Gårdene

Startside Op

Kort Gårdmænd Bomærker


Fra meget gammel tid til 1700-tallets slutning bestod Vonsild af 21 gårde. 

Når byens marker skulle fordeles mellem gårdene, blev mark nr. 1-54 benævnt Nørreholm (24 otting) og mark nr. 55-111 benævnt Sønderholm (24½ otting), jævnfør også Bomærker, hvor det ses, at omkring halvdelen af gårdene havde marker i begge områder. 

Wolfgang Prange mener, at Nørreholm er et 1700-tals navn for den nordre halvdel af Vonsild sogn inklusive byen Vonsild, medens Sønderholm betegnede den sydlige del af sognet, der oprindeligt har heddet Hornethave eller Honig Kær. Han mener, der er tale om et tidligere borganlæg eller en adelsgård eller landsby, der er forsvundet/udslettet i høj- eller senmiddelalderen, hvorefter de tilhørende gårde er flyttet op i Vonsild by. Han udpeger 6 fæstegårde blandt gårdene G13-G20. Disse gårde beholdt deres marker på i alt 11 otting i Honet/Sønderholm. Det gjorde i øvrigt ligeledes præstegården ifølge en beskrivelse fra 1563. Resten af Honet/Sønderholm i alt 13 Otting var - formentlig også før flytningen - i hænderne på 7 gamle Vonsild-selvejergårde i Nørreholm-området. Der finder dog ingen udtrykkelige erindringer om Honet i jordebøgerne. (Kilde: Wolfgang Prange: "Otting und Bol in der Tyrstrupharde", artikel i "Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte" 1979, side 86-89).

Gårdene G02 og G16 tog i 1800-tallet navn efter de to områder Nørreholm og Sønderholm, se Kort.

Vonsilds 21 gårdes historie kan følges fra 1597 til 1801 i Laura Meyer Hansens bog Vonsild i krig og fred. Med hendes og Kolding Stadsarkivs tilladelse har vi flittigt benyttet os af hendes oplysninger om gårdene og deres beboere i denne periode.
 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]