1726-64 Viede

Startside Op


Om indholdet af KB 1726-1764: Tryk på Op ovenfor.

Fol: 75
Copulation 
[1726]
1) Onsdagen den 1. maj blef Peder Chrestensen og Elsabe Tøgisdater samenviede.
2) Tisdagen den 14 maj blef Jens Sørensen og Maren Reimerts samenviede.
3) Anden pinse dag blef Niels Jensen og Dorte Nisd. samenviede.

Anno 1727
1) Torsdagen den 9 october blef Matz Jepsen og Bodel Chrestensdater samenviede.
2) Torsdagen den 30 october blef Hans Nielsen og Ellen Andersdater samenviede.
3) Ao. 1751 d. 4. febr. blef Hans Jacobsen Skauf. og Karen Nisdater trolovede [står også i trolovede registret]
[Derefter en række overstregede ulæselige linier]
4) 1. octobr blev Christen Hansen og Kierstin Simonsdt. trolovet. Ao. 1750 [står også i trolovede registret, der dog Som Christian Hansen]

Fol: 76
Anno 1728

1) Tiisdagen den 27. januarj blef Niels Lauesen og Maren Pauel Jodsens samenviede.
2) Tiisdagen den 3 die februarj blef Christen Hansen og Maria Lermands samenviede.
3) Tiisdag den 9. november blef Hans Hanssen og Gunder Maria Mortensdater sammenvd.
4) Fredagen den 19. november blef Niels Jensen og Mette Stæfensdater samenviede.
5) Tiisdagen den 21. december blef Niels Jensen og Karen Hansdater sammenviede.

Anno 1729
1) Torsdag den 11. Agust blef Jacob Hansen og Maren Hansdater sammenviede.

Anno 1730. 
1) Torsdagen den 29. junj blef Hans Jepsen og Trine Chrestens samenviede.
2) Tiisdagen den 11. julj blef Peder Hansen og Kirsten Hansis samenviede.
3) Torsdagen den 3. agust blef Hans Hansen og Maren Chrestensdater sammenviede.
4) Torsdagen den 28. september blef Christian Andreasen og Inger Klausis samenviede.
5) Torsdagen den 19. october blef Anders Pedersen og Sara Matzdatter samenviede.
6) Torsdagen den 26. october blef Peder Jepsen og Chatrine Hansdater samenviede.

Anno 1731
1) Torsdagen den 11. januarj blef Jens Matzsen og Sophia Jespers [eller Jesperd.?] samenviede.
2) Torsdagen den 23. agust blef Niels Hansen og Chatrine Matzdater samenviede.
Fol: 77
3) Torsdagen den 30. agust blef ærværdige herr Langeloe og jfr. Iide[?] Magrete Krog samenviede.
4) Tiisdagen den 16. october blef Niels Jensen og Kirsten Pedersdater samenviede.
5) Torsdagen den 18. october blef Pauel Lausen og Maren Jørgensdater samenviede.
6) Torsdagen den 25. october blef Stefen Pedersen og Johanne Sørensdater samenviede.
7) Torsdagen den 22. november blef Lauss Hansen og Sophia Lausdater samenviede.

1732
1) Torsdagen 31. januarj blef Jocom Windt og Anne Maria Pedersdater samenviede.
2) Torsdagen den 3. julj blef Hans Johansen og Kirsten Lausdater samenviede.
3) Torsdagen den 27. november blef Christian Pedersen og Karen Ebbesdater samenviede.

1733.
1) Onsdagen den 15. april blef ryteren af oberst Leutnants Brinckis[?] compagnj nafnlig Henrich[?] Bøhen[?] Schafter[?] og Maria Pedersdater[?] samenviede.
2) Torsdagen den 18. junj blef Jens Nielsen og Chathrine Hansdater samenviede.
3) Tiisdagen den 23. junj blef Christian[?] Jensen og Magrete Knudsdater samenviede.
4) Fredagen den 21. agust blef Ollef Pedersen og Anne Pedersdater samenviede.
5) Torsdagen den 24. september blef Morten Bielmann og Chatrine Kieldsdater samenviede.
6) Torsdagen den 15. october blef Jep Lausen og Sophia Laussd. samenviede.
7) Tiisdagen den 10. november blef Anders Mortensen og Anne Jensdater samendeviede.
8) Torsdagen den 19. november blef Jacob Terckelsen og Bodel Jepsdater samenviede.

Fol: 78
1734

1) Onsdagen den 20. januarj blef Chresten Pedersen og Chatrine Nielsdater samenviede.
2) Torsdagen den 11. februarj blef Johan Hansen og Maren Pedersdater samenviede.
3) Tiisdagen den 23. februarj blef Niels Pedersen Vandløse ryter under ritmeester Marskalds[?] compagnj, og Æster Pedersdater samenviede.
4) Anden paaske dag blef Christian Sørensen Smed og Maria Pedersdater samenviede.
5) Fredagen den 25. junj blef Hans Skauvogt og Chathrine Hartvigsdater samenviede.
6) Torsdagen den 8. julj blef Hans Pedersen og Mette Chathrine Pedersdater samenviede.
7) Torsdagen den 5. agust blef Morten Jørgensen Loumand og Magdalene Ifuers samenviede.
8) Torsdagen den 11. november blef Jørgen Jepsen og Kirstin Chrestensdater samenviede.
9) Tiisdagen den 21. december blef Hans Hansen Tinglef og Maria Hansdater samenviede.

1735
1) Torsdagen den 3 die november blef Peder Jepsen og Kirstin Hansdater samenviede.
2) Torsdagen den 1. december blef Jens Andreasen og Maren Nielsdater samenviede.

ANNO: 1736 [ny skrift i kirkebogen]
1) Torsdagen d. 7 de junj blef Jørgen Nielsen og Leena Thomasdatter sammenviede.

ANNO: 1737
1) Fredagen d. 26. april blef Hans Jepsen, og Anna Maria Johannisdatter sammenviede.
2) Tiisdagen d. 21. maÿ blef Michel Iversen, og Maren Brodersdatter sammenviede.
3) Onsdagen d. 22. maÿ blef Lauritz Matzen, og Anna Hansdatter sammenviede.
4) Tiisdagen d. 28. maÿ blef Mogens Chrestensen, og Kiersten Larsdatter sammenviede.
Fol: 79
5) Torsdagen d. 27. junj blef Pouel Jepsen og Marren Pouls sammenviede. liuss
6) Torsdag d. 26. 7bt. [= september] blef Peder Chrestensen og Maria Pedersdatter sammenviede. liuss
7) Tisdag d. 15. 8tbr. [=oktober] blef Nis Lauridtsen og Ingeborig Lauritsdatter sammenviede.
8) Torsdag d. 17. 8tbr. [= oktober] blev Andreas Lauritsen og Eleonore Pedersdatter sammernviede. liuss

Anno. 1738
1) Torsdag. D. 16. 8tbr. [= oktober] blef Jørgen Keddelsen og Anna Dorthe Andreasdatt. sammenviede.
2) Torsdag d. 30. octobr. blef Jep Lassen og Metta Katrina Anthonjdatter sammenviede.
3) Torsdag d. 20. novembr blef Peder Nielsen Hugger og Leena Boyesdatter sammenviede.

Ao 1739
1) Torsdag d. 22. jan. blef Chresten Jessen og Magdaleena Hansdatt. sammenviede.
2) Torsdag d. 18. junj blef Hans Pedersen og Anna Jensdatter sammenviede.
3) Fredag d. 18. octobr. blef Mathias Jensen og Mette Friderichs sammenviede.
4) Tiisdag d. 10. 9br. [= november] blef Morten Madtsen og Maria Madtsdatter sammenviede.
5) Tiisdag d. 17. 9br. [= november] blef Jens Pedersen og Susanna Andreasdatter sammenviede.
6) Torsdag d. 19. 9br. [= november] blef Friderich Willhelm og Kiersten Jepsdatter sammenviede.

Ao 1740
1) Torsdag d. 30. junj blef Lauritz Anthonisen og Siila Nisdatter sammenviede.
2) Torsdag d. 13. octobr. blef Esckild Hansen og Maren Pouels sammenviede.

Ao 1741 [igen oprindelig skrift i kirkebogen]
1) Torsdag d. 9. nov. blef Søren Lauritzen og Maren Jepsdatter sammenviede.

Anno. 1742
1) Torsdag d. 20 sept. blev Niels Nielsen Degn og Anna Lucia Iversdaatter Bruun sammenviede.
Fol: 80
2) Fredag d. 19. octobr. blev Niels Jensen og Johanne Nielsdatter sammenviede.
3) Torsdag d. 22. 9br. [= november] blef Søren Pedersen og Kiersten Jensdatter sammenviede.

Anno. 1743
1) Torsdag d. 17. jan. blev Anders Johannesen Bielmand og Annicken Chrestensdatter sammenviede.
2) Torsdag d. 21. martj blev Chresten Pedersen og Maren Jensen sammenviede.
3) Torsdagen d. 11. julj blev Christian Hansen Tingelef og Maria Chrestensdatter copulerede.
4) Torsdag d. 25. julj blev Poul Frantzen og Bodel Andersdatter sammenviede.
5) Torsdag d. 19. sept. blef Peder Gabrielzsen og Kierstina Pedersdatter sammenviede.
6) Tirsdag d. 5. nov. blev Jens Pedersen og Kiersten Hansdatter sammenviede.
7) Torsdagen d. 5. Xbr. [= december]. blef Matz Jepsen og Johanne Ollufsdatter sammenviede.
Rigtig at være testeres I. C. Langelo

Anno. 1744
1) Torsdag d. 30. julj blev Søren Pedersen og Karen Jettesdatter[?] sammenviede.
2) Torsdag d. 27. aug. blev Jacob Hansen og Bodel Clausdatter sammenviede.
Foranstaaende er rigtig test. I.C. Langelo

Anno. 1745
1) Torsdag d. 14. jan. blev Lauritz Jespersen og Karen Hansdatter sammenviede.
2) Tiisdagen d. 22. junj blef Outte Nielsen og Mette Cathrina Jeppes copulerede.
3) Torsdagen d. 1ste julj blev Lauritz Anthonisen og Maria Jørgensdatter copulerede.
4) Fredagen d. 15. octobr. blev Hans Rasmusen og Karen Matzd. copulerede.
5) Fredagen d. 12. 9br. [= november] blev Hans Jørgen Pottemager og Anna Kierstin Christiansdatter copulerede.
6) Tiisdagen d. 30. 9br. [= november] blev Anders Nissen og Maria Iversd. copulerede.
7) Tiisdagen den efter [meningen er vel: tirsdagen efter den...] 7. Xbr. [= december] blef Jens Nielsen og Inger Maria Lauesd. copulerede.
Samme copulation blev mig overladt af presten i Colding hvor brudefolckene har hus 
[er skrevet efter indførslen af nedenstående attestation og fortsætter efter "Langelo"] 

Foranstaaende at være rigtig testerer d. 31. december 1745 I.C. Langelo.

og fremdeles vil haffe deres boepæl, at [der skulle vel stå "idet" eller "da"] bruden hafde venner her i Vonsild, som ville hielpe hende med brøllupskost, men som brølluppet hengik da til Colding, ville de ingenlunde beqvemme sig til at paatage sig den paa denne skik anbefalede pasning.

Anno. 1746
1) Torsdagen d. 28. julj blev Chresten Sørensen og Anna Pedersdatter copulerede.
2) Torsdagen d. 4. aug. blev Johannes Gødertsen og Karen Jepsdatter sammenviede.
3) Torsdagen d. 11. aug. blev Matz Lauesen og Elsabeth Rasmusdatter sammenviede.
4) Torsdagen d. 18. aug. blev Hans Aarentsen og Inger Matzdatter sammenviede.

Anno. 1747
1) Torsdagen d. 29. juni blev Jens Hansen Wyff og Silla Mari Christiansd. copulerede.
2) Torsdagen d. 13. julj blev Jeppe Andersen og Bodel Jacobes sammenviede.
3) Torsdagen d. 10. aug. blev Peder Christian Theilb. og Anna Magdaleena Hendrichsdatter sammenviede.
[Se også Fol: 89 nedenfor]

Fol: 82
Ao 1748

1) Torsdagen d. 19. sept. blef Jockum Bielmand og Gietrud Maria Ollufs copulerede.
2) Tiisdagen d. 19. nov. blev Søren Marcussen og Kiersten Lasd. Copulerede.
3) Torsdagen d. 21. novembr. blev Hans Lassen og Maren Chrestens copuleret

Anno. 1749
1) Torsdagen d. 6. febr. blev Jens Iversen og Kiersten Pedersdatter copuleret.
2) Fredagen d. 20. juni blev Hans Sørensen og Maria Lauritzes copuleret.
3) Torsdagen d. 10. julj blef Jens Hansen og Maria Nicolaydatter copuleret.
4) Fredagen d. 10. oct. blef Mathias Christensen og Anna Paulsdatter copuleret.
5) Torsdagen d. 23. octobr. blev Jens Jensen og Maria Matzdatter copulerede.
6) Onsdagen d. 29. oct. blev Peder Jensen og Bodell Jeppis sammenviede.
7) NB: Fredagen d. 3. octobr. blev Jens Rassmussen og Mette Nielsdatter copulerede.

Anno. 1750
1) Tiisdagen d. 2. juni blev Jess Matzen og Magreta Jenses copulerede.
2) Onsdagen d. 1. julj blef Peder Rasmussen og Bodel Cathrina Dinnesdatter tilsammenviede.

Anno. 1751
1) Tiisdagen d. 9. febr. blev Lorentz Stavanger Rytter og Maren Pedersdatter sammenviede.
2) Torsdagen d. 1.april blef Hans Jacobsen Skoufogit og Karen Nissdatter sammenviede.
Fol: 83
3) Tiisdagen d. 29. junj blev Hans Matzen og Kiersten Nisdatter sammenviede.
4) Tiisdagen d. 6. julj blef Christian Hansen og Kiersten Simonsdatter copuleret.
5) Torsdagen d. 8. julj blef Mangels Brodersen og Kierstina Hedewig copuleret.
6) Onsdagen d. 13. octobr. blev Hendrich Christensen og Magreta Nisses copuleret.
7) Løverdagen d. 16. octobr. blev Lorentz Lorentzen og Mette Rasmuses copuleret.
8) Torsdagen d. 21. octobr. blev Søren Christensen og Maren Pedersdatter copuleret.
9) Tiisdagen d. 7. Xbr. [= december] blef Hans Johannesen og Cathrine Jenses copuleret.

Anno. 1752.
1) Fredagen d. 28. jan. blev Niels Holling og Johanne Cathrine Rasmusdatter copuleret.
2) Tiisdagen d. 2. may blev Morten Hansen og Maren Jesdatter sammenviede.
3) Fredagen d. 23. junj blef Simon Jepsen og Karen Christians sammenviede.
4) Torsdagen d. 6. julj blef Pouel Hansen og Gunder Maria Pouelsdatter sammenviede.
5) Fredagen d. 7. julj blev Jørgen Keddelsen og Anna Pedersdatter sammenviede.
6) Tiisdagen d. 12. sept. blev Jens Nielsen Skræder og Cathrine Jacobsdatter sammenviede.
7) Tiisdagen d. 31. oct. blef Jens Matzen og Mette Cathrine Outtes sammenviede.
8) Tiisdagen d. 2. 9br.[= november] blef Trouls Hansen og Maria Jenses sammenviede.

Anno. 1753.
1) Torsdagen d. 28. junj blev Jes Pedersen og Maria Hanses sammenviede.
2) I dette aar st. mortensdags tiider blev Peder Schwart og Mallen Matzdatter copuleret.

Fol: 84
Anno. 1754.

1) Fredagen d. 28. junj blef Morten Mortensen og Trinicke Dinnesdatter sammenviede.
2) Løverdag d. 23. aug. blef Jens Gotfred Krag og Magdaleena Sophie Witte copuleret.

Anno. 1755.
1) Torsdagen d. 19. junj blev Peder Hansen og Karen Sørensdatter copulerede.
2) Torsdagen d. 26. julj blev Johan Dinckler og Mette Cathrine Bergsdatter copulerede.
3) Torsdagen d. 14. aug. blev Hans Lorentzen og Anna Kierstina Jacobsdatter copuleret.
4) Løverdagen d. 4. octobr. blev Niels Holm og Cathrine Nielsdatter copulerede.
5) Løverdagen d. 18. oct. blev Christian Jensen og Mette Jensdatter copulerede.

Anno. 1756
1) Fredagen d. 15. julj blev Jens Thommasen Smed og Cathrina Jensis copuleret.
2) Fredagen d. 24. sept. blev Christen Nielsen og Gunder Marj Thommasdatter copuleret.
3) Fredagen d. 15. oct. blev Niels Holm og Cathrin Thomasdatter copuleret.
4) Fredagen d. 22. octobr. blev Jurgen Jacobsen og Bodel Matzdatter copuleret.
5) Fredagen d. 3. Xbr. [= december] blev Anders Johannesen og Kierstina Rasmusdatter copuleret.

Fol: 85
Anno. 1757.

1) Paa fredagen d. 4. martj blev Mathias Nicolaisen og Bodel Hansdatter sammenviede.
2) Fredagen d. 9. junj blev Hans Nielsen Biere [ved trolovelsen står der Bierg] og Anna Hansdatter sammenviede.
3) Løverdagen d. 22. octobr. blef Niels Jurgensen Plow og Anna Bielmansdatter sammenviede.
4) Tiisdagen d. 22. 9br. [= November] blev Lauritz Pedersen og Mette Kierstin Andersdatter sammenviede.

Anno. 1758.
1) Tiisdagen d. 7. febr. blev Chresten Matzen og Cathrina Andersdatter sammenviede.
2) Fredagen d. 23. junj. Blev Søren Christiansen Smed og Anna Cathrine Christiansdatter sammenviede.
3) Torsdagen d. 28. sept. blev Anders Anthonisen og Lohte [ved trolovelsen står der Loth[e]] Chrestensdatter sammenviede.
4) Fredagen d. 20. octobr. blef Andreas Jensen og Kiersten Chrestensdatter copulerede.
5) Fredagen d. 3. nov. blef Pouel Hartwigsen Schack af Seest og Anna Andreasdatter copulerede.

Anno. 1759.
1) Fredagen d. 22. junj blev Jens Jensen og Mette Jenses af Konghuuset copulerede.
2) Fredagen d. 6. julj blev Christian Hanssen og Elsa Lauritzdatter copulerede.
3) Torsdagen d. 18. oct. blev Rasmus Lorentzen og Zidtzel Jacobsdatter copulerede.
4) Fredagen d. 14. Xbr. [= december] blev Jens Ollufsen Bang kongl. Mayts. fergemand i Meddelfarth 
Fol: 86
og jomfru Hedewig Maria Langelo copulerede.

Ao 1760.
1) Fredagen d. 15. febr. blev Peder Nissen og Karen Lauritzdatter sammenviede.
2) Mandagen d. 30. junj blev Peder Pedersen og Mette Pouelsdatter sammenviede.
3) Torsdagen d. 3. julj blev Matz Nielsen og Mette Kierstin Willhelmsdatter sammenviede.
4) Tiisdagen d. 8. julj blev Laue Simonsen og Ingeborig Dinnesdatter sammenviede.
5) Torsdagen dend 16. octobr. blev Niels Sørensen Møller og Maren Mikkels copulerede.
6) Torsdagen d. 13. nov. blev vagtmesteren Hans Hansen Hielmdrup og Metta Maria Nissen Lindskau copulerede.

Anno. 1761. 
1) Mandagen d. 15. junj blev Lauritz Hansen og Maria Jacobsdatter copulerede.
2) Torsdagen d. 18. junj blev Peder Hansen og Catrina Nicolaydatter copulerede.
3) Fredagen d. 26. junj blev Hans Matzen og Kierstina Nicolaydatter copulerede.
4) Tiisdagen d. 30. junj blev Christian Thullesen og Kierstina Andersdatter copulerede.
5) Fredagen d. 3. julj blev Jacob Steffensen og Cathrina Thomasdatter copulerede.
6) Torsdagen d. 12. 9br. [= november] Blev Mogens Willumsen og Maren Steffensdatter copulerede.

Anno. 1762.
1) Fredagen d. 12. febr. blev Niels Thommasen og Cathrine Sørensdatter sammenviede.
Fol: 87
2) Onsdagen d. 30. juni blev Christian Pedersen Theilmester, og Maria Jensdatter copulerede.
3) Paa onsdagen d. 12. mayus blev Johann Bielmand og Anna Catrina Ollufsdatter copuleret.
4) Tiisdagen d. 21. Xbr. [= december] blev Niels Pedersen Skolholder i Dalby og Maren Pedersdatter copuleret.

Anno. 1763.
1) Torsdagen d. 11. aug. blev Matz Nielsen og Catrina Lasdatter copulerede.
2) Løverdagen d. 15. octobr. blev mons. Petter Bærentsen og jomfru Maren Frantzdatter sammenviede.
3) Fredagen d. 21. oct. blev mons. Petter Clausen Guldsmed i Colding, og Beege Kierstina Nielsen sammenviede.
4) Fredagen d. 13. nov. blev Christian Aarøe og Eleonora Chrestensdatter sammenviede.

Anno. 1764. 
1) Tiisdagen d. 26. junj blev Jep Simonsen og Bodel Marie Jeppisdatter copuleret.
2) Fredagen d. 6. julj blev Niels Jepsen og Christina Nisdatter copuleret.
Fol: 89

[Her er indskrevet og igen overstreget vielserne fra 1746 nr. 2) til 4) og 1747 nr. 1) til 3) med samme bogstavering]

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]