1685-1708 Viede

Startside Op


Om kirkebøgerne 1659/1708: Tryk på Op ovenfor.

Bemærk: Kirkebogsregistreringen af trolovelser og vielse påbegyndes i 1685.

Foran skråstreg: Dato for trolovelse
Efter skråstreg: Dato for vielse.

2.2.1685 / 4.3.1685 WILLATZ PEDERSEN OG METT MOGENSDATTER. Forlovere: Christen Mogensen i Binderup, Christen Michelsen, Bjert. 

/ 28.3.1685 ANDERS MICHELSEN OG CAREN LAURTZDATTER uden nogen væsen for fastens skyld. 

11.11.1685 / POUL MATTHSEN af Seest og MAREN NISS TINGLEFFS DATTER 

/ 4.3.1686 copulerede Probsten af Haderslev min Daater CHRISTIN med studioso JOHANNES NISSEN. 

/ 27.5.1686 viede jeg CLAUS LAUWRMEYER, der haffde obrist Lamstorp hans reise pass, og underhaanden Capitain Geislers contract om 50 rd. saafremt hannem slog noget til, at han forulykkedes og kom ikke igien, med jomfru BRIGITTE JØRGEN KOBBERSMEDS DATTER i Randers, der havde gifven sin haand ud til Geisler for de 50 rd. med Jacob Berends, og gav mig med sin Broder Peder Berends forvaring at staa for all min fare og efterkomme. De stode ved kierken aff, aff en Hamborger fractvogn, og droge saa strax med hinanden ad Hamborg til hans fødeegn, han var født i Hassel i Westphalen, men hans fader, en enkemand, boede i Rehmesloh. Det erfaredes siden, at soldaten havde løjet sig saa rig. 

/ 27.6.1686 JACOB SØRENSEN OG ANNE SØRENSDATTER [ifølge Hans H. Worsøe]

10.10.1686 / 14.11.1686 SØREN CHRISTENSEN SMED OG INGER ANDERSD. salig Jørgen Smeds 

22.9.1686 / i Kolding REINER ARNTSEN OG KAREN CHRISTIANSD., viet i Vonsild 

9.1.1687 / 6.2.1687 gammel JACOB JESSEN OG CAREN CHRISTENSDATTER 

20.2.1687 / 9.6.1687 PEDER NIELSEN OG MAREN ANDERS IVERSENS DATTER 

3.6.1687 / hjemme i Straarup JØRGEN af Stenderup Strand, enkemand og ELSA HANSDATTER FOED, Hans Jacobsens datter 

4.3.1688 / HANS CLAUSEN af Grønninghoved og CAREN NIELSD. Sal. Niels hjulers

16.4.1688 / CLAUS ANDERSEN OG REBECCA ERICHSDATTER 

/ 2.9.1688 en afdanket soldat ABEL DIEDERICHSEN sergeant og ELSE JACOBSDATTER, fårepige 

/ 10.9.1688 HANS LOWENBORG OG DOROTH TØGERSDATTER som for 10 år siden fik barn sammen. 

/ 27.9.1688 CLAUS ANDERSEN OG REBECCA ERICHSDATTER 

4.11.1688 / PEDER MUES OG CAREN PEDERSDATTER farverpige

/ 7.1.1689 FRITRICH STORM en soldat under capt. Ellebracht af Høneborg/Ladegård med attest OG KIERSTEN JENSDATTER 

2.2.1690 / 19.10.1690 JEB THOMASØN JULER OG ANN NIELSDATTER sal. Iver Andersens 

/ 11.2.1690 HANS EGGERS TROMPETER OG KIERSTEN NIELSDATTER efter hr. Major Zulows seddel og tilladelse. 

9.6.1690 / IELS NIELSEN OG KIERSTEN PEDERSDATTER med vidnesbyrd fra Stepping [ifølge Hans H. Worsøe]

/ 9.7.1690 soldat HARTVIG ROLLUFF OG CAREN IVERSDATTER efter begiering og seddel fra capt. Ellebricht. 

13.7.1690 / 1.11.1690 CHRISTEN JENSEN OG ELSA PEDERSDATTER salig Anders Poulsens enke

12.9.1690 / 13.11.1690 POUL JEBSEN SMED OG MAREN JENS SØRENSENS DATTER 

/ 26.12.1690 NIELS NIELSEN FÅREHYRDE OG KIERSTEN PEDERSDATTER af Stadil 

/ 10.2.1691 EBBE MOGENSEN OG MAREN sal. Peder Jepsen [ifølge Hans H. Worsøe]

14.4.1691 / 22.9.1691 ANDERS NIELSEN OG HANNA/REBECCA JACOBSDATTER, A.N. Due

26.4.1691 / 6.9.1691 JENS ERICKSEN OG KIERSTEN SØRENSDATTER sal. Jens Sørensens [ifølge Hans H. Worsøe]

17.5.1691 / 15.9.1691 JØRGEN HANSEN REBSLAGER af Colding og SARA ALBERTSDATTER 

/ 17.5.1691 2 fattige unge JENS MORTENSEN OG AGNETE CHRISTENSDATTER. [Mere på latin, side 2378].

26.7.1691 / JEB ANDERSEN AF ASTORP OG MAREN ANDERS PAULSENS DATTER 

/ 28.7.1691 rytter HANS ASMUSSEN von Flensburg, hjulmager og ANN LAURSDATTER, min forrige spindquinde 

/ 25.10.1691 SIMON JENSEN HJULER OG KIERSTEN NIELSDATTER 

20.11.1691 / 9.2.1692 JØRGEN SØRENSEN OG MAREN JEBSD. sal. Jens Hansens enke, J.S. Kaa

/ 9.2.1692 musquetier JØRGEN JOCHUMSEN og jomfru MARIE MICHELSDATTER efter begæring af capt. Elbrech. 

/ 9.2.1692 JENS SØRENSEN KAA OG MAREN JEBSDATTER, sal. Jens Hansens [ifølge Hans H. Worsøe]

/ 9.6.1692 MATTHS JENSEN OG MAREN PEDER GREGERSENS DATTER af Dalby [ifølge Hans H. Worsøe]

/ 14.8.1692 JACOB HANSEN af Suans Marj og ANNA THOMASDATTER copuleret hjemme i mit hus, var trolovede i Haderslev, og provsten havde mundtlig bedt præsten vie dem. De komme godvilligen til mig. 

31.8.1692, NIELS HENRICHSEN af Liden Velling i Skjærup og MARI JESPER CLAUSENS DATTER 

/ 2.11.1692 JOHANN HENRICH TAMBOUR OG CATHARINE LANGENDAHLS efter captain Habezloh friseddel. 

/ 18.12.1692, CHRISTEN CHRISTENSEN af Norup i Verninge sogn på Fyn med KIERSTEN HANSDATTER af Skydebjerg, havde begge bevis om deres ubehindrede vilkår, dog at hans venner dette imodstod, og han haffver Quinden for 4 år besoffvet og har barnet hos sig, det er og legitimeret, brødegifven og kirkens tugt udstanden. 

/ 6.1.1693 Gefreiter JUST LOHMANN og METTE ADELFRIT MEIERS. Efter hr. capitain Münchens seddel. 

/ 2.2.1693 CAROL LUDOVIC FALCK VON FALKENSTEIN furier fra Alsass, under kaptajn G. von der Decken, Fredericia og adelsfrøkenen CHRISTINEL MARIA FRIJS [ifølge Hans H. Worsøe]

/ 31.3.1693 JØRGEN CHRISTENSEN, Odense og METTE PETER THOMASDATTER fra Vonsild efter seddel fra kaptajn Sterup, det fynske regiment [ifølge Hans H. Worsøe]

18.4.1693 / 3.12.1693 MORTEN BONNICK OG MAREN PEDERSDATTER 

/ 26.5.1693 Gefreiter JØRGEN GUTFLEISH OG SILLIA DOROTHEA ARENS 

/ 8.6.1693 LAWE ANDERSEN OG KIERSTEN MATTHISDATTER. 

/ 29.6.1693 MATTHS JESSEN OG THYRE ÆSKILSDATTER af Tapsuhr

3.12.1693 / MORTEN BENNICK OG MAREN PEDERSDATTER [ifølge Hans H. Worsøe]

29.7.1694 / 29.11.1694 JENS SØRENSEN OG METTE HANSDATTER salig Claus Iversens 

2.9.1694 / MORTEN CLAUSEN OG MAREN ALBERTS. Han havde seddel fra hr. Fritrich i Bjert. 

/ 7.9.1694 musquetier CHRISTEN HANSEN OG SILLA JOHANSDATTER af Fredericia 

/ 21.10.1694 NIELS MOGENSEN OQ JOHANNE PEDERSDATTER

/ 22.10.1694 musquetier LORENS JENSEN OG SOPHIA BILDENBERG efter hr. Lambsdorffs seddel. 

/ 23.10.1694 soldaten POUL JENSEN VONG OG SIBYLLA LILLIFFSDATTER 

25.10.1694 / 16.1.1696 MICHEL HANSEN af Skanderup og MAREN CHRISTEN NIELSENS STIFDATTER

20.11.1694 / 29.1.1695 HANS JACOBSEN SKRÆDDER OG CÆCEL JESS ANDERSENS 

/ 2.1.1695 copuleret MORTEN CLAUSEN SKRÆDDER OG MAREN ALBERTSDATTER 

7.1.1695 / Kiersten Laurs Michelsens sal. broders datter af Flensborg ANNA/CATHARINA PETERSDATTER med en Weigerber geselle af Berlin, JOHANN ERICHSEN, som flyede mig christlig attest fra Colding. Han havde tjent nogen tid hos en comediant. 

/ 16.1.1695 efter ligprædiken copuleret JOHANN EICHORN OG ANNA CATHARINA PETERSDATTER af Flensburg, Laurs Michels broderdatter. 

11.3.1695 / 30.3.1695 LORENS PEDERSEN af Colding og MAREN VALENTINSDATTER af Haderslev, han er en handskemagersvend og hun sal. Valli Postis datter, hendes broder Johann Fallesen handskemager i Haderslev og Jørgen handskemager af Colding med fl. var tilstede. 

1.6.1695 / i Vonsild 17.11.1695 gav jeg MATTHS JENSEN MUURMAND hans friseddel at vorde i morgen i Bjert kirke trolovet med APOLLON JENS JENSENS DATTER i Agtrup. Dog måtte han giøre rigtig regnskab først med Bodel Christians i Vonsild, for hvad dem imellem var, foruden hvad der havde været i gære dem imellem om ægteskab, som de lode falde på begge sider, hun ikke hannem ville hindre. Hun kræfvede af hannem et halff aars husleje 3 m. 6 dags arbeid med skorstensbygning at hjælpe á 5 sk. for kost og arbeid er 30 sk. , 2 år malket hans ko i skoven 2 m., datteren har gjort hans markarbejd, 4 dage i hø 20 sk., 4 dage i korn 20 sk., foruden at pigen har gået stedse og vandet hans køer, bliver i alt 9 mark 6 sk. Derimod fordrede han for 4 tdr. rug at høste 4 sk., 11/2 læss hø at slaa 4 sk. for brændselen sommer lang flyet 1 m. 8 sk., været med sin vogn i Fjelstrup 5 dage 1 m., været i mølle 2 gange 4 sk., i alt 3 m. 4 sk. Afdragen bliver Matz Muurmand til Bold Christans 6 m. 2 sk. Deri samtykkede Matths og hans moder og lovede at betale Bold Christians med tiden samme penge, og hun var tilfreds. Han er derforuden skyldig til os for hans attest at maa vorde trolovet 1 m.

2. 7.1695 / 3.11.1695 CHRISTEN JENSEN OG ANN LAURS TUSENS DATTER 

20.11.1695 / HANS IVERSEN FRIIS af Dalby og ANDERS POULSENS DATTER JOHANNE 

/ 1.12.1695 MICHAËL ELERSEN af Middelfart og CAROL NISSDATTER [ifølge Hans H. Worsøe]

5.12.1695 / HANS SIMONSEN LANGMOOS OG ELSABE JESPERSDATTER 

/ 1.6.1696 FRANCISSUM BELLFLEUR OG CATHARINE CAPELET, efter kongebrev viet hjemme i huset. [Er på tysk, bruden er 10 ar ældre end brudgommen og har 2 børn, se meget mere på tysk og latin side 3084].

10.11.1696 / 7.1.1697 SØREN CHRISTENSEN SMED OG ELSE ANDERSDATTER og skete denne trolovelse 8 uger efter hans salige hustrues død, af årsag, han trendte til at have hans pige hos sig i huset, at lave sig noget mad til, og at stå sig og hans stifsøn med husets indtarf for. Se side 3120, der er en vedføjelse på latin. 

/ 12.11.1695 GOTTFRIED SCHRØLING OG LUCIA JØRGENSDATTER 

/ 8.4.1697 SØREN KNUTZEN OG GERTRUD CHRISTENSDATTER haffde ickun Anders Poulsen, Jesper og Matz Jessen, saa og Maren Matzdatter, Kiersten Laursdatter og Christin Jesdatter og vor Mor og Christin og Maren Anders Poulsens og Maren Matz Jensens. [Må være gæster].

/ 4.11.1697 JEP PEDERSEN OG KIERSTEN PEDERSDATTER 

7.1.1698 / 11.10.1698 PEDER JESPERSEN OG METTE JEBSDATTER sal. Hans Persens 

26.5.1698 / mod jul 1698 HANS TINGLEFF OG CHRISTIN JESPERSDATTER 

1.9.1698 / 13.10.1698 JESPER CLAUSEN I BRØNS OG KIERSTEN NIELSDATTER.

9.7.1699 / SØREN JESSEN af Stenderup og ANNE JONSDATTER af Binderup mølle trolovet i Bjert 

13.4.1700 / 13.7.1700 PEDER HACK, hans 3. vielse, med MARGARETE HANSD. sal. Hans Anchersens af Skartved

9.9.1700 / 3.2.1701 PEDER ERICHSEN AF VONSBÆK OG MARGARETE ANCHERSDATTER sal. Niels Wolfs 

/ 23.11.1700 LAWE ANDERSEN OG INGER ANDERSDATTER 

1.3.1701, 30.6.1701 HANS HANSEN af Capdrup og KIERSTEN LAURSDATTER 

27.9.1701 / 3.11.1701 HANS CHRISTENSEN, hr. Hansis avlskarl og CHRISTIN JESS RASMUSSENS DATTER 

20.12.1701 / 27.6.1702 i Dons enkemand HANS TINGLEFF og Niels Hansens datter MAREN NIELSDATTER af Dons

17.1.1702 / 15.6.1702 JEB LAURSEN fra Dalby OG MAREN JENSDATTER 

28.2.1702 / PEDER THOMSEN, Solderup ved Tønder, en enkemand og ELSABE OLAF MATZENS DATTER 

30.5.1702 / 7.11.1702 karl fra Dons HANS JØRGENSEN og SOPHIA JESPER CLAUSENS DATTER 

26.10.1702 / ERICH TRUELSEN OG ANNA ANDERSDATTER [ifølge Hans H. Worsøe]

/ 23.11.1702 NIELS HINRICHSEN OG ELLEN ... sal. skovrider ... af ... Jacob Petersens efterlatte ... [ifølge Hans H. Worsøe]

26.11.1702 / NIELS EBBESEN OG MAREN CLAUSDATTER [ifølge Hans H. Worsøe]

24.6.1703 / 11.10.1703 LASS JEBSEN OG METTE ANDERSDATTER 

/ 27.9.1703 HANS IISING OG MAREN NISSIS 

30.10.1703 / 30.6.1705 CHRISTEN CHRISTENSEN af Fjelstrup og TRINE JESPERSDATTER BRUN Jesper Clausens yngste datter 

11.7.1703 / 2.11.1703 ADAM HANS KRUEL BØDKER OG METT CATHARINE HANS NIELSENS DATTER 

/ 7.12.1703 WILLADS PEDERSEN OG MAREN ANDERSDATTER 

27.12.1703 / 22.6.1704 NIELS NIELSEN OG CAREN MATZDATTER copulerede foruden bryllup at giøre og uden spil og drick. 

24.1.1704 / 3.4.1704 SØREN JENSEN OG HANNA REBECCA JACOBSDATTER, hun var ved constori dom bleven skilt fra hendes mand, som for 9 år siden havde forladt hende. 

7.2.1704 / GØDERT JACOBSEN OG CAREN JESS ANDERSENS DATTER 

15.7.1704 / 23.10.1704 skovfogeden CHRISTEN PEDERSEN OG SARA JENSDATTER 

25.2.1705 / PEDER HANSEN af Tapsuhre og præstens tjenestepige MAREN CHRISTENSD. 

6.3.1705 / 14.5.1705 JACOB CHRISTENSEN af Scarild og GYDE CHRISTENSDATTER af Obeling, 
salig Jens Jensens efterladte. 

/ 8.1.1706 ZACHARIAS PFLAUM OG METTE ANDERSDATTER 

28.1.1706 / POUL ANDERSEN OG JOHANNE ANDERS PAULSENS DATTER 

19.3.1706 / JENS HANSEN af Bramdrup og METTE ANDERS SNEDKERS DATTER 

/16.7.1706 Curassier JOCHUM VICK OG CATHARINA JENSDATTER

3.8.1706 / HALVIG TRALOW SMED OG ELSEBE JOHANNESDATTER

24.11.1706 / 5.7.1707 PEDER CHRISTENSEN OG MAREN ANDERSDATTER 

[Side 5299/5300 mangler].

13.1.1707 / 8.2.1707 JACOB HANSEN OG AN JENSDATTER 

10.3.1707 / 1.5.1707 MORTEN PEDERSEN, Lawe Andersens svend og ELSA JØRGENSDATTER

21.3.1707 / PEDER ANCHERSEN AF OSTORP OG HAREN BENNICHS 

/ 5.7.1707 PEDER CHRISTENSEN OG MAREN ANDERSDATTER.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]