1726-64 Trol.

Startside Op


Om indholdet af KB 1726-1764: Tryk på Op ovenfor.

Fol: 60
Ao 1726: Desponsati

1) Onsdagen d. 24. january [onsdag er den 23. januar?] bleff Pedersen og Elsabe Tøgersdatter desponeret.
2) Tiisdagen den 29. januarj blef Jens Sørensen og Maren Reimarksdatter trolofde.
3) 2den søndag efter paaske [d. 5. maj] blef Niels Jensen og Dorthe Nisdater trolofde.
4) Tiisdagen den 15. october blef Matz Jepsen og Bodel Chrestensdater trolofde.

Anno. 1727:
1) Onsdag den 1. october blef Hans Nielsen og Ellen Andersdater trolofde.
2) Torsdagen den 23. october blef Niels Lauesen og Maren Pouel Jodsens trolofde.
Fol: 61
3) Tiisdagen den 11. november blef Chresten Hansen og Maria Lermandsd. trolofde.
4) Torsdagen den 27. november blef Jens Pedersen af Gielballe og Magrete Matzdater trolofde.

Anno. 1728:
1) Torsdagen 15. aprillis blef Peder Matzsen og Zidtzel Pedersdater trolofde.
2) Tiisdagen den 1. junj blef Søren Jensen af Autrup og Johanne Nisdater trolofde.
3) Tiisdagen den 8. junj blef Hans Hansen Almind og Gund[er] Maria Mortensdater trolofde.
4) Tiisdagen den 10. agustj blef Matz Knudsen af Fieldom og Maria Hansdater trolofde.
5) Tiisdagen den 19. october blef Niels Jensen og Mette Stefensdater trolofde.

Anno. 1729: 
1) 1) Tiisdagen 15. februarj blef Claus Jomsen og Ann Dorte Lorentzdater trolofde. Betiente[?] hr. Krog i Biert [+ ulæselige 6-7 ord] 
2) Tiisdagen den 8. martj blef Jacob Lausen og Maren Hansdater trolofde. Betiente magister Hovmand i Kolding der faldt 22 rigsdl. 4 sk. [+ 1-2 ulæselige ord] mig 

Anno. 1730: [Ny skrift i kirkebogen] 
1) Torsdagen d. 13. april blev Hans Jepsen og Cathrine sal. Christen Christensens troloffvende.
2) Tiisdagen d. 2. may blev Peder Jepsen og Cathrine Hansdatter troloffvende.
3) Tiisdagen d. 9. may blev Anders Pedersen og Sara Matzdatter troloffvende.
[Igen oprindelig skrift i kirkebogen]
4) Torsdagen den 22. junj blef Hans Hansen og Maren Chrestensdater trolofde.
5) Torsdagen den 8. junj blef Christian Andreasen og Inger Klausis trolofde.
Fol: 62
6) Torsdagen den 16. november blef Jens Matzen og Sophia Jessens trolofde.
7) Torsdagen den 23. november blef Niels Hansen og Chatrin Matzdater trolofde.

1731:
1) Torsdagen den 10. may blef Stæfen Pedersen og Johanne Sørensdater trolofde.
2) Torsdagen den 5. julj blef Lauritz Hansen og Sophia Laussdater trolofde.
3) Torsdagen den 2. agust blef Niels Jensen og Kirsten Pedersdater trolofde.
4) Torsdagen den 27. september blef Teodosius Jacobsen Lund af Aandste og Maren Jensdater trolofde.
5) Torsdagen den 8. november blef Hans Johansen og Kirsten Lausdater trolofde.

1732:
1) Torsdagen den 10. januarj blef Jocom Windt og Ann Maria Pedersdater trolofde.
2) Tiisdagen den 13. maj blef Christian Pedersen og Karen Ebbisdater trolofde.
3) Tiisdagen den 20. maj blef Matz Pouelsen af Seest, og Kirstin Lausdater trolofde.
4) Torsdagen den 23. october blef Marten Bielman og Chatrine Kieldsdater trolofde.
5) Tiisdagen den 11. november blef Johan Nielsen og Dorte Hansdater trolofde.
6) Tiisdagen den 25. november blef Chresten Jensen og Magrete Knudsdater trolofde.

1733:
1) Torsdagen den 16. april blef Jens Nielsen og Chathrine Hansdater trolofde.
2) Tiisdag den 2den junj blef Jep Lausen og Sophia Lausis trolofde.
3) Onsdagen den 14. october blef Jacob Terckelsen og Bodel Jepsdater trolofde.
4) Same dato den 14 october blef Anders Mortensen og Anna Jensdater trolofde.
Fol: 63
5) Tiisdagen den 20. october blef Johan Hansen og Maren Pedersdater trolofde.
6) Tiisdagen den 3. november blef Christian Smed og Maria Pedersdater trolofde.

1734:
1) Torsdagen den 6. maj blef Jørgen Jepsen og Kirstin Chrestensdater trolofde.
2) Torsdag den 13. maj blef Hans Pedersen og Mette Chathrine Pedersdater trolofde.
3) Torsdagen den 10. junj blef Morten Laumand og Magdalen[e] Ifuers trolofde.
4) Torsdagen den 2. december blef Hans Hansen Tinglef og Maria Hansdater trolofde.

1735:
1) Tiisdagen den 5. julj blef Peder Jepsen og Kirstin Hansdater trolofde.
2) Torsdagen den 10. november blef Jens Andreasen og Maren Nielsdater trolofde.

1736: 
1) Torsdagen den 12. april blef Jørgen Nielsen og Karen Tomesdater trolofde.
[Igen skriften fra 1729 i kirkebogen]
2) Torsdagen d. 26. junj blef Mogens Chrestensen og Kiersten Lassdatter trolovede. [Ifølge Bauer er datoen enten tirsd. d. 26. juni el. tord. d. 26. juli].
3) Mandagen d. 29. octbr blef Hans Jepsen og Anna Maria Johannisdatter trolovet.
4) Fredagen d. 2. novembr blef Johan David Fischer og Catrina Chrestens trolovet.
5) Tiisdagen d. 20. nov. blef Niss Lauritzen og Ingeborig Lauritzdatter trolovet.

Anno. 1737:
1) Tiisdagen d. 29. jan. blef Hans Albreksen, og Maria Jørgensdatter trolovet.
2) Torsdagen d. 28. febr. blef Anders Lauritzen og Eleonora Pedersdatter trolovet.
3) Torsdagen d. 7. martj blef Chresten Andersen og Dorte Hansdatter trolovet.
Fol: 64
4) Fredagen d. 5. april, blef Michel Iversen og Maren Brodersdatter trolovet.
5) Torsdagen d. 25. april blef Ped[er] Chrestensen Heckenfeld og Mar[ie] Pedersdatter trolovet.
6) Tiisdagen d. 7. may blef Povel Jepsen og Maren Pouels trolovet.

Ao 1738: [Igen den tidligere skrift i kirkebogen]
1) Torsdag d. 12. junj blef Jepp[e] Lassen og Metta Katrina Anthonjdatter trolovede.
2) Onsdagen d. 25. junj blef Jørgen Keelsen og Anna Dorthe Andrea[s]datter trolovede.
3) Tiisdagen d. 29. julj blef Chrest[en] Erichsen og Maren Chrestensdat[ter] trolovede.
4) Torsdag d. 21. aug. blef Pede[r] Nielsen Hugger, og Leena Boyesda[tter] trolovede.
5) Torsdagen d. 4. 7br. [= september] blef Chres[ten] Jessen og Magdaleena Hansdatter trolovede.

Ao 1739:
1) Tisdag d. 21. april blef soldaten Hans Pedersen og Anna Jensdatter trol.
2) Torsdag d. 30. april blef Morten Madsen og Maria Madsdatter trol.
3) Tisdagen d. 7. julj blef Mathias Jensen og Mette Friderichs trolovet.
4) Torsdag d. 13. aug. blef Friderich Wilhelm og Kiersten Jepsdatter trolovet.
5) Torsdag d. 27. aug. blef Jens Pedersen og Susanna Andreasdatter trolovet.

Ao 1740:
1) Tisdag d. 22. martj blef klocker Niels Mickelsen Rønn af Frideritia og Elsa Boyes trolovet.
2) Tisdag d. 28. juni blef Esckild Hansen og Maren Pouels trolofde.

Anno. 1741:
1) Tirsdagen d. 28. febr. blef Jeppe Jespersen af Stenderup og Sophia Jeppes trolofde.

Anno. 1742:
1) Torsdagen d. 24. maj blef Niels Nielsen Degn og Anna Lucia, Iver Brunsdatter trolovede.
Fol: 65
2) Torsdagen d. 5te april blef Søren Pedersen og Kierste[n] Jensdatter trolovet.
3) Torsdagen d. 6te Xte [= december] blev Anders Johannesen Bilema[nd] og Annicken Chrestensdat[ter] trolovet.

Anno. 1743:
1) Torsdagen d. 3. jann. blev Chresten Pedersen og Maren Jenses trolovet.
2) Torsdag d. 9. may blef Christian Hanssen og Maria Chrestensdatter trolovet.
3) Tiisdagen d. 18. junj blef Pou[l] Frantzen og Bodel Andersda[tter] trolovet.
4) Torsdag d. 15. aug. blef Christian Chrestensen og Mar[en] Poulsdatter trolovet.
5) Onsdagen d. 2. octobr. blev Jens Pedersen og Kiersten Hansdatter trolovede.
Foranstaaende at være rigtig testeres d. 31 december 1743 
I.[?] C. Langelo

Anno. 1744: 
1) Torsdagen d. 6. aug. blev Jacob Hansen og Bodel Clausdatter trolovede.
2) Tiisdagen d. 1. deccembr blef Lauritz Jespersen og Karen Hansd. trolovede.
3) Tiisdagen d. 15. Xbr. [= december] blev Oute Nielsen og Mette Catrin Jeppis trolovde.

Ao 1745:
1) Fredagen d. 26. jan. [Ifølge Bauer er det tirsd. d. 26. jan. eller fred. d. 26. feb.] blev Hans Rasmusen og Karen Matzdatter trolovet.
2) Tiisdagen d. 29. junj blev Hans Jørgen Pottemag. og An Kierstina Christiansd. trolovede.
3) Torsd. d. 14. octob. blev Anders Nissen og Maria Iversdatter trolovede.
4) Onsdagen d. 20. octob. blef Marcus Hansen og Elisabeth Iversd. trolovede.
Fol: 66
5) Torsdagen d. 21. octobr. blef Johannes Gødertzen og Karen Jepsdatter trolovede.
6) Tiisdagen d. 16. 9br. [= november] blef Jens Nielsen og Inger Marj Laursdatter trolovede.

Ao 1746:
1) Tiisdagen d. 22. junj blef Chresten Sørrensen og Anna Pedersdatter trolovet.
2) Torsdagen d. 24. junj blef Matz Lauesen og Elspe Rasmusdatter trolovet.
3) Torsdagen d. 21. julj blev Hans Aarentsen og Inger Matzdatter trolovet.
4) Torsdagen d. 27. oct. blev Peder Mathiasen og Magr[e]ta Hansd. trolovet.
5) Paa 1ste tiisdag efter d. 2. ad[v.] [= d. 6. dec.] blev Jens Hansen Wyff og Silla Mari Christiansd. trolovede.

Ao 1747: 
1) Tiisdagen d. 10. jan. blev Jeppe Andersen og Bodel Jacobs trolovede. 
2) Tiisdagen d. 13. junj blev Niels Pedersen og Karen Jensdatter trolovet.
3) Tiisdagen d. 1. aug. blev Johann Josph Wenstar[?] og Abelonne Frantzdatter Silleman trolovede.

Anno. 1748:
1) Torsdagen d. 26. 7br. [= september] blef Hans Lassen og Maren Chrestens trolovet.
2) Fredagen d. 11. octob. blef Mathias Chrestensen og Anna Poulsdatter trolovet.
Fol: 67
3) Torsdagen d. 12. deccemb. blef Jens Iversen og Kie[r]sten Pedersdatter trolovet.

Anno. 1749:
1) Tiisdagen d. 18. febr. blev Jens Hanssen og Maria Nic[o]laydatter trolovet.
2) Fredagen d. 21. febr. blev en rytter Johann Laurtzen og Karen Gregersd. trolovet.
3) Fredagen d. 4. fulj blef Jens Jensen Rytter og Maria Matzdatter trolovet.
4) Tiisdagen d. 22. fulj blef Pede[r] Jensen og Bodel Jeppis trolovet.
5) Torsdagen d. 24. julj blev Jes Madtsen og Magreta Jenses trolovet.
6) Torsdagen d. 2. 7br. [= september men skal være torsdag den 2. oktober eller tirsdag den 2. september] blev Jens Rasmusen og Mette Nielsdatter trolovet.

Anno. 1750:
1) Fredagen d. 16. Jan. blev Peder Rasmussen og Bodel Cathrina Dienesdatter trolovet.
2) Torsdagen d. 1. octobr. blef Christian Hansen og Kiersten Simonsdatter trolovede [står også viede registret under 1751 nr. 4), der dog har Christen Hansen].
3) Torsdagen d. 24. octobr. blev Hans Matzen og Kiersten Nisdatter trolovede.

Anno. 1751:
1) Torsdagen d. 4. febr. blef Hans Jacobsen Skaufoget og Karen Nissdatter.
2) Paa torsdagen i paaske uge blev Lorentz Lorentsen og Mette Rasmuses trolovede.
3) Paa tiisdagen d. 20. april blev Hans Johannesen og Cathrine Jenses trolovede.
4) Torsdagen d. 22. april blev Søren Christensen og Maren Pedersdatter trolovede.

Fol: 68
Anno. 1752:

1) Paa tiisdagen d. 4. febr. [skal være tirsdag den 4. januar eller fredag den 4. februar] blev Søren Willumsen og Karen Sørens trolovede.
2) Tiisdagen d. 15. febr. blev Simon Jepsen og Karen Christians trolovede.
3) Tiisdagen d. 28. martj blef Jens Matzen og Mette Cathrin Outtes trolovede.
4) Mandagen d. 10. april blev Morten Hansen og Maren Jesdatter trolovede.
5) Torsdagen d. 21. april blev Pouel Hansen og Gunder Maria Pouelsdatter trolovede.
6) Tiisdagen d. 2. may blev Jens Nielsen Skræder og Cathrina Jacobsdatter trolovede.

Anno. 1753:
1) Tiisdagen d. 13. martj blev Jes Pedersen og Maria Hanses trolovede.
2) Tiisdagen d. 3. julj blev Peder Jacobsen og Magdaleena Matzdatter trolovede.

Anno. 1754:
1) Tiisdagen d. 12. martj blev Morten Mortensen og Trinicke Dinnesdatter trolovede.
2) Onsdagen d. 3. julj blev Jens Gottfried Krag og Magdaleena Sophia Witte trolovede.

Anno. 1755:
1) Tiisdagen d. 12. martj blev Peder Hansen og Karen Sørensdatter trolovet.
2) Torsdagen d. 14. martj blef Johan Dinckler og Metta Cathrina Bergs trolovet.
3) Torsdagen d. 11. april blev Niels Holm og Cathrine Nielsdatter trolovet.
4) Torsdagen d. 29. may blev Hans Lorentzen og Ann Kierstin Jacobsd. trolovet.
5) Tiisdagen d. 1. julj blev Christian Jensen og Mette Jensdatter trolovet.

Fol: 69
Ao 1756:

1) Tiisdagen d. 9. martj blev Niels Holm og Karen Thomasdatter trolovet.
2) Torsdagen d. 11. martj blev Jens Thommasen og Cathrin Jenses trolovet.
3) Fredagen d. 18. junj blev Christen Nielsen og Gundermarj Thomasdatter trolovet.
4) Torsdagen d. 8. julj blev Jurgen Jacobsen og Bodel Matzdatter trolovet.
5) Tiisdagen d. 19. oct. blev Anders Johannesen og Kierstina Rasmusdatter trolovet.
6) Fredagen d. 26. 9br. [= november] blev Hans Nielsen Bierg [ved vielsen står der Biere] og Anna Hansdatter trolovet.

Anno. 1757: 
1) Fredagen d. 28. janvarj blev Mathias Nicolajsen og Bodel Hansdatter trolovet.
2) Torsdagen d. 25. aug. blev Niels Jurgensen Ploug og Anna Mortensdatter Bielmands trolovet.
3) Torsdagen d. 13. oct. blev Lauritz Pedersen og Mette Kierstine Andersdatter trolovet.
4) Fredagen d. 30. Xbr. [= december] blev Chresten Matzsen og Cathrine Andersd. trolovede.

Anno. 1758:
1) Fredagen d. 3. febr. blev Niels Lauritzen og Anna Maria Ollufsdatter trolovede. [Er også anført i dåbsregisteret]
2) Torsdagen d. 13. april blev Søren Christiansen Smed og Anna Cathrina Christiansdatter trolovet.
Fol: 70
3) Tiisdagen d. 18. april blev Anders Anthonjsen og Loth[e] [ved vielsen står der Lohte] Chrestensdatter trolovede.
4) Paa fredagen d. 15. junj blev Andreas Jensen og Kiersten Chrestensdatter trolovede.
5) Fredagen d. 6te oct. blef Lauritz Jespersen og Maren Hansdatter trolovede.

Anno. 1759:
1) Fredagen d. 16. martj blev Jens Jenssen og Mette Jenses af Konghuuset trolovede.
2) Torsdagen d. 5. april blev Olluf Hansen og Karen Nisdatter trolovet.
3) Tiisdagen d. 3. julj blev Jens Ollufsen Bang, kongl. Mayts. færgemand i Meddelfart, og jomf. Hedewig Maria Langeloh trolovede.
4) Fredagen d. 17. aug. blev Rasmus Lorentzen og Zidtzel Jacobsdatter trolovede.
5) Fredagen d. 16. novembr. blev Matz Nielsen og Mette Kierstina Willhelmsdatter trolovede.
6) Torsdagen d. 13. Xbr. [= december]. blev Laue Simonsen og Ingeborig Dinnesdatter trolovede.

Anno. 1760:
1) Torsdagen d. 3. jan. blev Niels Sørensen Møller og Maren Broders trolovede.
2) Torsdagen d. 17. april blev Peder Pedersen og Mette Poulsdatter trolovede.
3) Torsdagen d. 30. oct. blev vagtmesteren Hans Hansen Hielmdrup og Mette Maria Nissen Lindskou trolovede.
4) Torsdagen dend 4de decembr. blev Christian Thullesen af Sckartved og An Kierstin Andersdatter i Wonsild trolovet.

Anno. 1761:
1) Torsdagen d. 12. febr. blev Jacob Steffenen og Cathrina Thommasdatter trolovet.
2) Torsdagen d. 12. martj blev Peder Hansen og Cathrina Nicolajdatter trolovet.
Fol: 71
3) Torsdagen d. 26. martj blev Lauritz Hansen og Maria Jacobsdatter trolovet.
4) Fredagen d. 27. martj blev Hans Matzen og Kierstina Nicolaydatter trolovet.
5) Fredagen d. 31. julj blev Mogens Willumsen og Maren Steffensdatter trolovet.
6) Tiisdagen d. 27. oct. blev Niels Thommasen og Cathrin Sørensdatter trolovet.

Anno. 1762:
1) Fredagen d. 19. martj blev Christian Pedersen Theilb. [=Teglbrænder] og Maria Jensd. trolovet.
2) Tiisdagen d. 6. martj blev Johann Bielmand og Anna Cathrina Ollufsdatter trolovet.
3) Tiisdagen d. 23. 9br. [= november] blev Niels Pedersen skoleholder af Dalbue [= Dalby] og Maren Pedersdatter her af Wonsild trolovet.

Anno. 1763: 
1) Fredagen d. 28. julj blev Christian Aarøe og Eleonora Chrestensdatter trolovet.
2) Torsdagen d. 25. aug. blev Mons. Petter Clausen , Guldsmed af Colding og jomfr. Beege [i dåbsregister 1743 nr. 8) står Beeg] Kierstina Nielsdatter trolovet.
3) Fredagen d. 9. sept. blev mons. Petter Bærentsen og jomfr. Maren Frantzdatter trolovet.

Anno. 1764:
1) Fredagen d. 3. febr. blev Niels Jepsen og Christina Nisdatter trolovet.
2) Tiisdagen d. 7. febr. blev Jep Simonsen og Bodel Marj Jeppesdatter trolovet.
3) Torsdagen d. 14. junj blev Hans Nicolaysen og Zidtzel Nielsdatter trolovet.
4) Tiisdagen d. 30. julj blev Morten Jensen af Øddis og Leena Lasdatter copuleret.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]