"FT-1697"

Startside Op


Det vil nok overraske nogen, at der foreligger en Vonsild-folketælling fra 1697. Det gør der imidlertid, selvom der ikke er tale om en regelret folketælling. Sådanne blev jo først indført i 1803. 

Johan Rüde indskrev imidlertid i kirkebogen en indbyggerfortegnelse, der omfatter alle personer, som boede i Vonsild eller flyttede til og fra sognet i perioden 1659-1708.  (Se Indbyggerfortegnelsen).

Nærværende ”Folketælling 1697” er identisk med denne indbyggerfortegnelse, efter at vi har fjernet de 328 ufødte, døde og fraflyttede, således at der resterer et normalt folketællingsmateriale på 390 personer, som med nogen sikkerhed kan påregnes at have boet i Vonsild den 4. december 1697.

Hvis gårdens "possessor" i den komplette Indbyggerfortegnelsen var død 1697, er rækkefølgen i folketællingen ændret, således at den nye 1697-possessor står øverst, medens enken efter den gamle sammen hendes børn er bibeholdt under den pågældende gård, hvilket nok ikke ofte har været tilfældet i praksis.

Kilde: Hans H. Worsøes bog "Vonsild Kirkebog 1659-1708" (Landbohistorisk Selskab 1982)
Redigering: Svend Tingleff


Personoplysninger:
Under hver lokalitet er for hver person anført nedenstående 6 oplysninger. Manglende oplysninger er markeret med en tankestreg.

1. FOR- OG EFTERNAVN: 
Hvis en person er nævnt flere steder, fx både under fødegård og under senere bolig, er navnet normalt sat i parentes førstnævnte sted, og der er anført henvisninger mellem fødegård og senere bolig. 
Navnene er normalt stavet som i kirkebogen, dog er alle patronymer rettet til formen Hansdatter og Hansen, ligesom tilfældige bogstavsvariationer normalt er rettet til samme stavemåde overalt.

2. Født / hjemmedøbt / døbt: 
Datoerne er anført som ÅÅÅÅ.MM.DD. Hvis både datoerne for født, hjemmedøbt og/eller døbt er anført i kirkebogen, er valgt den første af datoerne.

3. Død / Begravet: 
Datoerne er anført som ÅÅÅÅ.MM.DD. Hvis begge datoerne er anført i kirkebogen, er valgt datoen for død.

4. Forældre: 
Fadernavnet er efterfulgt af gårdnummer, hvis faderen har siddet på en af de andre gårde.

5. Mænd: erhverv / bolig. Kvinder: gift dato med: 
Betegnelsen "possessor" er anvendt for alle gårdejere/gårdfæstere. Betegnelsen er i kirkebogen kun anvendt i få tilfælde. De fleste steder ses ejerskabet kun ved sammenhængen, eller ved at der i kirkebogen efter navnet er tilføjet fx "1 liden gård". 

6. Kirkebog nr. og side: 
Første ciffer er kirkebogens nummer (1 til 5). Andet til fjerde ciffer er sidenummeret i kirkebogen (001-999). De ret få henvisninger til levnedsbeskrivelser er angivet ved tilføjelse af et L efter sidenummeret.

G00 - PRÆSTEGÅRDEN 
JOHANNES RÜDE 1 Rdl. født 1633.04.28 i Tønder - - præst 1005
WALBORG JØRGENSDATTER SCHRØDERS født 1636.03.28 i Bjert død 1698.00.00 - gift med forgængeren hr. Anthoni Matthias, 2.gang 1660.02.19 med Johannes Rüde 1005
CHRISTINA JOHANNESDATTER født 1662.04.04 - Johannes Rüde og Walborg Jørgensdatter gift 1686.03.04 med Hans Nissen 1005
HANS NISSEN født 1665.10.25 - - adjunkt i Vonsild 1006
PEDER HANSEN født 1686.06.09 - Hans Nissen og Christina Johannesdatter - 1006
WALBORG HANSDATTER født 1692.03.16 - Hans Nissen og Christina Johannesdatter - 1006

G00/H01 - PRÆSTENS LANDBOLER 
JENS CHRISTENSEN MURMAND 2 Mk. født 1639.00.00 i Thyregod - - - 1091
ANNA JENSDATTER døbt 1676.04.16 i Vonsild - Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
ANNE JENSDATTER døbt 1681.05.01 i Vonsild - Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
NIELS JENSEN døbt 1683.12.02 i Vonsild - Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
JØRGEN JENSEN døbt 1686.12.27 i Vonsild - Jens Christensen og Maren Nielsdatter - 1091
MAREN NIELSDATTER født 1654.02.08 i Kobberup by ved Skive - Niels Nielsen og Johanne Nielsis - 1092,(3138L)
CAREN MORTENSDATTER født 1644.00.00 i Lørsted, Haverslev sogn - Morten Oluffsen og Appolona Matthsdatter - 1092,2242L,
NIELS NIELSEN - - Niels Christensen og Caren Mortensdatter - 1092
MAREN JENSDATTER døbt1680.11.01 født i Kolding - Jens Mansen og Caren Mortensdatter - 1093

G00/H02 - PRÆSTENS BOLSTED FRA 1673
JEB PAULSEN døbt 1666.01.28 i Vonsild - Paul Sørensen og Mette Hansdatter - 1093

G01 - ½ GÅRD [TIDL.] NISS SØRENSEN, (GÅRD VIII, SENERE NEDLAGT) 
NISS HANSEN TINGLEFF 3 Mk. døbt 1630.06.24 - - possessor 1011,1017,
BIRGITTA NISSDATTER født i Tinglev - - gift 1657.11.01 med Niss Hansen Tingleff 1017
HANS NISSEN TINGLEFF født 1659.09.23 - Niss Hansen Tingleff og Birgitta Nissdatter possessor 1017,1018,
MAREN NISSDATTER født 1661.11.27 - Niss Hansen Tingleff og Birgitta Nissdatter - 1017
NISS NISSEN TINGLEFF født 1665.03.00 - Niss Hansen Tingleff og Birgitta Nissdatter - 1017
INGER CHRISTENSDATTER født 1643.02.02 i Østerå sogn begr. 1699.12.27 Chresten Deelefoged tjenestekvinde, enke efter Jens Terckelsen, H24 1017,4105L

G02 - ½ GÅRD, (GÅRD IX, SENERE NØRREHOLM) 
JESPER CLAUSEN 3Mk. født 1642.04.01 i Hejls - - possessor 1011,1019,
PEDER JESPERSEN hjemmedøbt 1672.11.12 - Jesper Clausen og Maren Matthsddatter Hack - 1019
ELSABE JESPERSDATTER døbt 1677.10.28 - Jesper Clausen og Maren Matthsddatter Hack - 1019
CHRISTIN JESPERSDATTER BRUN hjemmedøbt 1680.08.04 død 1701.01.06 Jesper Clausen og Maren Matthsddatter Hack 1019
CLAUS JESPERSEN hjemmedøbt 1682.09.17 - Jesper Clausen og Maren Matthsddatter Hack - 1019
SOPHIA JESPERSDATTER født 1685.07.18 - Jesper Clausen og Maren Matthsddatter Hack - 1019
TRINE JESPERSDATTER hjemmedøbt 1688.09.01 - Jesper Clausen og Maren Matthsddatter Hack gift 1705.00.00 med Christen Christensen 1020
CHRISTEN CHRISTENSEN født 1672.00.00 - (Jesper Clausens svigersøn) - 1020

G02/H03 - BOL TIL GÅRDEN 
ANDERS PEDERSEN 1 Mk. født i Skåne - - askmand 1020
MAREN ANDERSES - - - gift med Anders Pedersen 1020
ELSA ANDERSDATTER - - Anders Pedersen og Maren Anderses - 1020

G02/H04 - 2. LANDBOL TIL GÅRDEN, BRÆNDTE 1701.10.25 
MATTHS JENSEN MURMAND 1 Mk. døbt 1670.03.20 - Jens Matthsen Murmand og Anne - 1020
APOLLONIA JENSDATTER døbt 1671.01.08 - - gift med Matths Jensen Murmand 1020
ANNE JENS MATTZEN-MURMANDS født 1629.00.00 - - - 1020
MAREN NIELSDATTER - - Niels Nielsen og Johanne Nielsis (G00/H01) - 1083
CAREN MORTENSDATTER - - - - 1083
METT JESPERSDATTER - - - gift 1687.11.20 i Dalby med Paul Sørensen Smed[?] 1020
BOLD KNUTZDATTER 1 Mk. - - - gift med sal. Christian Jacobsen boede vestre ende af landbolshus med sin væv 1020,1083,1090,
JACOB CHRISTIANSEN født 1683.03.18 - Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
INGEBORG CHRISTIANSDATTER født 1687.03.26 - Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
ANNA CHRISTIANSDATTER født 1687.03.26 - Christian Jacobsen og Bold Knutzdatter - 1090
PEDER SØRENSEN 10 Sk. - - - daglønner / landbolshus, G02 1011,1099,
METTE CHRISTENSDATTER født 1643.00.00 i Nykøbing Mors - - gift 1683.09.16 med Peter Sørensen 1099
MAREN PEDERSDATTER hjemmedøbt1687.07.09 - Peder Sørensen og Mette Christensdatter - 1099
WILLADS PEDERSEN TRÆSKOMAND 10 Sk. - - - landbolshus til G02 1011,1099,
METT MOGENSDATTER - - - gift 1685.03.01 Willads Pedersen Træskomand 1100
PEDER WILLADSEN født 1686.07.19 - Willads Pedersen og Mett Mogensdatter - 1100
MAREN WILLADSDATTER døbt 1688.05.09 - Willads Pedersen og Mett Mogensdatter - 1100
ANNE WILLADSDATTER hjemmedøbt 1691.03.05 - Willads Pedersen og Mett Mogensdatter - 1100

G03 - ½ GÅRD TIDL. PAUL PEDERSEN, (GÅRD III, SENERE INGERSHOLM) 
ANDERS PAULSEN 4 Mk. født 1634.10.03 - - possessor 1011,1021,
MAREN HANSDATTER født 1641.04.23 på Varmark - - gift 1655.06.14 med Anders Paulsen 1021
PAUL ANDERSEN døbt1665.02.02 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1021
HANS ANDERSEN døbt 1671.04.06 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1021
INGER ANDERSDATTER hjemmedøbt 1677.06.30 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1022
JOHANNE ANDERSDATTER født 1680.01.23 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1022
ANNE ANDERSDATTER født 1683.10.04 - Anders Paulsen og Maren Hansdatter - 1022

G03/H06 - LANDBOLHUS TIL GÅRDEN 
CLAUS PEDERSEN 1 Mk. født 1644.00.00 i Sig by, Torstrup sogn - - - 1011,1097,
MAREN PAULSDATTER født 1649.00.00 - - gift 1678.06.02 Claus Pedersen 1097
PEDER CLAUSEN døbt 1679.08.24 - Claus Pedersen og Maren Paulsdatter - 1097
MAREN CLAUSDATTER døbt1682.02.19 - Claus Pedersen og Maren Paulsdatter - 1097
MARGARETE CLAUSDATTER hjemmedøbt 1689.07.10 Claus Pedersen og Maren Paulsdatter - 1097
PETER BERG - - - rytter / landbolhus til G03 1011,1098,

G03/H07 - ANDERS POULSENS HUS NORDEN BYEN 
ANDERS MORTENSEN - - - Koldings forrige portner 1011

G04 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XI, SENERE NEDLAGT) 
LAURS PERSEN (PEDERSEN) født 1643.05.21 - - possessor 1023
MAREN LAURSDATTER døbt 1667.04.23 - Laurs Persen og Bold Jebsdatter - 1023
JEB LAURSEN 2 Mk. døbt 1669.03.25 - Laurs Persen og Bold Jebsdatter possessor 1011,1023,1024,
CAREN LAURSDATTER døbt 1680.07.11 død 1705.12.24 Laurs Persen og Bold Jebsdatter - 1023,5202L
JØRGEN TØGERSEN født 1646.00.00 i Agtrup - - bor på G04 1024
JESS TØGERSEN-PEDERSEN 1 Mk. født 1648.12.10 - - bor på G04 1024
ANN PEDERSDATTER født i Torup, Medelsom herred, Viborg stift - - gift 1684.09.25 med Jess Tøgersen-Pedersen 1024
MAGDALENE MATTHSDATTER født i Seest - - gift 1696.11.05 i Seest med Jeb Laursen 1024

G05 - ½ GÅRD, (GÅRD II, SENERE NEDLAGT) 
NIELS HINRICHSEN født 1660.00.00 i Welling, Smedstrup sogn - - possessor 1007,1026,1127,
MARIA (MAREN) JESPERSDATTER BRUN født 1670.00.00 død 1702.00.00 Jesper Clausen og Maren Matthsddatter Hack gift 1693.00.00 med Niels Hinrichsen 1019,1026,
HENRICH NIELSEN - - Niels Hinrichsen og Maria Jespersdatter Brun - 1026
MAREN NIELSDATTER født 1697.05.08 - Niels Hinrichsen og Maria Jespersdatter Brun - 1026
KIERSTEN OUTESDATTER født 1647.00.00 - Oute Gregersen (tidl. possessor til G05) gift med Niss Jørgensen, 2. gang 1676.10.19 med Jørgen Rasmussen 1008,1025,
CAREN NISDATTER døbt 1671.05.26 - Niss Jørgensen og Kiersten Outesdatter - 1025
METTE JØRGENSDATTER døbt 1677.10.07 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1025
ANNA JØRGENSDATTER døbt 1679.03.23 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1025
NISS JØRGENSEN hjemmedøbt 1681.02.04 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
RASMUS JØRGENSEN døbt 1687.06.12 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026
LEENE JØRGENSDATTER døbt 1692.12.27 - Jørgen Rasmussen og Kiersten Outesdatter - 1026

G05/H08 - RIDEFOGEDENS LANDBOL FRA JØRGEN RASMUSSENS GÅRD 
MATTHS SAWMAND 1 Mk. - - - - 1008
KNUD OLUFFSEN HIULER 1 Mk. født 1649.03.30 i Søhuse, Aal sogn - - 1008,1075,
CÆCIL RASMUSDATTER født i Lindå - - gift 1680.10.10 med Knud Oluffsen Hiuler 1075
JACOB KNUDSEN døbt 1681.08.21 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
ANNE KNUDSDATTER døbt 1683.01.24 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
RASMUS KNUDSEN døbt 1685.01.25 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
CÆCIL KNUDSDATTER hjemmedøbt 1689.01.19 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
OLUFF KNUDSEN hjemmedøbt1691.07.23 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075
HANS KNUDSEN 1695.08.03 - Knud Oluffsen Hiuler og Cæcil Rasmusdatter - 1075

G06 - (GÅRD I, SENERE SKOVGÅRD) 
MATTHS JESSEN 2 Mk. født 1653.03.15 - - possessor fra 1684.11.18 1008,1027,
THYRE ESCHILDSDATTER - - - gift 1693.06.29 med Matths Jessen 1028
KIERSTEN MATTHSDATTER født 1694.04.23 - Matths Jessen og Thyre Eschildsdatter - 1028
CATHARINA MATTHSDATTER født 1697.01.30 - Matths Jessen og Thyre Eschildsdatter - 1028
MAREN HANSDATTER født 1618.00.00 i Capterup - - gift med Oute Andersen og senere med Søren Andersen 1027
HANS OUTESEN - - Oute Andersen og Maren Hansdatter - 1027
KIERSTEN OUTESDATTER - - Oute Andersen og Maren Hansdatter - 1027
LAURS OUTESEN - - Oute Andersen og Maren Hansdatter - 1027

G06/H09 - LANDBOLSTED TIL G06 
MICHEL TØGERSEN 1 Mk. - - - 1697: gammel mand 1008,1113,
CAREN JØRGENSDATTER født 1650.00.00 i Lunde ved Varde - - gift 1680.11.14 med Michel TØGERSEN 1113
TØGER TØGERSEN døbt 1682.09.29 - Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter - 1113
MAREN TØGERSDATTER døbt 1686.01.05 - Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter - 1113
KIERSTEN TØGERSDATTER født 1688.06.09 - Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter - 1113
ANNE TØGERSDATTER hjemmedøbt 1690.06.22 - Michel Tøgersen og Caren Jørgensdatter - 1113
ISES TØGERSEN - - - hos fætteren Michel Tøgersen 1008

G06/H10 - AFTÆGTSHUS TIL G06 
ANDERS IVERSEN MENG 1 Mk. - - - daglønner 1009
PEDER ANDERSEN 8 Sk. - - - daglønner / aftægtshus, G06 1009

G07 - (GÅRD V, SENERE OVERBYGÅRD) 
JOCHIM (JOACHIM) SCHNOOR 4 Mk. - - - possessor fra 1694 1009,1030,
MARIA LAWESDATTER - - Hr. Lawe af Tyrstrup gift med Joachim Schnoor 1030
ANN MARGRETE JOACHIMSDATTER født i Tyrstrup - Joachim Schnoor og Maria Lawesdatter - 1030
LAWE JOACIMSEN født i Tyrstrup - Joachim Schnoor og Maria Lawesdatter - 1030
CLAUS JOACHIMSEN født i Tyrstrup - Joachim Schnoor og Maria Lawesdatter - 1030
IVER JOACHIMSEN født 1695.05.13 i Vonsild - Joachim Schnoor og Maria Lawesdatter - 1030
HANS GOTTFRIEDSEN GYMOOS født 1664.03.20 - - possessor 1030
ANNE VALLISDATTER født 1663.08.24 i Nygård - - gift 1695.02.00 med Hans Gottfriedsen Gymoos 1030
REBECCA ERICHSDATTER hjemmedøbt 1673.06.21 - Erich Laursen og Elsabe Iversen gift med Claus Andersen, der 1697 er soldat i Fredericia 1009,1029,
LAURS ERICHSEN døbt 1674.09.17 - Erich Laursen og Elsabe Iversen - 1029
CAREN ERICHSDATTER døbt 1678.02.24 - Erich Laursen og Elsabe Iversen - 1029
CLAUS ANDERSEN døbt 1665.03.08, født på G18-2 (s.d.) - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter possessor 1029,1057,
ELSABE CLAUSDATTER født 1690.10.01 - Claus Andersen og Rebecca Erichsdatter - 1030

G07/H11 - AFTÆGTSHUS TIL G07 
LAURS MICKELSEN SCHREDER 1 Mk. født 1640.04.13 i Kolding - - - 1009,1031,
MAREN LAURSDATTER født 1666.00.00 i Seest - Laurs Mickelsen Schreder og Bold Nissdatter - 1031
CAREN HANSDATTER født i Grønninghoved - - gift 1682.06.05 med Laurs Mickelsen Schreder 1032
BODEL LAURSDATTER født 1683.03.17 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032
MARGARETE LAURSDATTER født 1685.06.11 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032
MARIA LAURSDATTER født 1688.03.26 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032
ELISABETH LAURSDATTER født 1690.03.23 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032
JESPER LAURSEN født 1692.10.08 - Laurs Mickelsen Schreder og Caren Hansdatter - 1032

G07/H12 - SAL. ERICH LAURSENS LANGE LANDBOLSHUS 
LAURS NIELSEN 1 Mk. født 1644.12.00 i Vrensted, Vensyssel - - Sal. Erich Laursens landbols lange hus (senere: se G02/H04) 1073,1083,
ANN NIELSDATTER født 1649.00.00 i Kobberup by, Fjends herred ved Skive - Niels Nielsen og Johanne Nielsis (G00/H01) gift 1676.10.01 med Laurs Nielsen 1073,1083,
MAREN LAURSDATTER døbt 1685.05.24 Laurs Nielsen og Ann Nielsdatter - 1073
NIELS LAURSEN døbt 1689.01.20 Laurs Nielsen og Ann Nielsdatter - 1073
BONNICK DINESEN 1 Mk. døbt 1642.02.00, Niebüll, Widing herred - - Sal. Erich Laursens landbols lange hus(?), bor ca. 1697 på et kirkested som gammel mand. 1013,1074,
BARBARA GREGERSDATTER "født 1642.05.01 på G02, skulle have boet på hendes ""fædrene gård""" - - gift 1673.12.28 med Bonnick Dinesen 1074
GREGERS BONNICKSEN døbt 1676.05.28 - Bonnick Dinesen Barbara Gregersdatter - 1074
JOHANN BONNICKSEN døbt 1679.03.26 - Bonnick Dinesen Barbara Gregersdatter - 1074
MAREN BONNICKSDATTER døbt 1682.03.22 - Bonnick Dinesen Barbara Gregersdatter - 1074
CAREN BONNICKSDATTER døbt 1685.02.22 - Bonnick Dinesen Barbara Gregersdatter - 1074
MARIA BONNICKSDATTER døbt 1688.05.15 død 1702.09.02 Bonnick Dinesen Barbara Gregersdatter - 1074
ELSA SAL. CHRISTEN PERSENS - - - - 1073
MAREN JONASDATTER - - Elsa sal. Christen Persens - 1073
CHRISTIAN PEDERSEN - - Peder Jensen Rytter og Elsa Christen Persens slegfredsøn 1073

G08 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XIV, SENERE HOPPESHAVE) 
JESS MATTHSEN 4 Mk. født 1668.06.16 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
GUNDER MATTHSDATTER født 1670.04.21 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
JOHANNES MATTHSEN født 1672.12.27 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
MAREN MATTHSDATTER født 1673.12.14 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
MARTHA MATTHSDATTER født 1685.09.06 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033
ANNE ANDERSDATTER født 1627.03.25 - - gift 1667.12.08 med Peder Erichsen Hiuler 1035
REIMAR ARENDS 12 Sk. - - - daglønner / beboelse i G08 1009,1035,
CAREN CHRISTIANSDATTER født 1650.02.22 i Bogense - - gift 1686.12.12 med Reimar Arends 1035
CHRISTIAN REIMARSEN født 1686.10.21 død 1706.05.24 Reimar Arends Caren Christiansdatter - 1035
MARIA REIMARSDATTER døbt 1689.02.01 Reimar Arends Caren Christiansdatter - 1035
JENS REIMARSEN født 1695.02.07 Reimar Arends Caren Christiansdatter - 1035
OLUFF MATTHSEN 10 Sk. - - - daglønner / beboelse i G08 1009,1036,
BIRGITT LAURSDATTER - - - gift med Oluff Matthsen, se deres 6 børn blandt Tveds inderster 1036
MATTHS OLUFFSEN født 1693.01.15 - Oluff Matthsen og Birgitt Laursdatter - 1036
LAWE ANDERSEN Naturalier døbt 1667.10.20 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdt.(G18,2?) possessor 1009,1036,1057,
KIERSTEN MATTHSDATTER født i Anslet Knud død før 1700.00.00 - gift 1693.06.08 med Lawe Andersen 1036
ANNE LAWESDATTER født 1694.02.27 død 1704.11.10 Lawe Andersen og Kiersten Matthsdatter - 1036
INGEBORG HANSDATTER RÜDE Naturalier født i Tønder død 1703.05.13 Hans Rüde gift 1665.02.07 med Matths Jensen Degn 1033
JACOB MATTHSEN født 1666.08.11 - Matths Jensen Degn og Ingeborg Hansd. Rüde - 1033

G08/H13 - HUSTOFT MED SMEDJE VED KIRKEN 
SØREN CHRISTENSEN SMED 1 Mk. 8 Sk. født 1658.00.00 - - - 1009,1010,1036,1123,
INGER CHRISTENSDATTER - - - gift 1686.11.14 med Søren Christensen Smed 1036
ELSA ANDERSDATTER født 1697.01.07 - ? hustoften tilhørende G08 1036
CAREN CHRISTENSDATTER født 1655.06.03 - (Søren Christensen Smeds søster) - 1124

G08/H14 - LANDBOL VED GÅRDEN 
LASS LASSEN 1 Mk. født i Linderup by, Tolstruyp sogn - - - 1010,1111,
ANN TØGERSDATTER født 1649.02.04 - (søster til Jess-Tøgersen-Pedersen) gift med Lass Lassen 1111
TØGER LASSEN født 1677.06.17 - Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
ELSABE LASSDATTER født 1679.01.05 - Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
KIERSTEN LASSDATTER født 1682.05.12 død 1701.09.13 Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
CAREN LASSDATTER døbt 1684.07.20 - Lass Lassen og Ann Tøgersdatter - 1111
LORENTZ HANSEN - - - rytter / landbolbolig til G08 1010,1112,

G09 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XII, SENERE LYSHOLM) 
HANS NIELSEN 3 Mk. født 1656.00.00 - - possessor 1010,1037,
METTE PEDERSDATTER født 1646.05.03 - Peder Paulsen og Maren Laursdatter gift 1668.10.15 med Albert Pedersen, 2. gang 1682.08.27 med Hans Nielsen 1037
PEDER ALBERTSEN født 1669.07.11 - Albert Pedersen og Mette Pedersdatter - 1037
MAREN ALBERTSDATTER døbt 1670.08.21 - Albert Pedersen og Mette Pedersdatter gift 1695.01.02 med Morten Clausen Schreder 1037,1038,
SARA ALBERTSDATTER døbt 1672.08.18 - Albert Pedersen og Mette Pedersdatter - 1037
METT-CATHARINA HANSEN født 1687.02.21 - Hans Nielsen og Mette Pedersdatter - 1037
MAREN LAURSDATTER født 1614.07.02 død 1703.10.01 - gift med Peder Paulsen 1037

G09/H15 - LANDBOL I HUSTOFTEN VED KIRKEN 
MORTEN CLAUSEN SCHREDER 1 Mk. 8 Sk. - - - - 1010,1038,
ALBERT MORTENSEN født 1695.07.26 - Morten Clausen Schreder og Maren Albertsdatter - 1038
THOMAS PEDERSEN POTTEMAGER 1 Mk. født 1631.00.00 i Tønder - - - 1010,1063,
METTE PEDERSDATTER født 1638.03.00 i Tønder død 1706.09.03 - gift i Tønder med Thomas Pedersen 1063
THOMAS THOMASSEN født i Fredericia - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
METT MARIA THOMASDATTER født i Fredericia - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1063
MAREN THOMASDATTER døbt 1677.04.01 - Thomas Pedersen og Mette Pedersdatter - 1064

G10 - ½ GÅRD, (GÅRD VI, SENERE LANGKJÆRGÅRD) 
EBBE MOGENSEN 3 Mk. - død 1699.01.01 - possessor 1040
MAREN JESDATTER født 1652.05.01 død 1699.01.01 Jes Iversen gift 1671.06.22 med Peder Jebsen, 2. gang 1691.02.10 med Ebbe Mogensen 1039,1040,
JEB PEDERSEN døbt 1673.01.26 - Peder Jebsen og Maren Jesdatter possessor 1007,1040,
JESS EBBESEN født 1691.05.07 - Ebbe Mogensen og Maren Jesdatter - 1040
CAREN EBBESDATTER født 1695.01.25 - Ebbe Mogensen og Maren Jesdatter - 1040
JESS MATTHSEN døbt 1662.05.20 - Matths Jebsen og Kiersten Christensdt. Hawe - 1039
KIERSTEN MATTHSDATTER født 1664.05.28 - Matths Jebsen og Kiersten Christensdt. Hawe - 1039
METT MATTHSDATTER født 1664.05.28 - Matths Jebsen og Kiersten Christensdt. Hawe - 1039

G10/H16 - LANDBOLHUS UDEN SKORSTEN PÅ G10 
CHRISTEN JENSEN JERRESEN 1 Mk. - - - - 1007,1103,
MAREN CHRISTENSDATTER døbt 1666.04.22 Christen Jensen Jerresen og Elsa Sørensdatter - 1103
INGEBORG CHRISTENSDATTER døbt 1675.04.06 - Christen Jensen Jerresen og Elsa Sørensdatter - 1103
JENS CHRISTENSEN døbt 1681.02.13 - Christen Jensen Jerresen og Elsa Sørensdatter - 1103
ELSA PEDERSDATTER - - - gift med Anders Paulsen (ikke G03), 2. gang 1690.11.01 med Christen Jensen Jerresen 1103
LAURS GREGERSEN døbt 1674.01.01 - Gregers Laursen og Ann Laursdatter - 1105
MERRET GREGERSDATTER døbt 1678.02.10 - Gregers Laursen og Ann Laursdatter - 1105
CAREN GREGERSDATTER døbt 1683.09.09 - Gregers Laursen og Ann Laursdatter - 1105

G10/H17 - LANDBOLSTED PÅ G10 LOWENBORG 
JENS SØRENSEN 1 Mk. - - - 1697: gammel mand 1007

G11 - ½ GÅRD, (GÅRD VII, SENERE PAULINESMINDE) 
PEDER HACK 3 Mk. født 1654.08.00 i Hjerndrup - - possessor 1007,1041,
MAREN JESDATTER født 1664.05.04 i Uhrstorp død 1698.10.26 - gift med Peder Hack 1041
MATTHS HACK født 1684.11.24 - Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
MARGRETE PEDERSDATTER født 1687.11.07 - Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
JESS PEDERSEN HACK født 1690.03.23 - Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
OJA CHRISTINA PEDERSDATTER født 1697.06.22 - Peder Hack og Maren Jesdatter - 1041
NIELS ANDERSEN født 1645.00.00 - - Peder Hacks svend 1041

G11/H18 - LANDBOLHUS TIL G11 
HANS HANSEN JISING 1 Mk. døbt 1645.04.04 - Hans Jising og Caren Nielsdatter - 1007
HANS HANSEN døbt 1671.08.27 - Hans Hansen Jising og Maren Pedersdatter - 1108
MARGARETE IVERSDATTER født i Aggersborg ved Aggersund død 1699.11.09 - gift 1679.02.02 med Hans Hansen Jising 1108
IVER HANSEN døbt 1680.04.13 - Hans Hansen Jising og Margarete Iversdatter - 1108
MAREN HANSDATTER døbt 1684.05.08 - Hans Hansen Jising og Margarete Iversdatter - 1108
HANS EGGERS - - - rytterbolig i Hans Jisings hus 1007,1109,
METT PEDERSDATTER døbt 1662.07.02 i Vonsild - Peder Thomsen og Ann Berntsdatter gift 1693.03.31 med Jørgen Christensen Mandüfel 1107

G11/H19 - AFTÆGTSHUS PÅ GÅRDENS STAVN 
JENS JENSEN 10 Sk. - død 1704.02.26 - - 1007,1101,
GYDE CHRISTENSDATTER født 1658.01.02 i Obeling by, Brøns sogn - Christen Gregersen og Kiersten Matzdatter gift med Jens Jensen 1101
CHRISTEN JENSEN (ikke født i Vonsild) - Jens Jensen og Gyde Christensdatter 1101

G12 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XIII, SENERE NØRGÅRD) 
MATTHS JENSEN 2 Mk. døbt 1664.08.21 - Jens Sørensen og Johanne Nisdatter possessor 1010,1043,
SØREN JENSEN døbt 1666.03.11 - Jens Sørensen og Johanne Nisdatter - 1043
CAREN JENSDATTER døbt 1672.04.28 - Jens Sørensen og Johanne Nisdatter - 1043
NISS JENSEN hjemmedøbt 1681.11.07 død 1699.02.25 Jens Sørensen og Johanne Nisdatter - 1043
JENS SØRENSEN født 1632.12.00 - - possessor 1043
MAREN PEDERSDATTER født 1663.00.00 i Dalby - Peder Gregersen gift 1692.06.09 med Matths Jensen 1043
JOHANNE MATTHSDATTER døbt 1693.06.11 - Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043
PEDER MATTHSEN født 1694.12.12 - Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043
JENS MATTHSEN født 1696.09.11 - Matths Jensen og Maren Pedersdatter - 1043

G13 - 1 GÅRD, (GÅRD X, SENERE NEDLAGT) 
JESS RASMUSSEN 4 Mk. født i Bovrup, Varnæs sogn død 1706.01.22 - possessor 1010,1045,
MAREN MATTHISDATTER født 1651.12.16 - - gift 1677.07.26 med Jess Rasmussen 1045
MATTHIAS JESSEN døbt 1680.03.13 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
RASMUS JESSEN hjemmedøbt 1682.10.08 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
MICHAEL JESSEN hjemmedøbt 1685.10.03 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
BOLD JESSDATTER født 1688.09.29 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
ANN-MARIA JESSDATTER født 1692.04.04 - Jess Rasmussen og Maren Matthisdatter - 1045
BOLD MATTHISIS født 1614.07.29 død 1701.06.12 - - 1045
HANS CHRISTENSEN TIMSEN - - - possessor 1045

G14 - 1 GÅRD, (GÅRD XXI, SENERE MALKSTEDGÅRD) 
LAURS TONIUSSEN 3 Mk. født 1644.11.01 - Tonius Laursen og Caren Jessdatter possessor 1010,1047,
ANNA MATTHISDATTER født 1648.00.00 - - gift 1670.06.30 med Laurs Toniussen 1047
HANS LAURSEN døbt 1676.11.01 - Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter - 1047
MATTHIAS LAURSEN døbt 1678.06.30 - Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter - 1047
ANTONIUS LAURSEN døbt 1682.10.17 - Laurs Toniussen og Anna Matthisdatter - 1047
HANS HANSEN CAPTRUP - - - possessor 1048
TONIUS LAURSEN født 1620.07.29 død 1699.01.05 - possessor 1047
JESS HANSEN født 1691.05.24 ? - 1047

G14/H20 - LANDBOLHUS, RYTTERHUS TIL GÅRDEN, BRÆNDTE 1701.10.25 
FRIDRICH RÜNITZ - - - rytter 1010,1082,

G14/H21 - LANDBOLHUS TIL GÅRDEN 
JEB THOMSEN HIULER 1 Mk. 8 Sk. født 1634.12.24 i Lemb, Hellevad sogn - Thomas Jebsen og Mett Sørensdatter ca. 1697: gammel 1010,1081,2293L,
ANDERS JEBSEN født i Binderup - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
LASS JEBSEN HIULER født i Binderup - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdt. (G14/H02) lejer 1058,1082,
THOMAS JEBSEN født 1675.04.20 i Vonsild - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
HANS JEBSEN døbt 1678.06.16 i Vonsild - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
ELLEN JEBSDATTER døbt 1680.08.01 i Vonsild - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
METTE JEBSDATTER født 1683.10.28 i Vonsild - Jeb Thomsen Hiuler og Kiersten Lassdatter - 1082
ANNE NIELSDATTER født 1642.02.20 - Sognefogeden i Nørgård gift 1663.11.29 med Iver Andersen, 2. gang 1690.10.19 med Jeb Thomsen Hiuler 1081
NIELS IVERSEN? født 1665.09.29 - Iver Andersen? og Anne NIelsdatter? - 1081
ANN IVERSDATTER? født 1668.05.01 - Iver Andersen? og Anne NIelsdatter? - 1081

G15 - ½ GÅRD, (GÅRD IV, SENERE PADHOLM OG TEGLGÅRD) 
JØRGEN SØRENSEN KAA 3 Mk. - - - possessor 1012,1049,
MAREN JEBSDATTER født 1656.01.01 - - gift 1674.01.15 med Jens Hansen, 2. gang 1692.02.09 med Jørgen Sørensen Kaa 1049
MAREN JENSDATTER døbt 1674.11.08 - Jens Hansen og Maren Jebsdatter gift 1702.06.15 med Jeb Laursen 1049
CAREN JENSDATTER født 1676.12.08 død 1700.12.22 Jens Hansen og Maren Jebsdatter - 1049,4183L
JEB JENSEN døbt 1679.04.27 - Jens Hansen og Maren Jebsdatter - 1049
ANNE JENSDATTER døbt 1681.12.27 - Jens Hansen og Maren Jebsdatter - 1049
HANS JENSEN hjemmedøbt 1685.11.14 - Jens Hansen og Maren Jebsdatter - 1049
INGEBORG JØRGENSDATTER født 1693.01.20 - Jørgen Sørensen Kaa og Maren Jebsdatter - 1049

"G15/H22 - LANDBOL ""HYLDHUUS"" TIL GÅRDEN"
JACOB HANSEN WACKER - - - - 1012
LAURS NIELSEN - - - - 1012

G16 - 1 LIDEN GÅRD, (GÅRD XIX, SENERE SØNDERHOLM) 
JESS ANDERSEN 1 Mk. 8 Sk. døbt 1633.07.29 - - possessor. Senere: se G02 1012,1051,1083,
DORRETH KNUTZDATTER født 1635.01.25 - - gift før 1659 med Jess Andersen (+ se G02/H04) 1051,1083,
ELEN JESSDATTER døbt 1672.03.20 - Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter - 1051
CAREN JESSDATTER født 1674.11.24 - Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter - 1051
STEPHAN ATZERSEN 2 Mk. døbt 1661.12.26, født i Tumbøl by, Felsted sogn - - possessor 1065
ANN JESSDATTER født 1658.00.00 i Søst, Rise sogn - - gift 1690.07.25 med Stephan Atzersen 1065
JESS STEPHANSEN født 1691.00.00 i Tumbøl - Stephan Atzersen og Ann Jessdatter - 1065
ATZER STEPHANSEN født 1693.02.00 i Tumbøl - Stephan Atzersen og Ann Jessdatter - 1065

G16/H23 - HUS TIL GÅRDEN 
UDEN NAVN - - - korporal der holder skole, gammel, afdanket og lemlæstet 1012

G17 - ½ LIDEN GÅRD, (GÅRD XX, SENERE NEDLAGT) 
ANDERS PEDERSEN SNEDICKER 2 Mk. født 1648.10.03 i Vamdrup - - possessor 1012,1053,
METTE NISSDATTER - - Niss Gregersen gift 1672.06.12 med Anders Pedersen Snedicker 1012
ANNA ANDERSDATTER døbt 1675.05.30 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
METTE ANDERSDATTER døbt 1678.02.27 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
MAREN ANDERSDATTER døbt 1680.08.29 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
CAREN ANDERSDATTER døbt 1683.01.21 død 1705.04.08 Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
NISS ANDERSEN født 1687.10.20 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053
MARIA ANDERSDATTER født 1690.03.14 - Anders Pedersen og Mette Nissdatter - 1053

G18-1 - ½ GÅRD, (DEL AF GÅRD XVII, SENERE TVENDESMINDE) 
THOMAS HANSEN KILD født 1667.00.00 i Skanderup - - possessor fra 1697 1012,1055,
CAREN PAULSDATTER - - - gift med Thomas Hansen Kild 1055
LAURS JESSEN 2 Mk. døbt 1664.11.06 - Jess Laursen og Chrisith Richardsdatter possessor, senere inderst på gården 1012,1055,
CHRISTINE JESSDATTER hjemmedøbt 1684.07.09 - Jess Laursen og Caren Anckersdatter - 1055
CAREN HANSDATTER født i Skanderup - - gift 1694.11.25 med Laurs Jessen 1055
HANS LAURSEN født 1695.11.02 - Laurs Jessen og Caren Hansdatter - 1055

G18-2 - ½ LIDEN GÅRD, (DEL AF GÅRD XVII, SENERE TVENDEMINDE) 
PEDER NIELSEN 1 Mk. 8 Sk. født 1650.04.12 i Seest - possessor 1012,1057,
MAREN ANDERSDATTER - - - gift 1687.06.09 med Peder Nielsen 1057
METT PEDERSDATTER døbt 1688.01.08 - Peder Nielsen og Maren Andersdatter - 1057
NIELS PEDERSEN født 1690.10.03 - Peder Nielsen og Maren Andersdatter - 1057
ANDERS PEDERSEN døbt 1693.08.06 - Peder Nielsen og Maren Andersdatter - 1058
KIERSTEN PEDERSDATTER født 1696.06.27 - Peder Nielsen og Maren Andersdatter - 1058
ANDERS IVERSEN TVILLING født 1633.07.29 død 1708.03.13 - possessor 1057,5331L
KIERSTEN LAWESDATTER født 1635.00.00 i Anslet - - gift med Anders Iversen Tvilling 1057
MAREN ANDERSDATTER døbt 1662.02.19 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter gift 1687.06.09 med Peder Nielsen 1057
PAUL ANDERSEN døbt 1673.03.02 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter - 1057
CÆCIL ANDERSDATTER født 1676.06.24 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter - 1057
METT ANDERSDATTER døbt 1679.05.18 - Anders Iversen Tvilling og Kiersten Lawesdatter - 1057

G19 - ½ GÅRD, (GÅRD XVI, SENERE VONSILDGÅRD) 
CHRISTEN NIELSEN 2 Mk. født 1636.00.00 i Seest død 1708.06.16 Niels Christensen og Caren Peders possessor 1012,1059,4147L
MAREN HANSDATTER født 1620.02.02 - - gift 1. gang med Niels Hansen Hiuler, 2. gang 1667.11.05 med Christen Nielsen 1059
CAREN NIELSDATTER døbt 1662.05.08 - Niels Hansen Hiuler og Maren Hansdatter gift 1688.11.08 med Hans Clausen, flyttede 1669 til Grønninghoved 1059
MAREN NIELSDATTER døbt 1664.07.24 - Niels Hansen Hiuler og Maren Hansdatter gift 1696.01.16 med Michel Hansen 1059
MICHEL HANSEN - - - fra Skanderup 1059
MARI MICHELSDATTER født 1696.10.19 - Michel Hansen og Maren Nielsdatter - 1059
HANS FRANTZEN født 1673.00.00 i Grønningshoved - ? ? 1060

G20 - (GÅRD XVIII, SENERE CHRISTIANSMINDE) 
METT JEBSEN (2 Mk.) - - - gift 1680.10.15 med Hans Petersen, 2. gang 1698.10.11 med Peder Jespersen 1012,1061,
PEDER HANSEN døbt 1682.04.23 - Hans Petersen og Mett Jebsen 1061

H24 
JENS SØRENSEN - - besidder nu samme hus 1067
METT HANSDATTER født 1656.03.14 på Bogø - - gift med Claus Iversen, 2. gang 1694.11.29 med Jens Sørensen 1067
IVER CLAUSEN døbt 1679.06.10 - Claus Iversen og Mett Hansdatter - 1067
HANS CLAUSEN døbt 1682.01.01 - Claus Iversen og Mett Hansdatter - 1067
PEDER CLAUSEN født 1686.10.31 - Claus Iversen og Mett Hansdatter - 1067
JENS TERCKELSEN født i Bredsten død 1699.11.30 Terckel Jensen inderste 10674191L

H25 - HENRICH SCHRØLINGS HUS 
HENRICH SCHRØLING født 1635.01.14 i Hannover død 1698.01.25 - possessor 1069
ELSABE HANSDATTER RÜDE født 1638.01.24 i Tønder død 1704.10.29 Hans Rüde gift 1676.02.08 med Heinrich Schrøling 1069
ANN MARGARET HENRICHSDATTER født 1661.10.25 - Henrich Schrøling og 1. hustru - 1069 

H26 
MATTHS JENSEN født 1649.00.00 - - fra Catterup ved Horsens kom til Vonsild 1668 1077 
DORRETH NIELSDATTER født 1651.00.00 i Kobberup by - - gift 1683.02.25 med Matths Jensen 1077 
CAREN MATTHSDATTER født 1683.10.02 - Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077 
ANNE MATTHSDATTER født 1691.09.24 - Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077 
MAREN MATTHSDATTER døbt 1694.05.17 - Matths Jensen og Dorretth Nielsdatter - 1077 

H27 - LANDBOLER PÅ KRONENS JORD (BRÆNDTE 1701.10.25) 
SELCHEN JESPERSEN 1 Mk. - - - - 1013,1079, 
KIERSTEN JESSDATTER født i Bjert - - gift i Dalby 1679.11.27 med Selchen Jespersen 1079 
JESPER SELCHENSEN født 1683.10.01 i Dalby - Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079 
INGER SELCHENSDATTER døbt 1686.03.21 i Vonsild - Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079 
JESS SELCHENSEN født 1688.03.16 i Vonsild - Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079 
LASS SELCHENSEN født 1690.12.17 i Vonsild - Selchen Jespersen og Kiersten Jessdatter - 1079 

H28 
ANDERS JEBSEN SMED 1 Mk. 1671.06.25 D Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter landboler på kronens jord, drog siden til Hart. 1013,1085, 
JEB JEBSEN 1673.12.26 F 1677.10.27 D Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter 1085 
BERNT JEBSEN 1667.01.07 H Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter 1085 
JØRGEN JEBSEN 1679.06.01 D Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter 1085,1086, 
CAREN ANCKERSDATTER gift i Kolding Brandrup 1697 Anders Jebsen Smed, drog siden til Hart. 1086 
MARGARETE ANDERSDATTER 1698.08.27 F Anders Jebsen Smed og Caren Anckersdatter drog siden til Hart. 1086 
PAUL LEEMANN - - - - 1086 
PAUL LEEMANNS KONE - - - - 1086 
LUCIA-ELISABETH PAULSDATTER født 1687.10.16 - Paul Leemann - 1086 
CATHARIN PAULSDATTER født 1689.02.10 - Paul Leemann - 1086 
MARIA PAULSDATTER født 1692.00.00 - Paul Leemann - 1086 
MAGDALENE PAULSDATTER født 1694.04.02 - Paul Leemann - 1086 
PAUL JEBSEN født 1662.02.12 i Dalby - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085 
NIELS JEBSEN døbt 1664.05.04 - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085 
PEDER JEBSEN født 1666.10.05, født i Agtrup - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085 
ALBERT JEBSEN født 1668.11.12 i Vonsild - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085 
BERNT JEBSEN hjemmedøbt 1667.01.07 - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085 
JØRGEN JEBSEN døbt 1679.06.01 - Jeb Nissen Smed og Margarete Paulsdatter - 1085,1086,

H29 - EGET HUS BYGGET 1676 
SØREN JENSEN - - - 4. possessor? / (svigerfaderen) Jacob Pedersens Schreders hus? 1088
HANNA REBECCA JACOBSDATTER født 1666.04.16 - Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde gift 1691.09.22 med Anders Nielsen, 2. gang 1704.04.03 med Søren Jensen 1087
HANS JACOBSEN født 1671.06.01 - Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde 3. possessor? / Jacob Pedersens Schreders hus? 1087
GØDERT JACOBSEN født 1674.04.10 - Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde - 1087
PEDER JACOBSEN døbt 1677.11.11 - Jacob Pedersen og Margarethe Hansdt. Rüde - 1087
GOTTFRED HANSEN født 1696.04.30 - Hans Gottfriedsen og Anne Vallisdt. (G07) - 1030,1088,
MAREN HANSDATTER døbt 1697.08.29 - ? - 1088
GUNDER-MARGRET ANDERSDATTER født 1692.09.14 - Anders Nielsen og Hanna Rebecca Jacobsdatter - 1089
MARIA ANDERSDATTER døbt 1694.12.20 - Anders Nielsen og Hanna Rebecca Jacobsdatter - 1089
CÆCIL JESSDATTER døbt 1666.03.28 - Jess Andersen og Dorreth Knutzdatter (G16) gift 1695.01.29 med Hans Jacobsen 1089
JACOB HANSEN født 1695.11.09 - Hans Jacobsen og Cæcil Jensdatter - 1089

H30 
SØREN KNUTZEN HIULER 1 Mk. født i Levring ved Viborg - Knud Schreder - 1095
CHRISTIN SØRENSDATTER døbt 1684.08.17 - Søren Knutzsen Hiuler og Maren Jonasdatter - 1095
JOHANNE SØRENSDATTER døbt 1687.03.16 - Søren Knutzsen Hiuler og Maren Jonasdatter - 1095
JONAS SØRENSEN døbt 1690.06.22 - Søren Knutzsen Hiuler og Maren Jonasdatter - 1095
KNUD SØRENSEN født 1693.03.27 - Søren Knutzsen Hiuler og Maren Jonasdatter - 1095
GERTRUD CHRISTENSDATTER - - - 1697.04.08 i Dalby med Søren Knutzen Hiuler 1095
KNUD SCHREDERS KONE - - - - 1095

H31 
DOROTHE TØGERSDATTER 4 Sk. født 1639.00.00 - - gift 1668.09.13 med Niels Pedersen, 2. g.1688.09.10 med Hans Lowenborg 1115
KIERSTEN NIELSDATTER født 1668.12.27 i Kolding - Niels Pedersen af Bælum og Dorothe Tøgersdatter - 1115
ANNE TØGERSDATTER hjemmedøbt 1649.05.03 - (søster til Dorothe Tøgersdatter) - 1116
KIERSTEN MICHELSDATTER født 1683.00.00 - Michel Sørensen og Anne Tøgersdatter - 1116
HANS LOWERBORG - - - - 1116

"H32 - ""DE ÆLDGAMLE KVINDER, DERES NAVNE OG ALDER""" 
LEENE JØRGENS født 1615.00.00 død 1698.03.27 - - 1117
MAREN JACOBS født 1613.05.01 død 1699.00.00 - - 1117
SARA MATTHSDATTER født 1630.06.19 død 1704.01.11 Matths Jensen og Elsa Jessdatter gift 1651.06.03 med Jess Jebsen 1117
MAREN NISS HANSENS født 1630.07.29 - - - 1117
KIERSTEN HANSDATTER født 1622.00.00 i Frørup død 1701.11.14 - gift 1663.05.24 med Lawe Pedersen 1118 
METT THOMASDATTER født 1638.12.24 død 1706.03.29 Thomas Pedersen og Ann Jensdatter - 1119 
JENS JENSEN født 1666.02.25 - Jens Sarensen og Mett Thomasdatter - 1119 

H33 - DET SØNDERSTE KONGHUS Det sønderste Konghus 
JENS PETERSEN POST 1 Mk. 1121 
JOHANNA JESSDATTER 1662.07.09 D gift 1684.07.15 Jens Pedersen Post, født i Jylland. De drog herfra til Lolland 1121 
CAREN JENSDATTER 1685.05.03 D Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter 1121 
ELSABE JENSDATTER 1686.07.09 F Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter 1121 
MAREN JENSDATTER 1687.12.26 H 1688.02.07 D Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter 1121 
PEDER JENSEN 1689.04.24 F Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter 1121 
JOHANNE JENSDATTER 1691.03.05 H Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter 1121 
SARE JENSDATTER 1693.03.26 D Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter 1121 
CATHRINA MARIA JENSDATTER 1697.08.12 F Jens Pedersen Post og Johanna Jessdatter 1121 
JACOB HANSEN - - - ca. 1697: tidl. Jens Pedersen Post 1013 
JENS MATTHIASEN - død 1700.04.11 Matthias Ravn og Maren Sørensdatter tjente mange steds i bondegerningen og døde her i byen 1122 
DINES CHRISTENSEN døbt 1674.12.06 - Christen Dinesen og Maren Sørensdatter - 1122 

H34 - DET NØRRESTE KONGHUS 
PAUL CHRISTENSEN 2 Mk. født 1638.07.29 i Dalby - Peder Gregersen - 1013,1123, 
JOHANNE CHRISTENSDATTER "født 1643.00.00 ""i norden""" - - gift 1690.03.02 i Dalby med Paul Christensen 1123 

H35 - STANGMOSLED I SØNDERSKOVEN Stangmosled i Sønderskoven 
RASMUS NIELSEN 2 Mk. af Alsø, Kegnæs. De begav sig at bo i Tved 1013,1125, 
KIERSTEN JØRGENSDATTER af Alsø, Kegnæs sogn ved Sønderborg gift med Rasmus Nielsen 1125 
WOLFF RASMUSSEN 1677.00.00 F Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter 1125 
NICOLAUS RASMUSSEN 1678.12.00 F Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter 1125 
JØRGEN RASMUSSEN 1681.00.00 F Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter 1125 
ANN RASMUSDATTER 1684.12.21 F Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter født på Alsø 1125 
SYNNIET RASMUSDATTER 1692.04.03 D Rasmus Nissen og Kiersten Jørgensdatter 1125
 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]