1762-82 Konf.

Startside Op


Om indholdet af KB 1762-1782: Tryk på Op ovenfor

Fol. Nr., Nr. i året, Navn på konfirmand og forældre samt konfirmandens alder.

Confirmations register paa søndagen quasimodogeniti 1763 [april 10.] 
36 1 Wolrath, sognefogedens Hinrich Morvilles søn, aar og maaneder gammel [alder er ikke anført].
36 2 Laue, Mads Lauesen gaardmands søn 16 aar og 3 Maaned. 3 uger gammel.
36 3 Andreas, Jørgen Kieldsen huusmands søn, gammel 16 aar, 11 maaneder og 2 uger.
36 4 Mads, Lauritz Bødkers huusmands søn, gammel 15 aar, 4 maaneder og 1 uge.
36 5 Jacob, Niels Jensen huusmands søn, gammel, maaneder [alder er ikke anført].
36 6 Christiana, sognefogdens Hinrich Morvilles datter, gammel [alder er ikke anført].
36 7 Bodild, Hans Johansens huusmands datter, gammel 14 aar, 9 maaneder og 3 uger.

Confirmations register paa søndagen quasimodogeniti 1764 [april 29.] 
36 1 Matz, Anders Pedersens søn, 15 aar og 3 uger gammel, som er en gaardmands søn.
36 2 Hans, Jens Hansen Wyff gaardmands søn, 16 aar, 3 maanetter, 14 dage gammel.
36 3 Jep, Outte Nielsens huusmands søn, 16 aar, 6 maanetter, 3 uger, 8 dage gammel.

Confirmations register paa søndagen quasimodogeniti 1764 [april 29.] 
37 1 Mads, Anders Pedersen gaardmands søn, gammel 15 aar og 5 maaneder.
37 2 Hans, Jens Hansen gaardmands søn, gammel 16 aar, 3 maaneder, 1 uge og 5 dage.
37 3 Peder, Magnus Christensen gaardmands søn, gammel 15 aar, 7 maaneder, 3 uger.
37 4 Mette Cathrina, Anders Nissens gaardmands datter, 15 aar, 11 maanetter, 8te dage gammel.
37 5 Anna Dorthe, Peder Christensens theilbrenders datter, 15 aar, 3 uger gammel.
37 6 Anna Lucia, Jens Pedersens huusmands datter, 14 aar, 9 maanetter og 3 uger gammel.
37 7 Maria, Lauritz Matzens huusmands datter, 13 aar, 7 maanetter, 14 dage gammel.
37 8 Anna Cathrina, Hans Jurgen huusmands datter, 16 aar, 3 maanetter, 8te dage gammel.
37 9 Maria, Christian Hansen Tingele huusmands datter, 16 aar, 10 maanetter gammel.
37 10 Jurgen, Lorentz Careetmagers huusmands søn, 16 aar, 5 maanetter gammel.

Confirmations register paa søndagen quasimodognitj 1765 [april 14.] 
37 1 Karen, faderen Hans Sørensen gaardmand, moderen Maria Hanses. 15 aar gl.
37 2 Kiersten, faderen Jurgen Kieldsen huusmand, moderen Anne Dorthe Jurgens. 16 aar gl.
37 3 Mette Maria, faderen Anders Morttensen huusmand, moderen Magreta Mortens. 15 aar gammel.
37 4 Mette, faderen Peder Knudtsen huusmand, moderen Karen Peders. 15 aar gl.
37 5 Kiersten, faderen Hans Matzen huusmand, moderen Kiersten Hanses. 16 aar gl.
37 6 Mathias, faderen Jens Jensen huusmand, moderen Maria Jenses. 16 aar gl.
37 7 Thomas, faderen Jurgen Nielsen huusmand, moderen Leena Jurgens. 16 aar gl.
37 8 Iver, faderen Jens Iversen huusmand, moderen Kiersten Jenses. 16 aar gl.
37 9 Mathias, faderen Søfren Marcusen huusmand, moderen Kiersten Søfrens. 15 aar gl.
38 10 Christian, faderen Christian Tingele huusmand, moderen Maria Christians. 18 aar gl.
38 11 Johannes, faderen Hans Jurgen Sckomager huusmand, moderen Karen Hanses. 16 aar gl.
38 12 Mickel[?], faderen Jens Olufsen Bang færemand i Middelfart, moderen [er ikke anført]

Confirmations børn. 1766 paa søndagen quasimodogniti [april 6.] 
38 1 Erich Erichsen, faderen Erich Erichsen, moderen Kierstina Nisdatter, gl. 16 aar.
38 2 Hans Christian, faderen Chresten Jessen huusmand, moderen Magdaleena Hansdatter, gl. 16 aar.
38 3 Christian Andersen, faderen Anders Nissen gaardm., moderen Marica Anderses, gl. 16 aar.
38 4 Andreas Hansen, faderen Marcus Knudtsen rytter, moderen Kierstina Marcuses, gl. 16 aar.
38 5 Anna Maria, faderen Jens Hansen Wyff gaardm., moderen Sillamaria Jenses, gl. 16 aar.
38 6 Anders Andersen, faderen Anders Matzen.
38 7 Mette Thomasdatter, faderen Thomas Madtzen gaardm., moderen Mette Thomases, gl. 16 aar.

Confirmations børnene. 1767 paa søndagen quasimodognitj [april 24.] 
38 1 Magdaleena, Niels Johannesens datter, 15 aar gl.
38 2 Anna Lucia, Peder Theilbrenders datter, 15 aar gl.
38 3 Maren, Jens Hansen Smids datter, 15 aar gl.
38 4 Maren, Marcus Knudsens datter, 15 aar gl.
38 5 Lucia, Rasmus Matzens Hackes datter, 16 aar gl.
38 6 Karen, Søren Swantzmkes datter, 16 aar gl.
38 7 Maren, Jens Hansens datter, 15 aar gl.
38 8 Cathrinmari, Trouls Hansens datter, 13 aar gl.
38 9 Johanne Pedersdatter, 16 aar gl.

Confirmations børnene. 1768 paa søndagen quasimodognitj [april 10.] 
38 1 Christian, Peder Rasmusens søn, 17 aar gl.
38 2 Matz, Peder Schwartes søn, 14 aar gl.
38 3 Johannes, Jurgen Nielsens søn, 15 aar gl.
38 4 Maren, Peder Rasmusens datter, 15 aar gl.
38 5 Kierstina, Morten Bielmands datter, 16 aar gl.
38 6 Maren, Jens Hansen Wyffs datter, 16 aar gl.
39 7 Maren, Jens Iversen Uls datter, 15 aar gl.
39 8 Anna Cathrine, Hans Jurgens datter, 15 aar gl.
39 9 Dorthe, Magnus Brodersens datter, 16 aar gl.

Confirmations børnene. 1769 paa søndagen quasimodognitj [april 2.] 
39 1 Christian, Peder Theilbrenders søn, 16 aar.
39 2 Christian, Jens Christian Smeds søn, 16 aar.
39 3 Hans Christian, Peder Nissens stiffsøn, 18 aar.
39 4 Chresten, Hans Lassens søn, 16 aar.
39 5 Pouel, Pouel Hansens søn, 16 aar.
39 6 Hans, Christian Hansens søn, 16 aar.

1770. Confirmat. børn paa søndag quasimod. [april 22.] 
39 1 Lauritz Jessen, Wonsild, 16 aar.
39 2 Hans Christiansen, ibid, 17 aar.
39 3 Christian Matthisen, ibid, 17 aar.
39 4 Wilhelm Sørensen, ibid, 17 aar.
39 5 Lauritz Sørensen, ibid, 18 aar.
39 6 Elsa Erichs i Stangmosled, 17 aar.
39 7 Maria Peters, Wonsild, 15½ aar.
39 8 Anna Christina, ibid, 16 aar.
39 9 Chatarina Maria Johannes, ibid, 14 aar.
39 10 Elsbe Jørgens, ibid, 15 aar.
39 11 Zidzel Peters, ibid, 16 aar.
39 12 Maria Jeppes, 15 aar.
39 13 Bodel Christiane Thruels, ibid, 15 aar.
39 14 Maren Nielsdatter, Wonsild, 18 ½ aar.
39 15 Lucia Sørensdatter, ibid, 18 [år].

1771. Confirmat. børn paa søndag quasimodogeniti [april 7.] 
39 1 Anna Margaretha Mogensdatter, gammel 15 aar.
39 2 Kiersten, Per Swartes datter, 15 aar.
39 3 Anna Maria, Morten Mortensen gaardm. d., 15 aar.
39 4 Elisabeth Christina Langendorfs skoemag. d., 15 aar.
39 5 Jens, Hans Lassens gaardm. søn, 15 ½.
39 6 Jens, Niels Jensen huusmands søn, 16 ½.

1772. Paa søndag quasimodogeniti [april 26.] ere følgende børn af Wonsild sogn bl. confirmerede. 
39 1 [Overstreget: Nis, Per Nissen pagters søn på Straarup, 16 ½ aar.]
39 1 Nicolay, Mathis Nicolaysen gaardmands søn, 15 aar.
39 2 Per, Jes Petersen gaardmands søn, 15 ½ aar.
39 3 Jens, Christian Jensen Webers søn, 16 aar.
39 4 Niels, Jens Hansen Wyffs søn gaardmand, 16 aar.
39 5 Dithlef, Erich Erichsen skoufogeds søn, 16 aar.
39 6 Niels, Christian Tingler huusmands søn, 18 ½ aar.
39 7 Helena Christina, Adam Kroll tobacksp. d., 15 ½ aar.
39 8 Metta Maria, Hans Persen gaardmands d., 14 ½ aar.
39 9 Elsbe, Jens Hansens smeds datter, 15 ¼ aar.
39 10 Friderica, Hans Jørgen skoemagers d., 15 aar.
39 11 Ingeborg, Christian Hansen gaardm. d., 17 aar.
39 12 Metta, Matz Nielsens d. Hannover, 17 aar.
39 13 Christina, Andres Nissen gaardm. d., 14 ½ aar.
39 14 Maren, Søren Willumsen landb. d., 16 ½ aar.
39 15 Elsbe, Søren Marcussens huusmand d., 15 ½ aar.
39 16 Karen, Per Jepsen huusmands d., 16 ½ aar gammel.

Dom: Quasimodogeniti 1773 [april 18.] bleve confirmerede i Wonsild kircke 
40 1 Peder, Jørgen Lovmands søn, 19 aar gammel.
40 2 Jens, Christian Tinglers søn, 17 [ aar gammel].
40 3 Hans, Andres Nissens søn, 19 [ aar gammel].
40 4 Margaretha, Hans Lorentzens datter, 16 ½ [ aar gammel].
40 5 Christina, Lorentz Webers datter, 19 [ aar gammel].
40 6 Magdalena, Jens Ulfs datter, 16 [ aar gammel].

Dom: Quasimodogeniti 1774 [april 10.] Bleve confirmerede i Dalbye kircke af Wonsild meenighed 
40 1 Hans, Jes Pedersen gaardmands søn i byen, 16 aar.
40 2 Jens Lorentz, Christian Jensen vevers søn ibid, 16 ½ aar.
40 3 Sophia, Jørgen Lovmand indesters datter, 17 aar.
40 4 Dorothea, Truls Hansen gaardmands datter 15 ½ aar.

Dom: Quasimodogeniti 1775 [april 23.] Bleve følgende børn af Wonsild meenighed i Wonsild kircke confirmerede. 
40 1 Christen, Andreas Webers søn, gammel 16 aar.
40 2 Dinis, Morten Mortensen gaardmands søn, 17 aar.
40 3 Antonius, Andreas Antoni søn, 16 aar.
40 4 Christen, Jens Wyffs gaardmands søn, 16 aar.
40 5 Simeon, Christian Hansen gaardmands søn, 17 aar.
40 6 Mickel, Maren Broders uægte søn, 18 aar.
40 7 Christina, Jens Thomsen Smeds datter, 16 ½ aar.
40 8 Bodel, Peder Swartz datter, 16 ½ aar.
40 9 Bodel Maria, Peder Rasmussen sognefogeds d., 16 ¼ aar.

Dom: Quasimod. 1776 [april 14.] Bleve confirmerde i Dalbye kircke af Wonsild meenighed. 
40 1 Anthonius, Lago Monrads Sohn Hadersl. alt 15 Jahr.
40 2 Ludwig, Lorentz Lorentzen Webers Sohn, 19 Jahr.
40 3 Jens Jensen Königshaus, 16 Jahr.
40 4 Thomas, Niels Christian Schneiders Sohn, 17 Jahr.
40 5 Jørgen, Mangels Broders Sohn, 16 ½ Jahr.
40 6 Metta Christina, Hans Lassen Hufners Tochter, 16 ½ Jahr
40 7 Inger, Christian Webers Tochter, 16 Jahr

1777. Dom: Quasimodog. [april 6.] Bleve confirmerede i Wonsild kircke af Wonsild meenighed. 
40 1 Fadder Christiansen, 16 aar.
40 2 Andreas Andersen indesters søn, 16 aar.
40 3 Matz Christensen Hyldhuus, 16 ½ aar.
40 4 Andreas Jørgensen indester, 16 ½ aar.
40 5 Jørgen Pedersen indesters søn, 17 aar.
40 6 Metta Cathrina, Peder Hansen gaardmands d., 15 aar.
40 7 Catharina, Jens Wyffs gaardm. d., 16 ½ aar.
40 8 Metta, Nis Lasses[?] d., 16 aar.

1778. Bleve confirmerede i Wonsild kircke af Wonsild meenighed. [Dato er ikke anført]. 
40 1 Laue Simons, Simon alt [ingen alder anført]
40 2 Andreas Webers, Jens.
40 3 Jens Konghuus, Andreas.
40 4 Fridrich Thomsen[?] stifsøn, Nis.
40 5 Matthias Nicol. Hans.
40 6 Jørg. Langendorfs, Emauel
40 7 Peder Rasmusses, Dines.
40 8 Paul Schacks, Paul Hartvig.
40 9 Christian Webers, Anna Margar. alt [ingen alder anført]
40 10 Inger Maria, Karen
40 11 Peder Pedersen, Magdalena
40 12 Nis Andersens Tochter , Kiersten.

Confirmat. register pro 1779. Dom: Quasimod. [april 11.] sind in DalbyKkirche folgende Kinder confirmt. 
41 1 des grosses Hufeners Truls Hansens Sohn, Jens, alt 18 ½.
41 2 H. Christian Hansen i Hiøer, Tochter, Elisab. Cath., 15.
41 3 Pastor Ebsen Biert, Maria, 15.
41 4 Morten Mortensen Hufners Tochter, Maren, 16.
41 5 Laue Simonsen Hufners Tochter , Maren, 15 ½.
41 6 Jens Wyff Hufners Tochter , Anna, 16.
41 7 Jes Pedersen Hufners Tochter, Kiersten, 15.
41 8 Peter Petersen landb. Tochter, Sitzel, 16 ½.
41 9 Andreas Webers Tochter, Magdalena, 16 ½.
41 10 Anna Christina Mickelsd. e. wel.[?] Bettelmagd 15 ½.
41 11 Hans Lorentzen Tagel[ohner] Tochter, Anna Maria, 16 ½.
41 12 Lorentz Webers Tochter, Metta Cathar., 18.
41 13 Lauritz Hansen landb. Tochter, Kiersten, 15 ¼ 
41 14 Hans Peter Jensen Webers Tochter, Dorothea, 16 ½.
41 15 Niels Holms Tochters, Cathrina, 23.

Dom: Quasimod. [17]80 [april 2.] blev følgende børn af Wonsild meenighed i Wonsild kircke confirmerede. 
41 1 Peder Hansens Sohn, Nicolay, 16 Jahr alt
41 2 Hans Matzens Sohn, Nicolay, 16 ¼ Jahr alt
41 3 Niels Pederses Sohn, Peder, 16 ½ Jahr alt
41 4 Bendix Anderses, Matz, 16 ½ Jahr alt
41 5 Christian Aaroe datter, Inger, 15 ¼ Jahr alt
41 6 Matz Nielsens d., Metta Christina, 16 ¼ Jahr alt
41 7 Christian Hanses d., Kierstin, 16 ¼ Jahr alt
41 8 Truels Hanses d., Margaretha, 16 ½ Jahr alt

Confirmat. register for aaret 1781. Dom: Misericord[ia] [april 29.]. Domini blev følgende børn i Wonsild kircke confirmerede. 
41 1 Andreas, Christen Tullesen gaardm. søn, gammel 18 aar.
41 2 Peder, Jens Christensen smeds søn, 17 aar.
41 3 Jørgen, Jens Jensen Konghuus søn, 16 ½ aar.
41 4 Anna Maria, Christen Webers datter, 15 ¾ aar.
41 5 Inger, Andreas Webers datter, 15 ¾ aar.
41 6 Gunder Maria, Jep Simonsen gaardm. datter, 15 ½ aar.
41 7 Metta Sophia, Johann Dincklers datter, 15 ½ aar.
41 8 Catharina, Christen Hansen gaardm. datter, 15 ½ aar.
41 9 Kiersten, Niels Pedersen muurmands datter, 16 aar.

Ao 1782. Ere følgende børn af Wonsild sogn i Dalbye kirke bleven confirmert. Dom: Quasimod. [april 7.] 
41 1 Lauritz, Andreas Damm muurmesters søn Wonsild, 16 aar.
41 2 Andreas, Bendix Andersen skræders søn Wonsild, 16 aar.
41 3 Niels, Jens Jensen Konghuus søn, 16 aar.
41 4 Jacob, Peder Svart landbolers søn Wonsild, 17 aar.
41 5 Thomas, Jacob Steffensen landb. søn Wonsild, 16 ½ aar.
41 6 Dorothea, Niels Krag landb. d. i Wonsild, 16 ½ aar.
41 7 Elisabeth, Christen Nielsen skræderens d. Wonsild, 15 aar.
41 8 Elisabeth, Jens Christensen smeds d. ibid, 15 ¼ aar.
41 9 Johanna, Mogens Wilhelms Webers d. ibid, 16 aar.
41 10 Maren, Simon Hansen bødekers d. i Weistrup, 15 aar.
41 11 Helena, Jørgen Pedersen kiøb– og handelsmands d. fra Tønder, 16 aar.
42 1 Pro 1782 er endnu at merke, at Matz Hansen, Hans Matzens, fordum gaardmands, søn er bleven paa sin sygeseng confirmeret d. 29 julii same aar, da han var bleven gammel 20 aar.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]