1782-1867 Begr.

Startside Op


Om indholdet af KB 1782-1867: Tryk på Op ovenfor

Dødsdato, begravelsesdato, AFDØDES NAVN, eventuelt erhverv og opholdssted, forældre, eventuel ægtefælle og arvinger, alder.

1782

1.11. 7.11. MAREN, Datter af Gaardmand Niels Frost og Christina Nisdatter, 3 Aar 5 Mdr. døde af kighosten.

[mangler] 27.11. DØDFØDT, Søn af Hans Ollufsen Snedker og Grethe Hansdatter.

26.11. 1.12. SARA PEDERSDATTER LOUMAND, Datter af Inderste Peder Loumand og Karen Jensdatter. Døde af et Slag, 12 Dage.

10.12. 13.12. MATHIAS NICOLAYSEN TINGLEV, Søn af Nicolay Mathiasen og Kirsten Jesdatter. Død af et Slag, 13 Dage.

25.12. 29.12. MATZ HANSEN, Søn afdøde Gaardmand Hans Matzen og Christina Nicolaysdatter, døde af den saakaldte lede syge efter 6 Aars Pleje, 2 Aar 5 Mdr. minus 3 dage.

1783

20.2. 23.2. SØREN CHRISTENSEN, Inderste her i Byen, efterlader sin Hustru Maren Pedersdatter og 6 Børn: Anna Lucia, Peder, Christian, Sidtze, Anna og Christina. Døde af Alder og Svaghed meget hastigt. 78 Aar.

5.3. 12.3. HANS LASSEN, Gaardmand her i Byen, efterlader sin Hustru Mette Hansdatter fra Sjølund og 4 Børn: Maren, Johanna, Christina og Karen, og af første Ægteskab: Christen, Jens og Mette Christina, 61 Aar.

19.3. 26.3. MAREN ESKILDS, Enkekone, efterlader 3 Børn: med den anden Mand Poul Jepsen en Søn Poul Jepsen, med første Mand Poul Lauritzen Datteren Gundermaria, og en Søn Poul Eskildsen med hendes tredie Mand Eskild Hansen, og hendes Datters Søn Poul Poulsen efter Gaardmand Poul Hansen. 72 Aar minus 4 Mdr.

13.4. 16.4. METTE CHRISTINA, Datter af Gaardmand Peder Nielsen og Anna Pedersdatter fra Fjelstrup, var gift med Gaardmand Christopher Jepsen her i Byen. Døde i Barselseng efter hun var bleven forløst med dødfødt Søn, 36 Aar.

[mangler] 16.4. DØDFØDT SØN af ovenstaaende.

17.4. 22.4. KAREN OLLUFS, Enkekone, fordum Out Lassen Gaardmands Enke af Nør Bjert. Hun efterlader 6 Børn: Lass, Hendrich, Jørgen og Hans, Karen og Christina Olufsen. Døde af Flusfeber i Konghuus, 7 Aar.

19.4. 22.4. METTE CATHRINA, Gaardmand Peder Christensen og Cathrine Pedersdatters Datter af Tabsuhr. Hun døde her i Byen ved Gaardmand Mathias Nicolaysen, 3 Aar minus 6 Uger.

[mangler] 15.6. DØDFØDT DATTER af Landboler Morten Jensen og Anna Lucia Rasmusdatter.

20.6. 26.6. HANS CHRISTOPHERSEN, Inderster her i Vonsild, han efterlader sin Hustru Maren Jensdatter og en liden Datter Giedske Maria. Døde af en Svindsyge, 46 Aar minus 3 Uger.

3.7. 6.7. NIELS JOHANSEN, Inderster, efterlader sin Kone Magreta Lassdatter og 2 Døtre: Anna Cathrine og Magdalena. Død af et Slag, 60 Aar.

15.7. 20.7. ANNA POULSEN SKACK, efterlader sin Mand Poul Hartvig Skack og en Søn Poul. Døde af en heftig Kolick, 57 Aar 5 Mdr.

19.7. 23.7. HANS MICKELSEN, Husmand, efterlader sin Hustru Margreta Andersdatter og 2 smaa Børn: Mickel og Andres Hansen, han døde i en hidsig Sygdom, 42 Aar 4 Mdr.

25.8. 29.8. NIELS JÜRGENSEN WIDRICKS, Søn af Inderste Jürgen Eskildsen og Maren Nielsdatter, 2 Aar 5 Mdr.

24.12. 30.12. METTE CATHRINE, Datter af Gaardmand Christian Mogensen og Maren Hansdatter, døde af en Wattersot, som endte med et Slag, 9 Aar 8 Mdr.

1784

2.2. 8.2. NICOLAUS HANSEN, Ungkarl, Søn af Gaardmand Hans Mat og Christina Nicolaysdatter i Vonsild, død i en hidsig Sygdom, 20 Aar.

9.2. 15.2. CHRISTINA JACOBSDATTER TINGLEV, Datter af Inderster Jacob Pedersen og Bodil Cathrine Lasdatter. Død af et Slag, 5 Aar minus 4 Uger.

24.2. 29.2. JENS HANSEN SANDAGER, Datter af Hans Pedersen Weber og Anna Jensdatter her i Byen, 7 Uger.

28.2. 3.3. LAURITZ PEDERSEN Hjuler, efterlader sin Kone Mette Christina Andersdatter. Døde uden Livsarvinger af en Colic, 58 Aar minus 5 Uger.

[mangler] 25.4. DØDFØDT SØN af Gaardmand Hans Tinglev og Sophia Sørensdatter.

24.4. 2.5. ANNA MAGRETA PEDERSDATTER LOUMAND, Datter af Indester og Rytter Peder Jürgensen Loumand og Karen Jensdatter her i Byen, 3 Uger.

13.5. 20.5. VALENNA ANDERSDATTER WEBER, Datter af Andreas Jensen Weber og Christina Chrestensdatter. Hun døde af en udtørring, 9 Aar 4 Mdr.

29.5. 3.6. MARIA TROULSES, Enkekone, Datter af afdøde Gaardmand Nicolay Hansen her i Byen, var først gift med Gaardmand Jens Hansen, siden med Gaardmand Trouls Hansen, begge i Vonsild. Af første Ægteskab en Datter Maren, af andet Ægteskab Jens, Cathrina, Maria, Bodel Christina, Dorethea Cathrina, Margretha og Christina, døde af en Svindsot 57 Aar.

27.7. 30.7. JÜRGEN PEDERSEN, Ungkarl, Søn af Inderster Peder Jepsen og Christina Hansdatter her i Byen. Døde af en Udtørring, 26 Aar 2 Mdr.

29.7. 6.8. ANNA CATHRINA BRUUNS, Enkekone, Datter af Købmanden Lauritz Friis og Anna Magreta Friis i Middelfart. Hun havde været gift med Iver Bertelsen Bruun Købmand i Middelfart og efterlader 3 Børn: Johanne og Anna Lucia gift med Sognedegn Niels Nielsen i Vonsild og Maria Elisabeth gift med købmand Holger Fahnøe i Bogense, 6 Børn, af Sønnernes 2 Iver og Henrich, af Datteren Anna Lucia en Datter Birthe Christina og af Datteren Maria Elisabeth 3 Børn: Jesper Iver og Mette, endnu 5 Børnebørns Børn af hendes Datters Datter Birthe Christina givt med Guldsmed Clausen i Colding, deres Navne: Niels, Henrich, Jacob, Peder Holger og Anna Lucia, 86 Aar 2 Mdr.

30.10. 7.11. METTE LORENTZES, en Datter af afdøde Landboler Michel Pedersen og Mette i Stenderup. Hun var først givt med Rasmus Matzen i Hoppeshuse, siden med endnu levende Lorentz Weber her i Byen. Efterlader en Datter af første Ægteskab Anna Lucia gift med Morten Jensen Rytter i Hyldhus, og af andet Ægteskab 3 Børn: Ludvig, Christina og Mette Cathrina. Hun døde af en Flusfeber, 63 Aar 2 Mdr.

28.11. 5.12. CATHRINE MATZES, en Datter af Lass Tøgesen og Maren Justdatter i Stenderup. Hun var gift med Gaardmand Matz Nielsen her i Byen og efterlader 5 Børn: Mette Cathrine, Friderich Wilhelm, Lass, Niels og Cathrina, døde af Blodstyrtning ved en Abortium. 45 Aar 8 Mdr.

8.12. 12.12. MORTEN ANDERSEN RAVNHOLT, Søn af Anders Pedersen Skrædder og Cathrina Bielmands her i Byen, 2 Aar 3 Uger.

1785

1.3. 6.3. MATZ NIELSEN, Gaard- og Enkemand i Paiholm. Efterlader 5 Børn: Mette Christina, Friderich, Lauritz, Niels og Cathrina Maria, døde af Catharal feber, 53 Aar 2 Mdr.

23.3. 28.3. KARL CHRISTIAN HANSEN SANDAGER, Søn af Hans Peder Jensen og Anna Christiansdatter her i Byen. død af Udtæring, 4 Aar 3 Mdr.

4.4. 10.4. LORENTZ, Søn af Peder Andersen Bødker og Mette Jensdatter, døde af Mejslinger, 8 Aar 9 Mdr.

15.4. 22.4. HELENA MORTENS, Datter af afdøde Landboler Lars Eskildsen og Birtha Lasses i Vonsild, gift med Morten Jensen fra Haderslev uden Livsarvinger. Efterlader hendes Mand. 63 Aar 7 Mdr.

28.4. 5.5. ANNA BOTILLA PEDERSDATTER HYRUP, Datter af Peder Andersen Bødker og Mette Jesdatter her i Byen. Døde af Mæslinger, 8 Aar 1 Mdr.

17.5. 22.5. GIERTRUD MARIA JENSDATTER SVART, Datter af Landboler Jens Nissen og Christina Pedersdatter 8 Mdr.

23.6. 26.6. SARA PEDERSDATTER LAUMAND, Datter af Inderster Peder Jørgensen Laumand og Karen Jensdatter, 12 Dage.

7.9. 11.9. CLAUS HANSEN, Landboler, efterlader Hustruen Magdalena Jensdatter fra Bierte og en Datter Metta Christina. Udtæring, 40 Aar.

13.9. 17.9. ANCKER MADSEN, Inderster, efterlader Hustruen Mette Cathrina Bergsdatter og en Datter Johanna. Død af en Rørelse, 56 Aar 6 Mdr.

16.9. 23.9. FEDDER CHRISTIANSEN, Studiosus theologie, en Søn af Christian Lytzen og Margaretha Fedders i Nykirke i Tønder Amt og Widing Herred, døde af en Udtæring, 24 Aar 6 Mdr.

1.10. 9.10. ELISABETH CHRISTINA LANGENDORFS, Datter af Johannes Langendorff Skomager og Anna Cathrina Thomasdatter. Død af Kramhusten, 1 Aar 3 Uger.

14.10. 19.10. CATHARINA MARIA LANGENHOFF, Datter af ovenstaaende, 3 Aar 5 Mdr., døde af Kramhuste.

30.12. 5.1. JOHANNA MOIS BITAK, Daglønner Mois Bitak fra Frideriz og Christina Bielmandsdatters ægte Datter, døde her i Byen, ½ Aar 10 Uger.

1786

5.2. 12.2. CHRISTIAN HANSEN TINGLEV, Enkemand her i Byen, efterlader 4 Børn: Christian og Niels begge ugifte, Jens gift med Sindet Nielsdatter og Maria gift med Andreas Pedersen Skrædder, alle her i Byen, 74 Aar 4 Mdr.

28.2. 5.3. HANS CHRISTENSEN RAVN, Søn af Gaardmand Christen Hansen og Mette Cathrine Pedersdatter. Døde af et Slag, 9 Dage.

26.3. 29.3. THOMAS CHRISTIANSEN HALK, Søn af Inderster Christian Halk og Margrethe Mangelsdatter her i Byen. Druknede i Bækken ved Laugsbroen her i Byen, 7 Aar 3 Mdr.

[mangler] 12.4. DØDFØDT SØN af Landboler Jens Lausen og Bodel Christina, Vonsild Hede.

15.4. 23.4. MARGARETHA MATZES, Matz Nielsen Murmesters Kone paa Vonsild Hede, hun efterlader sin gamle Mand og en Datter Mette, 70 Aar minus 4 Uger.

2.5. 9.5. NIELS NIELSEN DEGN, han efterlader sin Kone Anna Lucia Iversdatter Bruun fra Middelfart og en Datter Birgitta Christina gift med Guldsmed Peder Clausen i Colding og 6 Børnebørn: Niels, Henrich Richter, Anna Lucia, Jacob, Peder Halkier og Maren Elisabeth Clausen. Døde i en Brystfeber og blev 81 Aar 3 Mdr.

12.5. 19.5. JENS IVERSEN MØLLER, Søn af Landboler Iver Jepsen og Maren Jensdatter her i Byen. Døde af Børnekopper, 9 Aar 3 Uger.

15.5. 20.5. MAREN NIELSDATTER FROST, Datter af Gaardmand Niels Jepsen Frost og Christina Nisdatter i Vonsild. Døde af Børnekopper, 3 Aar 4 Uger.

16.5. 21.5. MARGRETHA CHRISTIANSDATTER HALK, Datter af Inderster Christian Thomsen Halk og Magdalena Pedersdatter, døde af et Slag, 2 Aar 5 Mdr.

7.6. 11.6. JACOB ANDERSEN TINGLEV, Søn af Anders Pedersen Skrædder og Catharina Christiansdatter. Døde af et Slag, 10 Dage.

9.6. 13.6. JEP CHRISTIANSEN SMED, Søn af Christian Jensen Smed og Anna Maria Jepsdatter. Døde af Børnekopper, 8 Mdr.

17.6. 20.6. MORTEN BIELMAND WEBER. Han efterlader sin Hustru Catharina Kieldsdatter og 3 Børn: Johann gift med Anna Cathrine Olufsdatter i Kolding, Catharina, gift med Andreas Ravnholdt Skrædder her i Byen, og Christine gift med Mois Pitak i Fredericia: 4 Børnebørn, af sin Søn 3: Morten, Oluf og Giertrud, og af sin Datter Catharina en Søn Peder. Han døde af Kolik, 76 Aar 5 Mdr.

6.7. 9.7. ADAM CHRISTIAN BERG, Søn af Johan Berg Tobakspinder og Anna Lucia Mortensdatter her i Byen. Døde af Smaakopper, 3 Aar minus 1 Dag.

10.7. 15.7. INGEBORG NISSES, Enkekone, en Datter af afdøde Lauritz Jensen og Karen Lauritzes her i Byen. Var gift med Gaardmand Nis Lauritzen her i Byen og efterlader 2 Børn: Lauritz Nissen Gaardmand i Vonsild og Christina gift med Niels Jepsen Frost her i Sognet. Børnebørn efterlader hun 7: Sønnens Børn er Christina, Christopher, Christina og Nis, Datterens er Nis, Jep og Karen. 76 Aar.

5.9. 10.9. MAREN CHRISTENSENKE, en Datter af afdøde Landboler Peder Matzen og Zidtzel Olufsdatter, havde været gift med Søren Christensen Rytter og efterlader 6 Børn: Christian, Peder, Anna Lucia, Sitzel, Catharina og Anna. Hun døde af en Vattersot 60 Aar 3 Uger.

10.9. 14.9. JOHANN OLUFSEN OLANDER, Urmager her i Byen. Han efterlader sin Kone Mette Nisdatter og 6 Børn: Nicolay. Johannes, Gunder Maria, Hans og Oluf. Døde af en Brystfeber, 65 Aar minus 1 Mdr.

26.9. 29.9. CHRISTINA LAUSDATTER FRIIS, Datter af Gaardmand Laue Matzen og Maren Pedersdatter. Døde af Børnekopper, 3 Aar 5 Mdr.

1787

13.1. 21.1. MAREN JENSES, Enkekone, Datter af Landboler Simonsen og Maren Madsdatter, var gift med Jens Jensen Landboler i Hyldhuset i Vonsild. Hun efterlader en Søn Morten Jensen. Døde af Alder og Svaghed, 69 Aar.

19.1. 24.1. MAREN, Datter af Jep Christensen Skomager og Gunder Maria Andersdatter her i Vonsild. Døde af en Udtæring, 4 Aar 5 Uger.

7.2. 11.2. JENS PEDERSEN LOUMAND, Søn af Inderster Peder Jørgensen Loumand og Karen Jensdatter her i Byen, 12 Dage.

18.2. 25.2. IVER SØRENSEN, Landboler og Snedker paa Vonsild Hede. Efterlader sin hustru Magdalena Pedersdatter og en Datter Magdalena, der er gift i Aller med Johan Lauritzen Matros, samt af hende 5 Børnebørn: Lauritz, Iver, Christina, Magdalena og Karen. Han døde af uforsigtig Hug i Knæet, 66 Aar 3 Mdr.

19.2. 25.2. DORTHEA LAURITZDATTER BRAMSEN, Datter af Gaardmand Lauritz Nissen og Bodel Christina Bramsen, 8 Mdr.

[mangler] 21.2. EN QVINDES PERSON, som fandtes død paa Vonsild Mark nær ved Konghuuset og hvorom man ingen vidre Oplysninger har end af hun skulde være fra Jylland. Hun blev efter skedte Besigtigelse af Øvrigheden begraven paa Vonsild Kirkegaard.

16.4. 22.4. JENS PEDERSEN, Enkemand og Inderster. Han efterlader en Datter Anna Lucia gift med Landboler Laue Jensen her i Byen. Døde af en Brystfeber, 77 Aar 11 Mdr.

30.4. 4.5. PEDER CHRISTIANSEN RAVN, Søn af Gaardmand Christen Hansen og Mette Catharina Pedersdatter, 4 Dage.

7.5. 13.5. KIERSTEN SØRENS, Enkekone, en Datter af afdøde Landboler Lauritz Selgensen og Birthe Lauritzes. Var gift med Landboler Søren Rasmussen og efterlader 2 Børn: Mathias og Elisabeth, 70 Aar.

13.5. 17.5. CATHARINA MARIE LANGENDORFS, Datter af Johann Langendorf Skomager og Anna Catharina Thomasdatter. 6 Uger.

1.6. 6.6. POUL POULSEN, Ungkarl her i Byen. En Søn af afdøde Gaardmand Poul Jepsen og Maria Jørgensdatter. Døde af brystsyge, 50 Aar.

24.6. 1.7. HANS PEDERSEN, Inderster i Vonsild. Efterlader sin Hustru Christina Jensdatter og 2 Børn: Jens og Christina Maria. Colik, 49 Aar 3 Mdr.

28.6. 1.7. SILLA CHATHRINA SVENDS, her i Vonsild By. Hun efterlader sin Mand Indester Svend Christensen og 1 Søn Søren. Hun var Datter af afdøde Husmand Søren Wilhelmsen og Karen Jensdatter her i Byen. Døde endelig efter 13 Aars Svaghed af Vattersot, 39 Aar 9 Mdr.

6. 7. 10. 7. JOHANNA STEPHENS, afdøde Landboler Stephan Pedersens Enke her i Byen. Hun var en Datter af Søren Jensen og Johanna Rebecca i Vonsild. Efterlader 4 Børn: Jacob. Peder, Maren og Rebecca, og 8 Børnebørn: Sønnen Jacob 1 Barn Thomas, Peder har 3: Maren, Johanna og Jens, Datteren Maren er gift med Mogens Wilhelmsen, har 4 Børn: Johanna, Wilhelm, Stephanus og Lauritz. 80 Aar 1 Mdr.

5.9.9.9. JENS HANSEN TRUELSEN, Ungkarl, en Søn af afdøde Gaardmand Trues Hansen og Maria her i Byen. Han døde af en udtæring 26 Aar 1 Mdr.

1788

18.1. 22.1. JEP CHRISTIANSEN SMED, Søn af Christian Jensen Smed og Anna Maria Jepsdatter. Død af Brystsyge 8 Mdr.

[mangler] 22.9. DØDFØDT SØN af Christian Thomsen Smed og Kirsten Jensdatter.

28.2. 2.3. BODEL MARIA NICOLAYSDATTER SKOUAGGER, Datter af Landboler Nicolay Matthiassen og Kiersten Jepsdatter, 2 Dage.

25.3. 30.3. ANNA MATTHIASSES, hun efterlader sin Mand Matthias Christensen Indester og en eneste Søn Poul, gift i Bjert med Ingeborg Jepsdatter, 63 Aar.

30.3. 6.4. MATZ NIELSEN, Enkemand paa Vonsild Hede, efterlader 4 Børn: Niels gift i Rabsted, Jens ugift i Bedsted Sogn, Karen gift med Søren Poulsen paa Vonsild Hede, som har 5 Børn: Mette Christina, Anna, Kiersten og Poul og Rasmus, Mette er ugift, 88 Aar.

8.4. 10.4. PEDER JENSEN KOK, Enkemand, var gift her i Byen med Bodel Pouls Enke, han efterlader sig denne sin Hustru her tilbage i verden og ingen Børn, døde af Alder og Svaghed, 89 Aar.

2.5. 12.5. VALENA NISDATTER LINDSKOU, Datter af Nis Andersen Jurat og Anna Maria Jensdatter. Død af Brystfeber, 1 Aar 3 Uger.

15.5. 18.5. LAURITZ JESPERSEN HIULER, han efterlod sin Hustru Sidse Christiansdatter og 3 Børn: Christina, Jesper og Christina, Alder mangler.

24.5. 28.5. CATHARINA CHRISTENS, en Datter af afdøde Gaardmand Andreas Pedersen og Sara Andersdatter af Vonsild. Var gift med Landboler Christen Madsen i Hyldhuset. Hun efterlader ham og en Søn Matz. Døde af Brystsyge, 54 Aar 4 Mdr.

3.6. 8.6. BODEL PEDERS KOK, Enkekone, en Datter af Jens Andresen og Maren Jensdatter af Agtrup. Hun havde været gift med Gaardmand Poul Clausen i Vonsild, siden med Enkemanden Peder Jensen Kok fra Boyskov, men efterlader ingen Børn. Hun døde af et Slag, 70 Aar.

27.6. 1.7. PEDER JENSEN STØRK, Indester i Vonsild, han efterlader sin Hustru Friderica Sophia Christiansdatter og en Søn Jens, 71 Aar 6 Mdr.

21.7. 27.7. HANS NIELSEN FROST, et Tvillingbarn, Søn af Gaardmand Niels Jepsen Fro og Christina Nisdatter i Vonsild. Død af et Slag, 19 Uger.

29.10. 4.11. MORTEN MORTENSEN, Gaard- og Sandemand. Efterlader sin Hustru Trinike Dinnesdatter og 4 Børn: Dinis, Anna Maria, Maren og Bodel Catharina. Døde af Alder og en langvarig Svaghed, 68 Aar.

18.11. 23.11. HANS CHRISTENSEN RAVN, Søn af Gaardmand Christen Hansen og Mette Catharina Pedersdatter. Død af et Slag, 7 Uger.

1789

8.11. DØDFØDT DATTER af Gaardmand Simon Lauesen og Sara Olufsdatter.

11.2. 18.2. CHRISTIAN HANSEN, Gaardmand her i Byen. Han efterlader sin Hustru Elisabeth Lauritzdatter fra Dalby og 7 Børn: Hans, Simon, Lauritz, Ingeborg, Kiersten, Catharina og Bodel Maria. Han døde af Brystfeber. 57 Aar.

5.3. 11.3. MAREN SØRENS, afdøde Søren Lauritzen Gaardmand. Hun efterlader 3 Børn: Sophia, Anna Catharina og Karen. Den første er gift her i Byen med Gaardmand Hans Tinglev og har 5 Børn: Søren, Hans, Maren, Jess og Jep. Den anden ogsaa gift i Byen med Teglbrænder Hans Jensen Wyff og har 6 Børn: Silla Maria, Søren, Jens, Maren, Anna Christina, Dorothea og Niels. Den tredie gift i Hejls med Gaardmand Jens Sørensen og haver 5 Børn: Søren, Jens, Jep, Hans og Christian, 78 Aar minus 2 Uger.

17.3. 20.3. CHRISTIAN THOMSEN SWART, Søn af Landboler Thomas Jørgensen og Inger Christiansdatter i Vonsild By. 13 Uger 3 Dage.

30.3. 7.4. ERICH ERICHSEN, Skovfoged fra Stangmoseled. Han efterlader sin Hustru Inger Christina Nisdatter og 3 Børn: Erich, Dethef og Elisabeth. Død af et Slag, 69 Aar.

22.5. 26.5. ANDREAS BENDIXEN, Ungkarl, Søn af Bendix Andersen Skrædder og Maren Matzdatter her i Byen. Han døde af et Slag, imellem Vonsild og Kolding paa Vejen og blev 24 Aar minus 3 Uger.

7.8. 12.8. PEDER NISSEN LINDSKOU, Søn af Nis Andersen Gaardmand, og Anna Maria Jensdatter. Døde af et Slag, 9 Mdr.

19.9. 24.9. JES PEDERSEN, Enkemand i Vonsild By. Han havde været gift med Maria Hansdatter sammesteds og efterlader 4 Børn: Lauritz, Peder, Hans og Kiersten. Døde af en Betændelseskolik, 69 Aar 7 Mdr.

25.10. 29.10. KAREN DAMS, Muurmester Andreas Dams Hustru her i Byen. Hun efterlader sin Mand og en Søn Lauritz, 50 Aar.

14.11. 19.11. KIERSTEN MARIA IVERSDATTER MØLLER, Datter af Indester Iver Jepsen og Maren Jensdatter her i Byen, 2 Aar 7 Mdr.

1790

[mangler] 3.1. DØDFØDT DATTER af Gaardmand Christen Hansen og Mette Catharina Pedersdatter.

18.1. 24.1. ANNA MAGDALENA TEGLBRÆNDER, Datter af Teglbrænder Christian Pedersen og Anna Maria Andersdatter. Døde af Udtæring, 10 Aar 7 Mdr.

27.4. 30.4. BIRTHA CATHARINA HANSDATTER FRIIS, Datter af Indester Hans Matzen og Magdalena Johannesdatter, 24 timer.

29.4. 2.5. MAREN HANSES, afdøde Hans Hansen Tinglevs Enke. Hun efterlader 3 Børn: 1. Hans Hansen Tinglev, som har 5 Børn: Søren, Hans, Jep, Jes og Maren, 2. Hans Christian Tinglev Landboler, som har 4 Børn: Hans, Nis, Peder og Jess, og 3. Christina gift med Matz Pedersen Swart og har 3 Børn: Hans, Mette Maria og Peder, 81 Aar.

10.5. 13.5. PEDER LAUESEN FRIIS, Søn af Gaardmand Laue Matzen og Maren Pedersdatter her i Byen. Døde af Epilepsia, 7 Dage.

8.6. 13.6. LORENTZ LORENTZEN, Enkemand og Landboler i Vonsild By. Efterlader 3 Børn: Ludvig, Mette Christina og Christina, den sidste gift her i Byen med Landboler Søren Pedersen. Døde af et Slag, 65 Aar.

9.8. 12.8. MARIA CHRISTIANS, en Datter af afdøde Gaardmand Jep Sørensen Frost og Gunder Jeppes her i Byen. Var gift med Christian Jensen Smed i Vonsild som hun med 2 Sønner Jens og Søren efterlader. Hun døde af Brystfeber, 35 Aar.

[mangler] 9.9. DØDFØDT SØN af Landboler Søren Pedersen og Anna Christina Lorentzdatter.

23.10. 29.10. MAREN PEDERSDATTER, Datter af Peder Johansen og Anna Pedersdatter, Stangmoesled. Døde af langvarig Ledesyge, 15 Aar minus 4 Uger.

4.11. 7.11. INGER MARIA JENSES, en fattig Enke her af Byen. Hun havde været gift med Daglønneren Jens Nielsen og efterlader 4 Børn: Laue, Hans, Margaretha og Karen. Døde af et Slag, 79 Aar.

29.11. 5.12. MAREN BRODERS, en gammel fattig Enke. Hun havde været gift med afdøde Daglønner Michel Ising og anden Gang med Niels Sørensen. Hun efterlader en uægte Søn Mikkel Andersen og efter hendes ægte Søn Hans Mikkelsen ere der 2 Enkler i Live, Andreas og Mikkel. Der siges, at hun var over 80 Aar.

6.12. 15. 12. HANS MOSEGAARD, en gammel Enkemand fra Faaborg i Fyhn. Han efterlader ingen Livsarvinger, døde her hos Degneenken Nielsen, 85 Aar.

9.12. 13.12. MAGDALENA SABINA LANGELO, en Datter af Cay Christian Langelo, fordum Præst i Vonsild og Dalby Menigheder og hans Hustru Ide Margaretha Langelo født Krag. Hun var i hendes Levetid døv, stum og afsindig og døde af en Udtæring 49 Aar 1 Mdr.

1791

[mangler] 2.1. DØDFØDT SØN af Landboler Laue Jensen og Anna Lucia Jensdatter, Vonsild By.

9.1. 13.1. METTA CHRISTENS, Enke, en Datter af Hans Truelsen og Kiersten Hanses af Ostorp. Hun havde været gift med Enkemanden Christen Pedersen af Seest men efterlod ingen Livsarvinger, 75 Aar 5 Mdr.

16.1. 23.1. FRIDERICH THOMSEN, Landboler. Han efterlod sin Enke Maria Jørgensdatter men ingen Børn. Døde af Brystfeber, 52 Aar.

7.1. 13.1. VALENA NISDATTER, Nis Andersen Gaardmand og Anna Maria Jensdatters Datter, døde af Mæslinger, 10 Mdr.

17.3. 23.3. ANNA CHRISTINA SØRENSDATTER VRANG, Datter af Søren Jensen Snedker og Anna Catharina Krop, 3 Uger.

21.3. 27.3. ANNA MAGDALENA TEGLBRÆNDER, Datter af Johan August Tjenestekarl og Anna Lucia Pedersdatter, 7 Dage.

26.3. 1.4. JEP SIMONSEN, Gaardmand her i Byen. Efterlader sin Kone Bodel Maria Jepsdatter og 2 Børn: Gunder Maria og Simon. Døde af et Slag i Marken, 52 Aar 9 Mdr.

13.4. 17.4. CHRISTINA MANGELSES, en gammel Enke her af Byen, som havde været gift med den for længe siden afdøde Indester Magnus Brodersen i Vonsild. Hun efterlader 3 Børn: Jørgen, Hans og Dorothea og efter hendes Datter Margaretha, som var gift med Christen Thomsen Halk en Enkel navnlig Peder. Hun blev 70 Aar.

15.4. 21.4. CHRISTIAN JENSEN HOLM, Søn af Jens Jensen Holm og Maria Jenses i Hoppes. Døde af et Slag, 1 Aar.

17.4. 21.4. PEDER LAURITZEN ØSTERGAARD, Søn af Landboelsmand Lauritz Pedersen og Elisa Jensdatter. Døde af Mæslinger, 2 Aar 5 Mdr.

10.5. 15.5. METTE MAGDALENA SWART, Datter af Landboler Thomas Jørgensen og Inger Christiansdatter her i Byen. Døde af Mæslinger, 1 Aar 2 Mdr.

18.5. 22.5. CHRISTINA SØRENS, en Datter af afdøde Lorentz Lorentzen Væver og Mette Lorentzes. Hun var gift med Landboler Søren Pedersen her i Byen og døde efter en langvarig Svaghed, 37 Aar 8 Mdr.

2.5. 24.5. ANNA MARGARETHA LAUMAND, Datter af Peder Jørgensen Laumand og Karen Jesdatter. Døde af et Slag, 4 Uger.

26.6. 30.6. SIMON JEPSEN, Enke- og Aftægtsmand. Han efterlader en eneste Søn Peder Simonsen paa Vonsild Hede, men af ham og efter de allerede afdøde Børn en Deel Enkeler og Enkelinder, som opholder sig her i Sognet undtagen en Datterdatter Ingeborg, som er gift i Hejls med Gaardmand Jess Mortensen, og hendes Broder Simon, som tjener i Kjøbenhavn. Han døde af Alder og Svaghed, 83 Aar minus 3 Mdr.

10.7. 13.7. MARGARETHA SØRENS i Vonsild By. Hun efterlader sin Mand Søren Jørgensen Inderster og en Datter Maren gift i Hoptrup med en Landboler. Døde efter en langvarig Svaghed, 64 Aar.

19.8. [mangler] LAURITZ NISSEN, Gaardmand. Han efterlader sin Enke Bodel Christina Bramsen og 5 Børn: Christopher, Niss, Jens, Hans og Christina, endnu en Datter af første Ægteskab: Christiana. Han døde af en Brystsyge, 46 Aar 4 Mdr.

11.9. 18.9. METTE CHRISTINA LAURITZES, Enkekone. Afdøde Lauritz Pedersen Hiulers efterladte Enke. Hun efterlader sig ingen Livsarvinger. Døde af Kolik, 59 Aar 3 Mdr.

23.10. 30.10. SIMON HANSEN FRIIS, Søn af Indester Hans Matzen og Magdalena Johannesdatter her i Byen, 1 Mdr.

1792

2.2. 5.2. CHRISTIAN NIELSEN AARØE, Guldsmed i Vonsild. Han efterlader Enken Eleonora Christiansdatter og 2 Børn: Inger og Bodel, 61 Aar minus 11 Uger.

30.4. 5.5. MAREN CHRISTIANSDATTER, et uægte Barn, som var Kiersten Nielsdatters fra Fohrlef ved Skanderborg i Jylland, 10 Mdr.

9.5. 13.5. JENS JENSEN JUUL, Søn af Landboler Jens Jensen og Sidzel Olufsdatter paa Vonsild Hede, 8 Aar 6 Mdr.

19.5. 25.5. CHRISTIAN PEDERSEN, Ungkarl og Sognefoged Peder Rasmussen og Bodel Dinnesdatters Søn, Aftægtsfolk her i Byen. 41 Aar 2 Mdr.

23.5. 27.5. JEP JØRGENSEN MØLLER, Søn af Indester Iver Jepsen og Maren Jensdatter her i Byen. Døde af et Slag, 10 Aar minus 4 Mdr.

25.5. 28.5. KAREN JEPPES, Gaardmand Jep Outesens Kone her i Byen. Hendes Forældre have været Peder Jensen og Inger Peders i Fjelstrup. Hun efterlader hendes Mand og 3 Børn: Mette Catharina, Peder og Dorothea, 46 Aar 3 Mdr.

7.6. 14.6. MARIA SIMONSDATTER, Datter af Simon Lauesen og Sara Olufsdatter, 2 Aar 5 Mdr.

27.6. 1.7. ANNA MARGARETHA JÜRGENS FØDT BALTHASARS, som havde været gift med Indester Jørgen Loumand her i Byen. Efterlader hendes Mand og 3 Børn: Peder, Andreas og Sophia Loumand, 71 Aar.

9.7. 12.7. CATHARINA MARGRETHE KROLL, en Datter af Christian Møller og Peternille Christiansdatter i København. Hun var gift med Hans Adam Kroll Tobakspinder i København og siden Indester her i Byen. Her døde hun som Enke og efterlod 5 Børn: Hans Adam, Dorothea, Mette Catharina Maria og Christina. Hun blev ved 80 Aar.

15. 7. 18. 7. JENS CHRISTIAN TEGLBRÆNDER, Søn af Christian Pedersen Teglbrænder og Anna Maria Andreasdatter her i Byen, 18 Uger.

8.8. 12.8. BODEL CHRISTINA LAURITZES, afdøde Gaardmand Lauritz Nissens Enke her i Byen. Hun var en Datter af afdøde Gaardmand Christopher Bertelsen og Dorothea i Bjert. Hun efterlader 5 Børn: Christopher, Nis, Jens, Hans og Christina. Hun fandtes den 9 Aug om Morgenen at være druknet ved Kolding i Kongaaen. Alder mangler.

2.9. 5.9. LAURITZ LIND, Søn af Gaardmand Poul Poulsen og Karen Lauritzdatter, 1 Time.

10.9. 15. 9. NIELS JØRGENSEN WIDRICH, Søn af Jørgen Eskildsen og Maren Nielsdatter af Vonsild Hede 1 Aar 4 Mdr.

11.9. 15.9. KAREN POULS, en Datter af afdøde Lauritz Pedersen Kirkeværger og Rebecca af Dalby. Hun efterlader hendes Mand Poul Poulsen Gaardmand her i Byen og 2 Børn: Poul og Rebecca. Død af Vandsyge, 40 Aar 10 Mdr.

[mangler] 15.9. DØDFØDT DATTER af Gaardmand Simon Laursen og Karen Olufsdatter.

14.10. 18.10. ANNA CHRISTINA SØRENSDATTER VRANG, Datter af Søren Jensen Snediker og Anna Catharina Krop, 4 Mdr.

30.12. 5.1. KNUD FOHRSUM, som for 1½ Aar siden kom fra Brandlund i Skærup med sin Hustru her til Byen. Han efterlader sin Hustru Mariane Wium. Døde af vandsyge, 66 Aar 2 Mdr.

1793

6.1. 10.1. JENS JOHANSEN LANGENDORF, Søn af Johannes Langendorf Skomager og Anna Catharina Clausdatter. Døde af Slag, 4 Aar 7 Mdr.

10.1. 13.1. PEDER JENSEN SWART, Søn af Landboler Jens Nielsen og Christina Pedersdatter her i Byen. Døde af et Slag, 7 Mdr.

27.1. 3.2. KAREN NIELSES, Enkekone, afdøde Niels Pedersen Husmands Enke i Agtrup, døde hos Gaardmand Christen Hansen her i Byen uden Livsarvinger, 58 Aar.

[mangler] 10.2. DØDFØDT SØN af Johannes Berg Slagter og Elisabeth Iversdatter, Vonsild.

6.2. 13.2. CHRISTINA HANSES, Afdøde Hans Matzen og Kierstina Hanses i Ulfhuus deres Datter. Var gift med Hans Nissen fra Tapsuhr. Hun efterlader sin Mand og 7 Børn: Hans, Nis, Knud, Peder, Karen, Kierstin og Inger. 44 Aar minus 3 Mdr.

21.2. 27.2. KIERSTEN HANSES, Ulffshuus, fordum afdøde Hans Matzens Enke og Moder til den foranstaaende. Hun efterlader hendes Svigersøn Hans Nissen og 4 Enkeler: Hans, Nis, Knud og Peder og 3 Enkelinder: Karen, Kiersten og Inger. 73 Aar 3 Mdr.

4.3. 10.3. JENS IVERSEN, Indester her i Byen. Han efterlader sin Hustru Kiersten født Pedersen og 3 Børn: Iver, Maren og Magdalena. 74 Aar 3 Mdr.

27.3. 11.4. POUL CHRISTOPHERSEN GAMMELGAARD, Søn af Gaardmand Christopher Jepsen og Mette Maria Nielsdatter her i Byen. Død af Smaakopper, 5 Mdr.

28.3. 4.4. MAREN LAURS, en Datter af Sognefogeden Peder Rasmussen og Bodel Dinnesdatter her i Byen. Var gift med Gaardmand Laue Matzen her i Byen. Hun efterlader hendes Mand og 2 Døtre: Elisabeth og Maria, 40 Aar 5 Mdr.

9.4. 14.4. CHRISTIAN CHRISTOPHER GAMMELGAARD, Søn af Gaardmand Christopher Jepsen og Mette Maria Nielsdatter. Døde af Børnekopper, 3 Aar 2 Dage.

3.5. 6.5. MATTHIAS CHRISTENSEN, Enkemand. Efterlader en Søn Poul og efter sin formodentlig bortdøde Søn Christian en Enkel Jens og en Enkelinde Anna Margaretha, circa 69 Aar.

11.5. 20.5. NIELS PEDERSEN, en Indester her i Byen. Han efterlader sin Hustru Maren Peders og 5 Børn: Peder, Peder, Johanne, Christina og Anna Catharina. Han døde af en udtæring, 57 Aar 10 Mdr.

16.5. 20.5. PEDER CHRISTIANSEN SMED, Søn af Christian Jensen Smed og Maren Jensdatter, 19 Dage.

8.6. 12.6. BODEL THOMASDATTER, Thomas Jensen Gaardmands og Karen Jepsdatters Datter fra Agtrup. Tjente her i Byen hos Gaardmand Christian Wyff, hvor hun af en Brystfeber døde, da hun var bleven 42 Aar 6 Mdr.

15.6. 21.6. MATTHIAS NICOLAYSEN, Gaardmand her i Byen. Han efterlader sin Hustru Bodel Hansdatter og 3 Sønner: Nicolay, Hans og Matz, 68 Aar.

16.6. 21.6. PAUL RASMUSSEN, Landboler paa Vonsild Hede. Efterlader sin Hustru Kiersten Sørensdatter og 2 Børn: Søren og Kiersten, som er gift med Jørgen Hansen sammesteds. Døde af en heftig Feber, 67 Aar.

26.7. 31.7. HANS LORENTZEN, Indester her i Byen. Han efterlader sin Hustru Kierstina Jacobsdatter og 4 Børn: Jacob, Margaretha, Anna Maria og Maren, 63 Aar minus 9 Uger.

[mangler] 3.9. DØDFØDT DATTER af Andreas Andersen Væver og Anna Maria Hansdatter.

16.7. 21. 7. PEDER JENSEN SWART, Søn af Landboler Jens Nielsen og Christina Pedersdatter 9 Dage.

13.11. 17.11. BODEL MARIA LAURITZDATTER ØSTERGAARD Datter af Landboler Lauritz Pedersen og Elisabeth Jensdatter, nogle Timer.

18.11. 22.11. INGER JOHANNESDATTER BERG Datter af Johannes Berg Slagter og Maria Elisabeth Iversdatter. Døde af Børnekopper 2 Aar 6 Mdr.

26.11. 1.12. CHRISTINA Christen Thomsen Smeds Hustru her i Byen, en Datter af Jens Thomsen Smed og Catharina Jacobsdatter sammesteds. Hun efterlader sin Mand og 3 Børn: Thomas, Jens og Hans. Hun døde af en Brystfeber 35 Aar 3 Uger.

27.11. 4.12. BODEL PEDERS en Datter af afdøde Dinnes Hierresen og Maren Dinis Gaardfolk her i Byen. Var gift med Peder Rasmussen Sognefoged. Hun efterlader hendes Mand og 5 Børn: Maria gift med Peder Christian Hansen Gaardmand i Tapsuhr, Bodel Maria gift med Peder Christiansen Værtshusmand i Haderslev, Mette Catharina, og Elisabeth gift med Balzar Tonees Bødiker i Haderslev og Dinnis nu Gaardmand og Sognefoged i Faderens Sted. Døde af en Inflammationsfeber 67 Aar 3 Mdr.

5.12. 8.12. HANS PEDER JENSEN Indester her i Byen, efterlader sin Hustru Anna Christensdatter og 4 Børn: Peder, Jens, Carl og Maren, 68 Aar.

7.12. 10.12. CHRISTIAN THOMSEN SMED Enkemand her i Byen. Han efterlader 3 smaa Børn: Thomas, Jens og Hans. Døde af Kolik ca. 34 Aar.

1794

20.1. 25.1. ELSA CHRISTIANS Enkekone. En Datter af Gaardmand Lauritz Andersen og Kiersten Dalby. Hun var gift med Gaardmand Christian Hansen her i Byen som saavet som hendes Forældre er gaaet for hende i Evigheden. Hun efterlader 4 Børn: Lauritz, Kiersten, Catharina og Bodel Maria 56 Aar 2 Mdr.

31.1. 7.2. MARIANE FOHRSUM Enkekone. Hun havde først været gift med Jacob Passau paa Wiumgaard i Jylland, siden gift med candidat Fohrsum fra Skærup og døde her i Byen uden Livsarvinger 53 Aar 4 Mdr.

9.5. 14.5. ANNA MARIA HANSES en Datter af Gaardmand Niels Nielsen og Bodel Hansdatter. Hun var gift med Hans Mangelsen Inderster her i Byen og efterlader ham og 3 Børn: Magnus, Hans og Niels, 40 Aar og nogle Dage.

12.5. 16.5. NIELS KRAG Indester. Efterlader sin Kone Maria Christensdatter og en Søn Jens, de øvrige af sine Børn, som ere rejst ud af Landet, vides ikke om de i Live eller ej. 73 Aar.

17.5. 21.5. HANS JESPERSEN SKIØNNEMAND Søn af Gaardmand Jesper Lauritzen og Anna Catharina Hansdatter her i Byen 9 Aar 5 Dage.

1.6. 6.6. HANS PEDERSEN Enkemand. Havde været gift med Mette Catharina Pedersdatter her i Byen. Han efterlader 5 Børn: Peder, Peder Christian, Bodel, Maren og Mette Maria. Døde formodentlig af et Slag, da han fandtes Død i Sengen 78 Aar 6 Mdr.

7.6. 12.6. ANNA CATHARINA JESPERS FØDT HANSEN fra Skartved. Var gift her i Byen med Gaardmand Jesper Lauritzen. Hun efterlader Manden og 4 Børn: Karen, Anna Sophia, Maria Catharina og Lauritz, 43 Aar 6 Mdr.

11.6. 15.6. HANS RASMUSSEN Landbolsmand, efterlader sin Kone Anna Jensdatter og 3 Sønner: Jens, Rasmus og Jes, 74 Aar 9 Mdr.

17.7. 20.7. ANDREAS HANSEN ALMIND Søn af Indester Hans Andreasen og Christina Bergs. Døde af en Forraadnelsesfeber 13 Aar 2 Mdr.

31.10. 5.11. ELISABETH LAURITZES Datter af Jens Thomsen Smed og Catharina. Var gift med Landboler Lauritz Pedersen her i Byen og efterlader ham og 2 Sønner: Jens og Peder. Døde af Brystsyge 37 Aar 8 Mdr.

25.11. 30.11. SINDET JENSES en Datter af afdøde Niels Rasmussen og Kiersten i Rebæk i Dalby Sogn. Var gift med Landboler Jens Christiansen Tinglev og efterlader ham og en Søn Niels, 55 Aar.

19.12. 26.12. JOHANNES CHRISTIANSEN Ungkarl en Søn af Christian Jensen Væver og Mette Jensdatter her i Byen. Døde af Udtæring 20 Aar 5 Mdr.

21.12. 26.12. NIELS JENSEN TINGLEV Søn af Landboler Jens Tinglev og Sindet Nielsdatter her i Byen. Døde et hidsig Feber 15 Aar 7 Dage.

19.12. 23.12 SVEND CHRISTIANSEN Indester her i Byen. Hans efterlader sin Hustru Christine Jensdatter og en Søn af forrige Ægteskab Søren 55 Aar 10 Mdr.

1795

26.1. 1.2. CATHARINA BIELMAND FØDT KIELDS, en Enke af forhen afdøde Morten Bielmand Væver her i Byen. Hun efterlader 2 Døtre: Christina gift med Mois Pitak fra Fredericia og Catharina gift med Andreas Ravnholdt Skrædder her i Byen. 76 Aar.

5.2. 13.2. HANS JENSEN WYFF Gaardmand og Teglbrænder. Efterlader sin Kone Anna Catharina Sørensdatter og 7 Børn: Søren, Jens, Niels, Silla Maria, Maren, Anna Christina og Dorothea. 47 Aar 3 Uger.

9.2. 15.2. ANNA MARGRETHA LAUMAND Datter af Indester Peder Jørgensen Laumand og Karen Jensdatter. 5 Uger.

10.3. 15.3. JOACHIM BIELMAND Væver, efterlader sin Kone Maria Hansdatter og en Søn Christian Peder. 75 Aar.

18.3. 22.3. ANNA MAGDALENA HUNDEVADT Datter af Willatz Jørgensen og Johanne Catharina Clausdatter paa Vonsild Hede. 7 Uger.

21.3. 25.3. ANDREAS PEDERSEN Skrædder her i Byen, efterlader sin Kone Maria Christiansdatter og 5 Børn: Anna Maria, Peder, Christian, Anike og Jacob. 52 Aar 9 Mdr.

22.3. 29.3. LAURITZ NIELSEN FROST Søn af Gaardmand Niels Jensen Frost og Christina Nisdatter. 2 Aar 7 Mdr.

[mangler] 10.4. DØDFØDT DATTER af Andreas Andresen og Anna Maria Hansdatter, Vonsild By.

6.4. 10.4. CHRISTIAN ALBRECHT SCHMIDT Søn af Christian Jensen Smed og Maren Jensdatter. 5 Mdr.

29.4. 3.5. JENS JENSEN Landboler i Hoppes, efterlader sin Hustru Anna Lauritzdatter og 3 Sønner: Laue, Testen og Jens. 69 Aar.

10.5. 14.5. MARGARETHA HANSES Enke, afdøde Andreas Pedersen og Saras Datter her i Byen. Havde været gift med Husmand Hans Mickelsen her og efterlader 2 Sønner: Andreas og Mickel 50 Aar 6 Uger.

10.5. 14.5. CHRISTINA PAULS Enke en Datter af Søren Matzen og Anna Sørens i Sinding ved Viborg. Var gift med Paul Rasmussen paa Vonsild Hede og efterlader 3 Børn: Søren, Peder og Christina, 80 Aar.

10.5. 17.5. MARIA LAUSDATTER Datter af Gaardmand Laue Matzen og Maren Pedersdatter her i Byen. Døde af en Udtæring, 8 Aar minus 3 Uger.

19.5. 25.5. BIRTHA HANSES KRATT en Datter af Gaardmand Bertel Nielsen og Maren i Skousgaard i Jylland. Var gift med Hans Lorentzen Kratt her i Sognet efterlader Manden og 4 Børn: Bodel Maria, Maren, Lorentz og Bertel, 45 Aar.

2.7. 5.7. CHRISTINA HOLM Datter af Inderste Peder Sørensen og Elisabeth Sørensdatter, 3 Aar 11 Dage.

12.7. 15.7. INGEBORG RIISBERG Datter af Michel Johnsen Riisberg Grenadier det fynske Infanteriregiment, 2den Compagni og Elsa Christensdatter, 2 Aar 6 Mdr.

17.7. 21.7. ELISABETH PAULS som, efter af Manden var løbet bort fra hende og hun i nogle Aar gaaet med Tiggerstaven, blev siddendes her i Byen. Hun efterlader her en Søn Johann Ernst, blev ca. 70 Aar.

2.11. 8.11. ANNA JØRGENS Enke havde været gift her i Byen med afdøde Jørgen Kedelsen. Hun efterlader ingen livsarvinger 70 Aar.

21.11. 28.11. BODEL MARIA PEDERSDATTER Datter af Landboler Peder Simonsen og Barbara Pedersdatter i Johannober. Hun Døde af en Brystfeber, 29 Aar 6 Mdr.

23.11. 28.11. MAREN HANSES SANDAGGER Datter af afdøde Hans Peder Jensen Væver og Anna Christensdatter. 4 Aar 2 Mdr.

3.12. 9.12. NIELS HANSEN HOLM Snediker, havde været gift 1. med Johanne Catharina Rasmusdatter, af hende een Datter i Live Maria, 2. med Catharina Nielsdatter, af hende lever een Datter Catharina, 3. med Karen Thomasdatter, 4. med Sophia Pedersdatter med hende havde han avlet een Datter Karen, som lever, 5. med Enkekonen Maria Lepes født Anderses, hun efterlever med en Søn Andreas. Alle hans Koner vare her af Byen. Han Døde af en Brystvandsyge, 70 Aar.

21.12. 26.12. JOHANNE ANDERSES afdøde Anders Matzen Kromand og Mette Catharina Bergs Datter her i Byen. Hun Døde af en Halssyge 21 Aar 8 Mdr.

1796

4.1. 10.1. NIELS LAURITZEN ØSTERGAARD Søn af Landboler Lauritz Pedersen og Karen Jensdatter. 9 Dage.

8.2. 13.2. HANS JØRGEN LANGENDORF Skomager, efterlader sin Hustru Karen Andreasdatter fra Fredericia og Børnene: Johannes, Frederica og Anna Catharina, 81 Aar.

23.3. 28.3. JEP CHRISTOPHERSEN GAMMELGAARD Søn af Gaardmand Jep Christophersen og Mette Maria Nielsdatter, 10 Aar 3 Mdr.

24.3. 28.3. HANS NIELSEN BRANDT Søn af Landboler Niels Pedersen og Bodel Hansdatter her i Byen, 11 Aar 5 Mdr.

30.3. 1.4. CLAUS WILLATZEN HUNDEVAD Søn af Landboler Willatz Jørgensen og Johanna Catharina Clausdatter paa Heden, 5 Uger.

31.3. 3.4. MARIA BENDIXES efterlader sin Mand Bendix Andersen Skrædder her i Byen og 2 Sønner: Christian og Hans. Død af Udtæring, 52 Aar 7 Uger.

4.4. 10.4. ANDREAS CHRISTIANSEN en gammel ungkarl fra Veistruprøi, som opholdt sig her i Byen hos sin Broders Søn Christopher Jepsen, 77 Aar 6 Mdr.

4.6. 9.6. ANDREAS JØRGENSEN LOVMAND Søn af Inderste Jørgen Lovmand og Anna Margrethe Pedersdatter her i Byen, Døde som Ungkarl 36 Aar.

12.6. 17.6. PEDER RASMUSSEN Enkemand og Sognefoged i Vonsild By. Havde været gift med Bodel Catharina Diinsdatter. Hans efterlader 5 Børn: Dines, Maria, Bodel Maria, Mette Catharina og Else, 73 Aar 7 Mdr.

12.6. 22.6. CHRISTIAN CHRISTOPHERSEN GAMMELGAARD Søn af Gaardmand Christopher Jepsen og Mette Maria Nielsdatter, 2 Aar minus 3 Dage.

2.7. 8.7. NIELS JEPSEN FROST Gaardmand her i Byen, efterlader sin Hustru Christina Nisdatter og 4 Børn: Nis, Jep, Karmen og Ingeborg, 58 Aar 9 Mdr.

28.9. 1.10. INGER THOMASSES efterlader sin Mand Landboler Thomas Jørgensen her i Byen og 3 Børn: Christina Maria, Mette Magdalena og Anna Margretha, 36 Aar 6 Mdr.

7.10. 12.10. LAURITZ DINESEN Søn af Sognefoged Dines Pedersen og Cathrina Lauritzdatter her i Byen. Døde strax efter fødslen.

18.12. 23.12. HELENA JØRGENS Enke en Datter af Thomas Jensen Smed og Elisabeth her i Byen. Hun havde været gift med Landboler Jørgen Nielsen i Vonsild og efterlader 4 Børn: Niels, Thomas, Johannes og Maria, 83 Aar

1797

6.1. 12.1. ELISABETH LAURITZES Lauritz Johannsen Rytters Hustru paa Nor Mosen, efterlader Manden og 8 Børn: Anna Christina, Andreas, Johann, Marika, Johanne, Nis, Maria og Mariane, 36 Aar.

17.2. 21.2. BODEL MATZDATTER SKOUAGGER Datter af Gaardmand Matz Matthiasen og Mette Cathrine Jepsdatter, 11 Uger.

18.2. 26.2. JOHANNA SCHLEGEL Datter af Lauritz Johannsen Rytter og Elisabeth Andersdatter paa NØrre Mose, 9 Aar 3 Uger.

9.3. 15.3. MATZ BENDIXEN Ungkarl Søn af Bendix Andersen Skrædder og Maren Bendixes her i Byen. Døde af brystsvaghed 33 Aar 6 Mdr.

20.4. 25.4. MAGDALENA IVERS Enke paa Heden, efterlader en Datter Magdalena, som har været gift med Matrosen Johann Lauritzen, og 5 Enkeler: Kiersten, Anna Magdalena, Lauritz, Iver og Maria, 81 Aar.

1.5. 4.5. ANNA MARIA ANDERSES Anders Andersen Vævers Hustru her i Byen. Hun var Datter af afdøde Hans Lorentzen og Christina Hanses sammesteds. Hun Døde efter af hun var blevet forløst med et Dødfødt Drengebarn ved Feldskærerens Haand, 34 Aar 6 Mdr.

30.4. 5.5. SITZEL HANSES Daglønner Hans Nicolaysens Hustru her i Byen, en Datter af bortdøde Niels Hansen Tinglev og Catharina Matzes. Hun efterlader hendes Mand og 3 Børn: Niels, Jacob og Cathrina Maria, 58 Aar 14 Dage.

16.7. 19.7. KAREN SØRENS en Datter af afdøde Matz Nielsen og Anna Nielsdatter, var gift med Søren Paulsen paa Heden og efterlader ham og 5 Børn: Mette Christine, Anna, Kiersten, Paul og Rasmus, 50 Aar 3 Mdr.

5.8. 9.8. JOACHIM HANSEN MAYNTZ Søn af Landboler Hans Lauritzen og Catharina Maria Jochumsdatter her i Byen, 5 Uger.

20.9. 5.10. SITZEL BENDIXES Enkekone, havde været gift med Andreas Bendixen i Seest og efterlader 4 Børn: Bendix, Christian og Andreas, [4. barns navn mangler], kommen herud fra Jylland og Død, 87 Aar.

[mangler] 15.12. DØDFØDT SØN af Gaardmand Anders Thullesen og Maren Hansdatter.

1798

31.12. 6.1. MAREN ANDERSES Moder til foran førte Barn, en Datter af Hans Hansen Tinglev og Sophia Sørensdatter. Var gift med Gaardmand Andreas Christiansen her i Byen og efterlader med ham en Datter Anna Christina. 25 Aar 3 Mdr.

19.1. 25.1. KIERSTEN LAURITZES var gift med Landboler Lauritz Hansen her i Byen, efterlader ham, men ingen Børn. Hun var en Datter af Peder Hansen Smed og Inger Peders i Sjølund, 67 Aar 6 Uger.

26.1. 4.2. LAURITZ MIKKELSEN GEIL en Søn af Landboler Mikkel Friderichsen Geil og Christina Lauritzdatter her i Byen, 7 Mdr.

16.3. 21.3. SØREN BONNICHSEN Enkemand og Indester, efterlader en Datter Maren gift med Tjenestekarlen Thomas Jensen her i Byen, 88 Aar 6 Mdr.

20.3. 25.3. HANS JØRGENSEN WIDRICH Søn af Jørgen Eskildsen og Maren Nielsdatter paa Vonsild Hede, 1 Aar 9 Mdr.

24.3. 28.3. KAREN PEDERS Indester Peder Jørgensen Laumands Kone her i Byen, efterlader hendes Mand og en Datter Christine, 42 Aar 6 Mdr.

1.4. 6.4. MOGENS CHRISTENSEN Gaard- og Enkemand her i Byen, efterlader 4 Børn: Peder, Christian, Mette og Christina. Døde af alder og mathed, 82 Aar minus 1 Mdr.

13.4. 22.4. JEP CHRISTOPHERSEN GAMMELBYE Søn af Gaardmand Christopher Jepsen og Mette Maria Nielsdatter her i Byen, 7 Mdr.

25.5. 30.5. GUNDER MARIA CHRISTIANS Enke havde været gift med Christian Nielsen Skrædder i Byen, efterlader 3 Børn: Thomas, Hans og Elisabeth, 63 Aar 1

17.6. 21.6. KAREN LAURITZES en Datter af Jesper Lauritzen og Anna Cathrina Andersdatter her i Byen. Var gift med Gaardmand Lauritz Paulsen her, efterlader ham og en liden Søn Jesper, 23 Aar 9 Mdr.

23.6. 27.6. JOHANNES HANSEN Husmand, efterlader sin Hustru Magdalena født Jensen, 60 Aar 3 Mdr.

23.6. 28.6. TRINIKE MORTENS Enke, afdøde Sandemand Morten Mortensens Enke her i Byen. Hun efterlader en Søn Dines gift i Høkkelbjerg og 3 Døtre: Anna Maria , gift med Gaardmand Christian Wyff, Maren gift med Sandemanden Jep Hugger her i Byen og Bodel Catharina gift med Gaardmand Peder Stephansen i Ostorp, Taps Sogn, 69 Aar 3 Mdr.

24.7. 27.7. METTE CATHRINA HARTVIGS Datter af Jep Hartvigsen og Mette Maria Larsdatter i Konghuset, 3 Uger.

4.8. 8.8. JENS HANSEN WYFF aftægtsmand her i Byen. Han efterlader sin Hustru Silla Maria Christiansdatter og 4 Børn: Christian, Anna Maria, Maren og Anna, havde levet i Ægteskab med Hustruen 51 Aar, blev 79 Aar 4 Mdr.

6.8. 12.8. MATZ HANSEN KIER Søn af Gaardmand Thomas Jacobsen og Mette Cathrina Matzdatter paa Pajholm, 9 Mdr.

10.11. 16.11. KIERSTEN HANSES født Hartvigsen, Hans Mangelsens Hustru, som blevet fundet druknet i Aaen ved Springbiergbroen. Hun efterlader Manden og et lidet Barn Hartvig, 39 Aar.

7.12. 13.12. PEDER CHRISTIAN HANSEN Søn af Dines Pedersen Sognefoged og Catharina Lauritzdatter, 5 Aar 8 Mdr.

9.12. 13.12. JENS CHRISTIANSEN SCHMIDT Søn af Christian Jensen Smed og Maren Jensdatter, 2 Aar minus 1 Dag.

17.12. 23.12. ANNA MAINTZ Datter af Landboler Hans Lauritzen og Catharina Maria Joachimsdatter her i Byen, 6 Uger.

28.12. 4.1. BODEL MATTHIASES Enkekone, afdøde Gaardmand Matthias Nicolaysens efterladte Hustru her i Byen, efterlader 3 Sønner: Hans, Nicolay og Matz Matthiasen, 64 Aar.

1799

9.2. 13.2. MARGARETHA LAURITZDATTER en Qvinde som for mange Aar kom til Byen fra Fyhn. Hun efterlader 2 uægte Børn, som hun bragte med sig: Anna Catharina og Magdalena gift med Nis Simonsen og Hans Matzen, Indester her i Byen, 89 Aar.

11.2. 17.2. JØRGEN JENSEN BORUM Jens Jørgensen og Giertrud Maria Jørgens. Paa deres Rejse fra Haderslev blev de indsneet og opholdt nogle Dage her i Byen, da Barnet imidlertid Døde. 20 Uger.

26.4. 3.5. SILLA DALL Oluf Nissen Dalls Hustru. Hun efterlader sin Mand og 3 Børn: Nille Sophia gift med Gaardmand Simon Jepsen her i Byen, Erich og Anna Catharina. Hun Døde af Brystfeber, 49 Aar 8 Mdr.

3.5. 8.5. Kiersten Nicolays født Jessen her i Byen. Hun efterlader sin Mand Nicolay Matthiasen og 3 Børn: Jess, Matthias og Hans, 35 Aar minus 6 Dage.

5.5. 8.5. JEP MATTHIASEN STAUAGGER Søn af foranstaaende, 6 Mdr.

13.5. 19.5. MATZ CHRISTENSEN Landbolsmand her i Vonsild, efterlader sin Hustru og 3 Børn: Anna Catharina, Christian og Sara, 39 Aar 3 Mdr.

21.5 26.5. JOHAN BERG Indester, efterlader sin Hustru Lucia Mortensdatter og 7 Børn: Elisabeth, Birtha, Johannes, Inger, Morten, Adam og Mette Maria, 70 Aar.

[mangler] 2.7. DØDFØDT BARN af Inderste Peder Laumand og Maren Terkelsdatter her i Byen.

1.7. 7.7. ANNA MARIA SCHLEGEL Datter af Lauritz Johansen Rytter og Elisabeth Andreasdatter paa Nørre Mosen. Mistede livet i en Sandkule, 7 Aar 6 Mdr.

24..7. 28.7. JENS THOMSEN SMED efterlader sin Hustru Catharina født Jacobsen, han Døde af en Brystfeber, 75 Aar.

28.7. 1.8. CHRISTEN MATZEN Enke- og Boelsmand her i Byen. Efterlader ingen Børn men en Svigerdatter, som har været gift med hans forhen afdøde Søn, af hvilken han har 3 Børn: Anna Catharina, Christian og Sara, 68 Aar 2 Mdr.

7.10. 13.10. KAREN LANGENDORF forhen afdøde Hans Jørgen Langendorfs Enke. Efterlader 3 Børn: Johannes, Friderica og Anna Catharina. Døde i en særdeles Forfatning, 82 Aar.

26.10. 29.10. LAURITZ JOHANSEN SCHLEGEL en beafskediget Rytter fra Nørre Mose, efterlader sin Kone Anna Sandagger og af sin første Kone Elisabeth Andersdatter 6 Børn: Andreas, Johann, Nis, Christian, Mariken og Mariana, 56 Aar.

6.11. 10.11. ANNA CHRISTINA CHRISTOPHERSDATTER GAMMELGAARD Datter af Christopher Jepsen Gaardmand, og Mette Maria Nielsdatter, 19 Uger.

17.12. 22.12. JOHANN PEDER ENGEL Søn af Johann Engel Væver og Catharina Pedersdatter, 5 Mdr.

21.12. 25.12. HANS JØRGENSEN VIDRICH Søn af Landboler Jørgen Eskildsen og Maren Nielsdatter paa Heden, 1 Aar 18 Uger.

1800

24.1. 1.2. GUNDER MARIA HARTVIG Datter af Jep Christensen Skomager og Anna Catharina Mortensdatter her i Byen, 10 Aar 2 Mdr.

24.2. 2.3. HANS ANDERSEN Trompeter og Inderste her i Byen. Efterlader sin Hustru Christina Bergs og 3 Børn: Johann, Magdalena og Mette Sophia, 71 Aar.

24.2. 2.3. JOHANN AUGUSTESEN Indester her i Byen, efterlader sin Hustru Anna Lucia Pedersdatter og en Datter Elisabeth Maria. Døde af en Udtæring, 43 Aar 2 Mdr.

7.3. 14.3. CHRISTINA NIELSES FROST Enkekone her i Byen, født Nissen, efterlader 4 Børn: Nis, Jep, Karen og Ingeborg. Døde af en Forraadnelsesfeber, 51 Aar 3 Mdr.

16.3. 23.3. KIERSTEN JENSES ULFS Enkekone, født Pedersen, efterlader 2 Døtre: Maren og Magdalena, 76 Aar.

19.3. 23.3. JESPER LAURITZEN ORM Søn af Gaardmand Lauritz Paulsen og afdøde Karen Jespersdatter her i Byen, 2 Aar 5 Mdr.

28.3. 2.4. MARIA HANSESDATTER KRATT Datter af Indester Hans Lorentzen Kratt og Bertha Bertelsdatter her i Byen. Døde af Forraadnelsesfeber, 18 Aar 7 Mdr.

4..4. 8.4. ERICH ERICHSEN Søn af Skovrider Erichsen og Maria Elisabeth født Lundgaard i Stangmoesled. Døde af Børnekopper, 10 Aar 16 Uger.

14.4. 20.4. MAREN CHRISTIANS Christian Jensen Smeds Hustru her i Byen. Efterlod hendes Mand og en liden Datter Maria, 42 Aar.

21.4. 27.4. MAREN CHRISTENSDATTER SCHMIDT Datter af Christen Clausen Smed og Inger Dorothea Hansdatter her i Byen, 3 Mdr.

[mangler] 6.5. DØDFØDT SØN af Gaardmand Christen Hansen og Mette Cathrina Pedersdatter.

13.5. 18.5. SØREN CHRISTIANSEN BREDBALLE Ungkarl født i Bredballe ved Vejle, tjente ved Peder Hansen her i Byen, 26 Aar.

14.5. 18.5. CHRISTEN JENSEN SMED Enkemand, efterlader 3 Børn: Jens, Søren og Maria, 47 Aar.

15.5. 18.5. BODEL JACOBSEN SVART en Datter af Matz Friland og Maren Laursdatter. Efterlader sin Mand Indester Jørgen Svart men ingen Livsarvinger, 70 Aar.

16.5. 22.5. PAUL HARTVIGSEN STAK Landboler her i Byen. Efterlader sin Hustru Magdalena Jørgensdatter og en Søn Jacob af sin første Hustru Anna Andreasdatter, 82 Aar.

6.7. 11.7. METTE MARIA RØJKIER afdøde Grænsecontrolør Røjkiers Enke. Hun efterlader 4 Børn: Nis, Hans Christian, Catharina Maria og Sara. Døde af en Brystfeber, 71 Aar 6 Mdr.

21.9. 25.9. PEDER MATZEN en gammel fattig Karl, som Døde her hos Enken Anna Hanses. Hed efter sigende Peder Matzen, hans Fødested fik man ikke af vide, og 60 Aar gammel meente han af være.

23.9. 27.9. CATHARINA JEPSDATTER HUGGER Datter af Gaardmand og Sandemand Jep Christensen Hugger og Maren Mortensdatter, Børnekopper, 6 Aar 3 Mdr.

25.9. 28.9. LAURITZ JESPERSEN LINDSKOV Søn af aftægtsmand Jesper Lauritzen og Anna Catharina Hansdatter i Vonsild, 9 Aar 1 Dag.

17.10. 24.10. PEDER JEPSEN MUTACH Søn af Gaardmand Jep Outesen og Karen Jeppesdatter her i Byen. Døde af en Udtæring, 25 Aar minus 14 Dage.

23.11. 28.11, ANDREAS JØRGENSEN Landboler her i Byen, efterlader sin Kone Maria Jensdatter og 4 Børn: Jørgen, Dorothea, Maria og Johanna, 54 Aar 6 Mdr.

27.11. 30.11. MAREN NIELSES VADT afdøde Niels Hermansens Enke fra Fjelstrup, Døde her i Byen uden Livsarvinger, 63 Aar.

30.11. 5.12. ANNA MARIA Gaardmand Christian Jensen Wyffs Kone her i Byen. Hun efterlader hendes Mand men ingen Livsarvinger, Døde af et Slag, 45 Aar 6 Mdr.

[mangler] 14.12. SIDSEL LAURITZES FØDT CHRISTENS, afdøde Lauritz Jespersen Hjulers Enke her i Byen. Efterlader 3 Børn: Jesper, Christian og Christina, 60 Aar 3 Mdr.

24.12. 25.12. ANNA MARIA et utidigt Foster, som var Gaardmand Anders Thullesen og Anna Catharina Simonsdatters Datter her i Byen, 2 Minutter.

1801

17.3. 22.3. ELSA MARIA SVART Datter af Landboler Hans Nielsen og Bodel Pedersdatter her i Byen, 7 Aar 4 Uger.

18.3. 25.3. HANS HANSEN TINGLEV Gaardmand her i Byen. Efterlader sin Hustru Sophia Sørensdatter og 4 Sønner: Søren, Hans, Jess og Jep, 67 Aar minus 4 Uger.

23.3. 27.3. METTE MARIA CHRISTOPHERS Landboler Christopher Jepsens Hustru her i Byen. Efterlader hendes Mand og en Søn Niels. Hun Døde af en Udtæring, 46 Aar.

26.3. 29.3. MARIA Datter af Christen Sørensen og Barbara 0hristensdatter i N. Jylland. Tjente hos Peder Hansen her i Byen, Døde imidlertid af en Forraadnelsesfeber, 27 Aar.

6.4. 12.4. JENS JOHANSEN LANGENDORF Søn af Johannes Langendorf Skomager og Anna Catharina Clausdatter her i Byen, 4 Aar 3 Mdr.

14.4. 19.4. INGEBORG Johannes Berg Slagters og Maria Elisabeth Iversdatters Datter, Døde af Børnekopper, 2 Aar.

18.4. 25.4. HANS CHRISTIANSEN Gaardmand i Vonsild By, efterlader sin Hustru Anna Maria Hansdatter men ingen Børn, 49 Aar 5 Mdr.

28.4. 3.5. KAREN MARIA ORM Datter af Gaardmand Lauritz Paulsen og Kiersten Pedersdatter, 1 Aar 5 Mdr.

22.5. 25.5. MAREN ANDREASDATTER Datter af Andreas Christensen og Anna Catharina Simonsdatter, druknede i Brønden, 2 Aar 4 Mdr.

25.5. 29.5. METTE HANSES Enkekone, afdøde Gaardmand Hans Lassens Enke her i Byen, efterlader 4 Døtre: Maren, Christina, Johanna og Karen, 61 Aar minus 3 Uger.

6.6. 10.6. METTE MARIA HANSDATTER SVART Datter af Landboler Hans Nielsen og Bodel Pedersdatter, 11 Aar 8 Mdr.

23.10. 24.10. CHRISTINA HANSES en Enke af afdøde Hans Lorentzen Indester her i Byen. Hun efterlader 3 Børn: Jacob, Margaretha og Maren, den første Datter er gift med Snedker Hans Olufsen her i Byen, den anden med Johann Ernst Poulsen samrnested [ingen alder].

2.12. 9.12. MARICA JEPS Enke, født IVERSEN her i Byen. Hun efterlader 4 Børn: Niss, Hans, Christian og Christina, 80 Aar 5 Mdr.

23.12. 27.12. CATHARINA JENSES Enkekone her i Byen. Hun Døde af Alder og Svaghed, og alle hendes Børn var allerede forhen gaaet ud af Verden. 78 Aar.

23.12. 27.12. JØRGEN JACOBSEN SVART en Broder til den forestaaende og Enkemand. Han døde ogsaa uden at efterlade Børn, 76 Aar.

1802

24.2. 3.3. MAREN CHRISTIANS efterlader hendes Mand Christian Mogensen Gaardmand og en Søn Mogens gift paa Gaarden i Vonsild By, 65 Aar 5 Mdr.

26.2. 3.3. ANNA MARIA HENRICHSDATTER BEK med hende hendes DØDFØDTE TVILLINGSØSTER, som vare Anna Christina Mickelsdatters uægte Børn, den første blev næsten een Dag gammel.

1.4. 4.4. METTE CATHARINA PEDERS FØDT JENSEN, efterlader hendes Mand og 3 Børn: Jens, Maren og Johanna. Døde af Vandsyge, 66 Aar minus 3 Mdr.

12.4. 16.4. NIS JENSEN SVART Søn af Landboler Jens Nielsen og Christina Pedersdatter her i Byen, 13 Aar minus 6 Uger.

13.5. 18.5. BODEL HANSES Hans Nielsen Landbolers Hustru, hun efterlader ham og 2 Børn: Magdalena og Niels, 41 Aar 6 Mdr.

23.5. 27.5. PEDER JACOBSEN SVART Indester her i Byen, efterlader sin Hustru Magdalena Matzdatter og 5 Børn: Matz, Christina, Jacob, Friderich og Catharina, 74 Aar minus 5 Mdr.

1.6. 6.6. ELEONORA AARØE forhen afdøde Christian Aarøe Guldsmeds Enke, efterlader 2 Børn: Inger og Bodel, 72 Aar.

12.6. 17.6. JEP OUTESEN Enkemand her i Byen, efterlader 2 Børn: Mette Catharina og Dorothea. Døde af Udtæring, 55 Aar.

20.6. 27.6. JENS LAURITZEN Rytter fra Hoppes. Efterlader sin Hustru og 3 Børn: Bertel, Karen og Helena, 84 Aar.

23.7. 30.7. OLUF NISSEN DALL Enkemand her i Byen. Efterlader 3 Børn: Nilla Sophia, Erich og Anna Catharina. Fandtes en morgen druknet i Brønden, 74 Aar minus 5 Mdr.

25.8. 29.8. MATZ MATTHIASEN Gaardmand her i Byen, efterlader sin Enke Mette Catharina Jepsdatter og 1 Datter Karen, 35 Aar 7 Mdr.

[mangler] 28.9. DØDFØDT DATTER af Indester Morten Berg og Maren Catharina Jensdatter.

20.10. 24.10. ANNA SØRENSDATTER Datter af Søren Christensen og Maren Pedersdatter her i Byen, 34 Aar 6 Mdr.

11.11. 19.11. NIS ANDERSEN Gaardmand, efterlader sin Hustru og 7 Børn: Anders, Hans, Jens, Christian, Niels, Silla Maria og Maria, 57 Aar minus 3 Mdr.

24.12. 29.12. MAGDALENA HANSES Daglønner Hans Matzens Hustru her i Byen, efterlader Manden og 4 Børn: Matz, Niels, Margaretha og Bietha Catharina, 51 Aar.

1803

16.2. 20.2. JESS HANSEN SKOVGAARD Søn af Gaardmand Hans Mathiasen og Inger Hansdatter, 8 Uger.

24.4. 29.4. ANNIKE LAURITZES Gaardmand Lauritz Jessens Kone, efterlader ham og 4 Børn: Maria, Andreas, Karen og Anna Christina, 39 Aar 3 Mdr.

25.4. 29.4. NIELS LAURITZEN DALBYE Lauritz Pedersen og Karen Jensdatters Indesters Søn, 2 Aar 6 Mdr.

6.7. 11.7. GUNDER MARIA afdøde Paul Hansens Enke her i Byen. Efterlader en Søn Paul Paulsen Gaardmand her, 70 Aar minus 10 Dage.

20.7. 24.7. JOHANNES JACOBSEN GRUNDALL Søn af Jacob Christiansen Grundall og Christiana Lauritzdatter, 5 Mdr.

5.9. 10.9. ANNA MARIA LINDSKOV Datter af afdøde Gaardmand Nis Andersen og Anna Maria Jensdatter i Vonsild By, 18 Aar 9 Mdr.

9.10. 15.10. CHRISTINA ERNST Datter af Johann Ernst og Maren Hansdatter, 16 Dage.

17.11. 23.11. BERTEL NISSEN FROST Søn af Gaardmand Nis Nielsen Frost og Inger Maria Bertelsdatter, 6 Mdr.

1804

4.2. [mangler] MARIA KRAG, forhen afdøde Niels Krags Enke, ingen Børn, 69 Aar.

6.2. 10.2. PEDER CHRISTENSEN RAVN Søn af Peder Lauritzen og Johanne Hansdatter, 3 Dage.

1.3. 9.3. NIELS NISSEN LINDSKOV Søn af afdøde Gaardmand Nis Andersen og Anna Maria Jensdatter her. Døde af Udtæring, ugift, 25 Aar 11 Dage.

23.3. 29.3. MAREN CLAUSES forhen afdøde Claus Hansens Enke i Tved, efterlader 3 Sønner: Knud, Christian og Nis ved denne hans Hustru Maren Pedersdatter. Døde her i Byen, 84 Aar 6 Mdr.

11.4. 15.4. MARIA PEDERSDATTER STRAARUP Datter af Gaardmand Peder Andersen og Sara Peders, Tvilling, 10 Uger.

16.4. 21.4. PEDER SIMONSEN STRAARUP Tvillingbror til foranstaaende, 10 Uger. 4 Dage.

20.4. 24.4. SØREN JØRGENSEN Indester og Armfoged, efterlader sin Hustru Kiersten Jacobsdatter og 3 Sønner: Jørgen, Jacob og Jens, 73 Aar.

23.4. 29.4. CATHARINA RAVN Datter af Gaardmand Christen Hansen Ravn og Mette Catharina Pedersdatter, 7 Aar minus 6 Uger.

28.4. 4.5. MARIA CHRISTINA DALL Datter af Gaardmand Mogens Christiansen Dall og Anna Catharina Jensdatter her i Byen, 10 Mdr.

30.4. 6.5. JESS JENSEN TINGLEV Søn af Landboler Jens Tinglev og Maren Jessdatter her i Byen, 6 Aar 3 Mdr.

29.5. 3.6. METTE MAGDALENA SVART Datter af Thomas Jørgensen Landboler og Inger Christiansdatter her i Byen, 12 Aar 2 Mdr.

1.6. 5.6. HANS MATZEN Ungkarl Søn af Matz Thomsen og Christina Hansdatter i Vonsild By 34 Aar 1 Mdr.

22.7. 28.7. PAUL ESKILDSEN Ungkarl Søn af forhen afdøde Eskild Hansen Gaardmand og Maren Eskildsdatter her i Byen, 62 Aar 1 Mdr.

7.10. 11.10. PEDER LORENTZ LANGELO en Søn af Pastor Langelo fordum Præst for Vonsild og Dalby og hans Hustru Ide Krag, 69 Aar 1 Dag.

24.10. 4.11. ANNIKE ANDREASDATTER Datter af Anders Pedersen Skrædder og Maren Christiansdatter her i Byen, 21 Aar 4 Mdr.

1805

19.1. 24.1. CATHARINA ANDERSES FØDT BIELMAND, efterlader hendes Mand Andreas Pedersen Skrædder og en Søn Peder, 60 Aar 9 Mdr.

24.1. 29.1. BARBARA PEDERS Landboler Peder Simonsens Hustru paa Vonsild Hede. Hun efterlader hendes Mand og 2 Børn: Simon og Ingeborg, 74 Aar 6 Mdr.

29.1. 3.2. JOHAN ERNST PAULSEN Landboler her i Byen, efterlader sin Hustru Maria Hansdatter og 2 Børn: Hans og Elsbe, 39 Aar 6 Mdr.

10.2. 15.2. ROSINA ELISABETH ERICHSEN Datter af Skovrider Erich Erichsen og Maria Elisabeth Bondgaards, 9 Aar.

25.3. 31.3. PEDER FRIDERICHSEN SVART Søn af Friderich Pedersen Svart og Johanne Pedersdatter, 11 Mdr.

29.3. 1.4. JEP LAURITZEN MENG Søn af Lauritz Jensen og Bodel Maria Jepsdatter, Vonsild Hede, 22 Uger.

6.5. 12.5. ANNA MARGARETHA MØRK Peder Christiansen Mørks Enke. Hun efterlader en Søn Christian Mørk og en Enkel Peder, 85 Aar 6 Uger.

27.6. 30.6. JES JENSEN TINGLEV Søn af Jens Christiansen Tinglev og Maren Jessdatter i Vonsild By, 4 Mdr.

5.7. 9.7. MATZ BLENNER et uægte Tvillingbarn som var Kiersten Sørensdatters her i Sognet, 5 Dage.

5.7. 9.7. NIELS BLENNER Tvilling til ovenstaaende 5 Dage.

17.7. 21.7. ANNA SOPHIA OLUFS paa Vonsild Hede, efterlader Manden Oluf Jensen og 3 Børn: Sitzel Catharina, Catharina Sophia og Hans, 30 Aar 7 Uger.

7.8. 11.8. ANDREAS JENSEN VÆVER Enkemand her i Byen, efterlader 3 Børn: Jens, Magdalena og Inger, 72 Aar 3 Uger.

6.9. 11.9. JENS CHRISTENSEN RAVN Søn af Gaardmand Christen Hansen og Mette Catharina Pedersdatter i Vonsild By, 4 Mdr. minus 9 Dage.

7.10. 12.10. HANS NISSEN Enkemand i Ulfshuus, efterlader 6 Børn: Hans, Knud, Peder, Karen, Christina og Inger, 68 Aar 11 Mdr.

7.10. 12.10. NISS NIELSEN FROST Gaardmand her i Byen, efterlader sin Hustru Inger Maria Bertelsdatter og 2 Børn: Niels og Bertel, 38 Aar minus 11 Uger.

9.10. 13.10. LAUE SIMONSEN Søn af Gaardmand Simon Lauesen og Sara Olufsdatter, blev 12 Aar 2 Mdr.

26.10. 30.10. KAREN SØRENS Enkekone, gammel Almisselem, født i Stepping. Hun efterlader 2 Børn: Wilhelm Sørensen gift i Taps Sogn og Maren gift i Flensborg. Døde her i Byen, 88 Aar.

2.11. 6.11. CHRISTIAN LORENTZEN DAL Søn af Landboler Lorentz Pedersen og Elsbe Christiansdatter her i Byen, 14 Aar 5 Mdr.

12.12. 16.12. JEP MORTENSEN HARTVIG Søn af Morten Jepsen og Anna Sørensdatter her i Byen, 4 Dage.

[mangler] 26.12. DØDFØDT DATTER af Johannes Berg og Maria Elisabeth Iversdatter, det var en Tvilling. '

1806

21.1. 30.1. CHRISTEN HANSEN Gaardmand, efterlader sin Hustru Mette Catharina Pedersdatter og 3 Børn: Maria Catharina, Peder og Hans, 55 Aar 5 Mdr.

28.2. 5.3. IVER JEPSEN Indester her i Byen, efterlader Hustruen Maren Jensdatter og en Datter Mette Maria, 70 Aar 4 Uger.

26.3. 30.3. MATZ HANSEN BUSCH af Gildrup [dvs. Gjellerup] Sogn, Ringkøbing Amt, Ribe Stift, tjente hos Skovrider Erichsen. Døde af hidsig feber, 25 Aar.

15.4. 20.4. CATHARINA JACOBS Jacob Stephens Hustru. Hun efterlader Manden og en Søn Thomas gift her paa Stedet Padholm udenfor Byen, 82 Aar 10 Mdr.

8.6. 12.6. BODEL CHRISTINA JENSES fra Vonsild Hede, efterlader Manden Jens Lauritzen og 3 Børn: Lauritz, Laue og Ellen. (hidsig Feber), 66 Aar.

20.6. 24.6. JENS LAURITZEN MENG Søn af Landboler Lauritz Jensen og Bodel Maria Jepsdatter paa Vonsild Hede, 3 Uger.

29.6. 3.7. ANNA MARIA CHRISTIANS Christian Pedersen Teglbrænders Hustru. Hun efterlader Manden og 3 Børn:. Andreas Peder og Mette Catharina, 55 Aar 6 Mdr.

3.7. 6.7. METTE PEDERS Enke født PAULSEN, afdøde Peder Pedersen Indesters Enke her i Byen. Efterlader 3 Børn: Magdalena, Sitzel og Maria. 74 Aar 4 Mdr.

7.7. 10.7. PEDER PEDERSEN ENGEL Søn af Landboler Peder Pedersen Engel og Giertrud Olufsdatter, 7 Dage.

14.7. 20.7. JØRGEN EDSKILDSEN paa Vonsild Hede, efterlader sin Hustru Maren Nielsdatter og 5 Børn: Karen, Anna Kierstine, Anna Catharina, Edskild og Niels, 55 Aar 2 Mdr.

7.8. 10.8. ANNA DOROTHEA PEDERSDATTER WIDRIK Anna Catharina Jørgensdatters uægte Barn, 2 Aar 3 Mdr.

17.8. 21.8. CATHARINA WILHELMINE LANGELO en Datter af Pastor Langelo og Ide Margaretha født Krag, 68 Aar 7 Mdr.

26.8. 31.8. ELSBE PEDERS Peder Sørensen Indesters Hustru her i Byen, efterlader Manden og 2 Børn: Søren og Xstina [= Christina] Maria, 50 Aar.

13.12. 18.12. OLUF JENSEN Enkemand fra Stenderup, efterlader en Datter Sara, gift med Gaardmand Simon Laursen her i Byen, hvor han døde, 83 Aar 9 Mdr.

1807

28.1. 31.1. RASMUS MATTHIASEN Henrich Matthiasen Skomager og Anna Maria Clausens Ægte Søn, 2 Dage.

5.2. 8.2. MARIA JENSDATTER SCHMIDT Datter af Jens Christiansen Schmidt og Maren Jensdatter her i Byen, 19 Dage.

6.2. 14.2. NICOLAY PEDERSEN Gaardmand i Vonsild By, efterlader Hustruen Johanne Maria Christiansdatter og en Datter Catharina og hans gamle Forældre. Han døde 20 Timer efter et ulykkeligt Fald fra Loftet, 43 Aar.

21.4. 26.4. LAURITZ HANSEN Husmand her i Byen, efterlader sin Hustru Maren Pedersdatter og 2 Døtre af første Ægteskab: Kiersten og Christina, han blev 74 Aar,

17.5. 22.5. METTE CHRISTIANS efterlader sin Mand Christian Jensen Væver her i Byen og 5 Børn: Jens gift i Høkkelbjerg, Jens Lorentz gift i Ødis, Jacob gift her i Byen, Anna Margaretha gift i København og Anna Maria født i Zeist i Holland, 74 Aar 3 Mdr.

18.6. 21.6. KIERSTEN MARIA SKOUAGGER Datter af Indester Nicolay Matthiasen Stouagger og Inger Maria Nielsdatter 1 Time.

17.7. 21.7. NISS HANSEN Kaadner her i Byen, efterlader sin Hustru Maren Pedersdatter og 5 Børn: Maria Catharina, Johanna Maria, Valena, Peder og Claus. 57 Aar 6 Mdr.

28. 5.8. JOHAN JACOB ANGOUT Indester og væver, efterlader sin Hustru Charlotte Amalia Christensdatter og ingen Børn. 66 Aar.

10.8. 4.8. PEDER HANSEN SNEDIKER Mette Christina Sørensdatter uægte Barn, 8 Uger.

17.8. 22.8. MAREN MATZDATTER FRIIS Datter af Indester Matz Hansen og Catharina Nielsdatter her i Byen. 7 Aar.

25.8. 30.8. Anna Maria Holm Jens Jensen Holm Kaadnerog Dorothea Blomsdatter i Vonsild By, 4 Uger.

14.10. 18.10. JOHANNA REBECCA JEPPES Kaadner Jep Hansens Hustru her i Byen, døde uden Livsarvinger, 76 Aar.

15.11. 22.11. HANS RASMUSSEN JUUL Søn af Rasmus Hansen Skrædder og Kiersten Hanses her i Byen, 2 Aar 5 Mdr.

17.11. 22.11. NIELS HANSEN Søn af Landboler Hans Nielsen og Bodel Pedersdatter her i Byen, 9 Aar 9 Mdr.

1808

23.1. 29.1. INGER MARIA NISSES efterlader hendes Mand Niss Olufsen Gaardmand her i Byen og en Søn Niels Nissen Frost af første Ægteskab, 28 Aar 7 Uger. Hun døde i Barselseng efter 10 Ugers Leje.

27.1. 29.1. NISS OLUFSEN NISSEN FROST Søn af foranstaaende, 2 Mdr. 4 Dage.

[mangler] 6.2. DØDFØDT SØN af Daglønner Peder og Christina Truelsdatter.

16.2. 20.2. SØREN MORTENSEN HARTVIG, Søn af Kaadner Morten Jepsen og Anna Sørensdatter her i Byen 6 Uger.

[mangler] 11.2. DØDFØDT SØN af Jens Nielsen Engel og Karen Jensdatter fra Hoppes.

20.3. 26.3. KAREN JENSES Jens Nielsen Engels Hustru i Hoppes, efterlader sin Mand og 2 smaa Børn: Anna og Magdalena. Døde efter en haard og svær Barselseng, 35 Aar 9 Mdr.

23.3. 30.3. KIERSTEN MORTENS Indester Morten Jensens Hustru, hun efterlader ham og 2 Børn: Peder og Niels af første Ægteskab, 82 Aar.

21.4. 27.4. SILLA MARIA JENSES FØDT PEDERSEN afdøde Jens Hansen Wyffs Enke, efterlader 3 Børn: Christian gift paa Stedet med Anna Christina Hansdatter fra Sjølund, Anna Maria og Maren, 85 Aar.

5.5. 8.5. JØRGEN JESSEN JUUL Søn af Landsoldat Jess Hansen og Christina Jørgensdatter i Vonsild By, 4 Aar

7.5. 11.5. ANNA MAGDALENA OLANDER Datter af Kaadner Nicolay Olander og Maren Matthiasdatter i Vonsild By, (Matros), 6 Mdr.

8.5. 13.5. NIELS CHRISTIANSEN WYFF Søn af Gaardmand Christian Jensen og Anna Christina Hansdatter i Vonsild, 10 Mdr.

26.5. 29.5. NISS NICOLAYSEN OLANDER, Nicolay Olander Matros og Maria Matthiasdatter, 6 Aar,

9.6. 12.6. PEDER CHRISTENSEN SCHMIDT Søn af Christen Clausen Schmidt og Inger Dorothea Hansdatter her i Byen, død af Mæslinger, 3 Aar 6 Uger.

22.6. 26.6. PAUL PAULSEN SKAK Søn af Landboler Paul Skak og Karen Pauls i Vonsild By. Døde af Mæslinger, 1 Aar 2 Mdr.

22.6. 26.6. BIRTHA CATHARINA HANSDATTER FRIIS Datter af Hans Matzen og Magdalena Johannesdatter, døde af Mæslinger, 11 Aar 3 Mdr.

6.7. 10.7. MARIA JOCHUM BIELMAND forhen afdøde Skrædder Jochum Bielmands Enke. Hun efterlader en Søn Christian Pedersen Bielmand, p.t. Landsoldat, 63 Aar.

29.7. 2.8. BENDIX ANDERSEN Skrædder og Enkemand, efterlader 2 Sønner: Christian og Hans Bendixen, 68 Aar 8 Mdr.

29.8. 1.9. GUNDER MARIA JEPSDATTER afdøde Jep Simonsen Gaardmand og Bodil Maria Nissdatters Datter. Mistede for nogle Aar siden Forstanden, 43 Aar 4 Mdr.

11.9. 14.9. HANS JENSEN JUUL Søn af Jess Hansen Landsoldat og Christina Jürgensdatter her i Byen, 12 Uger.

21.9. 29.9. ANNA MARIA Datter af Gaardmand Peder Gertsen og Sitzel Pedersdatter her i Byen. Døde af Forraadnelsesfeber, 22 Aar.

24.9. 27.9. FRIDERICA PEDERS afdøde Peder Jensen Sterks efterladte Enke, efterlader en Søn Jens. I mange Aar underholdt af Fattigkassen, 70 Aar.

25.9. 29.9. PEDER JACOBSEN TINGLEF Søn af Landboler Jacob Hansen og Dorothea Mangelsdatter. Døde af Blodgangen, 16 Aar 4 Mdr.

26.9. 29.9. DOROTHEA JACOBS Moder til de foranstaaende og Jacob Hansen Landbolers Hustru. Døde ligeledes af Blodgangen. Hun efterlader hendes Mand og 2 Børn Hans og Christina. 56 Aar 7 Mdr.

1.10. 5.10. ELSA JOHANNESDATTER ERNST Datter af Landboler Johann Ernst og Maren Hansdatter. Døde af Blodgangen, 8 Aar 3 Mdr.

2.10. 5.10. PEDER RASMUSSEN JUUL Søn af Rasmus Hansen og Kiersten Pedersdatter. Døde af Blodgangen, 1 Aar 5 Dage.

4.10. 9.10. HANS NICOLAYSEN Enkemand efterlader 2 Børn: Jacob og Cathrine Maria, 76 Aar 3 Mdr.

3.10. 7.10. ANDREAS JENSEN Ungkarl Søn af Jens Christiansen og Johanne Jenses i Høkkelbjerg, Væversvend her ved Jens Jensen, 20 Aar 8 Mdr.

22.10. 29.10. JENS TRUELSEN VING Ungkarl og Skomagersvend fra Haderslev Søn af Knud Pedersen og Dorothea Knudsdatter i Thyrstrup. Han døde her i Byen hos Rasmus Matzen af en Udtæring, 18 Aar 8 Mdr.

5.11. 9.11. MAGDALENA SVART forhen afdøde Peder Jacobsen Svarts Enke, efterlader 5 Børn: Matz, Jacob, Friderich, Christine og Maria. 80 Aar 3 Mdr.

6.11. 11.11. PEDER PEDERSEN SVENSEN Søn af Gaardmand Peder Gertsen og Sitzel Svendsdatter her i Byen, 11 Aar.

12.11. 18.11. ANNA CHRISTINA HANSES Enkekone født BERG, efterlader 3 Børn: Johann Friderich, Magdalena gift i Haderslev og Mette Sophia gift med Niels Erlander, Haderslev og har 2 Børn Hans og Andreas, 62 Aar 4 Mdr.

16.12. 21.12. MIKKEL FRIDERICHSEN GEJL Landboler her i Byen, efterlader sin Hustru Christina Lauritzdatter og 3 Børn: Maria Christina, Elisabeth og Karen. Døde af en Forraadnelsesfeber 40 Aar minus 5 Dage.

1809

[mangler] 12.3. DØDFØDT SØN af Gaardmand Simon Lauesen og Sara Olufsdatter.

10.4. 16.4. ANNA CATHARINA JEPPES Enke, efterlader 2 Børn: Lauritz og Elisabeth, 73 Aar 4 Mdr.

23.4. 27.4. INGER CHRISTINE ERICHSEN, Datter af Skovfoged Erich Erichsen og Maria Elisabeth Simonsdatter i Stangmoesled. Udtæring, 21 Aar.

7.5. 12.5. JEP CHRISTIANSEN HUGGER Sandemand, efterlader sin Hustru Maren Mortensdatter og 3 Børn: Morten, Christian og Anna Maria. 60 Aar minus 3 Dage.

9.5. 12.5. JØRGEN BLOM, Christina Thomasdatters uægte Søn her i Byen, 6 Aar 11 Mdr.

13.5. 21.5. NISS CHRISTIANSEN KOCK Søn af Christian Hansen og Karen Hansdatter i Ulfshuus, 7 Uger.

16.6. 20.6. JOHANN CHRISTENSEN HAUBERG Søn af Landboler Niels Christensen og Anna Catharina Jørgensdatter fra Vonsild Hede, 7 Mdr.

29.6. 2.7. HELENA CHRISTIANSDATTER Datter af Christian Hansen Landboler og Karen Hansdatter i Ulfshuus, 8 Aar 3 Mdr.

20.7. 24.7. JENS NIELSEN DALL Enkemand i Hoppes, efterlader 2 Børn: Magdalena og Anna og sin tro10vede Brud Helena Jensdatter, 40 Aar 6 Mdr.

28.7. 1.8. NICOLAY LAURITZEN TINGLEV som var Catharina Maria Hansdatters uægte Barn. Døde af en Blodstyrtning paa Vonsild Gade, 10 Aar 10 Uger.

21.9. 26.9. JACOB STEPHENSEN Enkemand, efterlader en Søn Thomas og 5 Børnebørn Catharina, Johanne Matz, Jacob og Friderich, 70 Aar 8 Mdr.

10.11. 17.11. RASMUS HANSEN Landboler og Skrædder, efterlader sin Hustru Kiersten Pedersdatter og et Barn Hans Rasmussen Juul, 29 Aar 2 Mdr.

21.11. 25.11. RASMUS ENEVOLDSEN FROM Søn af Gaardmand Enevold From og Mette Catharina Froms, 6 Mdr.

30.12. 5.1. HANS RASMUSSEN Søn af afdøde Rasmus Hansen Skrædder og Kiersten Pedersdatter, 13 Uger.

1810

17.1. 24.1. METTE CATHARINA PEDERS Indester Peder Nielsens Hustru, efterlader Manden og 3 Børn: Hans, Magdalena og Maria, 29 Aar 7 Mdr.

7.3. 11.3. MAREN LAURITZES afdøde Landboler Lauritz Hansens Enke her i Byen, efterlader ingen Livsarvinger. Død af Brystfeber, 50 Aar.

18.3. 23.3. ABE10NNE MATTHIASES Landboler Matthias Sørensens Hustru. Hun efterlader hendes Mand og 3 Børn: Søren, Bertel og Ellen Christina gift med Niels Pedersen Engel her i Byen. 71 Aar 14 Dage.

26.4. 1.5. ANDREAS JENSEN HOLM Søn af Landboler Jens Jensen og Anna Dorothea Andreasdatter, 1 Aar 9 Mdr.

1.4. 6.4. CHRISTINA MATZES hun havde først været gift med Matz Thomsen her i Byen, siden og efter dennes Død med Matz Pedersen her, som hun efterlader her i Verden tillige med 2 Børn af sidste ægteskab: Peder og Mette Maria, 65 Aar 6 Mdr.

10.4. 15.4. MATTHIAS SØRENSEN Landboler og Enkemand her i Byen. Efterlader 3 Børn: Søren, Bertel og Ellen Christina gift her paa Stedet med Niels Engel. 60 Aar 8 Mdr.

12.4. 15.4. SØREN JOHANSEN TRITTAU Søn af Hyreindester Johann Trittau og Johanna Sørensdatter, 10 Dage.

10.5. 13.5. METTE MARIA RAVN Datter af Gaardmand Christian Lauritzen og Johanna Hansdatter, 1 Døgn.

14.5. 20.5. JOHANNE CHRISTENS Gaardmand Christen Bendixens Hustru og Moder til foranstaaende Barn. Efterlader Manden og 4 Sønner: Hans, Matz, Bendix og Christen, 38 Aar 3 Mdr.

19.5. 22.5. OLUF NISSEN LIND Søn af Sognefoged Niss Olufsen og Karen Bertels Datter, 1 Aar 7 Uger.

2.6. 5.6. OLUF NISSEN LIND Søn af samme Forældre, 9 Dage.

9.6. 13.6. KAREN EBBESEN DUE Kiersten Lauritzdatters uægte Barn, 4 Aar 6 Uger.

1.10. 7.10. MARGARETHA LUCIA MORTENS Landboler Morten Jensens Hustru her i Byen, efterlader Manden og en Datter Mette Maria Gift paa Stedet med Hans Matzen Lauritzen, 60 Aar.

21.10. 27.10. MAREN JESSES Enke af afdøde Indester Jess Jensen i Ostorp, Taps Sogn, efterlader 3 Børn: Sitzel, Maria Catharina gift her i Byen med Landboler Jess Tinglev og Jens, 68 Aar.

3.12. 9.12. ANNA JENSES afdøde Jens Lauritzens Enke i Hoppes, efterlader 2 Børn: Bertel og Helena og efter hendes afdøde Datter Karen 2 Enkelinder Magdalena og Anna, 76 Aar 6 Mdr.

1811

15.1. 20.1. JENS NIELSEN SVART Søn af Indester Niels Jensen og Magdalena Svart her i Byen, 3 Mdr.

6.3. 10.3. HANS LORENTZEN KRATT Hyreinderste, efterlader sin Hustru Anna Lucia Sørensdatter og en Stifsøn Søren Loumand, og af sin første Hustru. 3 Børn: Bodel Maria, Lorentz og Bertel. 68 Aar.

19.3. 24.3. ARENDT JENSEN DUE Søn af Jens Petersen væver og Anna Poulsdatter her i Byen, 2 Aar.

24.3. 29.3. ANNA CHRISTINA WYFF Gaardmand Christian Jensen Wyffs Hustru. Hun efterlader hendes Mand og 4 Børn: Jens, Hans, Niels og Maren. 33 Aar 6 Mdr.

4.4. 10.4. HANS HANSEN TINGLEV Ungkarl Søn af Hans Hansen Tinglev og Sophia Hansdatter her i Byen 42 Aar 3 Dage.

5.4. 11.4. CATHARINA SOPHIA CHRISTENSEN Datter af Skovfoged Christensen og Helena Christensen 4 Aar.

12.5. 17.5. HANS HANSEN SKOVGAARD Søn af Gaardmand Hans Matthiasen og Inger Hanses 10 Aar 6 Mdr.

27.7. 2.8. MATZ CHRISTENSEN RAVN Gaardmand Christen Lauritzen og Johanne Hansdatter. Han døde af en Udtæring 10 Aar 4 Mdr.

17.8. 22.8. MARIA CHRISTINA DALL Datter af Gaardmand Mogens Christiansen og Anna Catharina Mogenses 3 Aar 7 Mdr.

15.9. 20.9. OLUF BRAMSEN Landboler, efterlader sin Hustru Anna Christiansdatter og 2 Børn: Christina og Giertrud 62 Aar.

[mangler] 29.9. DØDFØDT SØN af Strympvirker Knuge og Mette Maria Pedersdatter, uægte.

9.11. 16.11. LARS OLUFSEN af Kongehuset, efterlader sin Hustru Mette Jørgensdatter og en Datter Marie gift med Jep Hartvigsen sammested, 67 Aar.

9.12. 15.12. CHRISTINA PAULS Paul Jørgensens Hustru paa Heden, efterlader hendes Mand uden Livsarvinger 33 Aar 6 Mdr.

11.12. 15.12. MATTHIAS NIELSEN ENGEL Søn af Landboler Niels Pedersen Engel og Ellen Kierstina Matthiasdatter, 12 Timer.

21.12. 30.12. PEDER FEDDERSEN har været Sognepræst for Vonsild og Dalby i 43 Aar. Han efterlader sin Hustru Valena født Boysen, uden Børn, 77 Aar minus 2 Mdr.

27.12. 1.1. HANS CHRISTENSEN RAVN Søn af Gaardmand Christen Bendixen og Christina Hansdatter her i Byen, 6 Mdr.

1812

20.1. 26.1. HANS MATZEN Enkemand og Indester i Vonsild. efterlader 3 Børn: Matz, Niels og Margaretha. Han døde af et Slag paa Marken. 56 Aar 6 Mdr.

27.1. 2.2. METTE MARIA SNOER Datter af Christian Dinesen og Maren Thomasdatter fra Thyrstrup. døde af et Slag hos Mikkel Gejls Enke her i Byen, hvor hun blev opdragen, 1 Aar minus 14 Dage.

24.2. 1.3. CHRISTINA SVENDS Enke, hun havde først været gift med Indester Hans Pedersen, og af samme Ægteskab efterlader hun 2 Børn: Jens og Christina Maria. Efter denne Mands død blev hun gift med Enkemand Svend Christensen, som er død, uden de havde Børn, 71 Aar.

29.2. 7.3. MARIA CATHARINA CHRISTENSDATTER RAVN, Datter af afdøde Gaardmand Christen Hansen og Mette Chatharina Pedersdatter. Udtæring, 22 Aar minus 2 Mdr.

12.3. 15.3. KIERSTEN JENSES Jens Nissens Hustru, hun efterlader Manden og 2 Døtre: Magdalena gift paa Stedet og Maria. 56 Aar 9 Mdr.

29.3. 5.4. KAREN HANSDATTER Datter af afdøde Gaardmand Hans Jepsen og Anna Pedersdatter i Seest. Hun døde i ugift stand 72 Aar.

15.5. 18.5. NIELS HANSEN Søn af Glarmester Hans Jørgensen og Else Maria Christensdatter fra Ødis. Døde medens Forældrene var her i Byen og logerede hos Paul Paulsen, 1 Aar.

3.6. 7.6. INGER LAUSDATTER MENG Datter af Lave Jensen og Bodel Maria Jepsdatter fra Vonsild Hede. Døde af et Slag 4 Uger.

4.7. 9.7. ANNA CATHARINA MARIUSDATTER JUHL Datter af Marius Christiansen og Kiersten Pedersdatter her i Byen 5 Mdr.

19.8. 23.8. CATHARINA ELISABETH MEJER Tjenestekarl Hans Lauritzens Hustru her af Byen. Hun blev forløst ved Chirurgens Hjælp med et dødfødt Drengebarn, som blev jordet tillige med Moderen, saasom hun døde 2 Dage efter Fødselen. Hun efterlader ingen Livsarvinger. 31 Aar 5 Mdr.

[mangler] 28.8. DØDFØDT DATTER af Niels Hansen Friis og Mette Hansdatter.

18.11. 25.11. CHRISTIAN JENSEN VÆVER her i Byen, efterlader 3 Sønner og 2 Døtre. Han døde af en Pleures, 78 Aar 9 Mdr.

23.11. 27.11. MARIA ELISABETH BERG Slagter Johannes Bergs Hustru her i Byen. Hun efterlader sin Mand og 4 Sønner og 2 Døtre 47 Aar 1 Mdr.

9.12. 18.12. CATHRINE PETERS Aftægtsmand Peter Hansens Hustru her i Byen. Hun efterlader sin Mand samt 1 Søn og 2 Døtre, 84 Aar 5 Mdr.

13.12. 18.12. MARGARETHE LUCIE BERG Enke efter Husmand Johan Berg her i Byen. Hun efterlader 2 Sønner og 2 Døtre 72 Aar 4 Mdr.

23.12. 1.1. PAUL JØRGENSEN fra Vonsild Hede, Enkemand efter Kirsten Jørgensdatter som døde for et Aar siden. Efterlod ingen Børn. Udtæring, 36 Aar.

1813

14.3. 21.3. PETER STEPHANSEN Aftægtsmand her i Byen, Efterlader sig 1 Søn og 2 Døtre. 69 Aar 14 Dage.

3.4. 7.4. HANS CHRISTIAN TINGLEV Aftægtsmand her af Byen . Efterlader sig Enken Karen Hansdatter og 5 Sønner, 72 Aar 15 Uger.

31.3. 9.4. CHRISTIAN KRAMER Gaardmand her i Byen. Efterlader Hustruen Christina Clausdatter og 4 Børn: Claus, Rasmus, Catharina Margaretha og Conradina Sophia. 69 Aar 1 Mdr.

17.6. 20.6. HANS JOHNSEN GOTTHILF uægte Søn af Maria Matzdatter fra Aale i Jylland og John Kustelsen i Vonsild, 14 Uger.

26.9. 28.9. ANE AGNETA Datter af Oluf Jørgensen Schmidt og Anne Johanne Olufs i Vonsild. Døde af et Slag, 3 Uger.

27.9. 3.10. NIS NISSEN LIND Søn af Gaardmand Nis Olufsen Lind og Karen Nisses i Vonsild. Døde af Indvortes Slag, 5 Mdr.

29.10. 4.11. METTE LAUES Gaardmand Laue Madsens Hustru her i Byen. Efterlader ingen Livsarvinger. Døde af Stikflod 68 Aar 6 Mdr.

12.12. 19.12. PEDER HANSEN Aftægtsmand her i Byen. Han efterlader sig en Søn Hans Pedersen boende i Seest og 2 Døtre, den ene gift med Aftægtsmand Peder Kirkbye i Vamdrup og den anden gift med Nis Christensen Gaardmand i Vonsild. Døde af Bryst- og Tæresyge, 75 Aar 3 Mdr.

1814

5.1. 9.1. CHRISTIAN THOMSEN HOLM uægte Søn af Thomas Christian Holm og Pigen Anna Maria Nielsdatter i Vonsild, 3 Dage.

7.2. 14.2. KIRSTINE HANSES Enke efter Gaardmand Hans Madsen i Vonsild. Efter1od en Søn Jeppe Hansen Spækhøker i København og en Datter Anna Catharina gift i København. Døde af Diarhe og Tæresyge, 76 Aar 3 Mdr.

13.2. 16.2. CHRISTIAN CHRISTIANSEN TINGLEV Ungkarl Søn af Christian Hansen Tinglev og Maria Christians. Han efterlader sig en Broder Niels tjenende i Haderslev og en Broder Jens Tinglev Landboler i Vonsild og en Søster Maria Anderses Enke i Vonsild. Noget over 70 Aar.

6.3. 3.6. DØDFØDT BARN af Mads Hansen Friis og Anna Catharine, en Datter.

27.2. 6.3. HANS LAURITZEN MAINZ Landboler i Vonsild. Efterlader Enken Cathrina Jochumsdatter og 7 Børn 3 Sønner og 4 Døtre, hvoraf de 2 sidste Anne og Nille Sophia ere af hans sidste Ægteskab, de andre af hans forrige Ægteskab med den afdøde Anne Mikkelsdatter og heder: Mikkel, Lauritz, Johann, Anne Elisabeth og Anne Maria. Han døde af Brystsyge, 70 Aar minus 3 Mdr.

10.3. 16.3. en DØDFØDT DATTER af Nis Hjort og Stine Maria.

31.3. 6.4. CHRISTIAN JENSEN WYFF Gaard og Enkemand i Vonsild. efterlader 4 umyndige Børn: Jens, Hans, Maren og Niels. Han døde efter 1 Dags Sygdom af Indvortes Slag 55 Aar 6 Mdr.

15.4. 19.4. CLAUS WALDEMAR Enkemand og Tjenestekarl af Thyrstrup Sogn, efterlader 4 Børn: Henrich i Boyskou, Anne Maria, Elisabeth Kirstine og Maria Kirstine alle tjenende forskellige Steder, 54 Aar.

23.5. 28.5. ANDERS ANDERSEN Landboler i Vonsild, efterlader Enken Birtha Maria og en Datter Ane Maria. Døde af Slimsvindsot, 53 Aar 3 Mdr.

23.5. 27.5. JOHANNES OLANDER Søn af Nicolay Olander og Maren i Vonsild. Han døde af Brystsyge og Udtæring i sit 19. Aar.

13.7. 19.7. ANE OLUFS Enke efter Indester Oluf Nielsen. Hun efterlader 2 Børn: Ane Kirstine gift med Niels Hansen Indester i Seest og Giertrud Maria gift med Indester Peder Engel i Vonsild 82 Aar

12.9. 17.9. ANNE MARIA SØRENS Parcellist Søren Jensens Hustru i Hoppes. Efterlader Manden og en Søn Jens. Død af Udtæring 28 Aar 5 Mdr.

29.9. 2.10. JENS SØRENSEN Søn af ovenstaaende. Død af udtæring, 6 Aar.

7.12. 11.12. MORTEN JENSEN SPINDER Enkemand i Vonsild. Døde uden Livsarvinger og var ikkun syg 3 Dage, 80 Aar.

27.12. 1.1. MARIA CATHARINA JESSES Landboler Jes Tinglevs Hustru i Vonsild. Hun efterlader sin Mand og 3 Børn: Hans, Jens og Anna Sophia. Hun døde af Slag, 40 Aar 6 Mdr.

1815

1.1. 8.1. CHRISTEN JENSEN Parcellist paa Vonsild Hede, efterlader sin Enke Inger Andreasdatter, et Barn af sit første ægteskab Anna og af det andet ægteskab 4 Børn: Andreas, Hans Paulsen, Jens og Ana Magdalena. Døde af en Forkølelsesfeber, 46 Aar.

30.1. 4.2. SØREN JOHANSEN SCHMIDT Søn af Johann Schmidt og Hustru, han var en Tvilling 2 Dage.

5.4. 9.4. HENRICH MATTHIESEN Skomager i Vonsild. Han efterlader sig sin Enke Ane Maria Clausen og 4 Børn: Christen, Conradine, Cathrine og Sophie. Døde af Brystsyge og Udtæring 40 Aar.

23.4. 27.4. MARIE KIRSTINE NISDATTER HJORT en Datter af Landboler Nis Hjort og Kirsten Marie i Vonsild. Døde af Slag, 2 Dage.

30.4. 4.5. METTE CATHRINE DINNLERS Enke efter afdøde Indester Anker Madsen. Efterlader 3 Døtre: Mette Cathrine gift med forrige Kromand i Vonsild Lorentz Hansen, Mette Sophie gift med Høker Hans Hansen i Vonsild og Johanne ugift. Døde af et Stikflod, 80 Aar minus 3 Mdr.

13.6. 17.6. KIRSTINE PEDERSDATTER STRAARUP Datter af Indsidder Peder Andersen og Ane Kirstine Jørgensdatter. Død af udtæring, 1 Aar 3 Mdr.

21.6. 25.6. RASMUS ENEVOLDSEN FROM Søn af Gaardmand Enevold From og Mette Cathrine i Vonsild. Døde af Udtæring og Vattersot 4 Aar 3 Mdr.

2. 7. 6.7. ANNE CATHRINE JEPPES Enke efter Husmand og Skomager Jeppe Christiansen i Vonsild. Efterlader en Søn Morten samt adskillige Stifbørn. Døde af Forraadnelsesfeber 64 Aar 3 Mdr.

19.8. 22.8. ANDREAS SØRENSEN LOUMAND Søn af Søren Pedersen Loumand og Agnete Sørens i Vonsild Døde af Kighoste 1 Aar 2 Mdr.

20.9. 24.9. JØRGEN PEDERSEN LOUMAND Indester. Han efterlader Enken Ane Jørgens og 2 Børn af første ægteskab: en Søn Peder Loumand Landboler i Vonsild og Sophie gift med Niels Skrædder paa Jels Mark. Han døde af en Forkølelsessygdom 83 Aar 6 Mdr.

1.10. 8.10. ANE LOUMANDS, Enke efter foregaaende Jørgen Pedersen Loumand efterlader ingen livsarvinger men en Søster og nogle Søsterbørn. Hun døde af Forraadnelsesfeberen. [Alder mangler].

5.11. 7.11. HANS CHRISTIANSEN KOK af Ulfshuus, Søn af Christian Hansen og Karen. Efterlader begge Forældre og 4 Søskende. Udtæring. 11 Aar 8 Mdr.

12.11. 17.11. HELENE CHRISTENSEN FØDT CLAUSEN, Skovfoged Christensens Hustru. Hun efterlader sin Mand og 6 Børn: Christian, Peder, Cicilia, Johannes, Ditlev og Carl. Døde i Barselseng i sit 45. Aar.

16.11. 1.1. JENS ANDREASEN JENSEN Landboler og Væver i Vonsild. Han efterlader Enken Ane Sophie født Bischof og 6 Børn: Andreas, Jacob, Johannes, Peder, Lise og Georg. Døde af Forraadnelsesfeber, 55 Aar.

14.12. 19.12. FRIDERICH PEDERSEN SCHWART Parcellistbesidder i Vonsild. Han efterlader Enken og 5 Børn: Peder, Mette Cathrine, Johanne, Magdalene og Bodil Kirstine. Døde af Forraadnelsesfeber 45 Aar

1816

8.1. 12.1. SØREN PAULSEN TÆKKER Indsidder og Enkemand i Vonsild Han efterlader 5 Børn: Paul, Rasmus, Anne, Kirsten og Christine. Han døde af Vandsyge 67 Aar

9.1. 14.1. MAGDALENA SCHACK Aftægts- og Enkekone i Vonsild Hun efterlader en Datter Karen, 77 Aar

6.4. 11.4. HANS HANSEN Høker i Vonsild efter1ader Enken Mette Sophie. 52 Aar

11.5. 17.5. KIRSTEN JØRGENS paa Vonsild Hede, efterlader sin Mand Jørgen Hansen og en Søn Hans. Døde af Udtæring 60 Aar

12.5. 17.5. SVEND SØRENSEN BÆK Søn af Indsidder Søren Svendsen og Ane Christine. Døde af Slag. Efterlader begge Forældre. 7 Aar 2 Mdr.

18.5. 24.5. ANNE LAURITZES eller kaldet ANNA PETER JENSEN. Enke efter Lauritz Johansen Rytter. Hun efterlader en Søn Carl. Apoplecia. 70 Aar.

20.5. 25.5. ANNE JENSES Enke efter Jens Testensen Parcellist i Hoppes. Hun efterlader 3 Sønner Jens, Lave og Hans, 86 Aar.

23.5. 29.5. CHRISTOPHER JEPSEN Landboler i Vonsild Han efterlader sig Enken Christiane. Døde af Alders Svaghed 79 Aar.

27.5. 1.6. CHRISTEN THOMSEN en gammel Tjenestekarl fra Vendsyssel i Jylland. Han døde i fattige Omstændigheder efter 3 Ugers Sygdom, uden af man fik Oplysninger om hans Familie. Var mellem 50 og 60 Aar.

30.6. 4.7. SOPHIA HENRICHSDATTER Datter af afdøde Skomager Henrich Matthiesen og hans efterladte Hustru Anne Maria. Døde af Slag 2 Aar 14 Dage.

27.11. 3.12. MAREN NIELSES Enke efter Indsidder Niels Pedersen her i Byen. Hun efterlader en Datter Anne Cathrine Madses her og en Søn i København. Døde af langvarig Svaghed 76 Aar 9 Mdr.

1817

6.4. 10.4. DORTHEA JØRGENSDATTER BRIK Datter af Gaardmand Jørgen Brik og Mette Kirstine Johansdatter. Døde af Slag 27 Dage.

[mangler] 27.5. GIERD MARIE af Hveisel Sogn. døde paa Aagaards Gaard. Om hende kunde ingen Oplysninger faaes.

17.5. 23.5. NIS OLUFSEN LIND Gaardmand i Vonsild. Han efterlader Enken Karen Bertelsdatter og 3 Børn: Bertel, Nis og Inger Maria. Døde efter fleraarig Svaghed af Indvortes Krampe, havde været forfalden til Drik, 44 Aar minus 6 Uger.

12.6. 15.6. ESKILD CHRISTINE NIELSDATTER Datter af Niels Johansen og Ane Christine Jørgensdatter paa Heden. Døde af Brystsyge 1 Aar 4 Mdr.

18.8. 25.8. ANDERS NISSEN LINDSKOV Gaardmand i Vonsild. Efterlader Enken Karen Terkelsdatter og 6 Børn: Nis, Terkel og Hans, Ane Marie, Else og Marie. Han døde efter et Aars Svækkelse af foregaaende Drikfældighed, temmelig hastig 47 Aar 11 Uger.

9.9. 15.9. Hr. JESPER PETERSEN KÜSTER Sognedegn til Vonsild. Han efterlader Enken Maren Lauesdatter og 5 Børn: Lave, Peder, Johannes, Cathrine og Ingeborg. Døde af Apopiexia 62 Aar.

27.10. 3.11. ALBRECHT FABRICIUS Gaardmand i Vonsild. Han efterlader sig Enken Marie Bertelsen men ingen Livsarvinger 87 Aar

1818

19.2. 25.2. NICOLAI MATTHIESEN Enkemand i Vonsild. Han efterlader sig 2 Sønner den ene er i Schlesvig, den anden i Thyrstrup Sogn. Han døde af Vattersot 61 Aar.

4.3. 11.3. BODIL MARIA JEPPES Aftæqtskone og Enke efter afdøde Gaardmand Jeppe Simonsen i Vonsild. Efterlader sig kun 1 Arving, nemlig Sønnen Simon Jepsen her i Vonsild. Hun døde af Udtæring 81 Aar 6 Mdr.

8.3. 13.13 MADS PETERSEN WYFF Søn af Kaadner Peder Madsen Svart og Anne Kirstine Wyff i Vonsild. Døde af Slag 8 Uger.

29.3. 3.4. ANDERS PETERSEN RAVNHOLDT Aftægtsmand og Skrædder. Efterlader sin eneste Søn Peter, som er Skrædder i Vonsild. Han døde efter 2½ Dags sygdom 80 Aar minus 4 Mdr.

24.5. 31.5. LAURITZ NIELSEN Almisselem i Vonsild. Han efterlader sig Enken Kirsten Lauritzes men ingen Børn. Døde af langvarig Svaghed efter 3 Aars bestandig Sygeleje omtrent 60 Aar.

1.9. 6.9. THOMAS JØRGENSEN Landboelsmand i Vonsild. Efterlader Enken Maren Erichsdatter og 4 Børn af forrige Ægteskab: Jørgen, Christine, Christine Marie og Ane Margaretha. Død af Forkølelsessygdom 69 Aar.

29.10. 4.11. MAGDALENE ENGEL en Datter af Indsidder Johannes Engel og Cathrine Svart. Efterlader begge Forældre og 6 Søskende. Hun døde af en hidsig Feber 14 Aar.

24.11. 30.11. METTE LAURITZES Enke efter afdøde Lauritz i Kongehuset. Hun efterlader sin Datter Maria gift med Jeppe Hartvigsen sammesteds og ingen flere Livsarvinger. Døde efter 3 Aars Sygeleje og Alder 83 Aar.

10.12. 13.12. DØDFØDT SØN af Rasmus A1exandersen og Bodil Maria, Vonsild Hede.

24.12. 28.12. LARS SØRENSEN TINGLEV Søn af Gaardmand Søren Hansen Tinglev og Kirsten Sørens i Vonsild, 23 Dage.

1819

9.1. 14.1. CHRISTEN PEDERSEN MØRK en Superficiærbonde i Vonsild. Han efterlader Enken Elisabeth Johannesdatter og 1 Søn Peter. Han døde af Bryst og Tæresyge 63 Aar 4 Mdr.

10.2. 14.2. KJERSTINE NISDATTER SVART Datter af Nis Jacobsen Svart og Maria Kjerstine Mikkelsdatter 1 Aar 3 Mdr.

12.3. 17.3. ANE CHATHRINE HANSES Enke og Aftægtskone efter forhen afdøde Gaardmand Hans Jensen Wyff i Vonsild. Hun efterlader 7 Børn: Jens, Niels, [mangler 2 navne] Ane Kjerstine og Dorthea, som alle er gifte og bosiddende. Døde af Forraadnelsesfeber 72 Aar 6 Uger.

2.4. 6.4. SARA SØRENS Gaardmand Søren Hansen Wyffs Hustru. Hun efterlader sin Mand og 2 smaa Sønner: Hans og Peter. Forraadnelsesfeber, 26 Aar og et Par Uger.

6.4. 9.4. MAGDALENE CLAUSES Enke efter Landboelsmand Claus [intet efternavn]. Hun efterlader ingen Livsarvinger men 3 Datterbørn: Hans, Lene og Marie. Døde af langvarig Svaghed [Alder mangler].

15.4. 21.4. KAREN PAULS Landboelsmand Poul Poulsen Sckacks Hustru. Hun efterlader sin Mand og et Barn Ana Elisabeth, der er voxen og myndig med Curator. Døde af langvarig Svaghed, sidst Apoplexie, 49 Aar.

15.5. 18.5. HANS RASMUSSEN KOCKHOLM Søn af Rasmus Hansen og Johanne Marie Christiansdatter i Kockholm. Kom 10 Uger for tidligt til Verden. 2 Timer.

18.5. 23.5. ANDERS PEDERSEN RAVNHOLDT Søn af Skrædder og Landboler Peder Andersen og Dorthea i Vonsild, 10 Dage.

1.6. 7.6. LORENTZ HANSEN Aftægtsmand, forhen Kromand i Vonsild. Han efterlader Enken Marie Cathrine født Dinckler og 4 Børn: Johan, Hans, Anker og Cathrine. Døde af langvarig Svaghed, 69 Aar.

14.6. 20.6. OLUF PETERSEN ENGEL Søn af Landboler Peter Petersen Engel og Gjertrud Maria. Han døde af et Slag, 3 Mdr.

17.7. 22.7. RASMUS MADSEN Indsidder i Vonsild. Han efterlader sin Hustru Cathrine Marie og en Søn Truels. Døde af hidsig Sygdom 65 Aar.

21.8. 25.8. LAUE MADSEN Enkemand og Gaardbesidder i Vonsild. Han efterlader en Datter Else gift med Bager Preibsch i Christiansfeldt. Han døde af et Nerveslag 73 Aar minus 4 Mdr.

22.8. 25.8. DØDFØDT SØN af Gaardmand Peter Christian Ravn og Bodil Cathrine, Vonsild.

20.9. 25.9. CICILIE MARIE JACOBS Landboler Jacob Svarts Hustru. Hun efterlader sin Mand og 5 Børn: Nis, Peter, Anders, Niels og Magdalene. Døde af udtæring 49 Aar.

2.10. 3.10. MAGDALENE Datter af Mads Hansen Friis Lejeinster og Ane Cathrine. Hun døde af Udtæring efterladende begge Forældre, 16 Aar 6 Mdr.

16.11. 21.11. JOHANNES SØRENSEN MØLLER Søn af Skomager og Landboler Møller i Vonsild. Døde af kighoste 1 Aar 14 Dage.

1820

23.2. 1.3. HANS MATTHIESEN Gaardmand i Vonsild. Han efterlader sig Enken og 5 Børn: Matthies, Mads, Jes, Bodil Kjerstine og Ellen Maria. Han døde af Blodstyrtning 57 Aar 9 Mdr.

10.4. 14.4. JØRGEN MAGNUSEN Hjuler og Inste i Vonsild Han efterlader sin Enke Karen og Sønnen Christian Jørgensen og 4 Døtre: Maria, Kjerstine, Grethe og Elspe. Døde af Forkølelsesfeber 60 Aar.

15.4. 20.4. DIENS CHRISTIANSEN HANSEN Søn af Gaardmand Christian Diensen og Mette Mikkelsdatter. Kom for tidligt til Verden. 9 Timer.

16.4. 22.4. JEPPE HARTVIGSEN i Konghuset. Han efterlader sin Hustru Mette Maria og 2 Børn: Lauritz Hartvig og Cathrine Maria. Forkølelsesfeber, 69 Aar.

25.4. 2.5. HANS OLUFSEN JUUL Søn af Parcelbesidder paa Vonsild Hede Oluf Jensen og Hustru. Han efterlader Faderen og 2 Søskende. Døde af Mæslinger 15 Aar 8 Mdr.

13.5. 19.5. HANS ANDREASEN DEGN Søn af Væver og Landboler Andreas Hansen Degn og Mette Maria Madsdatter. Død af Mæslinger 7 Aar 10 Mdr.

17.6. 22.6. ANDERS BERTELSEN LINDSKOV en uægte Søn af Pigen Ane Maria Andersdatter Lindskov i Vonsild og den som Fader udlagte unge Karl Bertel Hansen Kratt sammested. Døde af Mæslinger 1 Aar 7 Mdr.

14.7. 19.7. MAGDALENE CHRISTIANSDATTER Enke efter afdøde Inst. Christian Thomsen Holm af Vejstrup. Hun døde af mangeaarig Svækkelse efterladende 5 Børn: Thomas, Peder, Sille, [2 mangler] hen ved 60 Aar.

27.7. 30.7. INGER LAUESDATTER MENG Datter af Parcelbesidder Laue Jensen og Bodil Marie paa Vonsild Hede. Døde af Slag 1 Aar 22 Dage.

18.8. 22.8. DORTHEA MARIA SIMONSDATTER Datter af Hyreinderste Simon Nielsen og Cathrine Christiansdatter i Svanemose 6 Mdr.

1.9. 6.9. ANDERS CHRISTIANSEN THULLESEN Gaardmand i Vonsild. Efterlader sin Enke og 6 Børn, 1 af forrige Ægteskab hed Ane Kjerstine, de øvrige Maren, Christian, Simon, Erich, Anne Maria. Han døde af en Rørelse i Hjernen 57 Aar 4 Mdr.

7.10. 11.10. KJERSTEN SØRENS Enke efter forhen afgangne Søren Knudsen i Grønninghoved. Hun døde hos Johannes Küster i Vonsild uden Livsarvinger 75 Aar.

28.10. 1.11. CHRISTIANE CHRISTOPHERS Enke efter forhen afgangne Landboler Christopher Jepsen i Vonsild. Døde uden Livsarvinger af Afkræftelse 61 Aar 4 Mdr.

5.11. 9.11. ELSBE HANSES Enke efter Hans Andreasen Degn i København. Hun efterlader en Søn i Vonsild Andreas Hansen Degn og ellers ingen andre Livsarvinger. Døde af Forkølelsesfeber 75 Aar 7 Mdr.

15.12. 21.12. JEPPE HANSEN forben Landboler i Vonsild. Han var Enkemand og efterlader ingen Livsarvinger. Døde af Alderdomssvaghed 79 Aar 6 Mdr.

17.12. 22.12. MARIA JENSES Parcellist, Aftægtsmand Jens Jensens Hustru i Hoppes. Hun efterlader 4 Børn: Jens, Peder og Søren, Datteren Ane Maria er gift med Peder Westermark i Dalby. Hun døde af meget langvarig Svaghed hen ved 74 Aar.

1821

2.2. 7.2. HANS MAGNUSSEN NIELSEN BOCK Søn af Inste Niels Hansen Bock og Johanne Kloborg i Vonsild. Et utidigt Foster 3 Dage.

13.2. 19.2. JENS JENSEN JUHL Aftægtsmand paa Vonsild Hede. Efterlader Enken Maren Olufsdatter og 4 Børn: Oluf, Mikkel, Maria og Maren samt 7 Børnebørn. Døde af Alderdomssvækkelse 73 Aar 6 Mdr.

9.3. 16.3. NIELS MADSEN, Landboler i Vonsild. Efterlader Enken Ane Sophie Buchoff og ingen Livsarvinger, men hans Moder efterlever ham i Gamborg paa Fyn. Døde af en Forkølelse, som han havde faaet i haardt Vejr paa Søen 30 Aar 6 Mdr.

12.3. 17.3. ANE MARIA NISSES Enke efter afdøde Gaardmand Nis Andersen i Vonsild. Efterlader 3 Sønner: Hans, Jens og Christian alle gifte og bosat i og ved Flensborg, samt 16 Børnebørn, hvoraf de 11 er efter hendes afdøde Søn Anders Nissen og afdøde Datter Cicilie Maria Jacobs i Vonsild. øde af langvarig Svaghed i sit 71. Aar.

3.4. 8.4. ANE LUCIE LAUES Landbolsmand Laue Jensens Hustru. Hun efterlader sin Mand men ingen Livsarvinger. Død af Forkølelsesfeber, 72 Aar 9 Mdr.

23.4. 27.4. MAREN MADSDATTER FRIIS Datter af Inste Mads Hansen Friis og Ane Cathrine Nielsdatter. Hun efterlader begge forældre, Døde af Skarlagensfeber 5 Aar 6 Mdr.

23.4. 27.4. MAREN MADSDATTER FRIIS Datter af Inste Mads Hansen Friis og Ane Cathrine Nielsdatter. Hun efterlader begge forældre, Døde af Skarlagensfeber 5 Aar 6 Mdr.

30.5. [mangler] ELISABETH CHRISTINA LANGENDORF Skomager Søren Peter Møllers Hustru. Efterlader sin Mand og 2 Børn: Peter og Andreas. Hun døde af Brystsyge og Skarlagensfeber 29 Aar 6 Mdr.

5.6. 9.6. ANDERS CHRISTIANSEN Ungkarl af Ostorp, Søn af afdøde Gaardmand Christian Petersen og Anne Cathrine sammesteds. Døde her i Vonsild af en Forkølelsessygdom 66 Aar minus 2 Mdr.

18.6. 22.6. ANDERS JÆGER uægte Søn af Kirstine Sørensdatter i Vonsild, han døde af en Pleurie som han fik efter Forkølelse og Skarlagensfeber 13 Aar 18 Uger.

19.6. 24.6. JACOB NISSEN SVART Søn af Hyreinste Nis Jacobsen Svart og Marie Kjestine. Døde af et Slag 3 Mdr.

24.6. 28.6. JESPER PETER AGGESEN, Søn af Degnen Hr. Thomas Aggesen og Ingeborg født Petersen. Døde af Skarlagensfeber 1 Aar 24 Uger.

27.6. 1.7. ANE CATHRINE NISSES Fattigfoged Nis Simonsens Hustru. Efterlader sin Mand men ingen Børn. Død af Apoplexie 73 Aar.

24.7. 29.7. DORTHEA MARIA SIMONSDATTER SVANE Datter af Inste Simon Nielsen og Cathrine Christiansdatter i Svanemose. Skarlagensfeber 3 Mdr.

17.8. 20.8. CHRISTIAN PEDER WILHELM RABEN Søn af Hr. Niels Christian Raben, Lærer ved Borgerskolen i Odense og Cathrine Marie født Dahl. Døde paa et Familiebesøg med sine Forældre her i Byen af Skarlagensfeber 3 Aar 6 Mdr.

26.10. 4.11. PEDER JENSEN DUE Søn af Væver og Landboler Jens Pedersen og Ane Poulsdatter i Vonsild. Han døde af Udtæring 24 Aar 4 Mdr.

1822

13.3. 17.3. JOHANNE MARIE GRUNDAHL Datter af Inste Christian Jensen og Maria Kjerstine paa Vonsild Hede. Døde af Skarlagensfeber 2 Aar 7 Mdr.

16.3. 20.3. ENEWOLD RASMUSSEN FROM Aftægtsmand i Vonsild. Efterlader sin Hustru Mette Cathrine Jepsdatter men ingen Livsarvinger. Han døde at Rosenfeber 44 Aar.

29.3. 3.4. Hr. Skovrider ERICH ERICHSEN i Stangmoesled, Vonsild Sogn. Efterlader sin Hustru og 4 Børn: Anker, Johanne, Elise og Elisabeth. Døde af Følgerne af et apoplectisk Nervetilfælde efter af have tjent Kongen i 52 Aar. 72 Aar.

21.4. 26.4. KJERSTINE JOHANSDATTER Datter af Hyreinste paa Vonsild Hede Johan Hansen og Karen Marie. Døde af Udtæring 1 Aar 6 Uger.

28.4. 2.5. ANE MARIE CHRISTINE NIELSDATTER BACK Datter af Niels Hansen Back og Johanne Kloborg. Var et utidigt Foster 14 Dage.

14.6. 17.6. SØREN SVENDSEN Hyreindester i Vonsild. Efterlader sin Hustru Ane Kjerstine og 2 Børn: Niels og Cathrine. Han døde af Drukkenskab ved en Teglovn 46 Aar 6 Mdr.

18.6. 23.6. JOHANNES PEDERSEN SKOV Søn af Indester Peder Iversen og Magdalena. Døde af Udtørring 1 Aar 7 Mdr.

21.6. 25.6. MARIA FABRICIUS Enke efter forben afdøde Gaardmand Albrecht Fabricius i Vonsild. Efterlader ingen Livsarvinger. Døde af et apoplectisk Tilfælde henved 80 Aar.

5.8. 10.8. GRETHA TRUELSDATTER Datter af forhen afdøde Gaardmand Truels Hansen. Hun døde af langvarig Svækkelse, ugift 58 Aar 9 Mdr.

14.8. 18.8. PEDER SIMONSEN Aftægtsmand paa Vonsild Hede. Døde som Enkemand, efterlod en Søn Simon og en Datter Bodil Maria, Tæring, 81 Aar.

17.9. 22.9. MAREN IBS Indsidderkone i Vonsild. Efterlader sin Mand Ib Christensen og en Søn af et fordums Ægteskab Hans Johannesen. Hun døde af Smerter, som Drukkenskab havde aarsaget 50 Aar 6 Mdr.

17.10. 23.10. DIENS SIMONSEN ISKOV Søn af Gaardmand Simon Lauesen og Sara Simons i Vonsild. Døde af Udtæring. Begge Forældre lever. 19 Aar 2 Mdr.

23.10. 28.10. SIMON PEDERSEN Gaardmand paa Vonsild Hede. Efterlader sig Enken Maren Dorthea og en Datter Bodil Maria gift med Jørgen Willadsen samme Steds. Han blev fundet død i en Mergelkule, hvori han sandsynlig er falden af Vaade. 54 Aar 9 Mdr.

4.11. 6.11. DØDFØDT TVILLINGSØN af Hyreinste Peder Iversen og Magdalene Skov.

8.11. 12.11. METTE OLANDER Enke efter afdøde Indester Johan Olander af Vonsild. Efterlader 2 Børn: Nicolai og Gunder Magnusses og 2 Sønner efter en forhen afdød Søn i København, begge med navn Johannes. Om der var flere Børnebørn, vides ikke. Hun var Sognets Gjordemoder og døde i fattige Omstændigheder, 85 Aar 6 Mdr.

12.11. 18.11. ANDREAS THUESEN DAMGAARD Søn af Gaardmand Thue Paulsen og Cathrine Nicolaisdatter. Døde af et Slag 3 Mdr.

1823

17.1. 23.1. Peder ANDERSEN DALL Søn af Landboelsmand Anders Nielsen og Ellen Jensdatter i Hoppes. Døde af indvortes Krampe 4 Aar 5 Mdr.

29.1. 5.2. PAUL PAULSEN Aftægtsmand i Vonsild. Efterlader Enken Karen Pedersdatter og 2 Børn af et tidligere Ægteskab, Paul og Frederikke. Døde af langvarig Alderdomssvaghed pludselig, 69 Aar.

26.2. 2.3. MARIE JENSES Indester Jens Christophersens Hustru. Hun efterlader sin Mand og en Del Børnebørn efter en Søn af et tidligere Ægteskab, Nis Simonsen i Jels samt en Datter i Christiansfeldt. Døde af Alderdomssvaghed 86 Aar 4 Mdr.

6.3. 12. 3. HANS MATTHIESEN MASKOV Søn af forpagter Berthel Matthiesen og Valene Hansdatter paa Langkjærgaard. Barnet var kommen mange Uger for tidligt og døde straks efter Fødselen.

8.3. 13.3. JOHANNE NIELSES Indeste og Skrædder Niels Hansen Bocks Hustru. Hun efterlader Manden og en Datter Ane Marie Christine. Hun døde i Barselseng 30 Aar.

1.4. 8.4. MORTEN JEPSEN HUGGER, Gaardmand i Vonsild Han efterlader sig Enken Mette Kjerstine Diensdatter og 4 Børn: Jeppe, Cathrine, Maren og Diens. Døde efter langvarig Svaghed, som han ved Drukkenskab havde aarsaget sig 37 Aar 5 Mdr.

15.4. 21.4. CHRISTIAN MOGENSEN, Enkemand og Aftægtsmand i Vonsild. Han efterlader sin Søn Gaardmand Mogens Christensen. Døde af Alder 85 Aar 9 Mdr.

24.4. 30.4. DORTHEA NISDATTER MORTENSEN Datter af Hyreindester Nis Mortensen og Maren Erichsdatter. 17 Dage.

16.7. 24.7. MAREN THOMASSES Enke efter forhen Landbolsmand i Vonsild Thomas Jørgensen. Efterlader ingen Livsarvinger. Hun døde 6. Dag efter et apoplectisk Tilfælde 71 Aar.

23.7. 27.7. BODIL NIELSES Hyreinderste Niels Pedersens Hustru. Hun efterlader sin Mand og en Søn Peter gift i Løit Sogn. Hun døde af langvarig Svaghed omtrent 60 Aar.

29.10. 4.11. LAURITZ JESSEN Enkemand og Gaardmand paa Sønderskovgaard i Vonsild. Han efterlader 4 Børn: Andreas, Maria, Karen og Ane Christine. Døde af en langvarig Svækkelse 69 Aar 3 Uger.

22.11. 27.11. DØDFØDT SØN af Hyreindester Nis Mortensen og Maren Erichsdatter.

6.12. 12.12. LAURITZ FREDERIK STYRUP Søn af Grænsetoldcontrollør Hr. Jens Wilhelm Styrup og Sophia Dorthea født Busch. Strubehoste 4 Aar 9 Mdr.

11.12. 15.12. ANE MARIA CHRISTINE NIELSDATTER BOCK Datter af Inste og Skrædder Niels Hansen Bock og Johanne Kloborg. Faderen efterlever. Hun døde af Slagflod. 9 Mdr.

1824

14.1. 18.1. CAROLINE MARIA ANDREASDATTER GELTZER Datter af Andreas Geltzer og Ane Sophie Jørgensdatter, Hyreindesterfolk i Vonsild 8 Dage.

22.1. 28. 1. INGEBORG LAUES, Aftægtskone og Enke efter forhen afgangne Gaardmand Laue Simonsen i Vonsild. Hun efterlader sin Søn Gaardmand Simon Lauesen i Vonsild og en Datter, afdøde Degn Jesper Petersens Enke Maren samt en del Børnebørn og afkom af hendes afdøde Datter i Jylland. Hun døde af Alderdoms Svaghed 91 Aar 11 Mdr.

10.3. 13.3. NIELS JENSEN JYDE, Ringkarl[?] af Stenderup. Han opholdt sig hos Gaardmand Poul Poulsen og skal have været et i alle Maader slet Menneske og han fandt da ogsaa sin Død ved af drukne sig selv efter af have sviret og bortspillet sine Penge i Haderslev.

3.3. 6.3. RASMUS CHRISTENSEN RAVN Søn af Hyreindeste Christen Bendixen og Kirstine Hansdatter i Vonsild 18 Dage.

29.3. 2.4. MAREN DORTHEA NIELSDATTER NØR-BØLLING Datter af Pigen Johanne Dorthea Pedersdatter i Vonsild. Hun døde af et Indvortes Slag, hvortil 2 agtværdige Koner som havde vaaget ved hende var Vidner. 8 Uger.

9.4. 15. 4. DØDFØDT SØN af Jens Jensen Holm og Johanne Thomasdatter, Vonsild Hede.

9.4. 17.4. SARA SIMONS Gaardmand Simon Lauesens Hustru i Vonsild Hun efterlader sig Manden og 5 Børn: Oluf, Maria, Elisabeth, Maren og Bodil Kirstine. Døde af Brystvattersot 59 Aar 8 Mdr.

23.4. 29.4. JES HANSEN TINGLEV Landboelsmand i Vonsild. Efterlader Enken Mette Maria Frost og 4 Børn: Hans, Anne Sophie, Jens og fra et tidligere Ægteskab Maria Cathrine. (Forraadnelsesfeber) 46 Aar 1 Mdr.

2.5. [mangler] PEDER ANDERSEN RAVNHOLDT Landboelsmand og Skrædder i Vonsild Han efterlader sig Hustruen Dorthea Jepsdatter og 3 Børn: Cathrine, Jeppe og Karen. Døde af Forraadnelsesfeber 50 Aar 3 Mdr.

7.5. 11.5. OLUF PEDERSEN ENGEL en Søn af Landboelsmand Peder Pedersen Engel og Giertrud Maria. Barnet døde af et indvortes Slag 8 Uger.

17.4. 21.4. METTE KIRSTINE RASMUSDATTER Datter af Gaardmand Rasmus Iversen og Cathrine Thomasdatter i Payholm. Hun blev levende brændt inde, idet hendes Forældres Gaard afbrændte 5 Aar 6 Mdr.

17.5. 21.5. THOMAS JACOBSEN Aftægtsmand i Payholm. Efterlader Enken Mette Kirstine Thomasses og 5 Børn: Cathrine, Johanne, Mads, Jacob og Frederik. Døde af Skade han havde faaet ved Gaardens Brand, da han blev halv stegt 58 Aar 6 Mdr.

1.6. 7.6. CATHRINE RASMUSDATTER Datter af Gaardmand Rasmus Iversen og Cathrine Thomasdatter i Payholm. Hun blev saa forbrændt i ovennævnte Brand, af hun endelig døde deraf 8 Aar 10 Mdr.

2.6. 6.6. MORTEN NIELSEN MØLLER Aftægtsmand og Enkemand i Hyldehuset i Vonsild. Han døde af en Forkølelsesfeber. Efterlader Datteren Mette Maria gift med Hans Madsen Lauritzen Bødker i Vonsild omtrent 72 Aar

3.6. 9.6. ANE MARIA HANSES Enke og Aftægtskone efter Gaardmand Hans Christian i Vonsild. Døde af langvarig Svaghed, efterlod en Datter Maren gift med Aftægtsmand Peder Nissen i Dalby, 72 Aar.

9.6. [mangler] JACOB PEDERSEN SVART Landboelsmand i Vonsild og Enkemand. Efterlader 5 Børn: Nis, Peder, Anders, Niels og Lene. Vattersot, 59 Aar 1 Mdr.

19.8. 22.8. KAREN PEDERSDATTER STRAARUP Datter af Hyreinste Peder Andersen og Ane Kirstine Jørgensdatter, Vonsild. Strubehoste 2 Aar 4 Mdr.

21.8. 26. 8. MAREN JEPPES Aftægtskone i Vonsild. Enke efter forh. Gaardmand og Sandemand Jeppe Mortensen. Efterlader Sønnen Christian og Datteren Ane Maria, og en del Børnebørn efter den afdøde Søn Morten Jepsen, 60 Aar 11 Mdr. og døde af langvarig Svækkelse aarsaget af Brændeviinsdrik.

2.10. 6.10. CHRISTIAN PEDERSEN STRAARUP Søn af Hyreinste Peder Andersen og Ane Kirstine Jørgensdatter. Døde af Trøske 17 Dage.

5.10. 10.10. DØDFØDT SØN af Christian Jacobsen Grundahl og Ane Iversdatter, Svanemose.

6.10. 10.10. ANE CHRISTIANS Christian Jacobsen Grundahls Hustru paa Svanemose. Hun efterlader sin Mand og ingen Livsarvinger. Døde i Barselseng 24 Aar.

26.12. 30.12. MAREN IVERS Enke efter afdøde fattige Mand Iver Jepsen. Hun efterlader en Datter Mette Marie gift med Christian Jørgensen Indester og Hjuler i Vonsild. Døde af langvarig Svaghed omtrent 77 Aar.

1825

4.1. 9.1. JENS LORENTZ CHRISTIANSEN Enkemand og Aftægtsmand fra Fovslet Mark. Han efterlader 3 Børn: Christian, Mette Maria og Charlotte. Han døde af Udtæring hos Svigersønnen Jens Jensen, Vonsild Hede 67 Aar 17 Dage.

31.1. 5.2. IB CHRISTENSEN Enkemand og Hyreinste i Vonsild. Han efterlader sig en Søn langt nede i Jylland uden af vide, hvor han er eller om han lever. Han døde saa fattig, af han intet havde af begraves for. Årsagen til hans død var en Forkølelsesfeber, omtrent 75 Aar.

5.3. 9.3. DØDFØDT SØN af Mathias Nicolaysen Olander og Mette Kirstine Jens Datter, Hyreinstefolk i Vonsild.

5.3. 9.3. JENS CHRISTIANSEN TINGLEV, en fattig Hyreinste i Vonsild. Han efterlader Enken Maren Jesdatter og 5 Børn: Niels, Christian, Maria, Karen og Sille Maria. Død af Forkølelsesfeber 69 Aar.

18.3. 23.3. CATHRINE MARIA RASMUSSES Enke efter Inste Rasmus Madsen i Vonsild. Hun efterlader en Søn Troels. Døde af langvarig svækkelse, 71 Aar.

26.3. [mangler] DØDFØDT DATTER af Hyreinstefolk Søren Pedersen Loumand og Agnete Sørens i Vonsild.

26.3. [mangler] PETER JENSEN HOLM Forpagter paa Prøvegaarden i Vonsild-Hoppes. Han efterlader sin Hustru Helena Jacobsdatter og 3 Børn: Jens, Ane Marie og Maria. Døde efter 2½ Aars Sygdom af, som det formodes, en Gevæxt i Indvoldene, 42 Aar 2 Mdr.

25.5. 30.5. CHRISTIAN HANSEN Aftægtsmand i Kockholm, Vonsild Sogn. Han efterlader sin Hustru Karen Hansdatter og 5 Døtre: Kirsten, Johanne, Maria, Maren og Helena. Døde efter flere Aars Svaghed for det meste 3/4 Aars Sengeleje 76 Aar 1 Mdr.

13.6. 17.6. DØDFØDT DATTER af Jens Christophersen og Mette Jacobsdatter, Vonsild.

2.7. 7.7. PEDER GERTSEN Hyreinste i Vonsild. Han efterlader Hustruen Sidsel Svendsdatter og 6 Børn: Mette Maria, Maren, Birthe Kirstine, Gert, Jens og Iver. Død af langvarig Svækkelse og til sidst faa Dages Sygeleje 65 Aar 6 Mdr.

8.8. 9.8. MARIA MIKKELSDATTER af Viuf i Jylland. Hun blev funden blodig og saaret druknet i Sandgraven paa Kongevejen henimod Heden til. Ved Obduktionsforretningen er fundet, af de mange voldsomme Slag, hun havde faaet ej havde været dødelige, men at Morderen havde slæbt hende i Vandet, at hendes Dødsmaade kunde skjules. Der var ogsaa 6 Huller i hendes ene Laar nær ved knæet, som af en Pig, hvormed hun sandsynligt havde været trykket ned i Vandet. Hun var omtrent 22 Aar gammel.

25.10. 30.10. PEDER HANSEN TINGLEV Ungkarl, en Søn af den afdøde Landbolsmand Hans Christian Tinglev og Karen Nisdatter. Han efterlader sin Moder og 4 brødre: Nis, Hans, Jes og Jacob. (Brokskade) 44 Aar 9 Mdr.

25.10. 31.10. FREDERIK THOMSEN KIÆR Søn af afdøde Gaardmand i Payholm Thomas Jacobsen og Mette Kirstine Nielsdatter. Han efterlader Moderen og 4 Søskende: Mads, Jacob, Cathrine og Johanne. (Forraadnelsesfeber) 20 Aar 1 Mdr.

30.10. 4.11. HANS NIELSEN Aftægtsmand i Vonsild, efterlader Enken Woldborg af Eltang og en Datter af tidligere Ægteskab Magdalene. Han døde af Blodstyrtning i sit 76. Aar.

12.11. 17.11. RASMUS IVERSEN Gaardmand i Payholm. Han efterlader sin Hustru Cathrine Thomasdatter og 2 Børn: Iver og Johanne Maria, Han døde af Forraadnelsesfeber, 29 Aar.

28.11. 4.12. METTE POULSDATTER Datter af Boelsmand Poul Jepsen og Karen Christensdatter i Bække i Jylland. Hun tjente hos Sognefoged Kay Hansen i Vonsild og døde af Forraadnelsesfeber, 23 Aar 10 Mdr.

24.12. 31.12. JOHANNE MARIA RASMUSDATTER LINDBERG Datter af afdøde Gaardmand Rasmus Iversen og Cathrine Thomasdatter i Payholm. (Forraadnelsesfeber) 2 Aar 4 Mdr. minus 5 Dage.

1826

13.1. 17.1. METTE KIRSTINE THOMASSES Enke efter afdøde Thomas Jacobsen i Vonsild, efterlader 4 Børn: Cathrine, Johanne, Mads og Jacob. Hun døde efter langvarig Svækkelse hos sin Datter Enken Cathrine Rasmusses i Payholm, hvor hun havde hendes Ophold.

25.1. 2.2. MAREN HANSES Enke efter forhen afdøde Gaardmand Hans Christensen i Sjølund. Hun døde i Vonsild i Gaarden hos sin afdøde Datters Børn, men havde Aftægtsret hos sin Søn Christen Hansen i Sjølund. Hun efterlader kun denne Søn og de anførte Børnebørn her. 77 Aar 1 Mdr.

27.2. 4.3. METTE MARIA JENSDATTER GRUNDAHL Datter af Superficiærbonde Jens Jensen og Cicilie Jensdatter paa Vonsild Hede. 6 Dage.

18.3. 25.3. SOPHIA TINGLEF Aftægtskone og Enke efter afdøde Gaardmand i Vonsild Hans Hansen Tinglef. Hun efterlader 2 Sønner: Søren Tinglef i Vonsild og Jeppe Tinglef boende i Agtrup Skov, desuden en Del Børnebørn, deriblandt 4 efter en Søn Jes og 1 efter en Datter Maren, som ere døde. Døde af Alderdoms Svaghed 83 Aar 6 Mdr.

2.4. [mangler] RASMUS CHRISTENSEN RAVN Søn af Hyreinste Christen Bendixen og Kirstine Hansdatter 12 Dage.

23.3. 30.3. ANE KIRSTINE JENSES Hyreinste Jens Hansens Hustru i Vonsild. Hun efterlader sin Mand men ingen Børn. Døde af langvarig Svækkelse efter 1 Dags sygdom 62 Aar.

3.4. 9.4. THOMAS ANDERSEN HØST Landboelsmand i Vonsild. Efterlader Enken Karen Hansdatter og 2 Børn: Dorthea Margretha og Andreas. Han blev knuset af et Træ i Skoven og døde efter 2 Dages Lidelser, 60 Aar.

27.4. 4.5. KAREN PEDERSDATTER SKOV Datter af Hyreinste i Vonsild Peder Iversen og Magdalene Pedersdatter. Døde af Kighoste knap 8 Mdr.

6.5. 12.5. CARL LEOPOLD STÜRUP Søn af Grændsetoldcontrollør Jens Wilhelm Stürup og Sophie Dorthea Busch. Kighoste og Slimfeber 3 Aar 3 Mdr.

1.6. 4.6. KAREN CHRISTIANSDATTER JUHL Datter af Hyreinste Chr. Jørgensen og Mette Marie Iversdatter, Kighoste 4 Uger.

11.7. 14.7. PAUL MADSEN Kaadner paa Wonsild Hede, efterlader sin Enke Christine Matthiasdatter og 3 Sønner: Mads, Matthias og Nicolai. Han døde af langvarig Svaghed omtrent 62 Aar.

16.8. 20.8. PEDER JØRGENSEN PAASKE Landboelsmand i Vonsild efterlader sin Enke Karen Truelsdatter og 5 Børn: Jørgen, Wilhelm, Hans, Mette Sophie og Christian Theodor samt et Barn, som endnu ligger under sin Mors Hjerte. Døde af langvarig Brystsot 38 Aar 6 Mdr.

7.11. 12.11. JOHANNE MARIE THUESDATTER DAMGAARD Datter af Gaardmand Thue Paulsen og Cathrine Nicolaisdatter. Døde af Indvortes Slag 29 Dage.

22.12. 28.12. THOMAS JENSEN som boede til Huse hos Jeppe Olesen her i Vonsild. Han efterlader sin Hustru Maren Hansdatter og 4 Børn: Jens, Hans, Ane Marie og Terben. Døde af Alderssvaghed 69 Aar 9 Mdr.

1827

28.2. 6.3. ANDREAS HANSEN DEGN Væver og Landboelsmand i Vonsild. Efterlader Hustruen Mette Marie Madsdatter og 2 Børn: Kirsten og Elsbe. Hun døde af Svækkelse årsager ved Drikfældighed omtrent 45 Aar.

18.5. 25.5. HELENA CHRISTIANSDATTER KOCK Datter af Christian Hansen og Karen Hansdatter paa Kockholm paa Wonsild Hede. Hun døde af Tæresyge, efterladende sin Moder og 4 Søskende 16 Aar 7 Mdr.

11.6. 15.6. LORENTZ PEDERSEN Landboelsmand i Wonsild. Efterlader sin Hustru Elisabeth Christiansdatter og en Datter Johanne. Døde af en Forkølelsesfeber 61 Aar 8 Mdr.

8.8. 12.8. METTE BERTHELS Almisselem i Wonsild. Hun efterlader sin Mand Berthel Pedersen, Rasmus i Irrehuset i Schlesvig og en Datter Mette Cathrine Ravnsgaard i Colding. Døde af langvarig Svækkelse henved 68 Aar.

14.8. 17.8. JENS CHRISTOPHERSEN fattig Indstemand hos Niels Jensen i Wonsild. Efterlader sin Hustru Mette Jacobsdatter men ingen Livsarvinger. Døde af Forstoppelse 80 Aar.

8.10. 14.10. ANE HANSES Aftægtskone og Enke efter Landboler i Vonsild Hans Rasmussen. Hun efterlader 2 Sønner: Jens og Jes. (Vattersot) 81 Aar 5 Mdr.

22.10. 27.10. CATHRINE ENGEL Johannes Engels Hustru i Vonsild Fattighus. Hun efterlod sig sin Mand og 7 Børn: Marie, Frederik, Gotlob, Mine, Cathrine, Peder og Bodil Kirstine. Døde af Brystsyge 59 Aar 3 Dage.

20.11. 26.11. POUL POULSEN LINDEGAARD Gaardmand i Vonsild. Han efterlader sin Hustru Kirstine Beck og 2 Døtre: Karen Marie og Inger Cathrine. Døde af Vattersot aarsaget ved Drukkenskab 39 Aar 3 Mdr.

1828

10.1. 14.1. ANE MARIE CATHRINE LANGENDORFF Skomager Johannes Langendorfs Hustru. Hun efterlader sin Mand og 3 Børn: Hans Jørgen, Andreas og Marie Magdalene og 2 Børnebørn efter en afdød Datter: Peter og Andreas Møller. Døde af langvarig Svaghed noget over 70 Aar.

15.1. 21.1. ANE MARIA NISSEN Gaardmand Peter Nissens Hustru af Favervraa i Thyrstrup Sogn. Hun efterlader sin Mand og 2 Børn: Ane Margrethe gift med Gaardmand Jens Wyff i Vonsild og Johann Christian, som er hjemme. Hun døde paa Besøg hos sin Datter, som hun vilde assistere ved Barselfærd, efter 7 Dages sygdom af Forkølelse og Alder, 71 Aar 5 Mdr.

25.1. 30.1. DØDFØDT DATTER af Hans Christiansen Wyff og Maren Andersdatter.

14.2. 17.2. MATTHIES WILHELM HENRICHSEN Tjenestekarl paa Sønderskovgaard i Vonsild. Han efterlader sin Kone Johanne Cathrine Jensdatter Skovgaard i Fattighuset i Lilballe, Eltang Sogn samt 4 Børn: Anders, Jens Mikkel, Else Marie og Maren. Døde af Brystsyge 46 Aar 10 Mdr.

14.2. 20.2. POUL POULSEN SCHACK Enkemand og Aftægtsmand hos sin Svigersøn Peder Lassen i Vonsild. Efterlader sin Datter Ane Elisabeth gift med Peder Lassen. Døde af apoplectisk Tilfælde 68 Aar 6 Mdr.

15.2. 21.2. MAREN NISSES Enke efter afdøde Landboelsmand Nis Clausen, Aftægtskone hos sin Søn Peder Nissen i Vonsild. Hun efterlader 5 Børn: Peder, Claus, Johanne Marie, Valene og Marie Cathrine. Hun døde af Vattersot 60 Aar 7 Uger.

23.2. 29.2. ANE CATHRINE INGEBORG AGGESEN Datter af Hr. Thomas Aggesen Degn og Skolelærer i Wonsild og Ingeborg Küster. Tæresyge 9 Mdr.

9.3.16.3. MAREN SØRENSDATTER LOUMAND en Tvillingdatter af Hyreinste Søren Petersen Loumand og Agnete Sørens. Langvarig Svaghed 1 Aar 7 Mdr.

12.4. 17.4. CATHRINE MARIA Aftægtskone og Enke efter afdøde Kromand Lorentz Hansen i Wonsild. Efterlader sig 4 Børn: Johann, Hans, Aniken og Mette Cathrine. Døde af langvarig Svaghed 72 Aar minus 3 Uger.

23.4. 30.4. ELISABETH SOPHIA SAXILD afskediget og pensioneret Degn Ole Saxilds Hustru. Efterlader sin Mand og en Søn og 2 Døtre. Havde levet i Ægteskab med sin Mand 56 Aar. Døde af Alderdomssvaghed 78 Aar 5 Mdr.

2.5. 8.5. LAURITZ PAULSEN Gaardmand i Vonsild. Han efterlader sin Hustru Kirsten Pedersdatter og 2 Døtre: Karen gift med Hans Jensen Schmidt Gaardmand i Frørup og Karen. Sin død fandt han i Skodborg Aa imellem Ejstrup og Vranderup i Jylland, idet han ville køre over den, men Vandet var for højt 71 Aar 9 Mdr.

4.5. 9.5. JOHANNES PEDERSEN SKOV Søn af Hyreinste Peder Iversen og Magdalene Pedersdatter. Døde af Svaghed 19 Dage.

30.5. 3.6. MAGDALENE PEDERSDATTER Hyreinste Peder Iversens Hustru. Hun efterlader sin Mand og 4 umyndige Børn: Iver, Peder, Marie og Kirstine. Sin Alder bragte hun til henved 50 Aar. Døde i Barselseng efter 8 Ugers Svaghed.

24.6. 29.6. CATHRINE MARIE HANSDATTER Datter af Hans Nicolaisen og Sidsel. Hun blev i sin favreste Ungdom vissen i Nederkroppen og paa Armene og maatte bæres af Sengen paa Stolen og fra Stolen i Sengen i henved 40 Aar. Efter langvarig Svækkelse og haarde Smerter i de sidste 7 uger døde hun i en Alder af 57 Aar 4 Mdr.

26.7. 31.7. JOHANNE SOPHIE FRICKE Datter af Hyreinste Henrich Fricke og Kirstine Pedersdatter paa Vonsild Hede. Døde af Mæslinger 11 Aar 14 Uger.

18.8. 22.8. JOHANNE MARIE DINKLER Datter af Johann Dinkler og Mette Cathrine Bergsdatter. Begge forældre ere døde. Døde af et apoplectisk Tilfælde 60 Aar 2 Mdr.

22.11. 29.11. SIMON LAUESEN Gaardmand og Enkemand i Vonsild. Han efterlader sig 5 Børn: Oluf, Maria, Elisabeth, Maren og Bodil Kirstine. Han døde af Brystsvaghed 67 Aar 4 Uger.

1829

4.1. 11.1. NIS SIMONSEN Enkemand og Bettelfoged i Vonsild. Efterlod sig ingen Børn og døde uforvarendes i en Alder af henved 80 Aar.

20.1. 25.1. JØRGEN JØRGENSEN HUNDEVADT Søn af Gaardmand Jørgen Willadsen og Bodil Marie Simonsdatter paa Vonsild Hede. Døde af Mæslinger 1 Aar 11 Mdr.

22.1. 1.2. ANE CATHRINE MIKKELS Enke efter afdøde Mikkel Thomsen i Vonsild. Hun efterlader en Søn og 2 Døtre, (langvarig Svækkelse) 81 Aar.

25.1. 29.1. CHRISTIANE SØRENSDATTER LOUMAND Datter af Hyreinste Søren Petersen Loumand og Agnete Sørens. Død af Mæslinger 2 Aar 5 Mdr.

25.1. 29.1. ANE MARIE SØRENSDATTER Datter af Husmand Søren Jensen af Salten i Them Sogn i Jylland. Tjente i Payholm, Brystsyge, 21 Aar 4 Mdr.

30.1. 3.2. CLAUS ANDERSEN Tjenestekarl i Vonsild. Søn af Smeden Anders Clausen af Moukjær i Jylland. Han døde efter at have drukket spansk Peber og Brændevin sammen som Raad imod Koldfeber 40 Aar 7 Mdr.

5.3. 12.3. ANE LUCIE AUGUSTS Enke efter den afdøde Inste Johann August i Vonsild. Efterlader en Datter Else Marie. Alderdomssvaghed, 79 Aar.

26.3. 29.3. DØDFØDT DATTER af Hans Christiansen Wyff og Maren Andersdatter Gaardfolk.

3.6. 8.6. MAREN JØRGENS afdøde Superficær-Indstemand Jørgen Eskildsens Enke paa Vonsild Hede. Efterlader 3 Børn: An Kirstine, Ane Cathrine og Niels. Døde af Koldfeber henved 80 Aar.

28.7. 2.8. JOHANNES LANGENDORF Enkemand og Aftægtsmand i Vonsild. Efterlader 3 Børn: Hans Jørgen, Andreas og Marie, en afdød Datters 2 Sønner Søren Peter og Andreas. Døde af Alderdomssvaghed over 80 Aar.

9.9. 13.9. DØDFØDT SØN af Rasmus Clausen og Johanne Marie Christiansdatter, Kockholm. 20.9. 25.9. JACOB JENSEN Søn af den allerede afdøde Jens Andreasen Væver og Ane Sophie Bischoff i Vonsild. Død af Tæresyge 24 Aar 7 Mdr.

2.10. [mangler] MARIE ANDREASEN Enke efter afgangne Andreas Pedersen i Vonsild og Almisselem. Hun efterlader 3 Børn: Peter, Jacob og Ane Marie. Døde af en Forkølelsesfeber 87 Aar.

4.12. 11.12. HANS CHRISTENSEN RAVN, Ungkarl og Seminarist, en Søn af afdøde Gaardmand Christian Hansen og Mette Cathrine Pedersdatter i Vonsild. Døde af at en Ildgnist brændte hans Haand og afficerede en Nerve, som aarsagede ham et Nerveslag 21 Aar 8 Mdr.

14.12. 19.12. ANE JENSES Landboelsmand og Væver Jens Pedersens Hustru i Vonsild. Efterlader sin Mand og 4 Børn: Poul, Mette Cathrine, Stephanus, og Jeppe. Døde af en heftig Forkølelse, som hun fik ved den foran staaende Ynglings Begravelse 58 Aar 8 Mdr.

14.12. 20.12. NIELS ERLANDSEN Almisselem i Vonsild. Efterlader sin Hustru Mette Sophie Hansdatter og 5 Børn: Peder, Andreas, Marie Kirstine, Johanne Marie og Hans. Død af Alderdomssvaghed og efter 5 Aars Sygeleje 86 Aar.

1830

22.1. 29.1. ANKER CHRISTIANSEN Søn af Christian Jensen og Maren Poulsdatter paa Fænøe. Han havde været Skipper, men var i mange Aar blind og opholdt sig de sidste 22 Aar hos Gaardmand Thue Poulsen i Vonsild hvor han ogsaa døde. Langvarig Svækkelse 70 Aar minus 19 Dage.

27.2. 3.3. WILLADS JENSEN COLBJØRNSEN Søn af Parcellist paa Vonsild Hede Jens Christensen og Helena Willadsdatter. Langvarig Svækkelse 8 Mdr.

4.3. 10.3. JOHANNE MARIE THUESDATTER DAMGAARD Datter af Gaardmand Thue Poulsen og Cathrine Nicolaisdatter i Vonsild, Brystsyge 7 Mdr.

5.3. 10.3. CHRISTINA MARIE NISSES Inste Nis Hjorths Hustru i Vonsild. Hun efterlader sin Mand og 5 Børn: Hans, Marie Kierstine, Karen, Jacob og Inger Marie. Døde af Vattersot 47 Aar 1 Mdr.

18.3. 24.3. ANE KIRSTINE MARIE LAUESDATTER HOLM Datter af Landboelsmand Laue Jensen og Mette Laues, døde af Brystsyge 1 Aar 3 Mdr.

19.3. 24.3. MAREN CHRISTENSDATTER GULDAGGER Datter af Inste Christen Matthiesen og Marie Langendorf i Vonsild. Indvendig Slag 4 Mdr.

27.3. 2.4. NIELS LAURITZ AGGESEN Søn af Sognedegn og Skolelærer Hr. Thomas Aggesen og Ingeborg Marie Küster. Brystsvaghed 1 Aar 6 Mdr.

31.3. 4.4. NIS HANSEN HJORTH Inste og Enkemand i Vonsild. Efterlader 4 Børn: Hans, Marie Kirstine, Karen og Jacob. Han døde, svækket af Drukkenskab af en Brystfeber [alder mangler].

10.4. 16.4. CATHRINE MORTENSDATTER HUGGER Datter af Gaardmand Morten Jepsen og Mette Kirstine Dinesdatter. Død af Betændelsesfeber i Hals og Hoved 15 Aar 7 Mdr.

12.5. 20.5. WILHELM PETERSEN Søn af Farver Christlieb Jonathan Petersen og Caroline født Aarøe. Han var i Opdragelse hos Pastor Salling i Vonsild. Døde af Næseblod. Faderen efterlever. 15 Aar minus 10 Dage.

17.6. 23.6. DØDFØDT SØN af Hans Christiansen Wyff og Maren Andersdatter, Gaardfolk.

5.7. 9.7. MATTHIES HANSEN GULDAGER Søn af Hans Matthiesen, som for længe siden er afgaaet ved Døden i Ostorp og Marie Magdalene, nu gift med Inste Christen Matthiesen i Vonsild. Moderen og en Broder ved Navn Johannes efterlever. Døde af Strubehoste 6 Aar minus 23 Dage.

12.7. 16.7. SØREN JENSEN Fattigfoged i Vonsild. Efterlader sin Hustru Ane Cathrine og en Søn Jens. Døde af langvarig Svækkelse 74 Aar.

27.7. 1.8. KJERSTEN PETERS Aftægtsmand Peder Sørensens Hustru i Vonsild. Efterlader sin Mand og en Datter Elsbe. Døde af Vattersot 61 Aar 10 Mdr.

5.9. 9.9. HANS MAGNUSSEN Hyreinste i Vonsild. Efterlader Enken Gunder Magnusses og 7 Børn: Magnus og Niels af et tidligere Ægteskab, Hartvig, Johann, Mette Marie, Ane Kjerstine og Frederich af sidste Ægteskab. Hartvig født i andet Ægteskab, de sidste i tredje. 69 Aar 4 Mdr.

30.9. 6.10. PEDER PEDERSEN NØRSKOV Hyreinste i Vonsild. Efterlader sin Hustru Maren Clausdatter og 2 Børn: Johanne og Sophie. Han døde af Bryst og Tæresyge 35 Aar 5 Mdr.

28.10. [mangler] MARIA ANDERSDATTER LINDSKOV Datter af Gaardmand Anders Nissen og Karen Terkildsdatter i Vonsild. Moderen efterlever. Tæresyge, 22 Aar 11 Mdr.

21.11. 28.11. CHRISTIAN MATTHIESEN Søn af Skomager Henrich Matthiesen og Ane Maria Clausdatter i Vonsild. Døde af tæresyge 18 Aar 8 Mdr.

31.12. 4.1. KIRSTEN SØRENSDATTER Datter af afdøde Søren Poulsen Tækker og Karen Madsdatter i Vonsild. Hun efterlader en Datter Karen. Døde af Vattersot 48 Aar 2 Mdr.

1831

6.1. 12.1. JENS LAUESEN Enkemand og Aftægtsmand paa Vonsild Hede. Han efterlader 2 Børn: Laue og Ellen Marie. Døde af Alderdomssvaghed, 89 Aar 2 Mdr.

11.1. 16.1. JENS SØRENSEN Ungkarl, Søn af Søren Christensen og Kirsten Jensdatter af Erichsnaur ved Horsens. Død af Forkølelsessygdom godt 65 Aar 6 Mdr.

24.1. 31.1. JENS NISSEN TINGLEV Søn af Landboelsmand Nis Hansen Tinglev og Elisabeth Lauritzdatter. Døde af Tæresyge 22 Aar 2 Mdr.

27.1. 2.2. HANS PETER RASMUSSEN HOLM Søn af Parcelbesidder Rasmus Hansen og Johanne Christiansdatter af Kockholm. Strubehoste, 5 Aar 5 Mdr.

20.3. 27.3. KIRSTEN MARIE CHRISTIANSDATTER JUHL Datter af Christian Jørgensen Hjuler og Mette Marie Iversdatter. Tæresyge 16 Aar 3 Mdr.

21.3. 27.3. KIRSTEN JOHANSDATTER OLANDER Datter af Hyreinste Johann Olander og Mette Marie Hansdatter, Døde af Tæresyge 8 Mdr.

31.3. 6.4. NIELS NIELSEN BAUNSBECK Ungkarl af Ulfsborg Sogn i Jylland. Han kom tilvandrende og gik ind til Jens Jensen Stenderup i Vonsild Hede, hvor han straks blev syg og døde af en svær Forkølelsessygdom 51 Aar.

20.4. 27.4. METTE LAUES Kaadner Laue Jensens Hustru i Vonsild. Hun efterlader sin Mand og en Søn Jens. Døde af Tæresyge 44 Aar.

22.3. 27.3. NIS HANSEN TINGLEV Aftægtsmand i Vonsild. Han efterlader sin Hustru Elsbe Larsdatter og 3 Børn: Hans, Christian og Karen. Han døde af Vattersot 53 Aar 27 Dage.

3.6. 7.6. MARIE KJERSTINE PEDERSDATTER STRAARUP Datter af Hyreinste Peder Andersen og Ane Kjerstine Jørgens, Vonsild. Tæresyge, 11 Aar 5 Mdr.

15.6. 19.6. DØDFØDT SØN af Kirkesanger og Skolelærer Th. Aggesen og Hustru Ingeborg i Vonsild.

2.8. 7.8. CHRISTEN OLESEN Ungkarl og Tjenestekarl i Wonsild, Søn af Ole Christensen Gade, Snedker i Gade By, Humlum Sogn i Jylland. Han havde tjent et par Aar i Vonsild Kro. Døde af Tæresyge, omtrent 28 Aar.

23.8. 28.8. ELISABETH NIELSES Landboelsmand Niels Sørensen Bocks Hustru i Vonsild. Hun efterlader sin Mand og sin Moder Kirstine Geil. Hun døde af et Slagtilfælde, hun paadrog sig i sit Svangerskabs sidste Maaned ved at sanke Aks. Barnet fandt sin Død og Grav i sin Moders Liv, 30 Aar

16.9. 23.9. ANE CATHRINE MOGENSES Forrige Gaardmand Mogens Dalls Ægtehustru og Aftægtskone i Vonsild. Efterlader sin Mand og 3 Børn: Christian, Cathrine og Christine. Døde efter 14 Aars Sygdom og Vattersot, 53 Aar 4 Mdr.

6.10. 11.10. PEDER SØRENSEN Enkemand og Aftægtsmand i Vonsild. Han efterlader 3 Børn: Søren, Kirstine Marie og Elsbe. Alderdomssvaghed, 76 Aar.

1832

28.2. 4.3. CHRISTIAN JENSEN COLBJØRNSEN Søn af Landboler Jens Christensen Colbjørnsen og Lena Willadsdatter paa Vonsild Hede. Koldfeber 9 Mdr.

7.3. 14.3. KAREN JOHANNESEN Gaardmand Johannes Jespersen Küsters Hustru i Vonsild. Hun efterlader sin Mand og 5 Børn: Jesper, Mads, Rasmus, Marie og Laue Peter. Hun døde af Tæresyge 38 Aar 5 Mdr.

20.3. 25.3. JENS LAUESEN HOLM Søn af Landboler Laue Jensen og Mette Laues, der er afdød. Døde af flere Aars Svækkelse 8 Aar 11 Mdr.

24.3. 1.4. ANE CATHRINE MADSES Hyreinste Mads Hansen Frieses Hustru. Hun efterlader sin Mand og 2 Sønner Niels og Hans. Vattersot 52 Aar 8 Mdr.

1.5. 8.5. DINES PETERSEN Aftægtsmand i Vonsild. Han efterlader sin Hustru Cathrine Lauesdatter og 4 Børn: Christian, Peder, Mette Kierstine og Bodil Cathrine. Langvarig Svækkelse, Forkølelse, 70 Aar 6 Mdr.

12.5. 19.5. HANS OLUFSEN, Landboelsmand og Snedker. Efterlader Hustruen Marie Margrethe Hansdatter og en Datter af et tidligere Ægteskab, Enken Karen Thomasses i Vonsild. Døde efter haarde og længe vedvarende Lidelser af Urinens Standsning 93 Aar 2 Mdr.

26.5. 30.5. CATHRINE DINESES Enke efter kort forhen afdøde Aftægtsmand Dines Petersen i Vonsild. Hun efterlader sig de samme Børn, som ovenfor er anførte ved Faderen. Døde af Alderdoms Svaghed, som det dræbende Foraarsvejr gjorde dødelig, 70 Aar 3 Mdr.

31.5. 3.6. MATTHIES PETER JENSEN GRUNDAHL Søn af Inste Jens Jensen Stenderup og Sidsel Jensdatter paa Vonsild Hede. Død af Kighoste 9 Uger.

7.6. [mangler] Mette Cathrine Nisses Aftægtsmand Nis Christiansen Fænøes Hustru i Vonsild. Hun efterlader sin Mand og en Søn af et tidligere Ægteskab, Peter. Døde af Alderdomssvaghed fuldendet ved det haarde foraarsdræbende Indflydelse, [alder mangler].

12.7. 16.7. MATTHIAS HANSEN en blind Enkemand og Almisselem fra Taps Sogn. Han efterlader sig en Søn Christen og en Sønnesøn af en afdød Søn ved Navn Johannes og en Datter Mette Cathrine. 76 Aar.

5.9. 10.9. DØDFØDT SØN af Gaardmand og Dannebrogsmand i Vonsild Mads Thomsen og Karen Lauritzdatter.

21.9. 27.9. JENS JENSEN HOLM Aftægtsmand i Hoppes. Efterlader sin Hustru Ane Marie Andersdatter og 2 Børn: ved hende: Anders og Peter. Desuden af et tidligere Ægteskab 3 Børn: Søren, Jens og Ane Marie samt af en afdød Søn Peder Jensen 3 Børn. Døde af hæmorhidiske Lidelser ved Blodets endelige Udbrud, rigelig 72 Aar.

27.9. 1.10. DORTHEA CHRISTIANSDATTER JUHL Datter af Hyreinste Christian Jørgensen Juhl og Mette Marie Iversdatter af Vonsild. Hun døde udtæret at Fod, hun havde haft i 7/4 Aar, 10 Aar 22 Dage.

20.12. 6.1. MARIE GRØN Enke efter ved Døden afgangne Grøn paa Agtrup Mark. Hun døde i Vonsild Fattighus uden Livsarvinger af Alderdomssvaghed. [ingen alder].

1833

21.1. 28.1. MARIE CATHRINE HANSDATTER SANDAGER Datter af afdøde Kaadner og Bødker Hans Madsen Lauritzen og Mette Marie Mortensdatter, Vonsild. Døde af Strubehoste 11 Aar.

18.3. 27.3. SEVERIN CHRISTIAN SALLING Sognepræst for Vonsild og Dalby Menigheder, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Han efterlader sin Hustru Christiane Caroline Marie født Hammerich og 8 Børn: Christian, Ludvig, Christine, Agnes, Magdalene, Augusta, Carl og Wilhelm. Døde efter 2 Aars stærk indvortes Tæresyge 55 Aar 7 Uger.

27.3. 3.4. CHRISTIANE JACOBS Aftægtsmand Jacob Christiansens Hustru i Svanemose. Hun efterlader sin Mand og 6 Børn: Laues, Christian og Johannes, Mette Kjerstine, Ane Marie og Inger. Han døde af langvarig Brystsvaghed 62 Aar 6 Mdr.

7.5. 12.5. THOMAS NIELSEN LYSHOLDT Søn af Forpagterfolk i Konghuset Niels Jensen Lysholdt og Ellen Hansdatter. Død af Brystsyge 1 Aar 3 Mdr.

17.5. 22.5. JENS CHRISTENSEN COLBJØRNSEN Landboelsmand paa Vonsild Hede. Han efterlader Hustruen Ane Magdalene Willadsdatter og 2 Børn: Claus og Johanne Cathrine. Døde af Brystsyge 36 Aar 2 Mdr.

8.6. 15.6. BERTHEL NISSEN LIND Søn af afdøde Gaardmand Nis Olufsen Lind og Karen Berthelsdatter i Vonsild. Han efterlader sin Moder og 2 Søskende Nis og Inger Marie. Døde af Tæresyge 22 Aar 1 Mdr.

1.9. 6.9. NIS CHRISTIANSEN FÆNØE Aftægtsmand her i Byen. Han efterlader ingen Livsarvinger men en Stedsøn Gaardmand Peter Christiansen Ravn her i Sognet. Han døde af Alderdomssvaghed 75 Aar 6 Mdr.

19.9. 22.9. ANE ELISABETH NIELSDATTER BOCK Datter af Landboelsmand Niels Sørensen Bock og Mette Cathrine Frederichsdatter Svart af Vonsild Hede. Døde af et Slag 3 Uger.

4.10. 10.10. SIMON JEPSEN JØRGENSEN HUNDEVADT Søn af Gaardmand Jørgen Willadsen og Bodil Marie Simonsdatter paa Vonsild Hede. Tæresyge, 1 Aar 6 Uger.

25.11. 1.12. LAURIDS HANSEN en Søn af Ane Marie Knudsdatter, til Barnefader udlagt Gaardmand Hans Lauridsen i Leding, Dejbjerg Sogn, hvilke samme blev sammenviede. Han kom i dette Efteraar i Tjeneste hos Gaardmand Jørgen Sørensen Kongsted her i Byen, hvor han døde efter nogle Dages Sygdom, 16 Aar 10 Mdr.

4.12. 9.12. JOHANNE CATHRINE JENSDATTER COLBJØRNSEN Datter af afdøde Jens Christiansen Colbjørnsen og Helene Willadsdatter paa Vonsild Hede. Barnet døde af tæresyge 40 Uger.

5.12. 9.12. MATTHIES PETER JENSEN GRUNDAHL, Søn af Inste Jens Jensen Stenderup og Sidsel Jensdatter, Vonsild Hede. Død af Brystsyge 6 Mdr.

1834

14.1. 19.1. NIELS PEDERSEN Almisselem af Vonsild Fattighus. Efterlader sin Hustru Almisselem Ane Marie Nielsdatter og en Søn af et tidligere Ægteskab, Peder Nielsen. Døde af Alderdomssvaghed 90 Aar 3 Mdr.

15.2. 21.2. PETER CHRISTENSEN MØRK af Mosehuset. Han efterlader sin Enke Ane Margrethe Larsdatter og 5 Børn: Christen, Elisabeth, Ane Margrethe, Inger og Laues. Han døde af Rørelse 39 Aar 7 Mdr.

17.1. 21.1. JESPER LAURITZEN FRYDENBORG Ungkarl, Søn af afdøde L. Jespersen Hjuler og Zidsel Christensdatter, Vonsild. Langvarig Svækkelse, 57 Aar 4 Mdr.

19.2. 21.2. PETER LASSEN Kaadner i Vonsild. Han efterlod sin Enke Ane Elisabeth Poulsdatter Sckak, som er frugtsommelig og 4 Børn: Lars, Poul, Karen og Marie. Død efter 8 Dages Sygdom af Brystbetændelse 45 Aar 6 Mdr.

16.3. 22.3. KAREN AUGUSTUS Gaardmand August Erich Søemands Hustru i Vonsild. Hun efterlader sin Mand og 5 Børn af et tidligere Ægteskab: Nis, Terkild, Hans, Ane Marie og Else. Død efter ½ Aars Sygdom 58 Aar 5 Mdr.

18.3. 22.3. WOLDBORG HANSES Enke efter afdøde Aftægtsmand Hans Nielsen af Vonsild. Efterlader ingen Livsarvinger, døde af et Rørelse 73 Aar 6 Mdr.

25.3. 31.3. ANDERS JENSEN HOLM Søn af afdøde Aftægtsmand Jens Jensen Holm og Ane Marie Andersdatter Lindskov. 11 Dage syg, 10 Aar 5 Mdr.

28.3. 31. 3. UDØBT DATTER af Niels Jensen Lysholdt og Ellen Hansdatter, Forpagterfolk i Konghuset. Barnet døde meget pludselig 4 Uger.

18.5. 23.5. LAURITZ PEDERSEN MØRCK Søn af afdøde Peder Mørk og Anne Margrethe Lauritzdatter i Mosehuset. Døde af et Slag 6 Aar 6 Mdr.

16.7. 21.7. AUGUST ERICH SØEMAND Gaardmand i Vonsild. Enkemand. Han efterlader ingen Børn men derimod 5 Stedbørn. Døde pludselig af Blodstyrtning, da han var paa Vej til Marken, saa han maatte føres ind til Gaardmand Hans Jacobsen i Byen, hvor han øjeblikkelig opgav Aanden, 43 Aar

1.8. 4.8. Almisselem ANNE LUCIE Enke efter Indsidder Hans Krat. Hun døde i en høj Alder, rimelig af et Indvortes Slag, vel henved 90 Aar.

27.10. 3.11. KIRSTEN LAURITZES Enke efter afdøde Gaardmand Lauritz Poulsen af Vonsild. Hun efterlader tvende Døtre, der begge er givte. Døde af Alderdoms Svaghed 70 Aar.

[mangler] 9.11. DØDFØDT SØN af Niels Sørensen Bock og Mette Cathrine, Udflyttere fra Vonsild.

20.12. 27.12. JENS PEDERSEN Væver og Husejer i Vonsild. Han døde af Brystvattersot. Efterlader 3 Sønner og 1 Datter, 63 Aar 3 Mdr.

1835

18.1. 23.1. WOLFENBERG forhen Organist og Uhrmager i Haderslev. Døde i Krathuset, hvor han havde opholdt sig en 6-7 Aar, efter sigende 82 Aar.

1.2. 7.2. Almisselem METTE MARIE KUNTZE. Hun døde i Vonsild Fattighus af Krampeslag. Efterlader sig 4 Børn 48 Aar.

7.2. 14.2. KIERSTEN LAURITZES Almisselem, død i Vonsild Fattighus. Hun efter lader en Søn. 70 Aar.

22.3. 28.3. SØREN PEDERSEN LOUMAND, Indsidder, døde efter et par Aars sygdom af Gigt. Efterlod Kone og 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre 52 Aar

23.3. 26.3. GRETHE NIELSDATTER et uægte Barn af Pigen Sidsel Marie Clausdatter, der for Tiden opholdt sig med sit Barn hos Lysholdt i Konghuset, hvor hun tjente. Barnet døde af Mæslinger, 51 Uger, født i Seest.

1.4. 5.4. CATHRINE HANSDATTER SCHMIDT Datter af Inste Hans Christensen Schmidt i Vonsild. Døde af Mæslinger 2 Aar 7 Mdr.

23.4. 3.5. JØRGEN CHRISTIANSEN JUHL Søn af Hjulmand Christian Jørgensen og Hustru i Vonsild. Døde af Krampeslag 23½ Uge.

1.5. 5.5. ABELINE HANSDATTER ROOST Datter af Hans Nissen Roost og Anna Margrethe Svart i Vonsild 26 Dage.

10.7. 16.7. INGEBORG SEMINE OLUFSDATTER ISKOV Datter af Gaardmand Oluf Simonsen og Anne Hansdatter af Vonsild. Døde efter nogle ugers Svaghed 3 Mdr.

10.8. 15.8. Lars Nielsen Nissen Svart Søn af Nis Jacobsen Svart og Maria Kirstine. Døde af Kighoste 9 Mdr.

27.10. 4.11. JOHANNE MARIE NICOLAIS Enke efter afdøde Gaardmand i Vonsild Nicolai Pedersen. Efterlader en Datter gift med Gaardmand Thue Poulsen i Vonsild. 70 Aar.

1836

2.1. 10.1. PEDER JØRGENSEN LOUMAND Husmand i Vonsild. Efterlader sig Enken og 1 Datter af første Ægteskab 81 Aar 8 Mdr.

19.1. 27.1. MOGENS CHRISTIANSEN Aftægtsmand og forhen Gaardmand i Vonsild. Efterlader 1 Søn og 2 Døtre. Død efter 5 Ugers Sygeleje 59 Aar 6 Mdr.

19.1. 27.1. NIELS JENSEN SEEST Arbejdsmand. Døde efter flere Ugers Sygeleje. Efterlader Enken men ingen Børn 55 Aar.

22.1. 29.1. KAREN CHRISTIANS Enke efter forhen afdøde Christian Hansen paa Kokholm. døde efter 15 Dages Sygeleje, 4 Døtre, 65 Aar 2 Dage.

29.1. 5.2. MALENA JENSES Bettelfoged Jens Kraghs Hustru, døde af Alderdomssvaghed. Efterlader Mand og 2 Børn, 78 Aar 6 Mdr.

5.2. 13.2. KAREN SANDVIG Jordemoder i Vonsild og Dalby Sogne, Enke efter forhen afdøde Skipper Jacob Sandvig. Døde efter 8 Dages Sygeleje. Efterlader sig ingen Børn. 64 Aar 6 Mdr.

11.3. 18.3. SIDSEL JENSES Aftægtskone, Enke efter afdøde Jens Jensen Juhl i Vonsild. 14 Dages Sygeleje. 2 Sønner og 2 Døtre, 90 Aar 7 Uger.

18.5. 23.5. MATTHIAS PETER JENSEN GRUNDAHL Søn af Jens Jensen Stenderup og Sidsel Jensdatter af Vonsild Hede, 3 Uger.

26.5. 2.6. HANS NIELSEN RAVN Aftægtsmand. Enke og 2 Døtre, 87 Aar 3 Mdr.

8.6. 11.6. JOHANNES BERG Søn af Landbolsrnand Adam Berg, faa Timer.

16.6. 20.6. JACOB HANSEN Enkemand, forhen Gaardmand i Vonsild. døde som Aftægtsmand efter ½ Aars Sygeleje af Alderdomssvaghed. Efterlader sig en Søn og en Datter [alder mangler].

[mangler] 20.9. DØDFØDT SØN af Væver Jeppe Jensen Due og Taave Jørgensdatter, Vonsild.

29.9. 5.10. HANS MORTENSEN BRUUN Enkemand og forhen boende i Bjert, nu hos Svigersønnen Hans Jacobsgaard. Døde efter 7 Ugers Sygeleje. Han efterlader 3 Børn: Lars Hansen Bruun 37 Aar, Maren Hansdatter gift med Hans Jacobsgaard her og Mette Marie Hansdatter gift med Hans Knudsen Holm i Binderup, Bjert Sogn, 65 Aar 2 Mdr.

2.12. 8.12. CHRISTEN CHRISTENSEN Daglejer og Indsidder. Døde af Blodstyrtning, efterlader Enken og et Barn Christian Christensen Skovende. 37 Aar.

16.12. 23.12. ANE SOPHIE NISSEN Datter af Erich Nissen paa Vonsild Mark og hans afdøde Hustru Cicilia Cathrine Lund. Døde efter et par Aars Svagelighed og 3 ugers Sygeleje 7 Aar 8 Mdr.

1837

19.1. 23.1. ANNA MARIA NIELSDATTER LYSHOLDT Datter af Niels Jensen Lysholdt og Ellen Hansdatter, Forpagterfolk i Konghuset, 3 Uger.

20.1. 27.1. JOHANNE PEDERSDATTER SVART Datter af Peder Frederichsen Svart og Maren Christiansdatter Wyff, Parcelbesiddere, Vonsild Hede 1 Dag.

1.2. 5.2. KNUD HANSEN KOED Enkemand og Almisselem, født i Ødis Sogn, været gift i Aller Sogn, døde i Vonsild Fattighus, rigelig 70 Aar.

18.2. 26.2. RASMINE DALINE ANDREASDATTER GELTZER Datter af Gaardmand Andreas Lauritzen Geltzer og Anna Sophie Jørgensdatter paa Hoppes 19 Dage.

21.2. 26.2. ANDERS PEDERSEN Daglejer og Indsidder, Død efter nogle Timers Sygdom. Efterlader Enken men ingen Børn, 62 Aar.

21.2. 28.2. MARIA MØLLER en Datter af afdøde Jens Jensen Møller i Løit, døde i ugift Stand hos hendes Søster paa Prøvegaarden efter flere Aars Svagelighed og mange ugers Sygeleje, 31 Aar 6 Uger.

23.3. 29.3. MADS PEDERSEN SVART Enkemand og Aftægtsmand i Vonsild. Døde efter nogle Ugers Svagelighed. Efterlader en Søn Peder Madsen og en Datter Mette Maria, 83 Aar 3 Mdr.

28.3. 4.4. PEDER PEDERSEN ENGEL Hjulmand og Aftægtsmand. Døde efter nogle Dages Sygeleje. Efterlader Enken og 5 Børn: Peter, Anne Cathrine, Mette Kirstine, Karen Marie og Maria Cathrine, 56 Aar 1 Mdr.

29.3. 5.4. LAURITZ MADSEN KJÆR Søn af Gaardmand og Dannebrogsmand Mads Thomsen Kjær og Karen Lauritzdatter Kjær paa Payholm. 3 Dages Sygeleje, 6 Mdr.

11.5. 17.5. CATHRINE SØRENSDATTER BOCK Snedker Anders Madsens Hustru i Vonsild. Døde efter 14 Dages Sygeleje. Efterlader sig Mand og et 3 uger gammelt Drengebarn Mads Andersen Boch, 23 Aar.

22.7. 26.7. JENS PETER HANSEN Enkemand og Almisselem. Døde efter flere ugers Sygeleje i Vonsild Fattighus. Efterlader 3 Sønner og 3 Døtre: Hans, Peder, Jørgen, Maren, Christine og Anne Marie. Omtrent 70 Aar.

21.9. 27.9. CHRISTIANE POULSDATTER AAGAARD Datter af Landboelsmand Poul Sørensen Aagaard og Johanne Hansdatter i Vonsild. Fandtes Død i Brønden i Haven ved Huset, hvori hun var faldet 3 Aar 7 Mdr.

[mangler] 13.10. DØDFØDT DATTER af Tjenestekarl Christen Jensen og Hustru Marie Cathrine Engels i Vonsild.

13.11. 22.11. MARIE PEDERSDATTER HOLM Datter af afdøde Peder Hansen Holm og endnu levende Hustru Helene, nu gift med Poul Due paa Vonsild Mark. Hun døde efter 4 Ugers Sygeleje af stærk Forkølelse 14 Aar 4 Uger.

17.11. 22.11. HELENE JACOBSDATTER Poul Jensen Dues Hustru paa Vonsild Mark. Hun efterlader Manden og 2 Børn af første og 3 umyndige Børn af sidste Ægteskab. Børnenes Navne: Jens Pedersen Holm, Anne Marie Holm, Peder Poulsen Due, Anne Poulsdatter Due og Jacob Poulsen Due. Hun var kun syg nogle Dage af Typhus, 49 Aar.

29.12. 3.1. KIRSTEN CATHRINE LAUESEN gift med Mads Lauesen Borck paa Vonsild Mark. Døde af Typhus. Efterlader sin Mand og 2 smaa Børn: Mette Kirstine Borch og Jens Madsen Borch. 28 Aar.

30.12. 5.1. ANNE MARIE MARGRETHE CHRISTENSEN Enke efter afdøde Daglejer Anders Pedersen. Døde efter 14 Dages Sygeleje 70 Aar.

1838

24.3. 31.3. METTE CATHRINE ENEVOLDS Enke efter afdøde Gaardmand Enevold Rasmussen From. Død efter 14 Dages Sygeleje hos hendes Svigersøn Gaardmand Johannes Küster. Hun efterlader sig ingen børn men nogle Børnebørn: Jesper, Mads, Rasmus, Laue Peter og Maria alle Küster, 64 Aar 6 Mdr.

9.4. 16.4. METTE MARIE POULS Enke efter afdøde Poul Pedersen af Farbierg i Jylland. Efterlader sig 2 Sønner og 3 Døtre: Jens Hald Poulsen Westerdal, Peder Poulsen Westerdal, Anne Johanne, Mette Marie og Kirsten, alle Westerdal. Døde at Alderdoms Svaghed 84 Aar 16 Dage.

17.4. 24.4. BERTHEL PEDERSEN Almisselem og Enkemand. Efterlader sig en Søn Rasmus Pedersen Gartner i Irrehuset i Slesvig. 73 Aar.

19.4. 22.4. CHRISTIAN NIELSEN THOMSEN Søn af Tømmersvend Niels Thomsen og Anne Cathrine Hansen, 3 Dage.

20.5. 24.5. CATHRINE MARIE MØLLER Datter af Peder Mikkelsen Møller og Elisabeth Jørgensdatter Juhl, 10 Mdr.

20.5. 26.5. HANS NIELSEN THOMSEN Søn af Tømmersvend Niels Thomsen og Anne Cathrine Hansen, 4 Uger 3 Dage.

Død mellem 21. og 26.5. begr. 28.5. ANNE SØRENSDATTER Morten Jeppesens Hustru. Efterlader sin Mand men ingen Børn, 57 Aar 10 Mdr.

8.6. 14.6. METTE MARIA ANDREASES Enke efter afdøde Andreas Hansen Degn. Efterlader sig 2 Døtre ved Navn Kirsten Andreasdatter Degn og Elisabeth Andreasdatter Degn. Døde af Brystsyge 59 Aar 5 Uger.

19.6. 24.6. CHRISTEN OLESEN Enkemand. Efterlader 2 Sønner og 2 Døtre: Jens, Ole, Johanne Marie og Ane Marie. 92 Aar.

20.6. 26.6. JOHANNE FREDERICHS Enke efter forhen afdøde Frederich Petersen Svart. Efterlader 1 Søn Peter Frederichsen og 4 Døtre: Mette Cathrine, Magdalena, Bodil Kirstine og Johanne. 68 Aar 7 Mdr.

4.7. 8.7. MAREN NIELSDATTER KROGH Datter af Indsidder Niels Jensen og Maria Knudsdatter i Vonsild 4 Aar 3 Uger.

6.7. 12.7. JENS CHRISTIANSEN SCHMIDT forhen Smed i Wonsild. Døde efter mange Ugers Sygeleje. Efterlod Enken og 6 Børn: Christian, Ane Maria, Ane, Kjerstine, Maria og Maren. 54 Aar 9 Mdr.

17.9. 21.9. MARTHA MOGENSDATTER LYGUM Jeppe Olesen Grevsens Hustru. Efterlader Mand og 4 Børn: Karen, Inger, Mouritz og Anne. 44 Aar 8 Mdr.

[mangler] 7.11. DØDFØDT DATTER af Gaardmand Hans Wyff og Maren Andersdatter, Vonsild.

12.11. 18.11. JENS NIELSEN KRAGH Enkemand og Bettelfoged. Efterlod 2 Børn: Jens Jensen Kragh og Mette Kjerstine gift med Matthis Olander. 70 Aar.

25.12. 3.1. BERTHEL JENSEN Skrædder og Almisselem. Efterlader Enken og en Søn Peter Christian Berthelsen Storm, 66 Aar.

1839

4.1. 10.1. HANS JOHANSEN SCHMIDT Ungkarl og Skræddersvend, Søn af Husejer Johann Frittau og Johanne Sørensdatter. Blev ført syg hjem fra Regimentet i Fredericia og døde i en Alder af 23 Aar 11 Mdr.

24.2. 27.2. DØDFØDT DATTER af Husmand Johann Jensen Ravn og Karen Willumsdatter.

23.2. 2.3. MARIE ELISABETH ERICHSEN FØDT BUNDGAARD Enke efter afdøde Skovrider Erichsen at Stangmoseled. Døde efter nogle Aars Svagelighed. Efterlader sig en Søn Ancker Erichsen og 2 Døtre: Johanne og Elisabeth Erichsen 76 Aar 3 Mdr.

13.3. 17.3. ANNA JEPPESDATTER GREVSEN Datter af Jeppe Olufsen Grevsen og afdøde Hustru Martha Mouritzdatter Lygum. Bestandig svag, 3 Aar 6 Mdr.

1.4. 7.4. KIRSTEN JØRGENS Enke efter Jørgen Magnussen. Efterlader 5 Børn: Christian Jørgensen Juhl, Anne Kirstine, Anne Margrethe, Elisabeth og Anne Marie, alle Jørgensdatter Juhl. 82 Aar.

21.4. 26.4. SØREN HANSEN PEDERSEN SEISTRUP Ungkarl og Tjenestekarl fra Hunderup Sogn i Gjørding Herred, Ribe Amt. Døde at Brystsvaghed efter en del Ugers Sygeleje hos Gaardmand Andreas Geltzer, omtrent 22 Aar.

24.4. 28.4. JOHANNES CHRISTENSEN Søn af Tjenestekarl Christen Jensen og Marie Cathrine Engel, 1 Dag.

[mangler] 16.5. DØDFØDT SØN af Fruentimmeret Marie Andreasdatter Holm, der kom fra Apenrade og som fødte her i Sognet, blev indlagt i Fattighuset, da hun trængte til Understøttelse.

17.5. 21.5. MARIA KRØLL døde ugift. Efterlader sig en Søn Johann Frittau, som er født udenfor Ægteskab 85 Aar.

26.6. 30.6. ANNE MAGRETHE IVERSDATTER BØG døde et par Timer efter Fødselen. Forældre: Tjenestekarl Iver Jensen og Hustru Anne Clausdatter Vonsild Mark.

16.7. 21.7. HANS LORENTZEN GREGOR forhen Slagter. Efterlader Enken Maria Lauritzdatter Geltzer og 4 Børn: Lorentz, Anne, Cathrine Maria og Mette Cathrine. 54 Aar 4 Mdr.

1840

16.1. 22.1. Thomas Christiansen Holm Almisselem. Døde i Vonsild Fattighus. Efterlader sin Hustru Else Kirstine født Jensdatter. 48 Aar 6 Mdr.

30.1. 7.2. SØREN JENSEN HOLM Arvefæster af en Parcel af Præstegaardens Jorder. Døde efter et par Dages smertefuld Sygeleje og efterlod sin Hustru Mette Margrethe født Larsdatter og 4 Døtre: Anne Marie, Marie Elisabeth, Maria og Anne Cathrine. 52 Aar.

2.2. 9.2. MARIA JØRGENSDATTER HUNDEVADT Datter af Gaardmand Jørgen Willadsen Hundevadt og Bodil Marie Simonsdatter. 3 Aar 5 Mdr.

3.2. 10.2. JOHANNE JOHANNSES Daglejer Johann Trittaus Hustru i Vonsild. Døde af Brystsvaghed efter 14 Dages Sygeleje. Efterlod sin Mand og 2 Sønner Christian Johannsen Schmidt Skolelærer paa Lolland og Adam Johannsen Schmidt. 60 Aar.

5.2. 11.2. JOHANNES ENGELS, Enkemand forhen Væver, nu nydende Understøttelse af Fattigkassen. Døde efter 6 Ugers Sygeleje. Han efterlod 7 Børn: Frederich Engels, Gottlob Engels gift og bosat i Aarhus, Peter Engels, Maria Engels og Wilhelmine Engels gift i Haderslev, Cathrine Engels gift her i Sognet og Bodil Kjestine Engels. omtrent 69 Aar.

17.2. 23.2. ELSE NIELSES Tjenestekarl Niels Berthelsen Schuldbølles Hustru i Vonsild. Efterlod Manden og en Søn Jens Nielsen Skuldbølle. Hun døde efter 8 Dages Sygeleje rigeligen 25 Aar.

14.3. 21.3. RASMUS SØRENSEN TINGLEV Søn af Gaardmand Søren Hansen Tinglev og Kirsten i Vonsild. Han døde efter en 10 Aars Svagelighed. 30 Aar 7 Mdr.

20.3. 27.3. SØREN HANSEN TINGLEV Gaardmand, i Vonsild. Døde af Alderdomssvaghed efter nogle Dages Sygeleje. Efterlader Enken Kirsten Rasmusdatter Hau og en Søn ved Navn Hans Sørensen Tinglev. 73 Aar minus 3 Uger.

20.3. 26.3. MORTEN JOHANSEN BERG forhen Husejer i Vonsild. Døde efter nogen Tids Svagelighed. Efterlader Hustruen Marie Christine Jensdatter. 65 Aar.

12.4. 17.4. ANNE MAGRETHE IVERSDATTER BØEG Datter af Daglejer Iver Jensen og Anne Clausdatter, Vonsild Hede 4 Timer.

3.5. 7.5. JOHANNE PEDERSDATTER Enke efter Johann Kühn Husmand paa Nørup Mark i Jylland. Hun efterlader 3 Børn: Mette Jacobsdatter, Johannes Johannsen Bøisen boende paa Nørup Mark og Kirsten Erichsdatter næsten 70 Aar.

11.5. 16.5. ANDREAS ERICHSEN THULLESEN Søn af Erich Andersen Thullesen og Maren Mortensdatter Hugger. Døde af Mæslinger 1 Aar 3 Mdr.

6.6. 11.6. ELISABETH LORENTZES Enke efter afdøde Lorentz Pedersen. Efterlod sig en Datter Johanne Maria gift med Georg Andreas Bruun i Krathuset. 73 Aar

9.6. 13.6. JENS OLESEN Ungkarl, født i Holtum i Grejs Sogn ved Vejle, tjente som Røgter paa Sønderskovgaard i Vonsild. Han druknede i en Mergelkule ved at bade sig. 29 Aar 3 Mdr.

22.9. 27.9. JENS CHRISTENSEN ENGEL Søn af Tjenestekarl Christen Jensen og Maria Cathrine Engels i Vonsild 15 Dage.

[mangler] 27.12. DØDFØDT SØN af Muursvend Jens Lindskov og Hustru.

1841

14.1. 21.1. MARIA CHRISTINA CHRISTIANSDATTER DALL Datter af Gaardmand Christian Mogensen Dall og Dorthea født Juhl i Vonsild. 1 Aar 7 Mdr.

23.1. 31.1. ELSE MARIA IVERSDATTER BØEG Datter af Tjenestekarl Iver Jensen og Anne Clausdatter Schmidt, døde nogle Timer efter Fødselen.

12.2. 18.2. CHRISTIANE FELLER Datter af Frederich Feller og Magrethe født Weddel, 4 Aar 11 Mdr.

16.3. 19.3. CHRISTIAN FRYDENBORG Søn af Fruentimmeret Cicilia Christiansdatter Frydenborg 2 Dage.

24.4. 28.4. NIELS JENSEN TINGLEV Tjenestekarl. Døde efter nogle Dages Svagelighed. Efterlader Moderen Maren Tinglev født Jesdatter, 45 Aar 3 Dage.

27.5. 1. 6. JOHANNE KRISTINE FØDT TRUDSHOLM Skomager Søren Petersen Møllers Hustru i Vonsild. Efterlader sin Mand og 3 Børn: Anna Elisabeth, Poul og Bolette og 2 Stedbørn: Peter og Andreas Sørensen. 52 Aar 14 Dage.

26.6. 29.6. MARIA MAGDALENA FØDT LANGENDORF gift med Daglejer Christen Matthisen. Efterlader sin Mand og 4 Børn: Johannes Hans, Gottfried og Mette Cathrine, 41 Aar 4 Mdr.

8.8. 13.8. KAREN NISDATTER TINGLEV Datter af afdøde Nis Hansen Tinglev og efterlevende Elsbe Nisses. Død efter 25 Ugers Sygdom næsten 18 Aar.

3.9. 9.9. HANS CHRISTENSEN født i Mejsling By, Jerlev Sogn, efterlod sig Enken Mette Sophie Hansdatter, 52 Aar.

5.10. 11.10. WILLADS JØRGENSEN Aftægtsmand paa Vonsild Mark. Efterlod sin Hustru Johanne Cathrine Clausdatter med hvem han havde levet i Ægteskab i 57 Aar, samt 3 Børn: Jørgen Willadsen, Anne Magdalene gift med Hans Lauesen Dixen og Bodil Maria gift med Rasmus Alexander. 83 Aar 5 Mdr.

12.11. 18.11. CHRISTINA POULS, Enke efter afdøde Poul Madsen paa Wonsild Mark. Hendes efterladte 3 Sønner: Mads Poulsen Skov, Matthias Poulsen Skov og Nicolai Poulsen Skov. 75 Aar 1 Mdr.

1842

20.2. 25.2. JENS NISSEN Aftægtsmand i Vonsild. Døde efter et par Maaneders Sygeleje. Han efterlod sig 2 Døtre: Marie Jensdatter Svart gift med Peder Pedersen, Skrædder i Eltang og Magdalene Enke efter Niels Jensen. 87 Aar 6 Mdr.

1.3. 5.3. JOHN JUNIUS KNUDTZEN Uhrmagersvend, Søn af Malermester L.C. Knudtzen i København. Døde i sin Condition hos Uhrmager Wilzon i Krathuset, 30 Aar 8 Mdr.

[mangler] 9.3. DØDFØDT SØN af Væver Jeppe Due og Hustru Thonved Jørgensdatter Høy.

7.3. 15.3. KAREN POULS Enke og Aftægtskone, afdøde Gaardmand Poul Poulsens Enke i Vonsild. Død efter 14 Dages Sygeleje, 79 Aar.

30.3. 3.4. ANNE CATHRINE FØDT KROP Enke efter Fattigfoged Søren Jensen i Vonsild, Almisselem. Efterlod Sønnen Jens Sørensen Vrang, Snedker i Stenderup, henved 80 Aar.

13.6. 18.6. ELSEBETH NISSES Aftægtskone og Enke efter Nis Hansen Tinglev. Efterlod Sønnerne Hans Nissen Tinglev og Christian Nissen Tinglev 60 Aar 8 Uger.

22.6. 26.6. MORTEN JEPSEN Enkemand og Almisselem i Fattighuset 68 Aar.

24.6. 28.6. HANS JOHANNSEN ERNST Bødker i Vonsild. Døde efter nogle Maaneders Sygdom. Efterlod Enken Anna Maria født Andreasdatter og 6 Børn: Else Maria, Anne Kirstine, Johann Ernst Poulsen, Dorthea, Anne og Andreas, alle Ernst. 44 Aar 9 Mdr.

9.7. 14.7. CHRISTIAN MOGENSEN DALL Gaardmand i Vonsild. Døde efter 4 Ugers Sygeleje af Brystsygdom, til sidst gik der Koldbrand i den højre Haand og Arm. Efterlader Enken Dorthea Juhl og 5 Børn: Mogens, Karen Christiane, Anne Cathrine, Johan Severin og Maren Kirstine, alle med Navnet Dall. 40 Aar 10 Mdr.

26.8. 31.8. ANNE MAGRETHE FØDT THOMASDATTER SVART gift med Hans Nissen Roost i Vonsild. Døde efter 6 Dages Sygeleje. Efterlader sin Mand og 6 Børn: Thomas, Nis, Inger Maria Kirstine, Andreas, Anne Cathrine og Abeline, alle med Tilnavn Hansen Roost. 46 Aar 8 Mdr.

29.9. 4.10. PEDER MADSEN SVART Landboelsmand i Vonsild. Efterlader Hustruen Anna Christine født Hansdatter Wyff, 57 Aar 6 Mdr.

30.9. 5.10. CHRISTIANE LORENTZEN Enke efter afdøde Kromand Johan Lorentzen Gregor og Ejerinde af Vonsild Kro. Efterlod Sønnen Lorentz Johannsen Gregor. 54 Aar 7 Mdr.

27.10. 3.11. KAREN THOMASES Aftægtskone og Enke efter Thomas Andersen Høst. Efterlod 2 Børn: Andreas Høst og Grethe Høst gift med Snedker Anders Madsen her i Byen, samt Stedmoderen Magrethe Hanses. 67 Aar 9 Mdr.

13.12. 20.12. JOHANNES JOHANSEN BERG forhen Slagter. Efterlod Enken Inger Maria Jensdatter og 2 Børn af sidste Ægteskab: Jens Pedersen Berg og Maria Elisabeth Berg, og 6 Børn af første Ægteskab: Johan Peter, Jens, Adam, Hans Christian, Mette Sophia og Cathrine, alle med navnet Berg. 78 Aar 8 Mdr.

27.12. 1.1. CAMELIA SCHVART en Datter af Husejer i Vonsild Andreas Jacobsen Swart og Anne Maria Andersdatter 6 timer.

28.12. 4.1. ELISABETH JOHANNESDATTER BERG Enke efter afdøde Christen Pedersen Mørk. Døde i Mosehuset her i Sognet efter 3 Dages Sygeleje. Efterlod en Svigerdatter Anne Margrethe Larsdatter gift med Bendix Christensen Ravn, og af hendes første Ægteskab med den afdødes Søn avlede Børn, nemlig Christen Petersen Mørk, Elisabeth, Anne Magrethe og Inger, alle Mørk. 87 Aar 6 Mdr.

1843

7.1. 11.1. JACOB CHRISTIANSEN ENGEL Søn af Daglejer Christen Jensen og Maria Cathrine Engel i Vonsild 1 Aar 3 Mdr.

7.2. 12.2. PETRINE TERKILDSDATTER LINDSKOV Datter af Husmand Terkild Petersen og Anne Maria Andersdatter Lindskov, 1 Aar 10 Uger.

1.3. 7.3. CHRISTINE GEIL Enke efter Landboelsmand Mikkel Frederiksen Geil. Efterlod 2 Døtre: Maria Kirstine givt med Nis J. Svart her i Byen og Karen Geil givt i Lunding, Starup Sogn, 78 Aar.

29.3. 5.4. JOHANNE PEDERSDATTER SVART Datter af Parcellist Peder Frederichsen Svart og Maren Christiansdatter Wyff, 2 Aar 5 Mdr.

30.3. 5.4. ANNE MARIA BERG et uægte Barn af Fruentimmeret Maria Elisabeth Johannesdatter Berg, 4 Aar.

15.4. 23.4. CHRISTIAN PEDERSEN SVART Søn af Parcellist Peder Frederichsen Svart og Maren Christiansdatter Wyff. Død af Kighoste 5 Aar 2 Mdr.

15.5. 21.5. METTE MARIA PEDERSDATTER uægte Barn af Fruentimmeret Cathrine Thomasdatter Bech. Død af Kighoste næsten 2 Aar.

29.5. 3.6. CHRISTIAN BENDIXEN Daglejer og Indsidder. Efterlader Enken Christine Hansdatter samt 3 Sønner af første Ægteskab: Bendix, Hans og Christen Christiansen Ravn og 3 Sønner af andet Ægteskab: Søren, Peter og Mads Christiansen Ravn. 69 Aar 3 Mdr.

2.6. 9.6. KIRSTEN SØRENS Aftægtskone og Enke efter afdøde Gaardmand Søren Hansen Tinglev i Vonsild. Døde under et Besøg i Tyrstrup Sogn efter nogle Timers Sygdom. Efterlader kun en Søn Kirkeværger og Gaardmand i Vonsild Hans Sørensen Tinglev. 55 Aar 9 Mdr.

19.6. 26.6. MAREN PEDERS Peder Frederichsen Svarts Kone i Vonsild Sogn. Døde efter 25 Ugers Sygeleje af Brystsvaghed. Hun efterlader sig Manden Peder Fred. Svart og 2 Børn: Frederich Pedersen Svart og Anne Kirstine Pedersdatter Svart. 39 Aar 6 Mdr.

30.6. 5.7. MATTHIAS POULSEN SKOV Ungkarl, efterlader 2 Brødre Mads og Nicolai Poulsen Skov. 39 Aar 3 Mdr.

2.7. 9.7. LAUE JENSEN Enke og Aftægtsmand. Ingen Livsarvinger, henved 89 Aar

13.7. 17.7. ANE MARIA JACOBSDATTER Datter af Gaardejer Jacob Christensen Roy og Hustru Maren Christensdatter i Søndersthoved i Give Sogn. Døde som Tjenestepige i Vonsild Kro, pludselig efter en Snes Timers Sygeleje. Efterlader sin Mor, der er Enke i Lindeballe i Jylland og 6 Søskende: Christian, Abraham, Jens Peter, Mariane, Regine og Jacob Jacobsen og af en afdød Søster Kirsten en umyndig Søn Jens Hansen paa Bække Mark. 34 Aar 9 Mdr.

31.7. 6.8. ANNA KIRSTINE PEDERSDATTER SVART Datter af Parcellist Peder Frederichsen Svart og afdøde Hustru Maren Christiansdatter Wyff. Døde efter 20 Ugers Sygeleje 8 Aar 9 Mdr.

11.9. 17.9. ANE JØRGINE WYFF Datter af afdøde Gaardmand Niels Hansen Wyff. Efterlod sin Moder Enken Cathrine Maria født Jørgensdatter Kjersgaard 28 Aar 9 Mdr.Fra Vonsild Kirkebog Ab 2 1844-1867


1844

15.2. 21.2. KRESTEN PEDERSEN FROM Ungkarl, Tjenestekarl paa Sønderskovgaard, en uægte Søn af Else Pedersdatter, hjemmehørende i Heils, født i Stubbum 16.4.1823. En moster Elisabeth From i Hejls var nærmeste levende Slægtning, næsten 21 Aar.

[mangler] 8.4. DØDFØDT SØN af Gaardmand Hans Christiansen Wyff og Maren Andersdatter, Vonsild.

19.4. 26.4. SØREN RASMUSSEN AAGAARD Søn af Indsidder Rasmus Sørensen Aagaard i Vonsild. Fandtes Død om Morgenen den 20.4. paa Marken, hvor han den 19. gjerdede. Døde af Indvortes Slag pludselig 26 Aar 4 Dage.

21.4. 26.4. MAGRETHE HANSES Enke og Aftægtskone, rigelig 87 Aar.

30.4. 5.5. JOHANNE JEPPESEN DUE Datter af Jeppe Jensen Due og Hustru Thove, 6 Dage.

15.5. 19.5. JØRGEN SIMONSEN HUNDEVADT Søn af Simon Jørgensen Hundevadt og Sine Rasmusdatter i Vonsild. 4 Dage.

26.5. 30.5. INGER MARIA NIELSDATTER MØLLER Almisselem, Christen Madsens Kone i Fattighuset. Efterlod sin Mand, en Datter af første Ægteskab Cathrine Christiansdatter givt med Simon Nielsen i Tapsuhr og en Datter af andet Ægteskab Anne Christine Møller givt med Anders Jørgensen i Haderslev 68 Aar 3 Mdr.

31.5. 6.6. ANE SOPHIA ANDREASES FØDT JØRGENSDATTER Andreas Lauritzen Geltzers Hustru paa Vonsild Mark. Efterlod foruden sin Mand 6 Børn: Johannes, Lauritz, Rasmus, Anne Kirstine, Caroline og Kjersten, rigelig 48 Aar .

24.6. 29.6. Pigen MAREN CHRISTIANSDATTER HOLM døde efter flere Aars Svagelighed. Efterlader sig 2 Søstre: nr.2 Maria Holm givt med Gaardmand Jørgen Ellegaard i Rebeck, Dalby Sogn, nr.1 Johanne Maria Holm givt med Rasmus Hansen i Kockholm samt 4 Børn efter en afdød Søster Kjersten Holm givt med Jep Jessen i Sjølund, Vejstrup Sogn: Jes Jepsen, Christian Jepsen, Karen og Magdalene Jepsdatter 37 Aar 5 Mdr.

17.10. 23.10. ANNA MARIA CHRISTENS Enke efter afdøde Christen Iversen i Colding. Hun tjente i Vonsild Kro. Efterlader en Datter Cicilia gift med en Skovbetjent i Nærheden af København, omtrent 70 Aar.

1845

18.1. 25.1. ANNE CATHRINE ANDERSES Aftægtskone, Enke efter afdøde Gaardmand Anders Christiansen Thullesen i Vonsild. Efterlod 5 Børn: Christian, Simon, Erich, Maren, Anne Maria, alle Andersen Thullesen. Desuden en Steddatter Anne Christine Thullesen gift med Bendrejer Erichsen i Haderslev. 78 Aar 6 Mdr.

7.2. 15.2. SØREN JENSEN RAVN, en Søn af Mads Lorentzen Ravn og Sara født Juhl, 8 Mdr.

12.2. 19.2. GEERT PEDERSEN Enkemand og Almisselem. Efterlod sig 2 Børn: Cicilia Maria Geerstdatter og Peder Geertsen, 57 Aar.

20.2. 28.2. RASMUS HANSEN SCHMIDT Søn af Hans Christensen Schmidt og Elisabeth Pedersdatter Holm i Vonsild. 6 Mdr. 20 Dage.

23.2. 28.2. KJERSTEN MARIA HANSEN SCHMIDT Tvilling til ovenstaaende 6 Mdr. 23 Dage.

18.4. 25.4. ANDERS NIELSEN Enkemand og Aftægtsmand, døde hos hans Stedsøn i Kongehuset efter ½Aars Svagelighed. Efterlader sig 2 Stedbørn: Lauritz Hartvig Jepsen og Cathrine Maria Hartvigsen, der er givt med Gaardmand i Seest Sogn Mads Thomsen. 61 Aar

[mangler] 15.5. DØDFØDT SØN af Hans Christensen Schmidt og Maren Clausen, Vonsild Mark.

12.5. 16. 5. CICILIA FRIIS en Datter af Gaardmand Hans Petersen Friis og Anne Sophia født Jepsen, 2 Dage.

21.5. 26.5. MAREN THOMAS'S Enke efter Thomas Jensen. Efterlader 3 Sønner og 1 Datter: Jens Thomsen paa Skartved Mark, Hans Thomsen, Terben Thomsen og Anne Maria Thomasdatter givt med Bødker Hans Hansen. De havde alle Tilnavn Lyum. 78 Aar.

30.9. 8.10. JEPPE LAUESEN MENG Ungkarl, Søn af Laue Jensen og Bodil Maria paa Vonsild Mark. Efterlader foruden Forældrene 4 Sødskende: Jens Lauesen, Hans Lauesen, Bodil Kirstine og Ane, alle Meng. 32 Aar 2 Mdr.

13.10. [mangler] JACOB VALENTINER Enkemand. Døde 83 Aar 5 Mdr. 5 Dage gammel og blev begr. paa Aastrup Kirkegaard 21.10. og der anført.

7.11. 14.11. LAURITZ MICHELSEN MØLLER Parcellist, efterlod Enken Grethe Maria Dall og 3 Børn: Anders Michelsen, Hans Thygesen og Christian Pedersen, alle med Tilnavn Møller. 39 Aar 8 Mdr.

[mangler] 18.11. DØDFØDT SØN af Daglejer Christen Jensen og Maria Cathrine født Engel.

20.11. 27.11. CHRISTEN CLAUSEN SCHMIDT Smed i Vonsild. Efterlader Enken Inger Dorthea Hansdatter og 5 Børn: Claus, Diens, Hans, Karen givt i Seest og Maren givt i Bjert Sogn, alle Christensen Schmidt. 78 Aar 2 Mdr.

20.11. 29.11. THUE POULSEN forhen Gaardmand, nu Aftægtsmand i Vonsild. Efterlader Enken Cathrine født Nicolaisdatter og 7 Børn: Nicolai, Poul, Christian, Jens Andreas, Ancker og Karen, alle Damgaard. 68 Aar 9 Mdr.

8.12. 15.12. CATHRINE MARIA FØDT JOCHUMSDATTER Enke efter Kaadner Hans Lauritzen Mainz. Efterlader 3 Døtre: Johanne givt med Poul Sørensen i Aagaard, Ane givt med Peder Nissen Holm, Vonsild og Nille Sophie givt med Enevold Henrichsen i Bjert By. 76 Aar 6 Mdr.

1846

9.1. 15.1. ANE MARIA TRUELSES. Efterlod sin Mand Truels Rasmussen Tinglef, næsten 51 Aar 11 Mdr.

20.1. 24.1. RASMUS JOHANNESEN KÜSTER Efterlader sin Fader Gaardmand Johannes Jespersen Küster og 4 Søskende: Jesper, Mads, Laue Peter og Maria, alle med Tilnavn Küster. Død af 18 Dages Sygeleje, Typhus, 20 Aar 9 Mdr.

27.2. 5.3. MARIA ELISABETH FØDT SØRENSDATTER HOLM givt med Parcellist Peter Frederichsen Svart. Døde 9 Timer efter af hun var bleven forløst en dødfødt Søn, der blev ordet sammen med hende. Hun efterlader bemeldte Mand. 23 Aar 9 Mdr.

9.3. 16.3. HANS JACOBSEN TINGLEV Gaardmand i Vonsild. Efterlader sin Hustru Cathrine født Hansdatter samt 8 Børn: Jacob H. Tinglev Gaardmand i Aller, Hans Peter H. Tinglev, Jens H. Tinglev, Karen Tinglev givt med Peter Gottfred Petersen Væver i Seest, Dorthea Tinglev, Christine Tinglev, Cathrine Tinglev og Berthe Maria Tinglev, 56 Aar 1 Mdr.

16.3. 23.3. SØREN HANSEN WYFF Søn af Gaardmand Hans Sørensen Wyff og Anne Cathrine født Hansen, 8 Mdr.

21.3. 27.3. FREDERICH CARLSEN SCHMIDT Søn af Væver Carl Frederichsen og Anne Maria født Jensdatter Schmidt, Vonsild. 10 Mdr.

1.4. 8.4. METTE CATHRINE NICOLAISDATTER WYFF Datter af Nicolai Hansen Wyff og afdøde Hustru Johanne i Seest. Døde efter 3 Dages Sygeleje 13 Aar 10 Mdr. 3 Dage.

16.5. 22.5. MAGDALENE PEDERSDATTER Datter af Maria Kirstine Erlangsen, Enke efter Matthias Honoré og den som Barnefader udlagte Peder Larsen af Colding. Moderen lever. 8 Aar 7 Mdr.

8.6. 12.6. PEDER CHRISTENSEN RAVN Ungkar1. Efterlod sin Moder Kirstine Hans Datter, Enke efter Christen Bendixen Ravn og 3 Halvbrødre: Hans, Christen og Bendix og 2 brødre: Søren og Mads, alle med Tilnavn Christensen Ravn. 31 Aar 8 Mdr.

8.6. 13.6. METTE MARIE HANSES Enke efter Hans Matzen Lauritzen. Efterlod sig 4 Børn: Morten, Bodil Kirstine, Maria og Karen, alle med Tilnavn Sandager. 58 Aar 8 Mdr.

14.6. 20.6. CHRISTIAN RASMUSSEN HOLM Ungkarl Søn af Gaardmand Rasmus Hansen og Johanne Maria Christiansdatter paa Kockholm. Efterlod foruden Forældrene 6 Søskende: Johannes, Hans Peter, Nis Peter, Karen, Magdalene og Eline Hansine, alle med Tilnavn Rasmussen Holm. 23 Aar 8 Mdr.

18.6. 21.6. Hans Rasmus Pedersen Ungkarl, Tjenende hos Terkild Lindskov i Vonsild, født i Jordrup Sogn Søn af afdøde Peder Rasmussen og Cathrine Maria Jørgensdatter. Druknede ved af bade sig i en Mergelgrav. Han efterlod sig Stedfaderen Niels Iversen i Egtved Sogn samt 4 Søskende: Jørgen, Peter, Anne og Maren Petersen, [alder mangler]

1.7. 6.7. INGER JØRGENS Jørgen Thomsen Svarts Kone, Aftægtskone paa Vonsild Mark. Døde i Nabohuset i Taps Sogn men blev begr. paa Vonsild Kirkegaard efter hendes Ønske med vedkommende Præsters Samtykke. Hun efterlod sig foruden hendes Mand 3 Børn af første Ægteskab: Hans, Jens og Magdalene, alle med Tilnavn Christensen Schmidt samt 2 Pigebørn efter en afdød Søn i Ødis og en Steddatter Ane C. Schmidt. 81 Aar.

17.8. 22.8. ANDREAS MIKKELSEN MØLLER en døvstum Ungkarl Søn af afdøde Laus Mikkelsen Møller og efterlevende Hustru Grethe Maria Dah1. Foruden Moderen efterlader han sig 2 Brødre Hans og Christian. 18 Aar 1 Mdr.

18.8. 24.8. METTE KJERSTINE MADSDATTER KJÆR Datter af Dannebrogsmand Mads Thomsen Kjær og Karen Lauritzdatter Kjær, Gaardfolk i Vonsild. Kom af Dage ved et ulykkeligt Tilfælde. Saavel Kusken som hun faldt i af Sædefjellen fra et Læs Tørv, og enten gik Vognen over hendes Hoved eller en af Hestene traadte paa samme, saa det ene Øje gik ud, og hun kort efter døde paa Stedet. Hun efterlod sig Forældrene og 3 Sødskende Thomas, Sara og Lauritzsine alle med Navn Kjær. 18 Aar 3 Mdr.

22.9. 27.9. ERICH NIELSEN SAMSØE Søn af Smeden Niels Terkildsen Samsøe og Anne Margrethe Beck i Vonsild 10 Mdr. 5 Dage.
3.10. 10.10. CLAUS CHRISTENSEN SCHMIDT, Ungkarl og Dyrlæge, han efterlod sig Moderen Inger Dorthea Hansdatter, Enke efter Christen Clausen Schmidt, forhen Smed i Vonsild og 4 Søskende nemlig Hans, Diens, Karen gift i Seest og Maren gift i Agtrup, Alle Christensen Schmidt, 45 Aar 7 Mdr. 1 Dag.

14.11. 23.11. ANNE JEPPESDATTER DUE Datter af Væver Jeppe Jensen Due og Hustru Tove født Jørgensdatter Høg, Vonsild. 5 Aar 10 Mdr.

1.12. 8.12. MARGRETHE JESSES FØDT POULSDATTER Enke efter Jes Lauritzen af Seest. Hun boede i Seest, men blev syg paa et Besøg her og døde efter nogle Dages Sygeleje. Hun havde ingen Livsarvinger, men derimod var Børn af en Broder i Tved og en Søster og Halvsøster i Vonsild. 73 Aar.

5.12. 11.12. FRIDERICH WILHELM CARL SCHÜTZ MÜLLER, Søn af Forpagter paa Prøvegaarden i Vonsild Sogn Friderich Theodor Müller og Hustru Thora født Schultz, 1 Mdr. 9 Dage.

27.12. begr. et DØDFØDT DRENGEBARN af Tjenestekarl Lars Thomsen og Hustru Anne født Lauritzen i Vonsild.

28.12. 4.1. SØREN PETERSEN MØLLER Skomager og Enkemand i Vonsild. Efterlod af første Ægteskab 2 Sønner: Peder og Andreas, af andet Ægteskab 3 Børn: Poul, Anne Elisabeth og Bolette Sørensen Møller. 61 Aar.

1847

28.1. 4.2. CHRISTIANE FELLER Datter af Frederik Feller og Hustru Margrethe født Weddel i Vonsild. 4 Aar 3 Mdr.

31.1. 8.2. CAROLINE KIRSTINE ANDERSDATTER GRØN Datter af Murmester Anders Petersen og Anne født Jensdatter, Vonsild Mark, 2 Aar 10 Mdr.

16.2. 24.2. Tjenestekarl HANS THOMSEN LYOM døde i Vonsild 50 Aar 2 Mdr. 2 Dage. Efterlod 3 Søskende: Gaardmand Jens Thomsen Lyom paa Skartved Mark, Skomager Terben Thomsen Lyom i Vonsild og Anne Maria Lyom gift med Snedker Hans Hansen i Vonsild.

6.3. 13.3. LAUE WEDEL FELLER, Søn af Indsidder Frederik Feller og Hustru Margrethe, døde i Vonsild 7 Aar 6 Mdr.

1.4. begr. et DØDFØDT DRENGEBARN, Forældre: Hans Christiansen Wyff og Hustru Maren Andersdatter. Gaardmand i Vonsild.

6.3. 12.3. JOHANNE CATHRINE WILLADSES Enke efter Willads Jørgensen paa Vonsild Mark. Efterlod 3 Børn: Gaardmand Jørgen Willadsen, Anne Magdalene gift med H.L. Dixen og Bodil Maria gift med Rasmus Alexander, alle paa Vonsild Mark 91 Aar 6 Mdr. 1 Dag.

9.3. 17.3. HANS HANSEN Ungkarl paa Vonsild Mark, efterlod 3 Søskende: Rasmus Hansen paa Kokholm, Grethe gift med Gæstgiver Madsen i Kolding og Anne gift med Ib Sørensen paa Kolding Mark, samt 2 Halvsøskende Enken Kjerstine Christens i Vonsild og Karen Sørensdatter gift med Peder Foss i Iskov. 54½ Aar.

21.3. 26.3. CHRISTINE MARGRETHE BEIERHOLM Datter af Væver paa Vonsild Mark Peder Mogensen Beierholm og Christine Elisabeth født Jensen 2 Aar 1 Mdr.

26.3. begr. et DØDFØDT DRENGEBARN af ovennævnte Peder Mogensen Beierholm.

17.5. 19.5. MADS HANSEN FRIIS Tjenestekarl hos Gaardmand Hans Sørensen Tinglef. Han hængte sig selv i Sengebaandet. Han efterlod sig en Enke ved Navn Mette Sophia og 2 Sønner af første Ægteskab: Niels Madsen Friis og Hans Madsen Friis omtrent 68 Aar.

25. 7. 29.7. HANS CHRISTIANSEN WYFF Gaardmand i Vonsild. blev fundet druknet i en Mergelgrav. Efterlader sin Hustru Maren født Andersdatter Thullesen og 2 Børn: Andreas Hansen Wyff og Ane Kjerstine Hansdatter Wyff, døde i en alder af 42 Aar 5 Mdr.

3.10. 7.10. Daglejer JES HANSEN JUUL i Vonsild. Efterlader sig Enken Anne Christine født Jørgensdatter samt 3 Børn: Rasmus Jessen Juul, Anne Maria Juul gift i Vonsild og Maria Kirstine Juul gift i Haderslev. 64 Aar 4 Mdr.

15.11. 20.11. ANNE CHRISTINE RAVN Datter af Indsidder Christen Christensen Ravn og Anne Cathrine født Hansen, 6 Dage.

8.12. 15.12. MAREN PETERSEN Enke efter afdøde Degn og Skolelærer for Vonsild Jesper Petersen. Hun efterlader sig 5 Børn: Kaptain L. Küster i Vanløse, Sjælland, Oberst P. Küster i Orenburg i Rusland, Gaardmand Johannes Küster, Vonsild, Anne Cathrine Küster i Vonsild gift med Degnen 0. Lind i Vamdrup og Ingeborg Maria Küster gift med Degnen Aggesen i Vonsild. 84 Aar 12 Dage.

19.12. 28.12. METTE SOPHIA HANSES Enke efter Hans Christensen af Vonsild. Hun efterlader en Søn, J. Bache, Chordegn og Skolelærer i Fredericia, 81 Aar 11 Mdr.

1848

17.2. 24.2. JEPPE MORTENSEN HUGGER Gaardmand i Vonsild. Efterlod sin Hustru Inger Elisabeth født Hansdatter Hundevadt og 1 Søn Morten, 35 Aar 5 Mdr.

8.3. 16.3. Gaardmand og dannebrogsmand MADS THOMSEN KJÆR af Vonsild. Efterlod sin Kone Karen Lauritzdatter Kjær og 3 Børn: Thomas Madsen Kjær, Sara Madsdatter Kjær og Larsine Madsdatter Kjær, 48 Aar 4 Mdr.

9.4. 12.4. ANNE MARIA Enke efter Niels Petersen, Almisselem i Vonsild. Hun efterlod en Datter født udenfor Ægteskab Elsebe. omtrent 70 Aar.

23.4. 30.4. NIELS JENSEN født i Nebel 1780, død som fattig Mand paa sin Vandring her i Vonsild Sogn hos Nicolai Poulsen Skov. 68 Aar.

13.5. 17.5. SEVERINE PEDERSDATTER HANSEN Datter af Peter Hansen og Hustru Karen Rasmusdatter født Aagaard i Payholm, Vonsild Sogn 10 Dage.

18.5. 25.5. ANNA SOPHIA FØDT BISCHOFF Enke efter afdøde Kaadner Niels Madsen i Vonsild. Hun efterlod sig 5 Børn af et tidligere Ægteskab: Andreas Jensen og Johannes Jensen, Vævere og Kaadnere i Vonsild, Christine Elisabeth Jensen gift med Væver og Kaadner Peter Mogensen Beierholm paa Vonsild Mark, Peter Jensen, Skolelærer i Bjerndrup, Stepping Sogn og Georg Jensen Væver i Skanderup, 74 Aar 10 Mdr.

25.5. 28.5. CHRISTIAN JOHANNSEN SCHMIDT døde i fattige Omstændigheder her i Sognet. Han havde været Skolelærer i Charlottenlund i Dannemare Sogn paa Lolland fra 1832, men var afsat fra Embedet. Hans Fader var Johann Trittau og en Broder Adam Johannsen Schmidt er Kaadner paa Vonsild Mark, 36 Aar 8 Mdr.

3.6. 8.6. ANNA CHRISTINE JØRGENSDATTER VIDERICK Enke efter forhen afdøde Daglejer Jes Hansen Juul i Vonsild. Hun efterlader 3 Børn: Rasmus Jessen Juul, Anne Maria Juul gift i Vonsild og Maria Kirstine Juul gift i Haderslev 69 Aar 5 Uger.

19.7. 23.7. MARIA ELISABETH HANSDATTER STRELLUF Datter af Daglejer Hans Christensen og Inger Cathrine født Fricke, døde af Kighoste godt 1 Aar.

31.7. 5.8. ANNE DORTHEA JENSDATTER Datter af Gaardmand Jens Jensen Holm og Johanne Marie født Poulsdatter i Vonsild Sogn. Forældrene og 4 Søskende: Poul Maria, Johanne og Jens lever, død efter 3 Ugers Sygdom 8 Aar 17 Dage.

6.9. 10.9. MAREN NICOLAIS FØDT MATTHIASDATTER rimeligen Enke, thi hendes Mand Nicolai Olander var for mange Aar siden taget bort fra hende, uden af man senere har hørt fra eller om ham. Hun efterlod sig 3 Sønner: Matthias, Hans og Ole med Tilnavn Olander. Nogen Understøttelse havde hun i den sidste Tid nydt. Døde i en Alder af 79 Aar 10 Mdr. 20 Dage.

18.11. 23.11. Seminarist og Lærer paa Sønderskovgaard PETER CLAUSEN ASSENHOLM, en Søn af Gaardejer Hans Clausen Assenholm og Hustru Ane i Kjelstrup By, Hoptrup Sogn, døde paa Jagten ved et Vaadeskud, som han ved egen Uforsigtighed ved af gaa over en høj Grøft havde bibragt sig. Han var kun 22 Aar 9 Mdr. og 6 Dage. Han efterlod sig ovenstaaende Forældre og 7 Søskende: Hans, Jeppe, Nis, Jørgen, Ellen Maria, Mette Maria og Ane, alle med Tilnavnet Assenholm.

5.12. 10.12. ELISABETH MARIA JOHANNESDATTER TEGLBRÆNDER gift med Indsidder Hans Nielsen Greisen. Efterlader sig benævnte Mand. 63 Aar 15 Uger.

1849

17.1. 22.1. ANNE MARGRETHE CHRISTIANS FØDT JENSDATTER Daglejer Christian Christensens Hustru i Vonsild. efterlod Mand og Datter Karen Maria. 33 Aar.

29.1. 6.2. JACOBINE LIND FØDT HANSEN gift med Nis Nissen Lind i Vonsild, døde 13 Dage efter sin Nedkomst med en Søn, der fik Navnet Kay Hansen Lind. Efterlader Manden og denne Søn, Alder ikke angivet.

15.2. 21.2. Almisselem KIRSTINE FØDT THOMASDATTER Anders Pedersens Hustru. Efterlader bemeldte Mand og en Søn Peter Frandsen og en Datter Maria Kjerstine Andersdatter. 72 Aar 6 Mdr.

7.3. 12.3. DANIEL PETER FRIBERG forhen Skomager. Efterlader sin Hustru Karen Hansdatter 69 Aar 6 Mdr.

11.3. 15.3. Almisselem METTE MARIA PETERSDATTER Enke efter afdøde Skrædder Bertel Storm i Vonsild. Hun efterlod sig en Søn Peter Christian Bertelsen Storm. 70 Aar.

20.3. 26.3. METTE KJERSTINE HANSEN Datter af Bødker Hans Hansen og Hustru Anne Maria Thomasdatter Lyum i Vonsild 1 Aar 6 Mdr.

19.5. 25.5. METTE MARIA LAUSINE SKJØNNEMANN Datter af Landbolsmand Jens Thorsen Skjønnemann og Grethe Maria født Dall, Vonsild. 1 Aar 19 Uger.

21.5. 26.5. KAREN CHRISTIANS FØDT JENSDATTER gift med Christian Lauritzen Frydenborg i Vonsild. Hun efterlod sig Manden og 8 Børn: Lauritz gift i Haderslev, Kai, Jesper, Cicilia gift med Johan Frederich Schultz i Bjert, Dorthea, Christine og Kjersten, alle med Tilnavn Frydenborg. Hun døde rigeligen 52 Aar.

5.6. 9.6. ANDERS PEDERSEN Almisselem. Efterlod sig en Datter ved Navn Maria Kjerstine Andersdatter gift i Haderslev med Niels Hansen Skallevad. 73 Aar.

4.7. 8.7. Enkemand HANS NIELSEN GREISEN. Efterlod ingen Børn af sidste Ægteskab, derimod har ingen Oplysninger været at erholde angaaende hans første Ægteskab. 73 Aar.

22.9. 27.9. KJERSTINE POULSDATTER LUND Datter af Daglejer i Vonsild Poul Petersen Sønderhuus og Anne Margrethe Lauritzdatter Lund, 2 Aar 8 Mdr.

1.10. 7.10. PETERLINE MARGRETHE SCHALS Datter af Fruentimmeret Elisabeth Petersdatter Mørk, 1 Aar 9 Mdr.

22.10. 29.10. LAURITZ CHRISTIAN ANDREASEN GELTZER, Søn af Gaardmand paa Vonsild Mark Andreas Lauritzen Geltzer og afdøde Hustru Anne Soghia født Jørgensdatter. Efterlader Faderen og 5 Søskende: Johannes, Rasmus, Anne Kjerstine, Caroline og Kjersten, alle med navnet Geltzer, 15 Aar 5 Mdr.

24.11. 1.12. Pigen RASMINE RASMUSDATTER LINDBERG Datter af afdøde Gaardmand Rasmus Iversen og efterlevende Hustru Cathrine Thomasdatter, nu gift med Søren Christensen paa Vonsild Mark. Hun efterlod benævnte Moder og 4 Søskende: Iver Lindberg, Christian, Mette Kjerstine og Kjersten, alle med Tilnavn Dahl.

1850

1.1. 6.1. JOHANNE KIRSTINE NIELSDATTER BOCK Enke efter Søren Svendsen, Almisselem, efterlod en Søn Niels Sørensen Bock og en Dattersøn Mads Andersen Bock. 70 Aar.

13.2. 21.2. KAY HANSEN, Gaardmand og forben Sognefoged i Vonsild. Han efterlader sin Hustru Karen samt 2 Stedbørn: Enkemand Nis Nissen Lind og Inger Marie Lind gift med Gaardmand og Sognefoged Ancker Schultz i Dalby. 66 Aar,

27.2. 5.3. ANNE MARIA LASSEN Datter af Husmand Hans Lassen Isachsen og Hustru Dorthea Sophia født Platz, 1 Aar 2 Mdr.

3.3. 7.3. et DØDFØDT PIGEBARN af Husejer Simon Jørgensen Hundevadt og Hustru Madsine Rasmusdatter, Vonsild Mark.

9.3. 15.3. SØREN MADSEN RAVN, Søn af Mads Ravn og Hustru Sara født Juhl i Vonsild Sogn, 1 Aar 11 Uger.

18.3. 23.3. JOHANNE CHRISTINE CHRISTENSDATTER RAVN Datter af Christen Christensen Ravn og Anne Cathrine født Hansen, Vonsild Mark, 4 Aar 5 Dage. Efterlod foruden Forældrene en Søster Anne Christine Ravn.

21.3. 25.3. CAROLINE JENSDATTER SCHUMACHER Datter af Skomager Jens Larsen Hveem og Anne Cathrine Petersdatter Engel, 10 Dage.

23.3. 29.3. CHRISTEN FRYDENBORG DAHL, Søn af Fruentimmeret Cicilia Frydenborg og den som Barnefader udlagte Niels Dahl, 4 Aar 10 Mdr.

28.3. 3.4. NIELS HANSEN ANDERSEN, Søn af Tjenestekarl Christen Andersen og Hustru Johanne Kirstine Jensdatter, døde af Strubehoste 2 Aar 1 Mdr.

17.4. 22.4. CHRISTIAN PETER ANDREAS HAURITZ, Søn af Kammager Jørgen Peter Thullesen Hauritz og Hustru Ellen født Christensen, Vonsild, 3 Mdr.

16.5. 23.5. METTE MARGRETHE NIELSDATTER WYFF Datter af Niels Christiansen Wyff og Hustru Anne Maria født Holm, efterlod Forældre og 4 Søskende: Anne Kirstine, Maren, Christine Sørine og Søren, 8 Aar 1 Mdr.

20.7. begr. EN SOLDAT af 4. Forstærkningsbatalion, 4. Comp. Nr. 30, som blev funden død paa Sønderskovgaards Mark her i Vonsild Sogn, rimeligen omkommen ved paa Marschen her igennem syd paa at have i den stærke Hede drukket for meget.

21.7. 25.7. KJERSTINE IVERSEN Datter af Indsidder Iver Hansen og Hustru Anne født Jensen i Vonsild, 10 Aar 1 Mdr.

11.8. 14.8. NIELS PETER PETERSEN FALK, Søn af Skrædder Christian Falk og Hustru Anne Cathrine Jacobsdatter 8 Dage.

2.11. 6.11. HENRIETTE BOCK Datter født udenfor Ægteskab af en Syjomfru fra Haderslev Helene Mogensen, og den som Barnefader udlagte Skræddersvend i Haderslev Wilhelm Bock.

1851

5.2. 12.2. BODIL MARIE FØDT JEPPESDATTER gift med Laue Jensen paa Vonsild Mark, efterlod Manden og 4 Børn: Jens Hans, Bodil Kjerstine og Anne, alle med Tilnavn Lauesen Meng, 73 Aar 4 Mdr.

2.3. 8.3. JENS PETERSEN HOLM, Søn af Landbolsrnand Peter Nissen Holm og Hustru Anne født Pedersdatter paa Vonsild Mark, Forældrene og 5 Søskende: Nis, Hans, Maren, Johanne og Cathrine efterlever, 8 Aar 5 Dage.

13.3. 19.3. CATHRINE MARIA JESSEN Datter af Brændevinskarl Jens Chr. Jessen og Caroline Peterrikke født Johansdatter i Vonsild. Strubehoste, 1 Aar 6 Dage.

10.4. 19.4. JOHANNES JENSEN Væver og Landbolsmand i Vonsild. Efterlader sin Hustru Cathrine Pedersdatter født Ravnholdt samt en Søn ved navn Peter Jacob Jensen 43 Aar 3 Mdr.

4.6. 11.6. JOHANNE DORTHEA RAVNHOLDT FØDT AUTESEN, Enke efter afdøde Skrædder Peter Andersen Ravnholdt, Aftægtskone. Efterlader 3 Børn: Jep Petersen Ravn, Væver i Dalby, Karen Petersdatter Ravn gift i Ødis Sogn og Cathrine Petersdatter Ravn Enke efter Johannes Jensen, Vonsild. 71 Aar 10 Mdr.

17.6. 24.6. CATHRINE SOPHIE BERG Datter af Adam Johansen Berg og Anne Cathrine født Pedersdatter i Vonsild. Foruden Forældrene efterlever en Bror Peter og en Søster Maria Elisabeth Berg 17 Aar 23 Dage.

26.6. 29.6. PEDER POULSEN SØNDERHUUS, Søn af Daglejer Poul Pedersen Sønderhuus og Anne Margrethe født Lauritzdatter, Vonsild 10 uger.

27.6. 30.6. JENS PETERSEN HOLM Ungkarl, død som Tjenestekarl i Vonsild Kro af Brystbetændelse. Han efterlod en Søster Anne Maria Holm gift med Morten Olesen Albeck og 3 Halvsøskende: Peter Poulsen Due, Jacob Poulsen Due og Anne Poulsdatter Due samt Stedforældrene Poul Jensen Due og Hustru, 34 Aar 11 Mdr.

28.7. 2.8. ANDREAS THUESEN DAMGAARD Ungkarl, Søn af afdøde Gaardmand Thue Paulsen og Hustru Cathrine Nicolaisdatter i Vonsild. Efterlader Moderen og 6 Søskende: Gaardmand Poul Thuesen Damgaard i Ostorp, Nicolai Thuesen, Karen Thuesdatter, Christian Thuesen, Ancker Thuesen, Karen Thuesdatter gift med Claus Andersen Dele, Vonsild Mark, alle med Tilnavn Damgaard. 23 Aar 9 Mdr. '

29.10. 1.11. ET LILLE PIGEBARN af Forældrene Matthias Nicolaisen Olander og Hustru Mette Kjerstine i Vonsild. Det døde strax efter Fødselen, da Moderen nedkom nogle Maaneder for tidligt.

28.11. begr. et DØDFØDT DRENGEBARN af Forældrene Væver Peder Mogensen Beyerholm og Hustru Christine Elisabeth paa Vonsild Mark.

2.12. begr. en Stenbrolægqer fra Kolding, Ungkarl JENS PETER, blev fundet den 30.11. i Christian Diensens Skov ved Kongevejen, hvor han havde hængt sig, rimeligvis nogle Dage i Forvejen.

1852

3.1. 10.1. METTE MARIE NIELSDATTER BERG Datter af Arbejdsmand Niels Iversen og Hustru Nana Elisabeth født Berg, Vonsild 8 Mdr.

19.1. 26.1. Uhrmager JEPPE JOHANNSEN efterlod sin Kone Anne Christine født Hansen og 5 Børn: Maren Sophie Johannsen, Hans Christian Alexandersen Johannsen (til Søs), Anne Christine Johannsen, Asmus Georg Johannsen og Jesias Dionysius Johannsen (til Søs) 75 Aar 4 Mdr.

23.2. 2.3. ANNE SOPHIE JENSEN FØDT THOMSEN Skomager Lorentz Jensens Hustru paa Vonsild Mark. Efterlod Manden og hendes Moder Gretha Thomsen Enke efter Johan Thomsen i Felsted. 36 Aar.

26.2. 3.3. HANS PETER JENSEN KRAGH, Søn af Klokkeringer og Graver Jens Jensen Kragh og Hustru Maren født Nisdatter Kiel, Vonsild. Efterlod foruden Forældrene 5 Søskende: Nis, Jens, Thomas, Christian og Magdalene, alle med Tilnavnet Kragh, alder mangler.

1.3. 7.3. AGNETHE KIRSTINE SØRENS Enke efter Søren Petersen Loumand i Vonsild, Hun efterlader 5 Børn: Andreas, Peter, Henrich, Anne og Christine, alle med Tilnavn Sørensen Loumand 66 Aar.

8.3. 13.3. METTE MARIA CHRISTIANS, Hjulmand Christian Jørgensens Hustru. Hun efterlader Manden og 5 Døtre: Maren Christiane, Anne Margrethe, Anne Cathrine og Karen, 61 Aar 7 Mdr.

21.4. 27.4. JEPPE ERICHSEN THULLESEN, Søn af Husejer Erich Andersen Thullesen og Maren født Mortensdatter Hugger, 5 Dage.

2.5. begr. et DØDFØDT PIGEBARN af Forældrene Mads Christensen Ravn og Sara Poulsdatter Klink i Vonsild.

7.6. 11.6. ANNE MARGRETHE LUND Muurmester Søren Jacobsen Lunds Hustru. Efterlader kun sin Mand, 68 Aar.

27.6. 2.7. CHRISTINE SØRINE NIELSDATTER WYFF Datter af Niels Christiansen Wyff og Hustru Anne Marie Sørensdatter født Holm paa Vonsild Mark. Efterlader Forældrene og 4 Søskende: Anne, Maren, Søren og Christian. 4 Aar 5 Mdr.

30.6. 4.7. ANNE KIRSTINE PETERSEN KRAGELUND Datter af Daglejer Peter Frandsen Kragelund og Anne Marie Jesdatter Juhl. Efterlader Forældrene og en Broder Jes Petersen Kragelund, 1 Aar 3 Mdr.

5.7. 10.7. NILLA SOPHIE JEPSEN FØDT DALL Fhv. Gaardmand nu Aftægtsmand Simon Jepsens Hustru, efterlader sin Mand, 77 Aar 2 Mdr.

17.8. 22.8. ANDREAS JENSEN LINDSKOV, Søn af Muurmester Jens Lindskov og Hustru Maria Elisabeth født Petersen. Efterlader Forældrene og 2 Søstre Maria og Caroline Lindskov, 10 Aar 4 Mdr.

27.9. begr. DØDFØDT PIGEBARN af Skrædder Nis Roest og Maren født Sørensdatter Hougaard.

15.10. 20.10. MAGDALENE MORTENSEN ALBECK Datter af Husejer Morten Olesen Albeck og Hustru Anne Maria Petersdatter, 1 Aar 11 Mdr.

[mangler] 8.12. DØDFØDT PIGEBARN af Gaardmand Nicolai Thuesen Damgaard og Mette Maria født Nygaard i Vonsild.

3.12. 9.12. METTE KIRSTINE DALL Datter af Søren Christensen og Cathrine født Thomasdatter paa Vonsild Mark. Efterlader Forældrene samt 3 Søskende: en Halvbror Iver Lindberg, Christian Dall og Kjersten Dall, 18 Aar 5 Mdr.

26.11. 4.12. Aftægtsmand SØREN CHRISTENSEN paa Vonsild Mark, efterlader sin Hustru Cathrine født Thomasdatter og 2 Børn: Christian Sørensen Dall og Kjersten Sørensdatter Dall samt Stedsøn Iver Lindberg, 67 Aar 9 Mdr.

1853

2.1. 8.1. PETER JENSEN SCHUMACHER, Søn af Skomager Jens Larsen Hvem og Hustru Anne Cathrine født Petersdatter Engel. Efterlader Forældrene samt 7 Søskende: Johanne Marie, Anne Margrethe, Ole Larsen, Karen, Christen, Hans Sørensen og Carl, alle Schumacher. 18 Aar 5 Mdr. 29 Dage.

[mangler] 30.1. et DØDFØDT DRENGEBARN af Jens Thorsen Skjønnemand og Hustru Grethe Maria født Dahl, Landboelsfolk paa Vonsild Mark.

17.2. 24.2. SIMON JEPSEN forhen Gaardmand i Vonsild. Enkemand. Ingen Arvinger, 80 Aar.

6.3. 9.3. Enkemand og Almisselem NIELS HANSEN efterlader 4 Børn: Anne Cathrine, Hans Nielsen, Mads Nielsen og Christen Nielsen, alle Holm. 69 Aar.

8.3. 15.3. MARIA KIRSTINE JØRGENSEN FØDT HANSDATTER RAVN gift med Jørgen Jensen. Jordemoder her i Menigheden, efterlader Manden og 3 Børn: Hans Jørgensen Ravn, Maren Jørgensen Ravn og Jens Jørgensen Ravn. 43 Aar 1 Mdr.

15.3. 22.3. Enken MAREN JENSES. Efterlod 4 Børn: Christian Jensen Schmidt, Anne Maria Schmidt gift med Væver Carl Frederichsen i Vonsild. Anne Jensdatter Schmidt gift med Daglejer Christen Christensen Beck i Stubbom og Kjerstine Jensdatter Schmidt gift med Daglejer Hans Danielsen i Haderslev. Hun var Enke efter Jens Christiansen 5. 72½ Aar.

25.3. 30.3. JES PEDERSEN KRAGELUND, Søn af Daglejer Peder Frandsen Kragelund og Hustru Anne Maria Jesdatter Juh1, efterlod Forældrene, 7 Aar 2 Mdr.

3.4. 7.4. MATTHIAS PETERSEN GOSMAND, Søn af Indsidder i Vonsild Peder Jørgensen og Ane Nielsdatter Collemorten. Efterlader Forældrene, 9 Dage.

2.5. 9.5. MAREN JUHL paa Vonsild Mark, døde i ugift Stand hos hendes Broder Ole Jensen Juhl, som efterlever. Hun har haft en Broder Mikkel og en Søster Maria, men om de endnu leve vides ikke. 73 Aar 1 Mdr.

21.5. 27.5. Almisselem KAREN FRIEBERG Enke efter Skomager Daniel Peter Friberg. Død uden Livsarvinger74 Aar 7 Mdr.

30.5. 4.6. Ungkarl JOHANNES RASMUSSEN HOLM, Søn af Gaardmand i Vonsild Rasmus Hansen og Johanne Maria Christiansdatter paa Kokholm. Han efterlader Forældrene og 5 Søskende: Nis Peter, Hans Peter, Karen gift i Skanderup, Magdalene og Eline Hansine, alle med navn Holm, 22 Aar 7 Mdr.

12.9. 17.9. Ungkarl Uhrmager PETER ADAMSEN BERG, Søn af Adam Johannsen Berg og Ane Cathrine Petersdatter, Vonsild. Efterlader Forældrene og en Søster Maria Sophia Berg, 24 Aar.

15.10. 20.10. Enken CATHRINE THUES FØDT DAMGAARD. Hun efterlod 6 Børn: Nicolai Thuesen Damgaard, Paul Thuesen Damgaard, Christian Thuesen Damgaard, Ancker Thuesen Damgaard, Karen Thuesdatter Damgaard gift med Kaadner Claus Andersen Deele paa Vonsild Mark, 58 Aar 9 Mdr.

1854

4.1. 11.1. ANDERS JACOBSEN SVART Landbolsmand i Vonsild. Han efterlod sin Hustru Maria Andersdatter Svart og 2 Børn: Maria Andersdatter Svart og Anders Svart. 53 Aar 8 Mdr.

19.1. 27.1. BOLETTE MARIA KIRSTINE BERG Datter af Bager Ole Johannsen Berg og Hustru Karen Andersen født Terpager. Efterlader Forældrene og 2 Søskende: Anders Peter Berg og Margrethe Berg, [alder mangler].

25.2. 4.3. AGNETHE CHRISTINE PETERSDATTER LOUMAND Datter af Indsidder Peter Sørensen Loumand og Mette Cathrine Jensdatter, Vonsild. 1 Aar minus 5 Dage.

20.3. 27.3. MARIA HANSES FØDT LAURITZDATTER GELTZER Enke efter Inderste Hans Lorentzen Gregor i Vonsild. Hun efterlod 4 Børn: Lorentz, Ane, Cathrine Maria og Mette Cathrine, alle med Navn Gregor, 69 Aar 8 Mdr.

23.3. 30.3. Gaardmand JØRGEN NICOLAI JUHL paa Langkjærgaard i Vonsild Sogn. Han efterlod Enken og 6 Børn: Jens Peter Juhl, Hans Hansen Juhl, Johann Frederich Schack Juhl, Jørgen Nicolai Juhl, Christian Juhl og Hans Jacob Juhl. Enkens Navn er Margrethe Maria født Jacobsen, 65 Aar 11 Mdr.

11.6. 15.6. HANS PAULSEN LAURITZ AAGAARD uægte Søn af Tjenestepigen Ane Margrethe Lauritzdatter fra Malt Sogn, og den som Barnefader udlagte Ungkarl Hans Paulsen Aagaard af Vonsild. 3 Mdr. 1 Uge.

13.8. 16.8. CHRISTINE MARGRETHE BEIERHOLM, Datter af Peder Mogensen Beierholm og Christine Elisabeth Jensen paa Vonsild Mark, 5 Aar 11 Mdr.

22.8. 28.8. HANS JUHL HANSEN, Søn af Ejeren af Stangmoesled Christen Langvad og Maria Sophia født Brandorff. Forældre samt 6 Søskende leve: Maria Cathrine, Hansine Juliane, Caroline Mathilde, Jeppe Ulrikke, Anne Margrethe og Sophia Christine, alle Hansen, 3 Aar 7 Mdr.

27.8. 2.9. CICILIA CATHRINE ERICHSDATTER JUHL Datter af Erich Nissen og Anne Leonore født Grav paa Vonsild Mark. Forældre og 3 Søskende: Nis, Peter og Ingeborg, alle Erichsen Juhl, 8 Aar 8 Mdr.

10.9. 15.9. JACOBINE BEIERHOLM Datter af Væver Peter Mogensen Beierholm og Cathrine Elisabeth født Jensen, Vonsild Mark. Forældre og 5 Søskende: Sophia, Maria, Jensine, Magdalene og Anne, 11 Aar 3 Mdr.

26.9. 1.10. NIS NISSEN LIND, Søn af Gaardmand i Vonsild Nis Nissen Lind og Hustru Christine Elisabeth født Hansen, 1½ Dag.

13.11. 20.11. CHRISTIAN NISSEN KIEL Husejer i Vonsild. Efterlod Enken Anne Maria født Hansdatter og 6 Børn: Nis Kjerstine, Inger Cathrine, Hans, Christian og Maria, alle med Tilnavn Christiansen Kiel 44 Aar.

21.11. 27.11. LORENTZ JOHANSEN GREGOR Gaardejer og Kromand i Vonsild. Efterlod Enken Mariane Syranthe Lauritzen og 2 Børn: Christiane Lorentzen Gregor og Johan Lorentzen Gregor, 39 Aar 6 Mdr.

1855

16.1. 21.1. MARGRETHE JØRGENSEN Datter af Indsidder Anders Jørgensen og Ellen Kirstine født Holt i Vonsild. 8 Uger.

22.1. 27.1. METTE KJERSTINE NIELSES Niels Hansen Bocks Hustru. Efterlod sin Mand og 3 Børn, som hun havde førend hun blev gift: Conrad Nielsen, Johanne Kjerstine Jensdatter gift med Christen Andersen i Sjølund og Anne Jensdatter gift med Jens Johansen i Vonsild. 66 Aar 5 Mdr.

7.2. 14.2. SØREN PETERSEN SVART, Søn af Peter Sørensen Svart og Maria Sørensdatter Holm paa Vonsild Mark. Efterlod Forældrene og 2 Søstre: Johanne Maria og Mette Margrethe Petersdatter Svart. 6 Aar 6 Mdr.

24.2. 2.3. JES RASMUSSEN JUHL Søn af Indsidder i Vonsild Rasmus Jessen Juhl og Maren Pedersdatter, 5 Mdr. 25 Dage.

24.3. 31.3. CHRISTIAN JENSEN HOLM, Søn af Gaardmand Jens Jensen Holm og Johanne Maria Poulsdatter, Vonsild Sogn. Forældre og 6 Søskende efterlever: Poul, Maria, Johanne, Jens, Ancker og Andreas, 1 Aar minus 4 Dage.

27.3. 3.4. ANNE JØRGENS Jørgen Sørensen Vogns Hustru. Efterlod sin Mand og 2 Sønner: Søren Jørgensen Dahl og Jens J. Dahl, 49 Aar 10 Mdr.

23.5. 30.5. Aftægtskone GJERTRUD MARIA PETERS Enke efter Kaadner Peter Petersen Engel i Vonsild Sogn. Efterlod 4 Børn: Peter Petersen, Anne Cathrine, Karen Maria og Maria Cathrine, alle med Tilnavn Engel, 71 Aar 8 Mdr.

8.4. 14.4. STINE HARTHE Datter af Gaardmand i Seest Peder Harthe og Eliane Jensdatter paa Pederslyst. Forældre og 6 Søskende efterlever 18 Aar 3 Mdr.

29.5. 4.6. Ungkarl CHRISTEN LANKEN af Østervedsted. Han efterlod en Broder Anders Skak i Starup ved Haderslev, 49 Aar 9 Mdr.

6.6. 13.6. METTE KIRSTINE MORTENS Aftægtskone og Enke efter Gaardmand Vonsild Morten Jepsen Hugger. Efterlod 2 Børn: Dines Mortensen Hugger og Maren Hugger samt i Sønnesøn Jep Mortensen Hugger. 65 Aar 8 Mdr.

20.6. 27.6. Enkemand og Aftægtemand LAUE JENSEN paa Vonsild Mark. Efterlod 4 Børn Jens Lauesen, Hans Lauesen, Bodil Kirstine og Anne, alle med Tilnavn Meng 75 Aar 7 Mdr.

19.7. 25.7. Enken MARIA DORTHEA SIMONS Enke efter Simon Petersen af Vonsild Mark. Efterlod en Datter Bodil Marie gift med Jørgen Villadsen paa Vonsild Mark 85 Aar.

23.7. 26.7. MATHILDE NISSEN Datter af Arbejder ved Chauseen Hans Nissen og Maria Cathrine, boende her i Sognet. Forældrene efterlever 2½ Aar.

10.8. 15.8. HANS NISSEN TINGLEV Kaadner og Væver paa Vonsild Mark. Efterlod sin Hustru Magdalene Frederichsdatter Svart. 49 Aar 7 Mdr.

3.10. 7.10. SOPHIE ANDERSEN Tjenestepige paa Sønderskovgaard. Døde efter nogle Dages Sygdom. Forældrene lever i Skjern Sogn. 18 Aar 8 Mdr.

3.11. 9.11. POUL SØRENSEN AAGAARD Aftægtsmand. Efterlod Enken Johanne og 6 Børn: Søren, Hans, Johan, Cathrine, Karen og Christiane, alle med Tilnavn Poulsen Aagaard. 71 Aar 2 Mdr.

[mangler] 19.11. DØDFØDT DRENGEBARN af Anker Mortensen Beck og Anne Cathrine født Madsen, Vonsild Mark.

19.11. 24.11. JETTE CATHRINE MENG Datter af Jens Lauesen Meng og Johanne Cathrine Jørgensdatter Hundevadt, Vonsild Mark, 5 Dage.

15.12. 21.12. HANS HORN forhen Købmand i Kolding, her i Sognet boende. Hans Enke Helene Maria Rasmussen efterlever. 67 Aar 8 Mdr.

1856

16.2. 23.2. NIS ANDERSEN DAHL Vonsild Mark. Efterlod Enken Anne Christensdatter og 5 Børn: Elene, Jenge, Andreas, Christine og Karen, alle med Tilnavn Nissen Dahl, 44 Aar 2 Mdr.

20.3. 24.3. Almisselem MARCUS CHRISTIANSEN. Efterlader Enken Kirsten Pedersdatter, 88 Aar.

8.5. 13.5. HANS CHRISTENSEN SCHMIDT i Vonsild. Efterlod Enken Elsebe født Pedersdatter Holm og 5 Børn: Maria Kirstine, Inger Marie, Peter, Christian og Kjerstine, alle med Tilnavn Hansen Schmidt, 63 Aar 9 Mdr.

27.5. 2.7. SOPHIA JEPPES FØDT PEDERSDATTER NØRSKOV. Efterlod sin Mand Jeppe Jensen Skov og 2 Børn: Marie Kjerstine Skov og Peder Jepsen Skov, 27 Aar 5 Mdr.

[mangler] 24.6. DØDFØDT PIGEBARN af Peter Jørgensen Matthiesen Gosmand, Tjenestekarl i Vonsild og Hustru Anne Nielsdatter Damgaard.

21.7. 26.7. JOHANNE MARIA HANSES gift med Hans Mailand i Hoppes. Efterlader Manden og 2 Børn: Hans Peter og Margrethe Mailand, 54 Aar 10 Mdr.

28.7. 2.8. CAROLINE JENSDATTER LINDSKOV Datter af Muur- og Tømmermester Jens Lindskov og Maria Elisabeth i Vonsild. Mistede Livet ved om Aftenen paa Vejen fra Kolding til Vonsild af tage Fejl af Gangbrettet og styrtede i Aaen, maaske manglede hun, som var plaget af Besvimelse, i samme øjeblik sin gode Samling. Efterlod Forældrene og en Søster Maria Jensdatter Lindskov. 11 Aar 1 Mdr.

30.9. 8.10. JØRGEN THOMSEN SVART Aftægtsmand paa Vonsild Mark. Efterlod sig 3 Stedbørn Hans Chr. Schmidt, Magdalene Christensdatter Schmidt gift med Laues Jørgensen Hundevadt i Ostorp og Jens Christensen Schmidt. 77 Aar.

9.10. 14.10. MARIA JØRGENSDATTER JUHL Hun efterlod 2, Sønner født udenfor Ægteskab: Jens Jensen Lindskov Muur- og Tømmermand i Vonsild og Jørgen Jørgensen Juhl gift i N. Jylland, 68 Aar.

27.11. 5.12. Gaardmand NICOLAI THUESEN DAMGAARD Vonsild. Efterlod sin Kone Mette Maria født Nygaard og 3 Børn: Thue Nicolaisen Damgaard, Kirsten Cathrine Nicolaisdatter Damgaard og Jep Nicolaisen Damgaard, 44 Aar 2 Mdr.

5.12. 12.12. Aftægtsmand JOHAN HEINRICH FRICKE der som afskediget eedsvoren Toldkarl havde Pension. Efterlod sin Kone Kirstine Pedersdatter og 5 Børn: Engel Cathrine Heinrichsdatter Fricke gift med Daglejer Hans Christensen Strelluf, Maria Heinrichsdatter Fricke gift med Landbolsmand Hans Christensen Dahl, Andreas Fricke og Christian Fricke, begge gift i Jylland. 79 Aar 8 Mdr.

1857

12.1. 17.1. ASMUS FRANCK Ungkarl. Efterlod 8 Søskende: Jens, Niels, Iver, Hans Peter, Hans Jørgen, Anne Maria og Maren, alle Franck. 56 Aar 1 Mdr.

12.1. 19.1. BODIL MARIA PEDERSDATTER KJÆR Lauritz Hartvig Jeppesens Hustru i Kongehuset i Vonsild. Efterlader Manden og 5 Børn: Jeppe, Peder, Mette Maria, Andreas og Johannes, alle med Tilnavn Hartvigsen Kongehuus. Hun mistede Livet ved at vælte med Vognen, som kom oven paa hende og slog hende ihje1. 39 Aar 11 Mdr.

17.1. 24.1. Enkemand og Aftægtsmand HANS NISSEN ROEST. Han efterlod 6 Børn: Thomas, Nis, Andreas, Christine, Cathrine og Abelone, alle med Tilnavn Hansen Roest [alder mangler].

14.2. 21.2. ANNE CHRISTINE JUHL Enke efter Peder Andersen i Vonsild. Hendes efterlevende Børn: Jørgen, Sara og Christian med Tilnavn Straarup, 71 Aar 3 Mdr.

14.3. 22.3. Enken MAREN IVERSDATTER Enke efter Christian Petersen i Brendstrup, døde hos sin Svigersøn paa Vonsild Mark. Efterlod 3 Børn: Grethe, Iver og Peter Christian. 63 Aar 6 Mdr.

19.3. 24.3. Almisselem ELSE KIRSTINE Enke efter Almisselem Thomas Christiansen Holm. Døde uden Arvinger 83 Aar.

31.3. 4.4. JØRGEN VOGN Enkemand og Almisselem. Efterlod 2 Sønner: Søren og Jens Jørgensen Dahl. næsten 62 Aar.

3.4. 9.4. MATHIAS LAURITZEN BECK, Søn af Tjenestekarl i Vonsild Lauritz Petersen Beck og Hustru Anna Marie Mathiasdatter Olander. 8 Mdr.

23.5. 26.5. Almisselem KIRSTEN PETERSDATTER Enke efter Marcus Christensen i Vonsild. Hun efterlader ingen Livsarvinger, 84 Aar.

23.5. 29.5. BOTILLA FØDT BRODERSEN gift med Gaardmand Terkild Lindskov i Vonsild. Efterlod sin Mand og 5 Børn: Andreas, Anne Margrethe, Mathias, Cathrine og Jes Peter, alle Lindskov, 47 Aar 10 Mdr.

6.6. 12.6. OLE JENSEN JUHL Enkemand og Aftægtemand paa Vonsild Mark. Efterlod en Datter, som er Enke og bor paa Fovslet Mark og Børn efter en afdød Datter i Thyrstrup Sogn. 88 Aar 6 Mdr.

[mangler] 24.6. en UBEKENDT MAND, der fandtes druknet i en Mergelgrav paa Vonsild Mark. Han antoges af være mellem 40 og 50 Aar.

16.7. 22.7. PETER CHRISTENSEN RAVN Gaardmand i Vonsild Sogn. Efterlader Enken Bodil Cathrine Dinsdatter og 4 Børn: Christian, Dines, Nis Peter og Hans, alle med Tilnavn Ravn. 62 Aar 9 Mdr.

14.8. 17.8. DORTHEA MARGRETHE HØST gift med Snedker Anders Madsen i Vonsild. Efterlader sin Mand og 5 Børn: Cathrine Hansine, Thomas, Hans, Kirstine og Anne Marie, alle med Tilnavn Andersen. 48 Aar 4 Mdr.

10.10. 16.10. ANNE MARIE JESDATTER JUHL gift med Indsidder Peder Frandsen i Vonsild. Efterlader Mand og en Datter Anne Kirstine Kragelund. 42 Aar 6 Mdr.

21.10. 26.10. HANS PETER ROEST, Søn af Andreas Hansen Roest og Maren Johannsen i Vonsild. 2 Aar 5 Mdr.

22.11. 28.11. ANNE JENSDATTER Mads Borcks Hustru. Efterlader sin Mand, 49 Aar 3 Mdr.

26.11. 30.11. ANNE KIRSTINE KRAGELUND Datter af Peder Frandsen Kragelund og afdøde Hustru Anne Marie Jesdatter Juhl. Faderen efterlever, 3 Aar 2 Mdr.

26.11. 4.12. INGER DORTHEA HANSDATTER Enke efter Smeden Christian Clausen i Vonsild. Efterlader Børnene: Hans, Dins, Karen og Maren, alle Christiansen Schmidt, 90 Aar 8 Mdr.

29.11. 5.12. ANNE CHRISTENSDATTER STRAAGAARD Væver Andreas Jensens Hustru i Vonsild. Efterlader Manden. 56 Aar 5 Dage.

16.12. 23.12. THOMAS AGGESEN pensioneret Degn og Skolelærer i Vonsild. Efterlader Enken Ingeborg Maria født Kyster og 3 Børn: Jesper Peter Aggesen, Aage Johannes Aggesen og Marie Kirstine Aggesen gift med Gaardejer Simon P. Raben i Vonsild. 64 Aar 11 Mdr.

1858

15.2. 23.2. HANS JØRGEN SCHMIDT, Søn af Gaardmand i Vonsild Jørgen Hansen og Karen født Orm. Forældrene lever, 8 Aar 1 Mdr.

25.2. 4.3. ANNE CHRISTINE JOHANSEN FØDT HANSEN Enke efter Uhrmager Johansen i Vonsild. Hun efterlader 4 Børn: Marie Sophie, Hans Christian Alexander, Anne Christine og Asmus Georg, alle Johansen, 62 Aar 1 Mdr.

19.3. 24.3. Ungkarl HANS NICOLAISEN OLANDER Almisselem, 59 Aar 4 Mdr.

4.4. 9.4. HANS JENSEN AAGAARD Søn af Jens Rasmussen Aagaard og Inger Marie Cathrine født Hansdatter Schmidt i Vonsild. 7 Mdr.

6.4. Døde HANS GREISEN DAM et uægte Barn, hvis Moder var Anne Kirstine Hansdatter Ernst og som Barnefader blev udlagt Jens Greisen Dam af Adsbøl i Lejrskov Sogn. Da Aarsagen til Barnets død var mistænkelig, tog Physicus Madvig Liget med til Haderslev.

7.5. 14.5. JENGE NISDATTER DAHL Datter af afdøde Nis Andersen Dahl og efterlevende Hustru Anne Christensdatter Grøn. Moderen boede paa Vonsild Mark, 4 Søskende: Elene, Christine, Andreas og Karen Marie efterleve. 12 Aar 10 Mdr.

12.5. 18.5. SARA MADSDATTER KJÆR gift med Peder Poulsen Due. Hun efterlod Manden og 2 Børn: Mads Pedersen Due og Elene Pedersdatter Due. 28 Aar 2 Mdr.

28.5. 3.6. KAREN MARIE NISDATTER DAHL Datter af afdøde Nis Andersen Dahl og Hustru Anne Christensdatter Grøn. Moderen og 3 Søskende: Elene, Christine og Andreas efterlever, 3 Aar 10 Mdr.

22. 7. 27. 7. JOHANNE MARIE FØDT KOCK gift med Rasmus Hansen paa Kokholm i Vonsild Sogn. Efterlod Manden og følgende Børn: Karen gift i Nagbøl, Magdalene gift i Tved, Hans Peter, Nis Peter og Hansine, alle med Tilnavn Holm 62 Aar 1 Mdr.

28.9. 2.10. KIRSTINE PEDERSDATTER FRANK Enke efter Toldkarl Johan Heinrich Fricke, Vonsild. Efterlod følgende Børn: Engel Cathrine gift med Hans Chr. Strelluf, Marie gift med Jens Dahl, Andreas, Frederik og Christian, alle med Tilnavn Fricke. 70 Aar 4 Mdr.

11.10. 16.10. Ungkarl TRUELS JØRGENSEN BERG, Søn af afdøde Forældre Landbolsmand Jørgen Madsen Berg og' Mette Kirstine Dahl i Fjelstrup. Hans Søskende: Mads Jørgensen Berg og Marie Kirstine Jørgensdatter, begge i ugift Stand, efterleve, 30 Aar 10 Mdr.

9.11. 13.11. Ungkarl NIELS JØRGENSEN Han efterlader en Søster Anne Cathrine, der er Enke efter Niels Johansen, og tvende Børn af en afdød Søster, 68 Aar 5 Mdr.

2.12. 8.12. INGEBORG SCHVENCKE FØDT CLAUSEN, forhenværende Patroljebetjent Daniel Schvenckes Hustru. Efterlod foruden Manden 3 Børn: Ferdinand, Christiane Henriette og Eline, alle med Tilnavn Schvencke, desuden Børn af en afdød Datter Laurentze Therese Søht, der var gift med Jens Poulsen i Tved, 78 Aar.

19.12. 23.12. Enken efter Johannes Berg, INGER MARIE FØDT VESTERGAARD. Efterlod 2 Børn: Hans Berg i Kabdrup og Marie Elisabeth gift med Niels Iversen i Vonsild. 79 Aar, 8 Mdr.

1859

25.1. 1.2. THOVE JØRGENSDATTER gift med Væver og Landbolsmand Jeppe Jensen Due. Efterlader Manden. 44 Aar 1 Mdr.

25.1. 2.2. JOHAN JACOB JACOBSEN Ejer af Langkjærgaard i Vonsild Sogn. Efterlader Hustruen men ingen Børn. 39 Aar 30 Dage.

23.3. 28.3. IVER SVENDSEN PETERSEN GEERTSEN Efterlader Ægtefællen Karen Lauritzdatter, ingen Børn. 57 Aar 5 Mdr.

9.4. 13.4. ANNE CATHRINE INGEBORG RABEN Datter af Gaardejer i Vonsild Simon P. Raben og Marie født Aggesen, 12 Timer.

12.4. 19.4. ANNE CHRISTINE HANSDATTER VYFF Enke efter Peder Madden Svart. Døde uden Livsarvinger, 77 Aar 12 Dage.

5.5. 9.5. ANNE MARIE ANDERSEN Datter af Snedker Anders Madsen og afdøde Hustru Margrethe Høst. Faderen lever, 9 Aar minus 11 Dage.

8.5. 13.5. Pigen ELISABETH SIMONSDATTER ISKOV 60 Aar 4 Mdr.

15.8. 20.8. ERICH THULLESEN HUMMELGAARD Aftægtsmand i Vonsild. Efterlader Hustru Inger Marie og en Datter Anne Margrethe gift med Niels Terkildsen Samsøe, forhen Smed her i Vonsild. 73 Aar 4 Mdr.

23.9. 27.9. Almisselem PEDER IVERSEN, Søn af Iver Hansen og Hustru Mette Marie Torum, Brydom Sogn, Nr. Jylland. Efterlod Enken Anne Christine Christensdatter og 5 Børn, 4 af første Ægteskab, 1 af sidste: Peder, Hans, Marie Kirstine, Mette Marie og Christian, alle med Navn Petersen Schou, 81 Aar 10 Mdr.

[mangler] 26.12. DØDFØDT PIGEBARN af Kaadner Nicolai Poulsen Skov og Hustru Marie født Sørensen, Vonsild Mark.

1860

17.1. 22.1. KIRSTINE HANSDATTER STRELLUF Datter af Hans Christensen Strelluf og Engel Cathrine født Fricke, Vonsild Sogn, 2 Aar 7 Mdr.

6.2. 13.2. INGER MARIE BEYERHOLM Datter af Kaadner Peder Mogensen Beyerholm og Christine Elisabeth Jensen i Vonsild. 19 Aar 9 Mdr.

25.2. 2.3. BENDIX CHRISTENSEN RAVN Almisselem. Efterlader sin Kone Anne Margrethe og 2 Børn: Johanne Kirstine Bendixen Ravn og Lars Peter Ravn, 55 Aar 30 Dage.

6.6. [mangler] et UÆGTE PIGEBARN, hvis Forældre var TjenestePigen Mette Kirstine Saistrup og den som Barnefader udlagte Tjenestekarl paa Prøvegaarden Christian Madsen Hansen. Da dette Barn saa at sige var født i Dølgsmaal, medtog Øvrigheden og Physicus Madvig Liget til Haderslev. Det døde uden Daab.

18.5. 23.5. Enkemand NIELS HANSEN BOCK Aftægtsmand, ingen Livsarvinger, 70 Aar.

20.7. 23.7. JEPPE OLESEN GREVSEN Indsidder i Vonsild. Mistet Livet ved en Leerrensemaskine, ved hvilken han arbejdede paa Vonsild Mark hos Gaardejerne N. og H. Buck. Han efterlod sin Kone Anne Cathrine Ebbesdatter og 2 Børn af første Ægteskab: Karen gift med Iver Andersen i Vonsild og Mouritz Grevsen, samt af sidste Ægteskab: Martin Grevsen. Var Søn af Ole Grevsen og Hustru Karen i Frørup, 57½ Aar.

6.8. 10.8. MARIE KIRSTINE ROEST Datter af Indsidder i Vonsild Andreas Hansen Roest og Maren Johansen, 11 Dage.

23.8. 29.8. MARIA CARLSDATTER SCHMIDT Datter af Væver i Vonsild Carl Frederichsen og Anne Marie Jensdatter Schmidt. Efterlader Forældrene og 3 Søstre: Kirstine, Jensine og Maren, 18 Aar 16 Dage.

16.10. 21.10. SØREN MATHIASEN GAASMAND Søn af Peder Hansen Mathiesen Gaasmand og Marie Jensen, 13 Uger.

15.10. 22.10. Enkemand LAURITZ HARTVIG JEPSEN KONGEHUUS. 5 Børn: Jeppe, Peter, Mette Marie, Andreas og Johannes, alle med Navn Hartvigsen Kongehuus. Var Søn af Jeppe Hartvigsen og Hustru Mette Marie i Kongehuset, 43 Aar 7 Mdr.

17.12. 22.12. METTE SOPHIE HANSDATTER Enke efter Mads Thomsen Friis, Almisselem. Efterlod sig af første Ægteskab med Niels Erlangsen tvende Børn: Andreas og Marie Kirstine Erlangsen. Hun var Datter af Hans Andersen Trompeter og Hustru Anne Kirstine, 82 Aar 8 Mdr. 1 Dag.

21.12. 26.12. JOHAN CHRISTIAN JACOBSEN Søn af Daglejer i Vonsild Jacob Sørensen og Mette Marie Sørensen, 1 Aar 6 Dage.

1861

23.3. 28.3. Enkemand og Almisselem SØREN LAUSEN i Ø. Gjesten, døde paa Rejsen fra Haderslev til sit Hjem i en Alder af omtrent 70 Aar. Mere Oplysning om ham kunde ikke erholdes.

6.6. 11.6. JOHAN LORENTZEN GREGOR Søn af afdøde Kro og Gaardejer Lorentz Johansen Gregor og efterlevende Mariane Syrenthe. Død i Haderslev. Efterlader Moderen og en Søster Christiane L. Gregor 10 Aar 8 Mdr.

13.6. 18.6. Pigen MARIE HOLM Datter af Gaardejer Jens Jensen Holm og Johanne Marie i Vonsild Sogn. Forældrene og 5 Søskende efterlever: Poul, Jens, Ancker, Andreas og Johannes, alle med Tilnavn Holm 18 Aar 1 Mdr.

27.6. 3.7. Enken BODIL CATHRINE FØDT DINESDATTER Aftægtskone, Enke efter Peder Christensen Ravn. Efterlod 4 Sønner: Christian, Dines, Nis Peter og Hans, alle med Tilnavn Pedersen Ravn. Hun var Datter af Gaardmand. Dines Petersen og Cathrine Lauritsdatter i Vonsild 63 Aar 6 Mdr.

9. 7. 13.7. Almisselem MARIE CHRISTINE FØDT JENSDATTER Enke efter Husejer i Vonsild Morten Johansen Berg. Ingen Børn. 86 Aar.

2.8. 5.8. Ungkarl JENS CHRISTENSEN Søn af Indsidder Christen Mortensen og Lene Pedersdatter i Heinsvig Sogn. Druknede sig i en Mergelgrav. Tjente paa Tvendesminde i Vonsild Sogn, næsten 26 Aar.

25.8. 29.8. Pigen MARIAECHRISTINE GRUNDAHL Datter af Anne Marie Jensdatter og Lauritz Christensen Matrup, næsten 14 Aar.

2.9. 6.9. SOPHIE JENSEN SKOV Datter af Jeppe Jensen Skov og Johanne Cathrine Andersen, Hyreinderster i Vonsild. 4 Aar 1 Mdr.

12.11. 16.11. Enken ANNA BARBARA NIELSEN FØDT MØLLER hvis Forældre var Johan Møller og Ann Kirstine i Skodborg. Enke efter Søren Nielsen. Efterlader 4 Børn: Johan, Karen, Anne Kirstine og Mette Marie, alle med Tilnavn Sørensen Møller, 78 Aar. 11 Mdr.

30.11. 6.12. CHRISTIAN JOHANSEN JACOBSEN Søn af Jacob Johansen Sørensen og Mette Marie Sørensen i Vonsild. 6 Mdr.

13.12. 18.12. MARIE IVERSEN gift med Simon Iversen, Datter af Borger og Brændeviinsbrænder Christian Gottfriedsen og Marie i Haderslev. Efterlader Manden og 4 Børn: Sophia Magdalene, Augusta, Nicolai og Peter med Tilnavn Iversen. Hun døde af udtæring 67 Aar 9 Mdr.

21.12. 28.12. GUNDER MARIE FØDT OLANDER Enke efter Hans Magnus i Vonsild. Hun var Datter af Uhrmager Johan Olander og Mette. Hun efterlader 3 Børn: Johan Buck, Mette Marie gift med Johan Olander og Christine. 85 Aar 9 Mdr.

1862

12.1. 16.1. KAREN LAURITZDATTER Enke efter Iver Svendsen Pedersen Geertsen. Hun efterlod sig ingen Børn og var Almisselem, omtrent 84 Aar.

16.2. 22.2. Gaardejer JESPER JOHANNSEN KYSTER, Vonsild. Søn af Aftægtemand Johan Jespersen Kyster og afdøde Hustru Karen. Han efterlader sin Kone Anne Marie Cathrine Jensdatter Østergaard og en Datter Cathrine Marie Kyster, 42 Aar minus 3 Dage.

19.2.25.2. CHRISTIAN SCHMIDT, Daglejer i Vonsild. Søn af Gaardejer i Lilholt, Skrydstrup Sogn, Jens Jacobsen og Hustru Kirsten Jensen. Blev ved at fælde Træer i Skoven ihjelslaget af et faldende Træ. Efterlader Enken Dorthea Thomsen Terp, 49 Aar 11 Mdr.

15.3. 21.3. Ungkarl HANS CHRISTIAN SCHMIDT Søn af afdøde Christen Clausen Schmidt og Hustru Inger Dorthea Hansen, Vonsild. Efterlader en Broder Dines Christensen Schmidt og 2 Søstre Karen og Maren med Tilnavn Christensen Schmidt, 59 Aar 4 Mdr.

2.4. 9.4. KAREN Johan Jensen Ravns Hustru, hvis Forældre var Vilhelm Sørensen og Hustru Maren i Tyrstrup. Hun efterlader sin Mand og 5 Børn af første Ægteskab: Jørgen, Christian Theodor, Hans, Mette Sophie og Petrine samt 3 Børn af andet Ægteskab: Peter, Jens og Anne. De af første Ægteskab har Tilnavn Petersen Paaske og de af andet Ægteskab Tilnavnet Johansen Ravn, omtrent 66 Aar.

7.4. 11.4. ANNE MARGRETHE HANSEN Datter af Lorens Jepsen Hansen og Hustru Lausine Sneibjerg, Indsiddere i Vonsild. 19 Uger.

3.5. 9.5. ANDREAS JENSEN GRUNDAHL Søn af Parcellist Jens Jacobsen Grundahl og Hustru Marie Kirstine født Thorning i Vonsild Sogn, 4 Mdr. 9 Dage.

9.5. 15.5. ANNE MARGRETHE RAVN Enke efter Bendix Ravn, Datter af Daglejer Lauritz Jacobsen Buk og Hustru Anne Margrethe i Kolding. Hun nød Understøttelse af Sognets Fattigvæsen. Efterlod af første Ægteskab0: Christen Pedersen Mørk, Elisabeth, Anne Margrethe og Inger, af andet Ægteskab: Johanne Kirstine og Lars Peter, med Efternavn Ravn, de første med Navn Pedersen Mørk. 67½ Aar.

30.5. 4.6. Ungkarl PEDER PEDERSEN BRUUN Søn af afdøde Peder Larsen Bruun og efterlevende Hustru Anne Elisabeth i Vonsild. Efterlod Moderen og 4 Søskende: Lauritz, Poul, Karen og Marie Pedersen Bruun. 27 Aar 10 Mdr.

1.6. 5.6. CARL JOHAN PETERSEN STEENHOLM Søn af Skrædder Johan Petersen Steenholm og Karen Christina Seistrup, 6 Uger.

15.6. 18.6. METTE KIRSTINE JEPSEN THORNING Datter af Peder Jepsen Thorning og Hustru Kirstine Jensen i Vonsild. 2 Aar 7 Mdr.

16.6. 20.6. BENNED HANSEN Søn af Hans Bendixen og Hustru Elisabeth Kjerstine født Andreasdatter Bruun i Krathuset, Vonsild Sogn. Døde pludseligen efter af være overkjørt, 19 Aar.

[mangler] 11.7. DØDFØDT PIGEBARN af Niels Skaarup og Hustru Kjersten Marie Veibøl.

15.8. 21.8. Aftægtsmand RASMUS ALEXANDER Søn af Alexander og Hustru Maren, Landbolsfolk. Hans Kone Bodil Marie Villadsdatter Hundevadt og en Datter Marie Kirstine gift med Hans Chr. Hansen efterlever, 74 Aar 4 Mdr.

21.8. 25.8. HANS NISSEN HJORTH Søn af Indsidder Nis Hansen Hjorth og Hustru Kirsten Marie i Vonsild. Han efterlader sig en frugtsommelig Hustru Mariane Cathrine Mathiasdatter og 4 Børn: Nis, Marie, Bertel og Anne Cathrine, 45 Aar 5 Mdr.

24.8. 28.8. ANDREAS NIELSEN DALL Søn af afdøde Gaardmand i Dalby Niels Mikkelsen Dall og Hustru Karen Jensdatter. Han efterlader Enken Helene Jensdatter og en Søn Jens Nielsen Dall. Den afdøde var Aftægtsmand. Endvidere efterlader han sig 3 Børnebørn; Helene Nisdatter Dall, Andreas Nissen Dall og Kirstine Marie Nisdatter Dall, 83 Aar 4 Mdr. 7 Dage.

6.9. 10.9. ANNE CATHRINE HANSDATTER ugift Fruentimmer, Datter af Hans Christensen og Maren Hansdatter i Guldager, Jylland. Døde hos hendes eneste Barn Hans Peter Nahmensen i Vonsild. 70 Aar 6 Mdr.

[mangler] 21.9. DØDFØDT PIGEBARN af afdøde Hans Nissen Hjort og efterlevende Enke Mariane Cathrine Mathiesdatter (34 Aar) i Vonsild.

[mangler] 8.10. Enkemand, Hjulmand og Aftægtsmand Christian Jørgensen Juhl der opholdt sig hos sin Svigersøn paa Kolding Mark, hvor han døde 29.9., blev med vedkommendes Tilladelse (Kolding præst etc.), begravet paa Vonsild Kirkegaard, 71 Aar 5 Mdr.

25.11. 3.12. Aftægtemand SØREN HANSEN VYFF forhen Gaardmand i Vonsild. Han efterlod sig 2 Sønner: Gaardmand Hans Sørensen Vyff og Peder Sørensen Vyff 88 Aar 8 Mdr.

1863

4.1. 10.1. Parcellist NIELS PETER OLESEN. Han var Søn af Ole Thomsen og Kirstine Nielsdatter i Skarrild, Jylland. Efterlod Enken Anne Christensdatter Grøn og 3 Stedbørn, 43 Aar 24 Dage.

6.1. 12.1. Anne Marie født Andersdatter Skeem Enke efter Anders Jacobsen Svart, Kaadner i Vonsild. Datter af afdøde Indsidder Anders Lausen og Hustru Karen Nielsdatter i Dalby. Hun efterlod 2 Børn: Anne Marie Andersdatter Svart og Andreas Jacobsen Svart, 59 Aar minus 5 Dage.

9.1. 12.1. ANDREAS MARTIN Søn af ugift Fruentimmer Birthe Hansen og udlagt Barnefader Philip Martin i Vonsild. 9 Uger.

9.1. 15.1. MARIA ELISABETH CATHRINE VISSING Datter af Proprietær Hans Michael Vissing og Maria Vigersa født Tolderlund paa Sønderskovgaard. Efterlader Forældrene og 5 Søskende 20 Aar 6 Mdr.

[Uden dato] Et DØDFØDT PIGEBARN, Indsidder og Skomager Andreas Hansen Pedersen Ildvad og Anne Kirstine Nicoline Hansen Ostenfeldt.

16.1. 20.1. MARIE SOPHIE MICKE Datter af Simon Adolf Micke og Hustru A.C. Sophie Hendrichsen, Vonsild. 6 Dage.

[mangler] 2.1. Dødfødt Drengebarn, Moderen ugift Fruentimmer fra Tyrstrup Kirstine Stadtager.

20.2. 28.2. Aftægtsmand, fhv. Gaardmand RASMUS HANSEN paa Kokholm. Efterlod 5 Børn: Hans Peter, Nis Peter, Karen og Magdalene, begge gifte, samt Eline Hansdatter med Tilnavn Rasmussen Holm, Den afdøde var Søn af daværende Gaardmand, i Nr. Bjert Hans Petersen og Hustru Karen Rasmusdatter, 71 Aar 6 Mdr.

28.2. 4.3. CARL CHRISTIAN JACOBSEN Søn af Daglejer i Vonsild og Jacob Sørensen og Hustru Mette Marie, 7 Mdr.

5.3. 12.3. MARIE PERSON Datter af Carl Person og Hustru Jensine Anne Marie Frederichsen. Forældrene boende til Leje i Vonsild Sogn, 24½ Aar.

19.3. 26.3. TERKILD BRODERSEN LINDSKOV Søn af Andreas Terkildsen Lindskov og Hustru Maren født Jensen, 16 Dage.

3.4. 8.4. LAUSINE SNEIBJERG Lorentz Jepsen Hansens Hustru i Vonsild. Uægte Datter af Johanne Kirstine Jensdatter her i Vonsild og den udlagte Barnefader Laus Olesen fra Sneibjerg. Manden efterlever. 20 Aar 4 Mdr.

18.5. 23.5. METTE KIRSTINE ROEST Datter af Smed i Vonsild Thomas Hansen Roest og Hustru Sophie Charlotte født Torp, 7 Aar 1 Mdr.

[mangler] 28.7. DØDFØDT DRENGEBARN, Parcellist paa Vonsild Mark Niels og Hustru Anne Marie Sørensdatter Holm.

10.8. 14.8. Indsidder RASMUS SØRENSEN AAGAARD Søn af Landboler paa Vonsild Mark og Hustru Karen. Han efterlod sin Kone Johanne Christiansdatter og 7 Børn: Christian, Poul, Mads, Jens, Peder, Karen og Maren, alle med Tilnavn Rasmussen Aagaard 75 Aar 7 Mdr.

17.8. 20.8. Jens Petersen Svennesens Kone MAREN FØDT CLAUSDATTER SCHMIDT Datter af Claus Erichsen Schmidt, Smed i Dalby, og Hustru Sophie. Manden og en Datter af første Ægteskab ved Navn Johanne Nørskov, samt 2 Børn af en afdød Datter Sophie Nørskov, fremdeles en Datter af 2det Ægteskab ved Navn Cicilie Jensdatter Svennesen. 63 Aar 10 Mdr.

11.9. 18.9. Gaardejer i Vonsild JACOB HANSEN TINGLEV Søn af afdøde Gaardmand, i Vonsild Hans Jacobsen og Hustru Cathrine Cais. Han efterlod sin Kone Kirstine Knudsen Gellert og tvende Børn: Knud Hansen Tinglev og Cathrine Hansen Tinglev, 47 Aar 10 Mdr.

26.2. 5.3. Kaadner JES SØRENSEN, Søn af Søren Hansen og Hustru Karen Knudsdatter, Landbolsfolk i Bøyskov i Tyrstrup Sogn. Efterlader Enken Hansine Kirstine Hansdatter og 3 Børn: Karen, Gunder Kirstine og Søren Jepsen, alle med Tilnavn Sørensen. Død af Brystsyge og Blodstyrtning 41 Aar 7 Mdr. 20 Dage.

12.11. 17.11 JOHANNE FØDT CHRISTIANSDATTER DAHL Enke efter Rasmus Sørensen Aagaard, Datter af Christian August Albrechtsen og Maren Jensdatter i Dalby. Hun efterlod sig 7 Børn: Christian, Poul, Mads, Jens, Peder Haren og Maren, alle Rasmussen Aagaard, 68 Aar 4 Mdr.

26.11. 1.12. ANDREAS GELZER HENNICHSEN Søn af Niels Møller Hennichsen og Hustru Caroline Maria Andreasdatter Gelzer i Vonsild. 5 Mdr. 7 Dage.

29.11. 4.12. CHRISTIANE PEDERSDATTER LOUMAND Datter af Peder Sørensen Loumand og Hustru Mette Cathrine i Vonsild. 1 Aar 3 Mdr.

10.12. 16.12. Aftægtsmand CHRISTIAN DIENSEN HANSEN forhen Gaardmand. i Vonsild. Søn af afdøde Gaardmand Diens Pedersen Hansen og Hustru Cathrine Lauritzdatter. Efterlod Enken Mette Født Mikkelsen samt 6 Børn: Jes Peter, Michael, Christian, Anne, Christine og Cathrine, alle med Tilnavn Christiansen Hansen, desuden en Søn efter en afdød Søn, Diens. 69 Aar minus 9 Dage.

1864

2.1. 6.1. LAGE CHRISTINE FELLER Datter af Indsidder Friederich Feller og Margrethe født Vedel. Efterlader Forældre og en Søster. 15 Aar 9 Mdr.

6.1. 12.1 ANNE MARIE FØDT HANSDATTER Enke efter Christian Nissen Kiel, Datter af Hans Jensen og Inger Kirstine, Husmand i Seest. Efterlod Manden og 6 Børn: Nis Inger Kirstine, Cathrine, Hans, Christian og Marie alle med Tilnavn Christiansen Kiel, 50 Aar 5 Mdr.

25.1. 2.2. Ungkarl MADS JOHANSEN KYSTER Søn af Aftægtsmand Johannes Jespersen Kyster og afdøde Hustru Karen i Vonsild. Efterlader faderen og tvende Søskende: Laue og Marie Kyster, 41 Aar 2 Mdr.

24.2. 2.3. Enken CHRISTIANE CAROLINE MARIE FØDT HAMMERICH Enke efter afdøde Sognepræst for Vonsild og Dalby Menigheder. Hun efterlader 6 Børn: Johannes Ludvig Elieser, Christine Marie, Augusta Severine, Magdalene Beate, Cai Vilhelm, Carl Mantei, alle med Tilnavn Salling. Hun var en Datter af Cai Frederich Hammerich og Christine i København, 71 Aar 9 Mdr.

11.3. 17.3. Enken MARIE CATHRINE Enke efter Jens Jørgensen i V. Nebel, Datter af Johan Biel og Hustru Marie i V. Nebel. Hun efterlader sig 5 Børn: Jorgen, Johan, Karen, Cathrine og Maren, alle Jørgensen. 82 Aar.

14.3. 17.3. MARIUS LORENSEN Søn af Husejer Christian Andreasen Lorensen og Hustru Ciliane i Vonsild. 5 Uger.

3.4. 10.4. ANNE MARIE SERINE LASSEN Datter af Fruentimmeret Anne Ernst og den som Barnefader udlagte Tjenestekarl fra Give, Søren Christian Lassen. 8 Mdr.

5.4. 11.4. HANS SAGE HANSEN VYFF Søn af Gaardejer Hans Sørensen Vyff og Anne Cathrine født Christiansdatter Hansen, 2 Aar 4 Mdr.

27.3. 3.5. Aftægtsmand, forhen Gaardmand. JENS CHRISTIAN VYFF Søn af Christian Jensen Vyff og Hustru Anne Christine Hansdatter. Hans Enke og 4 Børn: Christian, Peter, Anne Christine og Johannes lever, 61 Aar 3 Mdr.

8.5.12.5. ABELONE FØDT HOLM gift med Lorentz Gregor i Vonsild. Datter af Jacob Jensen Holm og Hustru Mette i Ødis. Efterlod Mand og en Søn ved Navn Hans Jacob Gregor, 37 Aar 4 Mdr.

11.5. 17.5. Enken BODIL MARIE VILLADSDATTER HUNDEVADT Enke efter Rasmus Alexander, Aftægtskone. Hun efterlader sig en Datter Marie Kirstine gift med Hans Christian Hansen paa Vonsild Mark. Den døde var Datter af Villads Jørgensen og Johanne Cathrine Hundevadt, Vonsbæk. 76 Aar.

[mangler] 15.7. Et DØDFØDT PIGEBARN, hvis Forældre var Peder Pedersen Engel og Hustru Marie Kirstine Kragelund, Indsidder paa Vonsild Mark, hun 25¼ Aar.

28.8. 1.9. Indsidder JOHAN JOHANSEN OLANDER paa Vonsild Mark. Søn af Johan Hansen Olander og Hustru Mette Marie Mogensen. Efterlader Enken Karen Thomsen Høst og en Datter Elise Cathrine Margrethe Olander. 23 Aar 5 Mdr.

9.9. 13.9. PEDER HANSEN TØMMERBY Søn af Daglejer Hans Laustsen Tømmerby og Hustru Marie Pedersdatter Bruun, Vonsild. 4 Dage.

9.9. 13.9. ANNE DORTHEA HANSEN TØMMERBY Tvilling til foranstaaende, 5 timer.

13.9. 27.9. NIELS OLESEN Søn af Fruentimmeret Marie Lauritzen fra Vranderup i Seest og den som Barnefader udlagte Enkemand Ole Rasmussen fra Bresten i Jylland, 5 Mdr. 25 Dage.

21.9. 2.10. ANNE MARIE HØIER Datter af Niels Hansen Højer og Hustru Kirsten Rasmussen i Vonsild. 6 Mdr. 20 Dage.

2.10. 8.10. MADSSINE RASMUSDATTER Datter af Husmand Rasmus Madsen og Hustru Bodil Rasmusdatter fra Kjerende i Jylland. Gift med Simon Jørgens Hundevadt, hvem hun efterlader med en Søn Jørgen Simonsen Hundevadt, 48 Aar 8 Mdr.

16.10. 22.10. HELENE JENSDATTER STORM Enke efter Andreas Nielsen, Aftægtskone paa Vonsild Mark. Hun var en Datter af Parcellist Jens Lauritzen og Hustru Anne Bertelsdatter. Hun efterlader en Søn Jens Nielsen Dahl og 3 Børn af en afdød Søn: Helene, Andreas og Kirstine, alle med Tilnavn Nissen Dahl, 83 Aar 5 Mdr.

8.11. 15.11. CHRISTIAN LAURITZEN FRYDENBORG Søn af Lauritz Lauritzen Frydenborg og Hustru Cicilie i Vonsild. Enkemand og Almisselem i Vonsild. Han efterlader sig 7 Børn: Dorthea, Lauritz, Jens, Cai, Christine, Kirstine og Jesper, alle med Navn Frydenborg, 81 Aar 5 Mdr.

20.11. 28.11. Enken METTE MARGRETHE Datter af Gaardmand. Lars Jensen og Hustru Elisabeth i Agtrup, Bjert Sogn. Enke efter Parcellist Søren Jensen Holm i Vonsild. Efterlader sig 3 Døtre: Anne Marie gift med Niels Vyff, Maren gift med Peder Frederiksen Svart og Anne Cathrine gift i Kolding, alle med Tilnavn Jensen Holm, 78 Aar 6 Mdr.

1.12. 5.12. ELISABETH JØRGENSEN Datter af Træskomand i Vonsild Jørgen Jørgensen og afdøde Hustru Hedevig Cathrine Asmussen, 13 Aar 6 Mdr.

2.12. 8.12. KAREN MARIA KIRSTINE LAURITZEN Datter af Indsidder Lauritz Lauritzen og Hustru Maria Cathrine Mathiesen, Vonsild. 4 Mdr.

13.12. 20.12. KAREN SØRENSEN Datter af Landbolsmand paa Vonsild Mark Jes Sørensen og Hustru Hansine Kirstine født Hansdatter, 11 Aar 5 Mdr.

19.12. 23.12. MAREN HANSDATTER Daglejer Anders Jensens Kone i Vonsild. Datter af Hans Madsen og Hustru Anne Margrethe i Rugsted, Ødsted Sogn. Efterlod Mand og 3 Børn: Jens Andersen, Hans Andersen og Margrethe Andersdatter, 43 Aar 2 Mdr.

23.12. 30.12. Ungkarl NIS PETER RASMUSSEN HOLM Søn af afdøde Forældre Gaardmand. Rasmus Hansen og Hustru Johanne Marie Christiansdatter paa Kokholm i Vonsild Sogn. Han efterlader sig 4 Søskende: Hans Peter, Karen, Magdalene og Hansine med Tilnavn Rasmussen Holm. 29 Aar 3 Mdr.

1865

17.1.21.1. Johan Hansen Olanders Hustru METTE MARIE HANSDATTER BUCK Efterlader sig 5 Børn: Marie Thade, Hans, Frederich, Jens, Cicilia, alle med Tilnavn Olander. Hendes Forældre var Hans Magnussen og Gunder. Endvidere efterlod hun et Barnebarn, 65 Aar 3 Mdr.

26.1. 2.2. ANNE ELISABETH FØDT SCHACK Enke efter Peder Lassen. Datter af Landboelsmand Poul Poulsen Schack og Karen Jørgensdatter, Vonsild. Efterlod 4 Børn: Karen, Marie, Poul og Lauritz, alle med til Navn Bruun, 67 Aar 3 Mdr.

11.2. 17.2. ENGEL CATHRINE FRICKE gift med Hans Christensen Strelluf, Datter af Hendrich Fricke og Hustru Kirstine i Vonsild. Efterlod Mand og 7 Børn: Peter, Hendrik, Christian, Andreas, Sophie, Anne og Marie Elisabeth, alle med Tilnavn Strelluf, 52 Aar.

13.2.19.2. CHRISTINE MARIE SCHOU Datter af Kaadner Nicolai Poulsen Schou og Hustru Marie Sørensdatter, Vonsild Sogn, 7 Aar 8 Mdr.

15.2. 22.2. ANNE MARIE FØDT ANDREASDATTER Enke efter Bødker Hans Johansen Ernst, Vonsild. Datter af afdøde Smed i Seest Andreas Pedersen og Hustru Anne. Efterlod 6 Børn: Else Marie, Anne Christine, Johan, Dorthea, Anne og Andreas, alle med Tilnavn Ernst 61 Aar.

18.2. 23.2. JOHANNE MADSEN AAGAARD Datter af Mads Rasmussen Aagaard og Hustru Caroline Jensen, 9 Mdr. 3 Uger.

19.2. 26.2. ANNE CHRISTINE CHRISTENSDATTER MØRCH, Datter af Indsidder Christen Peter sen Mørch og Hustru Volborg Johanne født Hansen 7 Mdr. 14 Dage.

6.3. 12.3. SØREN MARINUS TORP Søn af Heinrich Georg Torp og Hustru Sophie Andersen, 1 Aar 11 Mdr.

8.3. 16.3. BOTILLA CATHRINA RAVN, Datter af Gaardmand i Vonsild Christian Petersen Ravn og Hustru Anne Poulsdatter Due, 1 Aar 5½ Mdr.

11.3. 17.3. ANNE MARGRETHE DAHL Datter af Indsidder i Vonsild Søren Jørgensen Dahl og Hustru Maren født Grøn, 6 Aar 2 Mdr.

12.3. 17.3. JOHANNES DAHL Broder til foranstaaende 11 Mdr. 14 Dage.

13.3. 21.3. MAGDALENE LAURITZINE SVART Datter af Smed i Vonsild Anders Nissen Svart og Hustru Bodild Marie født Hjorth, 1 Aar 5 Mdr. 16.3. 23.3. METTE KIRSTINE HANSEN Datter af Christian Madsen Hansen og Hustru Mette Kirstine, Indsiddere i Vonsild. 8 Mdr.

15.3. 23.3. JENS JENSEN STENDERUP Kaadner i Vonsild. Han var Søn af Landboler Jens Jensen og Hustru Anne Marie i Stenderup, Feuling Sogn. Efterlod sin Kone Sidsel Grundahl og 6 Børn: Jens Lauritzen, Hans Jessen, Jens Peter, Anne, Anne Marie og Arme Margrethe, alle med Tilnavn Grundahl, 70 Aar 1 Mdr.

24.3. 29.3. JENS HANSEN HØIER s af Indsidder Niels Hansen Høier og Hustru Kirsten Rasmussen i Vonsild. 1 Aar 17 Dage.

22.3. 30.3. IVER MORTENSEN PETERSEN Kaadner paa Vonsild Mark, Søn af afdøde Parcellist Christian Petersen og afdøde Hustru Maren Iversdatter i Brendstrup, Rødding Sogn. Efterlod sin Kone Sara Cathrine Dahl 43 Aar 9 Mdr.

31.3. 5.4. ANNE MARIE HANSEN Datter af Peder Hansen og Hustru Anne Kirstine Hansdatter Ernst paa Lille Paiholm, 12 Dage.

31.3. 6.4. MARIE KIRSTINE SVART Datter af Smed i Vonsild Anders Nissen Svart og Hustru Bodil Marie født Hjorth, 3 Aar 4 Mdr.

31.3. 6.4. KIRSTINE MARIE TORP Datter af Heinrich Georg Torp og Hustru Sophie Andersen i Vonsild. 4 Aar 5 Mdr.

9.4. 15.4. INGEBORG MARIE FØDT KYSTER Enke efter afdøde Degn i Vonsild Thomas Aggesen. Datter af Degn og Skolelærer i Vonsild Jesper Pedersen og Hustru Maren Lauridsdatter. Efterlod 3 Børn: Jesper Peter, Aage Johannes og Marie Christine, alle med Tilnavn Aggesen, 66 Aar 6 Mdr.

21.4. 26.4. CHRISTIAN HENDRICHSEN KRAMER Søn af Christian Kramer og Hustru Johanne Cathrine Nicolaisen, 1 Aar 10 Mdr.

24.4. 29.4. RASMUS MADSEN AAGAARD, Søn af Mads Rasmussen Aagaard og Hustru Caroline født Jensen i Vonsild. 9 Aar 6 Mdr.

29.4. 5.5. CATHRINE RAVNHOLDT Enke efter afdøde Væver Johannes Jensen. Efterlod en Søn Peter Jacob Jensen, 54 Aar 7 Mdr.

3.5. 9.5. ABOLINE KROGH Datter af Skrædder i Vonsild Rasmus Nielsen Krogh og Hustru Mette Villadsen, 1 Aar 26 Dage.

18.5. 24.5. CARL FREDERICHSEN Væver i Vonsild. Søn af Skomagermester i Tommerup paa Fyn Adam Frederichsen og Hustru Birthe Kirstine. Hans Kone Anne Marie Jensdatter Schmidt og 3 Døtre: Kirstine, Jensine og Maren, alle med Tilnavn Carlsdatter Schmidt efterleve, 56 Aar 4 Mdr.

21.7. 25.7. SØREN THOMSEN LUND Søn af Christopher Thomsen Lund og Hustru Maren Møller, Indsiddere i Vonsild. 1 Aar 3 Mdr.

16.8. 20.8. HANS PETERSEN RAVN Tjenestekarl i Vonsild. Søn af fhv. Gaardmand i Bjert Peder Andersen og Marie Pedersdatter. Efterlader sig Enken og en Søn 62 Aar.

16.8. 21.8. Gaardejer i Vonsild JOHANNES ANDREASEN GELZER Søn af Andreas Lauritzen Gelzer og afdøde Hustru Ane Sophie Jørgensdatter. Han efterlod sig Enken Marie født Friis og en Datter Ane Sophie Gelzer, 39 Aar 4 Mdr.

[mangler] 24.8. DØDFØDT PIGEBARN af Ejeren af Kongehuset Mogens Petter Christensen og Hustru Mette Marie, Vonsild Sogn.

[mangler] 29.8. Enken efter afdøde Ejer af Vonsild Kro Lorenz Johansen Gregor, Mariane Syranthe som døde i Haderslev, men blev begravet i Vonsild. Hun efterlader en Datter Christiane Lorenzen Gregor gift med Kisby, 48 Aar

28.8.1.9. MARIA CATHRINE JENDRESEN Datter af Daglejer i Vonsild Hans Jendresen og Sophie Magdalene født Iversen, 17 Aar 4 Uger.

11.9. 16.9. HANSINE HANSEN BECK Datter af ugift Fruentimmer Marie Honoré i Vonsild. 4 Mdr.

22.9. 27.9. PEDER HANSEN TØMMERBY Søn af Hans Laustsen Tømmerby og Hustru Marie Pedersdatter Bruun, Vonsild. 4 Uger.

20.12. 28.12. SØREN PEDERSEN HOLM Almisselem, Søn af Indsidder Peder Sørensen og Hustru Elisabeth i Vonsild. Efterlod Enken Marie Kirstine samt 5 Sønner og 2 Døtre: Peder, Anders, Christian, Berthel, Hans, Frederikke og Christiane, alle Sørensen Holm, 76 Aar 10 Mdr.

1866

5.1. 12.1. PEDER PEDERSEN VYFF Søn af Gaardejer Peder Sørensen Vyff og Hustru Anne Kirstine født Søe. 2 Aar minus 2 Dage.

10.1. 17.1. JENS JENSEN HOLM Søn af Jens Jensen Holm og Hustru Anne Marie i Taps Sogn. Han efterlader Enken Johanne født Blom og en Søn Gaardejer Jens Jensen Holm, 86 Aar.

[mangler] 20.1. DØDFØDT DRENGEBARN af ugift Anne Kirstine Nørby, en Datter af Mogens Nielsen Nørby og Hustru Maren Christensen i Agtrup.

11.2. 15.2. LAURITZ LAURITZEN Søn af Daglejer Lauritz Lauritzen og Hustru Mariane Cathrine Mathiasdatter, 16 Uger.

18.2. 25.2. DORTHRINE JØRGENSEN HATT Datter af Kaadner Jørgen Erichsen Hatt og Hustru Maren Petersdatter, Vonsild. 18 Dage.

28.2. 4.3. PETER HERMANSEN uægte Søn af Marie Møller og den som Barnefader udlagte Ungkarl Peter Herman i Nagbøl, 4 Aar 9 Mdr.

5.3. 9.3. ANE METTE FREDERIKKE BALZARSEN Datter af Indsidder Balzar Balzarsen og Hustru Martha Lene født Petersen i Vonsild. 4 Uger.

4.4. 8.4. MARIE NIELSEN VINTHER Datter af Daglejer Ditlef Nielsen Vinther og Hustru Marie Kirstine Johannesdatter Schrøder, 1 Aar 9 Mdr.

8.4. 13.4. METTE MARIE JENSEN Datter af Gaardejer Jens Sørensen og Hustru Ane Dorthea i Alminde. Efterlader sin Mand Gaardejer Mogens Pelle Christensen og 4 Børn: Jens, Christen, Martha og Dorthea Mogensen, 43 Aar 3 Mdr.

14.4. 21.4. KAREN HANSEN Enke efter Gaardejer Cai Hansen i Vonsild, Datter af Gaardejer Bertel Poulsen og Hustru Inger Nisdatter af Sjølund. Hun efterlader en Søn Gaardejer Nis Lind til Nygaard i Starup Sogn og en Datter Inger Marie gift med Gaardejer og Sognefoged A. Schultz i Dalby 80 Aar 10 Mdr.

ubekendt dødsdato, begr. 11.5. ANDERS PETERSEN Ungkarl Søn af Peder Andersen og Hustru Ane Marie Jensdatter af Maltbæk Mark. Liget fandtes 10.5. i Gaardejer Søren Rabens Skov i forraadnet Tilstand hængende i et Træ i en Tykning af Skoven. Han er ganske ukendt her, men formenes af have aflivet sig selv. I hans Lommer fandtes en Skudsmaalsbog, hvorefter han er født paa Maltbæk Mark 16.9.1837, confirmeret i Ansager Kirke efter sin Faders Død, 18.4.1852, tjente i Nustrup Sogn fra 1.11.1855 til 1.11.1863, men hermed slutter Skudsmaalsbogen. Desuden fandtes hos ham en Vexel paa 25 Rd. Attest Herredsfoged Villemoes af 11.5. at han maa begraves i Stilhed.

18.5.26.5. Barnet JOHAN PETER HANSEN ROEST Søn af Indsidder Tjenestekarl hos Chr. Thuesen Damgaard, Andreas Hansen Roest og Hustru Maren, født 8.7.1865. Dødsaarsag Krampe 10 Mdr.

20.7. 23.7. Ungkarl JOHANNES PETERSEN GRØN Søn af Forpagter Jens Petersen Grøn og Hustru Mette Marie Lauritsdatter Thane paa Vonsild Mark. Han er født 2.12.1849, confirmeret her 1865. Han tjente hos Hans Vyff, fik Typhus og bragtes hjem, hvor han døde 8 Dage derefter, 16 Aar 7 Mdr.

31.8. 1.9. Ungkarl JOHAN PEDER MADSEN Tjenestekarl i Kongehuset hos Proprietær Wissing. Søn af Gaardmand Mads Sørensen og Hustru Ane Jensdatter, Nørup holm, født 5.4.1845. Han blev den 1.8. fundet hængt i et Træ uden for Gaarden. Dagen i forvejen var det blevet opdaget, af han som Mælkekudsk havde begaaet Bedragerier i længere Tid. Af Skamfuldhed herover maa det antages, af han har aflivet sig selv. Ellers er han anseet for en tro og skikkelig Karl. Attest fra Herredsfogeden af 1.8. af han maa begraves i Stilhed, 20 1/3 Aar.

10.10. 14.10. Barnet MARTHA IVERSEN Datter af Indsidder i H. Vissings Hus paa Vonsild Mark Iver Andersen og Hustru Karen født Grevsen. Hun er født 2.4.1860, altsaa 6 Aar 6 Mdr. 8 Dage gammel. Hun kom af Dage ved af ville klavre op paa en Tørvevogn paa Chauseen, som var bunden efter en anden vogn, der kørtes af en Karl fra Seest. Hun kom under Hjulet og blev overkjørt paa Brystet. Sagen blev strax meldt for Herredsfogeden og Barnet blev synet af cand. Marcussen og Fysikus Flemmer.

23.11. 1.12. Enkemand, Aftægtsmand ANDREAS LAURITSEN GELTZER paa Fredensborg paa Vonsild Mark. Han var en Søn af Gaardmand Laurits Jessen og Annette Andersdatter i Vonsild, senere Ejer af Sønderskovgaard. Han var født i Vonsild 5.5.1791, døbt 8.5., konfirmeret 1. Søndag efter Paaske 1807. 1819 den 17.12. ægtede han Pigen Anne Sophie Jørgensdatter, Datter af Jørgen Rasmussen Ejer af Skræppenborg i Brylle Sogn, Odense Amt. Han opbyggede Gaarden Fredensborg, som han har beboet i 40 Aar, Indtil han afstod den til sin ældste Søn, efter hvis død han overdrog den til hans Enkes Mand. Hans Hustru døde 31.6.1844, 48 Aar gammel. Hans Børn ere: 1. Johannes Geltzer, var Ejer at Fredensborg, gift med Maria født Friis. Han døde 16.8.1865, efterlod en Datter Anne Sophie Geltzer. Enken ægtede Dagen før Andreas Geltzers Død Enkemanden Jens Larsen Kyed at Lejrskov. 2. Laurits Geltzer døde 1849, 15 Aar gammel. 3. Rasmus Geltzer, Skolelærer og Kirkesanger i Aulum ved Holstebro, har 2 Børn. 4 Anna Kirstine er gift med Jes Jepsen, Tyrstrup. 5. Caroline, gift med Nis Henrichsen i Kolding har 1 Barn. 6. Kirsten gift med Skolelærer Dinesen i Ninning ved Silkeborg. Andreas Geltzer har i mange Aar som kristelig Lægprædikant og Sjælesørger udøvet en betydningsfuld Virksomhed her i Menigheden og i en videre Kreds, og navnlig ved sine Bønner, Forbønner og Formaninger trøstet mange syge og sorrigfulde. Hans Trosstyrke og aandelige Taalmodighed bevaredes frem til det sidste. Efter 3 Ugers Sygeleje hensov han Fredag Aften den 1.12., 75 år 6 Mdr. 18 dage.

12.12. 18.12. Barnet REGINE MARIE DAL Datter af Peter Jensen Dal Klodsmager i Haderslev og Hustru Inger Marie født Nielsdatter Samsøe. Barnet født i Haderslev og Tvillingsøster til Anna Margrethe Dal, som lever i Haderslev, medens denne var hos sine Bedsteforældre Niels Samsøe og Hustru i Vonsild. 7 Uger.

30.12. 7.1. Barnet JENSINE TANGGAARD uægte Datter af Fruentimmeret Karen Tanggaard af Vranderup i Seest sogn, født i Aastrup 9.7.1866, ½ Aar.

1867

11.1. 18.1. Indsidder og Tømmermand MATHIAS NICOLAISEN OLANDER i Vonsild. Han var født i Vonsild 24.5.1793, døbt 26.5., Søn at Nicolai Johansen Olander, Hjulmager og Tømmermand fra Sverige og Hustru Maren Matthiasdatter, blev konfirmeret i Vonsild Kirke Palmesøndag 1809. Han var i sin Ungdom Husar og laa i 2 Aar i Frankrig, arbejdede siden som Tømmermand. Han ægtede 25.10.1823 Pigen Mette Christine Jensdatter Kragh, Datter af Inderste Jens Kragh i Vonsild. Børn: Magdalene Matthiasdatter Olander gift med Nis Sørensen Hjuler i Vejstruproy, Ejer af en lille Gaard. 2. Marie, Enke efter Jens Hansen Fanø Husmand i Sdr. Stenderup, har en Datter. 3. Anne Maria gift med Peter Clausen Bæk i Starup, har 3 Børn. 4. Kirstine ugift, hjemme. 5. Johannes Gaardmand i Asbøl i Strellev Sogn ved Ringkøbing, hvor han er gift med Bodil Nielsdatter. 6. Mette Kirstine tjener i Stenderup som Husholderske hos Degnen. 7. Jens Smed i Knud, Fjelstrup Sogn, gift med Anne Cathrine Adamsen, har 2 Børn. 8. Nikoline tjener på Christiansfeld. 9. Peter Matthiesen Olander Smedelærling i Knud. Foruden disse Børn efterlader han sig ovennævnte Hustru. Efter kun 4 Dages Sygdom hensov han roligt Fredag Morgen Kl. 7, 73 Aar 7 Mdr.

16.1. 24.1. Konen ANNE HEDEGAARD FØDT CHRISTENSDATTER i Vonsild. Hun var Datter af Landbolsmand Christen Hansen i Alminde og født der 1799. Moderen hed Anne Hansen. Hun blev konfirmeret i Alminde 1814, tjente i nogle Aar i Vonsild og ægtede 5.11.1830 Ungkarl Nie1s Hedegaard i Vonsild, Søn af Peter Nielsen Hedegaard i Bæksgaard i Give sogn. De have aldrig faaet Børn, men en Plejedatter Anne Marie Jensdatter fra Eltang, Datter af Jens Christian Petersen Malle. Hun er gift med Muur- og Tømmermand Jørgen Pedersen i Jordrup. De har en Datter. Efter flere Aars Svagelighed og 5 Dages Sygeleje døde hun Onsdag Aften Kl. 111, 67 Aar.

24.1. 1.2. Konen ANNE MARIE JØRGENSEN, Vonsild mark. Hun var født i Sillerup 16.4.1831, konfirmeret i Aller 1846, Datter af Niels Bork og Hustru Else Marie født Schjøt i Sillerup, som nu bor i Aller. Hun ægtede 24.5.1864 i Aller sin efterlevende Mand Jørgen Hansen Jørgensen kaldet Smed (Schmidt). De havde ingen Børn, men hun fødte kort før sin Død en Datter, som i Daaben den 1.2. vil blive kaldet Anna Maria. 35¾ Aar

2.2. 8.2. Entlediget Sognepræst LAURITS JESSEN paa Langkjærgaard. Blev begravet paa Ødis Kirkegaard. Han var født i Hostrup i Ensted sogn 6.12.1791, døbt 11. i samme Maaned. Søn af Kromand Johan Jessen og Hustru Maren født Jørgensen, konfirmeret i Ensted Kirke, Student i Kiel 1815, cand. theol. paa Gottorp 1819, Præst i Faaretoft i Bøking[?] Herred 1823, Præst i Ødis 19.8.1834, entlediget 1860 i Naade og med Pension. Han ægtede i Faaretoft Anne Marie Nielsen af Aabenraa 1823. De have haft 8 Børn, de 2 ældste ere døde, den ældste Joh. Aug. Jessen døde som Dicippel i Haderslev Skole 1849, den anden Julius Laurits var gift med Ida Stolbom, døde 1866 som Sognepræst i Vesterhever efterladende 2 Børn. Christian Morits Jessen Ejer af Langkjærgaard, gift med Anne Marie født Hansen, har 3 Børn, 4. Heinrich Bernhard var Sømand, døde af den gule Feber i Kina, 5. Jes Anton Jessen cand. theol. er Huslærer hos Pastor Brandt i Olderup i Fyn. Efter 3 Ugers Sygdom af en Brandbyld i Nakken døde han Løverdag Eftermiddag. 75 Aar 2 Mdr.

25.2. 2.3. Konen MARTHA MALENE BALZERSEN FØDT PEDERSDATTER i Vonsild. Hun var Datter af Husmand Peder Frederich Pedersen i Seest og Hustru Mette Christensdatter, var født i Seest 2.12.1832, ægtede 25.6.1864 sin nu efterlevende Mand Indsidder Balzer Balzersen i Vonsild. Efterlader 2 Børn: Anne og Peder Balzersen. Efter længere Tids Brystsvaghed under stor Fattigdom døde hun Mandag Morgen, 34 Aar 2 Mdr.

3.3. 10.3. UDØBT DATTER af Landbolsmand og Hestehandler Christian Pedersen og Hustru Mette Marie født Nielsen, Vonsild Mark.

11.3. 17.3. Barnet ANNA MARIA JENSEN Datter af ugift Fruentimmer Maren Jensen i Vonsild og den som Barnefader udlagte Ungkarl Anders Poulsen af Ostorp. Barnet var født 27.12.1866, 2½ Mdr.

7.4. 13.4. Barnet CHRISTIAN NISSEN VYFF Søn af Gaardejer Christian Jensen Vyff og Hustru Pouline Elisabeth født Lind, Vonsild. Han var født 1.10. 1866, døde af Strubehoste, ½ Aar.

8.4. 14.4. Barnet HERMAN EMIL PETERSEN STRELLUF Søn af Indsidder Peter Hansen Strelluf og Hustru Cathrine Marie Christine født Ganner, Vonsild. Barnet født 10.3.1867, 4 Uger.

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]