Husene

Startside Op

Navnet træffes første gang i kirkebøgerne i 1770 som Hannober/Hannover, fra 1796 Johanober/Johannover.

Ifølge Sønderjyske Stednavne er stedet ”opkaldt efter det tyske Hannover, der på jysk har heddet Johannover… Denne form er måske fremkaldt ved, at man for spøg har sammenstillet forleddet med mandsnavnet Johan”.

Som det fremgår af nedenstående lå der ifølge Ahrentz kort i 1787 fire huse parcel 51-54 i Johannover området. Heraf er senere opstået de nuværende to gårde Johannover (tidligere parcel 51) og Toftegård (tidligere parcel 52).

 

Besiddere af parcel 51

 

På Ahrentz kort lå i 1787 ca. 250 m syd for Ulshus parcel 51 Johanover med Peder Simonsen.Her ligger i dag gården Johannover, Vonsildvej 219.

 

        Johannover (ikke navnsat) under Ulfshus/Kokholm ifølge Kort- og Matrikelstyrelsens kort fra 1800-tallet (se teksten ovenfor).      Johannover ifølge Kort- og Matrikelstyrelsens nutidige kort (se teksten ovenfor).

 

Omkring 1770-efter 1787
                    Peder Simonsen,
Hanober, født ca. 1737, død 1822 gift med
                    Barbara Andersdatter
. Fadder 1784. Død efter 1803
                Børn: Nedennævnte Simon, født der 1770, og muligvis nedennævnte Morten Persen

Omkring 1770-1772 
                    Morten Persen
fra Hannover/Hannober. Toftværing 1772. Faddere 1770: ”Morten Persen fra Hannover
                hvor også forældrene [Peder Simonsen og Barbara Andersdatter bor”. Gift med
                Kiersten Jensdatter
Barn: Peder Thusen, født der 1772.
 

Omkring  1796-1822  
                    Simon Pedersen
, født 1770, bolsmand/landboler, gårdmand ved død 1822, Johanober, Vonsild Hede
                søn af ovennævnte Peder Simonsen. Fadder 1797 og 1807. Gift med

                    Marie Dorothea Christensdatter, født ca. 1768 i Anst, død efter 1845

                Børn: Nedennævnte Bodel Maria Simonsdatter Johanober, født der 1796.

Omkring 1816-ca. 1848
                    Jørgen Willatzen/Willadsen
, fra 1820 gårdmand, Vonsild Hede født ca. 1785 i Vonsbæk, død
                efter 1845 parcellist, søn af Willads Jørgensen og Johanne Cathrine Clausdatter, gift 1816 med
                ovennævnte Bodel Maria Simonsdatter, født 1796 i Vonsild
                Børn: Nedennævnte Simon, Johanne Cathrine, Maria Dorthea, Willads, Birthe Kirstine, Nille Sophie,
                Simon Jepsen,  Bodil Marie, Maria og Anna Maria, alle døbt Jørgensen/Jørgensdatter Hundevadt i
                årene 1816 til 1840. Bemærk: Hundevad er en gård i Vonsbæk sogn, på nordsiden af Haderslev fjord,
                hvorfra slægten altså kommer.

 1848-1856 
                    Simon Jørgensen Hundevadt, født 1816, søn af ovennævnte, gift 1844 med Madsine Rasmusdatter,
               
født 1816, død 1864, datter af møllebygger og husmand Rasmus Madsen og Bodil i Nimtofte.               
                Børn: Jørgen (død som spæd) og nedennævnte Jørgen begge døbt Simonsen Hundevadt i årene 1844 til
                1845 samt dødfødt datter født 1850.

1856-1904
                    Willads Jørgensen Hundevadt
, født 1822, død 1905, bror til ovennævnte, gift med Ingeborg Nissen,
                født ca. 1850.
                Søn: nedennævnte Erik Nissen Hundevadt.

1904-1945
                    Erik Nissen Hundevadt
, født 1876, død 1963, søn af ovennævnte.
                Søn: nedennævnte Alfred Hundevadt.

1945- ?
                    Alfred Hundevadt
, født 1917, død, søn af ovennævnte.
                Datter: nedennævnte Bodil Hundevadt Andersen.

? - nu
                    Bodil Hundevad Andersen
, Johannover, Vonsildvej 219, 6000 Kolding, tlf. 75566128, født 1956.

 

 Besiddere af parcel 52

 

På Ahrentz kort lå ca. 550 m syd for Ulshus parcel 52 Johanzer med Søren Paulsen,

Ca. 900 m syd for Ulfshus/Kokholm ligger i dag Toftegården, beboet af Erik Bang, Vonsildvej 257, 6000 Kolding, Gården er på nedenstående kort fra 1800-tallet mærket: Johanover.

        Johannover ifølge Kort- og Matrikelstyrelsens kort fra 1800-tallet (se teksten ovenfor).      Toftegaard ifølge Kort- og Matrikelstyrelsens nutidige kort (se teksten ovenfor).

                       

Fra før 1772
                    Matz Nielsen,
født ca. 1699, død 1787, murermand i Hannover.
                Gift 1. gang 1736 i Vejstrup med

                Metta Jensdatter, født 1712 i Vejstrup, død 1750 sst., datter af Jens Pedersen og Sidsel Poulsdatter.
                5 børn: Niels, Sidsel, Jens, nedennævnte Karen og Anna, alle født i Vejstrup mellem 1737 og 1750.
                Gift 2. gang 1753 i Vejstrup med
                    Margarethe Knudsdatter, født ca. 1716, død 1786. 2 børn: Morten og Metta (konfirmeret 1772),
                født mellem 1754 og 1756.

Omkring 1780-1787
 
                    Søren Paulsen/Poulsen
, født ca. 1749 i Skovrup, Taps, død 1816 som indsidder i Vonsild, 1780
                husmand, 1781 toftmand, 1787 landboler Vonsild Hede, 1797 på  Heden, 1803 Hausdecker i Hoppes.
                Gift 1779 ’på Heden’ med 
                    Karen Matzdatter, født 1746 i Vejstrup, datter af ovennævnte murermand Matz Nielsen, Vonsild
                Hede. Børn: Mette Christine, Anne, Kiersten, Poul og Rasmus, alle døbt Sørensdatter/Sørensen
                Hannover i årene 1780 til 1787. Rasmus dog døbt Sørensen Aagaard.

 

Besiddere af parcel 53


Omkring 1772-efter 1778
                    Søren Matzen Wad
, toftværing og enkemand i Hannober på Vonsild Hede.
                (Det vides dog ikke, hvilken af parcellerne 53-57, han boede på).
                Gift 1. gang med
                    Metta Catharina Jepsdatter, født 1738 død 1772 på Hannover
                Børn i 1. ægteskab: Jep (ikke døbt i Vonsild) og Maria Cathrina født 1770.
                Gift 2. gang 1772 med
                    Karen Pedersdatter, datter af gårdmand Peder Nissen og Karen Pedersdatter fra Bygebjergby, Hejls.
                Børn i 2. ægteskab: Metta Catharina Vad, Jens Sørensen Vad, Karen Sørensdatter Way og dødfødt,
                født i årene
1773 til 1778.

Omkring 1787 – efter 1803
                    Jørgen Hansen
, født ca. 1744, 1786 på Vonsild Hede, 1787 anført på Ahrentz kort under parcel 53
                Johannober, ca. 1100 m syd for Ulshus, 1803 gift med

                    Kiersten Poulsdatter, født ca. 1747.
                Børn: Nedennævnte Paul Jørgensen, født ca. 1773 (ikke døbt i Vonsild) og  Hans Jørgen Augaard,
                født ca. 1786

Omkring 1803
                    Paul Jørgensen
, født ca. 1773 (ikke døbt i Vonsild), 1803 kådner med jord, søn af ovennævnte Jørgen
                Hansen og Karen Poulsdatter. Gift med 
                    Kiersten, født ca. 1774.

 

Besiddere af parcel 54

Omkring 1787
                    Hans Friedrichsen
, kun fundet på Ahrentz kort fra 1787 under parcel 54 Johannober, ca. 1100 m syd
                for Ulshus. Ikke fundet i kirkebøgerne eller folketælling 1803.

 

 Besiddere af parcel 55

Omkring 1787
                    Jens Lausen
ifølge Ahrentz’ kort fra 1787. 
                På samme kort er anført parcel 55 i Hoppes (se "Hoppeshuse"), hvor Jens Lauritzen (muligvis
                den samme) bor ifølge kirkebøgerne 1789-1802

 

Besiddere af parcel 57

Omkring 1787 – efter 1803 
                    Jørgen Eskildsen
, født ca. 1748, formentlig søn af Niels Jørgensen i Hoppes (der er fadder
                i 1788).I 1803 hyreinderste og daglønner. Han er opført i vignetten til Ahrentz’ kort fra 1787 under
                parcel 57, der ifølge kortet ligger i Johannover. Gift med
                    Maren Nielsdatter, født ca. 1752.
                Søn: Niels født 1793 på Vonsild Hede.

 

Kilder

Folketællinger: 1803 og 1845 ifølge nærværende "FT 1803" og "FT 1845"

Vonsild kirkebøger: 1659-1708 skrevet af provst Johan Ryde, udgivet af Hans H. Worsøe, Landbohistorisk Selskab 1982 og oplistet på nærværende "KB1659-1708". 1726-1782 oplistet på nærværende "KB1726-1782". 1783-1867 udskrevet af Ingrid Bruun på maskinskrevne lister, lånt af Stadsarkivet, Kolding.

Asmus Geertsens venligst tilsendte oplysninger.

Flemming Meng Sørensens venligst tilsendte oplysninger.


[Startside] [OmProjektet] [Indhold] [Kirkebøger] [Folketællinger] [AndreKilder] [Redaktion] [Forslag] [Links]