1762-82 Trol.

Startside Op


Om indholdet af KB 1762-1782: Tryk på Op ovenfor

Fol. Nr., Nr. i året, Trolovelsesdato, De trolovedes navne og erhverv og forældre.

119 1 1763 july 28 Christian Aarøe, guldsmidsvend med Eleonora, Christens [overstreget: datter]Daniel Vævers og Inger Hansdatters ægte datter

119 2 1763 augustj 25 Peter Clausen, guldsmed af Colding, troloved med Beege Kierstine, Niels Nielsen Deigns og Anne Lucia Bruuns ægte datter af Wonsild

119 3 1763 september 9 Peter Barntsen kiøbmand effter kongel. dispensation troloved med hans forrige kones syster Maren Frantzdatter, begge fød i Kiøbenhafn

119 1 1764 febr. 3. Niels Jepsen, Jeppe Søfrensen gaardmands søn, troloved med Christine, Nis Larsens gaardmands og hustrues Ingeborg Jensdatter ægte datter, proclameret fer. 2da pentec., domin. trinit og domin 1ma post trinit.

119 2 1764 febr. 7. Jeppe Simonsen, Simon Jepsens gaardmands og Ingeborg Lauesdatters ægte søn i Wonsild, troloved med Bodild Maria, Jeppe Frostes gaardmands datter af Vonsild, proclameret domin. exaudj. fer. 2da pentecost. og domin. trinit. Moderen nafn var Maren Hansdatter

120 3 1764 juny 14. Hans Nicolaysen, Nicolay Tingler gaardmands søn af Vonsild, troloved effter kongl. dispensation med hans farbroders, Niels Tinglers gaardmands datter Zidsel Nielsdatter af Wonsild, hendes moders nafn er Cathrine Madsdatter

120 4 1764 julius 30. Morten Jensen af Øddis, trolovet med Heleena Zophia Lasdatter, afgangne Las Selckensens og Birrett Lases huusmands effterlatte ægte datter

120 1 1765 martj 12. Chresten Jensen en gaardmands søn fra Ayttrup med Maria Niels Tingeles og Cathrina Matzdatters ægte datter

120 2 1765 julius 4. Peder Simonsen en gaardmands søn her i Wonsild med Barbara Andreasdatter, hvilken hand havde besvangret for en 4de aars tid siden.

120 3 1765 sept. 18 Anders Lauritzen Dam husar liger i Colding, trolovet med Karen Bendtesdatter tiener her i Wonsild, fød i Jyland, hun er for nogle aar siden besovet af en anden.

120 4 1765 sept. 26. Niels Jepsen enckemand af Hjarup med Kiersten Pouelsdatter, Pouel Laudsens og Maren Jørgensdatters gaardmands ægte datter. 

120 1 1766 april 28. Nis Lassen enckem. og huusmand i Wonsild med Cathrine Nielsdatter fra Ayttrup, Niels Outtesens og [sætning stopper]

120 2 1766 aug. 5. Hans Pedersen, Peder Jepsen huusmands og Kierstine Hansdatters ægte søn med Kierstina Jensdatter, Jens Hansen Smeds huusmands og Maria Lauesdatters ægte datter her i Wonsild

120 3 1766 aug. 8. Jep Hansen huusmands søn fra Ayttrup med Maren Andreasdatter, Andreas Lorentzens huusmands og Bodel Hansdatters ægte datter

120 4 1766 octobr. 17. Niels Hermansen enckemand i Knud, Fielstrup sogn med Maren Peder Waysdatter, tienestpige i Wonsild.

121 5 1766 novembr. 11 Hans Hansen, Hans Tingele og Maria Hans Tingeles huusmands søn her i Wonsild med Zophia Sørensdatter, Søren Lauritsens gaardmands og Maren Sørens ægte datter ibid.

121 1 1767 martius 20. Peder Jessen Holdt, huus- og enckemand med Johanna Nielsdatter, Niels Peittersen og Johanne Nielses ægte datter her i byen.

121 2 1767 [martius?] 7. Peder Steffensen huusmands søn her i byen med Mette Cathrine Jensdatter, Niels Peittersen gaardmand og Maren Jenses ægte datter her i Wonsild.

121 3 1767 septr. 22. Hans Andersen trompheter af Almind i Jylland med Anna Kierstine Johan Bergsdatter, gl. Johan Berg og Mette Zophie Bergs ægte datter.

121 4 1767 septr. 24. Chistian Leckhe dragoner med Maria Andersesdatter, Anders Ottsen og Inger Anderes ægte datter.

121 1 1768 febrevarj 9. Hans Nissen, tienestekarl fra Tabsuhr, fød i Frørup med Kierstina Hansdatter i Ulfshuus her i sognet, Hans Matzens og Kiersten Nisdatters ægte datter

121 2 1768 april 15 Hans Jessen enckemand fra Grarup sogn paa Sckaubuegaard, med Cathrine Erichsdatter, Erich Erichsens skoufogits og [sætning stopper]

121 3 1768 april 21 Søren Nielsen tienestkarl med Magreta Hansdatter, Hans Hansen Skræders og Gundermari Mortensdatter ægte datter

121 4 1768 sept. 30 Johann Friderich Berg enckemand med Lucia Mortensdatter, Morten Matzens og Magreta Matzdatters ægte datter

121 [1] 1769 april 25. Lauritz Nissen, Nis Lauritzen gaardmands og Ingeborig Lauritzdatters søn med Christian Thullesens encke navnl. Anna Kierstina Andersdatter begge her i Wonsild

122 2 1769 april 28. Matz Thommesen, Thomas Thommasen landbolsmand og Mette Nisdatters søn, med Kierstine Hans Tingeles datter og Maria Tingeles ægte datter

122 3 1769 mayus 5. Jacob Nielsen, Niels Jensen huusmands og Gye Nielses ægte søn, med Peder Theilbrenders og Maleene Peders ægte datter, navn. Dorthe Pedersdatter

122 4 1769 mayus 5. Anders Pedersen skræder fra Aanst sogn i Jylland med Cathrine Mortensdatter, Morten Bielmands og Cathrini Kields ægte datter

122 5 1769 mayus 8. Hr. Maturin Pettersen Endorff sognepræst i Stadil i Jylland, med jomfru Kierstina Maria Hansen, sal captein Hansens og Sabina Christina Langeloes ægte datter.

122 6 1769 junj 8. Søren Jürgensen dragoner, med Peder Mathisens encke Magreta Peders, Hans Hansens.

122 7 1769 junj 20. Lorentz Nielsen bødkersvend fra Hadersleben med Maren Lauritzdatter, Lauritz Matzen bødkers og Anna Lauritzes ægte datter her i Wonsild.

122 8 1769 junius 20 Nis Andersen, Anders Nissens og Marica Iversdatters ægte søn, med Anna Maria Jensdatter, Jens Hansen Wyffs og Silla Maria Christians Theilbrenders, og Anna Christians ægte datter her i Wonsild

122 9 1769 junius 30 Jep Sørensen Frost encke- og afftegtsmand her i Wonsild med Marica Anderes, Anders Nissens effterlatte encke her i Wonsild

122 10 1769 aug. 18. Per Holdt encke- og huusmand her i byen med Kiersten Hansdatter tienestepige fra Jylland.

122 1 1770 may 31. Jep Persen, Per Jepsen tofftværingsmand og Margreth Clauses ægte søn i Weistrup Roj med Johanne Rebecca Steffensdatter, Steffen Persens og Johanna Sørensdatters ægte datter her i Wonsild.

122 2 1770 junii 8. Per Jessen Holdt enckemand og huusmand her i byen med Inger Nielsdatter, Niels Hansens og Karen Corsdatters ægte datter fra Træls [Trelde?] i Jylland ved Fridericia

123 3 1770 nov. 30. Christian Jepsen, Jep Christiansen gaardmand og Karen Matzes i Weistrup Roj ægte søn, med Metta, Mogens Chrestensens gaardmands og Kiersten Lasses ægte datter her i Wonsild.

123 1 1771 martz 8. Andreas Persen skræder med Maria Christians, Christian Tingler landboelsmands og Maria Chrestensdatters ægte datter, begge her fra byen Wonsild.

123 2 1771 martz 21. Hans Jensen Wyff, Jens Wyff gaardmands og Silla Maria Christiansdatters ægte søn med Anna Catharina Sørens, Søren Schwartz gaardmand og Maren Jepsdatters ægte datter.

123 3 1771 martz 26. Christian Mogensen, Mogens Christians gaardmands og Kiersten Lases ægte søn, med Maren Hanses, Hans Persens og Metta Chatrina Persdatters ægte datter.

123 4 1771 martz 27. Niels Persen Bierge, enckemand og landboelsmand fra Bierte sogn, Aistrup bye med Karen Nielsdatter, Niels Persen gaardmand og Johanna Matzdatters ægte datter her i byen.

123 5 1771 april 11. Hans Johansen, Johann Hansen indesters og Maren Persdatters ægte søn, med Maren Sørens, Søren Bonnichsens huusmands og Kiersten Jensdatters ægte datter.

123 6 1771 julii 25. Michel Jessen tienestekarl fra Stendrup, med Maren Lasdatter tienestepige hos magister og pastor Biørnsen i Stendrup, trolovet (paa Paiholm hos hos [ord gentaget] hendes forældre) i Vonsild kircke.

123 7 1771 julii 25. Ancker Matzen, Matz Erichsen gaardm. og Johanna N.datter i Brenduhr[?], Frørup sogn, med Metta Catharina Dincklers, Johann Dincklers efterladte encke her i byen Wonsild. 

123 1 1772 febr. 28. Bendix Andersen enckemand og skræder, med Maria Chrestensdatter, Chresten Persen gaardmands og Maren Nielsdatters ægte datter.

123 2 1772 martz 24. Michel David Dedekind Schustergesell von Altona mit Anna Sophia Rasmusdatter her i byen Wonsild, Dienstmagd

123 3 1772 julii 30. Iver Jepsen tienestekarl, Jep Iversen landbohlers og Maren Hansdatters ægte søn fra Bierte sogn med Maren Jensdatter tienestepige, Jens Hansen og Maren Lauritzd. ægte datter.

123 4 1772 nov. 27. Lauritz Jespersen, Jesper Lauritzen hiulers og Karen Nielsdatters af Stenderup ægte søn, med Zitzel Chrestensd. weberpige her i byen Wonsild.

123 1 1773 martz 11. Gustav Johannsen Kiøbing skrædersvend fra Fridericia med Anna Maria Jensdatter tienestepige fra Torup Testes: Pets[?] Rasmuss. et Niss And p Hans Jørgen et alii[?]

123 2 1773 junii 18. Svend Chrestensen huus- og enckemand med Silla Catharina Sørensdatter som er Søren Willumses og Karen Pellesdatter her i byen, testes Mathias Nicolaysen, Morten Mortensen pp

124 3 1773 aug. 14. Andreas Gustav Torshel, corporal fra Fridericia med Mette Catharina Andersdatter, som er Andres Nissen gaardmand og Marica Jeppes ægte datter.

124 4 1773 sept. 12 Michael David Dedekind skoemager og enckemand med Anna Catharina, Hans Skoufoged datter fra Ulfshuus.

124 5 1773 sept. 29 Peder Jensen Stærck huus og enckemand med Friderica Krollsdatter tienestepige hos afdøde hr Langelos børn her i byen.

124 6 1773 octobr. 23. Hans Mickelsen tienestekarl med Margaretha Andersdatter tienestepige her fra byen, som er Andreas Pedersen gaardmands og Sara Anders ægte datter

124 1 1774 april 21. Niels Mickelsen Dall fra Dalbye mark trolovet med Karen Hansdatter, som var Hans Sørensen gaardmands og Maria Petersdatters ægte datter her fra byen.

124 2 1774 may 6. Niels Holm snedcker og enckemand med Sophia Pedersdatter tienestepige hos Christian Hansen, begge her fra byen.

124 3 1774 may 13. Peder Hansen gaardmands søn fra Siøllund, Weistrup sogn med Maren Jensdatter, som er Jens Hansen Vyfs og Silla Maria Christiansdatters ægte datter her fra byen.

124 4 1774 junii 18. Jens Sørensen, Søren Jensen gaardmands søn fra Heyls [Hejls] med Karen Sørens, Søren Lauritzen og Maren Sørens ægte datter her i byen.

124 1 1775 febr. 10 Niels Hansen Krag enckemand og indester med Maria Anderses encke- og huuskone, begge af byen W.

124 2 1775 febr. 23. Friderich Thomsen artillirie kusk fra Jylland, med Maria Nisses enckekone her i byen.

124 3 1775 febr. 24. Johannes Langendorff, Hans Jørgen Langendorffs og Karen N. ægte søn med Anna Catharina Margaretha Clasen fra Schleswig.

124 5 1775 april 20. Peder Andersen Hyrup bødekersvend med Metta Lorentz, Lorentz Nielsen bødekers encke her i byen.

124 4 1775 martz 31. Thomas Jørgensen tienestekarl med Christina Jacobs Svart tienestepige, begge her fra byen Wonsild.

124 6 1775 may 18. Hans Rasmusen encke- og landboelsmand med Anna Jensdatter tienestepige hos P. Feddersen, fra Bierte.

124 1 1776 april 26. Jacob Pedersen tienestekarl, Peder Jepsen huusmand og Kierstina Hansdatters ægte søn, med Bodil Cathrina Jesdatter fra Sckolborig[?] tiente her i byen

124 2 1776 may 23 Laue Matzen, Matz Lauesen gaardmands og Elspet Rasmusdatters søn med Maren Pedersdatter, Peder Rasmusens sognefogits og Bodel Dinnesdatters ægte datter, med kongl. tilladelse.

125 3 1776 julj 19. Bonde Hansen skomager af Colding med Maria Pedersdatter tienestpige hos Niels Degn i Wonsild i 22 aar

125 1 1777 may 27. Jep Hansen tienestekarl fra Seest i Jylland med Johanna Rebecca Jepsen enckekone her i byen

125 2 1777 junii 24. Espen Espensen rytter ved det jydske regiment første escadron med pigen Zitzel Pedersdatter her i byen.

125 3 1777 [ingen dato] Peder Lorentz Schmidt hattemagersvend fra Haderl. med Anna Catharina Langendorfs skomagerdatter her fra byen.

125 1 1777 dec. 16. Niels Holm snedeker og enckemand med Maria hvis forrige mand var undviget og vare borte i en tie [10] aars tiid og efterdi hun nu for consist. er skilte fra ham bliver hun denne Niels Holms 5te kone. 

125 2 1778 aug. 7 Matz Pedersen Svart tienestekarl med Christina Matzes, afdøde Matz Thomsens efterlevende encke begge her fra byen.

125 3 1778 oct. 2. Jes Mortensen gaardmand fra Heils, med Ingeborg Christiansd., Christian Hansens og Kiersten Simonsdatters ægte datter.

125 4 1778 oct. 8. Christian Thomsen Dienstknecht von Weistrup mit Margaretha Mangelstochter Dienstmagd in u. aus diesen Dorfs Wonsild.

125 1 1779 april 29. Niels Rasmussen ungkarl fra Colding med Kiersten Christensdatter fra Haardt, tiener her i byen hos [overstreget ord] Peder Nisen kroemand.

125 2 1779 junii 25. Nis Simonsen tienestekarl fra colonien Fridrichshaab i Jylland med Niels Johannses datter Anna Catharina her fra byen Wonsild.

125 3 1779 julii 9. Peder Jensen Kock enckemand fra Boyskov, Thy[r]strup sogn med Bodel Pauls enckekone her i byen i Wonsild.

125 4 1779 aug. 26. Lars Johannsen Rytter med pigen Christina Andreasdatter her i byen Wonsild.

125 5 1779 sept. 16. Niels Pedersen tienestekarl i Bierte fra Jylland, med pigen Bodel Hansdatter her i byen Wonsild.

125 6 1779 sept. 17. Jacob Nielsen enckemand fra Frørup sogn med pigen Maren Hansdatter tienestepige her i byen.

125 7 1779 oct. 12. Søren Paulsen tienestekarl fra Wonsild heede med Karen Matzdatter fra ibid, Wonsild sogn.

126 1 1780 junii 2. Hans Peder Jensen enckemand her af byen med pigen Anne Christensdatter fra Jylland, Hammerom herred og Skarrild sogn og bye.

126 1 1781 febr. 2. Erich Eenhuus Musquet. von Jutshen [jydske] Infantrie Regiment mit Karen Jenstochter von Jütland des Kirchspiels Trust

126 1 1782 jan 29 Hans Olufsen enckemand snedeker, afdøde Oluf Pedersen landboler og Anna Hansdatters ægte søn, med pigen Margaretha Hansdatter, Hans Lorentzen inster og Christina Jacobsdatters ægte datter. Testes: Laue Matzen gaardmand og Hans Wyff teglbrender, begge af byen Wonsild. Dom. sexages. ad public.

126 2 1782 martz 9. Lorentz Hansen ungkarl fra Weihel i Jylland, smed Hans Gregensen ibid og Margaretha Jonasdatters ægte søn, med Catharina Maria, afdøde skoemager Johann Dincklers og Metta Cath. Bergs datter her i byen ægte datter. Testes: Jens Hansen Wyff og Nis Andresen begge gaardmænd her i byen Wonsild.

126 3 1782 april 25. Hans Pedersen ungkarl fra Fyhn, Inslef [Indslev] sogn, Bubøll [Bubel] bye, Peder Eiler tofftmand og Anna Matzdatters søn ibid, med pigen Friderica, Johann Jørgen Langendorf skoemager og Karen Andreasdatter ægte datter her i byen. Testes: Matthias Nicolaysen og Lauritz Nissen begge gaardmænd i byen Wonsild.

126 4 1782 may 14. Peder Jørgensen Laumand rytter ved det holstenske rytter regiment. Landbolerens Jørgen Laumand og Anna Margaretha Pedersdatters søn her i byen, med pigen Karen Jensdatter, afdøde Jens Nissen gaardmands og Sara Simonsdatters datter fra Bierte. Testes: Jep Simonsen gaardmand og Hans Rasmussen landb., begge i Wonsild.

126 5 1782 may 31. Hans Willatzen ungkarl, afdøde gaardmand Willatz Nielsen fra Stolderupgaard, Haathe [Harte] sogn og Metta Hansdatters søn, med pigen Anna Catharina Wyffs, gaardmanden Jens Wyff og Silla Maria Christensdatters datter her i byen Wonsild. Testes: Knud Jensen og Lorentz Andersen gaardmænd fra Hath ved Colding.

126 6 1782 junii 21. Morten Jensen ungkarl, afdøde landboler Jens Jensens og Maria Jensdatter ægte søn her af byen, med pigen Gretha Lucia Rasmusdatter, Rasmus Matzen landbolers her i byen og Metta Lorentzes ægte datter. Testes: Nis Andersen og Matthias Nicolaysen, begge gaardmand her i byen Wonsild.

127 7 1782 junii 29. Peder Christian Hansen enckemand fra Taps, Hans Pedersen gaardmand og Metta Catharina Pedersdatters søn her i byen, med pigen Maria, Peder Rasmussen sognefogeds her i byen og Bodel Dinisdatters [eller Viniodatters?] datter. Testes: Peder Anckersen og Paul Christensen, begge gaardmand fra Tapsuhr, Taps sogn.

127 8 1782 aug. 2. Nicolay Matthisen ungkarl, Matthias Nicolaysen gaardmand og Bodel Hansdatters søn, med pigen Christina Jestochter, Jes Pedersen gaardmand og Maria Jesses datter, alle her af og i byen. Testes: Peder Rasmussen sognefoged og Christian Mogensen, begge af byen Wonsild.

127 9 1782 octobr. 19. Christen Jensen Smed, afdøde Jens Christensen Smeds og Anna Pedersdatters søn her i byen, med Maria, Jep Sørensen Frosts og Gunder Jensdatters ægte datter, alle her af og i byen Wonsild. Testes: Jens Pedersen gaardmand i Dalbye og gaardmanden Nis Andersen her i byen.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]