KB 1659-1708

Startside Op

Indbyggerfort. 1659-1708 Døbte 1685-1708 Viede 1685-1694 Begr. 1695-1708 Begr.


Kirkebøgerne 1659-1708 består af 5 bind, der først og fremmest indeholder en indbyggerfortegnelse, et kronologisk register over døbte, viede og begravede samt i alt 274 levnedsbeskrivelser. 

Indbyggerfortegnelsen
Forrest i kirkebøgernes bind 1 er indført en indbyggerfortegnelse under overskriften: "Vonsild bys indbyggere og rigtigt mandtal, som efter hr. amtsforvalters anfordring blev opsat den 4. december 1697". Der er ikke tale om en almindelig folketælling, men om en opregning gård for gård og hus for hus af de personer, der boede i Vonsild eller flyttede til og fra sognet i perioden 1659-1708 herunder fødsler, vielser og dødsfald, i alt 718 personer. Derved bliver Indbyggerfortegnelsen til en egentlig kirkebog om end opstillet i lokalitetsorden. (Som kirkebog er den dog ikke helt komplet i den forstand, at den blandt andet ikke omtaler døbte børn af udensogns forældre eller en del oftest som spæde døde slegfredbørn).

Oplysningerne er i et lille omfang suppleret fra levnedsbeskrivelserne, hvis det har været nødvendigt for at identificere personerne. Af fortegnelsens 718 personer blev 285 mere end 19 år gamle, 36 døde som 1-19 årige, 126 døde før det fyldte 1 år og for 271 kan alder ved død ikke ses. 
  
Kilde: Hans H. Worsøes bog "Vonsild Kirkebog 1659-1708", 
(Landbohistorisk Selskab 1982)
Redigering: Svend Tingleff

Døbte, Viede/Trolovede, Begravede/Levnedsbeskrivelser

Ingrid Bruun har afskrevet alle Vonsild kirkebøger fra 1659 til 1867, hvad angår døbte, konfirmerede, trolovede/viede og begravede herunder uddrag af levnedsbeskrivelserne. 

Hun har ikke helt fulgt de strenge afskrivningsprincipper som Hans H. Worsøe har anvendt i sin bog, og som redaktionen i stor udstrækning har fulgt i de øvrige afskrifter.

Når vi alligevel har valgt Ingrid Bruuns afskrift af kirkebøgerne 1659-1708 (bortset fra Indbyggerfortegnelsen), er det fordi den byder på en række fordele:

Døbte, Viede og Begravede er udskilt hver for sig i modsætning til de originale kirkebøgers kronologiske rækkefølge.

Teksten er i nogen udstrækning - navnlig i uddragene af levneds-beskrivelserne indtil 1703 - redigeret til nudansk, og i det hele taget er stoffet opstillet i en let læselig form med gode søgemuligheder.

Fadderne er medtaget ved dåb 1685-1708 i modsætning til Hans H. Worsøes udgave.

Vil man læse ikke mindst levnedsbeskrivelserne i komplet og kildetro form, må man imidlertid anskaffe sig Worsøes bog.

Redaktionen har rettet nogle åbenbare fejl. Endvidere er Hans H. Worsøes udgave anvendt til en række tilføjelser og tilretninger ikke mindst af datoer. 

Kilde: Ingrid Bruuns maskinskrevne afskrift fra 1983, 
der venligst udlånt til dette formål af Kolding Stadsarkiv.
Redigering: Svend Tingleff

Word 2000 er anvendt. Ordforklaringer og kommentarer er skrevet i skarp klamme. 

Forsidefoto
Hans H. Worsøe

Bemærk:
Mange af Vonsild borgerne er også nævnt andre steder i "Vonsilds Slægter", 
for eksempel under
Rüde-artikler. Et kort med de i Indbyggerfortegnelsen anførte gårdnumre findes under Kort.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]