KB 1782-1867

Startside Op

1782-1830 Døbte 1831-1867 Døbte 1782-1867 Viede 1782-1867 Begr.


Kilde:
Vonsild Sogn Kirkebøger Ab 1 (1762-)1782-1843 og Ab 2 1844-1867.
(Kontrolleret enkelte steder med mikrokort fra hovedministerialbøgerne for 1782-1851 og 1852-1867)
Arkiv nr.: 106

Landsarkivet for Nørrejylland
Viborg - Danmark

Bemærkninger:
Kirkebøgerne er afskrevet på skrivemaskine af Ingrid Bruun.
Ingrid Bruun (1914-1985) var gårdejerkone i Skodborg ved Vejen, men flyttede i 1969 til Kolding. Her underviste hun i en årrække i slægtsforskning hos LOF, samtidig med at hun var ansat på den lokalhistoriske samling, hvor hun udførte et meget stort arbejde, bl.a. ved maskinskrivning af en lang række kirkebøger m.m.

Kolding Stadsarkiv har stillet afskriften til rådighed for Vonsilds Slægter, hvorefter Svend Tingleff har optisk skannet den til Word 2000 og tilrettet teksten.

Tilretningen skyldes, at Ingrid Bruun har anvendt lidt andre principper i sin afskrift end for de øvrige Kirkebogsafskrifter. Navne på personer og steder er ganske vist afskrevet bogstavrette, men den øvrige tekst var afskrevet med nutidig retskrivning og ordstilling. Retskrivningen (lille/stort begyndelsesbogstav og å) er ved tilretningen ført tilbage til kirkebogens retskrivning, hvorimod Ingrid Bruuns ordstilling er bibeholdt.

Eksempel fra kirkebogen:
Christian Peder Bielmand. Jochum Bielmand Skræders og Maria Catharina Hans D her i Byen ægte Søn.
Faddere: Jacob Steffensen, Christian Pedersen Ungkarl og Bodel Mathises alle her af Byen Vonsild.

Tilrettet afskrift:
CHRISTIAN PEDER BIELMAND, Søn af Skrædder Jochum Bielmand og Maria Catharina Hansdatter i Vonsild By.
Faddere: Jacob Steffensen, Ungkarl Christian Pedersen og Bodel Mathises, alle Vonsild

Disse forskelle gør det vel - sammen med den "dobbelte" afskrift - endnu mere vigtigt end ved andre afskrifter at kontrollere dataene ved hjælp af kirkebogsoriginalen.

Afskriver:                                    Ingrid Bruun
Optisk skanning og tilretning:    Svend Tingleff

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]