Bomærker

Startside Op


Vonsyl Kirchspiels Otting.
Annotationes. Anno 1717

[Tabeller på 11 foliesider]
[111 nummererede marker. Efter nr. 54 er anført: ”Ende des Norder Marcke…]

N Lave Anders G08
N Hans Nilssen G09
N Jeppe Larsen G04
N Niels Petersen G12
NS Hans Chrestensen G13
NS Hans Gottfrieds G07
S Iver Ising *)
NS Matths Jessen G06
NS Antoni Larsen G05
S Peter Christensen *)
S Lars Horns? Schwartzes G16?
NS Hans Hansen G14
NS Christen Christensen G02
NS Hans Tingelef G01
S Claus Jespersen G18-1
NS Jeppe Petersen G10
NS Matths Hack G11
S Pastor præstegård
S Lars Pauelsen G19
NS Hans Jenssen G15
NS Pauel Andersen G03
S Peter Hansen G20
S Lars Jessen *)

N = Nørreholm (mark 1-54).
S = Sønderholm (mark 55-111).

Tilføjet af afskriver:
G01-G21 = Gårdens nummer, se Kort.

*) Der må være tale om gårdene G17, G18-2 OG G21

Kilde: Rigsarkivet. Rentekammeret. Tyske Assignationskontor. Landmålingen i Haderslev Østeramt 1717. pakke C 168, III. Sager vedrørende Landmåling i dele af Tyrstrup Herred. III. Vonsild og Ødis Sogne
Afskriver: Svend Tingleff og Morten S. Olander
 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]