Husene

Startside Op

 

Oprindeligt Paddeholm af det sønderjyske Padde for en frø. Udtaltes Paiholm og stavedes oftest sådan eller som Payholm.

Af uafklarede årsager er huset ved Padholm på militærkortet fra sidste fjerdedel af 1700-tallet (se siden ”Husene”) kaldt Padeniarhuset. Det kan være en fejlafskrivning af Padholmhuset?

Ahrentz’ kort fra 1787 – se nedenfor - viser, at der på det tidspunkt ingen bebyggelse var, hvor den nuværende gård er placeret, men derimod to huse på Paedholm-Toft.

 

Udsnit af Ahrentz’ kort fra 1787-88 med de to Padholm huse nederst.

Kort- og matrikelstyrelsens kort i dag. Den røde streg viser placeringenaf de oprindelige Padholm huse og den nuværende gård.


Besiddere af Padholm husene og den senere gård

De førstnævnte fire familier nedenfor har formentlig beboet i de to huse, hvorefter gården er bygget på et tidspunkt efter 1787 ca. 150 meter mod nordøst på sin nuværende placering Vonsildvej 91.

Omkring 1771       
Las
i Paiholm.
Datter: Nedennævnte Maren Lasdatter (s.d.)

1771-1779
Michel Jessen
(tidl. tjenestekarl fra Stenderup) trolovet 1771 hos brudens forældre i Paiholm med Maren Lasdatter (tidl. tjenestepige i Stenderup). Børn: Dødfødt, Bertha Christina, Lass Mickelsen Lindskov og Jes Mickelsen Lindskov, født i årene 1771 til 1779. Familien er formentlig bortrejst fra byen efter 1779

Paiholm er kun nævnt i forbindelse med trolovelsen hos brudens forældre. Ingen i familien er fundet i Vonsild efter 1779.

Før 1777
Fridrich Wilhelm Franckenberg
, 1777 landboler og aftægtsmand på Payholm, død 1777, 62 år gl. dvs. født ca. 1715, gift med
Christina Jepsdatter, født ca. 1705, død 1781 i hus ved Matz Nielsen i Paiholm

1772-1785
Matz Nielsen (Tingele)
, født 1731, død 1785, søn gårdmand Niels Hansen Tingleff og Cathrina Matzdatter Hack, 1767 landbolsmand, 1772 til død gårdmand på Padholm. Laura Meyer Hansen skriver, at akterne i forbindelse med udskiftningen 1772 viser, at Matz Nielsens ejendom lå ’i Paiholm uden for byen’. Han havde i forbindelse med udskiftningen overtaget halvdelen af jorden til en nedlagt gård, som Laura Meyer Hansen mener har ligget oppe i Vonsild by ved nuværende Hjarupvej 10. Gift 1763 med
Catharina Lassdatter født 1739, død 1784, datter af Lass Tøgesen og Maren Justdatter i Stenderup. Børn: Nedennævnte Mette Kierstin, Maren, Frederich, Cathrine, Lauritz, Niels, Chatrine Maria født i årene 1764 til 1782.

Ca.  1790-1818
Thomas Jacobsen
, født ca. 1763, gårdmand i Payholm, søn af inderste Jacob Stephensen og Cathrina Thomasdatter, Vonsild, gift 1790 med ovennævnte
Mette Kierstin/Catharina/Christina Matzdatter, født 1764, datter af ovennævnte Matz Nielsen (Tingele). Børn: Nedennævnte Cathrina født ca. 1792 (ikke fundet døbt i Vonsild) samt Johanne, Matz, nedennævnte Matz, Jacob, Fridrik alle døbt Thomasdatter/Thomsen Kier/Kiær og født i Padholm/Payholm i årene 1795 til 1805. Alle konfirmeret i Vonsild undtagen Fridrik (Jacob i 1818)

1818-1825
Rasmus Iversen
, født 1796, død 1825, gårdmand i Paiholm/Payholm gift med ovennævnte
Cathrine Thomasdatter født ca. 1792. Børn: Mette Kjerstine, Iver og Rasmine, født i årene 1818 til 1826. De to sidstnævnte døbt Rasmussen/Rasmusdatter Lindberg.

1827-efter 1847
Mads Thuesen/Thomsen Kjær
, født 1799, gårdmand og dannebrogsmand på Payholm, søn af ovennævnte Thomas Jacobsen og Mette Kirstine Nielsdatter [skal være Matzdatter], fadder 1847, gift 1827 med
Karen Lauritzdatter Kjær, født ca. 1802 i Bjert, datter af kådner Lauritz Pedersen og Sara Jeppesdatter.
Børn: Mette Kjerstine, Sara, Thomas, Lauritz og Lauritzine født i årene 1828 til 1840 

Fra 1861
Thomas Madsen Kjær
, gårdmand på Payholm,gift med Severine Simonsen Thorning, født 1839.
Børn: Sara Cathrine og Mads, født i årene 1861 til 1864

Omkring 1865
Peder Hansen
, Lille Paiholm, søn af Hans Pedersen Modvig i Grindsted sogn, fraskilt, gift 2. gang  1862 med
Ane Kirstine Hansdatter Ernst, født 1831, datter af afdøde bødker Hans Johansen Ernst og Ane Marie Andersdatter. Barn: Anne Marie, født 1865 på Lille Paiholm   

? – 1930erne
   Ellegaard

 1930erne – 1975
                    Andreas Strandby
1990. Købte gården i 1930erne af ovennævnte

  1975 - i dag
  Johannes Strandby Padholm, Vonsildvej 91, 6000 Kolding, tlf. 75566060. 
padholm@jyde.dk.  Gården er på 20 ha,  forpagtet til naboen, medens Johannes Strandby selv arbejder ude. Overtog gården i 1975 efter sin far Andreas Strandby, der købte den i 1930erne af en Ellegaard. På stuehusets gavl står 1875. Johannes Strandby mener ikke, der havde været gård før da, men er ikke sikker.

 

Kilder

Folketællinger: 1803 og 1845 ifølge nærværende "FT 1803" og "FT 1845"

Vonsild kirkebøger: 1659-1708 skrevet af provst Johan Ryde, udgivet af Hans H. Worsøe, Landbohistorisk Selskab 1982 og oplistet på nærværende "KB 1659-1708". 1726-1782 oplistet på nærværende "KB 1726-1782". 1783-1867 udskrevet af Ingrid Bruun på maskinskrevne lister, lånt af Stadsarkivet, Kolding.

Sønderjyske Stednavne, bind 3, 1944

Laura Meyer Hansen; Vonsild i krig og fred, udg. af Kolding Stadsarkiv 1996.

[Startside] [OmProjektet] [Indhold] [Kirkebøger] [Folketællinger] [AndreKilder] [Redaktion] [Forslag] [Links]