Husene

Startside OpKongehuse Krathuset Padholm Hoppeshuse Ulfshus/Kokholm Johannover Stangmoseled


             Udsnit af kort over Hertugdømmet Slesvig, tegnet 1804-05 på grundlag af kort fra de sidste årtier af 1700 tallet


Ifølge ”Folketællingen 1697” (se ”FT1697”) boede der på det tidspunkt omkring 400 personer i Vonsild. Heraf boede knap halvdelen på de 21 gårde, medens 217 boende i 35 huse, der næsten alle lå i Vonsild by i tilknytning til gårdene.

Dog havde enkelte dristige indbyggere bygget deres huse ude i sognet langt fra byens trygge fællesskab. Det drejede sig kun om godt en håndfuld indtil udflytningen i 1773, nemlig følgende jævnfør ovenstående kort:

1 Kongehuset
2 Krathuset
3 Padholm (Padeniarhus)
4 Hoppeshuse
5 Kokholmhus
6 Johannoverhuse
7 Stangmoseledhus.

Fælles for husene er, at de senere udviklede sig fra at være husmandssteder til at blive endda ret betydelige gårde, hvoraf flere eksisterer endnu.

De 7 huse og deres beboere gennem århundrederne er behandlet på de følgende undersider.                                                                    Tidslinier

                      ----- = Beboet men besidder ukendt     *** = Beboet med kendt besidder

                                  1600   1650   1700  1750   1800   1850   1900  1950    2000

                           (1580erne)   (1660erne)
1 Ndr. Kongehus
 --|-----|-****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*                           
                                                                                                 
(før 1779)       (1862)

2 Krathuset                                **|*****|*----|-----|-----|-                          
                                                                                                 
(før 1771)       (1865)
3 Padholm                                ***|*****|*----|---**|*****|*

                                                                                                     
(1785)         (1866)
4 Hoppeshuse                            **|*****|*----|-----|-----|-                          
                                                                                          
(før 1754)
5 Ulfshus/Kokholm                   |*****|*****|*****|*****|*****|*
                                                             
                          (ca.1770)
6 Johannover huse                       ***|*****|*****|*****|*****|*

                                   
(1580erne)         (1680erne)
7 Stangmoseled   --|-----|---**|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*

 

Startside ] Om Projektet ] Indhold ] Kirkebøger ] Folketællinger ] Andre Kilder ] Redaktion ] Forslag ] Links ]