1726-64 Døbte

Startside Op


Om indholdet af KB 1726-1764: Tryk på Op ovenfor.

Fol:1
1726.

[NB. Blækket fra denne side er næsten totalt forsvundet]
1) [Ulæseligt] hiemdøbt, kaldet
2) 24. februar Blef Nis Andersens sønn hiemdøbt, kaldet Hans
3) [Ulæseligt] hiemdøbt, kaldet Peder.
4) 4de søndag i fasten blef [ulæseligt] Bergmands[?] sønn hiemdøbt, kaldet Peder
5) Tiisdagen den 26. Martj blef Anders Ottsens dater hiemdøbt, kaldet Magrete.
6) [Ulæseligt] søndag efter midfaste blef Jacob Søfrensens søn hiemdøbt, kaldet Jørgen.
7) [Ulæseligt].
Fol: 2
8) 8. august Willum Knudsens søn hiemmedøbt, kaldet Knud [ifølge Ingrid Bruun]
9) 2. september Diinis Hierresens datter hiemmedøbt, kaldet Chatrin [ifølge Ingrid Bruun]
10) 17. oktober Rasmus Hiulers datter hiemmedøbt, kaldet Kirstina [ifølge Ingrid Bruun]
11) 17. november Anthoni Laursens datter hiemmedøbt, kaldet Karen [ifølge Ingrid Bruun]
12) 23. december Hans Jullers datter hiemmedøbt, kaldet Margrethe [ifølge Ingrid Bruun]

Anno. 1727:
1) 18. januar Peder Hansens datter hiemmedøbt, kaldet Cathrine [ifølge Ingrid Bruun]
2) 31. januar [ulæseligt] skomagers søn hiemmedøbt, kaldet Lorentz [ifølge Ingrid Bruun]
3) Tiisdagen den 4de marts blef Las Selckensens dater hiemdøbt, Kaldet Kiesten.
4) Anden paaske dag blef Hans Lausens dater hiemdøbt, Kaldet Anne
5) 4de søndag efter paaske blef Nicolau Hansens dater hiemdøbt, Kaldet Maria.
6) Den 2 den trinitatis blef Pauel Franzens dater hiemdøbt, Kaldet Chatrine.
8) Den 8. trinitatis blef Hans Jørgensens søn hiemdøbt, kaldet Fridrich
9) Torsdagen den 16. october blef Willem Knudsens dater hiemdøbt, Kaldet Giertrud

Anno. 1728:
1) Tiisdagen den 13. januarj blef Tomes Smeds søn hiemdøbt, kaldet Jerde[?]
Fol: 3
2) Torsdagen den 15. januarj blef Chresten Jessen Webber hans dater hiemdøbt, kaldet Inger Kirstin.
3) Mandag den 26. januarj blef Hans Nielsens dater hiemdøbt, kaldet Karen.
4) Søndag Septuagesima [den 1. Februar] blef Peder Hansens dater hiemdøbt, kaldet Kirstin Maria.
5) Torsdagen den 5. februarj blef Johan Jensens dater hiemdøbt, kaldet Kirsten.
6) 2den søndag efter paaske blef Johan Bergs dater hiemdøbt, kaldet Mette Chatrine.
7) 3de søndag efter paaske blef Hans Jensens dater hiemdøbt, kaldet Marrin.
8) Første trinitatis blef Jens ...ings sønn hiemdøbt, [Kaldet] Peder.
9) Den 3de trinitatis blef Chresten Hansens 2de døtere hiemdøbt, kaldet det ene Kirstin, det andet: Magrete.
10) Den 4de søndag trinitatis blef Niels Jensens sønn døbt, kaldet Anders.
11) Den 5de trinitatis blef Peder Chrestensens søn hiemdøbt, Kaldet Christian.
12) Torsdagen den 8. Juli blef Tomes Jomsens sønn hiemdøbt, kaldet Christian.
13) Den 8. trinitatis blef Matz Jepsens dater hiemdøbt, kaldet Magdalene.
14) Onsdagen den 4. agust blef Jacob Suartzis sønn hiemdøbt, kaldet Peder.
15) Den 12. trinitatis blef Frantz Klotz dater døbt, kaldet Ann Elisabeth.
Fol: 4
16) Første julledag blef Nis Andersens dater hiemdøbt, kaldet Mette Marie.
indløst af Herr Bonsen[?] dog[?] huadderfalt[?]

Anno. 1729:
1) Onsdagen den 23. martj blef Derrit Hierrsens dater hiemdøbt, kaldet Trineke.
2) Torsdagen den 31. martj blef Antonj Lausens dater hiemdøbt, kaldet Maria.
3) Torsdagen den 28. april blef Hans Hansens Almind hans søn hiemdøbt, kaldet Morten.
4) Onsdagen den 11. maj blef Jens Laballes sønn hiemdøbt, kaldet Jørgen
5) Løfuerdag den 2. julj blef Nicolau Hansens dater hiemdøbt. kaldet Chatrine.
6) Den 15. trinitatis blef Niels Jensens sønn hiemdøbt, Kaldet Jens.
7) Onsdagen den 12. october blef Anders Ottsens dater hiemdøbt, kaldet Magrete.
8) Mandagen d. 24. octobr blev Willum Knudsens dacter hiemdøbt, kaldet Giertrud.
9) Dnica 1. adventis [første søndag i advent = 27. november] blev Niels Jensens barn i Konghuuset [ord overstreget] døbt, kaldet Jens
10) Mandagen derefter blev Sophie Jespers søn hiemdøbt, kaldet Jesper Peter.
11) Tiisdagen d. 7. decbr blev Jacob Hanssens dacter hiemmedøbt, kaldet Marie.

Anno. 1730:
1) Torsdagen d. 5. jan. blev Laus Selckensens daater hiemmedøbt, kaldet Maren.
2) Mandagen d. 9. jan. blev Peder Hansens søn hiemmedøbt, kaldet Hans.
3) Torsdagen d. 2. martj blev Xsten [Chresten] Matthisens daater i min [ulæseligt] hiemdøbt, aff mag. Ped. Banng kaldet Ingeborg.
Fol: 5
4) Andin paaskedag blev [Quartermester overstreget] corporal Bergmans søn hiemdøbt, kaldet Jochum Christian.
5) Mandagen d. 1. may blev Christen Wæffvers søn hiemmedøbt, kaldet Eleonore. [Der er fejlagtigt skrevet søn].
6) Dnica jubilate [= 30. april. Der er altså uorden i præstens kalender eller i rækkefølgen af indførsler] blev Hans Nielsens søn døbt, kaldet Niels
7) Dnica exaudi [= 21. Maj] blev Jens Hanssens søn hiemmedøbt, kaldet Hans.
8) Løuerdagen d. 3. juny blev Niels Peitersenns søn hiemmedøbt, kaldet Matz.
9) Den anden trinitatis blef et Slegfred barn døbt af Nis Snedkers Huus, kaldet Peder. Moderen Maria Peder Jensens dater. Faderen en ryter ved høybohrne græfue Weddel med nafn Jocom Wirdt
10) Den 4de trinitatis blef Anders Skomagers dater hiemdøbt, kaldet Barbro.
11) Tiisdagen den 11. julj blef Anthonj Lausens dater hiemdøbt, kaldet Bodel.
12) Løfuerdagen den 15. julj blef Pauel Frantzen dater hiemdøbt, kaldet Anne Maria.
13) Mandag den 24. julj blef Ifuer Jensens Søn hiemdøbt, kaldet Peder.
14) Den 9. trinitatis blef Jacob Suartz dater hiemdøbt, kaldet Maria.
15) Løfuerdagen den 2. september blef herr Godske Møller hans dater døbt hieme i huuset, kaldet Anne Sophia.
16) Den 18. trinitatis blef Lorentz Shomagers sønn hiemdøbt, kaldet Hans
17) Den 18. trinitatis blef Christen Hansens sønn hiemdøbt, kaldet Hans.
18) Onsdagen den 25. october blef meester[?] Peder Muurmands dater hiemdøbt, kaldet Christensse
19) Onsdagen den 22. november blef Hans Hanssens sønn hiemdøbt, kaldet Peder.
20) Den 1. advendt [= 3. december] blef Peder Matzsens sønn hiemdøbt, kaldet Peder.
Fol: 6
21) Mandagen den 18. december blef Tomas Smeds søn hiemdøbt, kaldet Tomas

Anno. 1731:
1) Tiisdagen den 2. jannuarj blef Hans Skauvogd Sønn hiemdøbt, kaldet Hans.
2) Mandagen den 5. februarj blef Jens Matzsens sønn hiemdøbt, kaldet Matz.
3) Torsdagen den 8. februarj blef Anders Pedersens dater hiemdøbt, kaldet Maria.
4) Onsdagen den 14. februarj blef Hans Jensens dater fød og bekom nøds daaben af jordemoderen. kaldet Karen.
5) Fredagen den 23. februarj blef Jens Sørensen bror[?] dater døbt, kaldet Anne Kirstin [ulæseligt] døbt.
6) Første søndag efter paaske blef ryteren Matz Skreders dater hiemdøbt, kaldet Inger.
7) Tiisdagen den 1. maj blef Chresten Mathisens sønn hiemdøbt, kaldet Knud.
8) Tiisdagen den 8. maj blef Jens Laurizsens dater hiemdøbt, kaldet Marica.
9) Torsdagen den 5. april blef Peder Chrestensen Skolemesters dater hiemdøbt, kaldet Mette Maria.
10) Løfuerdagen den 16. junj blef Jacob Hansens sønn hiemdøbt, kaldet Hans.
11) Mandag den 9. Julj blef Matz Jepsens sønn hiemdøbt, kaldet Chresten.
12) Torsdagen den 13. September blef Tomes Tomesens sønn hiemdøbt, kaldet Matz.
13) Den 19. trinitatis blef Mette Nielsdater hendes slegfred barn døbt efter prædieken, kaldet Anne.
14) Torsdagen den 15. november blef Niels Hansens sønn hiemdøbt, kaldet Matz.
15) Den 2den advendt blef Jens Hansens dater hiemdøbt, kaldet Inger Kirstin.
16) Mandagen den 17. december blef Hans Jepsens sønn hiemdøbt, kaldet Chresten.
Fol: 7
17) Løfuerdag den 22. decembr blef Christian Klausens sønn hiemdøbt, kaldet Claus.

1732:
1) Mandagen den 18. februaj blef Stefen Pedersens dater [skulle være søn] hiemdøbt, kaldet Johan Rebæk
2) Torsdagen den 28. februarj blef Dienis Hierresens dater hiemdøbt, kaldet Ingeborg.
3) Mandagen den 7. april blef Lorentz Shomagers sønn hiemmedøbt, kaldet Hans.
4) Torsdagen den 24. April blef Hans Shauvogts sønn hiemdøbt, kaldet Chresten
5) Den 5. søndag efter paaske blef Niels Jensen i Konghuuset hans dater døbt, kaldet Mette.
6) Torsdagen den 19. juny blef Anders Ottsens dater hiemdøbt, kaldet Mette Kirstin.
7) Den 2den trinitatis blef Hans Jensens dater hiemdøbt, kaldet Chathrine.
8) Løfuerdag den 12. julj blef Jocom Windt hans dater hiemdøbt, kaldet An Kirstin.
9) Torsdagen den 17. julj blef Nicolaue Hansens sønn hiemdøbt, kaldet Hans.
10) Mandag den 25. agust blef Willem Knudsens sønn hiemdøbt, kaldet Knud.
11) Tiisdagen den 2den september blef ærværdige herr Langeloe hans sønn hiemdøbt, kaldet Johan Ludeviig, Madame Krag af Biert [underforstået: bar barnet?]. Faderne: Herr Møller herr Henrich Krag, herr Apotecker von der Hardt, mons Langeloe, madame Tomsens af Haderslef, jfr. Drude af Stenderup.
12) Mandagen den 22. september blef Peder Chrestensens sønn hiemdøbt, kaldet Tøge.
13) Torsdagen den 23. october blef Rasmus Jullers dater hiemdøbt, kaldet Magrete.
14) Den 21. trinitatis blef Chresten Jessen Webbers dater døbt, kaldet Scharlote Sophia.
Fol: 8
15) Den 3de advendt blef Æwertz[?] dater hiemdøbt, kaldet Maren.
16) Tiisdagen den 16. december blef Laus Hansens søn hiemdøbt, kaldet Hans.

1733:
1) Onsdagen den 7. januarj blef Hans Grauers 2de tuilling døttere hiemdøbt, kaldet Mette og Anne.
2) Tiisdagen den 13. januarj blef Hans Johansens sønn hiemdøbt, kaldet Laust.
3) 3de søndag efter hl. tre konger dag blef Jens Hansens Webber sønn døbt, kaldet Hans.
4) Mandagen den 26. januarj blef Anders Pedersens dater hiemdøbt, kaldet Chathrine.
5) Kyndel mees dag blef Jens Lausens dater hiemdøbt, kaldet Mette.
6) Onsdagen den 11. marts blev I præstens landbohls huus ved Peder Guldsmed en fremed quinde giort barsle og hendis barn blef strax hiemedøbt, kaldet Mette.
7) Den 2den søndag efter paaske blef Las Selckensens sønn hiemdøbt, kaldet Jesper.
8) Fredag den 22. maj blef Ifuer Jensens sønn hiemdøbt, kaldet Peder.
9) Løfuerdag den 18. julj Pauel Lausens dater hiemdøbt, kaldet Gunder Maria.
10) Løfuerdagen den 18. julj blef Hans Jensens dater hiemdøbt, kaldet Bodel.
11) Tiisdagen den 8. september blef Jacob Hansens dater hiemdøbt, kaldet Kirstine.
12) Tiisdagen den 20. october blef Jens Matzsens dater hiemdøbt, kaldet Osselle[?] Sophia.
13) Den 22. trinitatis blef Matz Jepsens sønn hiemdøbt, kaldet Jep.
14) Den 23. trinitatis blef fatigmands Laust Sørensens dater døbt, kaldet Anne.
15) Tiisdagen den 12. november blef Stæfen Pedersens dater hiemdøbt, kaldet Maren.
Fol: 9
16) Fredagen den 20. november blef Hans Shauvogts sønn hiemdøbt, kaldet Peder.
17) Den 1. adwendt blef Christian Klausens sønn hiemdøbt, kaldet Jens.
18) Søndag 3. adwendt blef Hans Hansen Skreders dater hiemdøbt, kaldet Maria.
19) Den 4. adwendt blef Jep Knudsens sønn hiemdøbt, kaldet Knud.

1734:
1) Torsdagen den 14. januarj blef Niels Tinglefs dater hiemdøbt, kaldet Maria.
2) Tiisdagen den 19. januarj blef Tomes Smeds dater hiemdøbt, kaldet Gunder Maria.
3) Onsdagen den 27. januarj blef Anders Pedersens dater hiemdøbt, kaldet Chathrine.
4) Torsdagen den 28. jaurj blef Hans Nielsens dater hiemdøbt, kaldet Maren.
5) Torsdagen den 4. Februarj blef herr Langeloues dater hiemdøbt, kaldet Hedevig Maria.
6) Tiisdagen den 23. februarj blef Ollef Pedersens dater hiemdøbt, kaldet Chathrine.
7) Sexagesima søndag [= 28. februar] blef Jens Hansens dater hiemdøbt, kaldet Kirsten.
8) Fastelafns søndag [= 7. marts] blef Jacob Tærckelsens sønn hiemdøbt, kaldet Tærckel
9) Midfast søndag blef Laue Pedersens dater hiemdøbt, kaldet Ann Elisabeth.
10) Tiisdagen den 20. April blef Ollef Mechelsen Skreders dater hiemdøbt, kaldet Anne Maria.
11) Fredagen den 14. maj blef Johan Bergs sønn føed og Bekom af Jordemoderen nøddaaben, kaldet Nis.
12) Torsdagen Christi himelfarts dag blef Jens Lausens sønn døbt, kaldet Nis.
13) D. 19. junj et drengebarn hiemme døbt for Willum Knudtsen, navnl. Mogens.
Fol: 10
14) 4de søndag efter trinitatis blef Johan Hansens dater døbt, kaldet Ann Dorte.
15) Fredagen den 20. agust blef Jocom Wiindt hans dater hiemdøbt, kaldet Anne Sophia.
16) Onsdagen den 15. september blef Chresten Jensens tviling dater hiemdøbt, kaldet Maria.
17) Den 15. trinitatis blef Tomes Tomesens sønn hiemdøbt, kaldet Nis
18) Mandag den 11. october blef Hans Shauvogts sønn hiemdøbt, kaldet Claus.
19) Fredag den 22. october blef Hans Pedersens dater hiemdøbt, kaldet Bodel.
20) Løfuerdagen den 13. november blef Jes Pedersens tvende tviling børn hiemdøbt, kaldet Sørren Maren Bodel.
21) Mandagen den 29. november blef Jep Knudsens dater hiemdøbt, kaldet Chatrine.
22) Den 4.advent blef Christian Smeds sønn hiemdøbt, kaldet Peder.
23) 3de julledag blef Hans Johansens sønn hiemdøbt, kaldet Laust.

1735:
1) Onsdagen den 2. martj blef Chresten Jessen Webbers sønn døbt, kaldet Chresten.
2) 1. søndag efter paaske blef Hans Hansen Tinglefs sønn hiemdøbt, kaldet Hans.
3) Torsdagen den 12. maj blef Jens Hansens søn hiemdøbt, kaldet Laue.
4) Den 6. søndag efter paaske blef Mathias Nielsens dater hiemdøbt, kaldet Maren.
5) Fredagen den 1. julj blef Morten Bielmands dater hiemdøbt, kaldet Anne.
6) Maria besøgelsesdag den 2. julj blef Johan Bergs dater døbt, kaldet Mett Chatrin.
7) Onsdagen den 6. julj blef Morten Laumands dater hiemdøbt, kaldet Maria.
8) Løfuerdagen den 9. julius blef Niels Petersens dater hiemdøbt, kaldet Karen
9) Torsdagen den 28. julj blef unge Chresten Pedersens sønn hiemdøbt, kaldet Peder.
10) Mandagen den 15. agust blef unge Jens Lausens sønn hiemdøbt, kaldet Laue.
Fol: 11
11) Fredagen den 7. october blef herr Langeloe hans sønn hiemdøbt, kaldet Peder Lorentz.
12) Løfuerdagen den 8. october blef Stefen Pedersens sønn hiemdøbt, kaldet Søren.
13) Torsdagen den 10. november blef Matz Frielunds sønn hiemdøbt, kaldet Jens.
14) Torsdagen den 24. november blef Lorentz Skomagers sønn hiemdøbt, kaldet Rasmus.

1736:
1) 1. søndag efter hellig tre kongerdag blef Lauritz Sørensens dater døbt, kaldet Maren.
2) Mandagen den 6. februarj blef Pauel Lausens dater hiemdøbt, kaldet Kirsten.
3) Onsdagen den 21. martj blef Hans Hansen Skreders dater hiemdøbt, kaldet Gunder Magrete.
4) Torsdagen den 22. martj blef Rasmus Julers dater hiemdøbt, kaldet Anne Sophia.
5) Torsdagen den 26. april blef Hans Skauvogts sønn hiemdøbt, kaldet Hans.
6) Onsdag d. 9de blef Matz Jepsen et pigebarn hiemmedøbt, kaldet Catrina. [Måneden er ikke indført]
[Ny skrift i kirkebogen]
7) Dend 1st søndag efter trinitatis blef Jochum Wintes sønn hiemmedøbt, kaldet Davidt.
8) Dend 2den søndag efter trinitatis blef Jens Matzens sønn hiemmedøbt, kaldet Peder.
9) D. 22. junj blef Johan Hansens sønn hiemmedøbt, kaldet Peder.
10) Paa st. hansdag blef Oluf Pedersens sønn hiemmedøbt, kaldet Peder.
11) Torsdagen d. 12. julj blef Jacob Terckelsens datter hiemedøbt, kaldet Maren.
12) Fredagen d. 20. julj blef Peder Matzens datter hiemmedøbt, kaldet Magretha.
13) Fredagen d. 7. sept. blef Jørgen Jepsens sønn hiemmedøbt, kaldet Jeppe.
14) Dend 16de p.trinitatis, blef Jens Andreasens datter hiemedøbt kaldet Mette Catrina.
15) Onsdagen d. 26. sept. blef Hans Pedersens datter hiemmedøbt, kaldet Maria.
Fol: 12
16) D. 29. sept. blef Peder Jepsens dater hiemedøbt, kaldet Kierst[..]. [Noget af siden mangler]
17) Onsdag d. 10. octbr. blef Jac[ob] Hansens datter hiemmedøbt, kaldet Zidsel.
18) Tiisdagen d. 30. octbr blef Jørg[en] Nielsens datter hiemmedøbt, kald[et:] Maria.
19) Mandagen d. 26. nov. blef Oluf Mickelsens Datter hiemmedøbt, ka[l]det: Anna Catrina.
20) Løverdagen d. 22. dec. blef Niels Hansens datter hiemmedøbt, kaldet Magretha Maria.

Anno. 1737:
1) Fredagen d. 22. febr. blef Anders Pedersens datter hiemmedøbt, kaldet Maria.
2) Fredagen d. 8. martj blef Mathias Nielsens datter hiemmedøbt kaldet Anna Maria.
2) [Nummeret er fejlagtigt gentaget] Løverdagen d. 9. martj blef et uægte pigebarn hiemmedøbt for Anna Rassmusdatter, kaldet Magre[tha?]
3) Søndagen d. 26. may blef Jep Knudsens sønn hiemmedøbt, kaldet Mads Christia[n].
4) Onsdagen d. 20. Julj blef mickel Iversens søn hiemdøbt, kaldet Iver. [Ifølge Bauer er det lørdag d. 20. Juli]
5) Søndagen d. 21. julj blef Jørgen Hansens daatter døbt i kierken, kaldet Dorthe.
6) Søndag d. 1. 7br [= september] blef et uægte barn døbt, kaldet Karren.
7) Fredag d. 20. 7br [= september] blef en uægte barn døbt, kaldet Kristina.
8) Fredag d. 27. 7br [= september] blef Jockim Wientes søn døbt, kaldet Han[s].
9) Paa aller helgens dag [= 3. november] blef Nicolaj Hansens datter hiemdøbt kaldet Kierstinna.
10) Mandagen d. 24. 9br. [= november] blef Jens Hanssen Smed sønn hiemmedøbt, kaldet Pouel.

Anno. 1738:
1) Mandagen d. 20. janu. blef hr Langeloes datt. hiemdøbt, kaldet Katrina Wilhelmmina.
2) Willum Juuller 2de døtre døbt d. 23. Janu., kaldet Karen og Zophie.
Fol: 13
3) Onsdagen d. 12. febr. blef Mads Jepsens søn hiemdøbt, kaldet Mathias.
4) Fredag d. 14. febr. blef Peder Chrestensen Heckenfeld en søn hiemdøbt, kaldet Peder.
5) Søndagen d. 2. martj blef Stefhan Pedersens søn døbt i kierken, kaldet Sørren.
6) Torsdagen d. 6. martj blef Mogens Chrestensens søn hiemdøbt, kaldet Christian.
7) Samme dag blef Anders Ottsens datter hiemdøbt, kaldet Mana.
8) Torsdagen d. 13. martj blef Peder Madtsens datter hiemdøbt, kaldet Karen.
9) Samme dag blef Lauritz Matzens søn hiemdøbt, kaldet Hans.
10) Onsdag d. 19. martj blef Chresten Andersens datt. hiemdøbt, kaldet Kierstin.
11) Løfuerdag d. 22. martj blef Peder Jepsens søn i Wonsyld hiemdøbt, kaldet Hans.
12) Tiisdagen d. 25. martj blef Hans Johannesen en søn hiemdøbt, kaldet Johannes.
13) D. 1ste søndag efter paaske blef Johann Bergs datt.. døbt i kierken, kaldet Anna Kierstina.
14) D. 2den søndag efter paaske blef Hans Skaufoget en datt. hiemmedøbt, kaldet Maren. [d. 20. april]
15) Samme dag d. d. 20. april blef Pouel Jepsens en søn hiemmedøbt, kaldet Pouel.
16) Fredag d. 23. maj blef Jens Lauesen en datt. hiemdøbt, kaldet Anna.
17) Onsdag d. 11. junj blef Hans Hansens søn hiemdøbt, kaldet Hans Christian.
18) Mandag d. 7. julj blef Jeppe Knudsens datt. hiemdøbt, kaldet Kierstin.
19) Tisdag d. 8. julj blef Madts Pedersens datt hiemdøbt, kaldet Mette Maria.
20) Onsdag d. 3. 7br. [= september] blef Hans Hansen Skræder en søn hiemdøbt, kaldet Hans.
21) Fredag d. 19. 7br. [= september] blef Peder Hendricksens søn hiemdøbt, kaldet Mathias.
22) Mandagen d. 22. 7br. [= september] blef Hans Pedersen en søn hiemdøbt, kaldet Peder.
[Indsat u.nr.] D. 1ste advent blef Rasmus Lorentzen en søn døbt i kierken, kaldet Jes.
Fol: 14
23) Paa aller helgens dag blef Anders Lauritzen en søn ved daaben i kierken confirmeret, kaldet Lauritz.
24) Morten Bielmand en søn blef døbt søndag d. 14. 10br [= december] blef kaldet Johan.

Anno. 1739:
1) Torsdag d. 14. jan. blef Nis Lauritzen en datter hiemdøbt, kalt: Karen.
2) Løfverdag d. 7. febr. blef Jaccob Hansen en datter hiemdøbt, kaldet Maren.
3) Torsdag d. 12. febr. blef Stehpen Pedersen en søn hiemdøbt, kaldet Jaccob.
4) Samme dag blef Olluf Pedersen en søn hiemdøbt, kaldet Hans
5) Løfverdag d. 18. april blef Niels Hansen en datter hiemdøbt, kaldet Zedtzel.
6) Tissdag d. 12. may blef Jockim Windt en datter hiemdøbt, kaldet Anna Kierstina.
7) Onsdag d. 3. junj blef Anders Pedersen en datter hiemdøbt, kaldet Anna Kierstina.
8) Søndag d. 12. julj blef Morten Jørgensen en datter døbt i kierken, kaldet Sophia Magdaleena.
9) Fredag d. 4. sept. blef Jep Lassens datt. hiemmedøbt, kaldet Mette Maria
10) Onsdag d. 5. aug. blef Jaccob Schwart en datter hiemdøbt, kaldet Kiersten.
11) Tisdag d. 15. 7br. [= september] blef Olluf Mickelsens datter hiemdøbt, kaldet Ide Magreta.
12) D. 22. trin. [= 25. oktober] blef Jørgen Nielsen en søn døbt i kierken, kaldet Thomas.
13) Tirsdag d. 24. 9br. [= november] blef Hr. Langeloe en søn fød kl 11. Samme dag blef hiemdøbt, kaldet Johann Christopher.
14) Onsdag d. 29. 9br. [= november] [29. nov. er en søndag] blef Lauritz Matzen en datter døbt i kierken, kaldet Maren.
15) Søndag d. 2. advent blef Jens Andersen en datt. døbt i kierken, kaldet Johanne.
16) Paa 2den juule dag blef Matz Jepsen en søn hiemdøbt, kaldet Hans.

Anno. 1740:
1) Torsdagen d. 14. jan. blef Skoufogdens søn hiemmedøbt, kaldet Gregers.
2) D. 3de sønd. efter hell. 3 kong dag blef Friderich Willhelms søn hiemmedøbt, kaldet Peder. [d. 24. januar]
3) Søndag septuagisima blef Jørgen Keddelsens søn døbt, kaldet Hans. [d. 14. februar]
4) Mandag d. 21. febr. blef Peder Jepsen en datter hiemmedøbt, kaldet Maren.
Fol: 15
5) Paa onsdag d. 20. april blef Christen Jessen en datter hiemmedøbt, kaldet Kiersten.
6) Torsdag d. 28. april blef Hans Pedersen Soldat en datt. hiemmedøbt, kaldet Regina Kierstina.
7) Søndag d. 10. julj blef Jens Pedersen en datt. døbt i kierken, kaldet Katrina Maria.
8) Søndag d. 24. julj blef Peder Matzen en datter døbt i kierken, kaldet Zophia Dorthe.
9) Søndag d. 7. trin. blef Hans Nielsen en søn døbt, kaldet Andreas.
10) Samme dag Jens Hendricksen en søn døbt, kaldet Hendrick.
11) Søndag d. 9. trin. blef Chresten Andersen en datt. døbt, kaldet Zedtzel.
12) D. 12. trin. blef Morten Matzen en datt. døbt, kaldet Magreta Lucia.
13) D. 13. trin. blef Jacob Terckelsen en søn og en datter døbt som var tvilling, kaldet Jeppe og Anna.
14) Onsdag d. 14. trin. blef Mogens Chrestensen en datter døbt i kierken, kaldet Metta.
15) D. 17. trin. blef Willum Juuler en søn døbt i kierken, kaldet Christian.
16) D. 4. advent blef Hans Hansen Schræder en søn døbt i kierken, kaldet Hans.
17) Samme dag blef Hans Hansen Tingelef en søn døbt, kaldet Hans Christian.

Anno. 1741:
1) Onsdag d. 15. martj blef Olluf Michelsen en søn døbt, kaldet Kay Christian.
2) Søndagen d. 19. martj blef Hans Johannesen en søn døbt, kaldet Hans.
3) Paa Maria bibudilis dag blef Lauritz Anthonnisen en datter døbt, kaldet Maria.
4) D. 1ste søndag efter paaske blef Johan Hansen en datter døbt, kaldet Katrina.
5) D. 2den søndag efter paaske blef Jockim Windt en datter døbt, kaldet Anna Magreta.
6) Paa hell. trefoldigheds søndag blef Hans Pedersen en søn døbt, kaldet Peder Christian.
7) Søndag d. 4. junj blef Michel Iversen en søn døbt, kaldet Hans.
8) Søndag d. 30. julj blef Anders Lauritzsen en søn døbt, kaldet Søren.
9) Søndag d. 14. trin. blef Friderick Willhelm en datter døbt, kaldet Mette Kierstin.
10) Fredagen den 10. nov. blev hr Langelos datter døbt, kaldet Magdalena Sabina, som onsdag tilforen blev fød om aftten klocken 6 slet.
Fol: 16
11) Søndag d. 22. trin. blef Jeppe Knudtsen en søn døbt, kaldet Hans.
12) Søndag d. 24. trin. blev Stephan Pedersen en søn døbt, kaldet Jens.
13) Søndag d. 23. trin. blef Hans Skoufogit en daatter døbt, kaldet Drude.
14) Paa 3de juuledag blef Jep Lassen en datter døbt, kaldet Mette Maria.

Anno. 1742:
1) Paa mitfaste søndag blev Jens Hansen Smed en datter døbt, kaldet Kierstin.
2) Dend 5te sønd. i faste blev Jacob Hansen en søn døbt, kaldet Hans.
3) Dend 4de søndag efter paaske blev Peder Jepsen en dattr. døbt, kaldet Catrina.
4) Paa trefoldigheds søndag blef Chresten Jessens datter døbt Inger.
5) D. 2den trin. blef Matz Jepsen en datter døbt, kaldet Christina.
6) Paa st. hans dag blev Eskild Hansen en søn døbt, kaldet Poul.
7) Sønd. d. 10. trin. blev Poul Clausen en søn døbt, kaldet Christian.
8) Sønd. d. 13. trin. blef Anders Peders en søn døbt, kaldet Peder.
9) Sønd. d. 17. trin. blef Søren Lauritzen en datter døbt, kaldet Zophia.
10) Sønd. d. 25. trin. blef Jørgen Nielsen en søn døbt, kaldet Niels.
11) Sønd. d. 26. trin. blef Niels Hansen en datter døbt, kaldet Maren.
12) Sønd. d. 27. trin. blef Jacob Terckelsen en søn døbt, kaldet Terckel.
13) Paa 3die juuledag blef Olluf Peders en datter døbt, kaldet Mette Magretta.

Anno. 1743:
1) Onsdagen d. 10. Jan. [10. jan. er en torsdag] blef Simon Jepsen et drengebarn dødfød.
2) Løverdagen d. 26. jan. blef Nis Lauritzen 3de døbt piger børn hiemdøbt kaldet Katrin, Annamaria og Elsabe.
Fol: 17
3) Sønd. sexagesima blev Anders Bielmand en søn døbt, kaldet Johan.
4) Paa 1ste paaskedag blef Lauritz Matzen en søn døbt, kaldet Hans.
5) Paa 3de paaskedag blef Mogens Chrestensen en datter døbt, kaldet Kierstin.
6) Paa 4de sønd. efter paaske blev Jørgen Keddelsen en datter døbt, kaldet Johanne.
7) Paa Xsti [Christi] himmelfarts dag blef Hans Peders en datter døbt, kaldet Mette Maria.
8) Sønd. d. 4. trin. blef Niels Nielsen Degn en datter døbt, kaldet Beeg [i register for trolovede 1763 nr. 2) og for viede 1763 nr. 3) står der Beege] Kierstina. Testes: Mad. Terckelsen Colding, jomfr. Elisabeth, mons. Bruun Colding.
9) Sønd. d. 5. trin. blev Lauritz Anthonisen en søn døbt, kaldet Nis. Testes: Hans Nissen, Hans Larsen, Trin Nicolajdatter.
10) Samme dag blev Hans Tingele en søn døbt, kaldet Jess. Testes: Niels Hansen, Jens Wiiff, Trin Nicolajd.
11) Sønd. d. 13. trin. blev Niels Jenssen i Konghuus en datter døbt, kaldet Dorthe. Testes: Zara Anderses, Maria Nicolajd., Jens Hanssen.
12) Sønd. d. 11. aug. blev Hans Skoufogit en datter døbt, kaldet Maria. Testes: Maren Steffens, Maren Poulsd., Anders Hanssen.
13) Sønd. d. 18. trin. blef Johan Hansen en søn døbt, kaldet Hans. Test.: Niels Hansen, Anders Nissen, Maren Chrestens.
14) Sønd. d. 24. trin. blef Friderick Willhelm en datter døbt, kaldet Anna. Testes: Katrina Nielses, Johanne Hansd., Jacob Tingele.

Anno. 1744:
1) Paa fastelavns sønd. blef Chresten Pedersen en datter døbt, kaldet Maria. Testes: Katrin Nielses, Bodel Dinnesdatter, Anders Pedersen.
2) Paa sønd. tilforn som var sexagesima blef Søren Bonnigsen en datter døbt, kaldet Maren. Test.: Mettkatrin Nisses, Kiersten Pedersd., Jes Chrestensen.
Fol: 18
3) Onsdagen d. 4. martj blef Stephan Pedersen en søn døbt, kaldet Peder. Testes: Jacob Hansen, Peder Jepsen, Ingeborig Nisses.
4) Paa skier torsdag blev Simon Jepsen en datter døbt, kaldet Maren. Testes: Anna Kierstina Skou, Maren Sørens, Jacob Hanssen.
5) Paa 2den sønd. efter paaske blev Anna Poulsdatter sit uægte barn døbt, kaldet Niels. Testes: Claus Witt, Frantz Poulsen, Karen Jepsdatter.
6) Paa 3de sønd. efter paaske blev Peder Jepsen en søn døbt, kaldet Jeppe. Testes: Christian Pedersen, Hans Tingele, Katrin Nielses.
7) Samme dag blev Morten Bielmand en datter døbt, kaldet Katrina. Testes: Katrin Nielses, Anna Poulsd, Jochim Bielm.
8) Paa 4de sønd. efter paaske blev Søren Lauriten en søn døbt, kaldet Jeppe. Testes: Simon Jepsen, Hans Hansen, Elspe Rasmusd.
9) Paa samme dag blev Jens Pedersen en datter døbt, kaldet Johanne. Testes: Katrina Nielses, Marica Hansd., Lauritz Jespersen.
10) Paa 4de sønd. trin. blef Hans Johannesen en søn døbt, kaldet Hans. Testes: Anders Pedersen, Hans Lassen, Zophie Jensses.
11) Paa 5de sønd. trin. blef Jens Hansen Smed en datter døbt, kaldet Maria. Testes: Zara Anderses, Inger Lauesdatter, Anders Nissen.
12) Sønd. d. 13. sept. blev Hans Tingele en datter døbt, kaldet Kierstin. Testes: Karen Christians, Zidtzel Andresd., Nicolaj Hansen.
13) D. 18. trin. blev Anders Bielsmand en søn hiemdøbt af jordemoderen formedelst svaghed skyld.
14) Sønd. d. 25. trin. blef Chresten Jessen en datter døbt, kaldet Katrin. Testes: Karren Christians, Jomf. Elisabeth, mons. Borck.

Fol: 19
Anno. 1745:

1) Sønd. sexagis. blef Søren Pedersen en søn døbt, kaldet Peder. Testes: Olluf Pedersen, Jens Iversen, Maren Sørens.
2) Sønd. d. 28. martj blev Lauritz Matzen en datter døbt, kaldet Elisabeth. Testes: Mett Zophie Bergs, Anna Kierstin Skou, Peder Rasmusen.
3) Paa Maria bebudesis dag blef Anders Pedersen en datter døbt, kaldet Magreta. Testes: Kierstin Mogenses. Maria Nicolajd., Niels Tingele.
4) Samme dag blev Nis Lauritzen en søn døbt, kaldet Lauritz. Testes: Nis Andersen, Peder Rasmusen, Mette Katrin Hanses.
5) Sønd. d. 25. april blef Lauritz Jespersen en datter døbt, kaldet Zophie Dorthe. Testes: Anna Lucie Nielses, Marica Hansd., mons. Hagelund.
6) Sønd. d. 23. maj blef Hans Pedersen en søn døbt, kaldet Andreas. Testes: Simon Jepsen, Jacob Hansen, Bodel Dinnesdatter.
7) Paa 3de pintze dag blef Niels Jensen en søn døbt, kaldet Allbrecht. Testes: Mons. Bruun, Petter Hielm, Zidtzel Nielsd.
8) Sønd. d. 7. Trin. blev Christian Hansen en søn døbt, kaldet Christian. Testes: Katrin Nielses, Christian Pedersen, Jens Hansen.
9) Sønd. d. 22. Trin. blef Friderich Willhelm en søn døbt, kaldet Jeppe. Testes: Simon Jepsen, Zophie Jenses, Zophie Bergs.
10) Onsdagen efter d. 3. advent blev Outte Nielsen en datter døbt, kaldet Maria. Testes: Karen Christians, Maria Lauritzes, Peder Rasmusen.

Fol: 20
Anno. 1746:
1) Paa nyttaarsdag blef Jørgen Nielsen en datter døbt, kaldet Elisabeth. Testes: Karen Christians, Maren Dinneses, Hans Thomsen Studig[?]
2) Paa 1ste sønd. efter hell. 3 kongersdag blef Claus Witt en datter døbt, kaldet Anna Chatrina. Testes: Anna Lucie Nielses, Zophie Jenses, Dinnes Hierresen
3) Sønd. d. 2. jan. blef Mogens Chrestensen en søn døbt, kaldet Lars. Testes: Simon Jepsen, Jens Iversen, Katrin Nielses.
4) Onsdagen d. 9. febr. blev Anders Nissen en søn døbt, kaldet Nis. Testes: Christian Pedersen, Peder Rasmusen, Mari Nicolajd.
5) Fredagen d. 11. febr. blev Søren Bonnichsen en datter døbt, kaldet Magreta. Testes: Anna Kierstina Stouag, Karen Christians, Jens Iversen.
6) Sønd. sexag. blef Hans Jørgen Pottm.[Pottemager] en søn døbt, kaldet Christian. Testes: Jacob Hansen, Jens Wiff, Zophie Jenses.
7) Paa 1ste sønd. efter paaske blev Peder Jepsen en datter døbt, kaldet Katrin. Testes: Anna Lucie Nielses, Karen Christians, Jens Hanssen.
8) D. 1ste sønd. Trin. blev Peter Gabrielsen og [tom plads] Peters en søn døbt, kaldet Peder. Fød paa neste torsdag. Testes: Hans Pedersen, Jes Chrestensen, Silla Christ.datter.
9) Dend 4de fredag efter paaske blev Jens Nielsen og Inger Mari Jenses en søn døbt, kaldet Niels. Fød tilforn paa tiisdagen. Testes: Niels Hansen, Hans Nielsen, Mettmari Nisdatter.
10) Onsdagen d. 12. maj blef Jørgen Keddelsen og Dorthe Jørgens en søn døbt, kaldet Andreas, fød paa neste søndag. Testes: Karens Christians, Jacob Hansen, Hans Larsen.
11) Paa 3de sønd. trin. blev Johan Berg og Mett Zophia Bergs en datter døbt, kaldet Ann Kierstin, fød tilforn paa tissdagen Testes: Ann Kierst. Stou, Marica Anderses, Niels Tingele.
Fol: 21
12) Søndag d. 4. trin. blev Johan Hansen og Maren Johannes en søn døbt, kaldet Niels, er fød paa neste fredag. Testes: Dinnes Hierresen, Mathias Nicolaisen, Anna Lucie Nielses.
13) Sønd. d. 12. trin. blef Pouel Clausen og Bodel Pouels en søn døbt, kaldet Claus, fød paa neste fredag. Testes: Michel Jenssen, Pouel Hansen, Ingeborig Nisses.
14) Sønd. d. 22. trin. blef Jens Pedersen og Kiersten Jenses en datter døbt, kaldet Anna Chatrin, fød paa neste løverdag. Testes: Ann Kierstina Stou, Magdaleena Matzd., Jes Chrestensen.
15) Sønd. d. 23. trin. blef Hans Aarentsen og Inger Hanses en datter døbt, kaldet Magreta Lucie. Testes: Mad. Langeloes, Katrin Nielses, Peder Aarentsen.
16) Sønd. d. 1. adv. blef Steffen Pedersen og Johanne Steffens en datter døbt, kaldet Johanne fød tilforn paa fredag natten. Testes: Anna Lucie Nielses, Marica Anderses, Nis Sørensen.
17) Paa 3de juuledag blev Matz Lauesen og Elsabeth Matzes en søn døbt, kaldet Laue, fød paa 2den juuledag. Testes: Nis Andersen, Peder Rasmusen, Karen Christians.

Anno. 1747:
1) Paa kyndelmise dag [2. Febr.] blef Søren Lauritzen og Maren Sørens en datter døbt, kaldet Anna Katrin, fød tilforn paa mandagen. Testes: Anna Lucie Nielses, Triniche Dinnesd., Jeppe Sørensen.
2) Sønd. septuage[sim]a [29. januar] blef Simon Jepsen 2de piger børn døbt, kaldet Ellen og Maren, fød tilforn paa fredagen. Testes: Mad. Langelo, Bodel Dinnesd., Hans Hansen
3) Paa samme dag blev Niels Jensen i Konghuuset en datter døbt, kaldet Maren.
Fol: 22
Testes: Karen Christian[s?], Sivert Refsters kone i Colding, Bertel Sivardtsen.
4) Endnu paa samme dag blev Chresten Sørensen Rytter en søn døbt, kaldet Søren, fød tilforn paa løverdagen. Testes: Peder Ivesen, Chresten Nielsen, Mett Catrine Nisses.
5) Paa 2den sønd. efter paaske [d. 16. april] blev Chresten Jessen en datter [fejlagtig skrevet "datter"] døbt, kaldet Hans Christian. Testes: Mad. Hansen, Anna Luci Nielses, Jes Chrestensen.
6) Paa Maria besøgelses dag [sønd. d. 2. juli] blev Christopher Christophersen en datter døbt, kaldet Kierstin. Testes: Karen Christians, Ingeborig Nisses, Søren Pedersen.
7) Sønd. 6. trin. blef Peder Jepsen en datter døbt, kaldet Maria. Test.: Madam Langeloe, Anna Lucie Nielses, Jes Hansen.
[Indsat u. nr.] I dette aar paa fastelavns søndag blev Magret Jensd. it uægte barn døbt, kaldet Bodel Catrin. Test.: Katrin Tingeles, Maren Jensd., Jens Hendrichsen.
8) Sønd. d. 10. trin. blev Hans Pedersen en søn døbt, kaldet [Anders overstreget og rettet til:] Jeppe. Testes: Mad. Langeloe, Dinnes Hierresen, Peder Rasmusen.
9) Paa st. mikkels dag blev Outte Nielsen en søn døbt, kaldet Jeppe. Testes: Anna Kierst. Stou, Mogens Chrestensen, Hans Lassen.
10) Paa dend 18. trin. blev Peder Mathiasen en datter døbt, kaldet Maren. Testes: Anna Kierst. Stou, Gunder Jeppes, Dinnes Hierresen.
11) Paa dend 22. trin. blev Søren Pedersen en datter døbt, kaldet Silla Catrin. Testes: Mad. Langeloe, Anna Lucie Nielses, Jes Weber.
12) Paa aller helgens dag blef Lauritz Anthonisen en datter døbt, kaldet Silla. Testes: Mad. Langeloe, Anna Lucie Nielses, Matz Lauesen.
Fol: 23
13) Paa dend 1ste sønd. advent blev Lauritz Matzen en søn døbt, kaldet Matz. Testes: Ann Kierst. Stou, Anders Nissen, Outte Nielsen.

Anno. 1748: [Ny skrift i kirkebogen]
1) Paa d. 2den sønd. efter helig 3 kong blef Jens Hanssen Wyff og sin hustru Silla Maria en søn døbt, kaldet Hans. Testos: Madam Langeloe, Niels Hansen, Christian Hansen.
2) Samme dag blev Hans Jørgen Pottem.[Pottemager] og Anna Kierstina Hanses en datter døbt, kaldet Anna Cathrin. Testos: Ann Lucie Nielses, Dinnes Hierresen, Simon Jepsen.
3) Paa onsdag d. 13. martj blev Peder Theilb. [= Teglbrænder] og Ann Maleen en datter døbt, kaldet Ann Dorthe. Testos: Mad. Langeloe, Elsabet Matzes, Jens Wyff.
4) Paa anden sønd. efter paaske blef Anders Nissen en datter døbt, kaldet Mette Cathrin. Moderens navn Marica Anderses. Testos: Ann Lucie Nielses, Mette Zophie Berg, Simon Jepsen.
5) Dend 4de sønd. efter paaske [d. 12. maj] blev Anna Chrestens nu enke en søn døbt, kaldet Chresten. Testos: Ann Lucie Nielses, Anders Nissen, Poul Hansen.
6) Paa Maria besøgels dag blev Hans Johannesen tillige Kiersten Hanses en datter døbt, kaldet Bodel. Testos: Mad. Langeloe, Zara Anderses, Chrestian Hansen.
7) Paa midsommerdag blev Jens Nielsen og Inger Mari Jenses en dater døbt, kaldet Gretta. Testos: Mad. Langeloe, Karen Christians, Hans Lassen.
8) Sønd. d. 2. trin. blef Mette Chrestensdatter sit uægte barn døbt, kaldet Karen. Testos: Anna Lucie Nielses, Maren Jensd, Mangels Brodersen.
9) Sønd. d. 13. trin. blev Lauritz Jeshpersen og Karen Laurizes en søn døbt, kaldet Jesper. Test.: Mad. Langelo, Dinnes Hierresen, Matz Jenssen.
Fol: 24
10) Sønd. d. 15. trin blev Mogens Christensen og sin hustru Kiersten en søn confirmeret ved daaben, kaldet Peder. Testos: Madam Langeloe, Dienes Hierrresen, Hans Lassen.
11) Paa mikkelsdag blev Hans Aarentsen og sin hustru Inger en søn døbt, kaldet Aarent. Testos: Mad. Langeloe, Dinnes Hierresen, Anders Nissen.
12) 3de sønd. efter Michalj blef Karen Jensdatter sit uægte barn døbt, kaldet Maren, var fød neste fredag. Test.: Catrina Nicolajes, Catrin Bielmands, Niels Tingelev.
13) Sønd. d. 1ste adv. blev Anders Pedersen og Zara Anderses en søn døbt, kaldet Matz, var fød neste torsdag. Testos: Madam Langelo, Simon Jepsen, Hans Lassen.
14) Dend 4. adv. blef Nis Lauritzen en datter døbt, kaldet Christina, var fød neste fredag. Moderens navn er Ingeborig Nisses. Test: Madam Langelo. Bodel Dinnesdatt., Simon Jepsen.

Anno. 1749:
1) Palmarium [= 30.marts] blev Jørgen Keddelsen og Dorthe Jørgens en datter døbt, kaldet Kiersten. Testos: Cathrin Bielmands, Cathrin Thomasdatt[er], Mathias Nicolaisen.
2) Dend 2den sønd. efter paaske blev Hans Pedersen og Mette Cathrina Hanses en datter døbt, kaldet Maria, var fød neste løverdag. Testos: Madam Langeloh, Ann Lucia Nielses, Simon Jepsen.
3) Paa jubilate [= 27. april] blev Jens Iversen og Kiersten Jenses en søn døbt, kaldet Iver, var fød neste løverdag. Test: Madam Langeloh, Trine Dinnisdatter., Dinnes Hierresen.
4) Paa 2den pintzedag blev Chresten Mikkelsen og Annmaria Chrestens en datter døbt, kaldet Ann Giertrud, var fød neste løverdag. Testos: Ann Lucia Nielses, Cathrin Thomasdatter, Dins Hendrichsen.
5) Sønd. d. 4de trin. blev Jens Pedersen og Kiersten Jenses en datter døbt, kaldet Anna Lucie, var fød neste torsdag. Testos: Anna Lucie Nielses, Maren Sørens, Jens Matzen.
Fol: 25
6) Sønd. d. 5. trin. blev Søren Bonnigsen og Kiersten Sørens en datter døbt, kaldet Karen, var fød neste onsdag. Testos: Anna Lucie Nielses, Ingeborig Nisses, Pouel Clausen.
7) Sønd. d. 9. trin. blef Søren Marcusen og Kiersten Sørens en søn døbt, kaldet Mathias, fød paa neste fredag. Testos: Mad. Langeloh, Jens Hansen, Mangels Brodersen.
8) Paa mikkelsdag blev Jørgen Nielses og Leena Jørgens en søn døbt, kaldet Thomas, fød paa torsdagen. Testos:Maren Dinneses, Jeppe Sørensen, Jens Hansen.
9) Søndag d. 22.trin. blef Matz Lauesen og Elsabeth Matzes en søn døbt, kaldet Christian, fød paa neste fredag. Testos: Madam Langeloh, Simon Jepsen, Peder Nissen.
10) Dend 4. adv. sønd. blev Søren Lauritzen og Maren Sørens en søn døbt, kaldet Lauritz, fød om neste onsdag. Testos: Ann Lucie Nielses, Dinnes Hierresen, Poul Hansen.
11) Paa samme dag blev Hans Lassen og Maren Hanses en datter døbt, kaldet Mette, fød om løverdagen. Testos: Jomf. Florentina, Zophie Jenses, Niels Hansen.
12) Udj samme aar torsdagen d. 29. may blev Hans Matzen og Kiersten Nisdatter dieres uægte barn confirmeret ved daaben og tilforn var hiemdøbt, kaldet Kiersten.

Anno. 1750:
1) Torsdagen d. 8. jan. blev Hendrich Morwille og Zophia Magdaleena en søn døbt, kaldet Friderich Christian. Testos: Madam Langeloh, oberstz Brochdorf, mons. Ludewig.
2) Sønd. sexag. blev Jens Jenssen og Maria Jenses en søn døbt, kaldet Mathias, fød paa tiisdagen. Testos: Anna Lucie Nielses, Jens Hanssen, Lorentz Lorentzen.
3) Onsdagen d. 11. martj blef Anders Nissen og Marica Anderses en søn døbt, kaldet Christian, fød paa tiisdagen. Test.: Ann Lucie Nielses, Dinnes Hierressen, Peder Rasmussen.
Fol: 26
4) Sønd. d. 15. martj blev Peder Jepsen og Kierstine Peders en søn døbt, kaldet Jørgen, fød om onsdagen. Test.: Kiersten Willhelms, Hendrich Morwille, Christian Hansen.
5) Maria bebudelsisdag blef Peder Mathisen og Magreta Peders en datter døbt, kaldet Karen, fød om tiisdagen. Test.: Mette Cathrin, Maria Christians, Pouel Hansen.
6) 2den paaske dag blev Karen Ollufs datter sit uægte barn døbt, kaldet Anna Maria, var fød om mandagen. Test.: Zophie Jenses, Woldborig Biering[s], Anders Nissen.
7) 3de paaske dag blev Chresten Jessen og Magdaleena Chrestens en søn døbt, kaldet Hans Christian, fød paa søndag. Test.: Madam Langeloh, Kiersten Simonsd., Christian Hansen.
8) 2den sønd. efter paaske blev Hans Sørensen og Maria Hanses datter døbt, kaldet Karen. Test.: Ide Magr. Langelo, Woldborg Jørgensdatter, Knud Nissen.
9) Paa christihimmelfarths dag dend 7. majus blev Jens Hanssen Wyff og Silla Maria Jenses en datter døbt, kadlet: Annmarj. Test.: Mad. Langeloe, Maren Dienses, Simon Jepsen.
10) Sønd. d. 13. trin. blef Jens Rassmusen og Mette Jenses i Konghuuset en søn døbt i kierken, kaldet Niels. Test.: Karen Christians, Jens Nielsen, Niels Hansen.
11) Sønd. d. 15. trin blef Lauritz Matzen en datter døbt, kaldet Maria, er fød om fredag morgen. Test.: An Kierstin Stouag., Peder Rasmusen.
12) Sønd. d. 19. trin. blef Christian Pettersen og Maren Christians en søn døbt, kaldet Peder, fød [er ikke anført]. Test.: Hendrich Morwille, Søren Lauritzen, mad. Langeloh.
13) Paa aller helgens dag blef Jens Hanssen og Maria Jenses en søn ved daaben conf. som paa neste torsdag var hiemmedøbt og kaldet Hans. Test.: Mad. Langeloh, Simon Jensen, Hans Hansen.
Fol: 27
14) Samme dag blev Hans Jørgen Skomager og [er ikke anført] en søn døbt, kaldet Andreas Hansen. Test.: Jurgen Hansen, Anna Luci Nielses, Dinnes Hierresen.
15) Paa 4de adv. sønd. blef Peder Christian og Malleena Peders en datter døbt, kaldet Anna Lucia. Test.: Anna Lucia Niels Degn, Marica Anderses.
16) Paa 2den juule dag blef Jens Nielsen og Inger Marj Jenses en søn døbt, kaldet Laue. Test.: Anna Lucia Niels Degn, Anders Pedersen, Anders Lauesen.

Anno. 1751:
1) Paa 2den sønd. efter hel. 3 kon. blev Stephan Pedersen og Johane Stephans en datter døbt, kaldet Christina. Test.: Gierstrud Marj Jockims, Woldborig Bierings, Karen Thomasd.
2) Paa samme dag blef Karen Sørens it egte barn døbt, kaldet Zara. at nemlig faderen Søren Pedersen var død. Test.: Anna Luci N.Degn, Karen Smids, Pouel Hans.
3) Paa første sønd. i faste blev Peder Rasmusen en søn døbt, kaldet Christian. Testos: Karin Christians, Ingeb. Dinnesdatter, Niels Poulsen.
4) Paa 3de sønd. i faste blev Lauritz Jespersen en søn døbt, kaldet Hans. Test.: Hendrich Morwille, Mad. Langeloh, Maren Pedersdatter.
5) Samme dag blef Christian Hansen Tingeler en søn døbt, kaldet Hans. Test.: Niels Hansen T., mad. Langeloh, Christian Hansen.
6) Paa Maria bebudelses dag blef Anmagreta Johannesdatter sit uægte barn døbt, kaldet Johann. Test.: Jomfr. Mari Elisabeth Brunsdatter, Mettmari Nisdatter, Pouel Hansen.
Fol: 28
7) Paa Mariabesøgelses dag blev Hans Lassen en søn døbt, kaldet Chresten. Test.: Mad. Langeloe, Dinnes Hierresen, Matz Jensen.
8) Sønd. d. 7. trin. blef Hans Hansen Pottemager en søn døbt, kaldet Hans. Test.: Anna Lucie N., Simon Jepsen, Jens Skræder.
9) Sønd. d. 11. trin. blef Søren Lauritzen en datter døbt, kaldet Karen. Test.: Anna Luci Nielses, Gunder Jeppes.
10) Samme dag Kiersten Hansdatter sit uægte barn døbt, kaldet Hans Hendrich. Test.: Morten Matzen, Giertra Maj Bielm. Lauritz [patronymet mangler].
11) Paa løverdagen d. 31. ocktobr. blev Hendrich Morwille en søn hiemdøbt for svaghedens skyld, kaldet Hendrich Christian.
12) Paa 1ste sønd. adv. blef Christian Hansen en søn døbt, kaldet Hans. Testos: Mad. Langeloh, Christian Pedersen, Magdaleen Matzes.
13) Paa samme dag blev Jens Hansen Smed og Maria Jenses en datter døbt, kaldet Maren. Test.: Anna Lucie N.degn, Gunder Jeppes, Anders Lauesen.
14) Endnu paa samme dag blef Rasmus Juulers datters uægte barn døbt, kaldet Kierstin, Test.: Cathrin Bielmands, Bodel Hansdatter, Niels Holling.
15) Paa 4de adv. sønd. blev Hans Pedersen og Mette Cathrine Hanses en datter døbt, kaldet Mettemaria. Test.: Mad. Langeloh, Elsabet Matzes, Peder Rasmussen.
16) Paa fredagen d. 31. Xde [= december] blev Søren Christensen og Maren Sørens et barn hiemdøbt for svagheds skyld, kaldet Anna.

Anno. 1752:
1) Paa 1ste sønd. efter hell. 3 kong. dag blef Mangels Brodersen og Stina Mangels en datter døbt, kaldet Dorthe.
Fol: 29
Test.: Anna Lucie N. Degn, Kiersten Magnuses, Pouel Hanssen
2) Paa 3de sønd. efter hell. 3 kongers dag blev Niels Johannesen og Magreta Lauritzdatter dieres uægte barn døbt, kaldet Maleen. Test.: Kathrin Nielses, Kiersten Wilhelms, Matz Nielsen.
3) Paa fastelavns sønd. blev Anders Nissen og Marica Anderses en datter døbt, kaldet Kierstin. Test.:Ann Lucie N. Degn, Karen Christians, Adam Nissen.
4) Paa 1ste sønd. i faste blev Hans Jacobsen Skoufogit en datter døbt, kaldet Anna Kathrin. Test.: Kiersten Hanses, Gunder Jeppes, Mathias Nicolajsen.
5) Den 2den sønd. i faste d. 27. febr. blev Morten Bielmand og Cathrine Mortens en datter døbt, kaldet Kiersten. Test.: Jomfr. Langelo, jomfr. Heleena. Poul Bielmand.
6) Dend 3de onsdag i faste blev Jens Nielsen og Ingermarj Jenses en Søn døbt, kaldet Laue. Test.: Ann Lucie Nielses, Simon Jeppes, Adam Nissen.
7) D. 3de sønd. i faste d. 5. martj, blev Jens Iversen og Kiersten Jenses en søn døbt, kaldet Peder. Test.: Anna Lucia Nielses, Peder Rasmusen, Anders Anthonjsen.
8) Paa mittfaste sønd. blev Niels Holling og Johanne Nielses en datter døbt, kaldet Maria. Test.: Mad. Langelo, Mad. Morwilles, Dinnes Hierresen.
9) Dend 5te sønd. i faste blev Jens Pedersen og Kiersten Jenses en datter døbt, kaldet Johanne. Test.: Anna Lucie Nielses, Ann Andresdatter, Matz Jensen.
10) Paa Maria Bebudelsesdag blev Lorentz Lorentzen
Fol: 30
og Mette Lorentzes en søn døbt, kaldet Rasmus. Test.: Mad. Langeloh. Matz Lauesen, Hans Lorentzen.
11) Paa schiertorsdag blev Jens Hansen Theilb. [= Teglbrænder] og Silla Marj Jenses en datter døbt, kaldet [navn er ikke anført]. Test.: Mad. Longeloh, Maria Jenses, Mathias Nicolajsen.
[Klik her for supplerende oplysninger]
12) Paa 1ste sønd. efter paaske blev sal. Jens Hansens enke Maria Jenses en datter døbt, blev kaldet Maria. Testos: Mad. Langeloh, Anna Lucie N.degn, Adam Nissen.
13) Paa 4de sønd. efter paaske blev Peder Mathisen og [fornavn er ikke anført] Peders en søn døbt, kaldet Mathias. Test.: Mad. Langelo, Peder Rasmusen, Matz Nielsen.
14) Sønd. d. 14. trin. blev Niels Iversen og Magreta Nielses en søn døbt, kaldet Jurgen. Test.: Ann Lucie Nielses, Niels Hansen, Jes Jurgensen.
15) Paa samme dag blev Søren Bonnigsen og Kiersten Sørrens en søn døbt, kaldet Jens. Test.: Bodel Peders, Hendrich Morwille, Anders Anthonjsen.
16) Paa st. mikkelsdag blev Søren Marcusen og Kiersten Sørens en søn døbt, kaldet Lauritz. Test.: Mad. Langeloh, Simon Jepsen, Jens Thommasen.
17) Sønd. d. 22. trin. blev Søren Christensen og Maren Sørens en datter døbt, kaldet Anna Lucia. Test.: Anna Lucie Nielses, Maren Sørens, Trouls Hansen.
18) Paa aller helgens dag blef Peder Rasmusen og Bodel Peders en datter døbt, kaldet Maren. Test.: Mad. Langeloh. Anna Kierstin Stou, Adam Nissen.
19) Onsdagen d. 8. nov. maanets prædicke blef en fattige mand Erich Nielsen
Fol: 31
Riiborig Heilwig Friderichdatter dieres egte barn døbt, kaldet Elsa Maria. Test.: Gunder Pouels, Ann Andresdatter, Jens Hendsrichsen.
20) Paa 1ste adv. sønd. blev Jurgen Nielsen og Leena Jurgens en søn døbt, kaldet Johannes. Test.: Gunder Jeppes, Simon Jepsen, Matz Lauesen.

Anno. 1753:
1) Paa nyttaars dag blef Hans Pedersen og Mette Cathrin en søn døbt, kaldet Christian. Testos: Karen Christians, Peder Rasmusen, Jes Pedersen.
2) Torsdagen d. 12. jan. blef Hendrich Morwille og Zophia Magdaleena Morwilles en datter døbt, kaldet [er ikke anført]. Test.: Frue obristzinde Broc[h]dorf, mad. Langeloh, mons. Frick.
3) Paa 1ste sønd. efter paaske blev Søren Willumsen og Karen Sørens en søn døbt, kaldet Willum. Test.: Anna Lucia Nielses, Stine Mangels, Hans Lorentzen.
4) Dend 5te sønd. efter paaske blev Hans Jurgen Schumager en datter døbt, kaldet Ann Cathrine. Test.: Anna Lucia N., Karen Christians, Jeppe Frost.
5) Sønd. d. 2. trin. blev Jens Jensen Møller en søn døbt, kaldet Morten. Test.: Mad. Langelo, Matz Lauesen, Hans Christensen.
6) Sønd. d. 6. trin. blev Jens Iversen en datter døbt, kaldet Maren. Test.: Ann Kiersten Stou, Bodel Peders, Christen Jessen.
7) Samme dag Johanne Nielsdatter sit uægte barn døbt, kaldet Peder.
Fol: 32
Test.: Kiersten Magnuses, Jens Matzen, Peder Pedersen.
8) Sønd. d. 7. trin. blev Jurgen Keddelsen en datter døbt, kaldet Dorthe. Testos: Mad. Langelo, Maria Hanses, Hans Lorentzen.
9) Sønd. d. 12. trin. blev Christian Hanssen Tingele en søn døbt, kaldet Niels. Test.: Mad. Langelo, Niels Hanssen, Hans Hanssen.
10) Sønd. d. 13. trin. blev Lorentz Weber en datter døbt, kaldet Kierstin. Test.: Mad. Langelo, Gunder Jeppis, Christen Weber.
11) Sønd. d. 16. trin. blev Peder Christian Theilb. [= Teglbrænder] en søn døbt, kaldet Christian. Test.: Mad. Langelo, Christian Hansen, Adam Nissen.
12) Paa aller helgens dag blev Trouls Hanssen en datter døbt, kaldet Cathrinmarj. Testos: Karen Simons, Anders Pedersen, Cathrin Nicolajd.
13) Jes Pedersen en datter dødfød d. 6. novembr.
14) Mandagen d. 12. novemb. blev Ancker Erichsen en datter døbt, kaldet Elsa Cathrin. Test.: Bodel Peders, Hans Jurgen, Peder Nissen.
15) Sønd. d. 1. advent blev Anders Nissen en datter døbt, kaldet Elsabeth. Testos: Ann Lucia N., Karen Simons, Johan Berg.
[Den følgende indførsel er igen overstreget, men afslører blandt andet, at oplysningerne om testes er usikker. Indførslen findes nemlig også på sin korrekte plads, se ovenfor år 1753 nr. 3:
16) Dend 1ste sønd. efter paaske blev Søren Willumsen en søn døbt, kaldet Willum. Test.: Ann Lucia N., Jep frost, Hans Christensen]

Fol: 33
Anno. 1754:
1) Paa sønd. sexagex. [= sexagesima den 17. februar] blev Pouel Hanssen en søn døbt, kaldet Pouel. Testos: Mad. Langelo, Anders Pouelsen, Laue Simonsen.
2) Paa 3de sønd. i faste blev Hans Lassen en søn døbt, kaldet Jens. Test.: Madame Langelo, Simon Jepsen, Johan Berg.
3) Samme dag Niels Iversen en datter døbt, kaldet Anna Magdaleena. Test.: Anna Lucia N., Bodel Pouels, Peder Pedersen.
4) Dend 2den sønd. i faste blev Peder Mathisen en datter døbt, kaldet Zidsel. Test.: Marica Anderses, Kiersten Magnuses, Peder Pedersen.
5) Paa 2den paaske dag blev Jens Hansen Theilb. [= Teglbrænder] en datter døbt, kaldet Anna Kierstin. Test.: Mad. Langelo, Cathin Nicolajs, Johan Berg.
6) Onsdagen d. 3. april blev Johan Friderich Rytter en datter døbt, kaldet Anna Magreta. [Test.:] Anna Lucia N., Mett. Zophi Berg, Johan Berg.
7) D. 5de sønd. faste blev Søren Christensen en søn døbt, kaldet Chresten [Test.:] Anna Lucie N., Maren Sørens, Matz Jensen.
8) D. 1. sønd. efter paaske blev Matz Lauesen en datter døbt, kaldet [navn er ikke anført].
9) Sønd. d. 2. trin. blev Jens Nielsen en søn døbt, kaldet Hans. [Test.:] Anna Lucia N., Marica Anderses, Anders Lauesen.
10) Sønd. d. 8. trin. blev Mangels Brorsen en datter døbt, kaldet Anna. [Test.:] Mad. Langelo, Maren Sørens, Hans Lorentzen.
Fol: 34
11) Hans Christensen Rytter blev it barn døbt, kaldet Mett Marj søndagen d. 12. trin. [Test.:] Mad. Langelo, Giertram Bielm., Peder Schnor.
12) Onsdagen d. 9. octobr. blev Jes Pedersen en søn døbt, kaldet Lauritz. [Test.:] Anna Luci N., Gunder Pouels, Simon Jepsen.
13) Sønd. d. 23. trin. blev Niels Holm en datter, døbt, kaldet Gunder Magreta. [Test.:] Mad. Langelo, Bodel Dauris[?], Rasmus Lorentz.
14) Onsdagen d. 4. dcbr. blev Peder Rasmusen en datter døbt, kaldet Maria. [Test.:] Mad. Langeloh, Mad. Krag, Morten Mortensen.

Ao 1755:
1) Onsdagen den 20. martj blev Jurgen Nielsen en datter døbt, kaldet Elsabeth. Test.: Madame Langelo, Elsabeth Thomases, Jens Thomasen.
2) Paa torsdagen for palmarum [= palmesøndag, torsdagen før = 20. marts] blev mons. Krag en søn døbt, kaldet Peter Hartwig. Test.: [er ikke anført].
3) Paa d. 5te sønd. efter paaske blev Niels Pedersen en datter døbt, kaldet Maleena. Test.: Madam Langelo, Mett. Cathrin Hanses, Peder Rasmusen.
4) Paa 6te sønd. efter paaske blev Søren Christensen en søn døbt [kaldet] Peder. Test.: Anna Lucie N., Jep Frost, Johan Dinckler.
5) Paa samme dag blev Peder Jepsen en datter døbt, kaldet Karen. Test.: Jomfru Hedewig, Marica Andersis, Morten Mortensen.
6) D. 1. trin. blev Christian Hansen en datter døbt, kaldet Ingeborig.
Fol: 35
Test.: [er ikke anført].
7) Sønd. d. 2. trin. blef Morten Mortensen en datter døbt Annamaria. Test.: Mad. Lageloe, mad. Krag, Niels Poulsen.
8) Paa samme dag Johan Friderich Berg en datter døbt, kaldet Elisabeth. Test.: Anna Lucia N., Marica Anderses, Johan Dinckler.
9) Paa onsdagen d. 11. junj blev Hans Jurgen Skomager en datter døbt [navn er ikke anført]. Test.: Anna Lucia N., Marica Troulses, Simon Jepsen.
10) Paa 3de sønd. trin. blef Peder Schwart en datter døbt, kaldet Kierstin. Test.: [er ikke anført]
11) Sønd. d. 12. trin. blef Jep Frost en liden datter daab confirm. var kaldet Maria. Test.: Mad. Langelo, mad. Krag.
12) Sønd. d. 14. trin. blev Peder Hansen en datter døbt, kaldet Gunder Maria. Test.: [er ikke anført].
13) Sønd. d. 15. trin, blef Anders Lauritzen en datter døbt Eleonora. Test.: Mad. Langelo, Mette Cathrin H., Chresten Weber.
14) Sønd. d. 16. trin blev Ancker Erichsen en søn døbt Andreas. [Test.:] Ann Lucie N., Jens Matzen, Matz Jensen.
15) D. 4. octob. blev Inger Jensdatters uægte barn døbt, kaldet Mette Kierstin.
Fol: 36
Test.: Kierstin Kochis, Maria Jensdatter.
16) D.22. Trin. blev Søfren Willumsen en datter døbt, kadlet: Maren. Test.: Mad. Langelo, Inger Tobackspinder, Thomas Thomasen.
17) Sønd. d. 24. trin. blef Hans Lorentzen en søn døbt, kaldet Jacob. Test.: Mad. Langelo, Jens Wyff, Rasmus Lorentzen.
18) Sønd. d. 26. trin. blef Trouls Hansen en datter døbt, kaldet Bodel Kierstin. Test.: [er ikke anført].
19) Paa 2den juuledag blef Anders Nissen en liden søn Confirm. ved daaben, var kaldet Hans. Test.: Anna Lucie N., Mons. Krag, Peder Nissen.

Anno. 1756:
1) Paa kyndelmise dag blef Johanne Jensdatter sit uægte barn døbt Hans. Test.: Kiersten WHelm [= Wilhelms], Anders Nissen, Laue Jensen.
2) Paa 5te sønd. epiph. blef Søren Lauritzen en datter døbt, kaldet Dorthe. Test.: Ann Lucia N., Elsabeth Matzes, Svend Pedersen.
3) Sønd. sepx. [= septuagesima den 15. februar] blef Christian Jensen en søn døbt Jens. Test.: Trinick Dinnesd., Mogens Christensen, Christen Weber.
3) D. 5te sønd. i faste blef Jens Wyff en søn døbt, kaldet Niels. Test.: Madame Langelo, Niels Nielsen Degn, Anders Nissen. [Uorden i nr. rækkefølgen].
4) Samme dag Jens Nielsen en søn døbt, kaldet Nis. Test.: Marica Anderses, Simon Jepsen, Chresten Matzen.
Fol: 37
6) Paa onsdagen d. 7. martj blef Leen Lasdatter sit uægte barn døbt, kaldet Hans. Test.: Karen Sørens, Lorentz Weber, Mogens Willumsen.
7) D. 1st sønd. efter paaske blev Niels Ull en en søn døbt Iver. Test.: Mogens Christensen, Matz Nielsen, Mad. Langelo.
8) D. 4de sønd. efter paaske blev Johan Dinckler en datter døbt, kaldet Cathrin Mari. Test.: Anna Lucia Nielses, Marica Anderses, Johan Frid. Berg.
9) D. 10. trin. blef Lorentz Weber en søn døbt Ludwig. Test.: Mad. Langelo, Jep Frost, Hans Lorentzen.
10) D. 15. trin. blev Søren Marcusen en datter døbt Elsabeth. Test.: Mad. Langelo, Mette Cathrin H., Cresten Weber.
11) Sønd. d. 18. trin. blev Jes Pedersen en søn døbt Peder. Test.: Anna Lucia N., Peder Rasmusen, Matz Jensen.
12) Sønd. d. 2. adv. blev Peder Mathisen en datter døbt, kaldet Karen. Test.: Marica Anderses, Inger Bergs, Chresten Nielsen.

Anno. 1757:
1) D. 1ste søndag ephiphanj blef Jens Jensen Møller en søn døbt, kaldet Morten. Test.: Madame Langelo, Matz Lauesen.
2) Paa torsdagen d. 20. jan. blef sogne degn Niels Nielsen en datters daab confirmeret i kierken som tilforn d. 9. jan. paa en søndag var hiemmedøbt og var kaldet Anna Cathrina Friis. Testos: Hr. regiment skrivers fru fra Colding bar og frøcken Bog af Colding holt barnet, hr. lieutnant Jansen stod mand fadder.
Fol: 38
3) D. 3de sønd. ephiphanj blev Peder Rasmussen en datter døbt, kaldet Mette Cathrin. Test.: Madame Langelo, Mette Cathrin Hanses.
4) Samme dag blev Hans Lorentzen en datter døbt, kaldet Magreta. Test.: Mad. Langeloh, Kiersten Christian.
5) Paa 2den sønd. i faste blev Jens Thommasen Smed en datter, kaldet Elsabeth. Test.: Mad. Langeloh, Kiersten Christian, Chresten Matzen.
6) Paa 5te sønd. i faste blev Hans Jurgen Skomager en datter døbt, kaldet Friderica. Test.: Bodel Peders, Silla Jenses, Chresten Matzen.
7) Den anden paaske dag blev Niels Pedersen en søn døbt, kaldet Simon. Test.: Madam Langelo, Laue Simonsen.
8) Paa samme dag blev Niels Holm en søn døbt, kaldet Thomas. Test.: Bodel Peders.
9) Paa samme dag blev Christian Tingle en søn døbt, kaldet Jens Test.: Kiersten Christian.
10) D. 2den sønd. efter paaske blev Mathias Nicolajsen en søn daab confirm. i kierken, kaldet Nicolaj. Test.: Mad. Langelo, Jens Wyff, Peder Hansen.
11) Samme dag blev Matz Lauesen en søn døbt, kaldet Peder. Test.: Trinicke Mortens, Dinnes Hierresen, Jepe Frost.
12) Paa 4de fredag efter paaske blev Anders Johannesen en søn døbt, kaldet Johan. Test.: Mad. Langelo, Johan F. Berg, Hans Nicolajsen.
Fol: 39
13) Paa 4de sønd. efter paaske blev Mons. Krag en datter døbt, kaldet Kierstina Magdaleena. Test.: Mad. Langelo, Trinnicke Mortens, Simon Jepsen.
14) Paa 3de sønd. efter paaske blev Peder Hansen en søn døbt, kaldet Hans Christian. Test.: Silla Mari Jenses, Anders Nissen, Matz Jensen.
15) Dend 5de sønd. efter paaske blev Peder Nissen en søn døbt, kaldet Nis. Test.: Mad. Langelo, mons. Carstensen Johan Dinckler.
16) D. 1ste trin. blev Maren Brodersdatter 2de uægte barn døbt kaldet Mickel og Dorthe. Test.: Mettmaria Nisdatter, Ingeborg Dinesdatter
17) D. 3. trin. blev [der er ikke anført mere]
18) Paa 10de trin. blev Jens Iversen en datter døbt, kaldet Maleen. Test.: Bodel Peders, Mette Catrin Hanses, Peder Pedersen.
19) Sønd. d. 11. trin. blev Søren Christensen en søn døbt, kaldet Christian. Test.: Anna Luci Nielses, Simon Jepsen, Matz Jensen.
20) Sønd. d. 12. trin. blef Jens Nielsen en søn døbt, kaldet Trouls. Test.: Anna Luci Nielses, Mogens Christensen, Christen Matzen.
21) Samme dag blev Hans Berg en datter døbt, kaldet Anne Cathrine. Test.: Mad. Langelo, Elsabeth Matzes, Peder Graver.
22) Sønd. d. 18. trin. blev Johan Berg en søn døbt, kaldet Johannes. Test.: Anna Peders, Niels Degn, Jens Wyff.
Fol: 40
23) Tiisdagen d. 22. oct. blev Chresten Nielsen Skræder en søn døbt, kaldet Niels. Test.: Anna Lucie N., Peder Rasmusen, Matz Jensen.
24) Dend 1ste adv. blev Trouls Hansen en datter døbt, kaldet Dorthe Kierstin. Test.: Anna Lucie Nielses, Silla Jens Wyffs.
25) D. 2. Adv. blev Anders Nissen en datter døbt, kaldet Kierstine. Test.: Anna Lucie N., Anna Peders, Morten Mortensen.
26) Torsdagen d. 8. Xbr. [= december] blev Hans Pedersen en datter døbt, kaldet Mette Maria. Test.: Mad. Langelo, Mari Jesses, Matz Lauesen.
27) Den samme dag blev Johan Dinckler en søn hiemdøbt, kaldet Hans. Derefter paa sønd. septugex. [= septuagesima, dvs. 22. januar den følgende år] blev ved daaben i kierken confir. Test.: Mad. Langelo, Nis Andersen, Peder Nissen.
28) Paa 2den juule dag blev Christian Jenssen en søn døbt, kaldet Jens Lauritzen. Test.:Trinicke Mortens, Dinnes Hierresen Andres Jens[en].

Anno. 1758:
1) Fredagen d. 3. febr. blev Niels Lauritzen og Anna Maria Ollufsdatter trolovede. [Indført i forkert register! Men er også anført i trolovelseregisteret].
2) Onsdagen d. 22. febr. blev Christian Hansen en søn døbt, kaldet Simon. Test.: Mad. Langelo, Simon Jepsen.
3) Paa skiertorsdag blev Morten Mortensen en søn døbt, kaldet Dinnes. Test.: Bodel Peders, mons. Krag, Anders Nissen.
Fol: 41
4) Paa 2den sønd. trin. blev Jes Pedersen en søn døbt, kaldet Hans. Test.: Anna Lucia N., Mathias Nicolajsen, Jens Nicolajsen.
5) Sønd. d. 4. trin. blev Jens Matzen en søn døbt, kaldet Anthonj. Test.: Mad. Langeloh, Simon Jepsen, Peder Rasmusen.
6) Sønd. d. 20. trin. blef Peder Jepsen en søn døbt, kaldet Jurgen. Test.: Mad. Langelo, Jens Hansen Wyff, Matz Nielsen.
7) Sønd. d. 21. trin. blev Jens Hansen Wyff en søn døbt, kaldet Christian. Test.: Mad. Langeloe, mons. Jens Krag, Matz Nielsen.
8) Sønd. d. 24. trin. blev Peder Schwart en datter døbt, kaldet Bodel. Test.: [er ikke anført].
9) Sønd. d. 25. Trin. blef Jens Chrestensen en datter døbt, kaldet Kiersten. Test.: Anna Lucie N., Kiersten Mogenses, Chresten Nielsen.
10) Samme dag blef Jens Thommasen en datter døbt, kaldet Kiersten. Test.: Mad. Langeloh, Trinick Mortens.
11) Sønd. d 2den adv. . blef Peder Nissen en søn døbt, kaldet Jurgen. Test.: Anna Lucie N., Peder Rasmusen, Anders Nissen.

Anno. 1759:
1) Paa 5te sønd. eph. blev Peder Rassmussen en datter døbt, kaldet Bodel Maria. Test.: Mad. Langelo, Elsabeth Matzes, Jens Wyff.
Fol: 42
2) Sønd. quinquagesima [ = 25. februar] blev Søren Willumsen en søn døbt, kaldet Søren. Test.: Silla Jensses, Christian Pettersen, Petter Theilb.
3) Paa samme dag Anders Anthonisen en søn døbt, kaldet Anthonj. Test.: Mad. Krags, Jepp Frost, Matz Jensen.
4) Fredagen d. 2. Martj blef Niels Holm en søn hiemdøbt, kaldet Thomas. Dend første sønd. efter paaske blev det lidet barns daab confir. i kierken ved moderens kierkegang. Test.: Madame Langelo, Peder Rasmusen, Pouel Nielsen.
5) Paa 2den paaske dag blev Chresten Nielsen Skræder en søn døbt i kierken, kaldet Thomas. Test.: Anna Lucie Nielsen, Christian Hansen, Matz Nielsen.
6) Paa 4de sønd. efter paaske blev Andreas Jensen Weber en søn døbt, kaldet Chresten. Test.: Madame Langlo, Christian Hansen, Peder Pedersen.
7) NB: Paa 3de paaske dag blev Hans Lorentzen en datter døbt i kierken, kaldet Maren. Test.: Madam Langelo, Elspet Matzes, Mathias Nicolajsen.
8) Dend 1ste trin. sønd. blev Johan Dinckler en søn døbt kaldet Johannes. Test.: Anna Lucia Nielsen, Anders Nissen, Mogens Willumsen.
9) D. 7. trin. sønd. blev Johan Friderich Berg en datter døbt, kaldet Mette Zophia. Test.: Mad. Langelo, Zophie Sørensdatter, Olluf Hansen.
10) Søndagen d. 18. trin. blev Mangels Brodersen en søn døbt, kaldet Jurgen. Test.: Giertramai Bielmand, Dinnes Hierresen, Jens Hendrichsen.
11) Sønd. d. 21. trin. blev konghuusmanden Jens Jensen en søn døbt, kaldet Jens. Test.: Mad. Lehmejer i Colding, Jurgen Jensen, Terckel Baegers[en][?]
Fol: 43
12) Sønd. d. 23. trin. blev Hans Lasen en datter døbt, kaldet Mette Kierstin. Test.: Mad. Langelo, Bodel Peders.
13) Sønd. imellem Juul og Nyttaar blev Nis Lassen en søn døbt, kaldet Hans. Test.: Mad. Langelo, Simon Jepsen, Jacob Steffensen

Ao 1760:
1) Paa sønd. septuag. blev Jens Nielsen en datter døbt, kaldet Karen. Test.: Anna Lucie Nielsen, Inger Johan Bergs, Anders Lauritzen.
2) Paa sønd. sexag. blev Chresten Matzen en søn døbt, kaldet Matz. Test.: Mad. Langelo, Simon Jepsen, Hans Matzen.
3) Paa samme dag blev Iver Jensen en søn døbt, kaldet Claus. Test.: Gunder Marj Pouels, Jurgen Mathisen.
Fol: 43
4) Dend 2den sønd. i faste blev Anders Nissen en datter døbt, kaldet Elsabe. Test.: Mad. Langeloh, Mett Cathrine Dincklers, Peder Hansen.
5) Paa sønd. midtfaste blev Christian Jensen en datter døbt, kaldet Inger. Test.: Trinicke Mortens, Inger Johan Bergs, Hans Pedersen Twed.
6) Dend 2den sønd. efter paaske blev Søren Marcusen en datter døbt, kaldet [navnet er ikke anført]. Test.: Ingeborig Dinnesdatter.
7) Dend 6te sønd. efter paaske blev Søren Christensen en datter døbt, kaldet Zidtzel. Test.: Anna Lucie Nielsen, Ingeborig Dinnesd., Peder Hansen.
Fol: 44
8) Sønd. d. 1ste Junj blef Trou[els] Hansen en datter fød og hiemdøbt af fostermoderen for barnet svagheds skyld, kaldet Jing[e?] [=Inge?]
9) Dend 1ste sønd. trin. blef Jurgen Loumand en søn døbt, kaldet Anders. Test.: Chresten Matzsen, Iver Jensen, Gunder Pouels.
10) Fredagen d. 1. August blev Peder Nissen to sønner hiemdøbt, kaldet Niss og Lauritz.
11) Sønd. d. 12. trin. blev Jens Hansen Wyff en datter døbt, kaldet Catrin. Test.: Mad. Langelo. mad. Krag, Peder Chrestensen.
12) Sønd. d. 13. trin. blef Jurgen Mathiesen en søn døbt, kaldet Jens. Test.: Ingerborig Laues, Hans Martzen, Søren Jensen.
13) Sønd. d. 15. trin. blev Karen Chrestensdatter uægte barn døbt kaldet Chresten [gentaget: kaldet Chresten]. Test: Marica Anderses, Johann Fr. Berg.
Fol: 44
14) Paa samme dag blev Peder Pedersen en datter døbt, kaldet [navnet er ikke anført]. Test.: Trinicke Mortens, Ingeborig Laues.
15) Sønd. d. 16. trin. blev Hans Jurgen Sckomager en liden datter daab confirmeret her i kierken, som for en 6 ugers tid tilforn var hiemmedøbt, var kaldet Christiana Juliana. Test.: Mad. Langelo, Gunder Jeppis, Jep Simonsen.
16) Torsdagen d. 16. Octobr. som var jubel fest angaaende suverinetet, paa samme tid blev Hans Pedersen Weber en søn døbt, kaldet Peder. Test.: Karen Peders, Laue Simonsen.
17) Sønd. d. 22. trin. blev Laue Simonsen en datter hiemdøbt, kaldet Ingeborig.
Fol: 45
18) Sønd. d. 25. trin. blev Morten Mortensen en datter døbt, kaldet Maren. Test.: Mad. Langelo, Elsa Christians, Peder Rasmusen.
19) Sønd. d. 2. adv. blev Andreas Jensen en søn døbt, kaldet Jens. Test.: Elsa Christians, mons. Krag, Christian Jensen
20) Paa sønd. imellem juul og ny[t]aarsdag blev Christian Hansem en søn døbt, kaldet Lauri[tz]. Test.: Mad. Langelo, Morten Mortensen, Peder Rasmusen.
21) Paa samme dag blev Rasmus Lorentzen en søn døbt, kaldet Jacob. Test.: Elsabeth Matzes, Jens Hansen Wyff, Johan Friderich Berg.

Anno. 1761:
1) Paa sønd. sexag. blev Lothe sal. Anders Anthonisen en liden søn døbt, kaldet Anders. Barnet var hiemedøbt. Test.: Mad. Hielmdrup, mons. Krag, Jep Simonsen.
2) Paa onsdagen d. 25. febr. blev Nis Larsen en datter døbt, kaldet Mette. Test.: Bodel Peders, Maria: Hans Tingles, Peder Theilbrend.
3) Paa mittfaste blev Jens Frandtsen en liden søns daab confirmeret i kiercken tillige med moderens kierckegang. Hand var fød i juule helligedage, og blev hiemdøbt, kaldet Ancker. Test.: Anna Lucia N.Degns, Simon Jepsen, Dinnes Hierresen.
4) Paa 2den paaske dag blev Christian Hansen Tingele en liden søn døbt, kaldet Jacob. Test.: Elsa Christians, gl. Johan Berg, Hans Matz[en].
Fol: 46
5) Paa dend store bod og bededag som er dend 4de fredag efter paaske blev Jens Iversen en datter døbt, kaldet Maria. Test.: Bodel Peders, Maria Tingeles, Peder Theilb.
6) Christi himmelfarts dag blev Matz Nielsen en søn døbt, kaldet Niels. Test.: Mad. Langelo, Morten Mortensen, Christian Thullesen.
7) Paa st. hansdag blev Lorentz Lorentzen en datter døbt, kaldet Mette Kattrin. Test.: Mad. Langelo, Gunder Jeppis, Pouel Skack
8) Paa 6te sønd. trin. blev Peder Mathisen en rytter en liden søn døbt, kaldet Hans.
9) Paa Maria besøgelses dag blev Barbara Andresdatter sit uægte barn døbt, kaldet Ingeborig. Test.: Ingeborig Laues.
10) Sønd. d. 11. trin. blev Trouls Hansen en søn døbt, kaldet Jens Hansen, efter sin moders første mand. Test.: Silla Mari Jenses, Hans Nicolaisen, Laue Simonsen.
11) Sønd. d. 12. trin. blev Peder Nissen en datter døbt, kaldet Anna Maria. Test.: Mad. Hielmdrup bar, Bodel Peders holt, Johan Pettersen.
12) Sønd. d. 13. trin. blev Jens Christian Smed éndatter døbt, kaldet Mett Kierstin. Test.: Anna Lucie Nielsen, Elsa Christians, Matz Jenssen.
13) Sønd. d. 18. trin. blev Peder Rasmusen en søn døbt, kaldet Dinnes [senere sognef. i Vonsild]. Test.: Elsabeth Matzes, Dinnes Hierresen, Laue Simonsen.
Fol: 47
14) Sønd. d. 20. trin. blev Jens Jensen en liden søns daab confirmeret i kiercken tillige med moderens kierkegang, barnet var for en 6 ugers tid hiemmedøbt, kaldet Matz. Test.: Maria Troulses, Jesper Brunswig.
15) Paa sønd. d. 23. trin. blev Laue Simonsen en søn døbt, kaldet Simon. Test.: Mad. Langeloe, Dinnes Hierresen, Jep Simonsen.
16) Sønd. d. 25. trin. blev Chresten Nielsen Skræder en søn døbt, kaldet Niels. Test.: Anna Luci Nielsen, Jens Hansen Wyff, Johann Dinkler.
17) Sønd. d. 27. trin. blev Johan Friderich Berg en datter døbt, kaldet Birthe Cathrin. Test.: Anna Lucie Nielsen, Trinniche Mortens, Laue Simonsen.
18) Paa anden juule dag blev Niels Holm Snedker[?] en datter døbt, kaldet Mette Cathrina. Test.: Silla Jens Wyfs, Ingeborig Nisses, Christian Thullesen.

Anno. 1762:
1) Paa 2den sønd. efter hell. 3 kong. dag blev blev konghuusmanden Jens Jensen en søn døbt, kaldet Anders. Test.: Bodel Peders, Christian Hansen, Niels Jepsen.
2) Paa 3die sønd. Epiph. blev Hans Pedersen Tved en datter døbt, kaldet Dorthe. Test.: Anna Lucie Nielsen, Trinnicke Mortens, Peder Nissen.
3) Paa sønd. septuag. blev Anders Nissen en datter døbt, kaldet Mette Maria. Test.:
Fol: 48
Peder Nissens kone, Silla Marj Jens Wyffs, Matz Lauesen.
4) Sønd. sexag. blev Jacob Steffensen en datter døbt, kaldet Johanne. Test.: Trinicke Mortens, Bodel Peders, Johann Bielmann.
5) Paa onsdagen i faste dend 17. martj blev Peder Hansen en datter døbt, kaldet Mette Maria. Test.: Mad. Langeloe, Elsabeth Matzes, Hans Nicolajsen.
6) Paa mittfaste sønd. blev Matz Nielsen en datter døbt, kaldet Kiersten Test.: Anna Lucie Nielsen, Elsabeth Christians, Hans Jurgen.
7) Torsdagen d. 1. april blev Lauritz Hansen en datter døbt, kaldet Kiersten. Test.: Mad. Langeloe, Trinicke Mortens, Jens Thommesen Smed.
8) Paa 1ste paaske dag blev Christian Jensen en datter døbt, kaldet Anna Magreta. Test.: Trinicke Mortens, Gunder Jeppis, Andreas Jensen.
9) Dend 1ste sønd. efter paaske blev Johan Dinckler en datter døbt, kaldet Mette Zophia. Test.: Anna Lucie Nielsen, Karen Peders, Jens Hansen Wyff.
10) Paa samme dag blev Søren Willumsen en datter døbt, kaldet Kierstena. Test.: Ingeborig Laues, Trinicke Mortens, Pouel Jepsen.
11) Paa 2den sønd. efter paaske blev Mangels Brodersen en søn døbt, kaldet Hans. Test.: Bodel Peders, Søren Lauritzen, Andres Jensen.
12) Paa 5te sønd. efter paaske blev Mathias Nicolaisen en søn døbt, kaldet Hans.
Fol: 49
Test.: Mad. Langelo, Matz Lauesen, Peder Rasmusen.
13) Sønd. d. 3. trin. blev Mogens Willumsen en søn døbt, kaldet Willum, fød paa fredagen. Test.: Elsa Christians, Jens Matzen, Pouel Jepsen.
14) Sønd. d. 7. trin blev en aftackede rytter, navnl. Christoff Friderich Stak[?] et drengebarn døbt, kaldet Jacob Friderich, det var fød paa neste torsdag. Test.: Ingeborig Laues, mons. Krag, Niels Jepsen.
15) Sønd. d. 8. trin. blev Hans Matzen en søn døbt, kaldet Matz. Det blev fød paa onsdagen. Test.: Anna Lucie Nielsen.
16) Sønd. d. 9. trin. blev Søren Christensen en datter døbt, kaldet Cathrina. Det blev fød paa neste fredag. Test.: Anna Lucie Nielsen, Trinicke Mortens.
17) Sønd. d. 11. trin. blev Hans Jurgen Sckomager en søn døbt, kaldet Emanuel. Det blev fød paa neste løverdag. Test.:Ingeborig Laues, Simon Jepsen, Morten Mortensen.
18) Sønd. d. 17. trin. blev Peder Pedersen en datter døbt, kaldet Zidtzel. Det blev fød paa dagen tilforn. Test.: Maren Hanses, Bodel Mathises, Hans Rasmusen.
19) Sønd. d. 24. trin. blev Hans Lorentzen en datter døbt, kaldet Annamaria. Det var fød om løverdagen tilforn. Test.: Madam Langelo, Silla Jens Wyfs, Hans Jacobsen.
20) Sønd. d. 4. advent blev Jurgen Mathisen en datter døbt, der var fød paa neste fredag. Blev kaldet Johanne. Test.: Mad. Langelo, Ingeborig Laues, Jesper Brunsvig.

Fol: 50
Anno. 1763:
1) Paa 3die sønd. ephp. blev Christian Hansen en datter døbt, kaldet Kiersten. Det blev fød tilforn paa neste onsdag. Test.: Anna Lucia Nielsen, Ingeborig, Laues, Jens Hansen Wyff.
2) Samme dag blev Niels Holm en datter døbt, kaldet Mette Kierstina. Det blev fød paa fredagen tilforn. Test.: Trinick Mortens, Kiersten Willhelm, Jacob Steffensen.
3) Paa søndagen septuag. blev Andreas Jensen en datter døbt, kaldet Anna Maleena. Det blev fød paa neste søndag tilforn. Test.: Anna Lucia Nielsen, Trinick Mortens.
4) Sønd. quinquag. blev Silla Jesdatter sit uægte barn døbt, her i kiercken, kaldet Nis. Det var 3 dage gammel. Test.: Inger Johannes, Mette Cathrin Dincklers, Peder Nissen.
5) Paa 3die sønd. i faste blev Peder Nissen en datter døbt, kaldet Mette Kathrine. Det var fød paa neste fredag. Test.: Mad. Langelo, Mette Catrin Matzes, Nis Andersen.
6) Paa samme dag blev Iver Jensen en datter døbt, kaldet Karen. Det var fød paa neste fredag. Test.: Maria Troulses, Gunder Maria Poulses, Claus Pedersen.
7) Paa 1ste sønd. efter paaske d. 10. april blev Christina Thullesen en søn døbt, kaldet Anders. Det var fød paa neste mandag tilforn. Test.: Anna Lucia Nielsen, Jens Thullesen, Laue Simonsen.
8) Paa d. 2den sønd. efter paaske blev Jens Hansen Wyff en datter døbt, kaldet Anna. Det blev fød paa neste fredag natten. Test.: Anna Lucie Nielsen, Bodel Peders, Christian Hansen.
9) D. 3die sønd. efter paaske blev Hans Ollufsen en datter døbt, kaldet: [navn er ikke anført].
Fol: 51 [er blank, mærket: vend]
Fol: 52
[9)] Sønd. d. 6. trin. blev Hans Lauesen en søn døbt, kaldet Christian. Det var fød neste fredag. Test.: Mad. Langelo, mons. Krag, Jep Simonsen.
10) Sønd. d. 16. trin. blev Søren Marcusen en datter døbt, kaldet Birtte Kierstin. Det blev fød paa neste fredag. Test.: Sille Jenses, Karen Sørens, Lauritz Hansen.
11) Sønd. d. 17. trin. blev Morten Mortensen en datters daab confirmeret i kiercken. Hun var for en 8te dages tid hiemdøbt, var kaldet Maren. Test.: Jomfru Friderica Langelo, jomfru Stina Hansen, Pouel Jepsen.
12) Sønd. d. 22. trin. blev Trouls Hansen en datter døbt, kaldet Magreta. Barnet blev fød paa neste torsdag. Test.:Silla Jens Wyfs, Hans Petter.
[næste nummer er på grund af præstens læsefejl nr. 23 i stedet for nr. 13]
23) Erindres paa neste søndag for Mickelj. Blev Rasmus Lorentzen en søn døbt, kaldet Lorentz. Det blev fød paa neste torsdag. Test.: Karen Peders, Poul Schack, Niels Jepsen.
24) Sønd. d. 24. trin. blev Johan Bielmand en søn døbt, kaldet Morten. Det blev fød paa neste torsdag. Test.: Jomfr. Friderica Langelo, mons. Krag, Christian Jensen.
25) Sønd. d. 1. adv. blev Laue Simonsen en datter døbt, kaldet Maren, var fød om neste løverdag. Test.: Anna Lucia Nielsen, Elsa Christians, Peder Rasmusen.
26) Paa 2den juuledag blev Lauritz Hansen en datter døbt, kaldet Kiersten. Det blev fød paa neste natt. Test.: Elsa Christians, Cathrina Jenses, Peder Schwart.

Fol: 53
Anno. 1764:
1) Paa 4de sønd. efter hell. 3 kong. blev Hans Matzen en søn døbt, kaldet Nicolaj. Det var fød paa neste [dagen mangler]. Test.: Anna Lucia Nielsen, mons. Krag, Matz Jensen.
2) Paa kyndelmise dag blev Peder Hansen en søn døbt, kaldet Nicolay. Det var fød paa neste onsdag. Test.: Bodel Peders, Jes Pedersen, Morten Mortensen.
3) Sønd. sexag. blev Matz Nielsen en datter døbt, kaldet Mette Kierstin. Det blev fød paa neste fredag. Test.: Silla Jenses, Bodel Mathises, Peder Rasmusen.
4) Paa 1ste sønd. i faste blev Peder Rasmusen en søn døbt, kaldet Rasmus. Det blev fød paa neste mandag. Test.: Mad. Krags, Matz Lauesen.
5) Paa mittfaste d. 1. april blev Jens Nielsen en søn døbt, kaldet Matz. Det blev fød paa neste tiisdag. Test.: Karen Peders, Mogens Chrestensen, Anders Pedersen.
6) Paa samme dag blev Johann Friderich Berg en søn døbt, kaldet Johannes. Det blev fød paa neste torsdag. Test.: Silla Jenses, Johann Dinckler, Poul Pouelsen.
7) Dend 1ste sønd. efter paaske blev Jurgen Jensen en søn døbt, kaldet Jens. Barnet blev fød neste torsdag. Test.: Silla Marj Jenses, Pouel Hansen, Peder Pedersen.
8) Paa 3die sønd. efter paaske dend 13. may blev Jes Pedersen en datter døbt, kaldet Kiersten. Barnet var fød neste onsdag. Test.: Trinicke Mortens, Gunder Mari Pouels, Peder Hansen.
9) Paa 4de sønd. efter paaske blev Jens Christian Smed en søn døbt, kaldet Peder. Det var fød neste torsdag. [Test.:] Anna Lucia Nielsen, Mette Magnusdatter, Jes Knudtsen.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]