Husene

Startside Op

 Ifølge Sønderjyske Stednavne kendes Kockholm som naturnavn blandt andet på et kort fra 1716.

 Huset ved Kokholm kaldtes i 2. halvdel af 1700tallet for Ul(f)shus

 Derefter benævnes huset Kokholm(hus), og beboerne kalder sig  Kock, men senere og til i dag Holm.

        Kokholm ifølge Kort- og Matrikelstyrelsens kort fra 1800-tallet.      Kokholm ifølge Kort- og matrikelstyrelsens nutidige kort.

 
Besiddere

Til 1754
                     Nis Kock af Ul(f)shus
begravet 21.04.1754.

1768-ca. 1793
Hans Nissen (Kock)
, tidl. tjenestekarl fra Tapsore, død efter 1793. I forbindelse med udskiftningen i 1773 anføres, at  ”Hans Nielsen i Ulfshuus skulde have udlagt et større samlet areal i Nærheden af sin Gaard”).
Trolovet 1768 med ovennævnte
Kierstin(e) Hansdatter i Ul(f)shus, døbt 1749, død 1793.
Børn: Hans, nedennævnte Karen, Christina, Nis, Inger Christina, Knud, Peder, Knud, Peder og Inger Catharina, født mellem 1768 og 1788, alle døbte Kock, bortset fra de to førstfødte.

Ca. 1793-ca. 1817
Christian Hansen, landboler, født april 1749, død 1825 som aftægtsmand efter flere års svaghed, søn af gårdmand H. Jepsen og Johanne Christiansdatter, Sjølund, Vejstrup, gift 1793 med

Karen Hansdatter (Kock)
, født 1771, død 1836, datter af ovennævnte Hans Nissen og Kiersten Hansdatter, Ulshus.
Børn: Kiersten, nedennævnte Johanna Maria, Maria, Helena, Hans, Maren, Nis, Helena, født i årene 1794 til 1810, alle døbte Kock eller Kokholm.
Huset/gården kaldes Ul(f)shus til omkring 1810, derefter Ko(c)kholm.

Ca. 1817-omkring 1858
Rasmus Hansen
, parcelbesidder/gårdmand, født 1791 i Nørre Bjert, død som aftægtsmand 1863, søn af gårdmand Hans Petersen og hustru Karen Rasmusdatter, gift med
Johanne Marie Christiansdatter Kock, født 1794, død 1858, datter af ovennævnte Christian Hansen og Karen Hansdatter.
Børn: Hans Kockholm, Karen Holm, Christian Holm, Magdalena Holm, (dødfødt søn), Johannes Holm, nedennævnte Hans Peter Holm, Nis Peder Holm og Eline Hansine Holm, født i årene 1819 til 1839.

Ca. 1858-1905
Hans Peter Rasmussen Holm
, på Kokholm, født 1833, død før 1905, søn af ovennævnte Rasmus Hansen og Johanne Marie Christensdatter, gift (huscopuleret) 1863 med
Ellen Marie Dorthea Krogh, født 18.06.1837, datter af gårdmand Jens Christian Krogh og Ane Kirstine Ross i Stubbom, Aller sogn.
Børn: Hanne Marie Holm, Rasmus Hansen Holm og nedennævnte Johannes Nissen[!?] Holm, født i årene 1864 til 1874.

1905-1945
Johannes Nissen Holm,
gårdmand på Kokholm, født 1874 på gården, som han i 1905 købte for kr. 80.000 af sin moder (ifølge J.C.B. la Cour Danske Gaarde, 1906, 1. bind, s. 1074), må vel trods mellemnavnet have været søn af ovennævnte Hans Peter Rasmussen Holm og Ellen Marie Dorthea Krogh. Gift med
Anna Cecilia Hjort, født i Mastrup ved Haderslev.
Søn: formentlig nedennævnte H.P. Nissen Holm.

1945-e. 1964
P. Nissen Holm
, proprietær på Kokholm, som han overtog i 1945 (ifølge Danmarks Større Gårde 1964, bind 4, ved E. Bülow).
Søn: Nedennævnte Hans Peter Holm.

e.1964-1977
Hans Peter Holm
Gift med
Anna Holm
Søn: Nedennævnte Johannes Holm.

1977-nu
Johannes Nissen Holm.

Kilder

Folketællinger: 1803 og 1845 oplistet i nærværende ”FT1803” og ”1845”.

Vonsild kirkebøger: 1659-1708 skrevet af provst Johan Ryde, udgivet af Hans H. Worsøe, Landbohistorisk Selskab 1982 og oplistet i nærværende ”KB 1659-1708”, 1726-1782 oplistet i nærværende KB 1726-1782”. 1783-1867 udskrevet af Ingrid Bruun på maskinskrevne lister, lånt af Stadsarkivet, Kolding.

Sønderjyske Stednavne, bind 3, 1944.

                   [Startside] [OmProjektet] [Indhold] [Kirkebøger] [Folketællinger] [AndreKilder] [Redaktion] [Forslag] [Links]