Gårdmænd

Startside Op


Nedenfor er oplistet, hvilke gårdmænd der gennem mere end 400 år
har siddet på Vonsilds oprindelige 21 gårde.

Ingen af gårdene eksisterer mere som egentlige landbrug,
og de færreste som stuehuse og sekundære bygninger.

Gårdnummereringen er påført af Svend Tingleff.

(Se også Kort).
Gårdenes betegnelser i parentes er de af
Laura Meyer Hansen anvendte (se Kilder nederst).

 

 

 

 

 

G01    

(VIII, nedlagt)

1597

Severin Paulsen

1618

Nis Severinsen

1630-ca.1659

Niels Sørensen

1660

øde

1665-ca.1700

Nis Hansen Tinglef

ca.1700-1736

Hans Nissen Tinglef

1737

Peter Jebsen

før 1743

Major Brockdorf

midten af 1740erne

Hendrich Morwille, sognefoged

midten af 1750erne

Jens Gottfred Krag, sognefoged

1764-ca. 1772

Andreas Fabricius

ca.1772-ca.1803

Christian Albrecht Fabricius

ca. 1803

 

Simon Jepsen (se G02)

 

G02   

(IX, Nørreholm, Hjarupvej 18)

1597

Jep Paulsen

1630-1658

Iver Sørensen (Severinsen)

1660

øde

1666

Hans Simonsen

1672-1708

Jesper Clausen, sognefoged

1708-1729

Christen Christensen, sognefoged

1729-1742

Hans Jebsen, sognefoged

1743-ca.1745

Christian Hansen Tinglef

ca. 1745

Jep Sørensen Frost

ca. 1772-1791

Jep Simonsen

1791-1798

Enken Bodel Martia Jepsdatter

1798-ca.1845

Simon Jepsen

ca. 1845-1880

Simon Peter Raben

1880-1907

Simon Sofus Raben

1907-1921

Oluf Simonsen Iskov

1921-e.1933

Enken Marie Iskov

? - 1952

Fru O. Mørkeberg

1952-e.1964

Hans Buch

e.1964-nu

Knud G. Buch

G03   

(III, Ingersholm, Hjarupvej 115)

1597

Matz Michelsen

1602

Jes Petersen

ca. 1640

Paul Petersen

ca. 1655

Anders Paulsen, sognefoged & sandem.

1705-ca.1722

Paul Andersen

ca. 1722

Poul Hansen

ca.1730-ca.1765

Diens Hierresen

efter 1765-efter 1772

Morten Mortensen

ca.1787-e.1803

Jep Christensen Hugger

før 1881-1904

Morten Hugger

1904-1913

Asmus Hansen Moos

1913-1915

Jacob Iskov

1915-?

H. Juul Jensen

?-1918

Proprietær Clausen

1918

Heide Jørgensen

1918-1924

J.P. Wistoft

1924-?

H.C.O. Iskov

1932-1957

Hans Laursen Søeberg

1957-1961

Enken efter Hans Søeberg

1961-nu

Bent A. Søeberg (se også G18-1 Tvendesminde)

G04-1  

(XI C, Vonsild Gæstgivergård, Hjarupvej 3, nedlagt)

1597

Jep Jespersen

1618-ca.1640

Jens Jespersen

ca. 1640-1665

Jeb Jensen Jespersen, sognefoged

ca.1665-ca.1696

Laurits Pedersen

1696

Jep Lauritsen

1735-1760

Matz Jepsen

1760

Jens Matzen, kromand

1764

Jep Outesen , kromand

før 1799-1801

Maths Mathiasen

1801-før 1810

Enken Mette Cathrine

før 1810-før 1815

Lorenz Hansen

før 1815-e.1828

Johan Lorentzen Gregor

e.1828-før 1840

Enken Christiane Lorentzen

før 1840-1856

Lorentz Johannsen Gregor

før 1858-1867

Apoteker Kisby (ejer) Jes Asmussen Schütt (forpagter)

1867-?

Mads Findsen

?-1898

Enken Hansine Findsen

1898-e.1903

Peter Emanuel Findsen

 

 

G04-2  

(XI B, nedlagt)

1597-ca.1772

som G04-1 se ovenfor

ca. 1772-1799

Michel Jessen

1799-før 1803

Christopher Jepsen og Laurits Petersen

[1803]

[Peter Andersen]

G04-3  

(XI D, nedlagt)

1597-ca.1772

som G04-1 se ovenfor

ca.1772-1799

Michel Jessen (se  G04-2)

1799-efter 1803

 

Laurits Paulsen

G05     

(II, nedlagt)

1542-1597

Nedennævnte slægt

1597-1640erne

Peter Outesen

ca. 1657-59

Oute Gregersen

efter 1660-f.1669

Rufert Barnsen

efter 1669

Nis Jørgensen

1675

Jørgen Rasmussen

[ca. 1692]

Niels Henrichsen

før 1716

Anthoni Lauritzen

i 1740erne-1748

Lauritz Anthonsen

1748-1752

Hans Sørensen

1752-efter 1772

Jes Petersen

ca1787-efter 1803

 

Lauritz (Lars) Jessen

 

G06     

(I, Skovgaard, nedlagt)

1542-1597

Nedennævnte slægt

1597

Oute Jensen

20 år senere

Andres/Andreas Outesen

ca. 1645-[1658]

Oute Andersen

1661

Søren Andersen

1684

Maths Jessen

før 1730

Nicolai Hansen Tingleff

før 1770-ca.1793

Mathias Nicolaisen

ca.1793-1820

 

Hans Mathiesen (Skovgaard)

 

G07    

(V,  Overbygaard, Hjarupvej 4, nedlagt)

1597

Laue Joensen

1612-ca. 1640

Iver Joensen

1651-1673

Iver Jensen

1673-1683

Erik Laursen

1690-ca.1692

Claus Andersen

[1694]

Jochim Snoor

1698-1733

Hans Gottfredsen Gymoos

1737-1749

Christian Pedersen, sognefoged

1749- før 1792

Peter Rasmussen, sognefoged

før 1792-1792

Christian Petersen, sognefoged

1792-e.1803

Diens Petersen

før 1820-før 1864

Christian Dinesen-Hansen

før 1864-?

Jes Peter (Dinesen) Hansen

?-1907

Enken Mette Kirstine Hansen

1907-1917

Christian Dinesen-Hansen

1917-e.1933

Jes Dinesen-Hansen

e.1933-e.1964

Enken Elna Dinesen-Hansen

 

 

G08   

(XIV, Hoppeshave/Prøvegård, nu Tværfold 15)

1597

Hans Matzen

1620-ca.1659

Jep (Jens) Matzen

1660

øde

ca.1664-1685

Matz Jensen, degn

1685-1691

Peder Eriksen

1691-slutn. 1720erne

Lave Andersen

beg. af 1730erne

Jens Hansen

1736

Mogens Christensen

før 1772

Christian Mogensen

ca.1800-e.1803

Mogens Christensen

1820-1825

Peter Jensen Holm

ca.1827-e.1836

Paul Jensen Due

ca. 1840

Forpagter Fisker

ca. 1854

Salling

?-1964

Thomas Hjort

1964-nu

Erling Rønning Pedersen

 

 

G09   

(XII, Springbjerggård, senere Lysholm, nedlagt)

1597-ca.1629

Claus Andersen

1629-mange år

Anders Clausen

før 1660

øde

efter 1660-1682

Peder Paulsen

1682-efter 1700

Hans Nielsen

før 1725

Nis Andersen

før 1753

Anders Nissen

ca. 1772

Nis Andersen

før 1803

 

Anders Nissen

 

G10   

(VI, Langkjærgaard, nu Svanemosevej 95)

1597

Gregers og Jes Iversen

senere

Jes Iversen

1618-1640erne

Peder Tuersen

før 1657

ovennævnte Jes Iversen

før 1664

Maths Jebsen

efter 1674

Peder Jebsen

?- ca.1697

Ebbe Mogensen

ca. 1697

Jeb Pedersen

beg. af 1730erne

Jørgen Jebsen

1745

Anders Pedersen

nogle år senere

Christian Hansen

efter 1772-1801

Hans Christiansen

1801-e.1803

Enken Anne Marie Hansdatter

derefter

?

omkr. 1878

Juhl

derefter

Jessen

1887-e.1904

Jens Danielsen

1926-1966

Hans Nissen

1966-1981

Niels Peter Bastrup

1981-e.1994

Ole Vagner Petersen

e.1994-nu

Hans Peter Søeberg

 

 

G11   

(VII,  Paulinesminde, Vyffs Vej 24)

1597

Nis Petersen

1607-ca. 1640

Hans Tuersen

 ca.1640-ca.1657

samme slægt(?)

1660

øde

1672

Anton Jensen

beg. af 1680erne

Peder Mathsen Hack

1707

Maths Pedersen Hack

ca. 1730-1755

Niels Hansen Tinglef

1755-1782

Jens Hansen Wiuff

1782-ca.1823

Christian Jensen Wyff

ca.1823-1862

Jens Christian Vyff

1862-1892

Christian Jensen Vyff

1892-1938

Jens Christian Nissen Vyff

1938-1964

Maurits Kristian Erhardt Vyff

1964-1994

 

Jens Vyff

 

G12     

(XIII, Nørgaard, nedlagt)

1597-1630

Laue Pedersen

1630

Peder Lauesen

1640erne-1663

Nis Christensen

1663-1690

Jens Sørensen

1690-1716

Maths Jensen

1716-1730erne

Niels Petersen

1730erne-1741

Jens Andersen

1743-få år efter

Christen Pedersen

derefter-1783

Hans Lassen

1785-1789?

Christian Hansen

1806-1860

Peder Christensen Ravn

1860-1893

Kristian Pedersen Ravn

1893-e.1903

Povl Ludvig Ravn

 

 

G13  

(X, nedlagt)

1597

Severin Jensen

1620-mange år

Jens Sørensen (Severinsen)

1660

øde

1670-1677

Mathis Jørgensen

1677-1706

Jes Rasmussen

1706-mange år

Hans Christensen Timsen

ca. 1733-1748

Jacob Hansen Tinglef

ca. 1748

Andreas Petersen

ret hurtigt-1768

Christian Tullesen

1769-1791

Lauritz Nissen

1791-1820

 

Andreas Christiansen Thullesen

 

G14   

(XXI, Malkstedgaard, nu Hjarupvej 64)

1597

Hans Tuesen

før 1617

Hans Iversen

1626-1640erne

Jes Hansen

1660

øde

1663

Tønnes (Tonnius) Laur(tz)sen

ca. 1670

Laurs Toniussen

derefter-[før 1717]

Anthoni Lauridsen

[før 1717]

Hans Hansen Captrup

slutn. af 1720erne

Bendix Holst

1730erne

Boye Hansen

1741

Simon Jepsen

før 1770-1773

Laue Simonsen

derefter

enken

ca.1785-ca.1828

Simon Laursen (Iskov)

ca.1828-e.1867

(Iskov-slægten)

e.1867-?

Ole Simonsen (Iskov)

?-1895

Hans Christian Olesen Iskov

1895-e.1933

Jakob Iskov

1959-nu

Carl Johan Koch

 

 

G15-1

(IV Q, Padholm, nu Vonsildsvej 91)

1597

Peter Knudtsen

1612

Nis Jensen

før 1659

Nis Jensen

1662

Jep Jespersen

1672

enken Karen Jeppes

1674-87

Jens Hansen Nebbel

1692

Jørgen Sørensen Kaa

1708

Jørgen Hansen

1716

Hans Jensen

1736

Jens Hansen

1752-69

Troels Hansen

1769-1785

Matz Nielsen (Tingele)

ca.1790-1818

Thomas Jacobsen

1818-1825

Rasmus Iversen

1827-e.1847

Mads Thuesen (ell. Thomsen) Kjær

fra 1861

Thomas Madsen Kjær

ca.1865

Peder Hansen, Lille Paiholm

?-1930erne

Ellegaard

1930erne-1975

Andreas Strandby

1975-nu

Johannes Strandby

 

 

G15-2

(IV R, Teglgaard, Delken 24)

1597-1769

Som ovennævnte  G15-1

1769

Hans Nicolaisen (Tingele)

1772-1795

Hans Jensen Vyff

1795-efter 1803

ovennævntes enke Anna Cathrine Sørensdatter Schwanzmark

efter 1803-ca.1843

Søren Hansen Wyff

ca. 1843-ca.1878

Hans Sørensen Wyff

ca.1878-1904

Søren Hansen Wyff

1904-1919

Enken Anna Wyff

1919-?

H.F. Bruhn

derefter-1959

Enken efter H.F. Bruhn

1959-1987?

Sv. Aage Lind-Bruhn

1987-nu

(Otto) Lars Tingleff, Sønderholm

 

 

G16   

(XIX, Sønderholm, Hoppesvej 15)

1597

Nis Jaspersen

1602-svenskekrigen

Lave Nielsen

formentlig ca.1667

Anders Iversen

ca.1672

Jes Lauritzen og Anders Iversen

før 1684-[1699]

Jes Andersen

[1699-99]

[Hans Sørensen Kiær]

før 1706

PaulAndersen&Stephan Atzesen

1708

Stephan Atzesen

1716

Jes Stephansen

[1717]

[Lars Horns Schwartzes]?

[1718-efter 1724]

Lauritz Sørensen Schwantzmark (måske = ovennævnte)

[efter 1724-]1740

Jep Lauritzen

1741-1772

Søren Lauritzen Schwanzmark

ca. 1772-1797

Hans Hansen Tinglef

1797-1838

Søren Hansen Tingler

1838-1873

Hans Sørensen Tingler

1873-1921

Niels Hansen Tinglef

1921-1957

Otto Hans Martin Tingleff

1957-1977

Hans Otto Tingleff

1977-nu

(Otto) Lars Tingleff

 

 

G17    

(XX, nedlagt)

1597

Michel Ebsen

efter 1600-ca.1629

Gregers Petersen

derefter

Nis Gregersen

1660

øde

ca.1660-ca.1670

Morten Jensen

1672

Anders Pedersen Snedicke

ca. 1720

Asmus Tøgesen

1747-efter 1772

Matz Lauritzen

efter 1772-efter 1803

 

Laue Matzen

 

G18-1

(XVII M1, Tvendesminde, nu Svanemosevej 65)

1597

Jes Jonsen

før 1615

Oluf Jebsen

1620

Jes Jebsen

før 1657

Jes Gregersen

1660

øde

1663-1688

Jes Laursen

ca. 1688

Laurs Jessen

1697-1700

Thomas Hansen Kild

1700

hans enke

nogle år senere

Claus Jespersen

1730-1747

Christian Andersen

1747

Paul Clausen

1750erne

Nis Lauritzen (se nedenfor)

1762

enken Ingeborg Lauritzdatter

ca.1764-ca.1800

Niels Jepsen Frost

1858-?

Peter og Hans Buch

kort tid

Peter Poulsen

?-1888

Carl Chr. Jørgensen, sognefoged

1888-?

Falle Peter Schmidt

1896-1920erne

Peter Johan Jespersen Nørby

?-1935

J.Chr. Rose Hirth

1935-1980

Jacob Clausen

1980-nu

Bent A. Søberg (se også G03 Ingersholm)

 

 

G18-2   

(XVII M2, Tvendesminde)

1597-efter 1657

se  G18-1 ovenfor

1660

øde

[før 1684]

[Anders Iversen Tvilling]

efter 1684

Peder Nielsen

ca. 1705

Jesper Clausen (G02)

få år senere

Peter Jespersen

1725

Jes Lauritzen

1737

 

Nis Lauritzen + se G18-1 ovenfor

 

G19  

(XVI, Sønderskovgård, sen. Vonsildgård, Sjølundvej 50)

1597-1643

Matz Jebsen (Ebsen)

ca. 1662

Matz Ebsen

1666

Niels Hansen Hiuler

1667-1698

Christen Nielsen

ca. 1698-1731

Lauritz Paulsen

1731-før 1738

Paul Lauritzen

1738

Paul Jepsen

få år efter

Eschel Hansen

før 1753

Paul Hansen

før 1772

hans enke

ca.1773-e.1803

Paul Paulsen

1820-før 1833

Andreas Lauritzen Geltzer

før 1833-1836

Andreas M. Wissing

1836-1868

Hans Mikael Wissing

1868-1914

Poul Jac. Tolderlund Wissing

1914-1952

Carl Wissing

1952-e.1964

O. Krag-Olsen

 

 

G20  

(XVIII, Christiansminde, nu Vonsildvej 112)

1597

Jes Ebsen

før 1640

Jes Thøgersen

derefter

Peter Hansen Schreder

ca. 1670-1697

Hans Petersen

1698

Peder Jespersen

ca.1716

Peder Hansen

1735

Hans Petersen

før 1772-e-1790

Peder Hansen

før 1795-ca.1807

Nicolaj Pedersen

ca.1812-før 1845

Thue Paulsen Damgaard

ca.1847-1856

Nicolaj Thuesen Damgaard

1858-e.1867

Christian Thuesen Damgaard

e.1867-1894

Thue Nikolajsen Damgaard

1894-1901

Peter Mathæus Hansen

1901-1937

Christoffer Hansen Christoffersen

1937-1976

Ejner Christoffersenn

1976-nu

Hans Rygaard Christoffersen

(G21)   

(XV, tillagt G16)                                    

1597-ca. 1625

Hans Jensen

1625-midt 1640erne

Poul Eschelsen

før 1657

Brüde

1672

Iver Jensen

derefter

H. Lago Iversen

før 1708

Jochim Snoor Dahl

før 1716

Anders Mortensen

før 1733

Hans Jensen

slutn. af 1730erne

overtaget af  G16

  

 

Kilder:
'Vonsild i krig og fred' af Laura Meyer Hansen (Kolding Stadsarkiv, 1996)
'Danske Gaasrde, 1. bind' (J.C.B. laCour, 1903-6)
'Større Danske Landbrug, bind V' (J.J. Hansen 1933)
'Danmarks Større Gårde', 4. bind' (red. E. Bülow, 1964)
'Danske Gårde i Tekst og Billeder, bind II B', (Forlaget Danske Landbrug 1994)
Korrigeret og suppleret bl.a. af Vonsilds kirkebøger.

Afskrift: Svend Tingleff
 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]