Husene

Startside Op

Hoppe er formentlig et ældgammelt slægtsnavn, men Vonsilds kirkebøger kender i provst Johan Rüdes tid 1659 til1708 ikke til navnet. Ej heller 1700-tallets kirkebøger før 1785.

De ældste forekomster er på et par landkort: ’Hoppes Kohjørne’ 1716-18 og ’Hoppes Hus’ i 1776.

Hoppeshus blev næppe beboet meget før 1776. Det lå, hvor Fovsletvejen krydser grænsen mellem Vonsild og Ødis sogne.

Årstallet kan have forbindelse med udskiftningen i Vonsild i 1773. Husmændene fik anvist deres græsningsrettigheder ved Hoppeshus. I første omgang brugte de rettighederne i fællesskab, men efter nogle år delte de arealet mellem sig og flyttede efterhånden ud på deres lodder/parceller på vestre side af vejen mod Fovslet.

     Udsnit af G. Ahrentz kort 1787-1788 med Hoppeshus nederst i parcel 58 og parcel 55-huset nord herfor.      Hoppeshus området i dag med de oprindelige parceller indskraveret (nederst til venstre en stump af Ødis sogn).

Opdelingen startede efter kirkebøgerne at dømme i 1785 med parcel 58 Hoppeshus, og fortsætter de følgende år med naboparcellen 55, efterfulgt af en række parceller hvis beboere ikke kan adskilles efter de foreliggende oplysninger.

Allerede i 1820erne kom der gårde i den nordlige del af området. Først Prøvegården, der senere kaldes Hoppeshave, og nogle år senere gården Fredensborg. Begge gårde eksisterer endnu.

Området kaldtes i 1700 og 1800 tallet simpelthen Hoppes, men hedder i dag Hoppeshuse.

 

Besiddere

Parcel 58 Hoppeshus

1785-1832
Jens Jensen (Holm)
, Hoppes, (Hoppeshus ved folketælling 1803), død 1832, godt 72 år gammel, søn af Jens Testesen (død før 1816) og Anne (født ca. 1730, ved død 1816 parcellist i Hoppes ), 1803 kådner med jord, 1820 parcellist og aftægtsmand, 1827 inderste i Hoppes. Gift 1. gang med
Maria Pedersdatter, født 1747, død 1820, datter af Peder Jepsen.
Børn: Jens og Peder, der ikke er fundet døbt i Vonsild samt Anna Maria, nedennævnte Søren og Christian, alle døbt  Jensdatter/Jensen Holm i årene 1785 til 1790. Gift 2. gang 1823 med
Maria Andersdatter Lindskov, datter af Anders Nissen og Karen Terkildsdatter, Vonsild.
Børn: Anders og Peter, født i årene 1823 til 1827.

1805-1840
Søren Jensen Holm
, født 1788 i Hoppes, død 1840, søn af ovennævnte Jens Jensen (Holm), parcellist i Hoppes (fadder 1805), ved død arvefæster af en parcel af præstegårdens jorder. Gift 1. gang 1808 med
Anne Maria Andreasdatter, født 1785-86, død 1814.
Barn: Jens. Gift 2. gang med
Mette Margrethe Laues/Larsdatter (fadder 1830)
Børn: Ane Marie (fadder 1836) , Maria Elisabeth (fadder 1837), Maria og Ane Cathrine, født i årene 1820 til 1827.

Omkring 1796-1812
Anna Christina Anthoniusses
fra Hoppes, fadder 1796, 1799, 1804 (Hoppeshus), 1805, 1812 og 1816. (Ingen Anthon fundet i Vonsild).

 

Parcel 55

Omkring 1788
Niels Jørgensen
i Hoppes (muligvis parcel 55),  landboler (fadder 1788). Muligvis gift med
Christa/Kiersten Jørgens på Heden (fadder 1780 og 1781)
Søn: Formentlig Jørgen Eskildsen født ca. 1748 (se 6 Johannover Huse, parcel 57)

Omkring 1789 – 1802 (1810)
Jens Lauritzen,
født ca. 1718, død 1802 som rytter fra Hoppes, (se også om Jens Lausen i 6 Johannover), 1773 og 1781 landboler, 1777 kaldet rytter Jens Knutzon, 1789 og 1793 landboler ved Hoppes. Gift med
Anna Bertelsdatter
, født  ca. 1733 (ikke fundet døbt i Vonsild), død 1810, 1803 hyreinderste i Hoppes.
Børn: Nedennævnte Karen, Bertel og nedennævnte Helena, født i årene 1773 til 1781.

Omkring 1805 – 1809
Jens Nielsen Dall (1808 kaldet Engel)
, født 1769, død 1809, Hoppes (ikke i folketælling 1803).  Gift 1. gang med ovennævnte
Karen Jensdatter, født 1773, død 1808, datter af ovennævnte parcellist Jens Lauritzen og hustru Anne Bertelsdatter.
Børn: Anna født 1805 og Magdalena (ikke døbt i Vonsild). Trolovet 2. gang 1808 eller 1809 (ikke i Vonsild) med oven- og nedennævnte
Helena Jensdatter Storm, født 1781, død 1864 som aftægtskone på Vonsild mark, datter af ovennævnte parcellist Jens Lauritzen og hustru Anne Bertelsdatter.

1810 –efter 1841
Anders Nielsen Dall
, død 1862, formentlig bror til ovennævnte, søn af gårdmand i Dalby Niels Mikkelsen Dall og hustru Karen Jensdatter, landboler af Hoppes, ved død aftægtsmand. Gift (ikke i Vonsild) med ovennævnte
Helena Jensdatter Storm.
Børn: Nis Andersen Dall, Jens Nielsen Dall (fadder 1851 som Jens Andersen Dall af Hoppes) og Peder Andersen Dall født i årene 1810 til 1818.

 

Andre parceller

Omkring 1818(?) – 1847(?)
Matthias Peter Christiansen Juhl
af Hoppes, gårdmand i Hoppes 1843 (fadder 1818 til 1847), (ikke nævnt i folketælling 1845) muligvis gift med
Kjersten Mathieses i Hoppes (fadder1820 til 1837).
Mulig datter:  Inger Kirstine (fadder 1838 til 1841 samt 1851 til 1855 som Inger Kirstine Lygum [se Jens Lyum nedenfor] født Juhl fra Hoppes).

Omkring 1819
Lars Jensen
, landboler på Hoppes Hede, gift med
Ane Marie Andersdatter. Børn: Anders Larsen Winther, født 1819

Omkring 1824
Johannes Matthiesen
, Hoppes (fadder 1824)

Omkring 1837 – efter 1856
Hans Mailand/Mayland
, Hoppes,  født ca. 1809 i Taps, død efter 1856, daglejer med kådnersted i 1845, gift med
Johanne Maria Hansdatter, født 1801 i Ribe amt, død 1856.
Børn: Hans Peter og Margrethe født i årene 1837 til 1840

Omkring 1838
Hans Jensen Lund
, indsidder i Hoppes, gift med
Margrethe Nisdatter.
Børn: Kirsten født 1838

Omkring 1840
Hans Andersen
, tjenestekarl i Hoppes, gift med
Dorthea Ravn.
Børn: Andreas Andersen født 1840

Omkring 1843 – 1848
Alsing
, skolelærer i/af Hoppes (fadder 1843 og 1848), ikke i folketællingen 1845

Omkring 1849 – 1864
Jens Ly(g)um
gårdmand af Hoppes (fadder 1849 til 1864) (ikke nævnt i folketælling 1845). Muligvis gift med
Gunder Maria Jenses af Hoppes (fadder 1840 til 1856. Jens Lyums hustru af Hoppeshuse er fadder 1866).
Mulig datter: Anne Jensen Lyum i Hoppes, (er fadder 1864)

Omkring 1859 – 1864
Hans Poulsen Mailand
husejer i Hoppes, gift med
Anne Marie Lindberg, født 1828 (Anne Marie Mailand af Hoppes fadder 1859).
Børn: Poul og Johannes født i årene 1860 til 1864

 

Prøvegården, senere Hoppeshave

 

Ifølge Laura Meyer Hansen er denne gård en af de gamle gårde fra Vonsild by (Se G08 i Andre Kilder / Gårdene / Kort), der er udflyttet til Hoppes. Gården må vel være udflyttet i første fjerdedel af 1800-tallet. Ejeren af bygården var

 

Mogens Christiansen Dall , født 1776, død 1836, søn af gårdejer Christian Mogensen og Maren Hansdatter, gårdejer i Vonsild, betegnes i 1831 som ”forrige gårdmand”, gift med

Anne Cathrina Jensdatter, født ca. 1777, død 1831. Børn: Christian, Maria Christina, Maria Christina og Christine Maria, født i årene 1801 til 1817

1820 – 1825
Peter Jensen Holm
, født 1783, død 1825, formentlig søn af Jens Jensen Holm (se parcel 58 Hoppeshus), 1816 tjenestekarl i Hoppes, fra 1820 forpagter i Prøvegården, Hoppes, gift med
Helena/Lene Jacobsdatter.
Børn: Jens, Ane Marie og Maria født i årene 1816 til 1823.

Omkring 1827 – efter 1836
Paul Jensen Due
, født ca. 1798 i Vonsild, Prøvegården i Hoppes (fadder 1836), 1845 kådner gift 1. gang med
Helene Jacobsdatter, født 1788, død 1837
Børn: Peder, Ane og Jacob født i årene 1827 til 1834. Gift 2. gang med
Cicilia Straagaard, født ca. 1802 i Vonsild (ifølge folketælling 1845)

Omkring 1840
Fisker
, forpagter på Prøvegården, Hoppes (fadder 1840)

Omkring 1854
Salling
gift med
Madame U. Salling født Oxholm på Prøvegården (fadder 1854) 

I dag under navnet Hoppeshave
Erling Rønning Pedersen
, Tværford 15, Hoppeshuse, 6000 Kolding, tlf. 75566095.

 

Gården Fredensborg, Hoppes mark

1825 – 1865
Andreas Lauritzen Geltzer
, født 1789 i Vonsild, død 1866 sst., søn af gårdejer på Sønderskovgård Laurits Jessen og Annette Andersdatter. Selv gårdmand på Fredensborg, Hoppes Mark, (fadder 1830). Har i 1845 2 tjenestefolk, gift med
Anna Sophie Jørgensdatter, født 1796, død 1844, datter af gårdejer Jørgen Rasmussen, Skræppenborg, Brylle sogn, Odense amt.
Børn: Ane Kjerstine, Johannes, Caroline, Kjerstin Lauritz, Rasmine Daline og Rasmus Jørgensen Andreasen Geltzer, alle født i Vonsild i årene 1820 til 1840

I dag
Johan Kühne
, Tværford 45, Hoppeshuse, 6000 Kolding, tlf. 75566350.

 

Kilder

Folketællinger: 1803 og 1845 ifølge nærværende ”FT 1803” og ”FT1845”.

Vonsild kirkebøger: 1659-1708 ifølge nærværende ”KB 1659-1708”. 1726-1782  ifølge nærværende ”KB 1726-1782”. 1783-1867 udskrevet af Ingrid Bruun på maskinskrevne lister, lånt af Stadsarkivet, Kolding.

Sønderjyske Stednavne, bind 3, 1944

Kristian Vyff: Udskiftningen i Vonsild 1773,  artikel i Vejle Amts Aarbog 1948


[Startside] [OmProjektet] [Indhold] [Kirkebøger] [Folketællinger] [AndreKilder] [Redaktion] [Forslag] [Links]