Rüde-artikler

Startside Op

De skrivekyndige De læsekyndige De socialt mobile De (u)gifte De gamle De uheldige De syge De kniplende


Johan Rüde - Vonsilds sognepræst fra 1659 til hans død i 1707 - har gennem
sin kirkebogsføring forårsaget, at vi i dag ved mere om Vonsilds generationer
i anden halvdel af 1600-tallet end om de følgende mange generationer. Og
mere om levevilkårene i Vonsild end i hele resten af det danske rige på den
tid.

Det sidste har medført, at så mange har været fascineret ikke mindst af lev-
nedsbeskrivelserne, der har været afskrevet mange gange i tidens løb. Nær-
værende afskriver kan derfor føle sig i godt selskab og glæde sig over at være
i besiddelse af en af de første publicerede afskrifter fra 1884-86, hvor den 
daværende Vonsild-præst Mouritz Mørk Hansen fik aftrykt dele af kirkebøgerne
i den populære Wisbecks Almanak. 

En afskrift og bearbejdelse bærer dog prisen som både den bredeste, grundig-
ste og mest indsigtsfulde og inspirerende, nemlig Hans H. Worsøes to bøger,
der allerede er omtalt tidligere under Om Projektet. Worsøe er vel vor genera-
tions bedste genealog og lokalhistoriker, og det var da også ham, man valgte,
da Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie for nyligt skulle uddele
sin sjældne medalje. Læs nærmere herom på siden
http://www.genealogi.dk/hhw_medalje.htm
Samtidigt er Worsøe en meget 
venlig og hjælpsom mand, som blandt andet også har formidlet artikler og 
fotos til Vonsilds Slægter, som vi er taknemmelige for.

Rüdes og Worsøes samlede anstrengelser har glædet alle lokalforskere med
interesse for datidens befolknings levevilkår og har inspireret en lang række
forskere og studerende ved de historiske institutter til at følge op med speci-
alartikler med hver sin indfaldsvinkel på Vonsilds-borgernes brydsomme til-
værelse. Vi siger også mange tak til forfatterne og udgiverne af disse artikler,
der bringes på de følgende sider. Navnene på forfatterne og tidsskrifterne
fremgår af de enkelte sider. - Så det er blot at vælge på knapperne til venstre
mellem de emner, der har inspireret forskerne.
 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]