1762-82 Døbte

Startside Op


Om indholdet af KB 1762-1782: Tryk på Op ovenfor

Fol. Nr., Nr. i året, Fødselsdato, Dåbsdato, Navn på det døbte barn og på forældrene og på fadderne.

3 1 1762 decembr 17. 1762 decembr 19. Johanne, Jørgen Mathisensskræders og hans hustrues ægte datter. Test: Jesper Brunsveg, Ide Magrete Langelo og Ingeborg Laues.

3 1 1763 janu. 19 1763 janu. 23. Kirsten, Christian Hansen gaardmands og hans hustrues Else fød Larsdatters ægte datter. Testes: Oens Hansen Wif, Anne Lucia Nielsen og Ingeborg Laues.

4 2 1763 janu. 21 1763 janu. 23 Mette Kirstine, Niels Holms huusmands og hans hustrues Karen Thomasdatters ægte datter. Test: Jacob Stephensen, Catrine Mortens og Kirsten Wilhelms.

4 3 1763 january 24 1763 january 30 Anna Magdalena, Andreas Jensen huusmands og hustrues Kiersten Chrestensdatters ægte datter. Testes: Peder Hansen, Anna Lucia Nielsen, Trinnike Mortens.

4 4 1763 february 10 1763 february 13 Niss, Zilla Jesdatters uægte barn, udlagte til barnefader Christian Hansen Skipsknegt[?]. Testes: Peder Nissen, Mette Cathrine Dinklers, Inger Johannes.

4 5 1763 martius 4 1763 martius 6 Mette Cathrina, Peder Nissen huusmands og hustrues Karen Peders fød Lauesdatters ægte datter. Testes: Nis Andersen, Ide Magrethe Langelo, Mett Cathrine Madses.

4 6 1763 martius 4 1763 martius 6 Karen, Iver Jensen huusmands og hustrues Cathrine Ivers ægte datter. Testes: Claus Pedersen, Gunder Marie Povels, Maren Trouels

4 7 1763 april 2. 1763 april 10. Anders, Christian Tullessen gaardmands og hustrues Kierstine Andersdatters ægte søn. Test.: Laue Simonsen, Jens Tullessen, Anna Lucie Nielses.

4 8 1763 april 15. 1763 april 17. Anna, Jens Hanssen Wiv gaardmands og hustrues Zilla Maren Christensdatter ægte datter. Testes: Christian Hansen, Bodild Peders, Anna Lucie Nielses.

4 9 1763 april 21. 1763 april 24. Dorthe, Hans Olufsen huusmands og hustrues Sophie Pedersdatters ægte datter, faddere [er ikke anført]

4 10 1763 julius 8. 1763 julius 10. Christian, Hans Povelssen skibsmands og hustrues Ellen Christensdatters ægte søn. Fadderene: Jep Simonsen, Karen Sørens, Zille Marie Jensses.

4 11 1763 september 16. 1763 september 18. Birthe Christina, Søren Markusen huusmand og hustrue Kiersten Lavdatters ægte datter. Fadderne: Lauritz Hanssen, Karen Sørens, Zille Marie Jensses.

4 12 1763 september 22. 1763 september 25. Lorentz, Rasmus Lorentzen huusmands og hustrues Zidsel Jacobsdatters ægte søn. Fadderne: Niels Jepsen, Povel Skack, Karen Peders.

4 13 1763 september 22. 1763 september 25. Maren, Morten Mortensen gaardmand og hustrue Trinicke Dinesdatters ægte datter. Faderne: Povel Jepsen, Fridericha Amalia Langelo, Magretha Christina Hanses.

4 14 1763 october 27. 1763 october 30. Magreta, Trouels Hansen gaardmand og hustrue Marie Nicolajdatters ægte datter. Fadderne: Hans Peter Jepsen, Bodild Mathieses, Zille Marie Jensses.

5 15 1763 november 10. 1763 november 13. Morten, Johan Bielmand huusmand og Anna Cathrine hans hustrues ægte søn. Fadderne: Christian Jenssen, Jens Gottfried Krag, Fridericha Langelo.

5 16 1763 november 26. 1763 november 27. Maren, Laue Simonsen gaardmands og hustrues Ingeborg Lauesdatters ægte datter. Fadderne: Peder Rasmussen, Else Christians, Anna Lucie Nielsses.

5 17 1763 december 25. 1763 december 26. Kiersten, Lars Johanssen huusmand og hustrues Maren Schwartzesdatters ægte datter. Fadderne: Peder Schwartz, Cathrine Jenses, Else Christians.

5 1 1764 januarus 26. 1764 januarus 29. Nicolaj, Hans Madsens gaardmands og hustrues Christine Nicolajdatters ægte søn. Fadderne: Jens Gottfried Krag, Mads Jensen, Anna Lucie Nielses.

5 2 1764 februarus 1. 1764 februarus 2. Nicolaj, Peder Hansens gaardmands og hustrues Cathrine Nicolajdatters ægte søn. Fadderne: Morten Mortensen, Jes Pedersen, Bodild Peders.

5 3 1764 februarus 24. 1764 februarus 26. Mette Christina, Mads Nielsen huusmand og hustrues Cathrina Lasdatters ægte datter. Fadderne: Peder Rasmussen, Bodild Mathieses, Zille Marie Jenses.

5 4 1764 martius 5. 1764 martius 11. Rasmus, Peder Rasmussen gaardmand og hustrues Bodild Dinesdatters ægte søn. Fadderne: Jens Gottfried Krag, Mads Lauesen, Mette Cathrine Hanses.

5 5 1764 martius 27. 1764 april 1. Mads, Jens Nielsen huusmand og hustrue Inger Marie Lauesdatters ægte søn. Fadderne: Anders Pedersen, Magnus Christensen, Karen Pederses

5 6 1764 martius 29. 1764 martius 1. Johannes, Johan Friderich Berg huusmand og hustrue Inger Pouelsdatters ægte søn. Fadderne: Johan Finck[?], Pouel Pouelsen, Zille Marie Jenses.

5 7 1764 april 26. 1764 april 29. Jens, Jørgen Jensen huusmand og hustrues [hustru ikke anført] ægte søn. Fadderne: Peder Pedersen, Povel Hansen, Zilla Marie Jenses.

5 8 1764 may 9. 1764 may 13. Kiersten, Jes Pedersen gaardmand og hustrues Marie Jørgensdatters ægte datter. Fadderne: Peder Hansen, Gunder Marie Povels, Trinnike Mortens.

5 9 1764 may 17. 1764 may 20. Peder, Jens Christian Smed og hustrues Anna Pedersdatters ægte søn. Fadderne: Jes Knudsen, Anne Lucie Nielses, Mette Mauersdatter.

5 10 1764 juni 27. 1764 juni 30. Hans, Chresten Nielsen skrædder og hustrues søn. Fadderne: Jens Thommasen smed, Karen Peders, Elsabeth Lauritzdatter.

5 11 1764 sept. 6. 1764 sept. 9. Jurgen, Jens Jensen Konghuus og hustrues Mette Nielsdatters ægte søn. Fadderne: Morten Mortensen, Nis Andersen, Elsa Christians.

5 12 1764 decembr. 7. 1764 decembr. 8. Thomas, Niels Holms og hustrues Karen Thomasdatters ægte søn. Testus: Ingeborig Laues, Cathrina Matzes, og Jens Hansen smed.

6 13 1764 decembris 10. 1764 decembris 18. Lauritz, Peder Nissen huusmand og Karen Lauritzdatters ægte søn. Fadderne: Jens Mickelsen af Colding, Matz Lauesen og Ingeborig Laues.

6 1 1765 februarj 26. 1765 februarj 27. Inger, Christian Aarøe huusmand og hustrues Eleonora Chrestensdatter ægte datter. Fadderne: Peder Rasmussen, Trinnicke Mortens, Bodelmaria Jeppis.

6 2 1765 febr. 27. 1765 martj 3. Andreas Pettersen, Lauritz Pedersens og Anna Kierstines huusfolckes ægte søn. Fadderne: Jens Hansen Wyff, Matz Jensen og Zophia Sørensdatter.

6 3 1765 april 25. 1765 april 28. Nis, Søren Christensens og Maren Pedersdatters huusfolckes ægte søn. Fadderne: Peder Nissen, Jep Outtesen, Ingeborig Laues.

6 4 1765 april 1. 1765 april 4. Kiersten, Niels Pedersens og Maren Pedersdatters ægte datter. Faderne: Kierstina Nielses, Johan Friderich Berg.

6 5 1765 april 9. 1765 april 14. Jacob, Peder Schwart og Magdaleena Matzdatters ægte søn. Fadderne: Jens Thommasen, Chresten Matzen, Kierstina Hanses.

6 6 1765 may 10. 1765 may 12. Kiersten, Peder Pedersens og Mett Pouelsdatters ægte datter. Fadderne: Jurgen Keddelsen, Mette Cathrina Jenses, Anna Pouels.

6 7 1765 junius 23. 1765 junius 24. Inger, Andreas Jensen Webers og Kiersten Chrestensdatters ægte datter. Fadderne: Christian Jensen, Ide Magreta Langelo, Anna Lucia Nielsen

6 8 1765 junius 26. 1765 junius 30. Willum, Mogens Willumsens og Maren Steffensdatters ægte søn. Fadderne: Ingeborig Laues, Andreas Jensen, Peder Steffensen.

7 13 1765 julius 26. 1765 julius 30. Annamaria, Christian Jensens og Mette Jensdatters huusfolckes ægte datter. Fadderne: Karen Peders, Maren Nielsdatter og Morten Bielmand. [Spring i nummer rækkefølgen fra nr. 8-13].

7 14 1765 sept. 27. 1765 sept. 29. Cathrine, Christian Hansens og Elsa Christians gaardfolckes ægte datter. Fadderne: Jurgen Rafn forpagter paa Fovbeslett [=Fovslet?], Hans Pouelsen skoufogit og Anna Lucia Nielsen degnekone i Wonsild.

7 15 1765 aug. 8. 1765 aug. 11. Jens, Jurgen Jensens og Anna Cathrina Christensdatters ægte søn. Fadderne: Matz Lauesen, Maria Troulses og Kierstina Nielses.

7 16 1765 octobr. 17. 1765 octobr. 20. Nis, Niels Jepsens og Kierstina Nisdatters gaardfolckes ægte søn. Fadderne: Peder Rasmussen, Olluf Hanssen og Bodelmaria Jeppisdatter.

7 17 1765 nov. 15. 1765 nov. 17. Tohmas [skal være Thomas], Jaccob Steffensens og Cathrina Thomasdatters ægte søn. Fadderne: Morten Mortensen, Matz Thomasen, Rebecca Steffensdatter.

7 18 1765 deccembr. 23. 1765 deccembr. 26. Gundermaria, Jep Simonsens gaardmands og Bodelmaria Jeppisdatter ægte datter. Fadderne: Ingeborig Laues, Kierstina Nielses og Peder Simonsen.

7 1 1766 januari 4. 1766 januari 6. Maren, Matz Nielsens og Cathrine Lasdatters ægte datter. Fadderne: Ide Magreta Langelo, Bodel Peders, Hans Jensen.

7 2 1766 januari 8. 1766 januari 12. Mette Zophia, Johann Dincklers og Mette Cathrina Bergsdatters ægte datter. Fadderne: Ide Magreta Langelo, Bodel Peders, Jens Hansen Wyff.

7 3 1766 febr. 6. 1766 febr. 9. Jep, Hans Matzens og Kierstina Nicolaisdatter ægte søn. Fadderne: Anna Lucia Nielsen bar, Mickelsen paa portstue i Colding holt, Jens Jensen i Kongehuuset stod fadder.

8 4 1766 febru. 7. 1766 febru. 9. Maren, Chresten Jensens og Maria Niels Tinglers ægte datter. Fadderne: Silla Jens Wyfs, Kiersten Willhelms.

8 5 1766 febru. 12. 1766 febru. 16. Maren, Rasmus Lorentzens huusmands og Zidtzel Jacobsdatters ægte datter. Fadderne: Trina Langlo, Silla Jenses og Peder Pedersen.

8 6 1766 martj 2. 1766 martj 5. Bodelmaria, Jens Thomsen smeds og Cathrina Jacobsdatter ægte datter. Fadderne: Elsa Christians, Magdaleena Jacobisdatter, Christian Thullesen.

8 7 1766 martj 6. 1766 martj 9. Morten, Morten Mortensen gaardmands og Trinicke Dinnesdatters ægte søn. Fadderne: Christian Albrett, Hans Jensen, Ide Magreta Langlo.

8 8 1766 martj 8. 1766 martj 12. Karen, Hans Pedersen Webers og Cathrina Dettlefsdatters ægte datter. Fadderne: Johann Pettersen, Jep Outtesen, Karen Peders.

8 9 1766 martj 24. 1766 martj 27. Lauritz, Andreas Lauritzen Dams og Karen Bendtesdatters ægte søn. Fadderne: Peder Rasmusen, Jens Thomsen smed og Cathrina Dincklers.

8 10 1766 martj 1. 1766 april 20. Jacob, Hans Lorentzen huusmands og Kierstina Jacobsdatters ægte søn. Barnets daab blev confirmeret ved moderens kierckegang saasom det tilforn var hiemmedøbt. Fadderne: Jide [=Ide] Magreta Langelo, Hans Nicolaysen, Johan Frid. Berg.

8 11 1766 mayus 16. 1766 mayus 19. Bodelmaria, Petter Simonsens og Barbara Andreasdatters ægte datter. Fadderne: Mad. Schultz i Colding, Bodelmaria Jeppis, Laue Simonsen.

8 12 1766 julj 4. 1766 julj 6. Johanne, Mogens Willumsens og Maren Steffensdatter huusfolckes ægte datter. Fadderne: Kierstina Niels Frostes, Mette Cathrine Jenses.

9 13 1766 august 16. 1766 august 17. Ingeborig, Laue Simonsens gaardmands og Ingeborig Dinnesdatters ægte datter. Faddernes navne: Maria Fabritius, Bodel Maria Jeppis.

9 14 1766 deccembr. 5. 1766 deccembr. 7. Niels, Jens Jensen konghuusmand og Mette Nielsdatters ægte søn. Fadderne: Mickelsens kone paa portstuen i Colding. Ingeborig Laues, Jens Wyff.

9 1 1767 januarj 7. 1767 januarj 11. Jep, Peder Schwartes huusmand og Malleena Matzdatters ægte søn. Faddernes navne: Maria Frabitius, Chresten Madsen, Elsa Christians.

9 2 1767 januarj 9. 1767 januarj 11. Maren, Christian Thullesen gaardmand og Kierstine Andersdatters ægte datter. Faddernes navne: Silla Maria Jenses.

9 3 1767 jan. 21. 1767 jan. 25. Matz, Mathias Nicolaysen gaardmand og Bodel Hansdatters ægte søn. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Peder Hansen, Laue Matzen.

9 4 1767 jan. 30. 1767 febr. 1. Ingeborig, Jep Simonsen gaardmand og Bodelmari Jeppisdatters ægte datter. Fadderne: Trinick Mortens, Barbara Peders, Laue Simonsen.

9 5 1767 febr. 2. 1767 febr. 4. Niels, Nis Lassen huusmand og Cathrine Nielsdatter ægte søn. Fadderne: Ingeborig Laues, Kierstin Jensdatter, Peder Rasmussen.

9 6 1767 febr. 9. 1767 febr. 15. Elsabeth, Jens Christiansen Smidt og Anna Pedersdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Hans Matzen, Cathrine Magreta Hansen.

9 7 1767 febr. 15. 1767 febr. 15.. Anna, Søren Chrestensen huusmand og Maren Pedersdatters ægte datter. Fadderne: Elsa Christians, Mette Cathrina Jensis, Hendrich Christensen.

9 8 1767 febr. 18. 1767 febr. 21. Jens, Hans Petter huusmand og Kierstina Jensdatters ægte søn. Fadderne: Peder Rasmussen, Silla Marj Jenses, Dorthe Pedersdatter.

10 9 1767 martj 5. 1767 martj 8. Adam Christian, Johan Friderich Bergs huusmand og Inger Pouelsdatters ægte søn. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Hans Lassen, Jep Outtesen.

10 10 1767 martj 15. 1767 martj 20. Annamaria, Peder Nissen huusmand og Karen Lauritzdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucie Nielsen, Bodild Peders, Nis Andersen.

10 11 1767 martj 19. 1767 martj 21. Maren, Simon Nissen huusmand og Maria Jurgensdatters ægte datter. Fadderne: Silla Maria Jenses og Cathrine Jens Smeds.

10 12 1767 martj 21. 1767 martj 24. Kierstina, Lauritz Hansens huusmand og Maria Jacobsdatters ægte datter. Fadderne: Trinnick Mortens og Malleena Schwartes.

10 13 1767 april 5. 1767 april 8. Elsabeth, Chresten Nielsen skræders og Gundermari Thomasdatters ægte datter. Fadderne: Ann Lucie Nielsen, Kierstina Hanses, Jep Outtesen.

10 14 1767 april 17. 1767 april 20. Søren, Hans Hansen Tingele gaardmands og Zophie Sørensdatters ægte søn. Fadderne: Anna Lucie Nielsen, Jens Hansen Wyf, Matz Lauesen.

10 15 1767 april 18. 1767 april 26. Kiersten, Trouls Hansen gaardmand og Maria Nicolaysdatters ægte datter. Fadderne: Silla Maria Jenses, Karen Peders, Morten Mortensen.

10 16 1767 aug. 2. 1767 aug. 9. Mette Cathrina, Peder Rasmusen gaardmands og Bodild Dinnesdatters ægte datter. Fadderne: Maria Christian Albrechts, Magreta Cathrina Hansen og Laue Simonsen.

10 1 1767 decembr. 26. 1768 jan. 1. Niss, Niels Jepsen Frost gaardmands og Kierstina Nissdatters ægte søn. Fadderne: Matz Lauesen, Laue Simonsen, Karen Olluffs.

10 2 1767 dece. 6. 1768 jan. 17. Friderich, Matz Nielsen landbolsmand og Cathrine Lasdatters ægte søn. Dette barns daab blev confirmeret ved moderens kierckegang, dend til det var 6 uger og 2 dage gl. Fadderne: Silla Marie Jens Wyffs, Peder Rasmusen og Jep Outtesen.

11 3 1768 januari 19. 1768 januari 24. Jacob, Christian Jensen Webers og Mette Jensdatters ægte søn. Fadderne: Karen Peders, Mette Cathrine Nisdatter og Laue Simonsen.

11 4 [-] 1768 ferbuarj 2. Peder, Peder Pedersen landbolsmand og Mette Poulsdatters ægte søn. Barnets daab blev confirmeret ved moderens kierckegang. Fadderne: Pouel Sckak, Matz Jensen, og Trinicke Mortens. Barnet var 6 uger gl.

11 5 1768 jan. 31. 1768 febr. 2. Christina, Christian Hansen gaardmand og Elsa Lauritzdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Mette Jenses i Konghuus, og Laue Simonsen.

11 6 [-] 1768 febr. 7. Johannes, Andreas Jensen Webers og Kiersten Christensdatters ægte søn. Barnet var 6 ugger gl. det blev confirmeret ved daaben ved moderens kierckegang. Fadderne: Jide Magreta Langelo, Jens Hansen Wyff, Christian Aarøe.

11 7 1768 janu. 1. 1768 febr. 21. Niels, Hans Nicolaysens huusmands og Zidtzel Nielsdatters ægte søn. Barnets daab blev conf. ved moderens kierckegang da det var 7 uger gl. og 2 dage. Fadderne: Anna Lucia N., Jens Hansen Wyff, Mathias Nicolaysen.

11 8 1768 april 1. 1768 april 4. Jep, Jep Simonsen gaardmand, og Bodelmaria Jeppisdatter ægte søn. Fadderne: Kierstina Nielses, Chresten Albrect Sognfogit, Pouel Jepsen.

11 9 1768 april 2. 1768 april 4. Maren, Peder Steffensen huusmand og Mette Cathrina Jensdatters ægte datter. Fadderne: Jide Magreta Langelo, Elsa Christians, Hans Jensen.

11 10 1768 febr. 24. 1768 april 17. Bodel, Christian Aarøe og Eleonora Chrestensdatters ægte datter, barnet var 7 uger gammel og 4 dage. Dets daab blev confirmerit i kiercken. Fadderne: Triniche Mortens, Ingeborig Laues og Jep Outtesen.

11 11 1768 mayus 7. 1768 mayus 8. Inger Kierstin, Christian Zeckhes og Maria Andersdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Trinnicke Mortens, Christian Jensen.

11 12 1768 mayus 15. 1768 mayus 22. Jep, Hans Matzen gaardmands og Kierstine Nicolaisdatters ægte søn. Fadderne: Karen Peders, Jens Hansen Wyff, Chresten Matzen.

12 12 1768 april 18. 1768 april 22. Maren, Rasmus Lorentzen landbolsmand og Zidtzel Jacobsdatters ægte datter. Fadderne: Silla Mari Jenses, Zophie Hanses, Andres Jurgensen. [løbenr. 12 gentaget]

12 13 1768 april 24. 1768 junj 12. Johanne Maria, Johan Dincklers landbolsmand og Mette Cathrine Bergsdatter ægte barn som var 7 uger gl. Dets daab blev conf. i kiercken. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Sillamari Jens Wyfs og Hans Andersen trompheter.

12 14 1768 april 21. 1768 junj 12. Peder, Niels Pedersen Dragoner og Maren Pedersdatters ægte søn. Barn var 7 uger gl. og 3 dage dets daab blev conf. i kiercken. Fadderne: Kierstina Nielses, Morten Mortensen, Peder Chrestensen.

12 15 1768 julius 6. 1768 julius 10. Zara, Chresten Matzen landbolsmand og Cathrine Andersdatters ægte datter. Fadderne: Elsa Christians, Sillamarj Jens Wyfs.

12 16 1768 julius 28. 1768 julius 31. Anders, Hans Andersen trompheter og An Kierstin Bergsdatters ægte søn. Fadderne: Ide Magreta Langelo, Jens Wyff og Nis Andersen.

12 17 1768 julius 29. 1768 julius 31. Karen, Søren Nielsen huusmand og Gundermagret Hansdatters ægte datter. Test.: Karen Peders, Cathrine Matzes og Jep Outtesen.

12 17 1768 septembr. 14. 1768 septembr. 18. Maria, Peder Hansens gaardmands og Cathrine Nicolaydatters ægte datter. Fadderne: Jide Magreta Langelo, Bodild Mathises og Laue Matzen. [Løbenr. 17 er gentaget].

12 18 1768 septembr. 23. 1768 septembr [?]18. Kierstina, Trouls Hansen gaardmands og Maria Nicolaydatters ægte datter. Fadderne: Sillamari Jens Wyfs, Zophia Hanses og Jockum Bielmand. [De to datoer er muligvis ombyttet]

12 19 1768 octobr. 21. 1768 octobr. 22. Cathrina, Peder Schwartes og Malleena Matzdatters ægte datter. Fadderne: Cathrina Jenses, Bodel Schwartes.

12 1 1768 decemb. 25. 1769 jan. 1. Bodel Cathrine, Morten Mortensen gaardmand og Trinicke Dinnesdatters ægte datter. Fadderne: Ide Magreta Langelo, Anna Maria Fabritius og Jens Hansen Wyff.

12 2 1768 dece. 10. 1769 jan. 29. Hans, Hans Nissen i Ulfhuus og Kierstina Hansdatters ægte søn. Fadderne: Cathrina Jens Smeds, Hans Hansen Tingele og Chresten Nielsen skræder. Barnets daab blev confirmeret ved moderens kierckegang paa søndagen Sexegix. [=Sexegesima] da det var 7 uger gammel.

13 3 1769 februarj 1. 1769 februarj 2. Willum, Mogens Willumsen huusmand og Maren Willumsdatters ægte søn. Fadderne: Søren Willumsen, Peder Steffensen, Ingeborig Laues.

13 4 [-] 1769 martj 12. Anna Hedevig, Uldrich Mickelsen landbolsmand og Maren Hennichsdatters ægte datter. Fadderne: Sillamaria Jenses, Ancker Slagters kone i Colding, Hans Christian Tingle. Barnets daab blev conf. ved moderens kierckegang da det var 11 uger gl.

13 5 1769 martj 9. 1769 martj 12. Karen, Nis Lassen landbolsmand og Cathrine Nielsdatters ægte datter. Fadderne: Kierstina Nielses, og Boddel Peders, Chresten Nielsen.

13 6 1769 april 6. 1769 april 9. Karen [K’et er overskrevet et M], Andreas Jensen Webers og Kiersten Chrestens datters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Ingeborig Laues, Hans Christian.

13 7 1769 april 7. 1769 april 9. Maren, Jens Jensen Konghuus og Mette Nielsdatters ægte datter. Fadderne: Trinicke Mortens, Elsa Christians.

13 8 1769 april 1. 1769 april 2. Hans, Hans Hansen Tingele gaardmand og Zophia Sørensdatter ægte søn. Fadderne: Stina Nielses, Cathrin Lasdatter, Peder Hansen.

13 9 1769 martj 3. 1769 aprilis 16. Jens, Niels Holms landbolsmand og Karen Thomasdatters ægte søn. Fadderne: Sillamarj Jens Wyffs, [Mette – overstreget] Kiersten Willhelms, Matz Lauesen. Barnets daab blev conf. ved moderens kierckeg.

13 10 1769 april 8. 1769 april 16. Mette Cathrine, Peder Nissens kroemandens og Karen Lauritzdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Kierstina Hanses, Christian Hansen.

13 11 1769 majus 1. 1769 majus 4. Niels, Chresten Jensen landbolsmand og Maria Nielsdatters ægte søn. Fadderne: Trinick Mortens, Jens Hansen Wyff, Friderich Willhelm.

13 12 1769 majus 2. 1769 majus 4. Anna Lisbeth, Jurgen Jensen huusmands og Anna Cathrine Chrestensd. ægte datter. Fadderne: Silla Jenses, Kierstina Nielses og Mogens Willumsen.

13 13 1769 juli 30. 1769 aug. 6. Christina, Hans Lorentzens og Christina Jacobsdatter ægte datter. Fadderne: Hans Rasmusen, Karen Peters og Johanna Rebecca Steffensdaatter.

13 14 1769 aug. 3. 1769 aug. 6. Inger, Johann Bergs og Lucia Mortensdatter ægte datter. Fadderne: Sitzel Hanses, Metta Cathrina Dincklers og hans Andersen.

14 15 1769 sept. 18. 1769 sept. 22. Bodel Christina, Laue Simonsens og Ingeborig Dinesdatter ægte datter. Fadderne vare: Anna Lucia Nielses, Elsa Christians og Lautz Nissen, alle her i byen.

14 16 1769 sept. 27. 1769 sept. 29. Anna Christina, Zitzel Bentzes fra Judland uægte datter, til fader er bleven udnævnt Hans Wollesen Dragoner. Fadderne vare: Metta Cathrina Jenses, Bodel Maria Jepsens og Per Chrestensen.

14 17 1769 octobr. 4. 1769 octobr. 8. Elisabeth, Peter Rasmusens og Bodil Denisdatters ægte datter. Fadderne: Elisabeth Matzens, Sitzel Chrestensdatter og Laue Simonsen.

14 18 1769 nov. 7. 1769 nov. 12. Johanna, Per Steffensen huusmand og Metta Cathrina Jensdatters ægte datter. Fadderne: Cathrina Peters, Metta Hanses og Per Christian Teglbrender.

14 19 1769 nov. 26. 1769 nov. 28. Christina, Hans Petersen huusmands og Stina Jensesdatter ægte datter. Fadderne: Trinick Mortenses og Maria Nisses og Paul Schack, alle her i Wonsild.

14 1 1769 dec. 14. [-] Andres Lauritzen og Maria Christiansdatter et døfødt drengebarn. Forældrene huusfolk her i byen.

14 2 1770 jan. 30. 1770 jan. 30. Simon, Per Simonsens og Barbara Andreasdatters ægte søn. Døbt i huuset. Fadderne: Paul Schack, Morten Persen og Kiersten Hanses.

14 3 1770 febr. 10. 1770 febr. 13. Magdalena, Hans Andersen trompeters og Anna Christina Bergsdatters ægte datter. Fadderne: Ingeborg Lautzes, Ide Margretha Langelo og Andreas Jensen Weber, alle her i byen.

14 4 1770 febr. 24. 1770 febr. 24. Jep, Niels Jepsens gaardmands og Kierstina Nissdatters ægte søn. Fadderne: Jep Simonsen, Elsbe Matzes og Christina Lauritzes, alle af byen.

14 5 1770 martz 23. 1770 martz 23. Ingeborg, Jep Simonsens gaardmands og Bodel Maria Jepsdatters ægte datter. Hiemme døbt. Fadderne: Trinick Mortens, Ingeborg Laues og Niels Frost, alle her i byen.

14 6 1770 april 9. 1770 april 12. Peter, Søren Chrestensen og Maren Persdatters ægte søn. Fadderne: Laue Simonsen og Nis Lassen og Karen Peters, alle her i byen. Forældrene fattige indester her i byen.

14 7 1770 april 15. 1770 april 17. Maren, Hans Lassen gaardmands og Metta Hansesdatters ægte datter. Fadderne: Else Christians, Metta Mogensdatter og Hans Jensen.

14 8 1770 may 1. 1770 may 6. Andreas, Nis Andersens gaardmands og Anna Maria Jensdatters ægte søn. Fadderne: Per [Rasmussen overstreget] Nissen, Christen Mogensen og Elsa Christians, alle i byen.

14 9 1770 may 1. 1770 may 1. Hans, Matz Thomsen og Christina Hansd. ægte søn. Fadderne: Jacob Steffensen, Lauritz Nissen og Sophia Hanses. Forældre landbolsf[olk][?].

14 10 1770 may 29. [-] Lorentz Nielsen og Maren Lauritzdatter er dødfød drenge barn.

15 11 1770 junii 2. 1770 junii 4. Maren, Chresten Nielsen skræders og Gunder Maira Thomsesdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielses, Maren Persdatter og Christian Jensen, alle her i byen.

15 12 1770 junii 10. 1770 junii 12. Anna Christina, Jens Chrestensen smeds og Anna Persdatters ægte datter. Fadderne: Ellen Christians, Metta Mogensdatter og Per Rasmussens søn Christian.

15 13 1770 julii 9. 1770 julii 11. Lauritz, Per Nissen kroemands og Karen Lauritzdatter ægte søn. Fadderne: Jens Wyff, Hans Adam Kroll, og Anna Lucia Nielses, alle her i byen.

15 14 1770 julii 10. 1770 julii 15. Maria Christina, Søren Matzen toftværrings og Metta Catharina Jepsdatters ægte datter. Fadderne: Metta Mogensdatter, Per Rasmuses datter Maren og Morten Persen fra Hannover[?] hvor ogsaa forældrene boer.

15 15 1770 aug. 30. 1770 aug. 30. Christina, Lauritz Nissen og Christina Andersdatters ægte datter, hiemme døbt. Fadderne: Niels Jepsen Frost gaardm., Metta Hanses og Cathrina Jenses, alle her i byen. Hiemmedøbt.

15 16 1770 sept. 23. 1770 sept. 23. Kierstina, Christian Hansens gaardmand og Elsa Lauritzdatters ægte datter. Fadderne: Ingeborg Laus, Maren Persdatter og Jens Hansen Wyff, alle her i byen.

15 1 1770 dec. 6. 1770 dec. 9. Friderich, Per Schwartz landboelsmand og Malena Matzdatters ægte søn. Fadderne: Jep Simonsen, Jens Schmidt og Karen Peters, alle her i byen.

15 2 1770 dec. 20. [-] Hans Peters og Christina Jenses dødfødt drenge barn.

15 3 1771 jan. 7. 1771 jan. 14. Cathrin Maria, Hans Matzen gaardmands og Kirstina Nicolaysdatters ægte datter. Fadderne: Karen Peters, Bodel Matthises og Lorentz Nielsen.

15 4 1771 jan. 19. [-] Johann Friederich Bergs tobackspinders og Lucia Mortensdatters et dødfødt drengebarn.

15 5 1771 jan. 20. 1771 jan. 27. Karen, Hans Nissen toftværingsmand og Kiersten Hansdatters ægte datter. Fadderne: Kiersten Perses af Tapsuhr, Maren Persdatter og Paul Paulsen her i byen.

15 6 1771 febr. 24. 1771 febr. 27. Cathrin Marj, Hans Nicolaysens og Zitzel Nielsdatters ægte datter. Fadderne: Silla Maria Jenses, Bodel Matthieses og Peter Hansen.

15 7 1771 martz 13. 1771 martz 17. Margaretha, Rasmus Lorentzen Webers og Zitzel Jacobsdatters ægte datter. Fadderne: Bodel Matthises, Catharina Peters og Peter Chrestensen, alle i byen.

15 8 1771 martz 15. 1771 martz 17. Johannes, Christen Jensen Webers og Metta Jensdatters ægte søn. Fadderne: Ingeborg Laues, Andres Jensen Weber og Peter Hansen, alle her i byen.

15 9 1771 april 4. 1771 april 7. Sara, Chresten Matzen landboelsmand og Cathrin Andersdatters ægte datter. Fadderne: Kirsten Wilhelms, Karen Pers og Christian Hansen, alle her i byen.

15 10 1771 may 24. 1771 may 26. Maria, Per Persen huusmand og Metta Paulsdatters ægte datter. Fadderne: Else Christians, Maria Fabricis og Jochum Bielmand.

15 11 1771 juni 4. 1771 juni 4. Steffen, Mogens Willumsen og Maren Steffensen huusfolckes ægte søn. Fadderne: Laue Simonsen, Christian Arøe [=Aarøe] og Christina Nielses, alle her i byen.

15 12 1771 junii 24. 1771 junii 30. Maria, Hans Johannsen huusmands og Maren Sørensdatters ægte datter. Fadderne: Ingeborg Laues, [overstreget ord] Anne Catharine Jenses og Per Teglbre[nder].

16 13 1771 julii 22. [-] Lorentz Nielsen Bødtger og Maren Lorentzdatters et dødfødt drengebarn.

16 14 1771 aug. 27. 1771 sept. 1. Jens, Per Steffensen huusmand og Meta Cathrina Jensdatters ægte søn. Fadderne: Laue Simonsen og Valena Feddersen [overstreget – og Anna Cathrina Jensen], Jep Pers[en], alle her i byen.

16 15 1771 octobr. 11. 1771 octobr. 13. Hans, Per Hansen gaardmands og Cathrin Nicolaysdatters ægte søn her i byen. Fadderne: Matz Lausen gaardmand, Hans Tingler og Gunder Maria Pauls, alle her i byen.

16 16 1771 nov. 21. [-] Michel Jessen indester og Maren Lassdatter en dødfødt pigebarn.

16 1 1771 dec. 16. 1771 dec. 18. Silla Maria Nisses, Niss Andersen gaardm. og Anna Maria Jensdatt. ægte datter. Fadderne: Ancker Matzen, Karen Pers og Anna Krollsdatter.

16 2 1771 dec. 16. 1771 dec. 22. Simon Jepsen, Jep Simonsen gaardm. og Bodel Maria Jepsdatters ægte søn. Fadderne: Niels Frost, Anna Maria Fabricii og Leonora Aarøe, alle her i byen.

16 3 1772 jan. 1. 1772 jan. 5. Jep Nielsen, [overstreget – Jep] Niels Jepsen gaardmands og Christina Nissesdatters ægte søn. Fadderne: Wolle Hansen Dalbye, Lauritz Nissen Wonsild og Sophia Hanses ogsaa her i Byen.

16 4 1772 jan. 1. 1772 jan. 5. Jens Wyff, Niels Persen Dragoners og Maren Persdatters ægte søn. Fadderne: Mr. Kroll, Jurgen Hansen og Bodel Matthises her i byen.

16 5 1772 jan. 30. 1772 febr. 2. Johanna Hansd., Hans Lassen gaardmands og Metta Hansdatt. ægte datter. Fadderne: Maren Christians, Karen Jeppes og Christian Hansen.

16 6 1772 febr. 22. 1772 febr. 23. Thomas Hansen Wonsild [Overstreget – Adam Christian Kroll], Petronilla Maria Krolls uægte barn, hun har udlagt til fader: Thomas Hansen Wonsild som gaar i latinsk skole i Kiøbenhaven. Fadderne: Per Nissen, Nis Andersen og Bodel Peders, alle her i byen.

16 7 1772 febr. 23. 1772 febr. 28. Silla Maria Hanses, Hans Jensen teglbrenders og Anna Catharina Sørensdatters ægte datter. Fadderne: Stina Matzes, Maren Jensdatter og Matz Nielsen.

16 8 1772 martz 2. 1772 martz 8. Cathrina Matzes, Matz Nielsen gaardmands og Catrin Lasdatters ægte datter. Fadderne: Hans Jensen teglbrender, Kirsten Wilhelms og Maren Jensdatter, alle i sognet.

16 9 1772 martz 7. [-] Gretha Rasmusdatter et dødfød uægte drengebarn. Som udlagte til fader: Jesper Pedersen fra Colding, blegmandens søn sammesteds.

16 10 1772 martz 8. 1772 martz 11. Johannes Andresen, Andres Jensen vævers og Kiersten Chrestensdatters ægte søn. Fadderne: Laue Simonsen gaardmand, Ancker Matzen kroemand og m. Valena Fedder.

16 11 1772 april 3. 1772 april 5. Christian Albrecht Hansen, Hans Persen huusmands og Kierstina Jensdatters ægte søn. Fadderne: Jochum Bielmand, Hans Christian Christensen og Maria Fabricius.

16 12 1772 april 14. 1772 april 16. Peder Andersen, Andres Persen skræders og Maria Christiansdatters ægte søn. Fadderne: Jens Wyff, Paul Paulsen, Christina Lauritzes.

16 13 1772 april 29. 1772 may 3. Maren Persd., Per Nissen kroemands og Karen Lauritzdatt. ægte datter. Fadderne: Bodel Pers, Anna Maria Nisses og Hans Jørgen Skomager.

16 14 1772 april 30. 1772 may 3. Johanna Matzens, Ancker Matzen kroemands og Mette Cathrina Bergsdatt. ægte datter. Fadderne: Valena Fedders, Ingeborg Laues og Andres Jensen Weber.

17 15 1772 may 11. 1772 may 15. Maria Simons, Laue Simonsen gaardmands og Ingeborg Dinesdatters ægte datter. Fadderne: Madame Fedders, Elsbe Matzes og Per Teglbrender.

17 16 1772 may 28. [-] Anders Lauritzen og Maria Chrestensdatter et dødfød drengebarn.

17 17 1772 julii 8. 1772 julii 12. Mogens Chrestensen, Chresten Mogens[en] gaardmand og Maren Hansdatters ægte søn. Fadderne: Matz Lausen, Per Mogensen og Metta Hanses.

17 18 1772 julii 19. 1772 julii 22. Oute Jensen, Jep Outesen gaard- og kroemand og Karen Persdatters ægte søn. Fadderne: Peter Rasmusen, Laue Matzen og Metta Hanses.

17 19 1772 sept. 4. 1772 sept. 6. Peder Thusen, Morten Petersen toftværrings og Kiersten Jensdatters ægte søn, fra Hannober. Fadderne: Peder Simonsen, Kirsten Hanses Ulfshuus og Karen Sørensdatter.

17 20 1772 sept. 15. 1772 sept. 20. Maria Hanses, Hans Hansen Tingler gaardmands og Zophia Sørensdatters ægte datter. Fadderne: Hans Jensen Wyff, Chatarina Peters og Metta Matzes, alle i byen.

17 21 1772 sept. 26. 1772 sept. 27. Hans Christians, Chresten Nielsen skræders og Gunder Maria Thomasdatters ægte søn. Fadderne: Mickel Jessen, Johannes Langendorff skomager og Karen Jeppes, alle i byen.

17 22 1772 oct. 8. [-] Et dødfødt drengebarn som var Lorentz Nielsen og Maren Lauritzd. ægte søn.

17 23 1772 oct. 12. 1772 oct. 12. Bertha Mickels, Mickel Jesses gaardmands og Maren Lasdatters ægte søn, hiemme døbt og dagen derefter død.

17 24 1772 oct. 28. 1772 nov. 1. Maren Ivers, Iver Jepsen huusmands og Maren Jensdatters ægte datter. Fadderne: Madame Fabricius, Trineke Mortens og Andres Jepsen Weber.

17 1 1773 febr. 10. 1773 febr. 12. Simon Jepsen, Jep Simonsen gaardmands og Bodel Maria Jepsdatters ægte søn. Fadderne: Mons. Fabricius, Peder Svart og Anna Sophia Dedekind.

17 2 1773 april 1. [-] Johann Fridrich Berg tobackspinder og Lucia Mortensdatter et dødfød drengebarn.

17 3 1773 may 16. 1773 may 20. Christina Peders, Peder Simonsen toftværings og Barbara Andersdatters ægte datter. Fadderne: Bodel Jeppes, Kiersten Mortens og Søren Matzen.

17 4 1773 junii 11. 1773 junii 13. Karen Jensdatter, Jens Lauritzen landbohler og Anna Bertelsdatters ægte datter. Fadderne: Anna Cathrina Jenses, Abalonne Bertelsdatter og Jacob Steffensen.

17 5 1773 junii 15. [-] Et dødfød drengebarn som var Michael David Dedekind skomagers og Anna Sophia Rasmusdatters ægte søn.

17 6 1773 junii 21. 1773 junii 22. Christina Christiansen, Christian Hansen gaardmands og Elsa Lauritzdatters ægte datter. Fadderne: Metta Hanses, Maren Pedersdatter og [ikke flere faddere].

17 7 1773 julii 31. 1773 aug. 8. Christina Hanses Kock, Hans Nissen i Ulfshuus og Kiersten Hansdatters ægte datter. Fadderne: Christina Lauritzes, Anna Chatarina Hansdatter og Laue Matzen.

17 8 1773 sept. 30. 1773 oct. 3. Metta Catharina Vay, Søren Matzen Vay tofftværring og Karen Pedersdatters ægte datter. Fadderne: Matz Nielsen muurmand, Maren Petersdatter og [overstreget – Anna] Christina Hanses.

17 9 1773 octobr. 8. [-] Et dødfød pigebarn som var Hans Wollesen snedekers og Dorothea Hanses ægte datter.

17 10 1773 octobr. 9. 1773 octobr. 10 Metta Catharina Jensens, Jep Outesen kroemands og Karen Pedersdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Elsbe Matzes og Christian Pedersen.

18 11 1773 octobr. 11. 1773 octobr. 13. Lauritz Lorentzen, Lorentz Nielsen bødkers og Metta Jesdatters ægte søn. Fadderne: Lauritz Nissen, Nis Andersen gaardmand og Bodel Matthises, alle i byen.

18 1 1773 dec. 8. 1773 dec. 12. [Overstreget – Karen] Christina Lauritz, Lauritz Jespersen hiulers og Zitzel Christiansdatters ægte datter. Fadderne: Elisabeth Christians, Christina Mogensdatter og Peter Rasmussen.

18 2 1773 dec. 23. [-] Et dødfødt drengebarn som var Jens Jensen konghuusmands og Metta Nielsdatters ægte søn.

18 3 1773 dec. 29. 1774 jan. 1. Maren Hanses, Hans Lorentzen indesters og Christina Jacobsdatters ægte datter. Faddere: Silla Maria Jenses, Margaretha Mogens Tochter u. Hans Jensen Ziegelbrenner.

18 4 1774 januarii 4. 1774 januarii 5. Peter Sørensen, Søren Chrianstensen [fejlskrivning for Christensen] Schafhirte og Maren Petersdatters ægte søn. Faddere: Niels Jepsen Frost, Metta Hanses og Elisabeth Jensdatter.

18 5 1774 januarii 16. 1774 januarii 17. Lauritz Matzen, Matz Nielsen gaardmands og Catharina Lasdatters ægte søn hiemme døbt. Fadderne: Hans Nicolaysen, Niels Jensen og Anna Maria Nisses.

18 6 1774 jan. 31. 1774 febr. 1. Peder Andersen, Andreas Pedersen skræder og Catharina Mortensdatters ægte søn. Fadderne: Joachim Bielmand, Hans Rasmussen og Karen Peders kroekone.

18 7 1774 februar 3. 1774 februar 6. Jep Iversen, som er Iver Jepsen og Maren Jensdatters ægte søn. Fadderne: Andreas Weber, Jep Jepsen og Anna Catharina Jespers.

18 8 1774 februar 23. 1774 februar 27. Bertha Christina Jesses, Mickel Jessen gaardmands og Maren Lasdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielses, Maren Christians og Laue Matzen.

18 9 1774 martz 1. 1774 martz 6. Christian Bendixen, Bendix Andersen skræders og Maria Christiansdatters ægte søn. Fadderne: Matz Lausen, Chresten Hansen og Rebecca Jeppes.

18 10 1774 martz 9. 1774 martz 13. Nicolay Hansen, Hans Nicolaysen huusmands og Zitzel Nielsdatters ægte [overstreget – datter] søn. Fadderne: Matthias Nicolaysen, Matz Nielsen og Maren Jensdatter.

18 11 1774 martz 12. 1774 martz 13. Johannes Olander, Johann Olander urmagers og Metta Nisdatters ægte søn. Fadderne: Peder Rasmussen, Hans Peter Jensen og Valena Fedders.

18 12 1774 martz 15. 1774 martz 20. Søren Hansen Wyff, Hans Jensen teglbrender og Anna Catharina Sørensdatters ægte søn. Fadderne: Nis Andersen, Matz Nielsen og Anna Lucia Nielses.

18 13 1774 martz 25. 1774 martz 27. Johanna Anckers, Ancker Matzen [ord overstreget] kroemand og Metta Catharina Bergsdatters ægte datter. Fadderne: Valena Fedders, Maren Jensdatter og Hans Trompeter.

18 14 1774 martz 28. 1774 martz 28. Bodil Christina, Svend Chrestensen landbohler og Silla Cathrina Sørensdatters ægte datter. Fick nød daaben og døde strax derpaa.

18 15 1774 april 11. 1774 april 17. Birtha Maria Hansdatter, som var Maren Hendrichsdatter, tienestepige fra Weistrup, uægte barn der blev født i Ulfshuus her i sognet. Til fader er blev udlagt Hans Matzen Friis fra Roj. Fadderne: Christina Hanses, Metta Hendrichs og Matz Nielsen.

19 16 1774 april 21. 1774 april 24. Metta Catharina Christians, Christian Mogensen gaardmands og Maren Hansdatters ægte datter. Fadderne: Karen Jeppes, Metta Maria Hansdatter og Michael Jessen, alle i byen.

19 17 1774 april 24. 1774 april 29. Johann Hendrich Stulenborg, Niels Pedersen rytters og Maren Pedersdatters ægte søn. Fadderne: Jens Hansen Wyff, Hans Peder Jensen vever og Leonora Aarøe.

19 18 1774 may 21. 1774 may 23. Peder Hansen, Hans Pedersen landbolers og Christina Jensdatters ægte søn. Fadderne: Hans Jensen, Iver Chrestensen og Christina Anderses.

19 19 1774 junii 4. 1774 junii 5. Jens Nissen, Nis Andersen gaardmands og Anna Maria Jensdatters ægte søn. Fadderne: Peder Nissen, Hans Jensen og Metta Catharina Anckers.

19 20 1774 junii 10. 1774 junii 10. Jep Jepsen, Jep Simonsen gaardmands og Bodel Maria Jepsdatters ægte søn. Fadderne: Matz Mortensen, Lauritz Nissen og Maria Fabricius, alle af byen.

19 21 1774 julii 13. 1774 julii 17. Anna Pedersd., Peder Nissen kroemands og Karen Lairitzdatters ægte datter. Fadderne: Jens Jensen Konghuus, Gunder Maria Pauls og Christina Hanses.

19 22 1774 julii 15. 1774 julii 17. Anna Sophia Dedekind, Michael David Dedekind og Anna Catharina Hansdatters ægte datter. Fadderne: Hans Rasmussen, Trinicke Mortens og Anna Christina Jensdatter.

19 23 1774 julii 20. 1774 julii 24. Johannes Christiansen, Christian Jensen vævers og Metta Jensdatters ægte søn. Fadderne: Andreas Jensen Weber, Ancker Matzem kroemand og Dorothea Hanses.

19 24 1774 aug. 6. 1774 aug. 8. Søren Johannsen, Hans Johannsen indester og Maren Sørensdatters ægte søn. Fadderne: Matz Lausen, Andreas Pedersen og Magdalena Jensdatter.

19 25 1774 aug. 29. 1774 aug. 30. Nis Lauritzen, Lauritz Nissen gaardm. og Christina Andersdatters ægte søn. Fadderne: Ch. Albr. Fabricius, Jep Simonsen og Maren Pedersdatter.

19 26 1774 septembr . 13. 1774 septembr 17. Maren Nielsdatter, Niels Jepsen Frost og Christina Nissesdatters ægte datter. Fadderne: Bodel Maria Jeppis, Sophia Hanses og Matthias Nicolaussen, alle i byen.

19 27 1774 septembr. 20. 1774 septembr. 23. Karen Jespers, Jesper Lauritzen indesters og Anna Catharina Hanssdatters ægte datter. Fadderne: Sophia [overstreget – Lauritzdatter] Jenses Tved, Anna Christina Jenses og Lauritz Nissen her i byen.

19 28 1774 nov. 5. 1774 nov. 5. Johannes Hansen, Hans Andersen Trompeters og Christina Bergsdatters ægte søn. Døbt i mit huus [præstens] i nøds-fald. Fadderne: Ancker Matzen, Peter Andersen Seest og Christina Anderses.

19 1 1774 dec. 11. [-] Et dødfødt drengebarn som var Peder Jensen Stercks og Fridrica Sopia Krollsdatters ægte søn.

19 2 1774 dec. 13. 1774 dec. 18. Christian Andersen, Andreas Petersen skræders og Maria Christiansdatters ægte søn. Fadderne: Matz Lausen, Paul Paulsen og Anna Catharina Jenses, alle i byen.

19 3 1774 dec.20. 1774 dec. 2. Stephanus Pedersen, Peder Steffensen landbolers og Metta Catharina Jensdatters ægte søn. Fadderne: Peder Rasmussen, Mogens Wilhelmsen og Maria Bendixen.

19 4 1775 januar 6. 1775 januar 8. Karen Hanses, Hans Olufsens snedekers og Dorothea Pedersdatters ægte datter. Fadderne: Karen Peders, Christina Trompeters og Christen Jensen Weber.

19 5 1775 januar 11. 1775 januar 15. Valena Jenses, Andreas Jensen Webers og Christina Christiansdatt. ægte datter. Fadderne: Valena Feddersen, Ingeborg Laues og Hans Andersen.

19 6 1775 januar 19. [-] Et dødfødt pigebarn som var Hans Hansen Tinglers og Sophia Sørensdatters ægte datter.

20 7 1775 februar 3. 1775 februar 4. Jørgen Monrad, mr. Lago Monrad og Hedevig Christina Holhks egtefolk fra Hadersl. ægte søn. Fadderne: Mr. Fabricius, Peter Langelo og Valena Feddersen.

20 8 1775 februar 13. 1775 februar 19. Christian Albrecht Ulv, Peder Pedersen indesters og Metta Paulsdatters ægte søn. Fadderne: Christ. Albr. Fabricus, Niels Holm og Trinicke Mortens.

20 9 1775 februar 16. 1775 februar 19. Christina Hansen, Hans Lassen gaardm. og Metta Hansdatters ægte datter. Fadderne: Silla Maria Jenses, mad. Fabricies og Lauritz Nissen, alle af byen.

20 10 1775 martz 4. 1775 martz 5. Karen Nielsen Holm, Niels Holm snedeker og [ord overstreget] Sophia Pedersd. ægte datter. Fadderne: Trinecke Mortens, Anna Catharina Hanses og Laue Matzen. [Der er ingen no. 11]

20 12 1775 martz 17. 1775 martz 19. Metta Maria Tingler, Matz Thomsen landboler og Christina Hansdatters ægte datter. Fadderne: Maria Fabricius, Anna Catharina Jenses og Hans Tingler.

20 13 1775 april 7. 1775 april 9. Morten Johannsen Berg, Johannes Bergs tobackspinder og Lucia Mortensdatters ægte søn. Fadderne: Morten Mortensen, Christian Pedersen og Christina Nielses.

20 14 1775 junii 11. 1775 junii 13. Søren Maschau, Matthias Sørensen og Abelonne N.datter inderster folk her fra byen. Fadderne: Anders Bertelsen, Hans Christian Tingler og Maria Lauritzes.

20 16 1775 sept. 1. 1775 sept. 3. Hans Tingler, Hans Christian Tinglers og Karen Nissdatters ægte søn. Fadderne: Peder Rasmussen, Chresten Matzen og Christina Nielses Frost.

20 17 1775 sept. 12. 1775 sept. 17. Maria Iversd. Møller, Iver Jepsen landb. og Maren Jensdatters ægte datter, døbt i huuset og døde inden det i daabens pagt i kircken blev confirmeret.

20 15 1775 aug. 23. 1775 aug. 24. Bodel Maria Christiansdatter Bruun, Christian Hansen gaardmands og Else Christians, ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielses, Maria Anckers Dalbye og Jep Simonsen.

20 18 1775 octobr. 12. 1775 octobr. 15. Peder Hansen Tinglef, Hans Pedersen landb. og Christina Jensdatters ægte søn. Fadderne: Hans Jensen teglbrender, Niels Pedersen og Anna Maria Nisses.

20 19 1775 octobr. 14. 1775 octobr. 15. Lauritz Jepsen Tinglef, Jep Petersen landsoldat og hustruens Catharina Rasmusdatter ægte søn. Fadderne: Jens Wyff, Jacob Pedersen og Anna Maria Nisses.

20 20 1775 octobr. 22. 1775 octobr. 24. Andreas Hansen Ising, Hans Mickelsen tienestekarl og Margaretha Andreasdatters ægte søn. Fadderne: Peder Rasmussen, Lauritz Jespersen og Bodel Christina Lauritzes.

20 21 1775 sept. 10. 1775 sept. 11. Jens Sørensen Vad, Sørens Matzen Vad [er 1773, sept. 30. nævnt med navnet Vay] og Karen Pedersdatters ægte søn. Fadderne: Jens Vyff, Christen Jensen og Christina Hanses Ulfshuus.

20 22 1775 nov. 2. 1775 nov. 3. Peder Jepsen Juel, Jep Outesen kroemands og Karen Pedersdatters ægte søn. Fadderne: Matz Jensen Tved, Niss Pedersen Sillerup og Anna Maria Nisses Wonsild.

20 23 1775 nov. 4. 1775 nov. 5. Hans Jørgen Langendorff, Johannes Skomagers og Anna Catharina Margaretha Clasend. ægte søn. Fadd.: Trinicke Mortens, Maren Pedersd. og Jens Hansen Wyff.

20 24 1775 nov. 6. 1775 nov. 6. Lass Mickelsen Lindskov, Mickel Jessen gaardmands og Maren Lassdatters ægte søn. Fadderne: Jep Outesen, Matz Nielsen og Valena Feddersen, alle i byen.

20 25 1775 nov. 10. 1775 nov. 12. Andreas Chrestensen Hyld, Chresten Matzen Hyld og Anna Catharina Pedersd. ægte søn. Fadderne: Lauritz Nissen, Hans Christian Tingler og Elisabeth Jenses Smid, alle i byen.

21 1 1775 dec. 3. [-] Andreas Pedersen Westphaler, Peder Simonsen tofftværring og Barbara Andersdatters ægte søn. Barnet døde af forældrenes uforsigtighed uden daab, da de skiønt de saa barnet var syg, dog ikke hastede ved daabens befordring men vilde biet til dagen efter.

21 2 1775 dec. 12. 1775 dec. 13. Niss Pedersen Lindskov, Peder Nissen kroemand og Karen Lauritzdatters ægte søn. Fadderne: Peder Rasmussen, Hans Andersen trompeter og Bodel Christina Lauritzes.

21 3 1775 dec. 19 1775 dec. 19. Søren Chrestensen Hellevad, Svend Chrestensen landboler og Silla Catharina Wilhlemsdatters ægte søn. Fadderne: Jens Wyff, Christen Hansen og Maren Mickels, alle af byen Wons.

21 4 1775 dec. 23. 1775 dec. 25. Anna Maria Tinglers, Andreas Pedersen skræder og Maria Christiansdatters ægte datter. Fadderne: Anna Maria Nisses, Catharina Peders og Hans Christian Tingler.

21 5 1776 jan. 16. 1776 jan. 20. Christian Hansen Tingler, Hans Hansen gaardmand og Sophia Sørensd. ægte søn. Fadderne: Jens Hansen Wyff, Matz Nielsen og Anna Lucia Nielses.

21 6 1776 febr. 4. 1776 febr. 7. Thomas Fridrichsen Hiøring, Fridrich Thomsen landboler og Marta Jørgensdatters ægte søn. Fadderne: Jens Thomsen smed, Simon Christiansen og Trinike Mortens.

21 7 1776 febr. 15. 1776 febr. 18. Johann Friderich Almind, Hans Andersen trompeter og Anna Christina Bergsdatters ægte søn. Fadderne: Nis Andersen, Ancker Matzen og Karen Peders, alle af byen.

21 8 1776 martz 4. 1776 martz 6. Laue Mogensen Gudhielp, Mogens Wilhelmsen Weber og Maren Stephanidatters ægte søn. Fadderne: Jacob Steffensen, Jep Pedersen og Ingeborg Laues.

21 9 1776 martj 15. 1776 martj 17. Gundermarj Oleander, Johann Oleander, og Mette Nissdatters ægte datter. Test.: Trinicke Mortens, Karen Peders, Christian Pedersen.

21 10 1776 martj 19. 1776 martj 20. Mathias Mickael Bramsen, Lauritz Nissen gaardmand og Bodel Christina Bramsens ægte søn. Test.: Madamme Feddersen, mons. Fabricius, Hans Lassen.

21 11 1776 april 18. 1776 april 19. Niss Hansen Kock, Hans Nissen i Ulfshuus og Kiersten Hansdatters ægte søn. Test.: Niss Jessen i Tabsuhr, Trinicke Mortens, Nicolay Mathiesen.

21 12 1776 may 5. 1776 may 12. Jens Hansen Wyff, Hans Jensen Wyffs og Anna Cathrina Sørensdatters ægte søn. Test.: Madamme Feddersen, Niss Andersen og Niels Degn.

21 13 1776 may 23. 1776 may 27. Elisabeth Mickelsdatter Dall, Mickel Thommasen indester og Cathrina Hansdatters ægte datter. Test.: Anmaria Nisses, Marica Jeppis, Christian Jensen Wyff.

21 14 1776 junj 6. 1776 junj 9. Jens Pedersen Sterck, Peder Jensen Sterck huusmand og Friderica Troulsdatters ægte søn. Test.: Maria Jepses, Maria Pedersdatter og Jens Hansen Wyff.

22 15 1776 junj 15. 1776 junj 18. Lorentz Pedersen Hyrup, Peder Andersen Hyrup bødker og Mette Jesdatters ægte søn. Test.: Trinicke Mortens, Peder Mogensen og Hans Andersen.

22 16 1776 junj 15. 1776 junj 18. Anna Botilla Pedersdatter Hyrup, twilling med dette ermelte drengebarn, tillige Peder Andersen Hyrup og Mette Jesdatters ægte datter. Test.: Annamari Nisses, Ankierstin Jensdatter, Ancker Matzen.

22 17 1776 junj 27. 1776 junj 30. Mogens Christiansen Dall, Christian Mogensen gaardmand og Maren Hansdatters ægte søn. Test.: Mette Christians af Roy, Peder Hansen, Mathias Nicolaysen.

22 18 1776 julj 3. [-] It dødfød drengebarn, som var Johann Jacob Angottes og Lothe Anthonjdatters ægte barn.

22 20 1776 aug. 3. 1776 aug. 4. Rasmus Hansen Juul, Hans Rasmusen landboller og Anna Jensdatters ægte søn. Test.: Trinnicke Mortens, Andreas Weber og Broder Christian Jensen Weber.

22 19 1776 julij 26. 1776 julij 26. Anna Catharina Clausen Holdt, Claus Matthisen fra Schottberg og Anna Catharina Pedersdatters ægte datter, Fadderne: Trinecke Mortens, Bodel Maria Jeppes og Laue Jensen tienestekarl.

22 21 1776 aug. 29. 1776 sept. 1. Christina Thomses Svart, Thomas Jørgensen landboler og Christina Jacobsdatters ægte datter. Fadderne: Christina Andreases, Bodel Maria Jeppes og Matz Pedersen.

22 22 1776 sept. 22. 1776 sept. 29. Christina Nielses Aspo, Nis Andersen, Karen Peders og Bodel Matthises vare faddere. Forældre til barnet var Niels Pedersen indester og Maren Pedersd.

22 23 1776 octobr. 10. [-] Et dødfødt pigebarn som var Niels Krag huusmands og Maria Krags ægte datter.

22 24 1776 octobr. 7. 1776 octobr. 7. Jesper Laurizen Frydenborg, Lauritz Jespersen hiuler og Sitzel Chrestensdatters ægte søn. Fadderne: Ancker Matzen, Peder Rasmussen og Karen Jeppes.

22 25 1776 nov. 1. 1776 nov. 4. Anna Margaretha Sørensd., Søren Pedersen og Anna Elisabeth Sørensdatter, som var fattige folck der rejste her igennem vor konen fik barnet til Paul Hansens, blev døbt i præstg. testes var Valena Fedders, Metta Olander og Jes Pedersen[?]

22 1 1776 dec. 15. 1776 dec. 18. Hans Nissen Lindskov, Nis Andersen gaardm. og Anna Maria Jensd. ægte søn. Fadderne: Peder Rasmussen, Michael Thomsen og Christina Hanses Berg.

22 2 1776 dec. 17. 1776 dec. 22. Bodel Maria Christensd. Bruun, Christian Hansen gaardm. og Elisabeth Lauritzdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielses, Maren Lauses og Jep Simonsen.

22 3 1777 febr. 17. 1777 febr. 17. Elisabeth Lauesdatters Friis, Laue Matzen gaardmands og [overstreget – Margaretha] Maren Pedersdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Elisabeth Christians og Peder Hansen, alle her i byen.

23 4 1777 febr. 25. 1777 febr. 25. Jacob Hansen Tingler, Hans Nicol. og Sitzel Nielsdatter ægte søn, blev døbt af fostermoder og døde strax derpaa.

23 5 1777 febr. 27. 1777 martz 2. Matthias Anckersen Brenduhr, Ancker Matzen landboler og Metta Catharina Bergs ægte søn. Fadderne: Nis Andersen, Christen Olufsen og mad. Feddersen.

23 6 1777 martz 20. 1777 martz 23. Hans Adam Peders Lindskov, Peder Nissen kroemands og Karen Lauritzd. ægte søn. Fadderne: Lauritz Nissen, Mattias Nicol. og Christina Hanses Trompeters.

23 7 1777 martz 21. 1777 martz 23. Morten Andres Ravnholt, Andreas Pedersen skræder og Catharina Bielsmandsd. ægte søn. Fadderne: Andreas Weber, Jens Christiansen Weber og Ingeborg Laues.

23 8 1777 april 15. 1777 april 20. Anna Sophia Jespersd. Skiønemand, Jesper Lauritzes og Anna Catharina Hansd. ægte datter. Fadderne: Jens Andresen Tved, Anna Catharina Hanses og Christina Matzes.

23 9 1777 april 18. 1777 april 20. Jens Iversen Møller, Iver Jepsen landboler og Maren Jensd. ægte søn. Fadderne: Christian Mogensen, Joachim Bielmand og Maren Mickes.

23 10 1777 april 20. 1777 april 21. Hans Nielsen Frost, Niels Jepsen Frost gaardmands og Christina Nisd. ægte søn. Fadderne: Jep Simonsen, Hans Tingler og Anna Lucia Nielses.

23 11 1777 april 22. 1777 april 24. Anna Catharina Tingler, Jacob Pedersen indester og Bodel Catharina Hansd. ægte datter. Fadderne: Hans Tingler, Maren Laues og Elsa Christians.

23 12 1777 may 7. 1777 may 8. Stephanus Petersen Due, Peter Stephansens og Metta Catharina Jensd. ægte søn. Fadderne: Elisabeth Christians, Hans Jensen teglbrender og Jep Hansen.

23 13 1777 may 31. 1777 junii 1. Gerdrut Maria Bramsen, Oluf Nielsen indester og Anna Christensd. ægte datter. Fadderne: Anna Cath. Hanses, Anna Skacks og Andreas Jørgensen.

23 14 1777 juniius 30. 1777 juniius 30. Bertel Iversen Møller, Iver Christensen og Maren Andersdatters ægte søn paa heden. Fadderne: Oluf Matzen, Christian Pedersen og Anna Augusta Jesdatter.

23 15 1777 julius 5. 1777 julius 6. Peder Andersen Weber, Andreas Webers og Christina Christensdatters ægte søn. Fadderne: Peder Hansen, Hans Jensen og Valena Feddersen.

23 16 1777 julius 21. 1777 julius 22. Jens Hansen Wyff, Hans Jensen teglbrender og Anna Catharina Sørensdatters ægte søn. Fadderne: Hans Tingler, Peder Steffensen og Bodel Christina Lauritzes.

23 17 1777 julius 24. 1777 julius 26. Karen Frichsen Flensborg, moderen Christina Nielses fra Oer[?] i Jylland kom her og forlangte hendes uægte datters daab, til barnefader udlagte hun Erich Nomsen muurmand i Flensborg. Fadderne: Valena Feddersen, Margaretha Matzd. og Fedder Christiansen.

23 18 1777 aug. 29. 1777 aug. 31. Andreas Jensen Langendorf, Johannes Langendorff og Anna Catharina Margaretha Clausdatters ægte søn. Fadderne: Peter Rasmusen, Jep Outesen og Bodel Christina Lauritzen.

23 19 1777 sept. 16. 1777 sept. 21. Peter Espensen Torp, Espen Espensen rytter og Sitzel Petersd. ægte søn. Fadderne: Christian Mogensen, Hans Christiansen og Ingeborg Laues.

23 20 1777 sept. 20. 1777 sept. 21. Maria Jenses Tingler, Jens Christian Tinglers og Sindet Nielsd. ægte datter. Fadderne: Sophia Hanses, Elisabeth Christians og Andreas Pedersen skrædder, alle i byen.

23 21 1777 sept. 27. 1777 sept. 28. Elena Maria Marschow, Matthis Sørensen landboler og Abalonne Bertelsdatters ægte datter. Fadderne: Cathrina Peters, Maren Laues og Hans Jensen.

23 22 1777 octobr. 31. 1777 nov. 2. Jes Peter Lindskov, Niels Jensen Hufner og Maren Lasdatters ægte søn. Fadderne: Christian Mogensen, Matz Nielsen og Karen Peders, alle i byen.

24 1 1777 decembr. 11. 1777 decembr. 14. Inger Jeppes Juul, Jep Outesen gaardmand og Karen Pedersdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielses, Bodel Matthias og Jep Simonsen.

24 2 1777 decembr. 17. 1777 decembr. 21. Bertel Jensen Storm, Jens Knutzen rytter og Anna Bertelsd. ægte søn, blev døbt af fostemoder i nøden og søndagen derefter i kirken indsignet. Faddere: Nis Andersen, Matthias Sørensen og Sophia Tinglers.

24 3 1777 decembr. 23. 1777 decembr. 23. Nis Lauritz Bramsen, Lauritz Nissen gaardmands og Bodel Christina Bramsens ægte søn. Fadderne: etc. [ingen navne anført] døde inden daaben i kirken blev confirmeret.

24 4 1777 decembr. 26. 1777 decembr 28. Jens Hansen Juul, Hans Rasmussen landboler og Anna Jensdatters ægte søn. Fadderne: Christian Jensen Weber, Christen Andersen og Valena Feddersen.

24 5 1778 jan. 25. 1778 jan. 25. Jacob Hansen Tingler, Hans Nicol. inster og Sitzel Nielsdatt. ægte søn. Fadderne: Niels Frosts hustru, Paul Eskelssen og [overstreget – Bodel Matthises] Hans Jensen teglbr.

24 06-jul 1778 febr. 9. 1778 febr. 12. Karen Sørens Vad og et dødfød drengebarn, som vare Søren Vads og Karen Pedersd. ægte børn, den levende pige [overstreget – datter] blev døbt den 12 febr her i huuset. Fadderne: Elisabeth Christians, Silla Maria Jenses og Peder Simonsen.

24 8 1778 febr. 25. 1778 martz 1. Anna Christina Mickels Dall, som er Mickael Thomsen Dall og Anna Catharina Hansd. ægte datter. Fadderne: Anna Cathar. Hanses, Lothe Anderses og Nis Andersen.

24 9 1778 martz 10. 1778 martz 15. Niels Madsen Tingler, Matz Nielsen og Catharina Lasses ægte søn. Fadderne: Hans Jensen, Hans Tingler og Catharina Mortens.

24 10 1778 martz 18. 1778 martz 22. Christina Helena Maskov, Lauritz Sørensen indesters og Anna Catharina Dorthea Simonsdatters ægte datter. Fadderne: Ingeborg Laues, Maren Laues og Hans Jensen.

24 11 1778 martz 22. 1778 martz 22. Christen Svensen Hellevad, Svend Christensen landb. og Silla Catharina Wilhelmsd. ægte søn. Blev døbt hiemme af oldemoderen og døde strax derpaa.

24 12 1778 martz 23. 1778 martz 24. Jes Hansen Tingler, Hans Tingler gaardmand og Sophia Sørensdatters ægte søn. Fadderne: Hans Jessen, Niels Frost og Anna Lucia Nielses.

24 13 1778 april 16. 1778 april 17. Metta Sophia Almind, Hans Trompeters og Anna Christina Bergsd. ægte datter. Fadderne: Else Christens, Mette Catharina Anckers og Peder Nissen.

24 14 1778 april 25. 1778 april 26. Nis Hansen Tingler, Hans Christian Tingler og Karen Nisd. ægte søn. Fadderne: Laue Matzen, Gunder Maria Pauls og Bodel Swart.

24 15 1778 may 25. 1778 may 28. Christian Andersen Tingler, Andreas Pedersen skræders og Maria Tinglersd. ægte søn. Fadderne: Laue Matzen, Hans Christiansen og Sophia Hanses.

24 16 1778 may 18. 1778 may 18. Bodel Catharina Friis, Laue Matzen gaardmands og Maren Pedersdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Bodel Matthises og Niels Jepsen Frost.

24 17 1778 junii 19. 1778 junii 21. Jørgen Fridrichsen Hiøer, Fridrich Thomsen indester og Maria Jørgensdatters ægte søn. Fadderne: Andreas Jensen Weber, Jens Christensen og Margaretha Matzdatter.

24 18 1778 junii 19. 1778 junii 21. Magdalena Sophia Berg, Johannes Berg soldat og Lucia Mortensd. ægte datter. Fadderne: Christina Anderses, Karen Jeppis og Hans Andersen trompeter.

24 19 1778 julii 17. 1778 julii 19. Bodel Hansdatter Hiøer, Hans Christophersen rytter og Maren Hanses æge datter. Fadderne: Joachim Bielmand, Bodel Matthises og Christina Jørgens Svart.

24 20 1778 aug. 4. 1778 aug. 7. Inger Christina Hansd. Kock, Hans Nissen Ulfshuus og Kiersten Hansdatt. ægte datter. Fadderne: Barbara Peders, Maria Peders og Hans Christiansen.

25 21 1778 sept. 19. 1778 sept. 20. Inger, som var Elisabeth Johannesd. Bergs uægte datter. Hun blev besovet i Haderslef hvor hun tiente og udlagte til barnefader Johann Viel Goldbeck rytter i Haderslef. Fadderne: Metta Cath. Anckers, Inger Jesdatter og Hans Andersen.

25 22 1778 sept. 29. 1778 sept. 29. Karen Hansdatter Ravn, Hans Lassen gaardmand og Metta Hansd. ægte datter. Fadderne: Valena Feddersen, Elisabeth Christians og Jens Wyff.

25 23 1778 sept. 30. 1778 oct. 4. Anna Christina Pedersd. Lindskov, Peder Nissen kroemands og Karen Peders ægte datter. Fadderne: Jens Jensen Konghuus, Bodel Matthises og Gunder Maria Pauels.

25 24 1778 octobr. 19. 1778 octobr. 19. Peder Joachimsen Bielmand, Joachim Bielmand skræders og Maria Catharina Hansdatters ægte søn. [overstreget – Fadderne] blev hiemmedøbt og døde strax derpaa.

25 25 1778 octobr. 20. 1778 octobr. 21. Margaretha Maria Jørgensd. Plou, Jørgen Nielsen landb. og Anna Jørgens ægte datter. Fadderne: [ingen] døde inden daaben i kircken blev confirmeret.

25 26 1778 nov. 13. 1778 nov. 14. Karen Jespersdatter Frydenborg, som var Lauritz Jespersen hiulers og Sitzel Christensd. ægte datter. Fadderne: Ingeborg Laues, Silla Maria Jenses og Nis Andersen.

25 1 1778 dec. 28. 1779 jan. 1. Hans Olander, Johann Olander uhrmager og Metta Nisdatters ægte søn. Fadderne: Peder Nissen, Nis Andersen og Karen Jeppes, alle i Wonsild.

25 2 1779 jan. 2. 1779 jan. 2. Thomas Christensen Halck, Christen Thomsen Halck indester og Margaretha Mangelsdatters ægte søn. NB født 6 uger efter brylluppet. Fadderne: Peder Rasmussen, Jacob Steffensen og Karen Jeppes.

25 3 1779 jan. 19. 1779 jan. 24. Christopher Hellevad, som er Maren Sørensdatters uægte barn, til fader har hun udlagt Christian Jessen Beck i Bierte, hos hvilken hun tiente og lod sig af han som NB en ægtemand med kone og børn, besove. Døde inden det kom til kirke.

25 4 1779 febr. 19. 1779 febr. 21. Niels Nissen Lindskov, Nis Andersen gaardmands og Anna Maria Jensdatters ægte søn. Fadderne: Christian Mogensen, Christian Teglbrender og Karen Peders.

25 5 1779 martz 10. 1779 martz 14. Christina Jacobsd. Tingler, Jacob Pedersen landboler og Bodel Catharina Jesdatters ægte datter. Fadderne: Silla Maria Jesses, Catharina Peders og Jens Ulf.

25 6 1779 april 3. 1779 april 3. Jørgen Andresen Blom, Andreas Jørgensen landboler og Anna Maria Jensd. ægte søn. Fadderne: Lauritz Nissen, Lauritz Pedersen Seest og Karen Peders.

25 7 1779 april 21. 1779 april 21. Jes Pedersen Hyrup, Peder Andersen bødker og Metta Jesdatter ægte søn. Fadderne: Peder Rasmussen, Jes Outesen og Elisabeth Christians.

25 8 1779 april 29. 1779 may 2. Anna Christina Jørgensd. Widrick, Jørgen Eskildsen inster og Maren Nielsd. ægte datter. Faddere: Trinicke Mortens, Karen Jeppes og Johannes Olander.

25 9 1779 may 3. 1779 may 5. Metta Maria Svart, Matz Pedersen Svart og Christina Hansd. ægte datter. Fadderne: Bodel Maria Jeppes, Bodel Matthises og Christian Jensen.

25 10 1779 may 10. 1779 may 13. Michael Ising, Hans Mickelsen inster og Margaretha Andersd. ægte søn. Fadderne: Lauritz Nissen, Hans Lassen og Karen Jeppes, alle her fra byen.

25 11 1779 may 16. 1779 may 16. Matz Hansen Friis, Hans Matzen indster og Magdalena Nielsdatters ægte søn. Fadderne: Christian Mogensen, Simon Matzen fra Wejstruprøi og Anna Catharina Jenses.

26 12 1779 may 20. 1779 may 24. Anna Cathrina Nielsd. Aspo, Niels Pedersen og Maren Pedersd. ægte datters. Fadderne: Anna Christina Jensdatter, Sophia Hanses Tingler og Paul Paulsen.

26 13 1779 may 21. 1779 may 21. Christina Maria Hansd. Tingler, Hans Pedersen og Christina Jensd. ægte datter. Fadderne: Kiersten Anderses, Anna Maria Nisses og Christian Jensen, alle fra byen.

26 14 1779 junii 8. 1779 junii 10. Maren Nielsdatter Frost, Niels Jepsen Frost og Christina Nisdatters ægte datter. Fadderne: Ana Lucia Nielsen, Bodel M. Jeppes og Lauritz Nissen.

26 15 1779 junii 13. 1779 junii 14. Anna Magdalena Christensd. Teglbrender, Christen Pedersen teglbrender og Anna Maria Andersd. ægte datter. Fadderne: Anna Catharina Jenses, Lothe Angaut og Hans Jensen Wyff.

26 16 1779 junii 14. 1779 junii 14. Christopher Lauritzen Bramsen, Lauritz Nissen gaardmands og Bodel Christina Christophersdatter ægte søn. Fadderne: Jep Simonsen, Maria Fabricii og Niels Jepsen Frost.

26 17 1779 julii 7. 1779 julii 11. Johanna Dorothea Jepsdatter Juul, Jep Outesen kroemand og Karen Jeppes ægte datter. Fadderne: Elisabeth Christians, Maren Christians og Jesper Lauritzen.

26 18 1779 aug. 12. 1779 aug. 12. Jes Mickelsen Lindskov, Mickel Jessen og Maren Mickels ægte datter. Fadderne: Matz Nielsen, Christian Mogensen og Karen Jeppes kroekone.

26 19 1779 sept. 19. 1779 sept. 19. Anna Christina Olufsd. Bramsen, Oluf Nielsen huusmand og Anna Iversdatters ægte datter. Fadderne: Rebecca Jeppes, Karen Jeppes og Peder Steffensen.

26 20 1779 sept. 30. 1779 sept. 30. Jørgen Nielsen Svart, Thomas Jørgensen landboler og Kiersten Svartsd. ægte søn. Fadderne: Jens Thomsen smed, Jens Lorentz Christensen og Ingeborg Laues.

26 21 1779 octobr. 16. 1779 octobr. 17. Hans Bendixen Seest, Bendix Andersen og Maria Christensdatters ægte søn. Fadderne: Paul Schack, Jep Hansen og Maria Pedersdatter.

26 22 1779 octobr. 23. 1779 octobr. 26. Maria Magdalena Langendorf, Johannes Langendorf og Catharina Margaretha Clausd. ægte datter. Fadderne: Anna Christina Jensd., Maren Lauesdatter og Christian Jensen smed.

26 23 1779 nov. 4. 1779 nov. 4. Niels Jørgensen Plog, Jørgen Nielsen Plog inster og Anna Christina Jørgens ægte søn. Fadderne: Johann Angaut, Andreas Dethlefsen, Bodel Christina Lauritzes.

26 1 1779 nov. 24. 1779 nov. 28. Andreas Nielsen Holm, Niels Hansen Holm snedekers og Maria Nielses ægte søn. Fadderne: Jens Hansen Wyff, Lauritz Pedersen og Trinicke Mortens.

26 2 1779 dec. 17. 1779 dec. 19. Anna Christina Lauritzdatter Schleger. Fadderne: Charlotte Angaut, Metta Catharina Dincklers og Peder Nissen, alle Wonsilder. Født 8 til 9 uger efter copulationen. Forældrene er Lauritz Hansen rytter og Elisabeth Andersdatter.

26 3 1779 dec. 22. 1779 dec. 23. Maren Hansdatter Wyff, Hans Jensen Wyff teglbrender og Anna Catharina Lauritzdatters ægte datter. Fadderne: Maria Fabricii, Trincke Mortensens og Matthis Nicolaisen.

26 4 1779 dec. 24. 1779 dec. 25. Adam Christian Berg, Johannes Berg og Anna Lucia Mortensd. ægte søn. Fadderne: Ancker Matzen, Andreas Ravenholdt og Christina Hanses.

26 5 1780 jan. 6. 1780 jan. 9. Niels Jensen Tingler, Jens Christian Tingler og Sindet Nielsd. ægte søn. Fadderne: Jens Wyff, Nis Andersen og Bodel Christina Lauritzes.

26 6 1780 jan. 9. [-] Et dødfødt pigebarn, som var Christian Hansen gaardmands og Elisabeth Anckersd. ægte datter.

27 7 1780 jan. 20. 1780 jan. 20. Knud Hansen Kock, Hans Nissen Kock og Kiersten Hansdatters ægte søn. Fadderne: (døde inden daaben i kirken kunde confirmeres.

27 8 1780 jan. 20. 1780 jan. 20. Peder Hansen Kock, en broder til forrige 2 tvilling drenge af bemeldte forældre. Den sidstes og yngstes Fadderne: (døde ligeledes inden daabens confirmation.

27 9 1780 jan. 27. 1780 jan. 27. Hans Andresen Weber, et tvilling barn som er Andreas Webers og Kiersten Christensd. ægte søn. [overstreget – fadderne:] Døde 8 dage efter fødselen.

27 10 1780 jan. 27. 1780 jan. 27. Peder Andresen Weber, en broder til den forrige følgel[ig] af samme forældre. [overstreget – fadderne:] Døde 8 dage efter fødselen.

27 11 1780 jan. 27. 1780 jan. 27, Matz Lausen Friis, Laue Matzen gaardmands og Maren Pedersd. ægte søn. Fadderne: Niels Nielsen degn, Peder Hansen og Gunder Maria Pauls.

27 12 1780 febr. 19. 1780 febr. 20. Jep Iversen Møller, Iver Jepsen og Maren Jensd. ægte søn. Fadderne: Jacob Steffensen, Peder Svart og Karen Jeppes.

27 13 1780 martz 4. 1780 martz 5. Søren Lauritzen Maskov, Lauritz Sørensen inster og Anna Catharina Simonsd. ægte søn. Fadderne: Hans Jensen teglbrender, Matthias Sørensen og Christina Nielses Frost.

27 14 1780 april 4. 1780 april 9. Bodel Maria Hanses Kratt, Hans Lorentzens og Birret Bertelsd. ægte datter. Fadderne: Karen Jeppes, Elisabeth Rasmus og Hans Hindrich Aalborg soldat.

27 15 1780 may 9. 1780 may 14. Johanna Andersd. Ravnholdt, Andreas Pedersen Ravnholdt og Catharina Bielmandsd. ægte datter. Fadderne: Christina Andreas, Maria Bielmand og Niels Jepsen Frost.

27 16 1780 may 27. 1780 may 27. Metta Catharina Clausdatter Møller, Claus Hansen indester og Magdalena Jensdatters ægte datter. Fadderne: Maria Bielmand, Maria Fridrichs og Jacob Steffensen, alle her i byen.

27 17 1780 may 29. 1780 may 30. Cay Christian Pedersen Sterck, Peter Jensen Sterck inster og Friderica Krollsdatter ægte søn. Fadderne: Nis Andersen, Johann Angaut og Karen Jeppes.

27 18 1780 junii 18. 1780 junii 18. Hans Jespersen Skiønnemand, Jesper Lauritzen gaardmand og Anna Catharina Hansdatters ægte søn. Fadderne: Christian Mogensen, Christen Jensen smed og Karen Jeppes.

27 19 1780 junii 21. 1780 junii 24. Jep Hansen Tingler, Hans Tingler gaardmands og Anna Lucia Sørensdatters ægte søn. Fadderne: Matthias Nicolaysen, Maren Laues og Christian Jensen, alle her i byn Wonsild.

27 20 1780 junii 30. 1780 julii 2. Metta Christina Sørensdatter Hannover, Søren Paulsen huusmand og Karen Matzdatters ægte datter. Fadderne: Christina Hanses Ulfshuus, Christina Jørgens paa heden og Dinis Mortensen her i byen Wonsild.

27 21 1780 julii 6. [-] Et dødfødt pigebarn, som var Niels Pedersen landb. og Bodel Hansdatters ægte datter her i byen Wonsild.

27 22 1780 aug. 9. 1780 aug. 13. Oluf Magnus Olander, Johannes Olander urmager og Metta Nisdatters ægte søn boende her i byen. Fadderne: Nis Andersen gaardmand, Jørgen Eskildsen indster og Anna Catharina Eichenbaums, alle her i byen.

27 23 1780 sept. 7. 1780 sept. 7. Rasmus Hansen Juul, Hans Rasmussen landboler og Anna Jensdatters her i byen ægte søn. Fadderne: Jacob Steffensen, Hans Christiansen Weber og Maria Bielmand, alle her fra byen.

28 24 1780 nov. 8. 1780 nov. 8. Christian Lauritzen Frydenborg, Lauritz Jespersen hiuler og Sidsel Christensd. ægte datter. [Ingen faddere].

28 25 1780 nov. 10. 1780 nov. 12. Søren Pedersen Laumand, Anna Lucia Sørensdatters uægte barn. Fadderne: Laue Matzen, Jacob Pedersen og under officer Hoffmans hustrue: Anna Maria. Udlagte til barnefader: [overstreget – Hans Svensen soldat af] Peder Jørgensen Laumand her af byen.

28 26 1780 nov. 12. 1780 nov. 12. Søren Matthisen Maskov, Matthias Sørensen landb. og Abalonne Bertelsd. ægte søn. Boer her i byen. Fadderne: Laue Matzen, Christian Wyff og Catharina Peders, alle Wonsilder.

28 27 1780 nov. 14. 1780 nov. 19. Carl Christian Hansen Sandager, Hans Pedersen Weber og Anna Christiansd. ægte søn. Fadderne: Johann Jacob Angaut, Frantz Hindrich Skrøder under officer og Karen Jeppes kroekone, alle her i byen.

28 1 1780 dec. 14. [-] Et død -og vanfød drengebarn som var Fridrich Thomsen og Maria Jørgensdatters ægte søn her i byen.

28 2 1780 dec. 17. 1780 dec. 18. Peder Hansen Tingler, Hans Pedersen landboler of Christina Jensd. ægte søn her i byen. Fadderne: Jens Wyff, Andreas Damm og Anna Catharina Wyff, alle i byen.

28 3 1781 jan. 3. 1781 jan. 4. Peder Hansen Tingler, Christian Hansen Tingler landb. og Karen Nisdatters ægte søn her i byen. Fadd.: Hans Tingler gaardmand, Matz Pedersen landb. og Kiersten Hanses fra Ulfshuus, de 2 første her af byen.

28 4 1781 jan. 14. 1781 jan. 15. Matthias Christian Eichbaum, under-officer Carl Magnus Eichbaum og Anna Catharina Thura ægte søn. Fadderne: Hr. lieutenant Penicke, C.A. Fabicius og mad. Val. Feddersen, alle i byen.

28 5 1781 febr. 1. 1781 febr. 4. Annicke Andreasd. Tingler, Andreas Pedersen skræder og Maria Christiansd. ægte datter her i byen. Fadderne: Christina Frost, Elisabeth Christians og Christian Jensen, alle her fra byen Wonsild.

28 6 1781 febr. 2. 1781 febr. 2. Bodel Maria Lauesd. Friis, Laue Matzen gaardmand og Maren Pedersdatters ægte datter her i byen. Fadderne: Mad. Fabicius, Christina Frost og Morten Mortensen, alle Wonsilder.

28 7 1781 febr. 1. 1781 febr. 4. Anna Maria Jacobsd. Tingler, Jacob Pedersen inster og Bodel Cath. Jesd. ægte datter her af byen. Fadderne: Trineke Mortens, Karen Jeppes og Hans Jensen teglbrender, alle fra byen.

28 8 1781 febr. 18. 1781 febr. 19. Niels Jørgensen Widrick, Jørgen Eskildsen inster og Maren Nisled. ægte datter [der skal stå ægte søn] her i byen Wonsild. Fadderne: Nis Andersen, Johann Angaut og Metta Cath. Anckers, alle i byen.

28 9 1781 martz 2. 1781 martz 2. Anna Dorothea Andreasd. Blom, Andreas Jørgensen landb. og Anna Maria Jensd. ægte og vanførte datter, blev døbt af fostermoderen og døde 2 dage derefter.

29 10 1781 martz 5. 1781 martz 7. Catharina Elisabeth Meier, som var encke konens Anna Catharina Jeppes uægte barn og udlagte til barnefader Hironimus Meier musueterer ved det seelandske regiment.

29 11 1781 martz 26. 1781 martz 28. Jens Nissen Wyff Lindskov, Nis Andersen gaardmand og Anna Maria Jensesdatters ægte søn. Fadderne: Ancker Matzen, Lauritz Johannsen og Karen Jeppes, alle i byen.

29 12 1781 april 6. 1781 april 8. Andreas Lauritzen Schleger, Lauritz Johannsen rytter og Elisabeth Andersd. ægte søn. Fadderne: Ancker Matzen, Johann Angaut og Karen Jeppes kroekone, alle i byen.

29 13 1781 april 17. 1781 april 18. Peder Christensen Halck, Christen Thomsen Halck indester og Margaretha Mangelsd. ægte søn. Fadderne: Jacob Steffensen, Dionisius Mortensen og Maria Bielmand, alle her fra byen.

29 14 1781 april 21. 1781 april 22. Helena Jensdatter Storm, Jens Lauritzen landboler og Anna Bertelsd. ægte datter her i byen. Fadderne: Magdalena Clauses, Metta Catharina Pedersdatter og Andreas Jensen Weber, alle her i byen.

29 15 1781 may 19. 1781 may 20. Andreas Hansen Almind, Hans Andersen trompeters og Christina Bergsd. ægte søn. Fadderne: Ancker Matzen, Nicol. Matthisen og Karen Jeppes, alle i byen Wonsild.

29 16 1781 may 26. 1781 may 27. Thomas Mickelsen Dall, Mickel Thomsen indester og Anna Catharina Hansdatters ægte søn. Fadderne: Hans Jensen Wyff, Hans Jensen og Maria Fabicius, alle i byen.

29 17 1781 julii 13. 1781 julii 15. Maren Hansdatter Kratt, Hans Lorentzen tofftmand og Birret Bertelsd. i Kratthuuset ægte datter. Fadderne: Maren Bertelsdatter fra Skovsgaard, Bodel Peders paa Seest M[ark] og Morten Mortensen her fra byen Wonsild.

29 18 1781 julii 31. 1781 julii 31. Anna Sørensdatter Hannover, tofftmanden Søren Paulsen og sin hustrue Karen Matzdatters ægte datter paa Wonsild heede. Fadderne: Kiersten Jørgens paa Wonsild heede, Trineck Mortens her i byen og Johannes Olander urmager her i byen.

29 19 1781 aug. 2. 1781 aug. 5. Anna Margaretha Eenhuus, musquet. Eenhuus af det jüdske regiment og Karen Jensdatter fra Tvens i Jylland ægte datter. Fadderne: Mad. Fabicius, Elisabeth Christians og Christian Jensen ungkarl, alle af byen W.

29 20 1781 aug. 18. 1781 aug. 19. Andreas Christensen teglbrender, Christian Pedersen teglbrender her i byen og Anna Maria Andreasdatter fra Chartved [=Skartved] i Bierte sogn. Fadderne: Jens Wyff, Christen Mogensen og Karen Jeppes, alle 3 af Wonsild bye.

29 21 1781 aug. 27. 1781 aug. 27. Jep Iversen Møller, Iver Jepsen landboler her i byen og Maria Jensdatters ægte søn. Døbt af fostermoderen Olander i huuset og d. 29. sept. er daaben confirmeret i kirken. Fadderne: Karen Jeppes, Maria Anderses og Hans Jensen, alle her fra byen Wonsild.

29 22 1781 [står under aug. men muligvis sept.] 17. 1781 [står under aug. men muligvis sept.] 18. Christian Iversen Møller, Iver Christensen tofftværge paa Wonsild heede og Maren [overstreget navn] Iverses født Andresen ægte søn. Døbt i huuset. [Fadderne:] Jens Bryckmand[?], Søren Paulsen og Kiersten Jørgens, alle paa Wonsild heede.

30 23 1781 octobr. 5. 1781 octobr. 6. Peder Nielsen Brandt, landbolerens Niels Pedersens og hustrue Bodel Nielses født Hansdatter her i byen. Hiemmedøbt indsignet d. 18. nov. Fadderne: Hans Jensen, Jacob Steffensen og Kiersten Christiansd., alle i Wonsild bye.

30 24 1781 octobr. 7. 1781 octobr. 9. Knud Hansen Kock, Hans Nissen Kock tofftværge fra Ulfshuus Wonsild sogn og hans hustrues Kiersten Hanses ægte søn. Døbt i huuset, indsiget i kirken d. 14. octobr. Fadderne: Lauritz Nissen, Paul Eskildsen og Kiersten Christiansdatter, alle af Wonsild bye.

30 25 1781 octobr. 11 1781 octobr. 14. Catharina Hansdatter Tingler, landbolerens Hans Nicolaysens og Sitzel Hanses født Nielsen her i byen ægte datter. Fadderne: Bodel Matthises, Catharina Peders og Mogens Wilhelmsen, alle af Wonsild bye.

30 26 1781 octobr. 20. 1781 octobr. 21. Karen Lauritzd. Frydenburg. Lauritz Jespersen hiuler og Sitzel Christensdatters ægte datter her i byen. Fadderne: Bodel Maria Pedersdatter, Maren Christens og Jens Wyff, alle fra byen Wonsild.

30 1 1781 dec. 23. 1781 dec. 27. Peder Hansen Sandager, Hans Pedersen Weber og Anna Christensdatter ægte søn her i byen Wonsild. Fadderne: Matthias Nicolaysen, Christian Pedersen og Christina Hanses, alle af byen Wonsild.

30 2 1782 jan. 23. 1782 jan. 25. Ingeborg Nielses Frost, gaardmandens Niels Frosts og Christina Nisdatters ægte datter, døbt i huuset. Fadderne: [ingen] Døde strax derpaa, inden daabens confirmation i kircken kunde skee.

30 3 1782 febr. 1. 1782 febr. 3. Christian Reinhardt, Maria Nielsdatters Holm her af byen, uægte søn, som under fødselen for jordemoderen har udlagt til barnefader under officer Christian Reinhardt ved det seelandske infanterie regiment som ligger her paa Cordonen. Fadderne: Jacob Steffensen, Antonius Andersen og Maria Jochums, alle her af byen Wonsild.

30 04-maj 1782 febr. 3. 1782 febr. 3. Margaretha og Birtha Catharina tvillinger, indesters Hans Matzen Friis og Magdalena Nielsdatters ægte døttre, som bleve strax efter fødselen døbt af fostermoder Olander og døde nogle dage derefter.

30 6 1782 febr. 22. 1782 febr. 24. Cicilia Dorothea, underofficer Claus Matthisen af det jyllandske infanterie regiment og Eva Catharina Kørnsdatter fra Horsens i Jylland NB uægte datter. Forældrene lever sammen som ægtefolk og er aldrig viet sammen. Fadderne: Anna Jensdatter Wyff og Maria Pedersdatter, begge fra Wonsild og underofficer Skrøder af det jylandske infanterie regiment.

31 7 1782 febr. 26. 1782 febr. 27. Anna Dorothea Blom, landboler Andreas Jørgensen Blom og Maria Jensdatters ægte datter her i byen Wonsild. Fadderne: Maria Bendixen, Rebecca Jeppes og Peder Steffensen, alle her af byen.

31 8 1782 febr. 26. 1782 martz 1. Jacob Borm, underofficer Johann August Borm fra det jytske infanterie regiment og Christina Ruweder fra Aapenrade ægte søn. Forældre ligger her paa Cordonen. Fadderne: Prætorius Feldskov, Maria Fabicius og Kiersten Jesdatter her af byen Wonsild.

31 9 1782 febr. 28. 1782 febr. 28. Anna Christina Hansd. Wyff, Hans Jensen Wyff teglbrender her i byen og Anna Catharina Sørensdatters ægte datter. Fadderne: Maria Fabricii, Anna Maria Christians og Hans Tingler, alle af byen Wonsild.

31 10 1782 martz 13. 1782 martz 14. Dionisius Thomsen Skou, Thomas Skou underofficer af det jytske regiment og Maren Sørensdatter fra Fridericia ægte søn. Fadderne: C.L. Schrøder, Metta Cath. Anckers og Christian Ludwig Reinhardt, alle af byen.

31 11 1782 martz 23. 1782 marts 24. Chatharina Maria Matzdatter Tingler, Matz Nielsen gaardmand paa Padholm og Chatarina Lassens ægte datter døbt i huuset. Fadderne: Elisabeth Christians, Karen Jeppes og Hans Nicolaysen Tingler, alle her af byen. Daabens confirmation skeede Dom: Rogate.

31 12 1782 martz 23. 1782 martz24. Daniel Theodor von Neckelmann, Johann de Neckelmann major hos det jütske infanterie regiment og Friderica Gabriela von Wedderkop ægte søn. Fadderne: Capitain Fridrich von d. Lühe ved det jütsche og premier lieutnant Carl Diterich v. Hobe af det schleswigsche regiment samt Valena Feddersen præstekone Wonsild.

31 13 1782 may 3. 1782 may 3. Christina Lauritzd. Bramsen, Lauritz Nissen gaardmands og Bodel Christina Bramses ægte datter her i byen Wonsild. Fadderne: Valena Feddersen, Ingeborg Laues og Hans Lassen, alle af Wonsild bye.

31 14 1782 may 16. 1782 may 16. Catharina Maria Johannesdatter Langendorff, Johannes Langendorff skoemager og Catharina Margaretha Clausdatters her i byen, ægte datter døbt i huuset. Indsignet feste Vascatt. fer. hec.[?] Fadderne: Bodel Maria Pedersdatter, Friderica Langendorfs og Hans Christensen, alle 3 her af byen Wonsild.

31 15 1782 junii 7. 1782 junii 9. Anna Sophia Jespersdatter Skiønnemand, Jesper Lauritzen gaardmand her i byen og Anna Catharina Hansdatters ægte datter. Fadderne: Anna Lucia Nielsen, Karen Jeppes og Thomas Christensen ungkarl, alle 3 her af byen.

32 16 1782 junii 27. 1782 junii 30. Johann Lorentzen Gregers, Lorentz Hansen linkræmer i Wonsild og Catharina Maria Dincklersdatters ægte søn. Fadderne: Jens Wyff gaardmand, Hans Andersen trompeter og degenkone Anna Lucia Nielsen, alle af byen Wonsild.

32 17 1782 octobr. 19. 1782 octobr. 19. Kiersten Sørensdatter Hannover, Søren Paulsen tofftmand paa Wonsild heede og Karen Matzdatters datter døbt i huuset. Fadderne: Metta Catharina Anckers Wonsild, Barbara Peders paa Wonsild heede og Christian Pedersen ungkarl I Heils bye.

32 19 1782 nov. 14. 1782 nov. 17. Sara Pedersen Laumand, Peder Jørgensen Laumand og Karen Jensdatters datter her i byen. Fadderne: Bodel Christina Laues, Eleonora Aarøe og Christian Jensen smed, alle 3 her i byen Wonsild.

32 18 1782 nov. 9. 1782 nov. 11. Morten Andersen Ravnholdt, Andreas Pedersen Ravnholdt skræder og Chatrina Bielmandsdatters ægte søn. Fadderne: Hans Christiansen Webersvend og [ord overstreget] Christina Christiansdatter, begge af Wonsild og monsieur Morten Bielmand fra Colding.

32 20 1782 nov. 25. [-] Et dødfød drengebarn som var Hans Olufsen snedekers og Gretha Hansdatters ægte søn her i byen Wonsild.

32 21 1782 nov. 29. 1782 dec. 1. Matthias Nicolaysen Tingler, Nicolay Matthisen gaardmands søn og Kiersten Jesdatters ægte søn her i byen Wonsild. Fadderne: Peder Hansen gaardmand, Christian Mogensen gaardmand og Trinicke Mortens, alle her i byen Wonsild.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]