Husene

Startside Op

Navnet Stangmoseled kommer fra de længst forsvundne Nordre og Søndre Stagemoser. Navnets sidste del viser, at der i gammel tid har været anbragt et led - altså en bom - over vejen.

Ifølge Vonsild kirkebogs indbyggerfortegnelse fra 1697 boede nedennævnte Rasmus Nissen ved Stangmoos Leed i Sønder Skowen. I indledningen til indbyggerfortegnelsen er desuden under overskriften De saa kaldede Kongehuse ved vejene opremset besidderne af tre huse. Sammen med besidderne af det nordre og det søndre Kongehus ved kongevejen er anført nævnte Rasmus Nissen. Stangmoseled har ganske vist aldrig ligget ved en kongevej, men ved alfarvejen til Sjølund. Der kendes imidlertid mindst 16 Kong(e/s)huse i Danmark, hvoraf kun tre lå ved kongeveje. De fleste af de øvrige var skovløberhuse, og Kongehus har derfor været betegnelsen for bolig til en opsynsmand, der passede på kongens veje og skove. Dette er helt klart tilfældet for Stangmoseleds vedkommende, idet det lå på grænsen mellem Vonsild og Vejstrup sogne ved vejindkørslen til Vonsild Sønderskov. Besidderen af huset ved Stangmoseled var da også fra 1704 til 1822 skovfoged, senere skovrider, som det vil fremgå af det følgende.

 Besiddere

Omkring 1684- e.1697
                    Rasmus Nissen
ved Stangmoseled i Sønderskoven, født på Alsø, Kegnæs ved Sønderborg, gift med
                    Kiersten Jørgensdatter
født på Alsø, Kegnæs.
                I indbyggerfortegnelsen er anført, at de (efter 1697)
begav sig at bo i Tved.
                Børn: Wolff, Nicolaus, Ann (født 1684), Synniet og Synniet født i årene 1677 til 1692, heraf er de to
                sidstnævnte født i Sønderskoven i 1688 og 1692.  

                1689 blev begravet et slegfredbarn af en Maren Sørendatter,
der forgangen mitsommer drog til …
                Rasmus Nielsen i schowen ved Stangmoes leed, oc var der til huse at hun kunde hielpe dem noget
                med sommerens gierning.
1693 blev døbt et barn af en fremmed Jørgen Gundesøn og hustru
                Kiersten Jørgens, der nu var … til huse hos Rasmus Nissen ved Stangmoos led.

Omkring 1700
                    Thomas Matzen
fra Stangmoseled. 5.9.1700 kom Thomas Matzens hustru fra Stangmoosled til
                voris hus med et nys fød pigebarn og begierede at det motte døbes. Moderen var en ung Quind
                Ann Nielsdatter af Bresten i Balle Sogn… Faderen bleff udlagt en karl her i Egnen med naun Peder
                Hansen i Captrup. Barnets naun var MAREN, oc saa snart det hafde faaet aff hr. Hans nødzdaaben,
                saa døde det i voris hus. Ouinden bar det død tilbage til Stangmoosled, og de giorde Kiste og satte
                det Dagen derefter i Kierckejord. Moderen var kommen med en Vogn agendis dertil og giorde
                samme dag Barsel.

1704-e.1706
                    Christen Pedersen
Skovfoged ved Stangmoseled trolovet 15.07.1704, viet 23.10.1704 til
                    Sara Jensdatter.                 
                Deres første barn Maren, født 1706

Før 1733 – 1757
                    Hans Jacobsen Skovfoged
, død 02.03.1757. Gift 1. gang med
                    XX,
begravet 29.11.1733.
                Søn: Hans, begravet 24.02.1732.
                Gift 2. gang 25.06.1734 med

                    Cathrine Hartvigsdatter,
begravet 29.06.1749.
                Børn: Gregers, Drude og Maria, født i årene 1740-1743.
                Trolovet 3. gang 04.02.1751, viet 01.04.1751 til

                    Karen Nisdatter
                Børn: Anna Kathrin, Nis (død 12.01.1755), Karen (død 22.05.1757) født fra 1752.

Før 1766 - 1789
                    Erich Erichsen
født o.1720. Død 30.03.1789 i Stangmoseled (begravet 07.04 i Vonsild). Nævnes
                1766 som bosat i Vonsild sogn. Nævnes som skovfoged i Vonsild sogn, da hans søster Cathrine  

                Erichsdatter blev trolovet 15.04.1768 i Vonsild med enkemand Hans Jessen "paa Sckaubuegaard".
                Nævnes 1772 og 1782 som skovfoged sst. - kaldes 1782 for "gl. Erich Erichsen". Nævnes 1789
                som skovfoged fra Stangemoseled. Gift med

                    Inger Christina (Kierstina) Nisdatter
 som overlevede manden - muligvis flyttede hun efter
                mandens død til én af sønnerne og døde der (evt. før 1798).
Børn: 1) Erich Erichsen (se herunder);
                2) Elisabeth (Elsa) Erichsen, født o. 1753, konfirmeret 22.04.1770 i Vonsild kirke, overlevede
                faderen; samt 3) Dethlef (Ditlev) Erichsen, født o.1756, konfirmeret 26.04.1772 i Vonsild kirke,
                nævnes 1783 og 1789 i Haderslev, nævnes 1795-1808 som skovfoged i Hytterkobbel (Vedsted
                sogn, Gram herred, Haderslev amt), gift 1. gang 1789 med Margrethe Elisabeth Jepsen, gift
                2. gang 18.06.1808 i Vedsted kirke med Gunder Holm.

Omkring 1795
                    Peder
1795 konfirmeres to søskende ved navn Lauritz Pedersen Stangmoesled og Elisabeth
                Pedersdatter Stangmoesled. De er ikke døbt i Vonsild.

Omkring 1796
                    Poul Johansen
af Stangmoseled. Giift med
                    Helena Mathiasdatter.
                Barn: Johannes Poulsen Danter, født 11.03.1796. (To af fadderne er fra Sjølund).
 

Før 1797-1822
                    Erich Erichsen
, født o.1750 (Søn af ovennævnte skovfoged Erich Erichsen og Inger Christina
                Nisdatter). Konfirmeret 06.04.1766 i Vonsild kirke. Trådte o.1770 (ca.20 år gl.) i kongens tjeneste.
                Nævnes ved vielsen 1782 som skovfoged, men uden at det opgives hvor. Nævnes 1786 og 1788 som
                kgl. skovfoged i Sdr. Stenderup sogn (Nr. Tyrstrup herred, Vejle amt), men samtidig nævnes også Peter
                Hansen som skovfoged i sognet, så skovene i sognet synes at være delt mellem disse, hvor sidstnævnte
                synes at være tilknyttet Stenderup Strand og Erich Erichsen vistnok på Stenderup Hage. Nævnes 1797,
                1798 og 1799 som skovrider i Stangmoseled. Nævnes i folketælling 1803 som bosat med familien
                (hustru, 6 børn & 3 ugifte tjenestefolk) i Stangmoseled - betegnes som "Hegereiter [skovrider] wohn für
                sein Person i Holbek" og bor altså på det tidspunkt i Holbæk. Nævnes 1805 som skovrider. Den
                26.03.1806 (Vonsild kirkebog) døde Matz Hansen Busch (25 år) af Gjellerup (Ringkøbing amt) af hidsig
                feber, imens han "tjente hos Skovrider Erichsen". Nævnes 1809 som skovfoged i Stangmoseled (1813
                og 1815 får en skovfoged Christensen døbt børn i Vonsild). Nævnes 1820 som skovrider i Stangmoseled,
                da hans datter havde huskopulation i hjemmet. Nævnes 1822 som skovrider i Stangmoseled. Død
                29.03.1822 i Stangmoseled (begravet 03-04 i Vonsild) - "af Følgerne af et apoplectisk Nervetilfælde
                fter at have tjent Kongen i 52 Aar". Gift 11.05.1782 i Vonsild kirke med
                    Maria Elisabeth Bundgaard fra Sdr. Bjert, født 16.11.1762 i Sdr. Bjert (Datter af gårdmand Simon
                Jensen Bundgaard (1737-1798) og Johanne Anchersdatter (1743-1797)). Konfirmeret 1778 i Sdr.
                Bjert kirke. Død 23.02.1839 i Stangmoseled (begravet 02.03 i Vonsild) "efter nogle Aars
                Svagelighed". Stod 1786 fadder i Sdr. Stenderup hos skovfoged Peder Hansens datter, og 1818 i Vonsild
                hos parcellist Peter Madsen Svarts datter. Ægtefællerne var nært beslægtede, hvorfor der blev udstedt
                en kgl. dispensation 07.11.1781 i København.
                Børn: 1) Erich Erichsen Skouby, født 14.03.1783 i Stangmoseled (døbt 16.03 i Vonsild kirke), død
                20.11.1786 i Sdr. Stenderup (begravet 23.11 i Sdr. Stenderup); 2) Inger Christine Erichsen, født
                11.03.1786 i Sdr. Stenderup (døbt 12.03 i Sdr. Stenderup kirke), død 23.04.1809 i Stangmoseled
                (begravet 27.04 i Vonsild) af udtæring; 3) Johanne Erichsen, født 11.02.1788 i Sdr. Stenderup (døbt
                14.02 i Sdr. Stenderup kirke), overlevede forældrene, men ikke konfirmeret i Vonsild, død 12.04.1864 i
                Varmark (begravet 19.10 i Sdr. Stenderup), gift 28.04.1819 i Sdr. Stenderup kirke med Jep Nielsen
                Pagh, gårdejer i Varmark (Sdr. Stenderup sogn); 4) Erich Erichsen, født o. 1790 (ikke Sdr. Stenderup),
                død 04.04.1800 i Stangmoseled (begravet 08.04 i Vonsild); 5) Marie Elisabeth Erichsen, født 1791,
                overlevede faderen ("Elise"), men ikke moderen, konfirmeret 05.04.1807 i Vonsild kirke, død
                27.01.1835 i Kolding (begravet 02.02 i Kolding), gift 08.09.1820 i Stangmoseled (huskopulation) med
                Peter Jepsen Hjelm, hvedebrødsbager i Kolding; 6) Ancher Erichsen, født 06.07.1795, overlevede
                forældrene, konfirmeret 07.04.1811 i Vonsild kirke; 7) Elisabeth (Elsabe) Erichsen, født 19.02.1797,
                overlevede forældrene, konfirmeret 07.04.1811 i Vonsild kirke; samt 8) Rosine Elisabeth Erichsen, født
                18.03.1799 i Stangmoseled (døbt 20.05 i Vonsild), død 10.02.1805 i Stangmoseled (begravet 15.02
                i Vonsild).

Ca. 1840-1873
                    Christian Langvad
, ejer af Stangmoesled, født 19.5.1808 i Ødis. Gift med
                    Marie Sophie Brandorf, født 1.2.1810 i Højrup.
                Barn: Ane Margrethe Hansen, født 10.3.1839 i Ødis.

                Øvrige børn: Hansine Juliane, Cathrine Matilde, Jette Ulrikke, Sophia Christina (senere gift med ejeren af                 Vonsild Mølle Jens Peder Andersen), Hans Juhl og Agnes Jørgine er alle døbt Hansen i Vonsild i årene
                1841-1854. Kun nogle af børnene er konfirmeret i Vonsild, bl.a. Sophia Christine i 1863.
                Ved folketællingen i 1845 var der 6 tyende ansat hos familien.
 

Kort- og Matrikelstyrelsens kort over de to Stangmoseled-gårde i dag.

Ifølge Jenny Juul lå den oprindelige Stangmoseled gård for enden af haven til Lervang-gården på vestre side af Sjølund Landevej. Den nuværende Stangmoseled-gård ligger kun få meter sydligere på østre side af vejen. Jenny Juul fortæller, at stuehuset er i to etager, og at hendes far har fortalt hende, at det er fordi der oprindeligt skulle have været skole. På husets gavl står årstallet 1856. Enkelte materialer er hentet fra den gamle gård, blandt andet køkkendøren.

En række af oplysningerne om Langvad familien er venligst meddelt af Poul-Erik Langvad.
 

 

Besiddere i 1900-tallet af Lille Stangmoseled/Lervang

 Jenny Juul kan huske følgende besiddere: 

                    Niels Hjort
                    Thomsen
                    de Chang
                    Peter Klinge

                    Petersen,
senere forpagtet af Christian Bogh
                    Knud G. Buchs far

                der ifølge Jenny Juul ændrede navnet fra Lille Stangmoseled til Lervang

                    I dag: Knud G. Buch

                der også ejer Vonsild gården Nørreholm, Hjarupvej 18, Vonsild, 6000 Kolding, tlf. 75566079.

  

Besiddere i 1900-tallet af Stangmoseled

1905-1910
                    Falle Højer
gift med
                    Cathrine Prestine Krogh
.

                Datter: Nedennævnte Marie Cathrine.
 

1910-1952
                    Jens Ingvar Damgaard
, død 1952
                gift 1. gang med ovennævnte

                    Marie Cathrine Højer
, død 1921
                gift 2. gang 1924 med

                    Mette Marie Schultz
, født 1893, død 1993.
                Børn: Jenny født 1913 (gift Juul) og nedennævnte Jens.
                                                 

Omkring 1955-1979
                    Jens Damgaard
gift med
                    Anne Christiansen.

                Ingen børn.
 

1979-nu
                    Ingvar Juul
, født 1951. Søn af ovennævnte Jenny. Gift med
                    Annie Boisen
, født 1952.
                Børn: Tvillingerne Kurt og Connie, født 1984.

                Gården, der med Ingvar Juuls tilkøb i dag er på 80 ha,
har adressen
                Sjølund Landevej 36, 6093 Sjølund.

Kilder 

Folketællinger: 1803 og 1845 ifølge hjemmesiden Vonsilds Slægter: „FT1803“ og „FT1845“.

Vonsild kirkebøger: 1659-1708 skrevet af provst Johan Ryde, udgivet af Hans H. Worsøe, Landbohistorisk Selskab 1982 og oplistet i nærværende ”KB1659-1708”. 1726-1782 oplistet i nærværende ”KB1726-1782”. 1783-1867 udskrevet af Ingrid Bruun på maskinskrevne lister, lånt af Stadsarkivet, Kolding.

Slægtsforskeren Henrik P. Jensen (web: genealogia.dk, e-mail: ahpj@stofanet.dk): Oplysningerne om Erich Erichsen den Ældre (1720-1789) og Erich Erichsen den Yngre (1750-1822) og deres familier.

Sønderjyske Stednavne, bind 3, 1944

Jenny Juul, datter af Jens Ingvar Damgaard. Bor Åstorpvej 36, 6093 Sjølund. Hendes søstersøn Kjeld Damgaard, Rugmarken 27, 2.tv, Espergærde har forsket i deres slægt (mindre i Stangmoseled).[Startside] [OmProjektet] [Indhold] [Kirkebøger] [Folketællinger] [AndreKilder] [Redaktion] [Forslag] [Links]