarde holdt hende, Otto Vosgerave af Vobeslett, Hans Michelsen af Anderup, Michel Jebsen af Stenderup og Rachel Christians af Astorp var faddere.

27.2.1678, METTE Anders snedkers og Mette Nisdatter nr. 2, Anne Daniel Krokaus bar. Maren Jørgensdatter Hans Michelsens af Colding holdt hende, Jens Jæger af Skanderup, Jens Sørensen, Maren Christen Nielsens, og Kiersten Anders Poulsens datter var faddere.

2.3.1678, CAREN hjemme, Laurtz Pedersen prenetici [= den vanvittige] og Bold Jacobsdatter nr. 6, min hustru holdt hende, Caren Jeppes, Maren Andersens, faderen og Laurtz Michelsen var tilstede, døde 12.4.1678.

14.3.1678, METT Matths Jensen Degns og Ingeborg Hansdatter nr.10, barnet for tidlig født, blev i hast døbt af præstens hustru, da han selv var i Haderslev. Døde 28.3.

23.3.1678, CAREN Jens Jensen og Gyde Jørgensdatter nr. 5, Caren Jeppes bar og Kiersten Outes holdt hende, Anders Poulsen, Lauritz Toniussen, Matths Jessen, Johanna Jenses og ung Caren Nielsdatter af Synderholm var faddere.

26.4.1678, CAREN i Søren Laurtzens hus Maren Christensdatter fra Wiby strax sønden for Aars og sidst tienendes i Steenvad mølle hendes slegfreddatter, som barnets fader bleff Svenden i Møllen Jens Olufsen udlagt, jordemoderen Kirsten Pers af Dalby holdt det til Daaben, sampt vare folcket i Huset ofverværende.

12.5.1678, CHRISTIN Jes Rasmussen og Maren Matthisdatters første barn, Morten Pedersens hustru af Colding bar og Vibeke apothekerens hustru af Colding holdte hende. Hans Jacobsen af Straarup, Bertel Udesen, Colding, Laurtz Toniussen og Jacob Pedersens hustru var faddere.

16.6.1678, HANS Jep Thomassen hjulerens og Kirsten Lassdatter nr. 2, Kirsten Outesdatter bar, Lauritz Toniussen holdt hannem. Hans Tordsen Tveed, Jeb Jebsen, Tved, unge Poul Smed, Vonsild og Eli Lasdatter af Tveed var faddere (døde).

30.6.1678, MATTHIAS Laurtz Toniussen og Ann Matthsdatter nr. 4, Leen Udes i Colding bar, Michel Jensen paa Varmarch holdt hannem, Hans Jacobsen af Straarup, Marcus Bager i Colding, Christin Peter Müllers datter af Haderslev og Elsebe hr. Lagonis datter af Tyrstrup var faddere.

13.10.1678, KIERSTEN Jens Christensen Muurmandens og Maren Jensd. nr. 4, min hustru bar, Maren Jess Rasmussis holdte hende, Ann Laurtz Toniussen, Claus Pedersen og min datter Maria Rüdinn var faddere, døde af smaa Kopper 24.6.1696.

28.10.1678, JOACHIM CHRISTIAN Taufte Ich Abend auff Vobeslett des Abwesenden Regiments Quartiermeisters Claus Beenfelden und Fr. Anna Catharina gebohren von Hatten, ihren Sohn, Otto Vossgerave hielte ihn zur Tauffe, und die Fr. Obristinn, seel. Obristen Behnfelden Wittwe trug ihn zur Tauffe, auch war des Vatern Stifmutter von Aagaard zugegen. Diesen Kind war zur Kirchen in Wohnsil 27 Decemb. am 3. Weinacht Tage geführet, und ward [samme dag havde moderen sin kirkegang. Catharina Vossgravin bar og Otto Vossgerave holdt ham, fru Margarete Lieminn og jomfru Abel Bentfeldinn var faddere]. moderen ofrede 3 rdl., de øvrige ofrede 1 rd. 7 sk.

27.12.1678, NIELS døbt hjemme i huset Dorreth Tøgersdatter og Hans Lowenborgs slegfredbarn der var hendes 3. barn, Lass Lassen holdt ham, jordemoderen Mette Poulsdatter bar ham. Maren Christen Nielsens og Ann Tøgersdatter var faddere, moderen udlagde selff Hans Lowenborg som barnets fader.

5.1.1679, ELSABE Lass Lassen og Ann Tøgersdatter, min hustru bar, Maren Anders Poulsens holdt hannem, Laurtz Toniussen, Christen Andersen min Tærsker, Poul Jæbsen Smed, Maria Anthonidatter, Ann Tøgersdatter den yngre og vor køckist Caren Nielsdatter af Colding var faddere.

23.3.1679, ANNA Jürgen Rasmussen og Kiersten Ottosdatter nr. 2, min hustru bar. Maren m. Anchers Rectorsken af Colding holdte hende, Niss Taarning og Peder Hansen af Dalby var faddere, der vaare flere beden fra Fielstrup Sogn, men for de münstriskes indquartering oc hiemdrætt aff Danemarck kunde de intet komme.

25.3.1679, VINCENTIUS Niels Andersen og Dorothe Vincentsdatter nr. 2, paa dansk kaldet SENSUS, som hendes Skrifteseddel lyder fra m. Petro Biøring i Kongstædlund. Erich Laurizen holdt ham, min hustru bar, Mogens Andersen, Poul Smed og Caren Niels Julers var faddere.

26.3.1679, JOHANN Bonnich Dionsen og Barbara Gregersdatter nr. 3, min hustru bar og Peder Jebsen holdt ham. Maren Jespers, Jess Rasmussen, Matths Jessen, Poul Smed og Kiersten Andersdatter var faddere.

15.2.1679, JACOB hjemmedøbte jeg, medens moderen laa og droges med Døden Lauritz Michelsens og Bold Nissdatter nr. 7, bleff med moderens ligbestædelse ført til kirken den 19.2., min hustru bar ham, min datter Maria med flere var faddere.

22.4.1679, ANN hjemmedøbt Jürgen Hansen Spillmand og Ann Olufsdatters, Ann Peter Julers holdte hende. Maren Peter Poulsens og Ann Henrichs var tilstede. Den 2.7. blev samme barn i kirken fremstillet, og moderen holdt sin kirkegang.

30.4.1679, JÆB Jens Hansen og Maren Jebsdatter nr. 3, min hustru bar, Anders Poulsen holdt hannem, Peter Hansen af Dalby, Andres Niels Nielsens søn af Binderup, min datter Christin var faddere (døde).

10.5.1679, IFFVAR Claus Ifvarsen og Mette Clauses af Anslet nr. 2, Maren Anders Poulsens bar, Søren Andersen holdt ham, Ann Peter Skræddersdatter var fadderske med flere.

18.5.1679, METTE Anders Iversen og Kiersten Lawesdatter nr. 7, min hustru bar, Maren Anders Poulsens holdt, Bold Jebsdatter, Ann Peder Julers og Poul Smed var faddere.

1.6.1679, JÜRGEN Jæb Smeds og Margrete Paulsdatter 8. søn, min hustru bar, Lass Smed af Seest Mølle holdte hannem, min daater Mari Raffinn, Erich Lauritzen og Ann Lauritz Toniussens var faddere.

24.8.1679, PETER Claus Petersen og Maren Poulsdatter, min hustru bar og Jess Rasmussen holdt hannem til daaben.

26.10.1679, CAREN Marcus Hansen Skrædder og Mette Bertelsdatter nr. 2, min hustru bar, Walburg Jacobsdatter af Seested holte hende, Erich Laurtzen, Hans Tingleff og min kockepige var faddere.

26.12.1679, KIERSTEN Ivar Andersen og Ann Ivarsdatter nr. 3, min hustru bar, Ann Peter Erichsens holdt hende, Erich Laurizen, Peder Hansen af Norrige, Caren sal. Niels Julers datter og Matths Jensen Sawmand var faddere.

28.1.1680, JOHANNE Anders Poulsen og Maren Hansdatter nr. 9, min hustru bar, Nelle Syndermanns af Wargaarde holdt hende, Cathrine-Margarete Tolderske af Colding, min datter Maria Raffinn, David Fentz og Peder Hansen Kock af Norrige var faddere, fød mellem 23. og 24.1.

8.2.1680, CAREN Thomas Pottmagers og Mette Pedersdatter, min hustru bar, Elsebe Erichs holdt hende, Laurs Michelsen og Ann Jürgensd. en veffpige var faddere.

17.3.1680, DOROTHEA SOPHIA taufte Ich Reuters Hans Wilhelm Ritters, logirenden bei Christen Nielsen, Hans Pedersen, Jasper Hansen, Niss Tingleff und Peter Erichsen und seine Ehefrawen Ingeburg Sivers Töchterlein nr. 1. Meine Fraw trug, Margarete Bennickinn hielt es zur Tauffe, sonsten waren Gevatterere Caren Jürgenst., Caren Niels Julers Tochter, Ann Peter Erichsens, Peter Hansen von Norwegen, die Reuter Hans Rodemund, Marcus Jess, Marcus Heissemann, Henrich Hahn und Elert N. bei Søren Andersen.

25.3.1680, JOHANNE Niels Christensen Wangmandens og Anne Christensdatter, min hustru bar, Elsebe Schrølings holte det, min præceptor dn. Nicol. Krüger, min datter Maria, min Aulskarl Peter Jespersen, min Tærsker Christen Andersen, min Køcks Caren Jürgensdatter, Johanne Jessdatter og Christen Christensen Skeemand var faddere.

31.3.1680, MATTHIAS Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter, døbte hr. Cnut Laursønn Moslett fra Seest efter begæring hinddragen, jeg holdt ham og min hustru bar, Zone Pedersen af Colding, Henrich Schrøling og Mette Olufs af Seest var faddere.

8.4.1680, ANNA Peter Sørensen og Kiersten Hansdatter af Bjert, Caren Jeppes bar, Elsebe Erichs holdte hende, Anders Poulsen, Kiersten Outesdatter, Caren Niels Julers og søsteren til faderen var faddere.

13.4.1680, IVAR Hans lising og Margret Iffversdatter nr. 2.

18.4.1680, CAREN Laurs Toniussen og Anne Matthisdatter nr. 5, min hustru bar og min datter Mari holdte hende locô [= i stedet for] amtskriversken af Colding, Erich Laurtzen, Michel Jensens søn af Varmark, min datter Christin, Morten Bagersd. af Colding vare faddere, døde 18.7.1689.

16.5.1680, CAREN Peder Christensen og Maren Matthsd. (der havde Lagonis gaard i forpagtning) min hustru bar, Magdalene hr. Lawes af Tyrstrup holdt hende, min datter Maria Raffinn, Erich Laurizen, Jep Pedersen, Kokier og Sielcke Arends, Tyrstrupgd. var faddere.

31.5.1680, KIERSTEN Jens Jensen og Gyde Jürgensdatter nr. 5, min hustru bar, Johanne Jens Sørensens holdt hende, Jürgen Rasmussen, Christen snedker og Kiersten Anders Poulsens datter var faddere.

9.7.1680, CAREN Laurs Pedersen og Bodel Jebsdatter nr. 7, min hustru bar, Bold sal. Jürgen Jæbsens af Binderup holdt hende, Jesper Clausen, Peder Hansen Kock af Norrige, Hans Pedersen, Maren Anders Poulsens og min datter Maria var faddere.

1.8.1680, ELLEN Jeb Thomassen og Kirsten Lasdatter nr. 3, min hustru bar, Anne Laurtz Toniussens holdte hende, Erich Lauritzen, Jesper Clausen, Poul Schmid, min datter Maria og Mette Albertis var faddere.

4.8.1680, CHRISTIN hjemmedøbt Jesper Clausen og Maren Matthsdatter nr. 5, min hustru holdt hende til daaben. 12.9. kom barnet til kirken, Kiersten Hansdatter Hans Mouritzens raadmand af Colding bar, Nelle Syndermands Ridefogedske af Wargaard holdte hende, min datter Christin, Præceptor dn. Nicol. Kryger, Elsebe Lawesdatter, Walb. Jacobsd. af Seest og Niels Dalls datter af Heils var faddere.

29.8.1680, MAREN Anders Snedkers og Mette Nisdatter nr. 3, min hustru bar, Maren Anderses holdt hende. Maren Peder Jebsens og Poul Smid var faddere.

5.12.1680, SØREN Thomas Gregersen og Kiersten Sørensdatter, min hustru bar, Anders Poulsen holdt hannem, Peder Hansen Kock, Mette Alberts og Maria Raffinn var faddere.

12.1.1681, IVAR Erich Lauritzen og Elsabe Ifvarsdatter, født 31.12, hr. Lawe holdt, Maren Pedersd., m. Ancher Rectoris udaf Colding bar, Hans Jacobsen Foed, Michel Jepsen, Stenderup, min datter Maria Raffinn, Maren Lauritzdatter af Tyrstrup.

18.1.1681, CLAUS hjemmedøbt i Anders Poulsens hus under Bierget Maren Clausdatter af Heils hendes slegfred søn, Faderen lagde hun selff ud en Rytter af det graa Folck under Gambs Regimente, som ligger i Fyn.

4.2.1681, NISS døbte hr. Lago Ifvarsen af Tyrstrup i min Fraværelse hiemme i huset Jürgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter nr. 3, nr. 6, Hun holdte hendes kirkegang og lod Barnet komme for Herren 25.3., min hustru bar, Niss Taarning holdte hannem, Jørgen Nielsen af Binderup Anders Iffvarsen af Tveed, min datter Christin Rüdinn, Maren Nissdatter Binderup og Søren Andersen var faddere.

13.2.1681 JENS Christen Jerresen og Elsa Sørensdatter nr. 5, min hustru bar og Peder Jebsen holdt ham, Søren Andersen, Jens Sørensen Matths Jensen, Barbara Jens Jerresens og Kiersten Andersdatter var faddere.

6.3.1681, LASS Lass Lassen og Anne Tøgersdatter, min datter Maria bar ham, Anders Poulsen holdt ham, min datter Christin, Ann Laurtz Toniussen og Poul Smed var faddere.

17.4.1681, POUL Gregers Lauritzen og Anne Laursdatter nr. 5, Johanne Jens Sørensens bar, Erich Laurizen holdt ham, min datter Christin Rüdinn, Kiersten Andersdatter, Hans Tingleff og Matthis Saffmand var faddere. Døde 27 uger gammel.

23.4.1681, JÜRGEN døbte jeg hjemme Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansdatter nr. 12, som strax døde.

1.5.1681, ANNE Jens Christensen Muurmand og Maren Jenses nr.8, nr.4, min hustru bar. Maren Jess Rasmussens holdt hende, Anders Poulsen, Maria Raffinn og Ann Jens Muurmands var faddere.

12.5.1681, JENS Willatz Pedersen og Maren Mauritzdatter nr. 2, hjemmedøbt, var zart og før tiden født (døde).

17.5.1681, CHRISTEN hjemme i huset hos Peder Christensen en fremmed Quindz (med hendis Søster Helwig Sebastdatter for kort Tiid forgangen vinter hidkommen) ved naun Anne Sebastdatter hendis Slegfred Søn. Hun lagde til faderen ud Niels Pedersen da værende i Sinding sogn. Hun haffde bevis at hun hørte hiemme i Sinding Sogn og kunne fri betienes med Herrens Ord og Skriftemaal sampt Herrens Nadver, under hr. Søren Vindings Haand til Neuling og Sinding Sogne 1681 den 26. Marti. Peder Christensen holdte barnet, Ann Iffvars, Caren Hans Kockis datter af Grønninghoved var faddere.

25.5.1681, DOROTHEA-NELLE tauffte Ich des Reuter Anders Bährens und seine Ehefrawen, die fr. Reitvoigtin Nelle Syndermans hielt, meine Frau trug es, meine Tochter Maria Raffinn, einem Reuter Nicolai Koose und Fritrich Holst waren Gevattern.

13.8.1681, KIERSTEN hjemme Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter nr. 2, strax efter fødselen, blev fremst. 21.8., min hustru bar, Ann Laurs Toniussis holdt hende. Søren Andersen, Bærtel Udesen af Colding, min datter Christin, Ann Tøgersdatter og en pige af Colding var faddere, døde 24.8.

21.8.1681, JACOB Knud Olufsen Julers og Cæcil Rasmusdatter nr. 2, min datter Maria bar ham, Anders Poulsen holdt ham, Jesper Clausen, Thyche Knutzen, Poul Smed, Ann Peder Julers, en pige af Spang i Sommersted sogn var faddere.

28.9.1681, CHARLOTTE-SOPHIA tauffte Ich in Nagbüll des Königl. hr. Cammerjunckherrn hr. Gerard Brocktorffen und seine liebsten Catharinæ-Sophien Spechtinnen Töchterlein Namens (nach beiden Königinnen) Charlotte-Sophia. Er selbst hielt es zur Tauffe, die Frau Mutters Schwester von Itzehoe, hr. Anthon Barchmann (als hospes [vært] im Hause) waren Gevattern.

7.11.1681, NISS hjemme, Jens Sørensen og Johanne Nissdatter nr. 5, min hustru holdt ham til Daab og Maren Andersis var tilstede. 20.12. bleff han ved moderens kirkegang fremstillet i kirken, hvor hans faddere var: min hustru der bar, Anders Iversen holdt det, Anders Poulsen, Maria Raffinn og Inger Nissdatter af Seest.

13.11.1681, MARGARETE Jens Lassen og Maren Christensdatter, min hustru bar, Maren Andersis holdt hende, Christina Rüdinn, Jørgen Tychesen og Caren farfverpige var faddere.

26.11.1681, JENS kom en Quinde udi mit huus med sit speede Barn, det hun for nogle Dage siden haffde fød til Niss Christensens og begierede jeg ville døbe det. Quindens Naun var Bold Tychisdatter af Hansestæd ved Horsens, var troloffvet til Barnets Fader Peder Jensen, den hun ved Daaben udlagde til Fader og sagde, at han var Rytter paa Drænderup. Mett Pouls og mit Folck var tilstæde.

27.12.1681, ANN Jens Hansen og Maren Jebsdatter nr. 4, min hustru bar og Maren Anders Poulsens holdt hende, min datter Maria, Anders Nissens hustru af Binderup og Poul Pedersen Andersen var faddere.

1.1.1682, HANS hjemme Claus Iffvarsen og Mette Clauses nr. 2, jordemoderen bar og Michel Tøgersen holdt ham. Bleff omsider den 8 Jan. med sine faddere confirmeret. Min hustru bar, Anders Poulsen holdte hannem, Søren Andersen, Poul Smed, Christina Rüdinn og Anne Laurtz Toniussens var faddere.

12.2.1682, GREGERS Thomas Gregersen og Kiersten Sørensdatter nr. 2, min hustru bar og Anders Poulsen holdt hannem, Matthz Jensen Saffmannd, Jens Sørensen, Maren Jess Rasmussens og min datter Maria var faddere.

19.2.1682, MAREN døbte hr. Christen Humblet Claus Pedersen og Maren Poulsdatters datter, min hustru bar. Maren Andersess holdt hende, Erich Lauritzen, Poul Smed og Ingeborg Matthses samt Christina Rüdinn var faddere.

3.3.1682, ADAM-HANS døbte jeg en rytters Mouritz i Agtrup hos Anders Jepsen Synderby, Philippi hustru bar, cornet Claus Holst holdte hannem, corporal Westphal af Stenderup var fadder.

5.3.1682, MAREN Lauritz Michelsen og Bold Jacobsdatter nr. 8, min daater Maria bar hende, Maren Jess Rasmussens holdte hende, Erich Lauritzen, Jens Sørensen og Caren Niels Julers var Faddere,

22.3.1682, MAREN Bonnich Dionsen og Barbara Gregersdatter nr. 4, Caren Æschils af Uhr bar hende, Ann Lauritz Toniussen holdt hende. Hans Hugger, Høxgaard og Caren Niels Julers daater var faddere.

9.4.1682, CHRISTEN Peder Christensen og Caren Matzdatter nr. 2, min hustru bar, hr. Lagonis præceptor Hardewicus Horstensius holdte hannem, Maria Raffinn, Johanne Jens Sørensens, Ann Lauritzis, Søren Andersen og Peder Christensens broder der tiente hos husfogeden i Haderslev var faddere.

23.4.1682, NIELS Laurtz Nielsen og Anne Nielsdatter nr. 2, min hustru bar, And. Poulsen holdt hannem, min datter Maria var fadder, døde 6 uger gammel.

23.4.1682, PETER før kirken døbte jeg Hans Pedersen og Mett Jebsdatters første søn, bleff ved moderens Kierkegang 6.6. confirmeret, min hustru bar. Hans Jepsen moderens stibfader af Seest holdt hannem, Søren Andersen, Ann Anders Hansens af Seest og min datter Maria var faddere.

14.5.1682, KIRSTEN Lass Lassen og Ann Tøgersdatter nr. 5, min hustru bar og Ann Laurtz Toniussens holdt hende, Søren Andersen, Hans Tingleff, min datter Christin og Ann Tøgersdatter var faddere.

6.8.1682, ANNE Niels Andersen og Dorothe Vincentiusdatter nr. 4, min hustru bar, Johanne Jens Sørensens holdt hende, min datter Maria og Christen Mogensen var faddere.

17.9.1682, CLAUS Jesper Clausen og Maren Matths Hackisdatter nr. 6, hjemmedøbt, min hustru holdt ham til Daaben. Han bleff ført frem til Kirken 5.11. Min hustru bar, hr. Amt Schriffveren af Colding holdte hannem, Henrich Hansen, Niels Baltzarsen af Colding, Catharina Vossgeravinn af Vobeslett og min datter Maria Raffinn var faddere,

29.9.1682, TØGER Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter nr. 2, min hustru bar. Hans Jacobsen Foed holdt, min datter Maria, Anne Peder Erichsens, Søren Andersen, Jens Michelsen af Warmarck og Poul Pedersen Andersen var faddere.

7.10.1682, ANNE hjemme Anders Poulsen og Maren Hansdatter nr. 10, var født mellem 4. og 5. Oct., min hustru holdte hende til Daab, bleff ved moderens kirkegang d. 26.11. confirmeret, min hustru bar, fru Oberforsterinde af Drenderup Christin-Sophia Mâsinn holdt hende. Tolderen Hans Pedersen, sal. Ude Bertelsens søn Bertel, Kiersten Nielsdatter Jens Nielsen Forstanders hustru af Colding og min datter Christin Rüdinn var faddere.

8.10.1682, RASMUS hjemmedøbt Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter, født 5.10. nr. 3 opkaldt efter sin farfader Rasmus Pedersen i Baurup, ført til kirke 19.11., min hustru bar hannem, hr. Tolderen Hans Pedersen i Colding holdte hannem, Lauritz Toniussen, Jacob Matzen, min datter Christin og Annken Klinges af Møllen var faddere.

20.10.1682, ANTONIUS hjemmedøbt Lauritz Toniussen og Anne Matthisdatter nr.6, min hustru holdte hannem, født 17.10. Bleff ved Moderens Kirkegang confirmeret 3.12., min hustru bar, Peter Muller af Hadersleff holdte hannem, Marcus Bager af Colding, min søn Antonius var første gang fadder, Jens Simonsens datter af Biert, Annchen Klinges af møllen og Elsa Knudsdatter af Seest hos Amtskrifveren i Colding var faddere.

15.11.1682, JENS døbt udi Niels Mansens Voning Maren Jensd. Slegfredsøn. Til Fader lagde hun en Rytter ud, norden Kolding, Peder Stycker. Niels Mansen holdte hannem til Daaben.

21.1.1683, CAREN Anders Pedersen snedker og Mette Nissdatter nr. 4, min hustru bar, Johanne Nissdatter holdt hende, Maria Raffinn, Henrich Rout, Poul Andersen og Hans Kocks datter af Taps var faddere.

24.1.1683, ANNE Knud Olufsen Juler og Cæcil Rasmusdatter nr. 2, min hustru bar. Maren Anders Poulsens holdt hende, Christina Rüdinn, Mett Albertis, Peder Erichsen etc. var faddere.

22.3.1683, BODEL Lauritz Michelsen og Caren Hansdatters datter, Ingeborg Matz Degns bar, Anne Peder Julers holdt hende, Mette Albertis var fadderske. Barnet var født 17.3.

18.3.1683, JACOB døbte jeg Christian Jacobsen og Bodel Knudsdatters søn, medens hans ældre broder 8 aar og 20 uger gammel bleff samme stund begr. Maria Raffinn bar hannem, (medens moder laa siug). Anders Poulsen holdte hannem, Jesper Clausen, Poul Smed, en fremmet Karl og Johanne Rebecca Jacobsdatter var faddere.

24.6.1683, BODEL Willatz Pedersen og Maren Mouritzdatter, født 23.6. aften, min hustru bar Ann Peder Julers holdt hende, Anders Poulsen, Niels Jebsen Smed, Hanna Rebecca Jacobsdatter var faddere, døde 18.7.

25.6.1683, THOMAS Matths Degn og Ingeborg Hansdatter nr. 13, blev hjemmedøbt af præstens hustru for zarthed, fremst. 1.8., min hustru bar. Hans Jacobsen holdt hannem Matz Jessen var fadder.

30.8.1683, METTE Peder Hacke og Maren Jessdatter nr. 2, født 29.8., fremst. 21.10., min hustru bar hende, Christen Truelsis i Hiendrup holdt hende, og vare adskillige Karle som faddere. Døde 31.10.

9.9.1683, CAREN døbte hr. Fritrich af Biert for mig, medens jeg var i Ribe Gregers Lauritzen og Ann Lauritz Tusendatter nr. 6, Christin Rüdinn bar det. Ann Per Julers holte det, Nis Tingleffs datter, Jens Sørensens søn Matths og Caren Laurtzdatter var faddere.

12.9.1683, MAGDALENE Jens Jensen og Gyde Jørgensdatter nr. 7, Christina Rüdinn bar, Ingeborg Matths Degns holdt hende, Anders Poulsen, Johanne Jens Sørensens og Maren Christen Nielsensdatter var faddere.

30.9.1683, ANNE Anders Poulsen under Bierget og Elsa Pedersd. nr. 1, Maren Jens Hansens bar, Ann Per Julers holdt hende.

7.10.1683, CAREN Matths Jensen og Dorroth Nielsdatter, født 32 uger før copulationen, min hustru bar, Ann Peter Julers holdte det, min daater Christin etc. Var faddere.

21.10.1683, ALBERT hjemmedøbt Hans Nielsen og Mett Alberts, fremst. 9.12., min hustru bar. Jens Nielsen Raadmand i Colding holdt ham, Jacob Matz Degns søn og Maren Jespers var faddere.

1.11.1683, METTE Jeb Thomsen Julers og Kiersten Lassdatter nr. 4, var født søndag aften den 28.10. Ann Laurtz Toniussens bar. Maren Jess Rasmussens holdt hende, Lauritz Mortensen af Tveed, Lauritz Matzen Hiulersvend, Hanna Rebecca Jacobsdatter og Margarete Smeds var faddere.

2.12.1683 NIELS Jens Christensen-Muurmand og Maren Jenses nr. 6, min hustru bar og Jesper Clausen holdt hannem.

4.12.1683 PETER hjemme Poul Hansen Læck skolemester og Sophia hr. Bertelsd. af Colding, mormoderen bar og Peter Hiuler holdt hannem til Daaben. Blev ført til kirken 20.1., samme dag havde Moderen sin Kirkegang, Margarete hr. Niels Wieds bar. Broderen Christian Bertelsen holdt barnet, Ellen Nielsdatter af Hospitalet, min datter Christin, Ingeborg Matths Degn, Peder Juler og Matths Jessen var faddere.

8.5.1684, MAREN Hans Hansen Jerresen og Margerete Ifvarsdatter nr. 3, min hustru bar. Maren Jespers holdte hende, Christen Iversen og Kirsten Anders Poulsens datter var faddere, blev født 30.4.

31.5.1684, ANCHER hjemmedøbt Ann Anchersdatters slegfred søn, barnefaderen bekiente hun Jens Nielsen var fra Skibsted, tiente i gaard med hende hos Michel Ifversen i Biert, Jens Hansen holdte barnet, Paul Smed og Maren Jens Sørensensdatter var faddere. Jordemoderen var hos hende.

21.6.1684, JENS hjemmedøbt en slegfred quindes, Ann Jensd. af Hjarup hendes søn til huuse hos Cnut Juler, faderen bleff udlagt en Karl Jens Oluffsen af Hjarup, min hustru bar og Anders Poulsen holdt barnet,

9.7.1684, CHRISTINE Jens Lauritzen og Caren Anchers nr. 4, hjemmedøbt, min hustru bar, Ann Laurs Toniussens holdt, moderen holdt kirkegang 14.9. og barnet fremstillet samme dag, min hustru bar, Maren Jespers holdt barnet, moderens broder af Vonsbæk og Jeb Smed var faddere.

13.7.1684, RASMUS Jørgen Rasmussen og Kiersten Ottosdatter, min hustru bar, Anders Poulsen holdt ham, Rasmus Nissen, Jørgen Nissen, Binderup og Matz Jessen var faddere.

20.7.1684, CAREN Lass Lassen og Ann Tøgersdatter nr. 6, min hustru bar og Ann Laurs Toniussens holdt hende, Kiersten Andersdatter, Gunder Madtzdatter og Poul Smed var faddere,

27.7.1684, HANS og MICHEL døbt i Laurs Michelsens hus Mett Michelsd. fra Lolland hendes slegfredsønner, dem hun lagde til barnefader Jacob Jensen af Lolland, den ældste blev kaldet Hans, hvilken Ingeborg Degns holdte, den anden bleff kaldet Michel, hvilken Ann Andersd. Peder Julers holdte, den yngste døde strax, den ældste døde 30.9.

17.8.1684, CHRISTIN Søren Knutzen og Maren Jonasdatter, Maren Jespers bar og min datter Christin holdt hende, Jess Rasmussen, Kiersten Andersdatter og fasteren Kiersten Knudsdatter var faddere.

11.10.1684, JÆB Hans Pedersen og Mette Jæbsdatter nr. 2, hjemmedøbt, Poul Sørensen holdt ham. Døde 18.12.

9.11.1684, ANNE Claus Pedersen og Maren Poulsdatter, min hustru bar og Bertel Udsens hustru af Colding holdt hende. Maren Anders Iversensdatter, Caren Nielsdatter, Ann Laurs Toniussen, Jess Rasmussen, Hans Tingleff og Poul Andersen var faddere. Døde 30.8.1686

26.11.1684, MATHS Peder Hack og Maren Jessdatter hjemmedøbt, født 24.11. nr. 2, min hustru bar ham til hjemmedaaben og holdt ham ogsaa, fremstillet i kirken 18.1.1685, min hustru bar og hr. Lago af Tyrstrup holdt ham, sr. Hans Lund postmester af Colding, Morten Hack, Simon Jacobsen af Seest, min datter Christin og Lawe Svendsensdatter var faddere.

25.1.1685, RASMUS Knud Oluffsen Juler og Cæcil Rasmusdatter nr. 3, min hustru bar, min søn Anthonii holdt ham, Laurs Toniussen, Poul Andersen, Søren Michelsen til Peder Julers og Gunder Mathsdatter var faddere.

22.2.1685, CAREN Bonnick Dionsen og Barbara Gregersdatter, min hustru bar. Maren Anders Poulsens holdt det, Ann Laurtz Toniussen, Margarete Smeds, Hanna Rebecca Jacobsdatter, Jess Rasmussen og Hans Tingleff var faddere,

22.2.1685, JESPER døbt hos Jørgen skolemester et slegfred Drengebarn, moderen var Kiersten Jespersdatter af Skartved, faderen lagde hun ud en Rytter under Ritmester Petersdorffs compagnie ved Bärendorffs Regimente med navn Johann Beermann. Søsteren Poul Æskildsens hustru var hos mig og bestillede Daaben, og loffvede mig 1 rdl., men jeg fik den intet.

28.3.1685, ANNE hjemmedøbte jeg Johanne Sørensdatters barn med Niels Bierg i Poul Sørensens hus. Min hustru holdt barnet.

12.4.1685, PEDER Jørgen Hansen skolemester og Maren Hansdatter deres søn, min hustru bar, Peder Jebsen holdt hende, Ann Laurs Toniussens, Christin Rüdinn, Maren Anders Poulsens datter. Maren Niss Tingleffs datter og Søren Jensen var faddere.

2.5.1685, CAREN Jens Post og Johanne Jessdatter nr. 2, Johanne hr. Christians af Stenderup bar, Anne Hans Lund postmesters af Colding holdt det, Ann-Margarete Johann Adolphs apothekers datter af Colding, Kiersten Maths Jessens, Jens Matthsen, Stenderup og Poul Andersen var faddere.

24.5.1685, MAREN Laurtz Nielsen og Ann Nielsdatter, Maren Anderses bar. Maren Jens Hansens holdt hende, Laurs Toniussen, Hans Tingleff, Maren Lauritz Persens datter Maren var faddere.

14.6.1685, MARGARET Laurs Michelsen og hans 3. hustru Caren Hansd., Maren Anderses bar, Ann Laurs Toniussens holdt det, Peder Juler, sal. Erichs svend og Maren Laurs Persens datter var faddere, døde 11.6.

20.7.1685, SOPHIA hjemmedøbt Jesper Clausens og Maren Matthsd. Hack nr. 7, min hustru bar og holdte hende. Hun var født 18.7.

15.8.1685, MAREN en stackels quindz Elsa Jacobsdatter af Hornberg sogn og byen Kaalhaw. Faderen bekiente hun en soldat Peder Christensen af Wendsyssel, gav for han var hendes mand, men viste ikke nu hvor han var, sed mentitz mentrix [= den løgnagtige løgnerske], sagde omsider at barnet bleff aulet i Wiborg til Laurtz Kockis. Gratis.

7.9.1685, MARTHA hjemmedøbt salig Matths Degns og Ingeborg Hansd. nr. 14, blev født den forrige dag og 19 uger efter faderens død.

3.10.1685, MICHAL hjemmedøbt Jess Rasmussens og Maren Matthiasdatters søn, min hustru førte ham. Han bleff i Kirken confirmeret 22.11., min hustru bar ham, min søn Anthonii holdt ham, Cronic Søster og Jesper Smeds datter af Colding var faddere.

14.11.1685, HANS hjemmedøbt Jens Hansen og Maren Jepsdatter nr. 5, min hustru bar og holdte ham til Daaben. Moderen holdt sin kirkegang paa Nytaarsdag, men Barnet kom icke med.

27.12.1685, PEDER Jess Pedersen og Anne Pedersdatter af Torup i Medelsom herred, Viborg stift nr. 1, bleff fød den 21.12. om morgenen.

5.1.1686, MAREN hjemmedøbt Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatters nr. 3, fremst. 2.2., min hustru bar, [ulæseligt] Jespers holdt hende. Hans Jensen, Matths [ulæseligt] og Maren Niss Tingleffs var faddere.

6.2.1686, INGEBORG om natten maatte jeg op og døbe Christen Jacobsens og Bold Knudsdatters datter, og kom hun samme dag til Kirken nr. 2, Marcus Laugesens hustru af Colding bar, amtsskrifversken af Colding Maren Henrich Hansens holdt hende, Tidemann Pedersen underskriver, Matthis Møller, Jesper Clausen, Maren Anders Poulsens og Kiersten Matz Jessens var faddere. Døde 8 dage gammel.

7.2.1686, HANS Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter nr.3 og 8, født 2.2., Christen Hansen af Hau? holdt ham, min hustru bar, Mari Jesdatter, Jørgen Nissen, Rasmus Nissen af Binderup, Caren Niels Julers, Bold Laurtzis og Margarete Smids var faddere, døde og blev begr. 16.5.1686.

21.3.1686, INGER Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter nr.4, min hustru bar, Matthis Møllers hustru holdt. Hans [ulæseligt], Poul Smed og Mari Jespersdatter var faddere.

16.6.1686, PEDER Joh. Nissen og min datter Christinæ Nissinn nr. 1, var fød 9.6., Toldersken af Colding Margaret-Catharina, Kirstin hr. Hans Pedersens bar og jeg holdte ham til Daaben, hr. amtskriver af Colding By Henrich Hansen, hr. Peder i Fjelstrup, dn. Nicolaj Schrøder, Postmesterinden af Colding Anne Hans Lunds og Catharina Nissinn af Aller var faddere.

18.7.1686, ELSABE Jens Pedersen Post og Johanne Jessdatter nr. 2, var født 9.7. om aftenen. Min hustru bar, Anne Lunds postmesterinden holdt hende, Chrocic Søster, Niels Andersen portners hustru af Colding, Marcus Lawesens hustru Matths Raff og Johan Jacobsen var faddere.

20.7.1686, PEDER Willatz Pedersen og Mett Mogensdatter hjemmedøbt, døde.

25.10.1686, CHRISTIAN hjemmedøbt Reimar Arends og Caren Christiansdatter nr. 1, til Poul Sørensen. Forældrene var trolovede i Colding 22.9.1686, blev viet 12.12. i Vonsild, præstens hustru bar barnet og hans søn holdt det.

27.10.1686, JÆB hjemmedøbt Hans Pedersens og Mett Jacobsdatters nr. 3, min hustru bar, min søn Anthon holdt ham, død 17.5.1687.

7.11.1686, PEDER Claus Ifversen og Mette Clausis nr. 3, født natten mellem 31.10. og 1.11., Peder Hack holdt ham, min hustru bar, Anders Poulsen og 2 fremmede faddere.

5.12.1686, NIELS Matths Jensen Saumands og Dorothe Nielsdatter nr. 2, født 2.12. Christin Nissinn bar ham og Joh. Nissen holdt ham, Karen Niels Julers datter, [ulæseligt] Tingleff, Poul Smed, Selchen Jespersen m. fl. var faddere, døde 1.5.1687.

27.12.1686, JØRGEN Jens Christensen Muurmands og Maren Jensis nr. 7, Christin Nissinn bar, Anders Poulsen holdt han, Margarethe Rüdinn og andre var faddere.

28.12.1686, BOLD hjemmedøbt Laurs Toniussen og Ann Matthisdatter nr. 7, Waldborg Rhüdinn bar, Christin Nissinn holdt hende. Nissen og Rhüde studius var faddere. Blev fremstillet 2.2.1687. Toldersken Margret Catharin Hans Pedersens bar, Christina Nissinn holdt hende, Matths Raff, Anne Hans Lunds og Valborg hr. Lagonis datter var faddere.

15.1.1687, MAREN hjemmedøbt Lass Lassen og Ann Tøgersdatter, nr. 7, ved moderens kirkegang bragt til kirke. min hustru bar og Ann Peder Julers holdt det, Jesper Clausen, Hans Tingleff, Claus Andersen, Per Nielsen, Johanne Jens Sørensens, Maren Anders Poulsens datter og Ann Michelsdatter af Uhre var faddere, døde 28.7.1690.

30.1.1687, SØREN den fremmede Jens Sørensens og Kiersten Sørensdatter 1. barn, Christin Nissinn bar og Anders Poulsen holdt ham til Daab. Selchen Jespersen, Margarete Smeds og Hanna Rebecca var faddere.

14.2.1687 MAREN hjemmedøbt Knud Oluffsen Juler og Cæcil Rasmusdatter nr. 4, vor Moder bar og vor datter Christina Nissinn holdt barnet, blev fremstillet i kirken 28.3. ved moderens kirkegang. Christin bar og Anne Lunds postmesterske af Colding holdt det, Matths Jessen, Hans Tingleff, Maren Anders Iversens datter og Mett Jesdatter Peder Christensens broderdatter var faddere.

21.2.1687, METT-CATHARINA hjemmedøbt Hans Nielsen og Mett Pedersdatter nr. 2, min hustru bar, min datter Christin Nissinn holdt hende, blev fremstillet 8.3.

13.3.1687 JOHANNE Søren Knutzen og Maren Jonsdatter nr. 2 født 7.3., min datter Christin bar, Ann Laurs Toniussen holdt hende, Christen Nielsen, Poul Smed, Niels Laursen i Erichs gaard og Maren Jespers var faddere.

26.3.1687 aften, INGEBORG og ANNE hjemmedøbt Christian Jacobsen og Bold Knudsdatter. min hustru og min datter holdt dem, de blev ved moderens kirkegang 22.5. fremstillet i kirken. Tolderens frue af Colding bar Ingeborg og Maren Jespers holdt hende, min datter Christin bar Anne og Kiersten Mattz Jessens holdt hende, Laurs Toniussen, Peder Jebsen, Jørgen Sørensen hos Jens Hansen, Ann Peder Julers, Mett Albertis, Poul Vognmand af Kolding, Maren Anders Poulsens datter og Maren Jens Sørensens datter var faddere.

12.6.1687, RASMUS Jørgen Rasmussen og Kiersten Outisdatter nr. 6 og 9, min hustru bar, Jasper Clausen holdt hannem. Hans Pedersen af Dalby og min datter Margarete var faddere.

23.6.1687, CHRISTEN Kiersten Knudsdatters slegfred søn, hun lagde ud til barnefader Michel Christensen en svend tienende paa Vargaard, Kiersten Jørgens bar, broderen Søren Knutzen holdt ham.

9.7.1687, MAREN hjemmedøbt Peder Sørensen og Mette Christensdatter, min hustru bar og holdte hende til Daab, Jesper Clausen og jordemoderen Mett Pouls var tilstede.

13.7.1687, POUL hjemmedøbt Claus Pedersens og Maren Poulsdatters nr. 4, min hustru bar og Anders Poulsen holdt hannem. Bleff med Moderens Kierkegang ført til Kierken den 14.8., hvor vor Moder bar og Anders Poulsen holdte ham, døde 24.2.1688.

20.10.1687 om aftenen silde, NISS født Anders Pedersen snedkers og Mett Nisdatters liden Søn, og hjemmedøbte jeg hannem 22.10. nr. 5, vor Moder bar og vor Søn Anthon Rhüde holdte ham, han bleff med Moderens Kierkegang ført til Klerken den 11.12.. Christin Nissinn bar, Anthon Rhüde holdt ham, Peder Juler, Ann Laursis, Marie Jespers og Poul Smed var faddere.

26.12.1687, MAREN hjemmedøbt Jens Pedersen (Postens) og Johanne Jesdatter nr. 3, min hustru bar og Anne Lunds af Colding holdt hende. Byens hustruer vare ofverværende i Barselhuset, var født ved Morgenmaalet, døde og blev begr. 12.2.1688.

1.1.1688, MARGARETE blev fremstillet Peder Hack og Maren Jessdatter, ved moderens kierke-gang. Barnet født 7.11.1687 og hjemmedøbt 8.11. Christina Nissinn bar og Maren Jespers holdt hende ved Daaben. Joh. Nissen, Anthon Rhüde, Catharin hr. Peders datter af Aller og Inger Jess Pedersens datter af Aastorp var faddere.

4.1.1688, METTE Peder Nielsen og Maren Andersdatters første datter født, og fick nød den quindelige Daab, kom til Klerken og fik sin Daab confirmeret 8.1., min datter bar, Ann Laurs Toniussens datter holdt hende, Christen Nielsen, Claus Pedersen, Mari Jespersdatter og Cæcil Jespersdatter var faddere.

21.3.1688, JESS døbt Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter nr. 5, var født 16.3., Christin Nissinn bar, sign. Hans Lund postmester holdte ham. Maren Anders Poulsens datter, min datter Margarete, Jesper Clausen, samt Jess Lassens hustru af Colding var faddere.

1.4.1688, MARIA Laurs Michelsen og Caren Hansdatter født 26.4., min hustru bar, Ann Cathrine Nielsdatter Cronius holdt hende, Ann Laursis, min datter Margarete og Erich Hansen, en ung karl af Grønninghoved var faddere.

7.5.1688, MAREN Willatz Pedersen og Mette Mogensdatters nr. 2, hjemmedøbt, min hustru bar og holdte hende, de smaahuus naboersker vare nærværende samt Jordemoderen Leen Jørgens og moderens forældre.

15.5.1688, MARIA hjemmedøbt Bonnich Dinsens og Barbara Gregersdatter nr. 4, vor Moder bar og holdte det, naboesker og nogle af Byen var tilstede.

17.6.1688, KIERSTEN Michel Tøgersens og Caren Jørgensdatter nr. 6, født i gaar for 8 dage siden den 9.6. Christin Nissinn bar, Ann Laurs Toniussens holdt, nogle fremmede var tilstede

2.7.1688, NIELS døbt efter prædiken et slegfredbarn, som hørte Maren Sørensdatter af Wrensted til, udlagde til faderen en karl af Wendsyssel Peder Nissen. Mette Poul Sørensens bar og Anders Poulsen holdt det. Jens skolemester, Caren Farfverpige, min Køgs Kiersten Peders-datter, Maren Nielsdatter den store kones datter. Døde hos Rasmus i skoven 23.10.1689.

1.9.1688, TRINE hjemmedøbt Jesper Clausens og Maren Matthisdatter nr. 8, var født 29.8., blev med moderens kirkegang ført til kirken 4.11., min hustru bar. Hans Michelsens hustru fra Andrup holdt hende, hr. Peders datter fra Aller og Walborg hr. Lagonis datter af Tyrstrup var faddere.

9.9.1688, CATHARINE hjemmedøbt en dansk afdanket rytter til Christen Nielsen indqvarteret hans ægte barn, Christin min datter holdt det til Daaben.

30.9.1688, BOLD hjemmedøbt Jess Rasmussen og Maren Mathisdatters nr. 5, var født 29.9., blev fremstillet 25.11., Cathr.-Margrete Tolderens kiereste af Colding bar, vor Christin holdt hende. Maren Bager, Matthis Raff og Ann Mari Laurs Toniussens datter var faddere.

27.10.1688, JENS Matths Jensen Sawmands og Dorotha Nielsdatter nr. 3, fremstillet 2.12., Jesper Clausen holdt det, Christin Nissinn bar det.

18.11.1688, SYNNICH Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter ud af Skoven, min hustru bar og Anniken Klinges af Møllen holdt. Var født i tirsdags og af hr. Cnud fra Seested døbt, (da jeg tilforn i Morgenstunden haffde holdt en tysk hermon for Alteret, communicerede Rytteren og siden communicerede hr. Christen og hans huus i Stenderup) Margarete Christiansdatter af Aastorp og Poul Smed var faddere, det døde den 31.7.1689.

2.12.1688, JENS fremstillet Matths Jensens søn, født 24.10., nr. 3. Faddere: Maren Laurs Pedersens datter, Rebecca Clausis, Anne Peder Julers, Lawe Andersen, Moderens søster Maren Nielsdatter.

2.12.1688, ANNA CATHARINE et slegfredbam, moderen Maren Poulsdatter, fremstilllet, hun hafde tient Peder Jebsen og var svangret af en Rytter ved naun Claus af Schænum udi [ulæseligt], der blev udlagt til fader. Maren Claus Pedersens bar, Margarete Jacobs holdt det, Anne Pedersdatter vævepige, Caren Sørensdatter, Cæcel til Bonnichs, Doreth Nisdatter vævepige til Peder Julers og Claus Andersen var faddere.

19.1.1689, CÆCIL hjemmedøbt Knud Juler og Cæcil Rasmusdatter nr. 5, Mette Pouls holdt hende til daab.

22.1.1689, NIELS hjemmedøbt Laurs Nielsen og Anne Nielsdatter nr. 4, fasteren bar hannem og Jeb Smed holdt. Var født i søndags den 20.1.

1.2.1689, MARIE hjemmedøbt Reimer Arend og Caren Christensdatter nr. 2, nævnt efter hans moder. Faderen født i Bahrt i Pommern, moderen i Bogense paa Fyen. Min datter bar barnet.

16.2.1689, LAWE hjemmedøbt Claus Iversen og Mette Hansdatter nr. 4, født 15.2., Peder Julers bar og Peder Juler holdt hannem. Jens Skolemester, Jordemoderen Leen Jørgens og husfolket var tilstede. Døde 25.4.1690.

27.2.1689, ANN hjemmedøbt Lass Lassen og Ann Tøgersdatter nr. 8, Christin bar og Ann Peder Julers holdt det. Født 25.2., døde 3.6.1689.

25.4.1689, PEDER hjemmedøbt Jens Post og Johanne Jessdatter nr. 4, født 24.4., min hustru bar og dn. Nissen holdt. Bleff confirmeret 16.6. ved moderens kirkegang, Anne Hans Lunds bar hannem, hr. Christen af Stenderup holdt ham, Jones vadstedriders kone, Marie Jespers, Jens Lund, Peder Sørensen hosekræmmer og Peder Udsen af Colding.

10.7.1689, MARGARETE hjemmedøbt Claus Persen og Maren Poulsdatter, født kl. 2 for dagen, Margarete Christina Nissinn holdt hende til daaben.

19.10.1689, OUTE født og strax døbt med den qvindelige nøddaab Jørgen Rasmussen og Kiersten Outisdatter, som strax døde, nr. 11, blev begr. 23.10.

20.10.1689, JØRGEN Niels Mogensen og Caren Nissdatter, Christin Nissen bar. A. Poulsen holdt ham, Rasmus Nissen, Johanne Jens Postes, Peder Anchersens datter og Jess Persensdatter af Aastorp.

15.3.1690, MARIA kl. 1 nat døbt Anders Snedker og Mette Nissdatter nr. 6, min hustru holdte og bar hende til daaben.

27.3.1690, ANNA hjemmedøbt Else Jacobsdatters slegfredbarn, hos [ulæseligt] Andersen i Hyldehuset. Hun lagde ud til Fader en Jytlands Karl en rytter under obrist Barses liffregiment liggende i Angel, ved naun Jens Christensen. Ann Ivers holdt og bar barnet til daab, folket i huuset var tilstede, bleff fød i aftes for Soelrøst.

23.3.1690, JESS hjemmedøbt Peder Hack, i Kiøbenhaun værendis med nogle Herritzmænds Klagemaal hos Kongen, og Maren Jessdatter deris 4. Barn, vor Moder bar og Jesper Clausen holdt det til daaben.

25.3.1690, ELISABETH Laurs Michelsen og Caren Hansdatter, hans 13. hendes 4. Barn, Christina Nissinn bar. Maren Jess Rasmussens holdt det, Gunder Matthsdatter, Caren Albertisdatter var faddere. Var født natten til 23.3.

12.5.1690, JØRGEN-FREDERICH født Las Lassen og Ann Tøgersdatter nr. 9, hjemmedøbt

13.5., vor Moder holdt han, Ann Laurs Toniussens, Jordemoderen, Claus Pedersens og Michel Tøgersens hustruer var tilstede.

27.5.1690, KIERSTEN hjemmedøbt Peder Andersen og Margarete Peders, min datter holdt og bar hende. Døde 10.11.1690.

22.6.1690, JONAS Søren Knutzen Juler og Maren Jonsdatter nr. 3, vor Moder bar og Anthon Rhüde holdt ham, Jess Rasmussen, Poul Andersen, Kirsten Laursdatter, Kiersten Matzis og Maren Christen Nielsens var faddere.

22.6.1690, ANNE hjemmedøbt Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter nr. 5, min datter Christina holdt hende til daaben, Jordemoderen Leene Jørgens, Ann Laurs Toniussens og Kiersten Matzes var tilstede.

3.9.1690, JØRGEN og JENS hjemmedøbt 2 slegfreddrenge. Maren Nielsdatter udlagt til barnefader Jacob Jørgensen, Willatz Pedersens søstersøn, som tiener i Broderup by i Tingleff sogn hos Hans Nielsen. Mett Pouls og Margrethe Jacobs holdt dem til daaben. Døde, begr. 7.9.

21.9.1690, JENS hjemmedøbt Ann Nielsdatter, søster til ovenstaaende, et slegfredbarn, udlagt barnefader Niss Pedersen en Karl af Synden i Uge sogn.

1.10.1690, ELSABE Claus Andersen og Rebecca Erichsdatter nr. 1, min hustru bar, Magdalene hr. Lawes af Tyrstrup holdt hende, og Petrii Lagonidis studiosii til Tyrstrup og Maria Jespersdatter var faddere.

3.10.1690 NIELS Peder Nielsen og Maren Andersdatter nr. 2, døbt af jordemoder Leen Jørgens, jeg den 10.10. i dets vedvarende svaghed hidkaldet og gav det daabens confirmation. Min søn Anthon Rüde holdt det.

21.12.1690, LASS Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter nr. 6, født 17.12., vor Moder bar det og Jesper Clausen holdt det, Laurs Toniussen, Matz Jessen, Albert Smed og Cæcil Jess Andersens var faddere.

5.3.1691, ANNE Willatz Persen og Mette Mogensdatter, hans 7. hendes 3. barn. Maren Claus Persens holdt hende, Mogens Andersen og Peder Sørensen var tilstede. Kom til Kierke og bleff confirmeret med moderens kirkegang 23.3., Maren Jespers bar hende og Maren Jess Rasmussens holdt hende.

5.3.1691, JOHANNE hjemmedøbt Jens Post og Johanne Jessdatter nr. 5, min datter bar og min hustru holdt det til daaben, byens hustruer var tilstede. Kom til Kirken med moderens kierkegang 4.5., Ann Hummelførers bar, Peder Tranis kone holdt det, Henrich vadrider og Matz Steenholt skomagersvend samt Maren Justes var faddere.

25.3.1691, CATHARINE DORTHEA rytteren Hans Eggers og Kiersten Nielsdatter, min hustru bar og rytteren Frederich Rib... hustru holdt det, [ulæseligt] og Kiersten Laurs Toniussens var faddere.

29.5.1691, JESS HANSEN Laurs Toniussen og Anne Mathiasdatters 8. barn, fremstillet i kirken 13.7., hr. Fr. Risig til Biert holdte, Christin Nissinn bar det til daaben. Maren Marcus Bagers, Margareta Humblett, mons. Rudolph Muller og Jens Michelsen af Varmark var faddere.

26.6.1691, ANN-CATHARINA døbte hr. Anthon Rüde for mig, medens jeg var i Stenderup og lyste anden gang for hans Bryllup, Rytteren Friderich Rübertz og Eve Fritrichs, døde 29.10.1694.

6.7.1691, JESS IVERSEN hjemmedøbt Ebbe Mogensens og Maren Jessdatters første barn, Christina Nissinn og Nissen holdt ham, bleff confirmeret 7.8., da Christina Nissinn holdte og bar ham, Jørgen Wolf, Jess skolemester og hans søster af Agtrup var faddere.

23.7.1691, OLUF hjemmedøbt Knud Juler og Cæcil Rasmusdatter, Christina Nissinn bar og holdte ham, Doreth Matz Sandmands og en inderst Anne var tilstede.

5.10.1691, ANNE Maths Sandmands og Dorreth Nielsdatter, født mellem 24. og 25.9. nr. 4, Christin Nissinn bar og Kiersten Andersdatter holdt det, Jes Laursen, Marie Jespersdatter var faddere.

6.11.1691, METTE Hans Asmussen rytter og Anne Laursdatter deres første barn, Christin Nissinn bar, Eve Friderich Rübnitzis holdt hende, Kirsten Laurs Toniussens datter, min køgs Dorthe, Poul Andersen og Jens Bentzen var faddere, det døde 20.11.

10.12.1691, PEDER hjemmedøbt Laurs Nielsen og Mette Sørensdatter, var født natten mellem 9. og 10.12. Jordemoderen Leen Jørgens og Johanne Postis var tilstede.

18.12.1691, PEDER og MAGDALENE hjemmedøbt Reimar Arend og Caren Christiansdatter deris tvillinger, var født i Morgenmaalet. Vor Moder bar drengen og Anders Poulsen holdt ham, Christin holdt pigen, Jordemoderen Mett Pouls, Kiersten Mattsis, gamle Maren Peders og Birgitte Olufs var tilstede. De døde, pigen 4 dage gammel, drengen 5 dage og kom i en kiste og blefve fredeligen jordede 3. juledag.

3.1.1692, NIELS JENSEN født og døbt i Jens Postis huus Ann Margarete Sørensdatter af Odense hendes slegfredsøn, og bekiendte hun til barnefader Johan Nielsen Karbiu en karl paa vej med hende til Norrige. Jordemoderen bar og Jens Post holdt barnet, og giorde hun for alle sin lydelige bekiendelse.

8.2.1692, JACOB hjemmedøbt Elsa Jacobsdatters andet slegfred barn, en søn, hvortil hun til barnefader udlagde Jørgen Kallesen barnefødt i Burkal sogn, Bov by, en skrædder, som for andet lejermaal ikke kunne være hjemme, og har taget Ryttertieneste under oberstleutnant Zeplin i Aastrup, han besov hende i Hoptrup sogn (did hen hører hendes skriftemaal). Johanne Postes holdt det og Mar. Andersens bar. Poul Sørensen og Met Jespersdatter

9.3.1692, JESPER Poul Sørensen og Mett Jespersdatter, Kiersten Matths Jessens bar, Jesper Clausen holdt ham.

12.3.1692, DORETHE hjemmedøbt i skoven Niels Mogensen og Caren Nis Torsensdatter nr.4, min hustru bar og holdte hende.

17.3.1692, WALBURG hjemmedøbt dn. Nissen og Christina Nissinn født mellem 15. og 16.3. min hustru bar og holdt det, hr. Jørgen Barsøe og hans hustru af Aller, hr. Anthon Rüde og hustru af Stenderup var vidner ved daaben. Det blev i kierken ved moderens kirkegang confirmeret den 27.4. Catharin hr. Christophers af Wonsbeck bar, min hustru Valborg Rüdinn holdt det, hr. Nicolaj Cröger af Heils, mons. Christian Faust, Sophie hr. Friderich Risii af Biert og Walburg hr. Lawes datter af Tyrstrup var faddere.

3.4.1692, SYNNITH Rasmus Nissen og Kiersten Rasmusses, min hustru bar og Maren Jespers holdt det. Maren Madtz Degns, Mett Jens Sørensens af Dalby, Rebecca Claus Andersens og Peder Frost af Dalby.

5.4.1692, ANN-MARIA hjemmedøbt Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter nr. 5, var født i gaar eftermiddag. Vor moder holdt hende og bar hende, byens hustruer var tilstede. Bleff confirmeret med moderens kirkegang 29.5. Christine Nissinn bar, vor moder holdt det for Marcus Bagers hustru, der kom for silde, Poul Andersen og Kiersten Laursdatter var faddere.

18.9.1692, GUNDER MARGARETE Anders Nielsen Due og Hanna Rebacca Jacobsdatter nr. 1, var født 14.9. i dagningen, min datter Christina bar, min hustru holdt det, Margarete hr. Anthonii af Stenderup, som kom for silde. Ebbe Mogensen og Maria Jespersdatter var faddere.

5.10.1692, METT-CATHRINE Niels Nielsen faarehyrden og Kiersten Persdatter af Stadel nr. 1, Rebecca Clausis bar og Christina Nissinn holdt det, Elsabe Jespersdatter og Anders Smed var faddere.

9.10.1692, JESPER Laurs Michelsen og Caren Hansdatter nr. 5, var fød i aftes med stoer haardhed. Christin Nissinn bar. Ebbe Mogensen holdt ham og Kiersten Laursdatter var fadder.

27.12.1692, LEENE Jørgen Rasmussen og Kiersten Outisdatter, hans 9. hendes 13. Christina Nyssinn bar og Maren Jespers holdt hende, Rasmus Hansen af Dalby, Maren Ebbes og Caren Jens Sørensens var faddere.

17.1.1693, MATTHS døbt privat i kirken Oluff Matzen og Birgitte Laursdatter nr.6, var født 12.1. Min datter Christina Nyssinn. bar, Peder Bark holdt ham, Laurs Andersen, Jeb Pedersen og Mett Hans Nielsens var faddere.

29.1.1693, INGEBORG Jørgen Sørensen Kaae og Maren Jebbsdatter nr. 1, var født 20.1. Min hustru bar, Niels Bærtelsen holdt hende. Maren Jespersdatter, Andres Nissens hustru i Binderup og Poul Andersen var faddere.

4.2.1693, METT-MARGRETE And. Snedker og Mett Nissdatter, deres nys fødte barn døbt i fødselstimen med nøddaab af jordemoderen Leen Jørgens, og jeg anden dagen confirmerede den hiemme-nøds daab Leen Jørgens havde givet i hast navnet Mett. Da moderen fortalte, at faderen ikke var tilstede ved nøddaaben og nu besværede sig over navnet, da de allerede havde en datter med det navn. Jeg paamindede dem, at det kunne ikke forsvares at kaste det ved nøddaaben gifne navn bort, men man kunne nu i confirmationen lægge et andet navn dertil. Saa bleff da Barnets naun Mett-Margrete. Døde 7.2.1693.

8.3.1693, PEDER en fremmed Jørgen Gundesøn af Kettrup i Hanherred med hustruens Kiersten Jørgens i Løjum Sogn af hr. Joh. Hübsmann sammenviet deres 3.barn. De havde vogtet vangen i Branderup, og nu var de tilhuse hos Rasmus Nissen ved Stangmoseled. Kiersten Rasmussis førte det til Kircken og And. Poulsen holdt det. Manden soe ickun skrøbelig ud, muligen forhungret.

26.3.1693, SARA Jens Post og Johanne Jessdatter, Kiersten Hackis bar, Margarete hr. Anthoni holdt det. Maren Jørgen Sørensens, Kiersten hos Matz Jessen og hr. [ulæseligt] af Seest var faddere.

29.3.1693, KNUD Søren Knutzen Juler og Maren Jonsdatters anden søn, var født 27.3. om aftenen. Christina Nysinn bar, Anders Poulsen holdt hannem, Matths Jessen, Maren Jebsdatter og Kiersten Laurtzdatter var faddere.

18.6.1693, JOHANNE Matths Jensen og Maren Peder Gregersensdatters første barn af Dalby, Johanne Christina Nyssinn bar. Maren Jørgen Sørensens holdt hende, Maria Jespersdatter, Niels Pedersen af Dalby var faddere.

5.7.1693, MOGENS Ebbe Mogensen og Maren Jessdatters anden søn, født 4.7., Christina Nysinn bar, Anders Poulsen holdt ham. Maren Matthsdatter, Kiersten Lauritzdatter var faddere, døde 14.9.

6.8.1693, PEDER Peder Hack og Maren Jessdatter, født 3.8. eftermiddag, min hustru bar, dn. Joh. Nissen holdte ham. Ebbe Mogensen, Peder Albertsen og Elsabe Jespersdatter var faddere.

6.8.1693, ANDERS Peder Nielsen og Maren Andersdatter nr. 3, Christen Nissinn bar og Laurs Toniussen holdt ham, Christin Nissinn og Cæcil Jess Andersens var faddere.

25.9.1693, ASMUS hjemmedøbt rytter Hans Asmussen Hjuler og Ann Laursdatter nr. 2, dn. Nissen holdt og Christin Nissinn bar ham, Eva Röbitzinn og Mett Pouls var faddere.

10.12.1693, PEDER hjemmedøbt et soldaterbarn, ægtefødt, faderen Niels Laursen var i København, moderens navn Cæcil Pedersdatter, rytteren Röbitz holdt ham, jordemoderen Leen Jørgens, Anders Smed, Ann Laurs Nielsen, Maren Pedersdatter og Morten Bonnichsen var tilstede.

31.1.1694, JOHAN MATHIAS taufte ich in den Kirchen des Reuters Fritrich Röbitz u. Even Röbitzinn. Meine Tochter trug ihn, mein Eidam dn. Nissen hielt ihn zur Tauffe, Joachim Schnor u. Anna Lorentz Toniussens waren Gevattern.

28.2.1694, ANNE Lawe Andersen og Kiersten Matzdatters første datter, født i gaar. Christina Nissinn bar, min hustru holdt hende, Mett Alberts, Cæcil Jess Andersens datter, Cæcil Anders Iversens datter og Jeb Jebsen var faddere.

18.3.1694, SØREN Willatz Pedersen og Mett Mogensdatter nr. 4, Christina Nissinn bar og Jesper Clausen holdt det til daab, Anders Snedker, Christen Mogensen og Elsabe Jespersdatter var faddere, død 25.5.

25.4.1694, KIERSTIN Matths Jessen og Tyre Eschedsdatters første barn, født 23.4., Christin Nissinn bar og Joachim Schnoris holdt hende, hr. Anthon Rüde af Stenderup, Hans Eschelsen af Tapsuhre og Maren Matths Degns var faddere.

17.5.1694, MAREN Matths Jensen Sawmand og Dorthe Nielsdatter nr. 5, Christin Nissinn bar og Maren Jørgen Kaaes holdt hende, Elsabe Jespers, Caren Jens Jensens og Anders Smed var faddere.

22.9.1694, JENS og ELLEN hjemmedøbt i Claus Persens hus 2 slegfredbørn, moderen er Maren Johannsdatter, 31 aar gammel, hjemmehørende i Gaarsleff Sogn og By. Faderen udlagt Peder Jensen af Andkiær i samme sogn, 25 aar, tiener nu i Roost, did hun var hengangen og kom i aftes silde derfra og snart derpaa giorde barsel. De døde begge.

21.10.1694, ERICH Morten Bonnich og Maren Pedersdatter første søn.

1.11.1694, JOHANN Claus Andersen og Rebecca Erichsdatters andet barn, født 31.10., Christina Nissinn bar og Joachim Snoor holdte ham, Lawe Andersen, Jeb Pedersen, Walborg Wolfs af Straarup og Cæcil Andersdatter var faddere.

17.11. ANDERS og NIELS døbt i Peder Hackis hus [ulæseligt] Margrete Knudsdatter, Knud Smed og Maren Andersdatter der før havde boet i Dulshull i Colding, deres datters 2 tvillingbørn, som hun forrige nat havde født i laden. Hun gaff for, at faderen til disse børn var Niels Hansen, som for hende døde om St. Hans dag. De boede i Nebel et lidet sted i Vorbasse Sogn, og der skal hendes moder være endnu. Qvinden gaff for, hun havde været ud med 2 Piger at sætte dem i Jeising til Knippel-Lærdom, og en liden Dreng hafde hun med sig. Kom med stackels Ects fra Dalby til Byen. Hun hafde ventet sig til jul. Begge børn døde.

16.12.1694, PEDER Matths Jensen og Maren Pedersdatter, født 12.12., Christin Nissinn bar og Erich Frost af Colding holdt ham. Søren Jensen, Trin Pedersdatter og Kiersten Laursdatter var faddere.

20.12.1694, MARIA Anders Nielsen Due og Hanna Rebecca Jacobsdatters anden datter, Margarete hr. Anthonii af Stenderup bar og min hustru holdt hende til daab, Joachim Snoor, Hans Andersen, Maren Jørgen Sørensens og Cæcil Jess Andersens var faddere.

1.1.1695, JESPER Poul Sørensen Smed og Mette Selchensdatter, født 29.12.94, Christina bar og Peder Hack holdt ham, Peder Jespersen, Jeb Laursen og Elsabe Jespersdatter var faddere.

2.2.1695, CAREN Ebbe Mogensen og Maren Jessdatter, Margarete hr. Anthonii af Stenderup bar og min hustru holdt hende, dn. Nissen, Niss Taarnings søn. Maren Hackis og Maren Matths Degns datter var faddere.

10.2.1695, JENS Reimar Arend og Caren Christiansdatter, født 7.2., Maren Hackis bar og Anders Poulsen holdt ham, Lawe Andersen og hans broder Poul Andersen samt Maren Albertsdatter var faddere.

24.2.1695, MARGARETE rytteren Lorentz Hansen og Kiersten Lorentzis, født 22.2., Christina Nissinn bar og corporal Gevers hustru holdt det, Fritrich Rünitz rytter og Elsebe Jespers var faddere.

26.3.1695, JOHANN hjemmedøbt rytteren Marten Becker og hans concubinæ Mett Iversdatter deres i nat fødte søn, der var meget svag og kastede op uden det fik nogen Bryst at smage. Sophia David Smeds bar og Hans Eggers holdte, Lass Jebsen var fadder.

30.3.1695, ELSABE døbt i Peder Andersens værelse en stackerls Quind Ann-Maria Laursdatter, det hun sagde at en Soldat med naun Søren Christensen var hendes Mand viet med hende i Lendemark af hr. Ægidio, men Zedlen var borte. Jeg examinerede Quinden om hendes Christendom og formanede hende, og døbte barnet i Jordemoderens Leene Jørgens ofverværelse.

22.5.1695, IVER Joachim Snoor og Maria Lawesdatter, født 23.5., hr. Lago Iversen af Tyrstrup holdt og Maren Hackis bar ham, hr. Hans adjunkt her i Vonsild og Dalby, Jacob Laugesøn, Caren Erichsdatter og Margarete Knud Laursens var faddere.

28.7.1695, ALBERT Morten Clausens og Maren Albertsdatters første søn, Christina Nissinn bar, Anders Poulsen holdt ham, Jesper Clausen, Jess Degn og Kiersten Toniusdatter var faddere.

3.8.1695, HANS hjemmedøbt den syge Knud Olufsens og Cæcil Rasmusdatters søn, Christin hr. Hansis holdt barnet, det ganske naboskab var tilstede. Moderen kom for tidligt med dette barn, og havde ventet sig dag til 14 dage efter Michelis, og da hafde 10 uger til barnets byrd.

7.10.1695, MARIA hjemmedøbt rytteren Hans Eggerst og Kiersten Nielsdatter, Christina Nissinn holdt barnet, Michel Tøgersen, Eva Rünitzinn og Kiersten Laurs Toniussens datter var faddere.

3.11.1695, HANS Laurs Jessen og Caren Hansdatter af Skanderup deres første barn, Christina Nissinn bar og Anders Poulsen holdt det, Peder Jespersen og Maren Niels Hiulers var faddere.

13.11.1695, JACOB Hans Jacobsen skrædder og Cæcil Jessdatters første barn, Christina Nissinn har, jeg holdt ham, (hr. Hans Nissen døbte ham). Ebbe Mogensen, Anne Laurs Toniussens og Bodel Jessdatter var faddere. NB. Daaben skeede i Kirken, men Degnen aff Vrede mod forældrene oc oldefaderen Jess Andersen var bortgangen til Tued oc vilde icke oplade ej tillucke fonten, ej siunge Daabissangen, det jeg og Døbefaderen self maatte giøre. Haand skal derfor svare hr. Prousten i Hadersleff.

2.12.1695, MARIA-MARGARET om natten kl. 2 døbte hr. Hans i fødselstimen en Quinds barn Kiersten Jensdatter hendis barn. Moderen udlagde til fader Morten Rasmussen en person fra Norrige, dette barn døde natten mellem 3. og 4.12.

23.1.1696, MICHAEL-JOACHIM døbte jeg paa tysk i Bjert kirke hr. Fridrich Risius og Sophia Schmidinn deres 8. barn, Ellen Rectors bar, Prousten af Haderslev mag. Mich. Stichelii holdt det, Hedwig N. Nielsens af Oxenvad, hr. And. Ahrenkiel af Moltrup og hr. Peder Hardt af Ødis var faddere.

9.2.1696, BODEL Willatz Pedersen og Mett Mogensdatter nr. 5, Maren Jespers bar. Maren Peder Hackis holdt hende, Christen Mogensen, Mett Albertis, Caren Jens Jensens og Leen Jørgens datter-datter var faddere.

16.2.1696, CAREN Laurs Andersen og Kirsten Matthsdatter anden datter, født 8.2., Nis Bertelsens hustru af Colding bar, Maria Jochum Snooris holdt hende, Peder Hack, Ann Laurs Toniussens og Cæcil And. Iversens var faddere, døde da det var 25 dage gammelt.

6.6.1696, ELSABE Peder Hack og Maren Jessdatter, født 1.4., Maria Jochum Snooris bar. Maren Jespers holdt hende, Jochum Snoor, Hans Langmoos og Kirsten Laurs Toniussens datter var faddere.

3.5.1696, CHRISTIAN og JOACHIM døbte hr. Hans paa tysk vice Corporal Fritrich Rünitz og Eva Jessinn deris tvilling drengebørn. Christin Nissinn bar den først fødte, navn Christian, Maria Jochum Snooris bar den anden, Joachim, faddere: Anders Mortensen holdt Christian, og Jess Matthsen Degn holdt Joachim, Jess Rasmussen, Peder Jespersen, Kiersten Eggers, Maren Ebbes, Kiersten Laursdatter og Caren Jens Hansens.

2.7.1696, KIERSTEN Peder Nielsen og Maren Andersdatter 4.barn, Christina Nissinn bar og Ann Laurs Toniussens holdt hende, Kristin Niels Andersen og Bold Jessdatter var faddere.

6.9.1696, ANNA Matths Jensen den unge muurmand og Apollonia Jensdatter. første barn, var født natten mellem 3. og 4.9.. Christina Nissinn bar, og Maren Jespers holdt hende, Caren Jens Jensens datter mosteren af Agtrup og Maren Jørgen Sørensens steddatter var faddere.

20.9.1696, JENS Matths Jensen og Maren Pedersdatter tredie barn, født 11.9., Peder Hack holdt ham, Laurs Jespersen Smed af Colding, Hans Laursen, Inger Andersdatter og Trin Pedersdatter af Dallby.

25.10.1696, MARI Michel Scandrup og Maren Nielsdatter, født om midnat, Christin bar, Ann Laurs Toniussens holdt hende, Ann Anders Snedkers datter, Lawe Andersen og faderens broder Thomas Hansen af Skanderup.

21.12.1696 før dag, KIERSTEN og CAREN, født Lave Andersens og Kiersten Matthsdatter deres tredie og fierde børn, finge strax Daaben hjemme kl. 10, hr. Hans døbte dem, Christina hr. Hansis holdt det første og Maren Peder Hackis holdt det andet.

1.1.1697, JOHANNE Matths Jensen Sawmand og Dorothe Nielsdatter 6. barn, var født 27.12.1696. Christina hr. Hansis bar. Maren [ulæseligt] Sørensens holdt hende, [ulæseligt] Jensen, ung Niss Tingleff og Caren [ulæseligt] var faddere.

27.1.1697, JOHANNE ELISABETH en rejsende fremmed Quinde Elsa Hansdatter født i København, hafde fød til Sognefoged Jesper Clausens i Søndags morgen den 24.1., og hun lod ved hendis medfølgende gammel Encke Margarete sal. Jon Graaes af Fridericia angifve, at hendis Mand, Lieutenant Oluff Jensen laa i Crempe.

30.1.1697, CATHARINE Matths Jessen og Thyre Eskilsdatter anden datter, vor Christin bar, Johanne hr. Christens af Stenderup holdt hende, Christian Humblet af Haderslev, Hans Eschilsen, Lisbet hr. Matthsis af Seest og Maren Lawis af Uhre.

21.3.1697, ANNE Claus Skrædder og Caren Bundisdatter, nr. 6, Christina Nissinn bar. Maren Jørgensdatter holdt hende, Jess Andersen, Hans Andersen og Maren salig Jens Hansens var faddere.

13.5.1697, MAREN Niels Henrichsen og Maria Jespersdatter nr. 2, Christina Nissinn bar. Maren Jespers holdt hende, Morten Hack og Anne Henrichs af Vælling var faddere.

27.6.1697, OJA-CHRISTINA Peder Hack og Maren Jessdatter nr. 7, min hustru bar, Rasmus Cruse af Vranderup, Morten Hack, Elisabeth Hans Simonsens af Hiendrup var faddere. Født 22.6.

15.8.1697, CATHARINA MARIA Jens Pedersen Post og Johanne Jessdatter, født 12.8., Christina Nissinn bar, Elisabeth hr. Matthsis af Seest holdt det, Jonas skovriders hustru, Maren Jens Hansens og Matz Jessen var faddere.

23.9.1697, BODEL bleff Jeb Laursen og Magdalene Matzdatter deris første datter født i haard oc fortuilet nød, dog ved Guds Naade lyckeligen. Jeg døbte hende for Svagheds skyld samme dag klokken 3 eftermiddag hjemme, Christina Nissinn holdt barnet og naboersker Birgitte Tingleff, Maren Anders Poulsens, Maren Jess Rasmussens og Ann Jess Tøgersens var tilstede, døde en torsdag aften klokken 9, der hun var 4 uger og 11 timer.

1.2.1698, HENRICH-CHRISTOFF hjemmedøbt Jochim Snor og Maria Lawesdatter 5. barn, født 31.1. mod aften. Margarete hr. Lawis af Tyrstrup bar, hr. Hans Nissen holdt det, Dorothea hr. [ulæseligt] Clausens, Christina Nissinn, [ulæseligt] Wolffs og jordemoderen Leen Jørgens var tilstede.

11.3.1698, ELLEN hjemmedøbt Anders Iversen Meng og Caren Christensdatter, født 10.3., Mett Poulsdatter og naboersker var tilstede.

3.4.1698, JENS Matths Jensen Sawmand og Dorothe Nielsdatter nr. 7, Christina Nissinn bar, Laurs Toniussen holdt ham. Lave Andersen, Hans Andersen, Søren Jensen og søsteren Caren Jensdatter.

6.4.1698, MAREN Søren Knutzen hiuler og Gertrud Christensdatter deris første datter, bleff fød mellem lørdag og søndag om natten kl. 12. Christina Nissinn bar og holdte det, thi Anna Laurs Thoniussens kom icke saa tidligt.

21.4.1698, JOHANNE-CATHARINA døbt paa tysk Hans Eggers og Kiersten Nielsdatter, født 19.4., hun blev kaldet efter regimentskriveren i Colding segnor Holländers hustru Johanne-Catharina, Christina Nissinn bar og vor gamle Moder Valborg holdt hende, Fritrich Rünitz, Matthias Laursen, Maren Matthsdatter og Inger And. Poulsen.

23.4.1698 HANS-CHRISTOFF taufte ich in Lorens Michelsens Behäusung eines verbei reisenden Soldaten Frauen Kind. Die Mutter Anna Hansi, hatte vor 6 Tagen wed Hatersleben das Kind gebohren, und kom heute im faulen Wege und Wetter angegangen, dürfte es nicht langer ungetauft lassen. Der Mann und Vater des Kindes Hans Gürgen war nicht dar, [oversat fra latin ifølge HHW:] Det var et barn avlet af kaptajn Rømer i Bjerningrøj, uden for ægteskab. Ingeborg Nielsdatter bar det, der Fourier (underofficer) holdt. Barnets fadder var capitain [ulæseligt] ved det kongelige levregiment. Moderen var fra Tønder.

9.5.1698, MARGARETE Morten Bonnich og Maren Bonnichs andet barn fød, blev døbt 15.5., Christina Nissinn bar og Anna Laursis holdt hende.

5.6.1698, CHRISTIAN Laurs Nielsen og Ann Nielsdatters femte barn, født i gaar morges, Christina Nissinn bar, Laurs Toniussen holdt ham, Matthis Laursen, Maren Jens Hansens datter og dennes moder Maren Jebsdatter var faddere.

11.8.1698, CHRISTIAN et slegfredbarn døbt til Elsebe Schrøllings, Quinden var besoffuet ved Tønder udaf en Mand ved naun Jeb Christiansen, hendes naun var Kiersten Pedersdatter af Torup Sogn, Anders Snedker holdt barnet til Daab og Lucia Schrøling bar det.

31.8.1698, MARGARETE Anders Jebsen Smed og Caren Anckersdatters første barn, Ann Laurs Toniussens bar. Maren Peder Hackis holdt det, Anders Jebsen søfarendes, Christin Jess Rasmussens datter og barnets moster var faddere. Var født 27.8.

29.9.1698, JESS Laurs Jessen og Caren Hansdatter Kild andet barn, født 27.9., Ann Laursis bar, Jesper Clausen holdt ham, Christin Jess Rasmussens datter, Jørgen Sørensen og Maren Michel Hansens var faddere.

23.12.1698, ANNE Thomas Kild og Caren Poulsdatter af Uhre født, blev døbt 27.12., Ann Laurs Toniussens bar, Ann Hansdatter fasteren af Skanderup holdt hende. Hans Poulsen af Uhre, Maren Jens Hansens datter, og Maren Michel Hansens var faddere.

4.1.1699, PEDER Morten Clausen og Maren Albertsdatters anden søn født, døbt 8.1, Sara Alberts S. Jørgen Reebslagers af Fredericia bar, Hans Nielsen holdt ham. Maren Matthsdatter, Maren Jens Hansens datter og Hans Andersen var faddere.

8.2.1699, MATTHS Jeb Laursen og Magdalen Matthsdatter, født 7.2., Kiersten Jespers bar, gammel Niss Tingleff holdt ham, Christen Jebsen, Caren Jensdatter og Hans Andersen var faddere.

15.2.1699, METTE et stakkels barn tilhuse hos Anders Smed, did de som Tiggende i gaar var komne. Forældre var tilstede Anders Hansen og Kiersten Hansdatter af Taulund (Toftlund), med Beviss fra hr. Anders Clausen i Toftlund, Herredsprovst og Sognepræst, om deres fattige Vilkaar. Anders Smeds hustru Caren Anckersdatter holdt det til Daaben.

5.3.1699, ANNE Michel Hansen Kield og Maren Nielsdatters andet barn, var født i gaar morges. Kiersten Jespers bar. Maren Jørgen Sørensens holdt det, Snedicker og Hans Andersen var faddere.

29.3.1699, ELLEN født og døbt Soldaterquinds Margarete Matthias Glarmestersdatter af Haderslev, Manden var tilstæde Martin Ziegler, soldat under capt. Mandüfel, de laa paa Reisen til Jess Andersens.

14.5.1699 MELCHIOR-DIEDERICH ward daheim getauft des Corporals Hans-Micheel Wörmcke und seiner Ehefraue Anna, Marie Lasst. Michel Jespersens Hausfrau auf Coldingen trug das Kind, und der Trompetter hielt es zur Taufe, einige Reuter und Kirstin Lorens Anthoni Tochter waren gevattern.

22.5.1699, JOHANNA CATHARINA bleff hr. Hans Nissen og Christina Nissinn tredie barn fød og den 23.5. af hr. Anthoni af Stenderup hjemmedøbt, Sophia Trane af Stenderup bar og Grosmutter af Aller Catharina sal. hr. Jørgen Barfoeds holdt hende, Sognehustruer vare tilstæde.

24.5.1699 kl. 6, CHRISTIAN fødtes Søren Christensen Smed og Elsa Andersdatter 1. barn, døbt 26.5., Ann Laurs Toniussens bar. Hans Gymoos holdt ham, Jeb Laursen og Maren Matthsdatter var faddere.

28.6.1699, FREDERICA-MARGARETA hjemmedøbt i Bjert præstegaard sal. hr. Friderich Ri... og Sophia Schmidiæ deres datter, fru Provstinde [ulæseligt] Stichelia bar, Anna hr. Nicolaj af Hejls holdt , [ulæseligt] Valenting Schmidt, Bodel Niss Laursens af Agtrup var faddere, og m. Joh. Schmidt og hr. Nicolaj Crøger af Hejls var tilstede.

4.8.1699, JESS Matths Jessen og Thyre Eschilsdatter 3.barn, født og døbt, Maren Anders Poulsens bar, Eskild Juel af Uhre holdt ham gammel Anders Poulsen, Peder Albertsen og Inger Anders Poulsens datter var faddere.

16.9.1699, CÆCIL Cæcil Pedersdatter, en Soldatis quinde, blev født 14.9. eftermiddag kl. 4. Corporal Wörmckes hustru Anna holdt det, Mette Pouls, Bold Christens og Anna Ivers var faddere. Faderen til barnet er Niels Laursen i København, født i Egtved.

24.9.1699, HANS-MICHÆL ward dem Reüter Marcus Christensen und seiner Frawen Dorothe Marcussinn das 9. Kind gebohren des Morgens umb 5 Uhren. Es wird getauft in seinem Quartier am Fest-Tage Michaelii nach der letzten Predigt, Christina Nissinn trug es, die Gevattere waren der Corporal Hans Michel Wörmb hielt es zur Taufe, Christin Hans Tingleffs.

17.10.1699, MARGARETE Matths Jensen og Maren Pedersdatters født, 20.10. døbt, Christin Nissinn bar, Anne Erich Rummel farers holdt det. Jens Thoniussen og Bold Mogensis var faddere.

6.12.1699, KIERSTEN Niels Henrichsen og Maria Jespersdatter Brun 3. barn, født om morgenen, Christina Nissinn bar, Kiersten Henrichsdatter af Vælling holdt hende, Kiersten Jespers, Jørgen Henrichsen af Wælling og Christin Jespers var faddere.

10.12.1699, PEDER Lave Andersen og Kiersten Matthsdatter 5.barn, født 7.12. 10 aften, Christina Nissinn bar, Jess Degn holdt ham, Hans Nielsen og Maren Jens Hansens var faddere.

26.1.1700, PEDER JEBSEN Jeb Pedersen og Kiersten Pedersdatter første søn, født 21.1., Christina Nissinn bar, hr. Hans Nissen holdt ham. Hans Gymoos, Jess Degn, og Inger Anders Poulsens datter var faddere.

11.2.1700, MAREN Hans Gotfriedsens og Ann Hansis, født 6.2., Peder Matthsens hustru af Ha-derslev bar det, vores Christin holdt det, Barnets moderbroder af Nygaard. Christen Vollesen, Jeb Pedersen og Inger Gotfriedsdatter var faddere.

10.3.1700, ANNE en fremmed Quinds Gertrud Pedersdatter, hiemmehørendis ved Horsens i en By kaldet Tyrsting ved Mattrupgaard, hendes slegfredbarn døbt, til barnefader blev udlagt en karl ved naun Christen Sørensen, født ved Wiborg, nu tienendes i Magstrup præstegaard.

13.4.1700, JENS Matths Jensen Muurmand og Apollonia Jensdatter andet barn, Christina Nis-sinn bar, Jørgen Sørensen Kaa holdt ham, Sophia Jespersdatter og Mett Anders Snedkers var faddere.

8.6.1700, MAREN hjemmedøbt i Hyldehuset hos Lawe Skyttis, Kiersten Hansdatter af Aastrup ved Varde hendis slegfreddatter, med hvilcken hun var bedragen paa Roihaw-gaarden i ritmester Kaas hans tieneste af Kristen Nielsen af Uhr i Lejrskov Sogn.

12.7.1700, HANS Thomas Kildis søn, født 29.6., Christin bar, Jesper Clausen holdt ham. Hans Andersen og Kiersten Laursdatter var faddere.

9.7.1700, CAREN en afdancket Soldat Hans [ulæseligt] og Ann Sørensdatter af Skanderup, han var før under capitain Donep, nu tjenende paa Tovslet, boede udi Hans Gotfriedsens lange hus, født 9.7, døbt hjemme 10.7., Mett Pouls holdt det, Cæcil Knuds og Dorothe Matths Saumands var tilstede.

1.8.1700, WALBURG-CATHARINA efter at jeg hafde i begge Kircker prædicket, drog jeg til Stenderup Kircke og døbte hr. Anthonii datter, Christina Nissinn bar, Sophia sal. hr. Fridrich af Biert holdt det, Valentin Schmidt og Claus Schrøder var faddere. (Hr. Hans predickede i Haderslev til Vesper i sal. Joh. Dossens Vacance)

15.8.1700, CHRISTEN Peder Nielsen og Maren Andersdatter nr.5, hr. Hansis bar. Hans Gotfriedsen holdt det, morbroderen Poul Andersen, Inger Anders Poulsens vare faddere. Var født 12.8.

5.9.1700, MAREN kom Thomas Matthsens hustru fra Stangmoosled til voris hus med et nys fød pigebarn og begierede at det motte døbes. Moderen var en ung Quind Ann Nielsdatter af Bresten i Balle Sogn, hafde et got Latinsk Skriftezeddel under hr. Torchilli Horsenii hans haand og Zignet af 6.7.1700. Faderen bleff udlagt en karl her i Egnen med naun Peder Hansen i Captrup. Da saa snart det hafde faaet af hr. Hans Daaben, saa døde det i Vonsild. Ouinden bar det død tilbage til Stangmoosled, og de giorde Kiste og satte det Dagen derefter i Kierckejord. Moderen var kommen med en Vogn agendis dertil og giorde samme dag Barsel.

23.1.1701, INGER Søren Knutzen Hjuler og Gertrud Christensdatter, var født om natten den 20. jan. tilforn. Caren Marcus Baggers af Colding bar. Maren Mattz Jensens i Vonsild holdt hende. Hans Nielsen, Søren Jensen og Maren Clausdatter var faddere.

15.2.1701, HANS Peder Hack og Maren Hansdatter, født 14.2. eftermiddag, Christina Nissinn bar, Oluff Iversen af [ulæseligt] holdt ham, blev ført til kirken 23.2., Christina Nissinn bar, hr. Anthoni af Stenderup holdt ham, Søren Lunds hustru Croniusinde, Dn. Muller af Colding og en anden Karl var faddere.

2.3.1701 DOROTHE Hans Jacobsen Schreder og Cæcil Jessdatter 2. barn døbt, født 28.2.

17.4.1701, ANNECKEN Hans Frantzen og Margarete Hansis første datter, født 14.4., Christina Nissinn bar, Ann Hans Gymosis holdt hende, Inger Lawe Andersens og Søren Kiær var faddere.

24.6.1701 kl.8 morgen, CLAUS født Morten Clausen og Maren Albertsdatter, Peder Hackis hustru bar, Jess [ulæseligt] holdt ham til daab. 3.7. kom han i kirke, Christin Nissinn bar, Jess Degn holdt ham. Hans Hansen, Bold Hansdatter Hielmdrup af Dalby og Margarete Peder Hackis var faddere.

24.7.1701, CÆCIL Peder Erichsen og Margarete Anchersdatter, født 17.7., Kiersten Jespers bar, Ann Hans Gotfriedsens holdt hende, Niels Henrichsen, Margarete Peder Hackis og Martha Matthsdatter var faddere.

19.9.1701 FRITRICH Kiersten Laurs Toniussens datter, født [ifølge HHW:] i den 12. uge efter vielsen, den 30. efter trolovelsen, hjemmedøbt 21.9.

27.11.1701, CHRISTINE efter sidst-messe hjemmedøbt Laurs Jessens og Caren Hansdatter Kield 3. barn, der var fød natten tilforn, Kiersten Jespers holdt hende til daaben.

4.12.1701, MARGARETE Jens Laursens og Caren Sørensdatter anden datter, født onsdag nat 30.11., Christin Nissinn bar. Maren Jørgen Sørensens holdt hende, hendis datter [ulæseligt] Jensdatter, Mett Anders Snedkers, morbroderen Peder Sørensen tærsker var faddere.

12.12.1701, ANDERS født 13.12. kl. 2 eftermiddag, Laurs Andersens og Inger Andersdatter første barn, Christina Nissinn bar, Anders Poulsen holdt det, Ann Hans Gottfrieds, Johanna Andersdatter og Anders Iversens søn Poul var faddere. Død 21.dec.[?]

25.3.1702, CHRISTEN Willatz Pedersen og Mette Mogensdatter 6. barn, født midnat mellem 22. og 23.3, Christina Nissinn bar, Peder Hack holdt barnet, Kiersten Jespers, Hans Nielsen og Johanne Andersdatter var faddere.

2.4.1702, ELSABE Hans Timsen og Christin Jessdatter første datter, (21 uger fra copulation og 5 uger mellem copulation og trolovelse), Christin Nissinn bar, Anna Klinginn af møllen holdt hende. Hans Hansen, Anna Hans Gottfrieds og Maren Matzdatter var faddere.

18.5.1702 kl. 3 eftermiddag, MAREN født Matths Jensen og Maren Pedersdatter 6. barn, døbt 25.5., Christin Nissinn bar, Ann [ulæseligt] holdt hende. Søren Jensen og Maren Jens Hansens var faddere.

21.5.1702, MAREN født, Peder Hack og Margrete Hansdatter 2. barn, døbt 28.5., Christin Nissinn bar, Cætzil Fliufius af Colding holdt hende, Oluff Barsøe af Haderslev og Bertel spormager af Colding var faddere, død 7 uger gl.

16.6.1702, JØRGEN Jeb Pedersen og Kiersten Pedersdatter andet barn født, hjemmedøbt 17.6., fremstillet 24.6. i kirken. Christina Nissinn bar, Niels Bertelsen af Colding holdt ham.

1.9.1702 aarle morgen, POUL Thomas Kild og Caren Poulsdatter deres 3. barn, samme dag døbt, døde torsdag aften den 7.9.

29.9.1702, CATHARINA Hans Gottfriedsen og Ann Vallisdatter 4. barn, hjemmedøbt 2.10., kom i kirken 8.10., Christin Nissinn bar. Hans Gottfriedsens søster af Silderup holdt hende, Jeb Vamdrup, Hans Gottfriedsens anden søster, Christian Gottfriedsen og Maren Matthsdatter var faddere.

27.10.1702, LAURS Hans Captrup og Kiersten Laursdatter andet barn hjemmedøbt, var født nat mellem 25. og 26., blev ført til kirken 1.11. Matthias Raff holdt det, (af Colding), Marthe Marcus Mortensens datter, Michel Hansen Anderup og Kirsten Hansdatter af Stubbum var faddere.

Nat mellem 3. og 4.12.1702, MARGR. HUMBLET fødtes Matths Jessens og Thyre Æskilsdatter 4. barn, døbt 10.12., Christin Nissinn bar, Johanne hr. Anthonii af Stenderup holdt hende. Jens Juel og søster af Tapsuhre, Maren Matthsdatter og Elisabeth hr. Matzis af Seest var faddere. (Margrethe Humblet var efter moderens egen afdøde datter af første ægteskab, der havde samme navn).

4.12.1702, NICOLAUS født Hans Tingleff og Maren Nielsdatter første barn, døbt i kirken, 6.12. efter denne dags navn. Christina Nissinn bar, Niss Tingleff holdt ham, barnets moster og en pige var faddere.

15.1.1703, GARTRAUT-CATHARINA [et hjørne af siden kan ikke læses] taufte ich daheim die gestern abend umb 4 Uhren gebohrene Tochter Ann Margreten hr. Baltzer Nissinn gebohrnen de Grot auff capo Bon Sperance. Die Grossmutter Catharina Barsøinn von Aller hielt es zur Taufe, und unser Hausgenossen waren zur Stelle. Es bekam den 21. Febr. an der Ashen-Mitwoche bei der Mutter Kirchgange die Confirmation der Taufe, und die Mutter ward eingesegnet. Margarete Raffinn auf Coldingen trug, Anna Klinginn auf den Mühlen hielt das Kind, Sign. Jørgen Wolff von Straarup, Sophia Rhüdinn von Stenderup und Jf. Christina-Maria Nissinn von Aller waren gevatteren, und Walburg Wolff von Straarup.

15, 3.1703, ANN-CATHARINA Jeb Olufsens og Maren Jens Hansensdatter født, hjemmedøbt 16.3., 23.3. ført til kirken, Christina Nissinn bar, Anna Sørensdatter Rudolff Thomsens af Colding holdt det.

6.4.1703, HANS Morten Clausen og Maren [Mat-]tisdatter, hjemmedøbt 6.4., i kirken 12.4., Christina Nissinn bar, Laurs Toniussen holdt ham. Ellen Niels Henrichsens, Mette-Catharina Hansdatter og Peder Nissens var faddere.

21.4.1703, LAURS-HENRICH Catharina Henrichsdatter, hjemmedøbt 6.4., døbt 23.4., hendis Mand, sagde hun, var Oluff Laursen Chargent under Major Rupp. Christina Nissinn og Gareners hustru af Colding samt en Studiosi Kierulf af Colding, der holdt barnet.

30.5.1703, JACOB Ellen og Niels Henrichsens deris første søn, hjemmedøbt 30.5., i kirken 1.6., Christina Nissinn bar, Jesper Clausen holdt det, Anna Sørensdatter Rodolf Thomsen feldbereders af Colding, Gyde Bondisdatter og Peder Nissen var faddere. Døde 5.11.1703.

3.6.1703, MAREN Jørgen Jessen og Catharin Jørgens, døbt 5.6., Christina Nissinn bar, Kiersten Jespers holdt hende, Jørgen Hansen, Matthias Jessen og Mette Catharina Hansdatter var faddere. Død 22.7.

31.7.1703, PEDER Peder Hack og Margrethe Hansdatter nr. 3, født, 1.8. døbt i kirken, Christina Nissinn bar, jeg holdte ham, Kiersten Jespers, Mett Catharina Hansdatter og Peder Nissen var faddere. 19.9. holdt Margrete Peder Hackis hendes kirkegang og barnet ofrede paa herrens alter. Christin hr. Hansis førte barnet, bleff holdet af mig, Peter Nissen, Met Catharin Hansdatter og Oluff Iversens datter Caren af Skartved stode hos som faddere og Kirsten Jespersdatter.

31.8.1703, NIELS Peder Erichsen og Margarete Anchersdatter nr. 2, døbt 5.9., Anna Hans Gottfrieds bar, Jørgen Wolf holdt ham. Døde 30.1.1704.

11.10.1703, [INGEN NAVNE ANFØRT] blef jeg fordret til Tued at døbe Matths Storm og Maren Toskis deres første tvende tvillingsønner, med dem hun ikke hafde gaaet hendes Tid, Ann Anders Iversens bar den ældste, og Anders Iversen self holte ham til daaben og blev kaldet [her staar ikke mere].

17.1.1704, PEDER Hans Frantzen og Margareta Pedersdatter nr. 2, døbt 23.1., Christina Nissinn bar. Hans Gottfried holdt ham. Hans Jensen og Maren Anders Snedker var faddere. Bleff skaaren af Broch Chnideren Hempel den 30.6 og læget for 6 rdl.

5.2.1704, MAREN Hans Christensen og Christin Jessdatter nr. 2, hjemmedøbt 7.2., 26.3. i kirken, Christine Nissin bar og Niels Bærtelsens hustru af Colding holte barnet.

26.2.1704 i aftningen, CHRISTIAN født Søren Juler og Gertrud Christensdatter nr. 3, 28.2. i kirken, Christina Nissinn bar. Hans Gottfried holdt ham, Matz Jensen, Peder Nissen og Anders Snedkers datter var faddere.

1.3.1704, JEB Lass Jebsen og Mett Andersdatter første barn født, døbt 2.3., Christin bar, Lauge Andersen holdt ham, Poul Andersen, Ellen Jebsdatter og Johanne Andersdatter var faddere.

19.3.1704, ANDERS født og hjemmedøbt Lauge Andersen og Inger Andersdatter nr. 2, ført til kirken 28.3., Christina Nissinn bar. Hans Gottfried holdt ham. Hans Laursen, Kiersten Captrups og Johanne Andersdatter var faddere.

6.4.1704, LAURS Peder Laursen og Caren Sørensdatter, døbt 9.4., Christin Nissinn bar, Jesper Laursen holdt ham, Matths Sawmand i hans træskoe, Maren Jeppes, Caren Matthsdatter Brud var faddere og Jess Degn gang i sine træskoe, sang til daaben..

7.8.1704, ANNA-MARIA Laurs Jessen og Caren Hansdatter nr. 4, hjemmedøbt 9.8., 28.9. i kirken , Christina Nissinn bar, Kiersten Jespers holdt det, Jørgen Sørensen, Hans Laursen og Inger Andersdatter var faddere.

30.9.1704, HANS født Kiersten Hans Captrup deres tredie søn, født og hjemmedøbt, ført til kirken 12.11. med moderens kirkegang, fru tolderske bar, Jacob Laugesen holdt ham, Marcus Nissen og Christin Maria Nissdatter var faddere.

25.10.1704, JACOB Hans Tingleff og Maren Nielsdatter nr. 2, døbt 30.10., Christina Nissinn bar, jeg holdte ham. Hans Gottfried, Hans Laursen, Maren Poul Tingleffs af Seest og Trine Jespersdatter var faddere. 7.12. holdt Hans Tingleffs hustru hendes kirkegang og ofrede 1 rdl.

26.12.1704, VALLE Hans Gottfried og Ann Vallesdatter, døbt 30.12., Christin hr. Hansis bar, jeg holdt ham, Christen Nygaard og hans hustru Trin Jespersdatter var faddere.

2.1.1705, GREGERS Matths Jensen og Maren Pedersdatter, født 27.12. nr. 7, Christin Nissinn bar, hr. Peder Boring af Hjarup holdt ham, Peder Nissen, Hans Andersen og Terkel Hansens datter af Kolding var faddere.

29.1.1705, JENS Søren Jensen og Hanna Rebecca Jacobsdatter første søn, i kirken 1.2., Christin Nissinn bar, Jesper Clausen holdt ham, Kiersten Jespers, Caren Jensdatter og Hans Jensen var faddere.

6.2.1705, FRANTZ født og hjemmedøbt Niels Henrichsen og Ellen Jørgensdatter anden søn, bleff til kircken ført den 12.2., Christin Nissinn bar, Jesper Clausen holdt.

11.4.1705, POUL Thomas Kild og Caren Poulsdatter nr. 4, døbt 28.4., Christina Nissinn bar. Hans Gottfried holdt han, 2 fremmede var faddere, døde 5.7.

3.5.1705, ANDERS døbt, født forrige nat, Jørgen Andersen og Johanne Pedersdatter, Kiersten Jespers bar, Jesper Clausen holdt ham. Hans Jensen og Peder Hansen var faddere.

4.6.1705, HANS Jeb Pedersen og Kiersten Pedersdatter nr. 3, døbt 5.6., Christina Nissinn bar. Hans Gottfried Gymoos holdt ham, Jess Degn og Johanne Andersdatter var faddere.

16.9.1705, JENS NIELSEN et Slegfred Barn hiemmedøbt i Konghuset hos Jacob Wackers, Quinden kom veigangendis dertil, kaldte sig først Gertrud, siden Maren Jensdatter, var 23 aar, gaf for at hun var fød i Winding, lagde ud en corporal Hans Hansen af obrist Ahlefelds ryttere, gaf sin svængring an at være skeet i Lyder Richters tieneste, men hun berettede, hun blef siugelig i Oluf Pedersens Brød. [Der staar mere, men et hjørne kan ikke læses].

8.10.1705, MARGARET Hans Jacobsen og Cæcil Jessdatter, døbt 13.10. (kaldet Margaret efter hans moder). Christin Nissinn bar. Ellen Niels Henrichsens holdt, Peder Nissen og Johanne Andersdatter var faddere.

21.10.1705, [INTET NAVN] Gotthard Jacobsen og Caren Jessdatter første søn fød til Verden.

27.10.1705, SARA Matz Jessen og Thyre, hjemmedøbt 28.10., kom med moderen i kirken 2.12., Christina Nissinn bar, Elisabet hr. Matzis af Seest holdt hende, hr. Matz og flere var faddere.

31.10.1705, CAREN Bodel Laurs Michelsens datter et slegfred barn født, hjemmedøbt 2.11., udlagt barnefader Claus Møller af Husum. Døde 7 dage gl.

1.12.1705, ANNA-MARIA eller GUNDER-MARI Morten Clausen og Maren Mortensdatter nr. 4, hjemmedøbt 2.12.

21.3.1706, MAREN skovfoged Christen Pedersen og Sara Jensdatter første barn døbt, Christina Nissin bar, Anne Hans Gottfrieds holdt det. Hans Gottfried, Kiersten Hans Captrups og en fremmed pige var faddere.

21.5.1706, NIELS Thomas Kilde og Karen Poulsdatter født, i kirken 25.5., ved daaben bar Christin Nissinn, Hans Gottfried holdt ham, Gunder Laurs Poulsens og Peder Hansen var faddere.

13.6.1706, JOHANNA Søren Jensen og Hanna Rebeccas andet barn, hjemmedøbt 14.6., i kirken 1.8., [faddere ikke skrevet].

20.6.1706, ERICH døbt Peder Erichsen og Margarete Anckersdatter, Christin bar og Hans Gottfried holdt det.

20.6.1706 PEDER Jørgen Jensen født. Døbt 24.6.

18.7.1706, CAREN Jep Oluffsen og Maren Jensdatter anden datter, døbt 18.7., Christin hr. Hansis bar. Ellen Niels Henrichsens holdt det. Døde 16.9.

12.9.1706, ANNA Hans Christensen og Christin Jessdatter nr. 3, hjemmedøbt 14.9., ført med moderen i kirken til hendes kirkegang, Christin Nissinn bar, Hans Bruns hustru af Colding holdt det, [ulæseligt] og Maria Christin Nissinn var faddere.

20.9.1706, NIELS Hans Tingleff og Maren Nielsdatter nr. 3, hjemmedøbt var født 18.9., blev 25.11. ført til kirken, Christin Nissin bar, Poul Matthsen af Seest holdt ham, Rasmus Crusis svoger af Vranderup og Peder Hackis datter Margarete var faddere.

8.11.1706, JESPER Christen Christensen og Trine Jespersdatter født, 12.11. i kirken, Jesper holdt ham. Hans Gottfried og Peder Hackis hustru var faddere, Christin Nissinn bar ham til kirken.

10.11.1706 KIRSTEN Las Jebsen Hiuler og Mett Andersdatter andet barn født, hjemmedøbt 11.11., i kirken 16.11.

13.1.1707, ELSABE vagtmester Hans Henrich Schrøling og Yde Schünmann født om aftenen mellem 4 og 5 deres andet barn, døbt 16.1., Christin bar og holte det, Petri Nissen og Bold Jessdatter var faddere.

19.1.1707, [INTET NAVN] Matz Jensen og Maren Pedersdatter, døbt 30.1., Christin bar det.

2.2.1707, [INTET NAVN] holdt Adam Hans Krull hans hustru hendes kirkegang, og barnet blev ført til kirken.

18.2.1707 om midnat, ANN-CATHRINE Hans Castrup og Kirsten Laursdatter 4.barn, Maren sal. Jess Rasmussens holte barnet til daaben.

5.5.1707, MAREN Peder Lauesen og Caren Sørensdatter, døbt i kirken 8.5., Kirsten Jespers bar. Maren Jenskone holdt og Peder Hansen, Inger Jørgensdatter og Anne Andersdatter var faddere.

25.5.1707, CATHRINE MARIA Helvig Tradau første barn født og døbt, i kirken 26.6., An Hanses bar og Margr. Hackis holdte. samme dag holte Helvig Tratius kone sin kirkegang.

4.9.1707, POUL Laurs Poulsen og hustru Gunder af Tapsuhr, døbt i kirken 11.9., Kiersten Jespers bar, Lars Gottfriedt holdt, Hans Tingleff og Christian svogeren fra Bjert, Maren Andersdatter.

16.10.1707, MARIE Laue Andersen og hustru Inger Larusdatter, døbt i kirken 23.10, Kiersten Jespers holdt, An Hans Gottfrieds bar. Jens Jørgensen Blomoz af Tved, Walborg Nissdatter og Clara Wors, Mett Hans Nielsens.

7.11.1707, NIELS Niels Henrichsen og Ellen Nielses, hjemmedøbt 10.11.

12.2.1708 om nat kl. 12, ESCHILDT Matths Jessen, døbt 19.2., Idge Schøllings søns hustru holte, faddere: Hans Andersen, Mette Albrects og Walborg Nissens.

22.2.1708, JESS Gøddert Jacobsen og Karen Jesdatter, døbt 26.2., præstens kiæreste bar, H.H. Schøling holdt, Jess Degn, Valborg Nissens og Giertrud Hans Christensens var faddere. NB. Trine Lorentzdatter absolveret, udlagde Peder Hansen, Peder Jespersens stedsøn.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]