1762-82 Viede

Startside Op


Om indholdet af KB 1762-1782: Tryk på Op ovenfor

Fol. Nr., Nr. i året, Vielsesdato, De viedes navne og erhverv og forældre.

127 1 1762 decembr. 21. Niels Pedersen skoleholder af Dalbue copulered med Maren, Peder Jepsen huusmands datter af Wonsild. Hendes moders nafn er Christine Hansdatter

127 2 1763 august 11. Mads Nielsen, Niels Tingler gaardmands søn af Wonsild copulered med Cathrine, Lass Jepsens huusmands datter af Stenderup. Hendes moders nafn er [er ikke anført]

127 3 1763 octobr. 1. Peter Bærntsen kiøbmand copulered efter kongel. tilladelse med hans forrige kones syster Maren Frantzdatter, begge fød i Khavn. [må være forkortelse af København]

127 4 1763 octobr. 21. Peter Clausen guldsmid af Colding copulered med Beege Kirstine, Niels Deigns og hans hustrues Anne Lusia Bruuns ægte datter.

127 5 1763 novembr. 23. Christian Aarøe, guldsmidsvend af Colding copulered med Eleonora, Christen Dreyel vævers og Inger Hansdatters ægte datter.

127 1 1764 juni 26. Jep Simonsen, Simon Jepsens gaardmands søn af Wonsild, copuleret med Bodelmaria, Jep Sørensens gaardmands og hustrues sal. Maren Jeppisdatter i Wonsild

128 2 1764 julius 6. Niels Jepsen, Jep Sørensen gaardmands søn af Wonsild, copuleret med Christina Nisdatter ibid. sal. Nis Lauritzen gaardmands og hustru Ingeborig Nisses ægte datter.

128 3 1764 october 30. Hans Nicolaysen, Nicolay Hansen gaardmands søn i Wonsild, copuleret med Zidtzel Nielsdatter ibid. Niels Hansen Tingeles og hustru Cathrina Matzdatters ægte datter. 

128 1 1765 junius 14. Hans Pedersen Weber, Peder Jensens huusmands søn af Tved, Dalbye sogn copuleret med Mari Cathrina Dettlevsdatter af Schartved, Biertte sogn.

128 2 1765 julius 5. Christen Jensen af Ayttrup, copuleret med Maria, Niels Hansen Tingeles og Cathrina Matzdatters ægte datter.

128 3 1765 octobr. 25. Peder Simonsen en gaardmands søn her i Wonsild med Barbara Andreasdatter, Andreas Skomagers og Bodel Skomagers ægte datter ligeledis her i Wonsild.

128 4 1765 9br. [november] 14. Andreas Lauritzen Damm copuleret med Karen Bendtesdatter tienesteqvinde kommer fra Jylland.

128 1 1766 julius 18. Nis Lassen huus- og enckemand her i Wonsild med Cathrine Nielsdatter fra Ayttrup tienestpige.

128 2 1766 octobr. 21. Hans Pedersen, Peder Jepsen huusmands søn og moderen Kierstine Hansdatter, med Kierstine Jensdatter, Jens Hansen huusmands og Maria Laursdatters ægte datter her i Wonsild.

128 1 1767 janu. 16. Hans Hansen Tingele med Zophie Sørensdatter gaardmands datter her i byen.

128 2 1767 aug. 14. Peder Steffensen huusmands søn med Mette Cathrine Jensdatter gaardmands datter her i byen.

128 3 1767 aug. 21. Peder Jessen Holdt en huusmand med Johanne Nielsdatter her i byen, Niels Peittersen gaardmands og Johanne Nielses ægte datter.

129 4 1767 octobr. 22. Christian Leckhe dragoner med Maria Andersdatter, Anders Ottsens og Inger Anderses huusfolckes ægte datter.

129 5 1767 novembr. 19. Hans Andersen trompheter fra Allmind i Jylland med Anna Kierstine Bergsdatter her i Wonsild.

129 1 1768 junius 22. Søren Nielsen tienestekarl med Gundermagreta Hansdatter her i Wonsild, Hans Hansen skræders og Gundermarj Mortensdatter ægte datter.

129 2 1768 julius 22. Hans Nissen tienestkarl fra Tabsuhr med Kierstine Hansdatter i Ulfshuus, Hans Matzens og Kiersten Nisdatters ægte datter.

129 3 1768 novbr. 2. Johann Friderich Berg enckemand med Lucia Mortensdatter, Morten Matzen og Magreta Matzdatters ægte datter.

129 1 1769 martj 2. Hr. major Carl Christian von Bylou med Demoisilla Dorthea Maria Juul. Huuscopulation med kongl. tilladdelse.

129 2 1769 junjus 10. Hr. Maturin Pedersen Endorff sognepræst i Stadil i Jylland med jomfr. Kierstina Maria Hansen, sal. captein Hansens og Sabina Christina Langeloes ægte datter. 

129 3 1769 junjus 22. Hans Lassen enckemand og gaardmand her i Wonsild med Mette Hansdatter af Siølund, Hans [sætning stopper – Hans må være faderen til Mette]

129 4 1769 junjus 29. Matz Thommasen, Thomas Thommasens huusmand og Mette Nisdatter ægte søn her i Wonsild, med Kierstina, Hans Hansen Tingeles og Maria Tingeles ægte datter.

129 5 1769 julius 7. Lauritz Nissen, Nis Lauritzen gaardmand og Ingeborig Lauritzdatters ægte søn med Christian Thullesens gaardmands encke Anna Kierstina Andersdatter her i Wonsild.

129 6 1769 aug. 10. Nis Andersen, Andres Nissen gaardmand og Marica Iversdatters ægte søn, med Anna Maria Jensdatter, Jens Hansens Wyffs og Silla Maria Christians Teglbrendersdatter ægte datter, begge her i Wonsild.

129 7 1769 aug. 17. [Indførsel er streget over og gentaget nedenunder i rettet udgave:
Anders Persen, Per Hansens og [mellemrum] Hanses ægte søn med Catharina Mortens, Morten Bielmanns og Catharina (overstreget: Mortens] Kields ægte datter her i Wonsild]

129 7 1769 aug. 17. Anders Petersen skræder fra Aanst sogn i Jylland med Cathrina Mortensdatter, Morten Bielmands og Catharina Kields ægte datter.

130 8 1769 aug. 24. Lorentz Nielsen bødekersvend fra Haderslef med Maren Lauritzdatter, Lauritz Matzen bødkers og Anna Lauritzdatter ægte datter her i Wonsild.

130 9 1769 octobr. 11. Jep Sørensen Frost encke- og aftægtsmand her i Wonsild, med Marica Anderses, Andres Nissens efterladte encke ibidem.

130 10 1769 nov. 3. Per Holdt daglønner med Kiersten Hansdatter tienestepige fra Jylland.

130 11 1769 sept. 28. Søren Jørgensen dragoner med Peter Matthisens encke Margaretha Peters her i Wonsild.

130 1 1770 sept. 27. Per Jessen Holdt daglønner og enckemand med Inger Nielsdatter fra Træls i Jylland ved Fridericia.

130 2 1770 sept. 28. Jep Persen, Per Jepsen tofftværringsmand og Margratha Clausens ægte søn i Weistrup Roj, med Johanna Rebecca Steffensdatter, Steffen Petersen huusmand og Johanna Sørensdatters ægte datter her i byen.

130 1 1771 may 31. Hans Jensen Wyff, Jens Wyff gaardmand og Silla Maria Christiansdatters ægte søn, med Anna Cathr. Sørensdatter, Søren Schwartz gaardm. og Maren Jepsdatters ægte datter.

130 2 1771 may 16. Hans Johannsen, Johann Hansen indesters og Maren Persdatters ægte søn med Maren Sørens, Søren Bonnichses huusmand og Kirsten Jensdatters ægte datter.

130 3 1771 sept. 7. Mickel Jessen tienestekarl fra Stendrup med Maren Lasdatter tienestepige hos magister Bøirnsen [= Biørnsen] i Stendrup, ellers her fra byen.

130 4 1771 oct. 4. Jep Outesen Krüger hier in Dorfe Wonsild mit Karen Peterstochter aus Silderup in Fielstrup Gemeine, Dienstmagd bey Hr. Pastor Mayland daselbst

130 5 1771 oct. 25. [Overstreget – Mogens] Christian Mogensen, Mogens Christian gaardmands og Kiersten Lasdatters ægte søn, med Maren Hansd., Hans Persens gaardmands og Chatarina Persdatters ægte datter, begge her fra byen.

130 6 1771 oct. 26. Andreas Persen skræder med Maria Christians, Christian Tingler landboelsmands og Maria Chrestensdatters ægte datter, begge fra byen.

130 1 1771 dec. 6. Ancker Matzen, Matz Erichsen gaardmands og Johanna N.datter ægte søn med Metta Catharina, Dincklers encke her i byen.

130 2 1772 may 22. Michael David Dedekind Schuster von Altona mit Anna Sophia Rasmuses Dienstmagd von Wonsild.

130 3 1772 julii 3. Bendix Andresen skræder og enckemand med Maria Chrestensdatter, Chresten Persen gaardmands og Maren Nielsdatter ægte datter, begge her i byen.

131 4 1772 sept. 29 Iver Jepsen tienestekarl fra Bierte, Jep Iversen landbohlers og Maren Hansdatters ægte søn, med Maren Jensdatter tienestepige, Jens Hansen smed og Maren Lauritzdatters ægte datter.

131 5 1772 nov. 20. Søren Matzen Wad tofftværring og enckemand i Hannober paa hede med Karen Pedersdatter, Peder Nissen gaardmands og Karen Pedersdatters ægte datter fra Heyls sogn, Bygebierre bye.

131 1 1773 febr. 5. Lorentz Nielsen Bødker her i byen med Metta Jesdatter tienestepige fra Heyls sogn.

131 2 1773 febr. 12. Lauritz Jespersen hiuler og enckemand fra Stenderup med Zitzel Chrestensdatter her i byen Wonsild.

131 3 1773 juli 3 Gustaph Johannsen Kiøbing fra Fridericia med Anna Maria Jensdatter fra Torup[?], skræderfolk

131 4 1773 aug. 13. Svend Chrestensen enckemand fra Øddis til Silla Catharina Sørensdatter som er Søren Willumses og Karin Sørens, landbolere her i byen, ægte datter.

131 5 1773 octobr. 15. Andreas Gustav Torsel, corporal fra Fridericia med Metta Catharina Andersdatter, som er Andres Nissen gaardmand og Maria Jeppes ægte datter.

131 6 1773 octobr. 23. Michael David Dedekind skomager med Anna Catharina Hansdatter, forrige skoufoged datter fra Ulfshuus i Wonsild.

131 7 1773 nov. 12 Peter Jensen Stærck huus og enckemand med Friderica Sophia Christiansdatter tienestepige hos hr. pastor Langeloe efterlevende børn her i byen.

131 1 1773 nov. 30. Matthias Jensen Holm ungkarl fra Flensborg, med Helena Sørensdatter tienestequinde fra Jylland, Welling sogn, som p.t. opholder sig hos kroemand Peter Nissen her i byen Wonsild.

131 2 1773 dec. 2. Johann Jacob Angaut Webersvend fra Marienborg i Preussen med Charlotta, Anders Weber og enckekone, Andreas Anthonii efterladte encke her i byen.

131 3 1773 dec.4. Hans Mickelsen tienestekarl med gaardmand Andreas Pedersen og Sara Andersdatters ægte datter, [overstreget – begge i byen] navnl.: Margaretha Anders, begge i byen.

131 4 1774 junii 5. Niels Holm snedeker copuleret til Sophia Pedersdatter tienestepige, begge her fra byen.

131 5 1774 octobr. 7. Hans Christian Tingler landbohler her i byen med Karen Nisses [overstreget – datter], gaardmands datter fra Tabsuhr i Tabs sogn.

132 1 1775 martz 24. Niels Hansen Krag huus og enckemand med Maria Anderses enckekone, begge her i byen.

132 2 1775 may 19. Friderich Thomsen artillerie kusk fra Jylland med Maria Nisses enckekone, som er Jørgen Nielsen huusmands og Lena Hansesdatters datter.

132 3 1775 junii 22. Johannes Langendorff skomager Hans Jørgen Langendorff og Karen N.datters søn med Anna Catharina Margaretha Clasen fra Schleswig.

132 4 1775 julii 7. Lauritz Nissen encke- og gaardmand med Bodel Christina Bramsen fra Bierte, efter forreviste concession til huus copulation

132 5 1775 julii 14. Peter Andersen Hyrup bødekersvend fra Hadersleb med Metta Lorentz, Lorentz Nielsen bødekers encke her i byen.

132 6 1775 aug. 18. Peder Andersen fra Jylland med Bodel Lorentzes, Lorentz Lorentzen og Trinecke Jørgensdatters ægte datter, som har forrevist despens. til huus-copulation.

132 7 1775 octobr. 6. Thomas Jørgensen landsoldat og tienestekarl hos Christian Hansen her i byen, med Christina Jacobsdatter Svart tienestepige hos Morten Mortensen ibid.

132 1 1776 martj 15. Mickel Thommasen tienestekarl fra Heils paa Waargaarde, med Anna Hansdatter her i byen, Jens Wyffs kones søsterdatter

132 2 1776 martz 19 Claus Hansen fra Aller sogn med Anna Magdalena Jensdatter fra Bierte. Han havde kiøbt sig et huus her i byen.

132 3 1776 martz 28. Jacob Pedersen, Peder Jepsen huusmands og Christina Hansdatters søn med Bodel Catharina Jesdatter fra Scholdborg, en tienestepige her i byen.

132 4 1776 julii 4. Laue Matzen, Matz Lausen gaardmand og Elisabeth Rasmusdatters søn med Maren Pedersdatter, begge her af byen.

132 5 1776 oct. 4. Bonde Hansen skoemager fra Colding med Maria Pedersdatter tienestepige hos degnen her i byen.

132 6 1776 nov. 2. Jens Christiansen Tingler med Sindet Nielsdatter tienestepige fra Bierte sogn.

132 1 1777 jan. 3. Lauritz Hansen landboler og enckemand med Christina Pedersdatter fra Siøllund, Weistrup sogn.

132 2 1777 julii 11. Jep Hansen tienestekarl fra Colding med enckekone Rebecca Stephanidatter her i byen.

132 3 1777 julii 18. Espen Espensen rytter ved det jütske regiment første esqvadron med pigen Zitzel Pedersdatter tienestepige her i byen.

132 4 1777 sept. 12. Lorentz Pedersen Schmidt hattemager fra Hadersl. med Anna Catharina Langendorff skoemagerdatter her i byen.

133 1 1778 febr. 20. Niels Holm snedeker og enckemand med enckekonen Maria Lexes, begge af byen. Hun blev nu hans 5te kone.

133 2 1778 aug. 8. Christian Pedersen teglbrender ungkarl her af byen med pigen Anna Maria Andersdatter af Chartved, Bierte sogn.

133 3 1778 nov. 20. Christian Thomsen tienestekarl fra Weistrup med tienestepige Margaretha Mangelsdatter her af byen Wonsild.

133 1 1779 jan. 8. Matz Pedersen Svart tienestekarl med Christina Matzes, afdøde Matz Thomses efterlevende encke, begge i byen.

133 2 1779 julii 12. Niels Rasmussen værtshuusmand fra Colding, med pigen Kiersten Christensdatter fra Hath i Jylland, tienende her i byen.

133 3 1779 oct. 8. Peder Jensen Kock, en gammel enckemand af Thyrstrup sogn, med encken Bodel Pauls her i byen Wonsild.

133 4 1779 oct. 15. Lauritz Johannsen rytter med Elisabeth Anders, Anders Nissen gaardmands og Maria Anderses ægte datter.

133 5 1779 oct. 22. Niels Pedersen tienestekarl fra Bierte med Bodel Hansdatter, Hans Johannsen landbolers datter.

133 6 1779 nov. 12. Søren Paulsen ungkarl fra Sckourup, Taps sogn med Karen Matzes, Matz Nielsen muurmands datter paa heeden.

133 7 1779 nov. 20. Nis Simonsen ungkarl fra colonien Friderichshaab i Jylland med Anna Catharina Knudsdatter Weberpige her i byen.

133 1 1780 may 24. Johann Philip Bock, sergeant ved det jüdske geworbene infanterie-regiment med Maria Rasmusdatter enckekone fra Seegald ved Aarhuus i Jylland.

133 2 1780 aug. 25. Hans Peder Jensen Weber og enckemand her i byen Wonsild med tienestepige Anna Christensdatter fra Jylland, Hammerom herred og Skarrild sogn og bye.

133 1 1781 febr. 29. Musq. Erich Eenhuus vom jütshe Regiment mit Karen Jenstochter von Trust in Jutland. Dienen beide dem Hr. Major von Neckelmann in Wonsild.

133 2 1781 nov. 9. Christian Jensen Wyff ungkarl, gaardmanden Jens Wyffs og Silla Maria Christiansdatters søn, med pigen Anna Maria, Morten Mortensen sandemands og Trinicke Dinisdatters datter, alle af og i byen. Efter forreviste concession til huuscopulation d. dato Kiøbenhavn d. 25 aug. 1781.

133 1 1882 martz 1. Hans Olufsen snedeker og enckemand, afdøde Oluf Pedersen landboler og Anna Hansdatters ægte søn med Margaretha Hansdatter, Hans Lorentzen insters og Christina Jacobsdatters ægte datter.

134 2 1782 martz 26. Lorentz Hansen ungkarl fra Weihel i Jylland, smed Hans Gregersen ibid og Margaretha Jonasd. ægte søn, med pigen Catharina Maria, afdøde Johann Dincklers og Metta Catharina Bergsd. datter her i byen Wonsild.

134 3 1782 may 11 Erich Erichsen skoufoged og ungkarl, gl. Erich Erichsen skoufoged i Wons[ild] og Inger Nisdatters søn, med pigen Maria Elisabeth, Simon Bondgaard og Johanna Anckersdatters datter i Bierte, efter forreviste dispensation for d. slægtsskab d.d. Kiøbenhavn d. 7. nov 1781. 

134 4 1782 junii 1. Hans Pedersen ungkarl, Peder Eiler Tofftmand og Anna Matzdatters søn fra Inslef i Fyhn med pigen Friderica, Hans Jørgen Langendorf og Karen Andreasd. datter her i byen Wonsild.

134 5 1782 junii 22. Peder Jørgensen Laumand, Jørgen Lovmand landboler her i byen og Anna Margaretha Pedersdatters søn, med pigen Karen, afdøde Jens Nissen gaardmands og Sara Simonsdatters datter fra Bierte.

134 6 1782 julii 5. Christopher Jepsen ungkarl, Jep Christensen gaardmands og Maren Christophersdatters søn fra Roi i Siøllund med pigen Metta Christina fra Gammelbye i Fielstrup, Peder Nissen gaardmands og Anna Christensdatters datter ibid.

134 7 1782 aug. 27. Nicolay Matthisen ungkarl, gaardmand Matthis Nicol. og Bodel Hansdatters søn, med pigen Christina Jesdatter, gaardmand Jes Pedersen og Maria Jesses datter, her af byen Wonsild.

134 8 1782 nov. 2. Morten Jensen rytter ved det holstenske regiment, Jens Jensen landb. og Maria Jensd. søn, med pigen Gretha Lucia Rasmusdatter, Rasmus Matzen og Metta Lorentzensd. datter, alle her i byen Wonsild.

Vide [= Se] flere copulationer for dette aar i den nye kirkebog.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]