1726-64 Begr.

Startside Op


Om indholdet af KB 1726-1764: Tryk på Op ovenfor.


Fol: 90
Mortui & Sepulti
 

Ao 1726:
1) D. 6. january hellig tre kongersdag bleff Las Lasen begraffet.
2) 2den søndag efter hellig tre kongersdag blef Anders Iffuersen begrafuen.
3) 3de søndag blef Maren Pauel Jodsens dater Inger, begrafuen.
4) Den 4. søndag efter hellig tre kongersdag blef Hans Ising begrafuen.
5) Første søndag i faste blef Chresten Chrestenssøn begrafuen.
6) Onsdagen den 27. martj blef Peder Hansens dater Maria begrafuen.
7) Onsdagen den 27. martj blef Lorentz Skomagers dater Anne Kierstin begrafuen.
8) Torsdagen den 4. aprilis blef Peder Nissen begrafuen.
9) Paa skiertorsdag blef Hans Chrestensens sønn Jes Christian, begrafuen.
8) [Uorden i løbenumrene] Søndagen efter paaske blef Jesper Skreders 2de døterer Orselle Sophia og Karen begrafuen.
9) Same dag blef Laue Andersens dater Elsabe begrafuen.
10) Den 1. maj blef Johan Salomons dater Chatrine Lisbeht begrafuen.
11) Tiisdag den 2. julj blef Nis Andersen sønn Hans begrafuen.
12) Den 3. trinitatis blef Peder Sørensens sønn Bonick begrafuen.
Fol: 91
13) Onsdagen den 21. agustj blef m. Jens Bierings dater Elisabeht Kristina begrafuen.
14) Den 12. trinitatis bleff Willem Knudsens sønn Knud begrafuen døbt
15) Fredagen den 25. october blef Ann Cortis begrafuen.
16) Den anden advendt blef Jes Chrestensen begrafuen døbt.

Anno. 1727:
1) Torsdagen de. 16. januarj blef sl. Hans Nisens moder begrafuen.
2) Søndag den 9. februarj blef Peder Hansens dater Catrina Maria begrafuen.
3) Anden paaske dag blef Niels Jensens huustru begrafuen.
4) Same dag blef Anders Ottsens dater Magrete begrafen.
5) Søndag efter paaske blef Bodel Lermands begrafuen.
6) Fredag den stoore bededag blef Maren Jens kon begrafen.
7) Den 4de søndag efter paaske blef Anne Lassis begrafen.
8) Anden trinitatis blef Matz Hackis søn Peder begrafuen.
9) Torsdagen den 4. september blef Kirsten Ifuersdater begrafen.
10) Den 4de advendt blef Peder Ollefsen begrafuen.

Anno. 1728:
1) Tiisdagen den 17. februarj blef sl.[?] herr Hans Nissen begrafuen.
2) Midfaste søndag blef den gamle Peder Polack begrafen.
3) Paa sckiertorsdag blef den gl. Kirstin Selckens begrafuen.
Fol: 92
4) Tride paaskedag blef Lauritz Andersen begrafuen.
5) Torsdagen den 1. aprilis blef Maren Peder Polacks begrafuen.
6) 3de søndag efter paaske blef den gamle Zinnes Peders begrafuen.
7) 6te søndag efter paaske blef Peder Hansens dater Kirstin Maria begrafen.
8) Den 3de trinitatis blef Zidzel Johanesdater en fatige pige af Ødis sogn begrafen.
9) Den 8. trinitatis blef den gamle Jens Mortensen Storm begrafuen.
10) Den 13. trinitatis blef Niels Jensens huustru begrafuen.
11) Den 15. trinitatis blef en gamel kone Jens Nielsens moder begrafuen.
12) Den 16. trinitatis blef Anders Mortensens huustru begrafuen.
13) Den 26. trinitatis blef Willem Knudsens dater Giertrud begrafuen.

Anno. 1729:
1) den 4. søndag efter hellig tre konger, blef den gamle Karen Mechels begrafuen.
2) Paa fastelafens søndag blef Broder Kieldsens barn begrafen.
3) Torsdagen den 3. martj blef Matz Hack begrafen.
4) Midfaste søndag blef Karen Laus kone begrafuen.
5) Paa palamne [= palmarum] søndag blef Inger Lasdater begrafuen.
6) Paa anden paaske dag blef Chresten Chrestensen begrafen.
7) Paa 3de paaske deg blef Kirsten Pedersdater hendis slegfredbarn begrafuen.
Fol: 93
7) [Uorden i løbenumrene] Den anden søndag efter paaske blef Klaus Jespersen begrafen. 
8) Triede søndag efter paaske blef gamle Anders Snedker begrafuen.
9) Same dag blef Johan Jensen begrafuen, uden nogen tieneste.
10) Onsdagen den 11. maj blef Jesper Skreder begrafuen.
11) Paa hellig trefoldigheds søndag blef Anthonj Lausens dater Maria begrafen.
12) Fredagen den 17.junj blef Nis Tinglef begrafen.

ANNO. 1730: [Ny skrift i kirkebogen]
1) Dnica II p. epiph. [= 2. søndag efter ephiphania dvs. 15. januar] blev Thomas Hviid begraffven.
2) Fredagen d. 20. jan. blev Peder Hanssens kone begraffven.
3) Dominica Rogate [= søndag den 14. maj] blev Christen Mathisens kones moder begraffven.
4) Fer. II pentecostes [= 2. hverdag efter pinse dvs. 30. maj] blev Lauritz Sørenssen begraven.
[Igen den oprindelige skrift i kirkebogen]
5) Den anden trinitatis bleff Chresten Mathisens dater Ingeborg begrafuen.
6) Den 3. trinitatis blef Niels Jensens sønn, Jens begrafuen.
7) Torsdagen den 29. junj blef Anders Ottsens dater Magrete begrafen.
8) Den 4. trinitatis blef Jens Hansens sønn Hans begrafuen.
9) Onsdagen den 26. julj blef Maria Anthonj Lausens huustru begrafuen.
10) Den 24. agust torsdagen blef Anthonj Lausens dater Bodel begrafuen.
11) Same dag og dato blef Peder Wolf begrafuen.
12) Onsdagen den 20. septemper blef Jacob Hansens dater Maria begrafen.

Fol: 94
1731:

1) Paa sckiertorsdag blef Søren Knudsen Juller begrafuen.
2) Den 2den søndag efter paaske blef Christian Andreasens mindste stifsønn Jesper begrafuen.
3) Same dag blef Peder Hansens sønn Hans begrafuen.
4) Den 5. søndag efter paaske blef gamle Maren Anders kone begrafuen.
5) Paa 3de pintze dag blef Lorentz skomagers sønn Hans begrafuen.
6) Torsdagen den 17. maj blef sl. Lorentz Langelaue begrafuen.
7) Den første søndag efter trinitatis blef Niels Jensens huustru begraf.
8) 3de søndag efter trinitatis blef Chresten Mathiasens sønn Knud begrafuen.
9) 4de søndag efter trinitatis blef Jens Lausens dødføde barn begrafen.
10) Paa sanct midsomersdag blef Hans Jensens dater Karen begrafuen.
11) Den 7. trinitatis blef Peder Chrestensens dater Mette Maria begrafen.
12) Onsdagen den 5. september blef Hans Chrestensens huustru Kirstin begrafuen.
13) Den 18. trinitatis blef Peder Jepsens dødføde sønn begrafuen.
14) Sanct mechelj dag blef Peder Jepsens huustru begrafuen.

1732:
1) Søndag den 13. januarj blef Mette Tøgis begrafuen.
2) Torsdag den 16. januarj blef Niels Jensen begrafuen.
3) Septuagesima blef Nis Jørgensen af Binderup begrafuen.
4) Paa fastelaufs søndag blef Hans Skauvogts sønn Hans begrafuen.
5) Tiisdagen den 17. junj blef Peder Jensen begrafuen.
6) Paa sanct hans dag blef Hans Jensens dater Chatrine begrafuen.
7) Den 11. trinitatis blef Mette Lassis begrafuen.
8) Den 17. trinitatis blef Jens Nielsens dater Maren begrafuen.
Fol: 95
9) Den 23. trinitatis blef Jacob Svart[?] dødføde barn begrafuen.
10) Den 27. november blef en fattig besofuede quinde ved nafn Gierstrud Nielsdater begrafuen, uden tieneste.
11) Den 2den advendt blef Jep Knudsens dødføde dater begrafuen.
12) Den 3de advendt blef Søren Smed begrafuen.
13) Den 4de advendt blef Morten Skreder begrafuen.
14) Anden julledag blef Johan Nielsen begrafuen.
15) Anden julledag blef Jens Slaballe [kaldes Jens Laballe ved søns dåb 1729, nr. 4)] begrafuen, uden tieneste.
16) Anden julledag blef Lauritz Hansens liden sønn begrafuen.

1733:
1) Paa nytaarsdag blef Hans Gotfriedsen begrafuen.
2) Same dag blef Knud Sørensens huustru begrafuen.
3) Same nytaarsdag blef Jens dater Bodel begrafuen.
4) Søndag efter nytaarsdag blef Thøders[?] Jacobsen begrafuen.
5) Same dag blef Jens Knudsens Kone begrafuen, uden tieneste.
6) Hellig 3 konger dag blef Mette Alberts begrafuen.
7) Same dag blef Peder Lauesen begrafuen.
8) Søndag efter Hellig tre konger dag blef Peder Hansen begrafuen.
9) Same dag blef Jens Nielsens huustru begrafuen.
10) Torsdagen den 8. januarj blef den gl. præsteenche Christina sl. herr Hans Nissens begrafuen.
11) Anden søndag efter 3 konger dag blef Lauss Hansen begrafuen.
12) Søndag sexagesima blef Karen Jens kone begrafuen.
13) Paa fastelaufns søndag blef Tyre Matzis begrafuen.
14) Same dag blef Anders Pedersens dater Chatrine begrafuen.
Fol: 96
15) Første søndag efter paaske blef Jens Nielsens dater Bodel begrafen.
16) Anden søndag efter paaske blef Knud Sørensen begrafuen.
17) Den 6. søndag efter paaske blef Jens Lausen Winderups dater Maricka begrafuen.
18) Onsdagen den 10. junj blef Ifuer Jensen begrafuen.
19) Den 24. paa sanct hansdag blef Niels Hoyer begrafuen.
20) Den 5. trinitatis blef Hans Chrestensen begrafuen.
21) Den 6. trinitatis blef Wilum Knudsens sønn Knud begrafuen.
22) Torsdagen den 16. julj blef Lucia Hackis begrafuen.
23) Den 7. trinitatis blef Hans Jacobsen Skreder begrafuen.
24) Torsdag den 23. agustj blef Maren Ifuers begrafuen.
25) Den 22. trinitatis blef Hans Johansen sønn Laust begrafuen.
26) Den 22. trinitatis blef Anne Hedewiig[?] Jensdater begrafuen.
27) Den 1. advendt blef Hans Skauvogts hustru begrafuen.
28) Søndag 3. advendt blef Magrete Peder Wolfs begrafuen.
29) Den 4. advendt blef Jens Knudsens barn begrafuen.
30) Anden juledag blef Jep Knudsens sønn Knud begrafuen.

1734:
1) Paa hellig 3 kongerdag blef Baue Hansen begrafuen.
2) Tiisdag den 11. maj blef Anna Jessis begrafuen.
3) Bededagen den 4de fredag efter paaske blef Jens Hansens dater Kirsten begrafuen.
4) 3de pintze dag blef Johan Bergs sønn Nis begrafuen.
5) Torsdagen den 12. agust blef gl. vanføre Maren Lausdater begrafuen.
Fol: 97
6) Den 13. trinitatis blef Jens Jensens dødføde dater og tuiling begrafen.
7) Den 13. trinitatis blef Niels Ollofsens huustru begrafuen, betalt for liusene paa hendis liig.
8) Onsdag den 6. october blef Pauel Jensen begrafuen.
9) Den 19. trinitatis blef Søren Jensen begrafuen.
10) Den 22. trinitatis blef Jes Pedersens 2de tuiling døterer Bodel og Maren begrafuen.
11) Den 23. november blef Jes Pedersen 3de tuiling barn & søn ved nafn Søren begrafuen.

1735:
1) Septuagesima blef Magrete Chrestens piige barn begrafuen.
2) 1. søndag efter paaske blef Maren Peder Nielsens begrafuen.
[Ny skrift i kirkebogen]
3) Dend. 6de trinit. blef Jens Matzens 2de begraven, navnl.: Jesper og Adsel[?]
4) Dend. 7de trinit. blef Hans Hansens liden datter begraven, navnlig: Maria.
5) D. 8. trinit. blef Hans Gravers datter begraven, navnl.: Mett.
6) Samme dag Lass Selckensen it drengebarn begraven, navnl.: Jesper.
7) Tiisdagen den 2. agustj blef Jens Hansens sønn Laue begrafen.
8) Den 1st trinitatis blef Christians Smeds sønn Peder begrafuen.
9) Onsdagen den 17. agust blef Anders Pedersens dater Maria begrafuen.
10) Den 20. trinitatis blef Chresten Pedersen begrafuen.

1736:
1) Paa hellig tre konger dag blef Mathias Nielsens dater Maria begrafuen.
2) Onsdagen den 22. februarj blef Hans Tinglef begrafuen.
3) 2den søndag i fasten blef den gamle Magret Peders begrafen uden tieneste.
4) Onsdagen den 7. martj blef Zidsel Hansis begrafuen.
5) Midfaste søndag blef Pauel Lausen begrafuen.
6) Onsdagen den 14. martj blef Anders Mortensens kone begrafuen.
Fol: 98
7) Løfuerdag paa Maria bedudelsens dag blef Bodel Jesdater begrafuen.
8) Torsdagen den 5. april blef Jacob Hansens sønn Hans begrafuen.
9) Første søndag efter paaske blef Jep Lausen begrafuen.
10) Fredagen den 20. april blef Ollef Mogensen Skreder begrafuen.
[Igen skriften fra 1730 i kirkebogen]
11) Fredagen d. 25de may blef sognedegn Jess Matzen Stouagger begraven.
12) 1ste søndag efter trinitatis blef Anthonj Lauritzens datter Anna begraven.
13) Same dag Jacob Terckelsen een sønn begraven, navnl.: Terckel.
14) Paa st. Hans dag blef Mette Hvids sønn begraven, navnl.: Niels.
15) Paa dend 7de pos. trinitatis, blef Morten Nisen begraven.
16) Dend 8de pos. trinitatis blef Jens Matzens sønn Peder begraven.
17) Dend 12de pos. trinitatis blef Peder Matzens datter Magretha begraven.
18) Dend 21de pos. trinitatis, blef Matz Jepsens datter Catrina begraven.
19) Dend 22de pos. trinitatis blef Jochum Windtes datter Anna Kierstina begraven.
20) Dend 24de pos. trinitatis blef Jochum Windtes sønn David begraven.
21) Dend 3de advent søndag blef Anna Andersdater begraven uden tienist.

1737:
1) Dom. 1post epiphan. Blev Peder Jepsens datter Kirstina begraven.
2) Onsdagen d. 23. jan. blef Kierstine Jespers begraven.
3) Dend 3de søndag efter h. 3 kongers dag blef Kiersten Peders begraven.
4) Onsdagen d. 20de martj blef Hans Jenssen begraven.
5) Dend 6de søndag efter paasche blef Niels Jensens navnløs sønn begraven.
6) Same dag blef Jep Knudsen sønn Mads Christian begraven.
7) Paa tridie pintzedag blef Stephan Pedersens sønn Sørren Stephansen begraven uden tienneste.
Fol: 99
8) Torsdag d. 5. 7br. [september] blef Andreas Poulsen begrafven uden tienneste.
9) Torsdag d. 14. 9br. [november] blef Jørgen Jepsen begraven.
10) Torsdag d. 21. 9br. [november] jomf. Sabina Elisabeth Kohl Af Wonsyld præstegaard begraven.
11) Torsdag d. 28. novembr blef gl. Kiersten Lorrentzes begraven uden tienneste.
12) Torsdag d. 5. decembr blef Christinna Jørgens begraven.
13) Torsdag d. 12. decembr. blef Jens Smids søn Poul begraven uden tieneste.

Anno 1738:
1) Sexagesima d. 9. febr. blef Willum Julers datter begraven uden tieneste - Sophia.
2) Onsdagen d. 12. febr. blef Christian Smeds Ravn Las søn begraven, uden tieneste.
3) D. 23. febr. paa 1ste sønd. i faste blef Mats Jepsens søn Mathias begraven.
4) Søndag d. 2. martj blef Willum Jullers datter Karen begraven, uden tieneste.
5) Søndag d. 16. martj blef Stephan Pedersens søn Sørren begraven, uden tienste.
6) Søndagen d. 8. junj blef Niels Pedersen begraven.
7) Søndag d. 22. junj blef Peder Matzens datter Karen begraven.
8) Mandagen d. 30. junj blef Lauritz Matzens søn Hans begraven, uden tienste.
9) Onsdag d. 9. julj blef Inger Chrestens begraven.
10) Søndag d. 10. aug. blef Anna Huggers begraven.
11) Søndag d. 14. 7br. [september] blef Jochim Windtes søn Hans begraven.
12) Samme dag blef Jacob Terkelsens datt. Maren begraven.
13) Onsdag d. 10. 7br. [september] blef Hans Hansens søn Hans begraven.
14) Torsdagen d. 23. octobr. blef Jep Pedersen kierkeværgen begraven.
15) Søndag d. 5. octobr. blef Ingeborig Chrestensdatt. begraven uden tienste.
Fol: 100
16) Onsdag d. 19. 9br. [november] blef Kiersten Jeppis begraven.

Anno. 1739:
1) Torsdagen d. 12. febr. blef Pouel Jepsen begraven.
2) Løfverdagen d. 21. martj blef Mads Pedersen søn Jens begraven.
3) Søndagen d. 19. april blef Christian Smeds dater Elsabe begraven.
4) Søndag d. 3. trin. blef Leena Jensdatter begraven.
5) Samme dag blef Hans Hansen Tinge[lef?] en søn navnl. Hans Christian begraven.
6) Søndag d. 19. trin. blef Olluf Mikkelsens dater Ide Magreta begraven.

Anno. 1740:
1) Søndag d. 31. jan. blef Peder Jesspersen begraven.
2) Samme dag hans hustru Anna Peders begraven.
3) Søndag d. 7. febr. blef Magdaleen[a] Jeppis begraven.
4) Torsdag d. 11. febr. blef Friderich Willhelms søn Peder begraven.
5) Søndag d. 7. febr. blef en reysindis skomagersvend begraven, navnl. [navnet er ikke anført]
6) Søndag d. 6. martj blef Peder Willatzen begraven som lefde af dend fattige casse.
7) Onsdagen d. 9. martj blef Jeppe Lauritzen begraven.
8) Søndag d. 20. martj blef en reysende aftackede rytter begraven., kaldet: Dammand.
9) Søndag d. 27. martj blef Jørgen Jensen begraven.
10) Søndag d. 3. april blef Maria Jens Blomhagens begraven.
11) Torsdag d. 14. april blef Jochim Windtes datt. Anna Kierstina begraven.
[Indsat u.nr.] D. 15. trin. blef Jacob Terckelsen datter begraven, navnl.: Anna.
12) D. 22. trin. blef Jens Hendrichsens en søn begraven, navnl.: Hendrich.
13) Samme dag blef Jacob Terckelsen en søn begraven, navnl. Jeppe.
14) D. 1ste advent blef Jørgen Nielsen en søn begraven., navnl. Thomas.

Anno. 1741:
1) Dend 2de søndag i faste blef Johan Hansen en datter begraven, navnl.: [navnet er ikke anført]
2) Den 3di sønd i faste blef Niels Jensen begraven.
3) Søndag d. 7. may blef Chresten Pedersen Guldsmed begraven.
Fol: 101
4) Søndag d. 6. trin. blef Morte[n] Jørgensens datter begraven, navnl.: Sophia Magdaleen[a].
5) D. 11. julj tiisdag blef Hans Hansen Sckreders søn Hans begrav.
6) D. 29. julj blef Olluf Michelsens søn begraven, navnl.: Kay Christian.
7) Samme dag blef Lauritz Anthonisen en datter begraven., navnl.: Maria.
8) Søndag d. 21. trin. blef Jens Andreasens en datter begraven., navnl.: Johanne.
9) Paa onsdag d. 1st 9br. [november] blev herr[?] Jens Andreasen begraven.
10) [Slettet]

Anno. 1742:
1) Paa nyttaarsdag blef Anna Hanses begraven.
2) Paa Maria renselsidag [= 2. februar] blef Christian Christensen begraven.
3) Paa fastelafns søndag blev Mette Nielses begraven.
4) Søndag d. 18. febr. blef Chresten Mathisen og sin hustru Anna Chrestens begraven.
5) Dend 5te sønd. i faste blev Maria Johannes begraven.
6) Dend 2den sønd. efter paaske blef Johan Hansens søn begraven, navnl.: Hans.
7) D. 3die sønd. efter paaske blev Zidtzel Laurizes begraven.
8) Onsdagen d. 25. april blev Kiersten Andreses begraven.
9) Løverdagen d. 9. junj blev sognefogden Hans Jepsen begraven.
10) Samme dag blev Olluf Mikkelsens Skræder begraven.
11) Tiisdag d. 6. junj blev Nis Sørensen en navnløs søn begraven.
12) Søndag d. 7. julj blev Maren Peders begraven.
13) Fredagen d. 17. Aug. blef blev [fejl] Jeppe Lassens 2de døtre begraven., navnl.: Mette Maria og Maria.
Fol: 102
14) Søndag d. 15. trin. blev Zidtzel Jeppis begraven.
15) Søndag d. 16. trin. blef Maren Pouels begraven.
16) Torsdagen d. 18. octobr blef Karen Peders begraven.
17) D. 26. trin blef Eleonora Anderses begraven.
18) D. 27. trin blef Maren Jac[o]bes begraven.
19) Mandagen d. 10. sept. blev Maren Mortens begraven.
20) Torsdagen d. 6te Xbr. [december] blef Magreta Matzdatter begraven.
21) Samme dag blev Hans Johannesens søn begraven, navnl.: Hans.
22) Peder Gerdtsen[?] blev og samme dag begraven.
23) Tiisdagen d. 11. Xbr. [december] blev Trina sal. Hans Jepsen Sognefogits begraven.

Anno. 1743: 
1) Paa hell. 3 kongers dag blev Matz Jepsens datter begraven, navnl.: Christina.
2) Søndag d. 13. jan. blev Simon Jepsen it navnløs barn begraven.
3) Onsdag d. 16. jan. blev Bodel Matzes begraven.
4) Samme dag blev Johan Hansen en datter begraven, navnl.: Katrin.
5) Søndag d. 20. jan. blev Jeppe Lassen Hiuler begraven.
6) Paa kyndelmisedag blev Nis Lauritzens 3de smaa nyfødte døttre begraven.
7) Søndag d. 3. febr. blev Matz Mortensen begraven.
8) Sønd. d. 10. febr. blev Jepp Hansen begraven.
9) Samme dag blev Las Selckensen begraven.
10) Paa sønd. sexagisima blev Maria Christian Smeds begraven.
11) Paa fastelavns sønd. blev Kiersten Sørrensdatter begraven.
Fol: 103
12) Paa 1st søndag efter paaske blev Karen Ollufs begraven.
13) Onsdagen d. 15. maj blef Jes Ebbesen begraven.
14) Søndag d. 19. maj blef Karen Peders begraven.
15) Tiisdagen d. 6. julj blev Katrin Hansis begraven uden tienneste.
16) Onsdagen d. 10. 8br. [oktober] blev Hans Skoufogit en søn begraven, navnl.: Gregers.
17) Torsdagen d. 11. octobr. blev Lauritz Matzen en søn begraven, navnl.: Hans, uden tienst.
18) Samme dag blev Niels Jenssen i Konghuus en datter begrav., navnl.: Dorthe, uden tienest.
19) Søndag d. 20de trin.[d. 27. october] blev Hans Tingeleve en liden søn begraven, navnl.: Jess.
Foranstaaende er rigtig test. I.C. Langelo.

Ao 1744:
1) Paa nyttaars dag blev Mette Anderses begraven.
2) Fredagen d. 3. jan. blev Silla Lauritzes begraven.
[Uden nr.] I dette aar blev Eskild Hansen begraven. 
3) Torsdagen d. 27. aug. blev Jeppe Knutzen en navnløs søn begraven.
4) D. 14. sept. blev den gamle blinde kone Anna Hanses begraven. 
5) Torsdagen d. 1. octob. blef Anders Bielmand en søn begraven.
6) Sønd. d. 29. 9br. [november] blev Hans Pedersen en søn begraven, navnl.: [navnet er ikke anført].
7) D. 2. adv. blef Lauritz Jessen begraven.
8) Samme dag blef Hans Skoufogit en søn begraven, navnl.: Hans.
Rigtig at være test. I.C. Langelo

Anno. 1745:
1) Mandagen d. 4. jan. blef en arm kone begraven, navnl.: [navnet er ikke anført].
2) Paa fastelavn søndag blef Jens Lauesen begraven.
3) Samme dag blef Karen 
Fol: 104
Gerdtis begraven.
4) Noch[?] samme dag blev Olluf Pedersen en datter begraven, navnl: Mett Magreta.
5) Endnu samme dag blev Hans Skoufogit it nyfød barn begraven, navnl.: [navnet er ikke anført].
6) Onsdag d. 10. mart blef Chresten Pedersen begraven.
7) Samme dag blef Matz Jepsen en søn begraven, navnl.: Jeppe.
8) Paa Maria bebudelsis dag blef Maren Jeppis begraven.
9) Paa onsdagen d. 19. may blev Peder Jepsen en datter begraven, navnl.: Cathrina.
10) Paa 3de pintze dag blef Dorthe Brodersdatter begrav.
11) Paa hell. trefoldigh. sønd. blef Kiersten Jepsdatter begraven.
Samme[?] er rigtig testisterer [ulæseligt] 1745 I.C. Langelo

Anno. 1746: 
1) Paa sønd. i sexagesima blev Bodel Pouels begraven.
2) Paa 4de sønd. efter paaske blev Marcus Hansen begraven. ud. tj. [= uden tjeneste]
3) Samme dag Fr. Willhelm og sin hustru Kiersten Willhelms et barn begraven, navnl.: Jeppe ud. tj.
4) Samme dag Hans Jacob Skoufogit og h. Chatrine Jacobes et barn begraven uden T. navnl.: [navnet er ikke anført].
5) Paa 6te sønd. efter paaske blev Peder Jepsen og sin h. Kirstina Ped. et barn begraven, navnl.: Katrin. Død tilforn 3de dag for begravelse.
6) Paa 2den pintze dag blev Anthoni Lauritzen begraven, døde tilforn paa 5te dag.
7) Paa midsommer st. Hansdag blev Jacob Terckelsen begraven, døde tilforn paa tiisdagen.
8) Sønd. 3. trin blev Lauritz Pouelsen begraven, døde paa onsdagen tilforn.
9) [Der står fejlagtigt 10)] dend 4de trin. blev Outte Nielsen og h. Mette Katrine it barn begraven, navnl.: Maria. Døde paa fredag tilforn.
Fol: 105
10) Paa 7de sønd. trin. blev Mogens Chresten og h. Kiersten Mogenses it barn begraven, navnl.: Las. Døde torsdagen tilforn.
11) Fredag d. 19. aug. blef Jens Bering begraven død paa søndag morgen tilforn.
12) Sønd. d. 19. trin blef Peder Iversen begraven sin stiffader Morten Jørgensen moder Magdaleena Wolfs døde paa onsdagen tilforn.
13) Paa aller h. dag blev encken Bodel Jacobs it barn begraven, navnl.: Terckel. Døde paa torsdag tilforn.
14) Samme dag blev Jens Hanssen og Maria Jensses it dødfød barn begraven uden tienneste.
15) Paa torsdag d. 24. 9br. [november] blef Chresten Mogensen begraven, død tilforn paa søndag.
16) Søndag d. 2. adv. blev Karen Johanneses med it dødfød pigebarn begraven, død tilforn paa torsdag i barselseng efter 2de børn.
17) Sønd. d. 3. adv. blef Johannes Gødertzen en søn begraven, navnl.: Gødert.
18) Paa 3de juule-dag blev it barn begraven, navnl.: Christian, faderen Willum Knudtzen, moderen Maren Willumses.

Anno. 1747:
1) Paa 5de sønd. efter hell. 3. kongers dag blev Anna Lauritzes begraven.
2) Paa fastelavns sønd. blev en ung karl Jeppe Pedersen begraven.
3) Paa 5te sønd. i faste blev it pigebarn begraven, navnl.: Ellen, faderen Simon Jepsen, moderen Ingeborig Simons.
4) D. 2. sønd. efter paaske blev forr.e [= forrige?] Simon Jepsen og [dvs. også] it pigebarn begraven, navnl.: [navnet er ikke anført], som var fød tvilling med det forrige [dvs. nr. 3, Ellen].
5) Paa 3de pintzedag blev en ung karl begraven, navnl.: Thomas Thomasen.
[indsat u. nr.] Paa sønd. trin. blef Chresten Sørensen Rytter it barn begraven, navnl.: Søren.
Fol: 106
6) Paa dend 2de sønd. trin. blef Christian Andreasen begraven
7) Sønd. d. 16. trin. blef Matz Thomasen begraven.
8) D. 17. Trin. blev Jacob Hansen en datter begraven, navnl.: Maren.
9) D. 18. trin. blev it u ægte begraven uden tieneste, navnl.: Anders , faderen Chresten Jensen, moderen Elsa Jensd.
10) Sønd. d. 19. trin blev it drengebarn begraven, navnl.: Jens, faderen Steffen Pedersen, moderen Johanne Steffens.
11) Søn. d. 20. trin. blef it pigebarn begraven, navnl.: Grete Lucie, faderen Hans Aarentsen, moderen Inger Hanses.
12) Torsdagen d. 26. octobr. blev Jeppe Jørgensen begraven.
13) Fredagen d. 3. 9br. [november] blev Anders Pedersen og Zara Anderses en datter begraven, navnl.: Maria.
14) [mangler].
15) Sønd. d. 26. trin. blev Johannes Gøritzen begraven.
16) D. 4de sønd. i adv. blev dend gl. Jens Lauritzen begraven.

Anno. 1748:
1) Paa 2de sønd. efter hell. 3 kon. dag [d. 14. jan.] blev Gunder Lauritzes begraven.
2) Mandagen nest efter [d. 15. jan.] blev en rytter Chresten Sørensen begraven. u.t.
3) Paa 3de søn. efter hell. 3 kon. dag [d. 21. jan.] blev Niels Jensen og Johanne Nielses en datter begraven, navnl.: Maren. u.t.
4) Paa sønd. sexag. [d. 18. feb.] blev Jeppe Sørrensen og Gunder Jeppis en datter begraven, navnl.: Maria.
5) Paa fastelavns sønd. [d. 25. feb.] blev Mett Maria Pottemagers begraven. u.t.
6) Onsdagen d. 28. febr. [aske onsdag] blev Maren Tingeles begraven.
Fol: 107
7) Torsdagen d. 29. feb. blev Ingeborig Simons begraven.
8) Fredagen d. 22. martj blev Jacob Hansen Tingele begraven.
9) Paa Maria bebudelsis dag [mand. d. 25. marts] blev Lauritz Anthonisen begraven.
10) Onsdagen d. 3. april blev Outte Nielsen Skræder begraven.
11) Paa skiertorsdag [d. 11. april] blef Jep Sørensen og Gunder Jeppis en søn begraven, navnl.: Jens.
12) Paa samme dag [d. 11. april] blev Willum Knudtsen Juuler begraven.
13) Paa langfredag [d. 12. april] blev Jep Andersen begraven.
14) Paa 3de paaske dag [tirsd. d. 16. april] blev Anders Lauritzen en søn begraven, navnl.: Søren. Moderen var forhen død.
15) Paa quasim. [d. 21. april] blev Hans Pedersen og Mette Cathrin Hansis en søn begraven, navnl.: Jeppe.
16) Sønd. Rogati [onum = 19. maj] blev Søren Lauritzen og Maren Sørens søn begraven, navnl.: Jeppe.
17) Tiisdag d. 9. julj blev en rytter Peder Lauritzen begraven. u. t.

Ao 1749:
1) Paa 1ste sønd. i faste blev Jørgen Nielsen og Leena Jørgens en datter begraven, navnl.: Elspe.
2) Paa mittfaste sønd. blev Jens Hansen Smed og Maria Jensis en datter begraven., navnl.: Maria.
3) Palmarum [= palmesøndag den 7. april] blev Stephan Pedersen og Johanne Stephans en en datter begraven., navnl: Johanne.
4) Samme dag blev Niels Jensen og Johanne Nielses i Konghuuset it dødfød barn begraven. u.t.
5) Paa 2den paaskedag blev Johanne Nielses af Konghuuset begraven.
6) Paa 4de sønd. efter paaske blev Hans Pedersen og Mette Cathrin et barn begraven., navnl.: Maria.
7) Paa trefoldigheds sønd. blev en enke Magret Jenses en liden datter begraven, navnl.: Anna, uden tienneste.
Fol: 109
8) Paa onsdagen d. 4. junj blef sognefogden Christian Pedersen begraven.
9) Paa Maria besøgelsis dag blef Laue Troulsen begraven.
10) Paa 4de søn. trin. blev Hans Jacob Skoufogdens kone begraven, navnl.: [navnet er ikke anført].
11) Sønd. d. 6. trin. blev Søren Bonnichsen og Kiersten Sørens en lidet barn begraven, navnl.: Karen, uden t.
12) Torsdagen d. 4. sept. blev Inger Clausis begraven.
13) Søndag d. 16. trin. blef Chresten Mickelsen it lidet barn begraven, Anna Gierdrut. u.t.
14) Sønd. d. 22. trin. blev Søren Bonnicksen en liden datter begraven, navnl.: Karen. u.t.
15) [intet anført].

Anno. 1750:
1) Sønd. sexagis. blev Hans Lassen en datter begraven, navnl.: Mette.
2) Samme dag Chresten Jessen en søn begraven, navnl.: Hans Christian.
3) Paa fastelavns sønd. blev Mette Chrestensdatter sit uægte barn begraven, navnl.: Karen. u.t.
4) Sønd. mittfaste blev Søren Lauritzen en søn begraven, navnl.: Lauritz.
5) 4de søndag efter paaske blev Christian Tinglers søn, navnl.: Hans Christian begraved.
5) [nr. 5) er gentaget] Domnic jubilate 19. april blev en aftacked rytter Christian Mickelsen begraven. u.t. 
6) Onsdagen d. 2. sept. blef Søfren Pedersen begraven.
7) Sønd. d. 17. trin. blef Johan Hansen it barn begraven, navnl.: Niels.
8) Sønd. d. 20. trin. blef Sophia Jenses begraven.
9) Sønd. d. 21. trin. blef Anders Pedersens søn navnl.: Peder begraven.
10) Samme dag blev Chresten Jessen en datter begravet, navnl.: Inger.
11) Endnu samme dag blef Dinnes Hierressens tiensestedreng begraved, navnl.: Hans.
Fol: 109
12) Sønd. d. 22. trin. blef Hans Pedersen en søn begraven, navnl.: Andreas.
13) Samme dag blef sognefogit Hendrich Morwille en liden sin begraven, navnl.: Friderich Christian.
14) Endnu samme dag blev pottemagerkonen An Kierstin Hanses.
15) Torsdagen d. 29, ocobr. blev Bodel Hillers begraven.
16) Paa sønd. som indfalt aller helgens dag blef Chresten Jessen en datter begraven, navnl.: Karen.
17) Paa sønd. d. 24. trin. blev Rasmus Matzen begraven.
18) Paa samme dag Karen Kullets[?] begraven.
19) Endnu samme dag blev Jens Pedersen en liden datter begraven, navnl.: Johanne.
20) Erat[?] benævnte[?] fredag d. 7. 9br. [november] [7. november er en torsdag]blev Hans Jørgen Pottemager begraven, uden tienneste.
21) Mandagen d. 9. nov. blev Kiersten Pedersdatter begraven uden tienneste, denne kient her udi byen, og var af Colding Hospit[al].
22) Sønd. d. 25. trin. blev Nis Sørensen begraven.
23) Samme dag blev Jens Pedersens anden datter begraven, navnl.: Ann Kathrin.
24) Endnu samme dag blev Maren Mikkelsen kone it uægte dødfød barn begraven.
25) Sønd. d. 26. trinit. blef Jens Nielsen begraven, uden tieneste.
26) Sønd. d. 1. adv. blef Magreta Laues Jordemoder begraven. u. t.
27) Sønd. d. 2. ad. blev Jørgen Keddelsen en søn begraven, navnl.: Hans.
28) Sønd. d. 3. adv. blev blev [skrevet to gange] Kiersten Hanses tillige hindes søn paa 6te aar kom i en kiste og blev begraven.
29) Samme dag blev Birret Lauses udaf samme huus begraven.
30) Sønd. d. 4. adv. blev Bodel Huggers begraven.

Fol: 110
Anno. 1751:

1) Dend 2de sønd. efter hell 3 konger blef Jens Hansen en søn begraven, navnl.: Hans.
2) Onsdagen d. 10. martj blef Jens Nielsen en søn begraven, navnl.: Laue.
3) Paa st. Hans dag blef Pouel Clausen en søn begraven, navnl.: [navnet er ikke anført].
4) Dend 1ste sønd. trin. blef Christian Thommesen begraven.
5) Sønd. d. 15. trin. blef Peder Nielsen Hugger begraven.
6) Sønd. d. 22. trin. blef Hendrich Morwille en søn begraven, navnl.: Hendrich Christian.

Anno. 1752:
1) Paa 1ste sønd. d. 2. Xbr. [formentlig skrivefejl, må være (årets) 1ste søndag den 2. januar] blev Søren Christensen en liden datter begraven, navnl.: Anna.
2) Paa hell. 3. kong. dag blev Jens Hansen begraven.
3) Paa dend samme dag blef Dorthe Jurgens begraven.
4) Paa 3de sønd. ephiph. blev Karen Anthonjdatter begraven.
5) Paa 2de sønd. ephiph. blef Zidtzel Hansdatters uægte dødføde barn begraven.
6) Dend 2den sønd. i faste blev Hans Sørensen begraven.
7) Paa sckiertorsdag blev Olluf Pedersen begraven.
8) Paa 2de sønd. effter paaske blev Hans Hansen Fod begraven.
9) D. 4de sønd. eft. paaske blev Lisbeth Marenses begraven.
10) Paa 3di pintzeidag blev Steffen Pedersen en datter begraven, navnl.: Christina.
11) Paa st. Hans dag blef Mette Smeds begraven.
12) Fredagen d. 7. julj blev dend gl. Elsa Sørens Smeds begraven.
13) Sønd. d. 7. trin. blev Jens Iversen en søn begraven, Navnl.: Peder.
Fol: 111
14) Sønd. d. 23. trin. blef Lorentz Lorentzen en søn begraven, navnl.: Rasmus.
15) Tiisdagen d. 5. Xbr. [december] blef hr. Johannes Krag begraven, fordoms sognepræst til Bierte kiercke samt herritz proust i Tyrstrup herrit.

Ao 1753:
1) Paa kyndelmise dag blef Hans Pedersen it barn begraven, navnlig: Christian.
2) Sønd. sexag. blev Maren Pottemagers begraven.
3) Paa 2de sønd. i faste blev Pouel Hansen en søn begraven, som blev dødfød.
4) Paa onsdagen d. 4. April blev Jens Nielsen Skræder en søn begraven, som var bleven dødfød.
5) Paa 3de paaske dag blev Jurgen Keddelsen en datter begraven, navnl.: Johanne.
6) Paa 1ste sønd. efter paaske blev Peder Matzen Jyland begraven.
7) Onsdagen d. 12. sept. blev sognefogden Hendrich Morwille begraven.
8) Onsdagen d. 19. sept. blev Karen Hanses begraven, uden tieneste.

Anno. 1754:
1) Paa sckiertorsdag blev Jens Nielsen Skræder 2de drengebørn begraven, som blev dødfød.
2) Dend 1ste sønd. efter paaske blev Nis Kock af Ulshuus begraven.
3) Samme dag blev Peder Jepsen en søn begraven, navnl.: Jørgen.
4) Paa 3die sønd. efter paaske blev Peder Jepsen en datter begraven, navnl.: Kierstin.
5) Torsdagen d. 6. junj blev Elsa Chrestens begraven.
6) Sønd. d. 3. trin. blev Jens Hansens Smeds datter, navnl.: Inger begraven.
Fol: 112
7) Sønd. d. 4. trin. blev Søren Christensen en liden søn begraven, navnl.: Chresten.
8) Sønd. d. 12. trin. blev Jens Pedersen en datter begraven, navnl.: Johanne.
9) Sønd. d. 13. trin. blev Søren Bonnigsen en søn begraven, [navnl.]: Peder.
10) Sønd. d. 19. trin. blev Jes Pedersen en liden søn begraven, [navnl.]: Lauritz.
11) Sønd. d. 20. trin. blev Mangels Brorsen en liden datter begraven, [navnl.]: Annamagreta.

Anno. 1755:
1) Paa nyttaarsdag blev Mom Johannes begraven.
2) Paa 1ste sønd. i ephiphanj blev Jens Nielsen Skræder begraven.
3) Paa samme dag blev Hans Skoufogit en søn begraven, navnl.: Nis.
Fol: 113
4) Tiisdagen d. 12. martius blev Niels Hansen Tingelev begraven.
5) Onsdagen d. 20. martj blev Niels Holms kone [navn ikke anført] begraven.
6) Palmarum blev Anders Nissen en liden datter begraven, navnl.: [navnet er ikke anført].
7) Paa sckiertorsdag blev Jes Pedersen en datter begraven, [navnl.]: Silla.
8) Onsdagen [ifølge Bauer er det torsd.] d. 10. april blev Johan Frederich Bergs søn begraven, [navnl.]: Frantz.
9) D. 2de sønd. effter paaske blev Peder Mathisen en datter begraven, [navnl.]: Zidtzel.
10) D. 25. april blev Matz Lauesen en søn begraven, navnl.: [navnet er ikke anført].
11) D. 1. trin. blev Søren Bonnigsen en datter begraven, Navnl.: Magreta.
Fol: 114
12) D. 6. trin. blev Søfren Marcusen it barn begraven, blev dødfød.
13) Torsdagen d. 31. julj blev Hans Matzen begraven.
14) Sønd. d. 11. trin. blev Niels Holm en datter begraven, navnl.: Gunder Magret.
15) Fredagen d. 6. sept. blev Thomas Smed begraven.
16) Løverdagen d. 28. sept. [ulæseligt] begraven.
17) D. 15. trin. blev Peder Hansen en datter begraven, navnl.: Gunder Marj.
18) D. 25. trin. blev Hans Lorensen en søn begraven, navnl.: Jacob.
19) D. 1. adv. blev Stina Marcusdatter begraven.
20) Paa 2den juule dag blev Jurgen Keddelsen en datter begraven, [navnl.]: Ann Dorthe.

Anno. 1756:
1) Paa nyttaars dag blev Christian Sørensen Smed begraven.
2) Paa 2de sønd. ephiph. blev Niels Holms kone Cathrina, begraven.
3) Sønd. sexag. blef Bodil Laues begraven.
4) Fredagen d. 14. may blev Jens Nielsen en liden søn begraven, navnl.: Nis.
5) Onsdagen d. 21. julj blev Jens Christiansen Smed en dødfød søn begraven.
6) Sønd. d. 8. trin. blev Jens Møller en søn begraven, navnl.: Morten.
Fol: 115
7) Torsdagen d. 25. nov. blev Chresten Jessen Weber begraven.

Anno. 1757:
1) Paa 2de sønd. ephiphanj blev Jacob Jurgensen Schwartz begraven.
2) Paa samme dag blev Kierstina Hansdatter begraven. Dalbiu [ulæseligt]
3) Onsdagen d. 2. martj blev Hans Jacobsen Skoufogit begraven.
4) Sønd. palmarum blev Maren Jens Sckomagers begraven.
5) D. 2. sønd. efter paaske blev Matz Lauesen en datter begraven, navnl.: Bodel Marje.
6) Torsdagen d. 5. may blev Peder Theilbrender it dødfød barn begraven.
7) Tiisdagen d. 10. may blev Maren Willums begraven.
8) Sønd. exaudj. blev enken Karen Skoufogtes barn begraven, navnl.: Karen.
9) Paa 1ste sønd. trin blev Niels Holm en liden søn begraven, navnl.: Thomas.
10) Paa 4de sønd. trin. blev Anders Lauritzen en datter begraven, navnl.: Eleonora.
11) Sønd. d. 5. trin. blev Maren Brodersdatter et uægte barn begraven, navnl.: Dorthe.
12) Tiisdagen d. 20. sept. blev Annamaria Hanses begraven.
13) Sønd. d. 17. trin. blev Peder Nissen en stiffsøn begraven, navnl.: Christian.
14) Løverdagen d. 22. oct. blev Jens Christian Smed en dødfød søn begraven.

Anno. 1758:
1) Paa 1ste sønd. ephiph. blef Karen Gødertes begraven.
2) Sønd. septuagexime blev blev [skrevet to gange] en stiffdatter begraven, navnl.: Zara.
Fol:116
3) Torsdagen d. 2. martj blev Kierstin Christians begraven.
4) Palmarium blev Jens Nielsen en liden søn begraven, navnl.: Trouls.
5) 2 de sønd. efter paaske blev Niels Holm it barn begraven, som var hiemdøbt af jordemoderen, kaldet: [navnet er ikke anført].
6) 3die sønd. effter paaske blev Chresten Matzen en navnløs søn begraven.
7) 5te sønd. efter paaske blev Elsabeth Thommases begraven.
8) 6te sønd. efter paaske blev Mette Jeppis begraven.
9) Paa 2de pintze dag blev Chresten Nielsen Skræder it barn begraven, navnl.: Niels.
10) Tiisdagen d. 12. julj blev Peder Nissen en liden søn begraven, navnl.: Niss.
11) Tiisdagen d. 1. aug. blev Johan Dinckler en liden søn begraven, navnl.: Hans.
12) Sønd. d. 11. trin. blev Peder Hansen Graver begraven.
13) Sønd d. 15. trin. blev Jens Matzen en liden søn begraven, navnl.: Anthonj.
14) Sønd. d. 21. trin. blef Jens Rassmusen af Konghuuset begraven.

Anno. 1759:
1) Paa hellig 3 kongersdag blev Peder Nissen en liden søn begraven, [navnl.]: Jurgen.
2) Nest derefter paa 2de sønd. eph. blev moderen til dette børn, navnl.: Anna Peders begraven.
3) Paa 3die sønd. eph. blev Peder Hanssen begravet.
4) Paa skiertorsdag blev Niels Ollufsen begraven.
5) Paa Christi himmelfarts blev Hans Hansen Skræder begraven.
Fol: 117
6) Paa 1ste pintze dag blev Matz Lauesen en søn begraven, navnl.: Peder.
7) Onsdagen d. 18. julj blef Magreta Peder Holtes begraven.
8) Tiisdagen d. 18. sept. blev Anna Christians Theilbrenders begraven.
9) Sønd. d. 21. trin. blef Peder Mathisen en datter begraven, navnl.: [navnet er ikke anført].

Anno. 1760:
1) Paa 1ste søndag. ephp. blev Peder Rasmusen en datter begraven, navnl.: Mette Cathrine.
2) Paa samme dag blev Nis Larsen en liden søn begraven, navnl.: Hans.
3) Paa mittfaste sønd. blev Daareth [= Dorthe] Chrestens begraven.
4) Paa palmarium blef Jens Nissen Kock begraven.
5) Onsdagen d. 4. junj blev Trouls Hansen en liden datter, navnl.: Jing, begraven.
6) Tiisdagen d. 17. junj blev Niels Fritzsens hustrue , navnl.: Johanne, begraven.
7) Paa samme dag blev Peder Christiansen Theilbrender en dødfød søn begraven.
8) Søndag d. 3. trin. blev Anders Anthonisen begraven.
9) Torsdagen d. 7. aug. blev Peder Nissen en søn begraven, navnl.: Lauritz.
10) Sønd. d. 11. trin. blev dend gamle Peder Bonnichsen begraven, som var 90 aar gl.
11) Sønd. d. 12. trin. blev Peder Nissen anden søn begraven, som var fød tvilling, navnl.: Nis.
12) Sønd. d. 19. trin. blev Rasmus Lorentzen Juuler begraven.
13) Sønd. d. 22. trin. blev Leena Lasdatter it uægte barn begraven, navnl.: [navneter ikke anført].
Fol: 118
14) Sønd. d. 25. trin. blev Laue Simonsen en liden datter begraven, navnl.: Ingeborig.

Anno. 1761:
1) Fredagen d. 20. febr. blev Hans Rasmusen, fuldmægtiger hos justitz raad Brandt i Hadersleb, her paa kierckegaarden begraven. Paa søndag afften tilforn kom hand her til bye og var frisk og sund, mens døde om natten i et vertshuus hos Peder Nissen, saa at hand var død inden kl. 3. om mandag morgen.
2) Onsdagen d. 11. martj blev Hans Pedersen Weber en søn begraven, navnl.: Peder.
3) Paa skiertorsdag blev Rasmus Tøggesen begraven.
4) Sønd. d. 13. trin. blev Magr. Juulers en liden søn begraven, uden tieneste, navnl.: Hans.
5) Sønd. d. 18. trin blev Jens Thommasen Smed it dødfød barn begraven.
6) Sønd. d. 23. Trin. blev Maren Rassmuses begraven.
7) Onsdagen d. 2. dec. blef afgangne Hans Jacobsen Skoufogits datter begraven, navnl.: Anna Giertrud.
8) Sønd. d. 4. advent blev Maren Hanses begraven.

Anno. 1762:
1) Sønd. d. 3. jan. blef Karen Kockes begraven.
2) D. 4de sønd. ephiph. blev Matz Nielsen en liden søn begraven, navnl.: Niels.
3) Onsdagen d. 9. martj blev Anders Ottsen Snedker begraven.
4) Paa skiertorsdag blev Lorentz Vestermand begraven.
5) Dend 1ste sønd. efter paaske blev Iver Jensen en søn begraven, navnl.: Claus.
Fol: 119
6) Paa 3die sønd. efter paaske blev Niels Holm en liden datter begraven, [navnl.]: Mette Cathrin.
7) Erindres sidst afvigte dend 31. martj blev Hans Jurgen Schomager en liden datter begraven, navnl.: Christiana Carolina.
8) Torsdagen d. 27. mayus blev Matz Nielsens hustru begraven, navnl.: Mette Kierstina, døde paa mandagen d. 24. may.
9) Paa 2den pintze dag blev Johann Dinckler en liden søn begraven, navnl.: Johann, døde neste fredag for pintze dag.
10) Onsdagen d. 9. junj blev Hans Johannesen begraven, døde paa neste løverdag tilforn.
11) Paa samme tid kom med ham i kisten sin søns Lauritz Hansens barn, navnl.: Kiersten, som døde samme dag Hans Johannesen [se nr. 10] blev begraven.
12) Paa st. Hans dag blev Andreas Lorentzen Skomager begraven, hand døde neste søndag tilforn.
13) Paa samme dag blev Jens Jensen i Hyldhuuset en liden søn, navnl.: Matz, begraven. Dette døde tilforn paa neste løverdag.
14) Erindres paa hell. 3 fold. søndag blev Matz Nielsens liden datter begraven, navnl.: Kiersten. Døde paa neste torsdag moderen var død en 14te dage tilforn.
15) Sønd. d. 9. trin. blev Anders Nissen begraven, døde tilforn neste onsdag.
16) Torsdagen d. 12. aug. blev dend gl. konghuusmand begrav., navnl.: Niels Jensen. Hand døde paa neste søndag tilforn i sin alder 90 aar gammel.
17) Paa onsdagen d. 1. sept. blev Morten Mortensen en datter begraven, navnl.: Maren. Døde tilforn paa løverdagen.
18) Sønd. d. 14. trin. blev Woldborig Bierings begraven. Døde tilforn torsdag morgen.

Fol: 120
Anno. 1763:

1) Paa hell. 3 kongers dag blev Thomas Thommasen begraven. Hand døde 5 dage tilforn paa en løverdag.
2) Paa 2den sønd. eph. blev Jens Christian Smed en liden datter begraven, navnl.: Mette Kierstina. Det døde paa neste løverdag morgen.
3) Paa samme dag blev Jurgen Mathisen Skræder en liden datter begraven, navnl.: Johanne. Det døde tilforn paa neste fredag morgen.
4) Paa fastelavn søndag blev Hans Nielsen begraven. Hand døde tilforn paa neste tiisdag.
5) Paa samme dag blev Søren Willumsen en liden datter begraven, navnl.: Kierstin. Det døde tilforn paa neste torsdag.
6) Paa fredagen d. 18. febr. blev Gunder Jeppis begraven. Hun døde paa neste mandag tilforn.
7) Paa 2den sønd. i faste blev Ellen Hanses begraven, hun døde tilforn paa tiisdagen.
8) Tiisdagen d. 1. martj blev Maren Holms begraven, hun døde tilforn paa løverdagen.
9) Fredagen d. 25. martj blev Mette Cathrina Nisses begraven, hun døde tilforn paa neste fredag.
Samme dag blev Silla Jesdatters uægte barn begraven, navnl.: Nis. Det døde paa dagen tilforn og kom i kiste med ermelte gl. kone Mette Cathrina Nisses.
10) Sønd. d. 1. trin. blev Mette Thommases begraven. Hun døde paa neste fredag.
11) Sønd. d. 11 trin. blev Jacob Steffensen en liden datter begraven, navnl.: Johanne. Det døde paa løverdagen.
12) Fredagen d. 19. aug. blev Magreta Lorentzes begraven. Hun døde paa neste tiisdag.
Fol: 121
13) Onsdagen d. 24. aug. blev Christian Hansen Tingele en søn begraven, navnl.: Jacob. Hand døde paa neste løverdag.
14) Sønd. d. 12. trin blev Anders Lauesen en liden søn begraven, navnl.: Chresten, det døde paa neste mandag.
15) Sønd. d. 19. trin. blev Jens Hendrichsen begraven. Hand døde neste tiisdag tilforn.
16) Sønd. d. 22. trin. blev Zidtzel Peders begraven. Døde tilforn paa neste mandag.
17) Sønd. d. 25. trin. blev Broder Keelsen begraven, hand døde tilforn paa neste søndag.
18) Sønd. d. 2. adv. blev Dorthe Nielses begraven. Hun døde paa neste tiisdag.
19) Onsdag d. 28. Xbr. [december] blev Magdaleena Chrestens begraven, hun døde neste fredag. 

Anno. 1764: 
1) Tiisdagen d. 17. jan. blev Søren Marcusen begraven, hand døde paa neste onsdag.
2) Samme dag blev Simon Nissen en liden datter begraven, navnl.: Maleena, det var død paa neste torsdag.
3) Fredagen d. 3. febr. blev Jens Frantzen en liden søn begraven, navnl.: Ancker. Det var død paa neste søndag.
4) Sønd. 6te efter hell. 3 kong. blev Johan Dincker en liden datter begraven, navnl.: Mette Zophia. Barnet døde paa neste tisdag.
5) Tiisdagen d. 28. febr. blev Peder Nissen en liden datter begraven, navnl.: Annamaria, barnet døde neste fredag.
6) Derefter fredagen d. 9. martj blev Peder Nissen anden datter begraven, navnl.: Mette Marie. Barnet døde paa neste mandag.
[Følgende er overstreget: Dend 2den sønd. i faste blev Peder Matzen begraven, som døde paa neste tiisdag.]
7) Paa sønd. qvinquag. blev Marica Anderses en liden datter begraven, navnl.: Mette Maria. Barnet døde paa neste torsdag.
8) Paa 1ste sønd. i faste blev Christian Hansen Tingele 2de dødføde drengebørn begraven.
9) Dend 2den sønd. i faste blev Peder Matzen begraven, som døde paa neste tiisdag.
10) Tiisdagen d. 27. martj blev sognedegn Niels Nielsens liden datter begraven, navnl.: Anna Cathrina Friis. Hun døde paa neste fredag.
11) Dend 3die sønd. i faste blev Matz Lauesen en søn begraven, navnl.: Christian. Hand døde paa neste torsdag.
12) Paa 5te sønd. i faste blev Catrina Hanses begraven, hun døde neste torsdag.
13) Paa samme dag blev Søren Lauritzen en liden datter begraven, navnl.: Dorthe, som døde neste mandag tilforn.
14) Onsdagen d. 11. april blev Jens Nielsen en søn begraven, hand døde neste mandag, navnl.: Niels.
15) Paa samme dag blev Mogens Willumsen en liden søn begraven, navnl.: Willum, det døde neste løverdag.
16) Paa langfredag blev Jens Christian Smed en liden datter begraven, navnl.: Kiersten. Barnet døde neste mandag.
17) Paa 2den sønd. efter paaske blev Niels Holm en liden søn begraven, navnl.: Thomas. Barnet døde neste mandag.
18) Samme dag blev Jens Iversen en liden datter begraven, navnl.: Maria. Det døde neste tiisdag.
19) Samme dag blev sal. Søren Marcusens 2de smaa døttre begraven, navnl.: Maren og Birrett, som døde neste tiisdag.
Fol: 123
20) D. 3die sønd. efter paaske blev Jurgen Jensen en liden søn begraven, navnl.: Jens, det døde neste mandag.
21) Paa 4de sønd. efter paaske blev Rasmus Lorentzen en liden søn begraven, navnl.: Jacob. Barnet døde neste mandag.
22) Onsdagen d. 15. aug. blev Jacob Steffensen en dødfød søn begraven, blev fød d, 13. Aug.
23) Løverdagen d. 18. aug. blev Hans Pedersen Weber en dødfød søn begraven, blev fød d. 16. Aug.
24) Tiisdagen d. 21. aug. blev Karen Hanses begraven. Hun døde løverdag d. 18. Aug., var 34 aar mindre 5 moneder.
25) Fredagen d. 8. sept. blev Matz Nielsen begraven, hand døde d. 2. sept., var 34 aar 3 maaneder gammel.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]