Husene

Startside Op

Den nordligste del af Vonsild sogn var i 1700-tallet kun ca. 500 m bred og blev først bredere en km mod syd. Det meste af dette nordlige areal på op mod ½ km2 har formentlig været granskov eller flere grankrat, således som det endnu er markeret på 1788-kortet med signatur og navnet Kratthauge/ Kratthave. Krattet eksisterede delvist helt op til slutningen af 1800-tallet.

Mod nord dannede krattet en naturlig grænse mellem Vonsild sogn og Kolding og dermed mellem Slesvig og kongeriget.

I sognets nordvestligste hjørne, tæt ved landevejen til Haderslev lå Krathuset, kun ca. 500 meter fra Kongehuset, der lå i det nordøstligste hjørne tæt ved Kongevejen. Krathuset nævnes ikke i Vonsild kirkebøger før i 1778, og har derfor næppe eksisteret længe før.

Nordligste del af G. Ahrentz’ kort over Vonsild sogn 1787-88 med Krathuset og Kongehuset.


Ligesom Kongehuset har Krathuset haft en livlig og omskiftelig historie på grund af den specielle placering, og som Kongehuset udviklede stedet sig fra et beskedent kådnerhus til en gård, der havde folk boende til leje og flere tjenestefolk, som det vil fremgå af nedennævnte række af besiddere.

Det livlige fremgår bl.a. af P. Eliasens Koldingbog, der fra første halvdel af 1800-tallet fortæller: ”…En af Byens største Smuglere var Købmand Friedrichsen. Hans Bande bestod af en Styrke paa 60 Mand. Varerne kørtes Syd fra til Krathuset, hvor der var Oplagsplads, sejledes ved Nattetid over Aaen og blev baaret uden om Slotsmøllen ned til Søen….”

Videre fortsætter P. Eliassen i samme bog: ”Krathuset laa paa slesvigsk Grund, og før 1864 kunde det hænde, at en Mand, der var forfulgt af Kreditorernes Sagfører, tyede til Krathuset en Tid, indtil han atter følte sig tryg mod Gældsarresten i det gamle Raadhus’ nordlige Del (Gældsfængsel afskaffedes i Danmark 1872).”

Besiddere

Fra før 1773

                     Måske Lorenz Hansen Caretmager født ca. 1700, død december 1772.
Gift med Trinicke Jørgensdatter, født ca. 1706, død 1781.
"Caretmagerens Datter i Colding Krat" var i 1774 til alters i Vonsild. Børn: Nedennævnte Bodel, nedennævnte Hans samt Jørgen, der døde 1772. Familiens medlemmer er anført i Vonsilds altergangslister fra 1764 men sjældent med angivelse af bopæl.

Til 1779

                     Peder Andersen Kratt, "fra Jylland", født ca. 1731, død 1779.
Gift med Bodel Lorentzes, født ca. 1735, død 1778, efterladende sin mand, moder og nedennævnte broder Hans, men ingen livsarvinger. Hun var datter af førnævnte Lorenz og Trinicke.

1779 - omkring 1783 (derefter hyreinderste i Krathuset til sin død 1811)

                     Hans Lorentzen Kratt født ca. 1743, inderste i Krathuset, død 1811 som hyreinderste. Søn af førnævnte Lorenz og Trinicke.
Gift 1. gang 1779 i Kolding med
Birthe Bertelsdatter
, født 1752 i Vilstrup, død 1795. Datter af gårdmand Bertel Nielsen og Maren Sørensdatter i Skovsgård i Jylland. Børn: Bodel Maria, Maren, Lorentz, Bertel Nielsen, født i årene 1780 til 1793.
Gift 2. gang med
Anna Lucia Sørensdatter
, død 1834 "vel hen ved 90 år". Havde sønnen Søren Loumand, født udenfor ægteskab i 1780.

Før 1783 – efter 1803

                     Bertel Pedersen Gertner, kådner med jord i Krathuset, født omkring 1749, død som almisselem 1838 gift med
Mette Rasmusdatter
født ca. 1759, død som almisselem 1827. Børn: Maren født 1783, Rasmus født 1790 og Mette Cathrine[?].

Omkring 1807

                     Andreas Jørgensen Ravnsgaard i Krathuset, født i Vilstrup, søn af gårdmand Jørgen Hansen og Anna Cathrina Jørgensdatter. Gift 1807 med
Maren Bertelsen Pedersen
, født 1783, datter af ovennævnte Bertel Pedersen Gertner. De har ved folketællingen i 1845 en tjenestekarl og en tjenestepige samt formentlig som logerende nedennævnte urmager Jens Christian Skov. Barn: Mette Catharina, født 1807

Før 1831 til e. 1848

                     Georg Andreas Bruun, gårdmand og hjulmand i Krathuset, født i Skodborg ca. 1791, fadder i 1837 og 1848 gift med Johanne Marie Lorentzdatter, født ca. 1788. Fadder i 1831. Datter: nedennævnte Elisabeth Kjerstine født ca. 1820.

Omkring 1840

                     Jacob Wilson, urmager, 1840 boende i Krathuset, gift med
Mariane Sørensen
. Barn: Laura Jacobine, født 1840

I 1840erne

                     Hans Bendixen i Krathuset, født ca. 1818 fra Brogård, Harte (muligvis født i Vejle) gift 1842 med ovennævnte Elisabeth Kjerstine Andreasdatter Bruun, født ca. 1820. Børn: Benned Hansen (død 1862), Andreas Hansen Bruun, født i årene 1843 til 1845.

1855 og 1862

                     Niels Peter Matthiesen tjener 1855 i Krathuset og er fadder i 1862.

1859

                     Jens Christian Skov, født ca. 1820, urmager, bor 1845 i Krathuset hos førnævnte gårdmand, hjulmand Andreas Bruun. Er fadder i 1859 (”af Krathuset”)

1860

                     Søren Madsen af Krathuset gift med
Mette Kirstine Hansen
, født 1824. Barn: Mads Madsen Kükjær, født 1860. En af fadderne er Cathrine Hansen fra Krathuset.

[Startside] [OmProjektet] [Indhold] [Kirkebøger] [Folketællinger] [AndreKilder] [Redaktion] [Forslag] [Links]