1762-82 Begr.

Startside Op


Om indholdet af KB 1762-1782: Tryk på Op ovenfor

Fol. Nr., Nr. i året, Død dato, Begravet dato, Den begravedes navn og sted.

De afdødes register fra Domin: 1ma adventus 1762:

For 1762 findes ingen.

134 1 1762 december 31. 1763 janu. 6te Thomas Thomsen huusmand 70 aar gammel og 3 maaneder, effterlat sig een encke, Mette Nissdatter, og 3de børn, navnlig Mads Thomsen, Nis Thomsen og Cathrine Thomesdatter.

134 2 1763 janu. 15. 1763 janu. 16. Mette Kirstine, it aar gammel, som var Jens Christian Smids og Anne Pedersdatters ægte datter.

134 3 1763 janu. 14. 1763 janu. 16. Johanne, 1 maanet gammel, som var var [gentager ord] Jørgen Mathiessen skræder og hustrues Sara Jensdatters ægte datter.

134 4 1763 february 8 1763 february 13 Hans Nielsen huusmand 66 aar gl., 3 maaneder, effterladt sig een encke Ellen Hansses og 4re børn navnlig Niels Hanssen, Andreas Hanssen, Karen Hansdatter, Maren Hansd.

134 5 1763 february 10 1763 february 13 Kierstina, 10 maaneder og 13 dage gl. som var Søren Willumsens huusmands og hustrues Kierstens Pedersdatter ægte datter.

134 6 1763 february 10 1763 february 18 Gunder Jensdatter 52 aar, 4re maaneder gl. gift med Jep Sørensen gaardmand efterladt sig een mand Jep Sørensen og et barn, Marie Jeppesdatter.

135 7 1763 februarius 22 1763 februarius 27 Ellen Hanses 60 aar, 6 maaneder og 5 dage, huusencke, hafte været gift med Hans Nielsen effterladt sig fiire børn, Niels, Andreas Hanssen, Karen og Maren Hansdatter.

135 8 1763 februarius 26 1763 martij 1 Maren Holms huusencke 62 aar 4re maaneder gl. effterladt sig her een søn Niels Holm.

135 9 1763 martius 18 1763 martius 25 Mette Cathrina Hansdatter gaardkone 76 aar, 3 maaneder og 5 dage gl. effterladt sig een mand, navnlig Niss Andersen og 4re børn, Adam og Peder Nissen, Mette Sophie og Mette Marren Nisdatter.

135 10 1763 martius 21 1763 martius 25 Niss 12 dage gl. som var Zille Marie Jesdatters uægte barn.

135 11 1763 junius 3 1763 junius 5 Mette Nissdatter huusencke 65 aar, 3 maaneder gl. effterladt sig 3de børn, Mads og Nis Thomsen og Cathrine Thomasdatter.

135 12 1763 august 12 1763 august 14 Johanne 1 aar, 7 maaneder, 5 dage gl. som var Jacob Stephanzens og hans hustrues Cathrine Thomesdatter ægte datter.

135 13 1763 august 16 1763 august 19 Magretha Lorentzdatter een huusencke 67 aar, 3 maaneder og 4re dage gl. effterladt sig 3de børn, Lorentz, Hans og Rasmus Lorentzen.

135 14 1763 august 20 1763 august 27 Jacob 2 aar, 4re maaneder og 3de dage gammel som var Christian Tingler huusmand og hans hustrues Marie Christensdatter ægte søn.

135 15 1763 august 13 1763 august 21 Chresten gl 8 maaneder, 3 uger, 5 dage som var Anders Laursens huusmands og hans hustrues Marie Christensdatter ægte søn.

135 16 1763 october 4 1763 october 9 Jens Hendrichsen huusmand 62 aar, 5 dage gl. effterladt sig een encke naunlig Maren Jepsdatter.

135 17 1763 october 24 1763 october 30 Zidsel Pedersdatter huusmands konen 60 aar, 6 maaneder gl. effterladt sig een mand Peder Madsen og tvende børn Peder Pedersen og Sophie Pedersdatter.

135 18 1763 november 12 1763 november 20 Broder Kieldsen huusmand 76 aar, 5 maaneder gl. effterladt sig een encke navnlig Magrethe Broders og tvende børn, Magnus Brodersen og Maren Brodersdatter.

135 19 1763 decembr. 1 1763 decembr. 4 Dorthe Jensdatter huusencke 56 aar 4re maaneder gl. effterladt sig een datter Else Nielsdatter.

135 20 1763 decembr. 23 1763 decembr. 28 Magdalena Hansdatter huusencke 56 aar, 5 maaneder, 3 dage gl. effterladt sig tvende børn naunlig Hans Christian og Kiersten Christensdatter.

136 1 1764 januarj 11 1764 januarj 17 Søren Marcusen huusmand 50 aar, 3 maanetter gl. effterladt en encke navnl. Kiersten Larsdatter og 3 børn.

136 2 1764 januarj 12 1764 januarj 17 Magdaleena, 2 aar gl. som var Simon Nissens huusmands og hustrues ægte datter.

136 [-] 1764 februarj 1 1764 februarj 3 Ancker, 5 aar, 2 maanetter, 3 dage gl. som var Jens Frantzen og hustrues Maria Mogensdatters ægte søn.

136 3 1764 februarj 7 1764 februarj 12 Mette Zophia, it aar, 11 maanett, 3 uger gl. som var Johan Dinckler og hustrues Mette Cathrina Bergsdatter ægte datter.

136 4 1764 februarj 24 1764 februarj 28 Annamaria, 2 aar, 5 maaneter, 3 uger, som var Peder Nissen huusmands og hustrues Karen Lauritzdatters ægte datter.

136 5 1764 marti 1 1764 marti 4 Mettemaria, 2 aar, 3 uger og 3 dage gl. som var Maria sal. Anders Nissens gaardmands ægte datter.

136 6 1764 marti 6 1764 marti 9 Mette Cathrina, it aar gammel, som var Peder Nissen huusmand og hustrues ægte datter.

136 07-aug 1764 marti [-] 1764 marti 11 2de døefødte drenge begraven, som var Christian Hansen Tinglers huusmand og hans hustrues Marie Tinglers ægte børn.

136 9 1764 marti 13 1764 marti 18 Peder Madsen huusmand 63 aar, 3 maaneder, effterladt sig tvende børn Peder Pedersen og Sophie Pedersdatter.

136 10 1764 marti 22 1764 marti 27 Anna Cathrina Friis, 7 aar, 2 maaneder, som var Niels Nielsen degn og hans hustrue Anna Lucie Bruuns ægte datter.

136 11 1764 marti 21 1764 marti 25 Christian, 14 aar, 5 maaneder, 6 dage gl. som var Mads Lauesens og hustrues ægte søn.

136 12 1764 april 5 1764 april 8 Cathrina Andersdatter 61 aar, 3 maaneder gl een huusencke uden livsarvinger.

136 13 1764 april 2 1764 april 8 Dorthe, 8 aar gl, 3 maaneder, som var Søren Lauesen gaardmands og hustrue Maren Sørens ægte datter.

136 14 1764 april 9 1764 april 11 Niels, 13 aar, 4re maaneder gl. som var Jens Nielsens huusmand og hustrues Inger Marie Lauedatters ægte søn.

136 15 1764 april 7 1764 april 11 Wilhelm, 3 aar, 1 maanet gl. som var Mogens Willumsens huusmands og hustrues Maren Stephansdatters ægte søn.

136 16 1764 may 1 1764 may 5 Kiersten, 5 aar, 2 maaneder gl., Jens Christian Smed huusmds og hustrues Anna Pedersdatter ægte datter.

137 17 1764 may 2 1764 may 6 Thomas, 5 aar, 3 maaneder gl. som var Niels Holm huusmds og Karen Thomasdatter ægte søn.

137 18 1764 may 3 1764 may 6 Marie, 3 aar, 11 maaneder, 2 dage gl. som var Jens Jespersen[?] huusmands og hustrues Kiersten Pedersdatters ægte datter.

137 19-20 1764 may 2 1764 may 6 Maren og Birthe Christine, det eene 4re aar, det andet 2 aar og 2 maaneder gl. som var Kiersten Lasdatter huusenckes ægte døttre.

137 21 1764 may 7 1764 may 12 Jens, 15 dage gl. som var Jørgen Jensens huusmd og hustrues Anne Cathrine Christensdatter ægte datter.

137 22 1764 may 14 1764 may 20 Jacob, 5 aar gl, 4 maaneder, som var Rasmus Lorentzens huusmands og hustru Maren Stephansdatters ægte søn.

137 23 1764 aug. 13 1764 aug. 15 Jacob Steffensen huusmand og hustru Cathrina Thommasdatter it dødfød drengebarn begraven.

137 24 1764 aug. 16 1764 aug. 18 Hans Pedersen Weber og hustru Karen Nielsdatter it dødfød drengebarn begraven.

137 25 1764 aug. 18 1764 aug. 21 Karen Nielsdatter 34 aar gl. minder 5 maanetter, som var Hans Pedersen Webers hustru, som hun har sig effterladt 2de børn navnl. Peder Jensen og Dorthe Hansdatter.

137 26 1764 septembr 9 1764 septembr 14 Matz Nielsen 34 aar gammel, 3 maanetter, som var Niels Peittersen gaardmands og hustrues Johanne Matsdatters ægte søn, og døde ungkarl.

137 27 1764 octobr 24 1764 octobr 28 Niels Jensen 13 aar gammel, 7 maanetter, 3 dage, som var Jens Rasmusens og Mette Nielsdatters ægte søn, af Konghuuset.

137 28 1764 decembr 2 1764 decembr 8 Niels Peittersen 87 aar gammel en enckemand, effterlatt sig 4re døttre navnl. Maren, Maria, Johanne og Karen Nielsdatter, ægte børn.

137 1 1765 martj 26 1765 martj 31 Anna Kields var 80 aar gl effterladt sig en enckemand og en datter, som er gifft med Morten Bielmand.

137 2 1765 april 25 1765 april 28 Maren Mickelsdatter 67 aar gammel efterladt sig en enckemand navnl. Søren Jacobsen.

138 3 1765 junius 1 1765 junius 4 Rasmus Pedersen, it aar gl. og 3 maanetter, Peder Rasmusens og Bodel Cathrina Dinnesdatters ægte søn.

138 4 1765 junius 6 1765 junius 9 Mangels Brodersen 40 aar gammel, effterlatt sig en encke med 4re børn, navnl. 2de sønner og 2de døttre.

138 5 1765 julius 4 1765 julius 7 Anna Lauritzes 59 aar gl. effterlatt sig en enckemand Lauritz Matzen med 4re børn, en søn og 3de døttre.

138 6 1765 julius 8 1765 julius 14 Maren Dinneses 76 aar gammel effterladt sig en enckemand Dinnes Hierresen og 4re børn, navnl. 3de døttre og een søn.

138 7 1765 julius 25 1765 julius 28 Kield Lauritzen huusmand 74 aar gl. effterladt sig en datter som er gift med Morten Bielmand.

138 8 1765 aug. 30 1765 aug. 31 Chresten Andersen huusmand 73 aar gl. 10 ugger effterladt sig en encke og en datter navnl. Zidtzel Chrestensdatter.

138 9 1765 septembr. 15 1765 septembr 18 Willum, 15 ugger gl., Mogens Willumsens og Maren Steffensdatters ægte søn.

138 10 1765 octobr. 28 1765 nov. 3. Maren Nielses en encke 73 aar gl. uden nogen børn, sad til huuse ved Søren Willumsen.

138 11 1765 nov. 25 1765 dec. 1 Maren Nielsdatter 23 aar gl., 5 dage, som var Niels Hansen Tingeles og Cathrina Matzdatters ægte datter.

138 12 1765 nov. 26 1765 dec. 1 Bodel Andreases 80 aar gl., to maanetter, effterlatt sig 4re døtre navnl. Zidtzel, Maren, Anna og Barbara Andreasdatter.

138 13 1765 decembr. 6 1765 decembr. 8 Hans var 1 ½ aar gl. og 5 dage som var Chresten Nielsen skræders og Gundermaria Chrestens ægte søn.

138 14 1765 decembr. 12 1765 decembr.15 Karen Nisses var 43 aar gl. og 10 uger, effterlatt sig en enckemand, navnl. Nis Lassen og en datter.

139 1 1766 februari 6. 1766 februari 9 Hans, var 6 uger gl., Trouls Hansens og Maria Nicolaisdatter ægte søn.

139 2 1766 februari 12 1766 februari 15 Andreas Pettersen var it aar og 7 uger gl., Lauritz Pedersens og Mette Kierstine Andersdatters ægte søn.

139 3 1766 februari 14 1766 februari 16 Leene, Simon Nissen huusmands og huustru Maria Jürgensdatters ægte datter som vat it aar gl.

139 4 1766 martius 12 1766 martius 16 Nis, var it aar gammel, Søren Christensen huusmands og Maren Pedersdatters ægte søn.

139 5 1766 mayus 21 1766 mayus 25 Johan Hansen 71 aar gammel og 6 maanetter, effterlod sig en encke og to sønner.

139 6 1766 junius 5 1766 junius 10 Søren, Søren Willumsens huusmand og Karen Sørens ægte søn som var 7 ½ aar gammel. 

139 7 1766 julius 11 1766 julius 13 Anna Peder Holdtes 60 aar gl. huuskone, effterlod sig hendes mand Peder Holdt, og to børn en søn og en datter ved hendes første gifft.

139 8 1766 julius 26 1766 julius 27 Karen, Hans Pedersens Webers og Cathrina Dettlevsdatter ægte datter som var 9 uger gammel.

139 9 1766 aug. 9 1766 aug. 12 Matz, 2 aar og 4re maanetter, Jens Nielsen huusmands og Inger Maria Lauesdatters ægte barn.

139 10 1766 septembr. 6 1766 septembr. 11 Kiersten Matzdatter 45 aar g. og 5 maanetter, som ej var gifft, men havde sat sig ned for at upvarte sin gl. moder og g. moster Karen Matzes og Elsabeth Mortens.

139 11 1766 nov. 15 1766 nov. 16 Peder Hansen gaardmand og Cathrine Nicolaydatter it dødfød drengebarn begraven.

139 12 1766 decembr. 12 1766 decembr. 14 Maren it aar gl. mindre 3 uger, Matz Nielsens og Cathrine Lasdatters ægte datter.

139 13 1766 decembr. 12 1766 decembr. 14 Elsabeth Mortens 80 aar gl. en huusencke levede af dend fattige casse.

139 14 1766 decembr. 19 1766 decembr. 21 Anders Lauritzen og Maria Chrestensdatter it dødfød barn begraven.

140 1 1766 dece. 26 1767 janu. 1 Nis, it aar gl. og 9 ugger, Niels Jepsen gaardmand og Kierstina Nisdatters ægte søn.

140 2 1767 janu. 12 1767 janu. 18 Marie Cathrina, to aar gammel mindre 1 maanett, Hans Nicolaysens huusmands og Zidtzel Nielsdatters ægte datter.

140 3 1767 febr. 2 1767 febr. 4 Chresten Matzen huusmand og Cathrina Andersdatter it dødfød drengebarn begraven.

140 4 1767 febr. 10 1767 febr. 15 Ingeborig, 11ve dage gl., Jep Simonsen gaardmands og Bodel Maria Jeppisdatters ægte barn.

140 5 1767 majus 4 1767 majus 7 Ingeborig, 8te maanetter 14te dage, Laue Simonsen gaardmands og Ingeborig Dennesdatters ægte datter.

140 6 1767 aug. 18 1767 aug. 21 Maren, it og it halv aar gammel, Rasmus Lorensens og Zidtzel Jacobsdatters ægte barn begraven.

140 7 1767 septemb. 7 1767 septemb. 12 Adam Christian, 6 maanetter og 3 dage gl., Johan Friderich Bergs og Inger Poulsdatters ægte barn begraven.

140 8 1767 septembr. 22 1767 septembr. 27 Kiersten, 5 maanetter gl. og 3 dage Trouls Hansen gaardmand og Maria Nicolaydatters ægte barn.

140 9 1767 novembr. 18 1767 novembr. 22 Jess Matzen, 68 aar gammel effterladt sig en encke Magreta Jenses uden nogen livsarvinger.

140 10 1767 novembr. 21 1767 novembr. 25 Johan Dinckler 44 aar gammel effterladt sig en kone navnl. Mette Cathrina Bergs og tvende døttre.

140 11 1767 novembr. 19 1767 novembr. 25 Jeppe, it aar gl. mindre 6 uger, Peder Shwartes og Magdaleene Matzdatters ægte søn.

140 1 1768 febr. 23 1768 febr. 24 Magreta Broders 74 aar gammel effterladt sig en datter som er gifft med Niels Sørensen.

140 2 1768 febr. 18 1768 febr. 24 Peder Hugger, 12 aar gammel, Johanne Nielsdatters uægte søn.

141 3 1768 febriu. 22 1768 martj 3 Sabina Christina Langelo 65te aar gammel og 11ve maanetter, Johan Ludwig Langeloes fordoms birckedommer paa Langeland og Magreta Hedewig Langeloes ægte datter.

141 4 1768 april 23 1768 april 30 Dorthea Mosegaard 58 aar gammel, 4re maanetter fordoms Petter Bangs skibs og handelsmand i Middelfart og Christiana Boldtes ægte datter.

141 5 1768 mayus 1 1768 mayus 3 Jep, Hans Matzen gaardmand og Kierstina Nicolaysdatter ægte søn, som var 2 aar mindre 3 maanetter. 

141 6 1768 mayus 3 1768 mayus 8 Johannes, 21 ugger gammel, Andreas Jensen Webers og Kiersten Chrestensdatters ægte søn.

141 7 1768 junius 7 1768 junius 12 Kiersten Chrestensdatters ægte søn, Christian Thullesen gaardmand, 37 aar gl. effterlatt sig en encke Kierstine Andersdatter og 2de børn.

141 8 1768 julius 6 1768 julius 10 Inger Poulsdatter 39 aar gammel, Johan Friderich Bergs ægte hustru effterlatt sig 4re børn, navnlig en søn og 3de døttre.

141 9 1768 aug. 11 1768 aug. 14 Annamaria, it aar og 5 maanetter gl. Peder Nissens og Karen Lauritzdatters ægte datter.

141 10 1768 aug. 23 1768 aug. 28 Anders, 23 dage gammel, Hans Andersen trompheters og Anna Kierstin Bergsdatter ægte datter.

141 11 1768 septembr. 11 1768 septembr. 18 Jens Matzen kroemand, 72 aar gammel, efterladt sig en encke navnl. Mette Cathrina Outtes og en søn af første ægteskab navnl. Matz Jensen.

141 12 1768 novembr. 8 1768 novembr. 13 Jep, var 9 maanetter gammel, Jep Simonsen gaardmands og Bodelmari Jeppisdatters ægte søn.

141 13 1768 decembr. 12 1768 decembr. 18 Maren Hanses, 53 aar gammel og 2 maanetter, effterlatt sig hendes mand Hans Lassen, effterlatt sig 5 børn, 2de sønner og 3de døttre navnl. Chresten og Jens, Mette Cathrine og Maria og Kierstina.

141 14 1768 decembr. 11 1768 decembr. 18 Inger Kierstin, 7 maanetter, 10 dage gammel, Christian Lekhes dragoners og Maria Andersdatters ægte datter.

142 1 1769 aprilis 4 1769 aprilis 9 Nis Andersen, 81ve aar og 5 maanetter, effterladt sig 5 børn navl. 3 sønner og 2de døttre, dend 1ste søn Hans Adam Kroll, d. 2den Adam Nissen, d. 3de Peder Nissen, døttrene, Mette Zophia og Mette Maria.

142 2 1769 mayus 23 1769 mayus 28 Magretha Jenses en huusencke 64 aar gammel, har effterladt sig en datter navnl. Mettemarj Andersdatter, hvilcken hun har ladet sig besove med af rytter, Anders Mortensen af Dalbue saa som hendes mand Jens Skou flyr[?] fra hende.

142 3 1769 junius 1 1769 junius 4 Johanna Peders 47 aar gammel efterlatt sig en mand Peer Holt, hendes fader var Niels Peittersen og moderen Johanne Matzdatter ægtefolck her i byen.

142 4 1769 julius 13 1769 julius 16 Jens Niels Holms og Karen Thomasdatters ægte søn [overstreget – navnl.] 4 maanetter og 11 dage gammel.

142 5 1769 julius 28 1769 julius 30 Per Sørensen, Søren Willhelms og Karn [Karen] Sørens søn, 24 ½ aar gammel, ugift, forældre ere dagønnere her i byen.

142 6 1769 octobr. 26 1769 octobr. 29 Lauritz, Per Nissen kroemands og Karen Lauritzes ægte søn herudi Wonsild 5 aar gammel.

142 7 1769 nov. 22 1769 nov. 28 Ellen Christina, hr. pastor Langlos og mad. Ide Margaretha Krahes datter, død i smaakopperne, i hendes 21. aar.

142 1 1769 dec. 11 1769 dec. 14 Hendrick, Tobias Hendricksens og Anna Maria Nielses ægte søn, forældrene varre fra Als og miste her deris barn i smaakopperne paa deris reyse [rejse], barnet var gammel 1 ½ aar.

142 2 1769 dec. - 1769 dec. 16 Eet dødfødt drengebarn som var Andres Lauritzens og Maria Christiansdatters, huusfolck her i byen.

142 3 1769 dec. 18 1769 dec. 22 Christina, Christian Hanses og Elsa Lauritzesdatter ægte datter her i byen. Gammel 2 aar. Forældrene ere gaardfolck her i byen.

142 4 1770 jan. 4 1770 jan. 7 Kiersten, Per Persens og Metta Poulsdatters ægte datter. Gammel 3 ½ aar. Forældrene ere inderster her i byen.

142 5 1770 jan. 15 1770 jan. 18 Asmus Thomsen fra Svendborg, som reiste er igiennem, døde her i byen og blev her jordet i sit alders 55 aar.

142 6 1770 febr. 19 1770 febr. 25 Andreas Persen, har efterladt sig en kone navnl. Sara Anders og 4re børn navnl. Christina og Catharina, Gretha og Matz Peters, gammel 78 aar.

142 7 1770 febr. 26 170 febr. 28 Christina, Hans Peters og Christina Jenses ægte søn, inderster her i byen, gammel 8 uger.

143 8 1770 febr. 2 1770 febr. 6 Ing, Jens Andersen aftegtsmands encke, har efterladt sig 2de sønner, Chresten og Andres Jensen, gammel 66 aar.

143 9 1770 febr. 25 1770 martz 4 Sara, Chresten Matzens landboelsmand og Chatarina Andersdatters ægte datter, gammel 1 ½ aar.

143 10 1770 martz 25 1770 martz 28 Kiersten, Per Holdtes kone død i sit alders 42 aar. Har efterladt sig sin gamle forhen benævnte mand og ellers ingen.

143 11 1770 may [-] 1770 may 30 Lorentz Nielsens og Maren Lauritz dødfød drengebarn.

143 12 1770 may 29 1770 junie 2 Claus, Knus Jensen smeds og Elsbe Lausdatters ægte søn, død i sit alders 1ste aar.

143 13 1770 junii 4 1770 junii 6 Margretha Jeses enckekone, har efterladt sig tvende børen navnl.: Laue Jensen og Metta Jenses, gammel ppfr[?] 75 aar.

143 14 1770 julii 11 1770 julii 13 Hans Tingler, har efterladt sig her i byen hans kone Maria kaldet, og 3de børn, 2de sønner navnl.: Hans og Hans Christian, 1 pige navnl. Christina, gammel 59.

143 15 1770 aug. 25 1770 aug. 28 Nicolay Matthisens, 68 aar har efterladt sig kone Catharina, og 5 børn, 2 sønner navnl. Matthis og Hans, 3 døttre Maria, Catharina og Kierstina

143 16 1770 nov. 20 1770 nov. 23 Karen Matzes, Matz Mortensens encke, har efterladt sig en søn Morten Matzen kaldet, gammel 83 aar.

143 1 1770 dec. 16 1770 dec. 18 Peter, Søren Chrestensens rytters og Maren Persdatters ægte søn, gammel ¾ aar.

143 2 1770 dec. [-] 1770 dec. 23 Hans Peters og Christina Hans dødtfød drengebarn.

143 3 1770 dec. 21 1770 dec. 27 Jep, Niels Jepsen Frost gaardmand og Christina Nisses ægte søn, gammel 10 maaneder.

143 4 1770 dec. 25 1770 dec. 29 Ingeborg, Jep Simonsens gaardmands og Bodel Maria Jeppes ægte datter, gammel ¾ aar.

143 5 1771 jan. [-] 1771 jan. 20 Johan Friderich Berg tobackspinders og Lucia Mortensdatters dødfødt drengebarn, paa samme dag Chresten Nielsens d. Maren[?]

143 6 1771 martz 21 1771martz 24 Anna Anders, har efterladt sin gamle mand Andres Lausen bødtger og en stifsøn navnl.: Laue Andersen, gammel var hun 60 aar.

143 7 1771 martz 22 1771 martz 24 Margaretha, Rasmus Lorentzen Webers og Zitzel Jacobsdatters ægte datter [3 overstregede ord] gammel 7 dage.

143 8 1771 april 14 1771 april 18 Sara, Chresten Matzen landbolsmands og Catharina Andersdatters ægte datter, gammel 10 dage.

143 9 1771 may 22 1771 may 26 Kirsten Svartes en gammel huusmands encke, har efterladt sig 5 børn, Per og Jørgen Svart, Maria Lauses, Cathrin Jenses og Kiersten Jacobsdatter, gammel 78 aar.

143 10 1771 julii [-] 1771 julii 25 Et dødfødt drengebarn som var Lorentz Nielsen bøtgers og Maren Lauritzdatter her i byen.

143 11 1771 august 6 1771 august 8 Anna [overstreget – Wolles, Wolle] Jenses, Jens Wollesens efterladte encke fra Colding, døde her i byen til Per Nissens kroemands, ved hendes mosters søsterdatter, gammel 68 aar.

144 12 1771 sept. 3 1771 sept. 6 Hendrick Jensen schmed, en fattig mand fød i byen, men[?] kom kort før han døde, dertil han havde bortspillet og druckk alting fra Jylland hertil igen og døde i en raaden been[?] etc. etc.

144 13 1771 oct. 12 1771 oct. 18 Chatrina Fostemoder, Niels Hansen gaardmands encke, har efterladt sig 4re børn navnl. 3 døttre og en søn navnl. Matz Nielsen, Maria, Gretha Maria og Zitzel, gammel nogle og 60 aar.

144 14 1771 nov. [-] 1771 nov. 23 En dødfødt pigebaren, som var Michel Jessen indesters og Maren Lasdatt. datter.

144 1 1771 dec. 2 1771 dec. 8 Niels Jensen indester, har efterladt sig sin kone Güde Jacobsdatter og 3de børn navnl.: Jacob, Jens og Swenn, gammel 76 aar.

144 2 1771 dec. 22 1771 dec. 30 Cay Christian Langelo, værende præst i Wonsild og Dalbye 39 aar og i 2 ½ aar emeritus. Han efterl. sin encke Ide Margaretha Krags og 7 børn navnl. Ludevig, Peter og Christopher, Hedevig, Catharina, Friderica og Sabina, gammel 76 aar.

144 3 1772 jan. 15 1772 jan. 19 Maren, Hans Lorentzen indesters og Kierstin Jacobsdatters ægte datter, gammel 12 aar.

144 4 1772 jan. 26 1772 jan. 30 Maren Matzdatter, Bendix Andersens kone skræders her i byen, hun efterl. sin mand og 2 sønner navnl. Matz og Anders Bendixsen, 33 aar gammel.

144 5 1772 febr. 23 1772 martz 1 Simon Jepsen, Jep Simons gaardmands og Bodel Maria Jepsdatters ægte datter [skal være søn], gammel 10 uger.

144 06-jul 1772 martz 7 1772 martz 11 Gretha Rasmusdatter, døde i barselssegen efter et dødfød uægte drengebarn, gammel pptr[?] 36 aar. Tillige med hendes ommeldte uægte dødfødte drengebarn.

144 8 1772 martz 20 1772 martz 25 Mette [overstreget – Catharina] Sophia Bergs, Johann Berg kroemands kone, hun efterlader sin gamle mand Johann Berg og 4re bøn navnl. Adam Christian, Johann Friderich, Metta Catharina og Anna Christina Bergs, hun blev gammel 68 aar.

144 9 1772 april 10 1772 april 12 Maria Christians, Christian Tinglers kone, efterlader sig sin mand Christian Hansen Tingler og 5 børn navnl. Christian, Niels, Hans, Jens og Maria Christians, gammel 50 aar.

144 10 1772 may 2 1772 may 7 Matthis, Jens Jensen Møllers og Maria Matzd. ægte søn.

144 11 1772 may 29 1772 may 31 Gunder Rasmuses Hiulersdatter, har efterladt sig 3de børn navnl. Hans Rasmussen, Anna Sophia og Christina, gammel 81 aar og 37 uger.

144 12 1772 may [-] 1772 may 31 Et dødfød drengebarn som var Andres Lauritzen daglønners og Maria Chrestens ægte søn.

144 13 1772 junii 21 1772 junii 24 Christian Albrecht Hansen, Hans Petersen huusmand og Cathrina Jensdatters ægte søn, gammel 11 uger.

144 14 1772 junii 28 1772 julii 1 Metta Nielses, Niels Krags indesters kone, efterl. sin mand Niels Krag og 3de børn navnl. Christina, Dorothea og Jens, gammel [alder ikke anført].

144 15 1772 julii 9 1772 julii 12 Thomas Hansen Wonsild, som var Petronilla Maria Krollsdatters uægte søn, døde i et slag, gammel 21 uger.

144 16 1772 julii 13 1772 julii 17 Metta Catharina, Søren Matzen Ways, tofftværrings kone, hun efterlader sin mand og 2 børn navnl.: Jep og Maria Cathrina, gammel 34 aar. Død i en hidsig sygen ud paa Hannover.

145 17 1772 julii 14 1772 julii 17 Maria, Laue Simons gaardmands og Ingeborg Dinesdatters ægte datter, gammel 9 ½ uge.

145 18 1772 julii 28 1772 aug. 2 Mogens Chrestensen, Christian Mogens gaardmands og Maren Hansdatters ægte søn, gammel 3 uger ./. [minus] en dag.

145 19 1772 aug. 19 1772 aug. 23 Oute Jensen, Jep Outesen kroemands og Karen Pedersdatters ægte søn, gammel 4 uger og 2 dage.

145 20 1772 octobr. 6 1772 octobr. 11 Truls Hansen aftægtsmand, han efterlader sin encke Maria Nicolaysdatter og 6 børn navnl.: Chatrina Maria, Bodel Christina, Dorthe Cathrina, Jens, Margretha og Christina, gammel 50. aar.

145 20 1772 octobr. [-] 1772 octobr. 10 Et dødfødt drengebarn som var Lorentz Nielsen bødekers og Maren Lauritzdatters ægte søn.

145 21 1772 octobr. 11 1772 octobr. 13 Maren Lauritzes ægtekone, død i barsel sengen, da hun var forløst efter det 3die dødfødt barn, hun efterl. sig sin mand Lauritz Nielsen bødeker, hendes fader Lauritz Matzen og 3 søskende. Hun var gammel 31 aar mindre 14 dage.

145 22 1772 octobr. 13 1772 octobr. 18 Bertha Mickelsd. som var Mickel Jeses og Maren Lasd. ægte datter gammel 1 dag. Forælderne gaardfolk her i byen.

145 23 1772 octobr. 15 1772 octobr. 18 Maria Catharina Hanses, Hans Peder Jensen Webers hustrue, hun efterlader denne sin mand Hans Peder Jensen og en stifdatter Dorthea Hanses, gammel 46 ½ aar.

145 24 1772 nov. 2 1772 nov. 6 Johanna Matzes, som var Matz Jepsen gaardmands hustrue, hun efterl. sin mand Matz Jepsen og 2de stifbørn navnl.: Chresten Matzen og Magdalena Peders, gammel blev hun 74 aar.

145 25 1772 nov. 13 1772 nov. 14 Maren Ivers, Iver Jepsen huusmands og Maren Jensdatters ægte datter, gammel 2 ½ uger.

145 26 1772 nov. 16 1772 nov. 22 Maren Hanses, Hans Johannsen huusmands kone, hun efterl. hendes mand og Jens Lassen, Just Lassen, Cathrin, Maria og Maren Lasses alle børn fra hendes forrige mand, hun var gammel 62 aar og 2 maaneder.

145 27 1772 nov. 18 1772 nov. 22 Matz Jepsen aftægtsmand og enckemand, han efterl. 2de børn navnl.: Chresten Matzen og Magdalena Peders, gammel 73 aar.

145 1 1772 decembr. 12 1772 decembr. 20 Lorentz Hansen caretmager, han efterlader sin kone Trincke Pedersdatter og 2 børn navnl.: Hans og Bodel Lorentzes, gammel 72 aar. I en hidsig syg død baade han og sønnen.

145 2 1772 decembr. 14 1772 decembr. 20 Jørgen Lorentzen, forannevnte Lorentz Hansens søn, begge døde i en hidsig sygen. Gammel 27 aar, 5 maaneder og 3 uger.

145 3 1772 decembr. 14 1772 decembr. 20 Sara Anderses, afdøde Andres Pedersens encke, hun efterlader 4 børn navnl.: Matz, Cathrina, Christina, Margaretha Pedersen, gammel 68 aar.

145 4 1772 decembr. 17 1772 decembr. 20 Jens Nielsen indester, han efterl. sin encke Inger Maria og 4 børn, Laue, Hans, Margretha og Karen Jensen, gammel [alder ikke anført], død i hidsig sygen.

145 5 1772 decembr. 20 1772 decembr. 27 Hans Johannsen aftægts- og enckemand, efterlader sig og 4re stifbørn navnl.: Jens, Just, Chatrin Maria og Maren Justes, gammel 55 aar.

146 6 1773 jan. 12 1773 jan. 17 Elisabeth Christina Langendorffs, Hans Jørgen Skomagers nestældste datter, døde i en svindsygen, gammel 17 ½ aar. 

146 7 1773 jan. 24 1773 jan. 28 Johann Friederich Berg, værende sergeant her i riget ved landfolcken i en deels aaringer, siden kroemand her i byen Wonsild, hvor han efterl. sig 4 børn navnl.: Adam Christian, Johann Friderich, Mette Catharina og Anna Christina Bergs, gammel 70 aar, død i bryst-sygen.

146 8 1773 febr. 3 1773 febr. 7 Søren Willumsen huusmand, han efterlader sin encke Karen Jellesdatter[?] og 2 børn navnl. Wilhelm og Maren, gammel 53 aar, død i en brystsyge.

146 9 1773 febr. 3 1773 febr. 7 Christina Peders, Peder Jepsens huusmands kone, hun efterl. sin gammle fattige mand og 6 børn navnl.: Hans, Jep, Jacob og Jørgen, Maren og Karen Peders, gammel 56 aar.

146 10 1773 febr. 7 1773 febr. 12 Paul Hansen gaardmand, han efterlader sin kone Gunder Maria Paulsdatter og en søn Paul, gammel 50 aar og 6 maaneder, død i en hidsig sygen.

146 11 1773 febr. 14 1773 febr. 21 Jens Nielsen Wyff, Niels Pedersen skolemesters og Maren Pedersdatters ægte barn, død i smaakopperne gammel 1 aar.

146 12 1773 febr. 19 1773 febr. 24 Cathrina Nicolaysens enckekone, hun efterl. 5 børn navnl. Matthis, Hans, Maria, Catharina og Christina Nicolaysen, gammel 78 aar, død i en hidsig sygen.

146 13 1773 february 25 1773 february 28 Peder Chrenstensen teglbrender, han efterl. sin encke Anna Magdalena og 3 børn navnl. Christian, Anna Dorothea og Anna Lucia Peders, gammel 56 aar, død i en hidsig sygen.

146 14 1773 february 26 1773 february 28 Johannes Christiansen, han var Christian Jensen Webers og Metta Jensdatters ægte søn, død i smaakopperne, gammel 2 aar mindre 14 dage.

146 15 1773 martz 5 1773 martz 7 Christina Maria Johannesdatter, Johannes Olander uhrmagers og Metta Nisdatters ægte datter, gammel 6 aar død i smaakopperne.

146 16 1773 martz 6 1773 martz 10 Karen Nisdatter, Nis Lassen landbohlers og Catharina Nielsdatters ægte datter, gammel 4 aar. Død i smaakopperne.

146 17 1773 martz 15 1773 martz 21 Niels Nissen, Nis Lassen landbohlsmand og Catharina Nielsdatters ægte søn, gammel 6 aar, død i en hidsig sygen.

146 18 1773 martz 16 1773 martz 21 Kierstina Jenses, Jens Persen indesters hustrue, hun efterlader sin gamle mand Jens Pedersen og een datter Anna Lucia Jensdatter, gammel 63 aar. Død i en tærende sygen.

146 19 1773 martz 19 1773 martz 24 Anna Magdalena Peders, Peder Chrestensen teglbrenders efterl. hustrue , hun efterlader 3 børn navnl. Christian, Anna Dorothea og Anna Lucia Peders. Gammel 62 aar, død i en hidsig sygen.

146 20 1773 martz 24 1773 martz 28 Catharina Matzdatter, Matz Nielsen gaardmand og Chatrina Lasdatters ægte datter. Død i smaakopperne. Gammel 1aar.

146 21 1773 april [-] 1773 april 4 Et dødfødt drengebarn som var J.F. Bergs og Lucia Mortensd. ægte søn.

146 22 1773 april 7 1773 april 11 Catharina Nisses, Nis Lassen landboelsmand kone, hun efterl. sin mand Nis Lassen og stifdatter Metta Nisses, gammel, død i en hidsig sygen. Gammel 40 aar.

146 23 1773 april 7 1773 april 11 Bodel Peders, Peter Jensen Stærcks hustrue, hun efterl. sin mand Peter Jensen Stærck, gammel 64 aar. Død i en hidsig sygen.

146 24 1773 april 7 1773 april 11 Christina, Jens Christiansen smeds og Anna Pedersdatters ægte datter, død i smaakopperne. Gammel 3 aar.

146 25 1773 april 13 1773 april 18 Christina Hanses, Hans Lorentzen huusmands og Christina Jacobsdatter ægte datter, død i en tærende sygen. Gammel 3 ½ aar.

147 26 1773 april 19 1773 april 25 Metta Chatarina Hanses, hun efterl. sin enckemand Hans Pedersen og 5 børn, Peter Hansen, Peter Christiansen, Bodel, Maren og Metta Chatarina. Gammel 63 aar. Død i en hidsig sygen.

147 27 1773 april 29 1773 may 2 Thomas, Niels Holm snedeker og Karen Thomasdatter ægte søn, døde i smaakopperne. Gammel 8 aar og 20 uger.

147 28 1773 april 30 1773 may 2 Christina, Christian Hansen gaardmands og Else Lauritzdatters ægte datter. Død i smaakopperne. Gammel 2 ½ aar.

147 29 1773 may 8 1773 may 15 Ide Margaretha Langelo, afgangen pastor Langelos encke. Hun efterl. 7 børn navnl. Ludvig, Peter, Christopher, Hedevig, Chatarina Wilhelmina, Friderica og Sabina Langelo. Død i en hidsig sygen. Gammel 62 aar.

147 30 1773 junii 14 1773 junii 19 Karen Matzes, en gammel fattig enckekone, hun efterl. een eneste søn Søren Matzen Wad Gammel 78 aar. Død i en hidsig sygen.

147 31 1773 junii 17 1773 junii 20 Anna Sophia Dedekind, skomager Michael David Dedekinds hustru. Død i barselsengen efterdi hun var forløst med [se lb. nr. 32]

147 32 1773 junii [-] 1773 junii 20 Et dødfødt drengebarn som var Mickel Dedekinds og hans hustrues.

147 33 1773 junii 23 1773 junii 28 Johanna Matzes, Ancker Matzes og Metta Catharina Bergs datter. Gammel 1 aar og 1 maaned. Død i smaakopper.

147 34 1773 junii 29 1773 julii 4 Christina Peders, Peder Simonsen toftværring og Barbara Andreasdatters ægte datter, død af et slag. Gammel 7 uger.

147 35 1773 junii 30 1773 julii 4 Hans Adam Kroll, tobackspinder. Han efterlader sin encke Catharina Margaretha og 5 børn navnl. Hans Adam, Dorothea, Metta Catharina, Petronilla Maria og Helena Christina. Gammel 66 aar. Død i en hidsig sygen.

147 1 1773 decembr. 15 1773 decembr. 19 Laue Simonsen gaardmand, han efterlader sin hustrue Ingeborg Dinesdatter og 3 børn navnl.: Simon, Maren og Bodel Christina, død i en saa kaldt inflammationsfeber. Gammel 39 aar og 3 dage.

147 2 1773 decembr. [-] 1773 decembr. 25 Et dødfød drengebarn som var Jens Jensen Konghuus og Metta Nielsdatters ægte søn.

147 3 1774 jann. 17 1774 jann. 23 Karen Nielses, Niels Holm snedekers hustrue, hun efterl. sin mand og 2 stifbørn Maria og Anna Catharina Nielsen. Død i en svindsyge i sit alders 49 aar.

147 4 1774 febr. 5 1774 febr. 9 Andreas Lauritzen landbohler, han efterlader sin hustrue Maria Christiansdatter. Døde af alder og brystsvaghed i sit alders 56. aar.

147 5 1774 martz 15 1774 martz 20 Maren Jenses, som var Jens Hendricksen rytters efterladte encke. Døde af alder og brystsvaghed i hendes alders 73 aar.

147 6 1774 martz 28 1774 april 1 Jens Christiansen smed, han efterl. sin encke Anna Pedersdatter og 3 børn navnl. Christian, Peder og Elisabeth. Død af en svindsygen i sit alders 53 aar.

147 7 1774 april 17 1774 april 22 Lorentz Nielsen bødeker her i byen, han efterlader sin enckekone Metta Jesdatter og en liden søn Lauritz Lorentzen. Døde i en hidsig feber i sit alders 31. aar.

147 8 1774 may 30 1774 junii 4 Jep Iversen, Iver Jepsen landbolers og Maren Jensdatters ægte søn. Døde i en saakaldt higsygen, gammel 16 uger.

147 9 1774 junii 19 1774 junii 22 Christina Mogenses, so[m] var Mogens Chrestensen gaardmands kone. Hun efterl. sin mand Mogens og 4 børn navnl. Christian, Peder, Metta og Christina. Døde af alder i[?] sit 70 aar.

148 10 1774 septembr. 5 1774 septembr. 8 Christina Laues, Lauritz Nissens gaardmands kone, hun efterlader sin mand og 4 børn, 2 med hendes forrige mand navnl.: Hans og Maren og 2 med den efterladte mand navnl.: Christina og Nis. Hun døde i barselsengen meget hastig, da hun var frisk og død i en halv time. Gammel 36 aar.

148 11 1774 octobr. 4 1774 octobr. 6 Peter Hansen, Hans Pedersen indesters og Christina Jensdatters ægte søn 18 uger gammel, død af et slag eller rørelse.

148 12 1774 octobr. 16 1774 octobr. 23 Jep Jepsen, Jep Simonsen gaardmands og Bodel Maria Jeppesdatters ægte søn, døde af et slag i sit alders 18 uge.

148 13 1774 nov. 11 1774 nov. 13 Anna Pedersdatter, Peder Nissen kroemands og Karen Lauritzdatter ægte datter, gammel 17 uger og 2 dage.

148 14 1774 nov. 19 1774 nov. 27 Peder Sørensen faarehyrdes søn, døde i en svindsyge i sit alders 48 uge.

148 1 1774 nov. 29 1774 dec. 4 Niss Lauritzen, som var Lauritz Nissen og Christina Andersdatters ægte søn, død af en brystsyg, den tiid var 18 uger gammel.

148 2 1774 [-] 1774 dec. 13 Et dødfødt drengebarn som var Peder Jensen Stercks og Friderica Sophia Krollsdatters ægte søn.

148 3 1774 decembr. 29 1775 jan. 1 Christian Andersen, som var Andreas Petersen og Maria Christiansdatters ægte søn, død af et slag, 2 uger gammelt.

148 4 1775 januar 2 1775 januar 4 Karen Maria Olufsdatter. Døde for en omløbende tigger qvinde til Matz Lausens her i byen. Gammel 3 aar.

148 5 1775 januar 6 1775 januar 9 Michael David Dedekind skoemager fra Altona, han efterlader sin kone Anna Catharina Hansdatter og en liden datter Anna Sophia Dedekind, døde af et stinckend flod, gammel 36 aar.

148 6 1775 januar [-] 1775 januar 22 Et dødfødt pigebarn, som var Hans Hansen Tinglers og Sophia Sørensdatters ægte datter.

148 7 1775 martz 8 1775 martz 12 Karen Hanses, Hans Rasmussens kone her i byen, hun efterl. sin mand og ellers ingen livsarvinger, døde af alder og brystsvaghed i et alders 70 aar.

148 8 1775 martz 8 1775 martz 12 Johannes Hansen, Hans Trompeters og Christina Bergsdatters ægte søn, død af et slag, gammel 17 uger, 3 dage.

148 9 1775 april 18 1775 april 19 Hans Johannsen indester, hand efterlader sin kone Maren Sørensdatter og 2 smaae børn Maren og Søren Johannsen, gammel 30 aar.

148 10 1775 julii 11 1775 julii 15 Christian Albrecht Wolf, Peder Pedersen indesters og Metta Paulsdatters ægte søn, døde af udslag og udyr[?] døde da han var inst 21 uger gammel.

148 11 1775 aug. 3 1775 aug. 6 Matz Thomsen landboler, han efterlader sin kone Kierstina Hansdatter og 2de børn navnl. Hans og Metta Maria, døde i sit alders 44 aar, uden tvivl af en giftig dunst, da han laae om natten paa marck og blev syg, og dagen efter døde han af trang og stanck for brystet.

148 12 1775 octobr. 1 1775 octobr. 8 Maria Iversdatter, Iver Jepsen landb. og Maren Jensdatters ægte datter, døde af et slag. Gammel 14 dage.

148 13 1775 octobr 3 1775 octobr. 8 Maren Jeppes en gammel kone fra Chartved, Biert sogn, hun efterl. 2 sønner navnl. Hans og Iver Jepsen. Døde af alder og svaghed. Gammel 70 aar.

148 14 1775 octobr. 26 1775 octobr. 29 [Tomt felt]

148 15 1775 octobr. 27 1775 octobr. 29 Stephanus Pedersen, Stephan Peder Steffensen landbolers og Metta Catharina Jensdatters søn. Gammel 10 maaneder, døde i kickhosten.

148 16 1775 nov. 28 1775 dec. 3 Karen Simons, Simon Jepsen aftegtmands gamle kone, hun efterl. benævnte mand Simon Jepsen og ingen børn, døde af alder og brystsyge, gammel 81 aar og 8 maaneder.

149 1 1775 dec. 3 1775 dec. 10 Andreas Pedersen Westphaler som var Peder Simonsen og Barbara Andersens ægte søn gammel 2 a 3 timer.

149 2 1775 dec. 17 1775 dec. 20 Bodel Maria Christiansd. Bruun, som var Christian Hansen gaardmands og Elisabeth Christians ægte datter. Døde af de saakaldede kickh eller kramphoste. Gammel 15 uger.

149 3 1776 jan. 5 1776 jan. 10 [Indførsel er overstreget]: Johanna Matthises, afdøde Matthias Simonsens efterladte encke, hun efterl. 5 børn navnl. Simon Matthisen, Jenss, Jørgen, Karen og Johanna Matthisen. Døde af alder og svaghed. Gammel 84 aar, 8 maaneder.

149 3 1776 febr. 2 1776 febr. 7 Hans Christian Tingler, Christian Tinglers og Maria Chrestensd. ægte søn, han var verckbrøden og døde af trang i sit alders 26. aar.

149 4 1776 martz [-] 1776 martz 20 En fattig karl som nogle aar har gaait her og tigget, forregav at hand havde hiemme i Nieb [måske Nibe?] sogn i Jylland, blev kiørt her til byen syg og saa døde om natten hen ved en 40 aar gl.

149 5 1776 may 1 1776 may 5 Maria Lauritzes landbolskone, efterladt sig hendes mand og 2de børn, navnl. Kiersten og Kierstin Lauritzdatter, gl. 39 aar.

149 6 1776 may 15 1776 may 18 Matz Lauesen en gaardmand, efterladt sig en encke, navnl. Elsabeth Rasmusdatter og en søn Laue Matzen, gl. 64 aar og 5 ugger.

149 7 1776 may 16 1776 may 19 Zophia Pedersdatter, Niels Holms snedkers kone, efterlader sig hendes ben[ævn]te mand, og en liden datter navnl. Karen og 2 stifbørn, navnl. Maria og Anna Cathrina Nielsdatter, gl. 36 aar.

149 8 1776 junj 5 1776 junj 9 Jürgen Nielsen landbolsmand efterladt sig en encke navnl. Anna Thomasdatter og 4re børn, navnl. Niels, Thomas, Johannes og Maria Jürgensdatter, gl. 65 aar.

149 9 1776 junj 7 1776 junj 9 Thomas Friderichsen Hiøring, Friderich Thomsens og Maria Jurgensdatters ægte søn, gl. 4re maanetter og 2 dage.

149 10 1776 junj 12 1776 junj 16 Jep Pedersen indester, efterladt sig en encke navnl. Johanne Rebecca Steffensdatter, gl. 51 aar, 8 maanetter.

149 11 1776 [-] 1776 julius 4 Et dødfødt drengebarn, som var Johann Jacob Angattes og Lothe Anthonjdatters ægte barn.

149 12 1776 julius 14 1776 julius 16 Maren Jensdatter, Jens Jensen Konghuus og Mette Jenses ægte datter. Døde i en svinde kube, hun vil hente sand og da fald jorden ned paa hende og blev qvalt. Da hendes moder kom til hende da var hun død, gl. 7 aar og 3 maanetter.

150 13 1776 aug. 3 1776 aug. 5 Jep Pedersen indester, efterlatt sig en encke navnl. Anna Lauesdatter og en liden søn Lauritz, døde i hans alder 34 aar.

150 14 1776 aug. 6 1776 aug. 10 Jens Hansen Wyff, Hans Jensen Wyffs og Anna Cathrina Sørensdatters ægte søn, som var 3 maanetter gammel.

150 15 1776 aug. 12 176 aug. 15 Rasmus Hansen Juul, Hans Rasmusen landbolsmand, og Anna Jensdatters ægte søn. 12 dage gammel.

150 16 1776 septembr. 1 1776 septembr. 5 Jens Hansen indester og enckemand, efterlader 2de døttre Christina og Maren Jensd. Døde af en rørelse i sit alders 76. aar.

150 17 1776 septembr. 26 1776 septembr. 29 Christina Nielsdatter Krag, Niels Krags indesters datter, blev qualt under en møgvogn ved Oluf Jørgensen i Dalbye i sit alders 15 aar.

150 18 1776 octobr. [-] 1776 octobr. 13 Et dødfødt pigebarn som var Niels Krag huusmands og Maria Krags ægte datter.

150 19 1776 octobr. 7 1776 octobr. 13 Maren Pedersdatter en gammel pige fra Jylland moster til Søren Matzen Vad i Hannober paa hvor hun ogsaa døde i en ond feber i sit alders 59 aar.

150 20 1776 octobr. 8 1776 octobr. 13 Maren Johannes, en gammel fattig enckekone i Matz Lorentzens huus, efterl. en søn i Ostorp navnl. Peder Johansen, hun fandtes død i seng uden at havde været syg, gammel 74 aar.

150 21 1776 octobr. 31 1776 nov. 3 Anna Catharina Clauses Holdt, Claus Matthisen og Anna Chatrina Pedersd. ægte datter, døde af en rørelse da hun var 14 uger gammel.

150 1 1776 dec. 11 1776 dec. 15 Christina, Hans Christophersen en geworben soldats fra Rendsburg ægte datter. Døde af kieckhosten ¾ aar gammel.

150 2 1777 febr. 26 1777 martz 2 Jacob Hansen Tingler, Hans Nicol. og Sitzel Nielsdatters ægte søn, gammel 24 timer.

150 3 1777 martz 11 1777 martz 19 Jep Sørensen Frost, han efterl. sin encke Marica og 3 børn Niels, Bodel Maria og Maria Jepsen. Døde af en brystsyge i sit alders 76 aar.

150 4 1777 april 2 1777 april 6 Matthias Michael Bramsen, Lauritz Nissen gaardmands og Bodel Christina Bramses ægte søn. Døde af et slag, gammel 1 aar og 13 dage.

150 5 1777 april 14 1777 april 16 Hans Adam Pedersen Lindskov, Peder Nissen kroemands og Karen Lauritzd. ægte søn, døde af et slag 3 uger gammel.

150 6 1777 april 14 1777 april 20 Dorothea Chrestens, en gammel fattig encke, efterlader en datter navnl. Zitzel, gift med Lauritz Jespersen hiuler, døde af alders og svaghed i sit 77. aar.

150 7 1777 april 17 1777 april 20 Stephanus Pedersen landboler, han efterl. sin kone Johanna og 4 børn, Jacob, Peder, Johanna Rebecca og Maren Stephansen, døde i en feber i sit 80 alders aar.

150 8 1777 april 19 1777 april 24 Niels Jensen Wyff, Jens Hansen Wyff gaardmands og Silla Marica Christensd. ægte søn, døde i en hidsig feber da han var 21 aar og 2 maaneder gammel.

150 9 1777 may 1 1777 may 4 Jens Jensen Møller, efterl. sin encke Maria Jenses og en søn navnl.: Morten. Døde af alder og brystsyge, gammel 76 aar.

150 10 1777 may 2 1777 may 4 Maren Matzes, Bendix Skræders svigermoder, som kom her til byen fra Seest med datter og svigersøn, alle hendes var for i veien [= i forvejen?] død og hun døde i en feber gammel 80 aar.

151 11 1777 may 6 1777 may 11 Christian Hansen Tingler, Hans Tingler gaardmands og Sophia Lauritzdatters søn, døde af den saakaldte engelske syge, gammel 1 aar og 4 maaneder.

151 12 1777 may 19 1777 may 25 Paul Clausen aftegtsmand, efterl. sin kone Bodel Pauls efter sig døde i en brystsyge gammel 59 aar ./. [minus] 3 ug.

151 13 1777 may 28 1777 junii 1 Metta Catharina Jenses enckekone, hun efterl. een eeniste søn Jep Outesen, hun døde af en slags tærende syge da hun var 61 aar og 3 maaneder.

151 14 1777 junii 8 1777 junii 11 Lorentz Matzen bøttger, en gammel enckemand, han efterl. 3 børn navnl.: Matz, Elisabeth og Maria, og døde i en hidsig sygen da han var 70 aar og 5 maaned. gammel.

151 15 1777 junii 14 [-] Fridrich Wilhelm Franckenberg landboler og aftegtsmand paa Payholm. Han efterl. sin kone Christina Jepsdatter, døde i en langvarig tærende syge, da han var 62 aar gammel.

151 16 1777 junii 24 1777 junii 26 [Hele indførslen er overstreget]: Karen Erichsen Flensborg. Moderen Christina Nielses fra Oes[?] i Jylland kom her d. 26 om aften og forlangte hendes uægte datters daab. Til barnefader udlagde hun Erich Nansen muurmand fra Flensborg. Fadderne: Valena Feddersen, Margaretha Matzdatter og Fedderus Christiansen. [Se også dåbsregisteret]

151 16 1777 julii 31 1777 aug. 3 [Indførsel overstreget]: Hans Christensen.

151 16 1777 aug. 18 1777 aug. 21 Sitzel Olufs en gammel enkekone. Hun efterl. en stifsøn Hans Olufsen. Døde af alder og svaghed den tiid hun var 77 aar gammel.

151 17 1777 sept. 17 1777 sept. 21 Gertrud Maria, Joachim Bielmands kone, hun efterl. sin nu benævnte mand og en datter Anna Catharina givt i Colding, døde af en veeneis[?] i sit alders 71 aar.

151 18 1777 oct. 31 1777 nov. 6 Andreas Christensen Lund, Christen Matzen og Catharina Christens ægte søn. Døde af en brystsyge, gammel 2 aar.

151 1 1778 jan. 24 1778 febr. 1 Nis Lauritzen Bramsen, Lauritz Nissen og Bodel Christina Bramsens søn, døde af et slag 4 uger gammel.

151 2 1778 [-] 1778 febr. 12 Et dødfødt drengebarn som var Søren Vads og Karen Pedersd. ægte søn, paa Wonsild heede.

151 3 1778 martz 27 1778 martz 30 Christen Svendsen Hellevad, Svend Christensen huusmand og Silla Catharina Sørensd. ægte søn gammel 4 dage.

151 4 1778 jul. 30 1778 aug. 2 Jørgen Fridrichsen Hiøer Fridrich Thomsen landb. og Maria Jørgensd. ægte søn. Døde af trangbrystighed og et indvortes slag gammel 5 uger mindre 3 dage.

151 5 1778 aug. 17 1778 aug. 19 Inger Jepsd. Juul, Jep Outesen kroemand og Karen Pedersd. ægte datter. Døde af et slag i sit alders 1ste aar mindre 3 maaneder.

151 6 1778 aug. 19 1778 aug. 23 Jes Peter Mickelsen Lindskov, Mickel Jessen gaardmand og Maren Lasd. ægte søn. Døde af et slag den tiid han var ¾ aar gammel.

151 7 1778 sept. 22 1778 sept. 27 Nicolay Hansen Tingler, Hans Nicol. landb. og Sitzel Hansdatters ægte søn, døde i en halssyge, da han var 4 ½ aar og 4 uger gammel.

151 8 1778 sept. 23 1778 sept. 27 Andreas Lauritzen bødeker enckemand, som efterl. en søn boendes i Apenrade navnl.: Lorentz Andersen. Han døde af alder og trældom i sit 71. livets aar.

152 9 1778 octobr. 6 1778 octobr. 14 Hans Nielsen Frost, Niels Jepsen Frost gaardmands og Christina Nisd. ægte søn, døde af en brystsyge gammel 1 aar og 5 maaneder.

152 10 1778 octobr. 22 1778 octobr. 27 Magdalena Sophia Bergs, Johan Bergs og Lucia Rasmusd. ægte d. Døde af en halssyge og blev gammel 14 uger.

152 11 1778 octobr. 27 1778 nov. 1 Peder Bielmand, Joachim Skræder Bielmands og Maria Cath. Hansd. ægte søn, døde i smaaekopper da han var 8 dage gammel.

152 12 1778 nov. 11 1778 nov. 15 Bodel Pedersen, Peder Andersens kone i Kratthuuset. Hun efterl. sin mand, moder og broder Hans, men ingen livsarvinger. Døde hastig af et slag. Gammel 43 aar.

152 13 1778 nov. 10 1778 nov. 15 Metta Maria Tinglers, Matz Thomsen landboler og Christina Tinglers ægte datter. Døde i en halssyge da hun var bleven 3 aar, 7 maaneder og 3 uger gammel.

152 14 1778 nov. 27 1778 nov. 29 Margaretha Maria Plou, Jørgen Nielsen landboler og Anna Jørgens ægte datter, døde af trangbrystighed og blev 5 uger og 2 dage gammel.

152 1 1778 nov. 30 1778 dec. 6 Anna Christina Bramsen, Oluf Nielsen landboler og Anna Christensd. ægte datter, døde i en halssygen og blev 4 ¾ aar gammel.

152 2 1778 dec. 4 1778 dec. 6 Søren Matthisen Maskov, Mattthias Sørensen landboler og Abelonne Bertelsd. ægte søn. Døde i smaakopperne gammel 3 ½ aar.

152 3 1778 dec. 18 1778 dec. 20 Gertrud Maria Bramsen, Oluf Nielsen og Anna Christensdatters ægte datter, døde i smaakopperne 1 aar og 22 uger.

152 4 1778 dec. 25 1778 dec. 27 Helena Christina Maskov, Lauritz Sørensen indester og Anna Catharina Simonsdatters ægte datter. Døde i smaaekopperne og blev 1 aar mindre 10 uger gammel.

152 5 1778 dec. 29 1779 jan. 3 Peder Andersen Weber, Andreas Jensen Weber og Christina Christensdatters ægte søn, døde af trangbrystighed, da han var 1 aar og 25 uge.

152 4 1779 jan. 9 1779 jan. 17 Matthias Anckersen Brenduhr, Ancker Matzen landboler og Metta Catharina Bergsd. ægte søn. Døde af smaakopper blev gammel 2 aar ./. [minus] 7 uger.

152 5 1779 jan. 12 1779 jan. 17 Anna Christina Tingler, Jacob Pedersen inster og Bodel Catharina Jesd. ægte datter. Døde i en langvarig sygdom af smaakopperne gammel 1 ¾ aar.

152 6 1779 jan. 12 1779 jan. 17 Maren Nielsd. Frost, Niels Jepsen Frost og Kiersten Nisd. ægte datter, døde i smaakopperne og blev 4 ½ aar gammel.

152 7 1779 jan. 18 1779 jan. 21 Anna Christina Pedersd. Lindskov, Peder Nissen kromand og Karen Lauritzd. ægte d. Døde af en indvortes svaghed, gammel 16 uger.

152 8 1779 jan. 31 1779 febr. 1 Peder Christian Tingler, Hans Pedersen og Christina Jensd. ægte søn, døde i smaakopperne. Gammel 3 ½ aar.

152 9 1779 febr. 6 1779 febr. 11 Nis Pedersen Lindskov, Peder Nissen kroemands søn. Døde i smaakopperne. Gammel 3 aar, 6 uger.

152 10 1779 febr. 8 [-] Christina Hanses Bruun, Christian Hansen gaardmands og Elisabeth Anckersd. ægte datter. Døde i smaaekopperne. Gammel 6 ½ aar.

152 [-] 1779 D. 25 jan. a. c. døde Maren Sørens uægte barn Christopher Hellevad [overstreget – født] døde d. 31. ejerd[?] [Se også Dåb]

153 11 1779 febr. 17 1779 febr. 24 Inger Christina Kock, Hans Nissen Ulfshuus og Kiersten Kocks ægte datter. Døde i smaakopperne og blev ½ aar gammel.

153 12 1779 martz 3 1779 martz 7 Maria Jesses, Jes Pedersen gaardmands hustrue, hun efterl. hendes mand og 5 børn, 4 med denne og 1 med den forrige mand navnl.: Lauritz, Peder, Hans, Kiersten og Karen Jesses. Døde af en 2 dages colic, gammel 58 aar ./. [minus] 2 maaneder

153 13 1779 martz 8 1779 martz 14 Maria Jensdatter Tingler, Jens Tingler landb. og Sindet Nielsd. ægte datter, døde i smaakopper gammel 1 ½ aar.

153 14 1779 martz 12 1779 martz 16 Karen Jespers Frydenborg, som var Jesper Lauritzen og Sitzel Christensd. ægte datter, døde i smaakopperne da hun var 21 uger og 4 dage gammel.

153 15 1779 may 20 1779 may 24 Peder Andersen Kratt enckemand. Døde af et indvortes slag efter ½ dags sygdom. Han var ppter[?] 48 aar gammel.

153 16 1779 julii 24 1779 julii 27 Morten Ravnholdt, Andreas Pedersen Ravnholdt og Catharina Bielmandsd. ægte datter. Døde af en tærende syge og blev 2 aar og 3 maaneder gammel.

153 18 1779 aug. 5 1779 aug. 8 Christina Maria Hansd. Tingler, Hans Pedersen landboler og Christina Jensd. ægte datter. Døde af et indvortes slag og blev 10 uger gammel.

153 19 1779 aug. 8 1779 aug. 11 Bodel Cathrina Friis, Laue Matzen gaardmand og Maren Pedersd. ægte datter, døde af et slag og blev 1 aar og 2 maaneder gammel.

153 20 1779 sept. 25 1779 sept. 29 Inger Anderses enckekone, efterl. 2 døttre Anna Christina Lauritzes og Maria Holms. Gik hun til sengs om aften og fandtes død om morg. og var bleven 88 aar gammel.

153 21 1779 may 2 1779 may 9 Inger, Elisabeth Bergs uægte datter, 7 maaneder gammel.

153 [-] 1779 junii 7 1779 junii 10 Anna Sophia Jespersd. Skiønnemand, Jesper Lauritzens og Anna Cath. Hansd., gammel 2 aar og 7 uger.

153 1 1780 jan. [-] 1780 jan. 16 Et dødfødt pigebarn som var Christian Hansen gaardmands og Elisabeth Anckersd. ægte datter.

153 2 1780 jan. 28 1780 febr. 6 Peder Andersen Weber et tvilling barn som var Andreas
Webers og Kiersten Christens ægte søn, blev 24 tiimer gammel.

153 3 1780 febr. 1 1780 febr. 6 Hans Andersen Weber en broder til den forrige, blev 4 dage gammel.

153 4 1780 martz 1 1780 martz 5 Peder Jepsen enckemand. Han efterl. 5 børn, navnl.: Hans, Jacob, Jørgen, Maren og Karen Pedersen og 8 børnebørn. Døde af alder og brystsvaghed gammel 71 ½ aar.

153 5 1780 martz 6 1780 martz 13 Knud Hansen Kock et tvilling barn som var Hans Nissens Ulfshuus og blev 7 uger minder 2 ½ dage.

153 6 1780 martz 9 1780 martz 13 Peder Hansen Kock, en broder til den forrige og blev even[?] 7 uger gammel.

153 7 1780 martz 19 1780 martz 23 Matz Lausen Friis, som var Laue Matzens og Maren Pedersd. ægte søn, døde af trangbrystighed 7 uger gammel.

153 8 1780 martz 21 1780 martz 24 Jep Iversen Møller, Iver Jepsen og Maren Jensdatters ægte søn, døde af trangbrystighed 1 maaned gammel.

153 9 1780 may 15 1780 may 21 Maren Christians Tullesd., et fader og moderløs barn ellers Lauritz Nissen gaardmands stifdatter. Døde af en hidsig forvandrelses feber og blev gammel 13 aar, 4 maaneder og 9 dage.

153 10 1780 junii 12 1780 junii 18 Kay Christian Pedersen Sterck, Peder Jensen Sterck inster og Friderica Krollsd. ægte søn. Blev 8te dage gammel.

153 11 1780 julii [-] 1780 julii 9 Et dødfødt pigebarn som var Niels Pedersen landb. og Bodel Hansdatters ægte datter.

154 12 1780 julii 19 1780 julii 23 Bodel Maria Jensd., Jens Thomsen smeds og Catharina Jacobs Svartsdatters ægte datter. Hun døde efter en 14 dags sygdom af en forraadnelses feber da hun var 14 aar og 5 maaneder gammel.

154 13 1780 aug. 20 1780 aug. 24 Dinis Hierresen encke- og gaardmand. Han efterl. 3 døttre navnl.: Bodel gift med sognefoged Peder Rasmussen, Trinicke gift med sandemanden Morten Mortensen og Ingeborg Lauesencke alle her i byen. Han døde af alder og svaghed da han var 81 aar og 5 maaneder./. [minus] 1 uge.

154 14 1780 sept. 7 1780 sept. 10 Christen Nielsen skræder her i byen. Han efterl. sin encke Gunder Maria og 4 barn navnl.: Thomas, Niels, Hans og Elisabeth. Døde af en langvarig brystsyge da han var i sin 58 aars alder.

154 15 1780 sept. 15 1780 sept. 19 Peder Pedersen, sal: Peder Pedersen indester og sin hustrues Metta Peders søn her i byen. Han døde i en forraadnelses feber efter en 4 ugers haarde syge-leie. Gammel 12 aar.

154 16 1780 nov. 22 1780 nov. 26 Christian Lauritzen Frydenborg, Lauritz Jespersen hiuler og Sitzel Christensdatters ægte søn. Gammel 14 dage.

154 17 1780 nov. 27 1780 dec. 3 Kiersten Thomas hustrue, Thomas Jørgensen landbolers hustrue, hun efterl.: hendes mand og 2 smaa børn Khristine og Jørgen. Hun døde af en inflamat. i indvoldene efter 2 dages smertel sygdom. Gammel 41 aar og 4 maaneder.

154 1 1780 dec. [-] 1780 dec. 17 Et død- og vanfødt drengebarn som var Friderich Thomsens og Maria Jørgensdatters ægte søn her i Wonsild.

154 2 1781 jan. 24 1780 jan. 28 Kiersten Andreses, Andreas Jensen Webers hustrue. Døde af en udtæring, da hun var 41 aar mindre 3 maaneder gammel. Hun efterl. hendes mand og 7 børn navnl.: Christen, Jens, Magdalena, Inger, Karen, Johannes og Valena Andresen.

154 3 1781 jan. 23 1781 jan. 27 Anna Maria Rosendal, som var Anna Dorothea Jensdatter fra Oxenvadt uægte barn, hvis fader skulde være Paul Nielsen fra ibid. Døde her i byen ved Oluf Nielsen da det var ½ aar gammel.

154 4 1781 febr. 2 1781 febr. 4 Matthias Christian Eichbaum, under-officeer Eichbaum af det falsterske regiments og Anna Catharina Thuræ ægte søn, døde da han var 2 uger og 5 dage gammel af trangbrystighed.

154 5 1781 febr. 11 1781 febr. 15 Jens Nissen Lindskov, Nis Andersen gaardmands og Ana Maria Jensdatters ægte søn her i byen. Han døde efter en dags sygdom af et indvortes slag da han var 6 aar og 7 maaneder.

154 6 1781 martz 4 1781 martz 7 Anna Dorothea Bloms, Andreas Jørgensen landb. og Anna Maria Jensd. vanfødte barn blev 2 dage gammel.

154 7 1781 martz 6 1781 martz 11 Kiersten Wilhelms enckekone i huus ved Matz Nielsen i Padholm. Døde af alder og svaghed da hun var 76 aar og 3 maaneder gammel.

154 8 1781 april 1 1781 april 8 Stephanus Pedersen Due, Peder Stephan landb. og Metta Cath. Jensd. ægte søn. Døde af et slag, da han var 3 aar og 10 maaneder gammel.

(Lap) 9 1781 mayus 8. 1781 mayus 11 Lauritz Lorentsen bødekers stiifsøn 7 aar og 7 maaneder gammel.

(Lap) 10 1781 mayus 12. 1781 mayus 20. Jørgen Keddelsen landboler efterl. sin encke og 2de børn fra det første ægtesk. navnl. Andreas og Kirsten.

155 11 1781 junii 8 1781 junii 14 Anna Christina Jensdatter Wyff, Jens Hansen Wyff og Silla Maria Jenses, gaardfolck her i byen, ægte datter. Hun døde i en hidsig feber og blev 27 aar, 1 maanet og 27 dage gammel.

155 12 1781 junii 9 1781 junii 14 Johanna Andreasdatter Ravnholdt, Andreas Pedersen Ravnholdt skræders og Catharina Bielmands ægte datter, boendes her i byen. Barnet døde af et slag og blev 1 aar og 4 uger gammel.

155 13 1781 junii 17 1781 junii 20 Anna Jenses Smed, afdøde Jens Christensen smeds [overstreget – efterladte] encke her i byen. Hun efterl. 3 børn Christian, Peder og Elisabeth. Døde efter en 5 dages hidsig sygdom og blev 56 aar gammel.

155 14 1781 junii 19 1781 junii 24 Hans Jespersen Skiønnemand, som var Jesper Lauritzen Skiønnemands og Anna Catharina Hansdatter, gaardfolck her i byen, ægte søn og døde af et slag da han var 1 aar og 8 dage gammel.

155 15 1781 octobr. 18 1781 octobr. 21 Catharina Hansdatter Tingler, landboleren Hans Nicolaysens Tinglers og Sitzel Hanses, født Nielsen ægte datter her i byen. Døde af et slag og blev 7 dage gammel.

155 16 1781 oct. 30 1781 nov. 4 Trinicke Lauritzes gl. enckekone i Kratthuuset. Hun efterlader en eeniste søn.navnl.: Hans Lorentzen givt mand sammested [2 overstregede ord]. Døde af Alder og svaghed og blev 75 aar gammel.

155 17 1781 nov. 23 1781 nov. 28 Maren Matzens enckekone, afdøde landb. Matz Pedersens efterladte hustrue. Hun efterlader een eeniste datter Bodel, gift med landboler Jørgen Svart er i byen. Hun døde af en inflammations feber da hun var 74 aar og 8 maaneder.

155 1 1781 dec. 5 1781 dec. 9 Dorothea Hanses Snedekers, Peder Anderses og Karen Pedersdatter fra Vetterslef i Selland [Vetterslev, Sorø amt], gift her i byen med Hans Olufsen snedeker. Gammel 45 aar og 2 maaneder. Efterlader en eeniste datter navnl.: Karen Olufs Snedeker, som er hiemme ved faderen her i byen Wonsild.

155 2 1781 dec. 23 1781 dec. 26 Anna Christina Nielsdatter, Niels Pedersen muurmester og inster og Maren Pedersdatter, begge af Wonsild, ægte datter. Blev 5 aar og 3 maaneder gammel.

155 3 1782 febr. 6 1782 febr. 10 Maria Magdalena Langendorffs, Johanes Langendorf skoemagers og Anna Catharina Margaretha Clausdatters ægte datter, døde af kieckhoste da det var 2 aar, 4 maaneder gammel.

155 4 1782 febr. 9 1782 febr. 17 Ingeborg, gaardmandens Niels Frost og Christina Nisdatters ægte datter her i byen, blev 17 uger gammel.

156 5 1782 febr. 12 1782 febr. 17 Margaretha, indester Hans Matzen Friis og Magdalena Nielsdatters ægte tvilling datter her i byen Wonsild, blev 9 dage gammel.

156 6 1782 febr. 15 1782 febr. 17 Birthe Catharina en søster til den næstforgaaende, blev 12 dage gammel.

156 7 1782 febr. 15. 1782 febr. 20 Karen, Lauritz Jespersen hiuler i Wonsild og Sitzel Christensdatters ægte datter, døde af et slag og blev 16 uger, 5 dage gammel.

156 8 1782 febr. 25 1782 martz 3 Mickel Thomsen Dall indester her i byen, efterlader sin encke Anna Catharina Hansdatter og 3 smaae børn navnlig: Else, Anna Christina og Thomas. Døde af en inflammations colic efter en 20 timers sygdom og blev 30 aar gammel.

156 9 1782 martz 19 1782 martz 24 Bodel Maria Lauesd. Friis, Laue Matzen gaardmand og Maren Pedersd. ægte datter. Døde af kieckhusten og trangbrystighed og blev 1 aar, 1 maaned og 3 uger gammel.

156 10 1782 april 25 1782 april 30 Elisabeth Matzes enckekone, forhen afdøde gaardmands Matz Lausens encke. Hun efterl. een søn Laue og en datter af samme søn [barnebarn] navnl.: Elisabeth. Hun blev 64 aar og 3 maaneder gammel og døde af en brystsyge.

156 11 1782 may 9 1782 may 12 Laue Jensen ungkarl, en søn af forhen afdøde Jens Lauesen landboler og Margaretha Matzdatter her i byen. Døde af en flusfeber[?] og blev 46 aar og 10 maaneder gammel.

156 12 1782 junii 3 1782 junii 9 Hans Hendrichsen ungkarl, en søn af forhen afdøde gaardmand Hindrich Jensen i Chartved, Bierte sogn og Woldborg Jepsdatter ibid. Døde her i byen ved sin svoger Jesper Lauritzen af en svindsot og blev 28 aar og 4 maaneder gammel.

156 13 1782 aug. 28 1782 sept. 1 Margaretha Christians, Christian Thomsen indesters kone, Mangels Broders og Christina Mangels datter, gift med Christian Thomsen indester, efterlader sin mand og 2de børn navnl. Thomas og Peder. Hun døde af den saakaldte miserere og blev 26 aar, 7 maaneder gammel.

156 14 1782 sept. 5 1782 sept. 8 Annicke Andreasdatter, Andreas Pedersen skræder og Maria Tinglersdatters datter her i byen, døde af kieckhoste gammel 1 aar og 7 aar [skal være 7 måneder, uger eller dage].

156 15 1782 sept. 8 1782 sept. 11 Bodel, Hans Christophersen soldat og Maren Hanses datter her i byen. Døde af kieckhoste og blev 4 aar og 7 uger gammel.

156 16 1782 sept. 24 1782 sept. 29 Peder Hansen Tingler, Hans Pedersen indesters her i byen og Christina Jensdatters søn. Døde af kieckhoste og blev 1 aar og 9 maaneder gammel.

157 17 1782 octobr. 6 1782 octobr. 10 Søren Lauritzen Schwansmark [bogstaveret som Schwans + mønttegnet for Mark!], forhen gaardmand nu aftegtsmand. Han efterlader sin kone Maren Jepsdatter og 3 børn navnl Sophia, Karen og Anna Catharina. Døde af colicken og blev 72 aar og 14 dage gammel. Datteren Sophia er gift med gaardmanden Hans Tingler her i byen, Anna Cath. med teglbrender Hans Wyff sammesteds og Karen med gaardmanden Jens Sørensen i Heils.

157 18 1782 nov. 1 1782 nov. 7 Maren, gaardmanden Niels Frost og Christina Nisdatters datter. Døde af kieckhosten og blev 3 aar og 5 maaneder gammel.

157 19 1782 nov. [-] 1782 nov. 27 Et dødfødt drengebarn som var Hans Olufsen snedekers og Gretha Hansdatter ægte søn her i byen Wonsild.

157 20 1782 nov. 26 1782 dec. 1 Sara Pedersd. Laumand, indester Peder Laumands og Karen Jensdatters datter her i byen, døde af et slag og blev 12 dage gammel.

See mere i den nye kirckebog.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]